Bản mẫu:Thông tin hệ điều hành

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Hình tượng tài liệu Tài liệu bản mẫu[xem] [sửa] [lịch sử] [làm tươi]

Bản mẫu này có thể được sử dụng để cung cấp một bản tóm tắt các bài viết về hệ điều hành máy tính.

Cách sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

{{Infobox OS
| name          = <!-- Name of program or distribution -->
| logo          = <!-- filename only (no wikilink, no Image:/File:) -->
| logo caption      =
| logo size       =
| logo alt        =
| screenshot       = <!-- filename only (no wikilink, no Image:/File:) -->
| caption        =
| screenshot size    =
| screenshot alt     =
| collapsible      =
| version of       = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| developer       = <!-- Name of main developer or sponsor-->
| family         = <!-- "Unix-like" or "Microsoft Windows" -->
| working state     = <!-- "Current", "Discontinued" (operating systems), or "No longer supported" (releases) -->
| source model      = <!-- "Open source", "Closed source", or "Shared source" -->
| released        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| discontinued      = <!-- DON'T use this for articles about releases of operating systems -->
| RTM date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| GA date        = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} ONLY for articles about OS releases -->
| latest release version =
| latest release date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| latest preview version =
| latest preview date  = <!-- {{Start date and age|YYYY|MM|DD|df=yes/no}} -->
| marketing target    =
| programmed in     =
| language        = <!-- Supported human languages (English, French, Italian, Arabic, ...) -->
| update model      = <!-- APT, Windows Update, etc. -->
| package manager    = <!-- dpkg, rpm, Windows installer, etc. -->
| supported platforms  = <!-- IA-32, x64, Itanium, ARM, etc. -->
| kernel type      = <!-- Hybrid, Monolithic, Microkernel, Exokernel, Nanokernel, etc. -->
| userland        =
| ui           =
| license        =
| preceded by      =
| succeeded by      =
| website        = <!-- {{URL|www.example.org}} -->
| support status     = <!-- For articles about releases of operating systems ONLY -->
| other articles     = 
}}

Các thông số[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là tài liệu Dữ liệu bản mẫu về bản mẫu này. Nó được sử dụng bởi Trình soạn thảo trực quan.

Thông tin hệ điều hành

Bản mẫu này có thể được sử dụng để cung cấp một bản tóm tắt các bài viết về hệ điều hành máy tính và phát hành cụ thể của chúng.

Tham số bản mẫu
Tham số Miêu tả Kiểu Mặc định Giá trị tự động Trạng thái
Tên name Tên của hệ điều hành. Nên trùng với tên của bài viết. Ví dụ: 'Microsoft Windows' string trống trống bắt buộc
Logo logo Một đường dẫn hình ảnh cho các logo liên quan đến hệ điều hành này. Logo sử dụng phải tuân thủ các hướng dẫn [[Wikipedia: Biểu trưng]]. Ví dụ: 'File: Microsoft Windows XP Logo.svg' wiki-file-name trống trống tùy chọn
Logo size logo size Một chiều rộng cho hình ảnh, bao gồm cả 'px'; mặc định là '250px'. Ví dụ: '106px' string trống trống tùy chọn
Chú thích Logo logo caption Biểu tượng để hiển thị trong tiêu đề content trống trống tùy chọn
Screenshot screenshot A screenshot depicting the operating system in its default configuration. Screen shots should not include any non-standard themes, third-party applications, or personally identifiable information. For example: 'File:Windows 8 screenshot.png' wiki-file-name trống trống tùy chọn
Screenshot size screenshot size A width for the screenshot, including the 'px'; the default is '290px'. For example: '200px' string trống trống tùy chọn
Screenshot alt screenshot alt An alternative text for the screenshot. For example: 'Windows 8 desktop' string trống trống tùy chọn
Caption caption A caption describing the screenshot. Use of the word 'screenshot' in the description can be considered redundant, as the template places the image in a section titled 'Screenshot'. For example: 'Screenshot of the Windows 8 desktop' content trống trống tùy chọn
Collapsible collapsible If the screenshot is too big, this parameter set to 'yes' will collapse this line no trống tùy chọn
Version of version of Name of operating system. (For articles about particular operating system releases.) content trống trống tùy chọn
Developer developer Name of the current developer of the software product. It can be either an individual or an organization/business. For example: 'Microsoft' content trống trống tùy chọn
Family family The name of the family of operating systems that this version is a part of. Examples include '[[Microsoft Windows]]', '[[Unix-like]]' and '[[Mac OS]]'; 'Linux' and 'Mac OS X' are not OS families string trống trống tùy chọn
Working state working state Working state of the operating system. Can be 'Current', 'Discontinued', or 'No longer supported' line trống trống tùy chọn
Source model source model Source model of the operating system. Can be 'Open source', 'Closed source', or 'Shared source'. Do not use 'free software', 'free and open source software' or 'FOSS' as they are mainly licensing models and may or may not use the 'open source' development methodology line trống trống tùy chọn
Initial release released The date of first public release of operating system. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. The value of this field is not shown if 'RTM date' or 'GA date' parameters are set content trống trống tùy chọn
Discontinued discontinued Set to 'yes' if operating system is discontinued. Note: operating system versions cannot be discontinued; do not use this parameter in articles about operating systems line no trống tùy chọn
Released to manufacturing RTM datefirst release date The date when operating system version was released to manufacturing. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems content trống trống tùy chọn
General availability GA date The date when operating system version became generally available. Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}}. Any value in this field disables display of 'Released' parameter. Note: only particular versions of operating systems may be released to manufacturing; do not use this parameter in articles about operating systems content trống trống tùy chọn
Latest release (version) latest release versionrelease version For operating systems, the version number of latest stable release (for example 'Windows 8.1'). For operating system versions, the version of latest stable build (for example '6.3.9600') line trống trống tùy chọn
Latest release (date) latest release daterelease date The date of latest stable release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}} content trống trống tùy chọn
Latest preview (version) latest preview versionpreview version For operating systems, the version number of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for example 'Windows 8 Consumer Preview'). For operating system versions, the version of latestpreview ('beta', 'unstable', 'development') build (for example '8250') line trống trống tùy chọn
Latest preview (date) latest preview datepreview date The date of latest preview ('beta', 'unstable', 'development') release (for operating systems) or build (for operating system versions). Should be set to {{Start date and age|Year|Month|Day}} content trống trống tùy chọn
Marketing target marketing target Target audience of operating system or its version string trống trống tùy chọn
Programmed in programmed inprog language Programming languages this operating system is written in. For example: '[[C (programming language)|]]' content trống trống tùy chọn
Language language Human languages this operating system is available in. Avoid stating just number of translations or wikilinking languages string trống trống tùy chọn
Update model update model Tools or methods of updating operating system string trống trống tùy chọn
Package manager package manager Wikilinked name of package management software supplied with operating system content trống trống tùy chọn
Supported platforms supported platforms Hardware platforms supported by operating system string trống trống tùy chọn
Kernel type kernel type Type of kernel of operating system. Possible values include '[[Monolithic kernel|Monolithic]]' or '[[Microkernel]]''. Note: for Linux distributions, this should be '[[Monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]])' content trống trống tùy chọn
Userland userland (For Unix-like operating systems) type of userland of operating system. Examples include 'BSD', '[[GNU Core Utilities|GNU]]', etc content trống trống tùy chọn
Default user interface ui User interface the default installation of operating system boots into content trống trống tùy chọn
License license License or licensing model used for this operating system. May be set either to well-known license or licenses with wikilink (for example: '[[GPLv2]]'), or to licensing model ('[[Proprietary software|Proprietary]]' or '[[Freeware]]') content trống trống tùy chọn
Preceded by preceded by For operating system: OS or list of OSs that were officially superceded by this operating system. For operating system versions: previous version of the operating system intended for the same target audience content trống trống tùy chọn
Succeeded by succeeded by For operating system: OS that officially superceded this operating system. For operating system versions: next version of the operating system intended for the same target audience string trống trống tùy chọn
Official website website Official website of operating system, or page of developer's web site devoted to this operating system. Should be set to {{URL|website}} content trống trống tùy chọn
Support status support status Support status of operating system version. Not applicable to operating systems string trống trống tùy chọn
Other articles other articles List of related articles. Consider using 'See also' section of the article content trống trống tùy chọn

Di chuyển dữ liệu phát hành bên ngoài các bài viết[sửa | sửa mã nguồn]

The subject's latest release version, latest release date, latest preview version and latest preview date can be moved outside the article. Users visiting the article may click the version number or "[±]" link in the infobox to edit that external source. This mode is very useful for articles about software products whose vendors keep releasing updates or newer versions. With this mode is enabled, users can quickly and effectively edit the release data without editing the article proper (and cluttering its edit history with inconsequential edits).

Note, however, that if |latest release version = or |latest preview version = parameters are explicitly specified, the infobox does not look for external sources. (This can be useful if, for example, the preview version is frequently updated, but the release version is not.)

To make the infobox retrieve release data from outside the article:

 1. Create an external source that supplies data for latest stable release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value supplied in |name = parameter of the infobox:
   //vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Latest_stable_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LSR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 2. Create an external source that supplies data for latest preview release. To do so:
  1. Copy and paste the following URL into your browser's address bar, replacing INFOBOX_NAME with the value suppplied in |name = parameter of the infobox:
   //vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%E1%BA%A3n_m%E1%BA%ABu:Latest_preview_software_release/INFOBOX_NAME&action=edit&preload=Template:LPR/syntax
  2. In the page that opens, fill in the required information.
  3. Save the page.
 3. In the main article, delete |latest release version = , |latest release date = , |latest preview version = or |latest preview date = parameters.
 4. Save the article.
 5. Refresh the article.

Ví dụ[sửa | sửa mã nguồn]

Debian
Debian-OpenLogo.svg
Debian Etch-ja.png
Debian v4.0 ("Etch")
Công ty/Nhà phát triển Debian Project
Họ Unix-like
Tình trạng Current
Kiểu mã nguồn Open source
Phát hành lần đầu 16 tháng 8, 1993 (1993-08-16)
Phiên bản mới nhất 4.0r2 Etch / 27 tháng 12, 2007; 7 năm trước
Phương thức cập nhật APT (several front-ends available)
Quản lý gói cài đặt dpkg
Nền tảng hỗ trợ i386 (x86), amd64 (x86-64), PowerPC, SPARC, DEC Alpha, ARM, MIPS, HPPA, S390, IA-64
Kiểu nhân Monolithic (Linux, FreeBSD), Micro (Hurd)
Userland GNU
Giao diện người dùng
mặc định
GNOME, KDE, Xfce, and LXDE
Giấy phép Free software, mainly the GNU GPL, and other licenses[1]
Trang mạng www.debian.org
{{Thông tin hệ điều hành
| name          = Debian
| logo          = Debian-OpenLogo.svg
| logo_size       = x64px
| screenshot       = Debian Etch-ja.png
| developer       = Debian Project
| family         = [[Unix-like]]
| working state     = Current
| source model      = [[Open source]]
| released        = {{Start date|df=yes|1993|08|16}}
| latest release version = 4.0r2 Etch
| latest release date  = {{start date and age|2007|12|27}}
| kernel type      = [[monolithic kernel|Monolithic]] ([[Linux kernel|Linux]], [[FreeBSD]]), [[microkernel|Micro]] ([[GNU Hurd|Hurd]])
| userland        = [[GNU Core Utilities|GNU]]
| ui           = [[GNOME]], [[KDE]], [[Xfce]], and [[LXDE]]
| license        = [[Free software]], mainly the [[GNU GPL]], and other licenses<ref>{{cite web|url=http://www.debian.org/legal/licenses/|title=License information|publisher=Debian|accessdate=2009-02-28}}</ref>
| supported platforms  = [[IA-32|i386 (x86)]], [[x86-64|amd64 (x86-64)]], [[PowerPC]], [[SPARC]], [[DEC Alpha]], [[ARM architecture|ARM]], [[MIPS architecture|MIPS]], [[PA-RISC family|HPPA]], [[IBM eServer zSeries|S390]], [[IA-64]]
| update model      = [[Advanced Packaging Tool|APT]] (several front-ends available)
| package manager    = [[dpkg]]
| website        = {{URL|www.debian.org}}
}}

Chú thích

 1. ^ “License information”. Debian. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2009. 

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]