Bản mẫu:Infobox Military Structure

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Information icon.svg Bản mẫu này sử dụng những tính năng phức tạp của cú pháp bản mẫu.
Xin đừng thay đổi trừ phi bạn hiểu rõ cấu trúc và hàm cú pháp sẵn sàng sửa chữa hoặc lùi lại những hư hỏng nếu kết quả hiện ra không như mong đợi.
Bất kỳ thử nghiệm nào nên thận trọng và nên được thử trước ở hoặc bản mẫu thử hoặc khu vực thành viên của bạn trước khi thay đổi ở đây.

Military structure infobox[sửa | sửa mã nguồn]

Maginot Line
Eastern France
Maginot line 1.jpg
The entrance to Ouvrage Schoenenbourg along the Maginot Line in Alsace.
Loại Defensive line
Xây dựng 1930–35
Vật liệu
xây dựng
Concrete, steel
Sử dụng 1935–69
Kiểm soát bởi France
Trận đánh Battle of France

A military structure infobox may be used to summarize information about a military structure or facility, such as a fortification or military base.

The infobox should be added using the {{Infobox Military Structure}} template, as shown below:

{{Infobox Military Structure
|name=
|partof=
|location=
|coordinates=
|image=
|caption=
|type=
|code=
|built=
|builder=
|materials=
|height=
|used=
|demolished=
|condition=
|ownership=
|controlledby=
|garrison=
|commanders=
|occupants=
|battles=
|events=
}}
 • name – the name of the structure or facility.
 • partofoptional – the larger structure or complex the given structure is part of, if any. For proper grammar, it may be necessary to insert "the" before the name used here.
 • location – the geographical location of the structure.
 • coordinatesoptional – the location of the structure, given as a coordinate pair by using {{coor dms|dd|mm|ss|N|dd|mm|ss|E|}}.
 • imageoptional – an image of the structure. The image must be given in the form [[Image:Example.jpg|300px]]; in particular, the thumb attribute must not be selected.
 • captionoptional – the text to be placed below the image.
 • typeoptional – the general type of structure ("Castle", "Fortress", "Bunker", "Military base", "Wall", "Defensive line", etc.).
 • codeoptional – the location or facility code, such as the ILC or ILK code.
 • built – the date when the structure was built (usually given in years).
 • builderoptional – the person or group responsible for building the structure.
 • materialsoptional – the materials used to construct the structure.
 • heightoptional – where relevant (e.g. for towers), the height of the structure.
 • used – the period during which the structure was in active military use, usually given in years.
 • demolishedoptional – the date when the structure was demolished, if applicable.
 • conditionoptional – the current condition of the structure.
 • ownershipoptional – the current owner of the structure, if relevant.
 • controlledbyoptional – the country or other power controlling the structure. Multiple powers may be indicated together with the corresponding dates.
 • garrisonoptional – the military forces garrisoning the structure. Specific units may be indicated if known; general numbers should be given otherwise.
 • commandersoptional – any notable individuals that commanded the forces using this structure; the choice of which commanders qualify as notable is left to the editors of a particular article.
 • occupantsoptional – any notable occupants of the structure other than its commanders; as above, the choice of which occupants qualify as notable is left to the editors of a particular article.
 • battlesoptional – any notable battles (usually sieges) that took place in or are closely associated with the structure; as above, the choice of which battles qualify as notable is left to the article editors.
 • eventsoptional – any notable non-battle events that took place in or are closely associated with the structure. As above, the choice of which events are notable is left to the article editors.