Thống kê

Bước tới: menu, tìm kiếm
Thống kê trang
Số bài bách khoa887.614
Số trang
(Tất cả các trang tại wiki, bao gồm trang thảo luận, trang đổi hướng, v.v.)
2.296.514
Tập tin hình ảnh và phương tiện đã tải lên
Không kể hàng triệu tập tin có sẵn ở
Wikimedia Commons
18.282
Thống kê sửa đổi
Số sửa đổi trang từ khi Wikipedia tiếng Việt mở cửa16.241.362
Số sửa đổi trung bình trên một trang7,07
Thống kê thành viên
Số thành viên có tài khoản380.131
Số thành viên tích cực (danh sách thành viên)
(Những thành viên đã hoạt động trong 30 ngày qua)
1.157
Bot (danh sách thành viên)125
Bảo quản viên (danh sách thành viên)29
Hành chính viên (danh sách thành viên)3
Tiếp viên (danh sách thành viên)0
Người mở tài khoản (danh sách thành viên)0
Người nhập trang (danh sách thành viên)1
Người nhập trang giữa wiki (danh sách thành viên)0
Người được miễn cấm IP (danh sách thành viên)8
Giám sát viên (danh sách thành viên)0
Người lùi sửa (danh sách thành viên)18
Người dùng bot (danh sách thành viên)7
Tuần tra viên (danh sách thành viên)40
Người tự đánh dấu tuần tra (danh sách thành viên)54
Người quản lý OAuth (danh sách thành viên)0
Kiểm định viên (danh sách thành viên)2
Thành viên được xác nhận (danh sách thành viên)0
Thống kê khác
Số tin nhắn cho nhiều người trong hàng đợi0

Có 39% trong tổng số trang là bài bách khoa.

Bảo quản viên có tỷ lệ 0,008% các thành viên, và trong đó, 10% là hành chính viên. Trung bình, có 6,041 trang (hay 2,335 bài) và 43 sửa đổi ứng với mỗi thành viên đăng ký.

Xem thêm

Thống kê được cập nhật thủ công (tiếng Việt):

Liên kết ngoài