Bản mẫu:Money-US

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Phạm vi công cộng

Hình ảnh này mô tả đơn bị tiền tệ do Nhà nước Hoa Kỳ phát hành. Nếu nó là hình ảnh của tiền giấy hay tiền kim loại không bị liệt kê tại đây, thì nó thuần túy là công trình/tác phẩm của chính quyền Hoa Kỳ, và như vậy nó không thích hợp để giữ bản quyền, nghĩa là thuộc về phạm vi công cộng.

Việc sử dụng không trung thực hình ảnh này có thể bị nghiêm trị theo luật pháp về việc làm giả mạo.