Bản mẫu:Thông tin đảng phái chính trị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Information icon.svg Bản mẫu này sử dụng những tính năng phức tạp của cú pháp bản mẫu.
Xin đừng thay đổi trừ phi bạn hiểu rõ cấu trúc và hàm cú pháp sẵn sàng sửa chữa hoặc lùi lại những hư hỏng nếu kết quả hiện ra không như mong đợi.
Bất kỳ thử nghiệm nào nên thận trọng và nên được thử trước ở hoặc bản mẫu thử hoặc khu vực thành viên của bạn trước khi thay đổi ở đây.
{{{tên}}}
{{{tên gốc}}}
{{{logo}}}
Lãnh tụ {{{lãnh tụ}}}
Chủ tịch {{{chủ tịch}}}
Tổng bí thư
Phát ngôn viên {{{phát ngôn viên}}}
{{{chức danh 1}}} {{{lãnh đạo 1}}}
{{{chức danh 2}}} {{{lãnh đạo 2}}}
{{{chức danh 3}}} {{{lãnh đạo 3}}}
Thành lập {{{thành lập}}}
Giải tán {{{giải tán}}}
Đảng tiền thân {{{đảng tiền thân}}}
Đảng thay thế {{{đảng thay thế}}}
Sát nhập vào {{{nhập}}}
Tách ra từ {{{tách}}}
Trụ sở {{{trụ sở}}}
Báo chính thức {{{báo}}}
Tổ chức thanh niên {{{thanh niên}}}
Thành viên ({{{năm thành viên}}}) {{{thành viên}}}
Hệ tư tưởng/
vị thế chính trị
{{{hệ tư tưởng}}}
Khẩu hiệu {{{khẩu hiệu}}}
Thuộc quốc gia {{{quốc gia}}}
Thuộc tổ chức quốc tế {{{quốc tế}}}
Nhóm Nghị viện châu Âu {{{nghị viện châu Âu}}}
{{{ghế 1}}} {{{ghế trong nghị viện 1}}}
{{{ghế 2}}} {{{ghế trong nghị viện 2}}}
Màu sắc chính thức {{{màu}}}
Trang web {{{trang web}}}
{{{ghi chú}}}
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Cú pháp[sửa | sửa mã nguồn]

{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      = 
| logo      = 
| mã màu     = #FFFFFF 
| lãnh tụ    = 
| tổng bí thư  = 
| phát ngôn viên =
| thành lập   = 
| hệ tư tưởng  = 
| trụ sở     = 
| quốc tế    = 
| trang web   = 
}}
{{Thông tin đảng phái chính trị
| tên      =
| tên gốc    =
| logo      =   
| lãnh tụ    =
| chủ tịch    =
| tổng bí thư  =
| phát ngôn viên =
| lãnh đạo 1   =
| lãnh đạo 2   =
| lãnh đạo 3   =
| thành lập   =
| giải tán    =
| trụ sở     =
| thanh niên   =
| năm thành viên =
| thành viên   =
| hệ tư tưởng  =
| khẩu hiệu   =
| quốc gia    =
| quốc tế    =
| nghị viện châu Âu =
| màu      =
| trang web   =
| ghi chú    =
}}