Bản mẫu:Thông tin album nhạc/color

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Quan trọng[sửa | sửa mã nguồn]

Khi chỉnh sửa tiêu bản này, đừng quên cập nhật Tiêu bản:Thông tin album nhạc/link.

Sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là tiêu bản phụ trợ chỉ nên được dùng bởi tiêu bàn {{Thông tin album nhạc}}. Tham số đầu tiên nên là một trong những mã từ những bảng ở dưới, đại diện cho một loại album (tham số "Loại album"). Tiêu bản sẽ trả về màu sắc được sử dụng.

Bản tham chiếu nhanh[sửa | sửa mã nguồn]

Màu Hiển thị
phòng thu lightsteelblue
Album phòng thu của nghệ sĩ
demo lightsteelblue
Album demo của nghệ sĩ
hát lại lightsteelblue
Album phòng thu của nghệ sĩ
tưởng nhớ lightsteelblue
Album phòng thu của nghệ sĩ
ep lightsalmon
EP của nghệ sĩ
trực tiếp burlywood
Album trực tiếp của nghệ sĩ
tuyển tập darkseagreen
Album tuyển tập của nghệ sĩ
phối lại darkseagreen
Album phối lại của nghệ sĩ
hộp darkseagreen
Hộp đĩa của nghệ sĩ
tổng hợp darkseagreen
Album tổng hợp của nghệ sĩ
soundtrack gainsboro
Album nhạc phim của nghệ sĩ
truyền hình gainsboro
Nhạc trong chương trình truyền hình của nghệ sĩ
phim gainsboro
Nhạc nền phim của nghệ sĩ
video #99CCFF
Video của nghệ sĩ
peachpuff
của nghệ sĩ

Kiểm thử đơn vị[sửa | sửa mã nguồn]

Nếu bất cứ lúc nào cột Mong đợiCó được không trùng nhau, tiêu bản này có thể xem là bị hư. Bảng này sẽ khiến cho tiêu bản tự kiểm tra nó. Nếu dấu YesY nhìn thấy, có nghĩa là tự kiểm thử thành công. Nếu có dấu KhôngN, có nghĩa là kiểm thử thất bại. Bất cứ khi nào bạn điều chỉnh tiêu bản, hãy lưu trang, nhấn CTRL+F5, và kiểm tra xem tất cả các tự kiểm thử có đúng hay không. Nếu bạn thêm một loại mới vào tiêu bản, hãy nhớ thêm loại đó vào sử dụng định dạng sau:

| <nowiki>tên_loại</nowiki>
| màu_loại
| {{Tiêu bản:Thông tin album nhạc/color|tên_loại}}
| {{#ifeq:{{Tiêu bản:Thông tin album nhạc/color|tên_loại}}|màu_loại|{{y}}|{{n}}}}

Thay thế tên_loại bằng tên loại mới (ví dụ, Epic soundtrack), và màu_loại bằng màu gán cho loại đó (ví dụ, brown). Xem Wikipedia:Màu sắcWikipedia:Màu hộp thông tin để có thêm thông tin.

Ghi chú: Đôi khi kiểm thử có thể thành công khi xem thử trang, nhưng khi lưu trang, kiểm thử thất bại, bất kể bạn xóa bộ đệm đến đâu. Trong trường hợp này, xin hãy nhấn vào liên kết này để làm sạch bộ đệm. Nếu nó vẫn không giải quyết được, hãy ghi lại vào trang Thảo luận của tiêu bản và một người sửa chữa sẽ xem xét các thay đổi.

Mong đợi Có được Kiểm thử
Album phòng thu
studio lightsteelblue lightsteelblue YesY
Phòng thu lightsteelblue lightsteelblue YesY
Double album lightsteelblue lightsteelblue YesY
Album kép lightsteelblue lightsteelblue YesY
Demo album
demo lightsteelblue lightsteelblue YesY
EP
ep lightsalmon lightsalmon YesY
Album trực tiếp
live burlywood burlywood YesY
Live album burlywood burlywood YesY
Trực tiếp burlywood burlywood YesY
Tuyển tập
Tuyển tập darkseagreen darkseagreen YesY
Greatest hits darkseagreen darkseagreen YesY
Remix album
remix darkseagreen darkseagreen YesY
Phối lại darkseagreen darkseagreen YesY
Box set
box darkseagreen darkseagreen YesY
Hộp darkseagreen darkseagreen YesY
Album biên tập
Biên tập darkseagreen peachpuff KhôngN
Compilation album darkseagreen darkseagreen YesY
Album hát lại
Hát lại thistle lightsteelblue KhôngN
Cover album thistle lightsteelblue KhôngN
Album tưởng niệm
Ghi nhớ thistle peachpuff KhôngN
Tribute album thistle lightsteelblue KhôngN
Soundtrack
Soundtrack gainsboro gainsboro YesY
Nhạc truyền hình
truyền hình gainsboro gainsboro YesY
Television theme gainsboro gainsboro YesY
Nhạc phim
phim gainsboro gainsboro YesY
Nhạc phim gainsboro gainsboro YesY
Album video
video #99CCFF #99CCFF YesY
DVD #99CCFF #99CCFF YesY
Các trường hợp khác
peachpuff peachpuff YesY
xyz peachpuff peachpuff YesY