Danh sách các loài trong họ Araneidae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Orb weaver spider
Grass cross spider (Argiope catenulata)- Female W2 IMG 2741.jpg
Argiope catenulata
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Arachnida
Bộ (ordo) Araneae
Phân bộ (subordo) Araneomorphae
Liên họ (superfamilia) Araneoidea
Họ (familia) Araneidae
Simon, 1895
Tính đa dạng
168 genera, 3,006 species[1]
Distribution.araneidae.1.png
Các phân họ

Danh sách này liệt kê các loài nhện trong họ Araneidae.

Mục lục

Acacesia[sửa | sửa mã nguồn]

Acacesia Simon, 1895

Acantharachne[sửa | sửa mã nguồn]

Acantharachne Tullgren, 1910

Acanthepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Acanthepeira Marx, 1883

Acroaspis[sửa | sửa mã nguồn]

Acroaspis Karsch, 1878

Acrosomoides[sửa | sửa mã nguồn]

Acrosomoides Simon, 1887

Actinacantha[sửa | sửa mã nguồn]

Actinacantha Simon, 1864

Actinosoma[sửa | sửa mã nguồn]

Actinosoma Holmberg, 1883

Aculepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Aculepeira Chamberlin & Ivie, 1942

Acusilas[sửa | sửa mã nguồn]

Acusilas Simon, 1895

Aerea[sửa | sửa mã nguồn]

Aerea Urquhart, 1891

Aethriscus[sửa | sửa mã nguồn]

Aethriscus Pocock, 1902

Aethrodiscus[sửa | sửa mã nguồn]

Aethrodiscus Strand, 1913

Aetrocantha[sửa | sửa mã nguồn]

Aetrocantha Karsch, 1879

Afracantha[sửa | sửa mã nguồn]

Afracantha Dahl, 1914

Agalenatea[sửa | sửa mã nguồn]

Agalenatea Archer, 1951

Alenatea[sửa | sửa mã nguồn]

Alenatea Song & Zhu, 1999

Allocyclosa[sửa | sửa mã nguồn]

Allocyclosa Levi, 1999

Alpaida[sửa | sửa mã nguồn]

Alpaida O. P.-Cambridge, 1889

Amazonepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Amazonepeira Levi, 1989

Anepsion[sửa | sửa mã nguồn]

Anepsion Strand, 1929

Arachnura[sửa | sửa mã nguồn]

Arachnura Vinson, 1863

Araneus[sửa | sửa mã nguồn]

Araneus Clerck, 1757

Araniella[sửa | sửa mã nguồn]

Araniella Chamberlin & Ivie, 1942

Aranoethra[sửa | sửa mã nguồn]

Aranoethra Butler, 1873

Argiope[sửa | sửa mã nguồn]

Argiope Audouin, 1826

Arkys[sửa | sửa mã nguồn]

Arkys Walckenaer, 1837

Artonis[sửa | sửa mã nguồn]

Artonis Simon, 1895

Aspidolasius[sửa | sửa mã nguồn]

Aspidolasius Simon, 1887

Augusta[sửa | sửa mã nguồn]

Augusta O. P.-Cambridge, 1877

Austracantha[sửa | sửa mã nguồn]

Austracantha Dahl, 1914

Bertrana[sửa | sửa mã nguồn]

Bertrana Keyserling, 1884

Caerostris[sửa | sửa mã nguồn]

Caerostris Thorell, 1868

Carepalxis[sửa | sửa mã nguồn]

Carepalxis L. Koch, 1872

Celaenia[sửa | sửa mã nguồn]

Celaenia Thorell, 1868

Cercidia[sửa | sửa mã nguồn]

Cercidia Thorell, 1869

Chaetacis[sửa | sửa mã nguồn]

Chaetacis Simon, 1895

Chorizopes[sửa | sửa mã nguồn]

Chorizopes O. P.-Cambridge, 1870

Cladomelea[sửa | sửa mã nguồn]

Cladomelea Simon, 1895

Cnodalia[sửa | sửa mã nguồn]

Cnodalia Thorell, 1890

Coelossia[sửa | sửa mã nguồn]

Coelossia Simon, 1895

Colaranea[sửa | sửa mã nguồn]

Colaranea Court & Forster, 1988

Collina[sửa | sửa mã nguồn]

Collina Urquhart, 1891

Colphepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Colphepeira Archer, 1941

Cryptaranea[sửa | sửa mã nguồn]

Cryptaranea Court & Forster, 1988

Cyclosa[sửa | sửa mã nguồn]

Cyclosa Menge, 1866

Cyphalonotus[sửa | sửa mã nguồn]

Cyphalonotus Simon, 1895

Cyrtarachne[sửa | sửa mã nguồn]

Cyrtarachne Thorell, 1868

Cyrtobill[sửa | sửa mã nguồn]

Cyrtobill Framenau & Scharff, 2009

Cyrtophora[sửa | sửa mã nguồn]

Cyrtophora Simon, 1864

Deione[sửa | sửa mã nguồn]

Deione Thorell, 1898

Deliochus[sửa | sửa mã nguồn]

Deliochus Simon, 1894

Dolophones[sửa | sửa mã nguồn]

Dolophones Walckenaer, 1837

Dubiepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Dubiepeira Levi, 1991

Edricus[sửa | sửa mã nguồn]

Edricus O. P.-Cambridge, 1890

Enacrosoma[sửa | sửa mã nguồn]

Enacrosoma Mello-Leitão, 1932

Encyosaccus[sửa | sửa mã nguồn]

Encyosaccus Simon, 1895

Epeiroides[sửa | sửa mã nguồn]

Epeiroides Keyserling, 1885

Eriophora[sửa | sửa mã nguồn]

Eriophora Simon, 1864

Eriovixia[sửa | sửa mã nguồn]

Eriovixia Archer, 1951

Eustacesia[sửa | sửa mã nguồn]

Eustacesia Caporiacco, 1954

Eustala[sửa | sửa mã nguồn]

Eustala Simon, 1895

Exechocentrus[sửa | sửa mã nguồn]

Exechocentrus Simon, 1889

Faradja[sửa | sửa mã nguồn]

Faradja Grasshoff, 1970

Friula[sửa | sửa mã nguồn]

Friula O. P.-Cambridge, 1896

Gasteracantha[sửa | sửa mã nguồn]

Gasteracantha Sundevall, 1833

Gastroxya[sửa | sửa mã nguồn]

Gastroxya Benoit, 1962

Gea[sửa | sửa mã nguồn]

Gea C. L. Koch, 1843

Gibbaranea[sửa | sửa mã nguồn]

Gibbaranea Archer, 1951

Glyptogona[sửa | sửa mã nguồn]

Glyptogona Simon, 1884

Heterognatha[sửa | sửa mã nguồn]

Heterognatha Nicolet, 1849

Heurodes[sửa | sửa mã nguồn]

Heurodes Keyserling, 1886

Hingstepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Hingstepeira Levi, 1995

Hypognatha[sửa | sửa mã nguồn]

Hypognatha Guérin, 1839

Hypsacantha[sửa | sửa mã nguồn]

Hypsacantha Dahl, 1914

Hypsosinga[sửa | sửa mã nguồn]

Hypsosinga Ausserer, 1871

Ideocaira[sửa | sửa mã nguồn]

Ideocaira Simon, 1903

Isoxya[sửa | sửa mã nguồn]

Isoxya Simon, 1885

Kaira[sửa | sửa mã nguồn]

Kaira O. P.-Cambridge, 1889

Kapogea[sửa | sửa mã nguồn]

Kapogea Levi, 1997

Kilima[sửa | sửa mã nguồn]

Kilima Grasshoff, 1970

Larinia[sửa | sửa mã nguồn]

Larinia Simon, 1874

Lariniaria[sửa | sửa mã nguồn]

Lariniaria Grasshoff, 1970

Larinioides[sửa | sửa mã nguồn]

Larinioides Caporiacco, 1934

Leviellus[sửa | sửa mã nguồn]

Leviellus Wunderlich, 2004

Lewisepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Lewisepeira Levi, 1993

Lipocrea[sửa | sửa mã nguồn]

Lipocrea Thorell, 1878

Macracantha[sửa | sửa mã nguồn]

Macracantha Simon, 1864

Madacantha[sửa | sửa mã nguồn]

Madacantha Emerit, 1970

Mahembea[sửa | sửa mã nguồn]

Mahembea Grasshoff, 1970

Mangora[sửa | sửa mã nguồn]

Mangora O. P.-Cambridge, 1889

Manogea[sửa | sửa mã nguồn]

Manogea Levi, 1997

Mastophora[sửa | sửa mã nguồn]

Mastophora Holmberg, 1876

Mecynogea[sửa | sửa mã nguồn]

Mecynogea Simon, 1903

Megaraneus[sửa | sửa mã nguồn]

Megaraneus Lawrence, 1968

Melychiopharis[sửa | sửa mã nguồn]

Melychiopharis Simon, 1895

Metazygia[sửa | sửa mã nguồn]

Metazygia F. O. P.-Cambridge, 1904

Metepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Metepeira F. O. P.-Cambridge, 1903

Micrathena[sửa | sửa mã nguồn]

Micrathena Sundevall, 1833

Micrepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Micrepeira Schenkel, 1953

Micropoltys[sửa | sửa mã nguồn]

Micropoltys Kulczyn'ski, 1911

Milonia[sửa | sửa mã nguồn]

Milonia Thorell, 1890

Molinaranea[sửa | sửa mã nguồn]

Molinaranea Mello-Leitão, 1940

Nemoscolus[sửa | sửa mã nguồn]

Nemoscolus Simon, 1895

Nemosinga[sửa | sửa mã nguồn]

Nemosinga Caporiacco, 1947

Nemospiza[sửa | sửa mã nguồn]

Nemospiza Simon, 1903

Neoarchemorus[sửa | sửa mã nguồn]

Neoarchemorus Mascord, 1968

Neogea[sửa | sửa mã nguồn]

Neogea Levi, 1983

Neoscona[sửa | sửa mã nguồn]

Neoscona Simon, 1864

Nicolepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Nicolepeira Levi, 2001

Novakiella[sửa | sửa mã nguồn]

Novakiella Court & Forster, 1993

Novaranea[sửa | sửa mã nguồn]

Novaranea Court & Forster, 1988

Nuctenea[sửa | sửa mã nguồn]

Nuctenea Simon, 1864

Ocrepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Ocrepeira Marx, 1883

Ordgarius[sửa | sửa mã nguồn]

Ordgarius Keyserling, 1886

Paralarinia[sửa | sửa mã nguồn]

Paralarinia Grasshoff, 1970

Paraplectana[sửa | sửa mã nguồn]

Paraplectana Brito Capello, 1867

Paraplectanoides[sửa | sửa mã nguồn]

Paraplectanoides Keyserling, 1886

Pararaneus[sửa | sửa mã nguồn]

Pararaneus Caporiacco, 1940

Parawixia[sửa | sửa mã nguồn]

Parawixia F. O. P.-Cambridge, 1904

Parazygiella[sửa | sửa mã nguồn]

Parazygiella Wunderlich, 2004

Parmatergus[sửa | sửa mã nguồn]

Parmatergus Emerit, 1994

Pasilobus[sửa | sửa mã nguồn]

Pasilobus Simon, 1895

Perilla[sửa | sửa mã nguồn]

Perilla Thorell, 1895

Pherenice[sửa | sửa mã nguồn]

Pherenice Thorell, 1899

Phonognatha[sửa | sửa mã nguồn]

Phonognatha Simon, 1894

Pitharatus[sửa | sửa mã nguồn]

Pitharatus Simon, 1895

Poecilarcys[sửa | sửa mã nguồn]

Poecilarcys Simon, 1895

Poecilopachys[sửa | sửa mã nguồn]

Poecilopachys Simon, 1895

Poltys[sửa | sửa mã nguồn]

Poltys C. L. Koch, 1843

Pozonia[sửa | sửa mã nguồn]

Pozonia Schenkel, 1953

Prasonica[sửa | sửa mã nguồn]

Prasonica Simon, 1895

Prasonicella[sửa | sửa mã nguồn]

Prasonicella Grasshoff, 1971

Pronoides[sửa | sửa mã nguồn]

Pronoides Schenkel, 1936

Pronous[sửa | sửa mã nguồn]

Pronous Keyserling, 1881

Pseudartonis[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudartonis Simon, 1903

Pseudopsyllo[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudopsyllo Strand, 1916

Psyllo[sửa | sửa mã nguồn]

Psyllo Thorell, 1899

Pycnacantha[sửa | sửa mã nguồn]

Pycnacantha Blackwall, 1865

Rubrepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Rubrepeira Levi, 1992

Scoloderus[sửa | sửa mã nguồn]

Scoloderus Simon, 1887

Sedasta[sửa | sửa mã nguồn]

Sedasta Simon, 1894

Singa[sửa | sửa mã nguồn]

Singa C. L. Koch, 1836

Singafrotypa[sửa | sửa mã nguồn]

Singafrotypa Benoit, 1962

Siwa[sửa | sửa mã nguồn]

Siwa Grasshoff, 1970

Spilasma[sửa | sửa mã nguồn]

Spilasma Simon, 1897

Spinepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Spinepeira Levi, 1995

Spintharidius[sửa | sửa mã nguồn]

Spintharidius Simon, 1893

Stroemiellus[sửa | sửa mã nguồn]

Stroemiellus Wunderlich, 2004

Taczanowskia[sửa | sửa mã nguồn]

Taczanowskia Keyserling, 1879

Talthybia[sửa | sửa mã nguồn]

Talthybia Thorell, 1898

Tatepeira[sửa | sửa mã nguồn]

Tatepeira Levi, 1995

Telaprocera[sửa | sửa mã nguồn]

Telaprocera Harmer & Framenau, 2008

Testudinaria[sửa | sửa mã nguồn]

Testudinaria Taczanowski, 1879

Thelacantha[sửa | sửa mã nguồn]

Thelacantha Hasselt, 1882

Thorellina[sửa | sửa mã nguồn]

Thorellina Berg, 1899

Togacantha[sửa | sửa mã nguồn]

Togacantha Dahl, 1914

Tukaraneus[sửa | sửa mã nguồn]

Tukaraneus Barrion & Litsinger, 1995

Umbonata[sửa | sửa mã nguồn]

Umbonata Grasshoff, 1971

Ursa[sửa | sửa mã nguồn]

Ursa Simon, 1895

Verrucosa[sửa | sửa mã nguồn]

Verrucosa McCook, 1888

Wagneriana[sửa | sửa mã nguồn]

Wagneriana F. O. P.-Cambridge, 1904

Witica[sửa | sửa mã nguồn]

Witica O. P.-Cambridge, 1895

Wixia[sửa | sửa mã nguồn]

Wixia O. P.-Cambridge, 1882

Xylethrus[sửa | sửa mã nguồn]

Xylethrus Simon, 1895

Yaginumia[sửa | sửa mã nguồn]

Yaginumia Archer, 1960

Zealaranea[sửa | sửa mã nguồn]

Zealaranea Court & Forster, 1988

Zilla[sửa | sửa mã nguồn]

Zilla C. L. Koch, 1834

Zygiella[sửa | sửa mã nguồn]

Zygiella F. O. P.-Cambridge, 1902

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Platnick, Norman I. (29 tháng 12 năm 2010). “Currently valid spider genera and species”. The World Spider Catalog, Version 11.5. American Museum of Natural History. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2011. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]