Danh sách các loài trong họ Zodariidae

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Danh sách các loài trong họ Zodariidae. Danh sách được xếp theo chi.

Akyttara[sửa | sửa mã nguồn]

Akyttara Jocqué, 1987

Amphiledorus[sửa | sửa mã nguồn]

Amphiledorus Jocqué & Bosmans, 2001

Antillorena[sửa | sửa mã nguồn]

Antillorena Jocqué, 1991

Asceua[sửa | sửa mã nguồn]

Asceua Thorell, 1887

Aschema[sửa | sửa mã nguồn]

Aschema Jocqué, 1991

Asteron[sửa | sửa mã nguồn]

Asteron Jocqué, 1991

Australutica[sửa | sửa mã nguồn]

Australutica Jocqué, 1995

Basasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Basasteron Baehr, 2003

Caesetius[sửa | sửa mã nguồn]

Caesetius Simon, 1893

Capheris[sửa | sửa mã nguồn]

Capheris Simon, 1893

Cavasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Cavasteron Baehr & Jocqué, 2000

Chariobas[sửa | sửa mã nguồn]

Chariobas Simon, 1893

Chilumena[sửa | sửa mã nguồn]

Chilumena Jocqué, 1995

Cicynethus[sửa | sửa mã nguồn]

Cicynethus Simon, 1910

Colima[sửa | sửa mã nguồn]

Colima Jocqué & Baert, 2005

Cryptothele[sửa | sửa mã nguồn]

Cryptothele L. Koch, 1872

Cybaeodamus[sửa | sửa mã nguồn]

Cybaeodamus Mello-Leitão, 1938

Cydrela[sửa | sửa mã nguồn]

Cydrela Thorell, 1873

Cyrioctea[sửa | sửa mã nguồn]

Cyrioctea Simon, 1889

Diores[sửa | sửa mã nguồn]

Diores Simon, 1893

Dusmadiores[sửa | sửa mã nguồn]

Dusmadiores Jocqué, 1987

Epicratinus[sửa | sửa mã nguồn]

Epicratinus Jocqué & Baert, 2005

Euasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Euasteron Baehr, 2003

Euryeidon[sửa | sửa mã nguồn]

Euryeidon Dankittipakul & Jocqué, 2004

Forsterella[sửa | sửa mã nguồn]

Forsterella Jocqué, 1991

Habronestes[sửa | sửa mã nguồn]

Habronestes L. Koch, 1872

Heradida[sửa | sửa mã nguồn]

Heradida Simon, 1893

Heradion[sửa | sửa mã nguồn]

Heradion Dankittipakul & Jocqué, 2004

Hermippus[sửa | sửa mã nguồn]

Hermippus Simon, 1893

Hetaerica[sửa | sửa mã nguồn]

Hetaerica Rainbow, 1916

Holasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Holasteron Baehr, 2004

Indozodion[sửa | sửa mã nguồn]

Indozodion Ovtchinnikov, 2006

Ishania[sửa | sửa mã nguồn]

Ishania Chamberlin, 1925

Lachesana[sửa | sửa mã nguồn]

Lachesana Strand, 1932

Leprolochus[sửa | sửa mã nguồn]

Leprolochus Simon, 1893

Leptasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Leptasteron Baehr & Jocqué, 2001

Lutica[sửa | sửa mã nguồn]

Lutica Marx, 1891

Malayozodarion[sửa | sửa mã nguồn]

Malayozodarion Ono & Hashim, 2008

Mallinella[sửa | sửa mã nguồn]

Mallinella Strand, 1906

Mallinus[sửa | sửa mã nguồn]

Mallinus Simon, 1893

Masasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Masasteron Baehr, 2004

Mastidiores[sửa | sửa mã nguồn]

Mastidiores Jocqué, 1987

Microdiores[sửa | sửa mã nguồn]

Microdiores Jocqué, 1987

Minasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Minasteron Baehr & Jocqué, 2000

Neostorena[sửa | sửa mã nguồn]

Neostorena Rainbow, 1914

Nostera[sửa | sửa mã nguồn]

Nostera Jocqué, 1991

Notasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Notasteron Baehr, 2005

Omucukia[sửa | sửa mã nguồn]

Omucukia Koçak & Kemal, 2008:

Palaestina[sửa | sửa mã nguồn]

Palaestina O. P.-Cambridge, 1872

Palfuria[sửa | sửa mã nguồn]

Palfuria Simon, 1910

Parazodarion[sửa | sửa mã nguồn]

Parazodarion Ovtchinnikov, Ahmad & Gurko, 2009

Pax[sửa | sửa mã nguồn]

Pax Levy, 1990

Pentasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Pentasteron Baehr & Jocqué, 2001

Phenasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Phenasteron Baehr & Jocqué, 2001

Platnickia[sửa | sửa mã nguồn]

Platnickia Jocqué, 1991

Procydrela[sửa | sửa mã nguồn]

Procydrela Jocqué, 1999

Psammoduon[sửa | sửa mã nguồn]

Psammoduon Jocqué, 1991

Psammorygma[sửa | sửa mã nguồn]

Psammorygma Jocqué, 1991

Pseudasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Pseudasteron Jocqué & Baehr, 2001

Ranops[sửa | sửa mã nguồn]

Ranops Jocqué, 1991

Rotundrela[sửa | sửa mã nguồn]

Rotundrela Jocqué, 1999

Selamia[sửa | sửa mã nguồn]

Selamia Simon, 1873

Spinasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Spinasteron Baehr, 2003

Storena[sửa | sửa mã nguồn]

Storena Walckenaer, 1805

Storenomorpha[sửa | sửa mã nguồn]

Storenomorpha Simon, 1884

Storosa[sửa | sửa mã nguồn]

Storosa Jocqué, 1991

Subasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Subasteron Baehr & Jocqué, 2001

Suffasia[sửa | sửa mã nguồn]

Suffasia Jocqué, 1991

Systenoplacis[sửa | sửa mã nguồn]

Systenoplacis Simon, 1907

Tenedos[sửa | sửa mã nguồn]

Tenedos O. P.-Cambridge, 1897

Thaumastochilus[sửa | sửa mã nguồn]

Thaumastochilus Simon, 1897

Tropasteron[sửa | sửa mã nguồn]

Tropasteron Baehr, 2003

Tropizodium[sửa | sửa mã nguồn]

Tropizodium Jocqué & Churchill, 2005

Trygetus[sửa | sửa mã nguồn]

Trygetus Simon, 1882

Zillimata[sửa | sửa mã nguồn]

Zillimata Jocqué, 1995

Zodariellum[sửa | sửa mã nguồn]

Zodariellum Andreeva & Tyschchenko, 1968

Zodarion[sửa | sửa mã nguồn]

Zodarion Walckenaer, 1826

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]