Danh sách các loài trong họ Ctenidae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

'Danh sách các loài nhện trong họ Ctenidae xếp theo chi.

Acantheis[sửa | sửa mã nguồn]

Acantheis Thorell, 1891

Acanthoctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Acanthoctenus Keyserling, 1877

Africactenus[sửa | sửa mã nguồn]

Africactenus Hyatt, 1954

Amauropelma[sửa | sửa mã nguồn]

Amauropelma Raven, Stumkat & Gray, 2001

Anahita[sửa | sửa mã nguồn]

Anahita Karsch, 1879

Ancylometes[sửa | sửa mã nguồn]

Ancylometes Bertkau, 1880

Apolania[sửa | sửa mã nguồn]

Apolania Simon, 1898

Asthenoctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Asthenoctenus Simon, 1897

Bengalla[sửa | sửa mã nguồn]

Bengalla Gray & Thompson, 2001

Caloctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Caloctenus Keyserling, 1877

Celaetycheus[sửa | sửa mã nguồn]

Celaetycheus Simon, 1897

Centroctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Centroctenus Mello-Leitão, 1929

Ctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Ctenus Walckenaer, 1805

Cupiennius[sửa | sửa mã nguồn]

Cupiennius Simon, 1891

Diallomus[sửa | sửa mã nguồn]

Diallomus Simon, 1897

Enoploctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Enoploctenus Simon, 1897

Gephyroctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Gephyroctenus Mello-Leitão, 1936

Incasoctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Incasoctenus Mello-Leitão, 1942

Isoctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Isoctenus Bertkau, 1880

Itatiaya[sửa | sửa mã nguồn]

Itatiaya Mello-Leitão, 1915

Janusia[sửa | sửa mã nguồn]

Janusia Gray, 1973

Leptoctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Leptoctenus L. Koch, 1878

Mahafalytenus[sửa | sửa mã nguồn]

Mahafalytenus Silva, 2007

Montescueia[sửa | sửa mã nguồn]

Montescueia Carcavallo & Martínez, 1961

Nothroctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Nothroctenus Badcock, 1932

Ohvida[sửa | sửa mã nguồn]

Ohvida Polotow & Brescovit, 2009

Parabatinga[sửa | sửa mã nguồn]

Parabatinga Polotow & Brescovit, 2009

Paravulsor[sửa | sửa mã nguồn]

Paravulsor Mello-Leitão, 1922

Petaloctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Petaloctenus Jocqué & Steyn, 1997

Phoneutria[sửa | sửa mã nguồn]

Phoneutria Perty, 1833

Phymatoctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Phymatoctenus Simon, 1897

Pseudoctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudoctenus Caporiacco, 1949

Thoriosa[sửa | sửa mã nguồn]

Thoriosa Simon, 1910

Toca[sửa | sửa mã nguồn]

Toca Polotow & Brescovit, 2009

Trogloctenus[sửa | sửa mã nguồn]

Trogloctenus Lessert, 1935

Trujillina[sửa | sửa mã nguồn]

Trujillina Bryant, 1948

Tuticanus[sửa | sửa mã nguồn]

Tuticanus Simon, 1897

Viracucha[sửa | sửa mã nguồn]

Viracucha Lehtinen, 1967

Viridasius[sửa | sửa mã nguồn]

Viridasius Simon, 1889

Vulsor[sửa | sửa mã nguồn]

Vulsor Simon, 1889

Wiedenmeyeria[sửa | sửa mã nguồn]

Wiedenmeyeria Schenkel, 1953

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]