Danh sách các loài trong họ Pisauridae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trang này liệt kê các loài nhện trong họ Pisauridae.

Afropisaura[sửa | sửa mã nguồn]

Afropisaura Blandin, 1976

Archipirata[sửa | sửa mã nguồn]

Archipirata Simon, 1898

Architis[sửa | sửa mã nguồn]

Architis Simon, 1898

Bradystichus[sửa | sửa mã nguồn]

Bradystichus Simon, 1884

Campostichommides[sửa | sửa mã nguồn]

Campostichommides Strand, 1911

Caripetella[sửa | sửa mã nguồn]

Caripetella Strand, 1928

Charminus[sửa | sửa mã nguồn]

Charminus Thorell, 1899

Chiasmopes[sửa | sửa mã nguồn]

Chiasmopes Pavesi, 1883

Cispinilus[sửa | sửa mã nguồn]

Cispinilus Roewer, 1955

Cispius[sửa | sửa mã nguồn]

Cispius Simon, 1898

Cladycnis[sửa | sửa mã nguồn]

Cladycnis Simon, 1898

Conakrya[sửa | sửa mã nguồn]

Conakrya Schmidt, 1956

Dendrolycosa[sửa | sửa mã nguồn]

Dendrolycosa Doleschall, 1859

Dianpisaura[sửa | sửa mã nguồn]

Dianpisaura Zhang, Zhu & Song, 2004

Dolomedes[sửa | sửa mã nguồn]

Dolomedes Latreille, 1804

Eucamptopus[sửa | sửa mã nguồn]

Eucamptopus Pocock, 1900

Euprosthenops[sửa | sửa mã nguồn]

Euprosthenops Pocock, 1897

Euprosthenopsis[sửa | sửa mã nguồn]

Euprosthenopsis Blandin, 1974

Eurychoera[sửa | sửa mã nguồn]

Eurychoera Thorell, 1897

Hala[sửa | sửa mã nguồn]

Hala Jocqué, 1994

Hesydrimorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Hesydrimorpha Strand, 1911

Hygropoda[sửa | sửa mã nguồn]

Hygropoda Thorell, 1894

Hypsithylla[sửa | sửa mã nguồn]

Hypsithylla Simon, 1903

Ilipula[sửa | sửa mã nguồn]

Ilipula Simon, 1903

Inola[sửa | sửa mã nguồn]

Inola Davies, 1982

Maypacius[sửa | sửa mã nguồn]

Maypacius Simon, 1898

Megadolomedes[sửa | sửa mã nguồn]

Megadolomedes Davies & Raven, 1980

Nilus[sửa | sửa mã nguồn]

Nilus O. P.-Cambridge, 1876

Nukuhiva[sửa | sửa mã nguồn]

Nukuhiva Berland, 1935

Papakula[sửa | sửa mã nguồn]

Papakula Strand, 1911

Paracladycnis[sửa | sửa mã nguồn]

Paracladycnis Blandin, 1979

Perenethis[sửa | sửa mã nguồn]

Perenethis L. Koch, 1878

Phalaeops[sửa | sửa mã nguồn]

Phalaeops Roewer, 1955

Pisaura[sửa | sửa mã nguồn]

Pisaura Simon, 1885

Pisaurina[sửa | sửa mã nguồn]

Pisaurina Simon, 1898

Polyboea[sửa | sửa mã nguồn]

Polyboea Thorell, 1895

Qianlingula[sửa | sửa mã nguồn]

Qianlingula Zhang, Zhu & Song, 2004

Ransonia[sửa | sửa mã nguồn]

Ransonia Blandin, 1979

Rothus[sửa | sửa mã nguồn]

Rothus Simon, 1898

Stoliczka[sửa | sửa mã nguồn]

Stoliczka O. P.-Cambridge, 1885

Tallonia[sửa | sửa mã nguồn]

Tallonia Simon, 1889

Tapinothele[sửa | sửa mã nguồn]

Tapinothele Simon, 1898

Tapinothelella[sửa | sửa mã nguồn]

Tapinothelella Strand, 1909

Tapinothelops[sửa | sửa mã nguồn]

Tapinothelops Roewer, 1955

Tetragonophthalma[sửa | sửa mã nguồn]

Tetragonophthalma Karsch, 1878

Thalassiopsis[sửa | sửa mã nguồn]

Thalassiopsis Roewer, 1955

Thalassius[sửa | sửa mã nguồn]

Thalassius Simon, 1885

Thaumasia[sửa | sửa mã nguồn]

Thaumasia Perty, 1833

Tinus[sửa | sửa mã nguồn]

Tinus F. O. P.-Cambridge, 1901

Tolma[sửa | sửa mã nguồn]

Tolma Jocqué, 1994

Voraptipus[sửa | sửa mã nguồn]

Voraptipus Roewer, 1955

Vuattouxia[sửa | sửa mã nguồn]

Vuattouxia Blandin, 1979

Walrencea[sửa | sửa mã nguồn]

Walrencea Blandin, 1979

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Tio, M. & Humphrey, M. (2010) "Description of a new species of Inola Davies (Araneae: Pisauridae), the Male of I. subtilis Davies and notes on their chromosomes" Proceedings of The Linnean Society of New South Wales 131:37-42 Link

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]