Bản mẫu:Lá cờ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

 [[|]]

Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cách sử dụng

Dữ liệu bản mẫu

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Lá cờ

Hình lá cờ nhỏ bên cạnh liên kết địa danh

Tham số bản mẫu
Tham số Miêu tả Kiểu Mặc định Giá trị tự động Trạng thái
Tên hay mã quốc gia hoặc tỉnh bang 1 Common name of the country (e.g. 'United States'), a common alias (e.g. 'US'), or a standard country code string trống trống bắt buộc
Biến thể 2 Identifies a flag variant to be used instead of the standard flag, e.g. 1815 string trống trống tùy chọn
Văn bản thay thế name Display alternative text instead of the standard country name string trống trống tùy chọn
Kích thước tối đa size The maximum width or height, specified via standard 'extended image syntax' (e.g. x30px) string trống trống tùy chọn

Xem thêm