Danh sách vô địch đôi nam Mỹ Mở rộng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Năm Vô địch Hạng nhì Tỷ số
1881 Clarence Clark
Frederick Winslow Taylor
Alexander Van Renssalaer
A.E. Newbold
6-5, 6-4, 6-5
1882 Richard Sears
James Dwight
Crawford Nightingale
G. M Smith
6-2, 6-4, 6-4
1883 Richard Sears
James Dwight
Alexander Van Renssalaer
A.E. Newbold
6-0, 6-2, 6-2
1884 Richard Sears
James Dwight
Alexander Van Renssalaer
A.E. Newbold
6-4, 6-1, 8-10, 6-4
1885 Richard Sears
Joseph Clark
Henry Slocum
W.P Knapp
6-3, 6-0, 6-2
1886 Richard Sears
James Dwight
Howard Taylor
Godfrey Binley
7-5, 5-7, 7-5, 6-4
1887 Richard Sears
James Dwight
Howard Taylor
Henry Slocum
6-4, 3-6, 2-6, 6-3, 6-3
1888 Oliver Campbell
Valentine G. Hall
Clarence Hobart
E.P. Macmullen
6-4, 6-2, 6-2
1889 Henry Slocum
Howard Taylor
Valentine G. Hall
Oliver Campbell
6-1 6-3 6-2
1890 Valentine G. Hall
Clarence Hobart
Charles Carver
John Ryerson
6-3 4-6 6-2 2-6 6-3
1891 Oliver Campbell
Bob Huntington
Valentine G. Hall
Clarence Hobart
6-3 6-4 8-6
1892 Oliver Campbell
Bob Huntington
Valentine G. Hall
Edward L. Hall
6-4 6-2 4-6 6-3
1893 Clarence Hobart
Fred Hovey
Oliver Campbell
Bob Huntington
6-3 6-4 4-6 6-2
1894 Clarence Hobart
Fred Hovey
Carr Neel
Sam Neel
6-3 8-6 6-1
1895 Malcolm Chace
Robert Wrenn
Clarence Hobart
Fred Hovey
7-5 6-1 8-6
1896 Carr Neel
Sam Neel
Robert Wrenn
Malcolm Chace
6-3 1-6 6-1 3-6 6-1
1897 Leo Ware
George Sheldon
Harold Mahony
Harold Nisbet
11-13 6-2 9-7 1-6 6-1
1898 Leo Ware
George Sheldon
Holcombe Ward
Dwight F. Davis
1-6 7-5 6-4 4-6 7-5
1899 Holcombe Ward
Dwight F. Davis
Leo Ware
George Sheldon
6-4 6-4 6-3
1900 Holcombe Ward
Dwight F. Davis
Fred Alexander
Raymond Little
6-4 9-7 12-10
1901 Holcombe Ward
Dwight F. Davis
Leo Ware
Beals Wright
6-3 9-7 6-1
1902 Reggie Doherty
Laurie Doherty
Holcombe Ward
Dwight F. Davis
11-9 12-10 6-4
1903 Reggie Doherty
Laurie Doherty
Kreigh Collins
Harry Wainder
7-5 6-3 6-3
1904 Holcombe Ward
Beals Wright
Kreigh Collins
Raymond Little
1-6 6-2 3-6 6-4 6-1
1905 Holcombe Ward
Beals Wright
Fred Alexander
Harold Hackett
6-4 6-4 6-1
1906 Holcombe Ward
Beals Wright
Fred Alexander
Harold Hackett
6-3 3-6 6-3 6-3
1907 Fred Alexander
Harold Hackett
Nat Thornton
B. Grant
6-2 6-1 6-1
1908 Fred Alexander
Harold Hackett
Raymond Little
Beals Wright
6-1 7-5 6-2
1909 Fred Alexander
Harold Hackett
Maurice McLoughlin
George Janes
6-4 6-4 6-0
1910 Fred Alexander
Harold Hackett
Tom Bundy
Trowridge Hendrick
6-1, 8-6, 6-3
1911 Raymond Little
Gus Touchard
Fred Alexander
Harold Hackett
7-5, 13-15, 6-2, 6-4
1912 Maurice McLoughlin
Tom Bundy
Raymond Little
Gustave Touchard
3-6, 6-2, 6-1, 7-5
1913 Flag of the United States Maurice McLoughlin
Flag of the United States Tom Bundy
John Strachan
Clarence Griffin
6-4, 7-5, 6-1
1914 Flag of the United States Maurice McLoughlin
Flag of the United States Tom Bundy
George Church
Dean Mathey
6-4, 6-2, 6-4
1915 Flag of the United States Clarence Griffin
Flag of the United States Bill Johnston
Flag of the United States Maurice McLoughlin
Flag of the United States Tom Bundy
2-6, 6-3, 6-4, 3-6, 6-3
1916 Flag of the United States Clarence Griffin
Flag of the United States Bill Johnston
Flag of the United States Maurice McLoughlin
Ward Dawson
6-4, 6-3, 5-7, 6-3
1917 Flag of the United States Fred Alexander
Harold Throckmorton
Harry Johnson
Flag of the United States Irving Wright
11-9, 6-4, 6-4
1918 Flag of the United States Vincent Richards
Flag of the United States Bill Tilden
Flag of the United States Fred Alexander
Flag of the United States Beals Wright
6-3, 6-4, 3-6, 2-6, 6-2
1919 Cờ của Úc Norman Brookes
Cờ của Úc Gerald Patterson
Flag of the United States Vincent Richards
Flag of the United States Bill Tilden
8-6, 6-3, 4-6, 4-6, 6-2
1920 Flag of the United States Clarence Griffin
Flag of the United States Bill Johnston
Cờ của
Willis Davis 
Cờ của Roland Roberts || 6–2, 6–2, 6–3
1921 Flag of the United States Vincent Richards
Flag of the United States Bill Tilden
Flag of the United States Watson Washburn
Flag of the United States R. Norris Williams
13–11, 12–10, 6–1
1922 Flag of the United States Vincent Richards
Flag of the United States Bill Tilden
Cờ của Úc Pat O'Hara
Cờ của Úc Gerald Patterson
4–6, 6–1, 6–3, 6–4
1923 Cờ của Cộng hòa Nam Phi Brian Norton
Flag of the United States Bill Tilden
Flag of the United States Watson Washburn
Flag of the United States R. Norris Williams
3–6, 6–2, 6–3, 5–7, 6–2
1924 Flag of the United States Howard Kinsey
Flag of the United States Robert Kinsey
Cờ của Úc Pat O'Hara
Cờ của Úc Gerald Patterson
7–5, 5–7, 7–9, 6–3, 6–4
1925 Flag of the United States Vincent Richards
Flag of the United States R. Norris Williams
Cờ của Úc John Hawkes
Cờ của Úc Gerald Patterson
6–2, 8–10, 6–4, 11–9
1926 Flag of the United States Vincent Richards
Flag of the United States R. Norris Williams
Alfred Chapin
Flag of the United States Bill Tilden
6–4, 6–8, 11–9, 6–3
1927 Flag of the United States Frank Hunter
Flag of the United States Bill Tilden
Flag of the United States Bill Johnston
Flag of the United States R. Norris Williams
10–8, 6–3, 6–3
1928 Flag of the United States George Lott
Flag of the United States John F. Hennessey
Cờ của Úc Gerald Patterson
Cờ của Úc John Hawkes
6–2, 6–1, 6–2
1929 Flag of the United States George Lott
Flag of the United States John Doeg
Berkeley Bell
Lewis White
10–8, 1–6, 6–4, 6–1
1930 Flag of the United States George Lott
Flag of the United States John Doeg
Flag of the United States Wilmer Allison
Flag of the United States John Van Ryn
8–6, 6–3, 3–6, 13–15, 6–4
1931 Flag of the United States Wilmer Allison
Flag of the United States John Van Ryn
Flag of the United States Gregory Mangin
Berkeley Bell
6–4, 6–3, 6–2
1932 Flag of the United States Ellsworth Vines
Flag of the United States Keith Gledhill
Flag of the United States Wilmer Allison
Flag of the United States John Van Ryn
6–4, 6–3, 6–2
1933 Flag of the United States George Lott
Flag of the United States Lester Stoefen
Flag of the United States Frank Shields
Flag of the United States Frank Parker
11–13, 9–7, 9–7, 6–3
1934 Flag of the United States George Lott
Flag of the United States Lester Stoefen
Flag of the United States Wilmer Allison
Flag of the United States John Van Ryn
6–4, 9–7, 3–6, 6–4
1935 Flag of the United States Wilmer Allison
Flag of the United States John Van Ryn
Flag of the United States Don Budge
Flag of the United States Gene Mako
6–2, 6–3, 2–6, 3–6, 6–1
1936 Flag of the United States Don Budge
Flag of the United States Gene Mako
Flag of the United States Wilmer Allison
Flag of the United States John Van Ryn
6–4, 6–2, 6–4
1937 Cờ của Đức Quốc Xã Gottfried von Cramm
Cờ của Đức Quốc Xã Henner Henkel
Flag of the United States Don Budge
Flag of the United States Gene Mako
6–4, 7–5, 6–4
1938 Flag of the United States Don Budge
Flag of the United States Gene Mako
Cờ của Úc John Bromwich
Cờ của Úc Adrian Quist
6–3, 6–2, 6–1
1939 Cờ của Úc John Bromwich
Cờ của Úc Adrian Quist
Cờ của Úc John Crawford
Cờ của Úc Harry Hopman
8–6, 6–1, 6–4
1940 Flag of the United States Jack Kramer
Flag of the United States Ted Schroeder
Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Henry Prusoff
6–4, 8–6, 9–7
1941 Flag of the United States Jack Kramer
Flag of the United States Ted Schroeder
Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Wayne Sabin
9–7, 6–4, 6–2
1942 Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Bill Talbert
Flag of the United States Ted Schroeder
Flag of the United States Sidney Wood
9–7, 7–5, 6–1
1943 Flag of the United States Jack Kramer
Flag of the United States Frank Parker
David Freeman
Flag of the United States Bill Talbert
6–2, 6–4, 6–4
1944 Flag of the United States Robert Falkenburg
Flag of the United States Don McNeill
Flag of the United States Francisco Segura
Flag of the United States Bill Talbert
7–5, 6–4, 3–6, 6–1
1945 Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Bill Talbert
Flag of the United States Robert Falkenburg
Flag of the United States Jack Tuero
12–10, 8–10, 12–10, 6–2
1946 Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Bill Talbert
Flag of the United States Don McNeill
Flag of the United States Frank Guernsey
3–6, 6–4, 2–6, 6–3, 20–18
1947 Flag of the United States Jack Kramer
Flag of the United States Ted Schroeder
Flag of the United States William Talbert
Cờ của Úc Bill Sidwell
6–4, 7–5, 6–3
1948 Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Bill Talbert
Flag of the United States Frank Parker
Flag of the United States Ted Schroeder
1–6, 9–7, 6–3, 3–6, 9–7
1949 Cờ của Úc John Bromwich
Cờ của Úc Bill Sidwell
Cờ của Úc Frank Sedgman
Cờ của
George Worthington || 6–4, 6–0, 6–1
1950 Cờ của Úc John Bromwich
Cờ của Úc Frank Sedgman
Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Bill Talbert
7–5, 8–6, 3–6, 6–1
1951 Cờ của Úc Ken McGregor
Cờ của Úc Frank Sedgman
Cờ của Úc Don Candy
Cờ của Úc Mervyn Rose
10–8, 6–4, 4–6, 7–5
1952 Cờ của Úc Mervyn Rose
Flag of the United States Vic Seixas
Cờ của Úc Ken McGregor
Cờ của Úc Frank Sedgman
3–6, 10–8, 10–8, 6–8, 8–6
1953 Cờ của Úc Rex Hartwig
Cờ của Úc Mervyn Rose
Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Bill Talbert
6–4, 4–6, 6–2, 6–4
1954 Flag of the United States Vic Seixas
Flag of the United States Tony Trabert
Cờ của Úc Lew Hoad
Cờ của Úc Ken Rosewall
3–6, 6–4, 8–6, 6–3
1955 Cờ của Nhật Bản Kosei Kamo
Cờ của Nhật Bản Atsushi Miyagi
Cờ của
Gerald Moss 
Cờ của Bill Quillian || 6–3, 6–3, 3–6, 1–6, 6–4
1956 Cờ của Úc Lew Hoad
Cờ của Úc Ken Rosewall
Flag of the United States Hamilton Richardson
Flag of the United States Vic Seixas
6–2, 6–2, 3–6, 6–4
1957 Cờ của Úc Ashley Cooper
Cờ của Úc Neale Fraser
Flag of the United States Gardnar Mulloy
Flag of the United States Budge Patty
4–6, 6–3, 9–7, 6–3
1958 Flag of the United States Alex Olmedo
Flag of the United States Hamilton Richardson
Flag of the United States Sam Giammalva
Flag of the United States Barry MacKay
3–6, 6–3, 6–4, 6–4
1959 Cờ của Úc Roy Emerson
Cờ của Úc Neale Fraser
Flag of the United States Alex Olmedo
Flag of the United States Earl Buchholz
3–6, 6–3, 5–7, 6–4, 7–5
1960 Cờ của Úc Roy Emerson
Cờ của Úc Neale Fraser
Cờ của Úc Rod Laver
Cờ của Úc Bob Mark
9–7, 6–2, 6–4
1961 Flag of the United States Chuck McKinley
Flag of the United States Dennis Ralston
Cờ của México Rafael Osuna
Cờ của México Antonio Palafox
6–3, 6–4, 2–6, 13–11
1962 Cờ của México Rafael Osuna
Cờ của México Antonio Palafox
Flag of the United States Chuck McKinley
Flag of the United States Dennis Ralston
6–4, 10–12, 1–6, 9–7, 6–3
1963 Flag of the United States Chuck McKinley
Flag of the United States Dennis Ralston
Cờ của México Rafael Osuna
Cờ của México Antonio Palafox
9–7, 4–6, 5–7, 6–3, 11–9
1964 Flag of the United States Chuck McKinley
Flag of the United States Dennis Ralston
Cờ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Mike Sangster
Cờ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Graham Stilwell
6–3, 6–2, 6–4
1965 Cờ của Úc Roy Emerson
Cờ của Úc Fred Stolle
Flag of the United States Frank Froehling
Flag of the United States Charles Pasarell
6–4, 10–12, 7–5, 7–3
1966 Cờ của Úc Roy Emerson
Cờ của Úc Fred Stolle
Flag of the United States Clark Graebner
Flag of the United States Dennis Ralston
6–4, 6–4, 6–4
1967 Cờ của Úc John Newcombe
Cờ của Úc Tony Roche
Cờ của Úc Bill Bowrey
Cờ của Úc Owen Davidson
6–8, 9–7, 6–3, 6–3
↓ Open Era ↓
1968 Flag of the United States Bob Lutz
Flag of the United States Stan Smith
Flag of the United States Arthur Ashe
Cờ của Tây Ban Nha Andrés Gimeno
11–9, 6–1, 7–5
1969 Cờ của Úc Ken Rosewall
Cờ của Úc Fred Stolle
Flag of the United States Charles Pasarell
Flag of the United States Dennis Ralston
2–6, 7–5, 13–11, 6–3
1970 Cờ của Pháp Pierre Barthès
Cờ của Nam Tư Nikola Pilić
Cờ của Úc Roy Emerson
Cờ của Úc Rod Laver
6–3, 7–6, 4–6, 7–6
1971 Cờ của Úc John Newcombe
Cờ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Roger Taylor
Flag of the United States Stan Smith
Flag of the United States Erik van Dillen
6–7, 6–3, 7–6, 4–6, 7–6
1972 Cờ của Cộng hòa Nam Phi Cliff Drysdale
Cờ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Roger Taylor
Cờ của Úc Owen Davidson
Cờ của Úc John Newcombe
6–4, 7–6, 6–3
1973 Cờ của Úc Owen Davidson
Cờ của Úc John Newcombe
Cờ của Úc Rod Laver
Cờ của Úc Kenneth Rosewall
7–5, 2–6, 7–5, 7–5
1974 Flag of the United States Bob Lutz
Flag of the United States Stan Smith
Cờ của Chile Patricio Cornejo
Cờ của Chile Jaime Fillol
6–3, 6–3
1975 Flag of the United States Jimmy Connors
Cờ của România Ilie Năstase
Flag of the Netherlands Tom Okker
Flag of the United States Marty Riessen
6–4, 7–6
1976 Flag of the Netherlands Tom Okker
Flag of the United States Marty Riessen
Cờ của Úc Paul Kronk
Cờ của Úc Cliff Letcher
6–4, 6–0
1977 Cờ của Cộng hòa Nam Phi Bob Hewitt
Cờ của Cộng hòa Nam Phi Frew McMillan
Flag of the United States Brian Gottfried
Cờ của México Raúl Ramírez
6–4, 6–0
1978 Flag of the United States Bob Lutz
Flag of the United States Stan Smith
Flag of the United States Marty Riessen
Flag of the United States Sherwood Stewart
1–6, 7–5, 6–3
1979 Flag of the United States Peter Fleming
Flag of the United States John McEnroe
Flag of the United States Bob Lutz
Flag of the United States Stan Smith
6–2, 6–4
1980 Flag of the United States Bob Lutz
Flag of the United States Stan Smith
Flag of the United States Peter Fleming
Flag of the United States John McEnroe
7–6, 3–6, 6–1, 3–6, 6–3
1981 Flag of the United States Peter Fleming
Flag of the United States John McEnroe
Cờ của Thụy Sĩ Heinz Günthardt
Cờ của Úc Peter McNamara
Walkover
1982 Cờ của Cộng hòa Nam Phi Kevin Curren
Flag of the United States Steve Denton
Flag of the United States Victor Amaya
Flag of the United States Hank Pfister
6–2, 6–7, 5–7, 6–2, 6–4
1983 Flag of the United States Peter Fleming
Flag of the United States John McEnroe
Flag of the United States Fritz Buehning
Flag of the United States Van Winitsky
6–3, 6–4, 6–2
1984 Cờ của Úc John Fitzgerald
Cờ của Tiệp Khắc Tomáš Šmíd
Cờ của Thụy Điển Stefan Edberg
Cờ của Thụy Điển Anders Järryd
7–6, 6–3, 6–3
1985 Flag of the United States Ken Flach
Flag of the United States Robert Seguso
Cờ của Pháp Henri Leconte
Cờ của Pháp Yannick Noah
6–7, 7–6, 7–6, 6–0
1986 Cờ của Ecuador Andrés Gómez
Cờ của Nam Tư Slobodan Živojinović
Cờ của Thụy Điển Joakim Nyström
Cờ của Thụy Điển Mats Wilander
4–6, 6–3, 6–3, 4–6, 6–3
1987 Cờ của Thụy Điển Stefan Edberg
Cờ của Thụy Điển Anders Järryd
Flag of the United States Ken Flach
Flag of the United States Robert Seguso
7–6, 6–2, 4–6, 5–7, 7–6
1988 Cờ của Tây Ban Nha Sergio Casal
Cờ của Tây Ban Nha Emilio Sánchez
Flag of the United States Rick Leach
Flag of the United States Jim Pugh
Walkover
1989 Flag of the United States John McEnroe
Cờ của Úc Mark Woodforde
Flag of the United States Ken Flach
Flag of the United States Robert Seguso
6–4, 4–6, 6–3, 6–3
1990 Cờ của Cộng hòa Nam Phi Pieter Aldrich
Cờ của Cộng hòa Nam Phi Danie Visser
Flag of the United States Paul Annacone
Flag of the United States David Wheaton
6–2, 7–6, 6–2
1991 Cờ của Úc John Fitzgerald
Cờ của Thụy Điển Anders Järryd
Flag of the United States Scott Davis
Flag of the United States David Pate
6–3, 3–6, 6–3, 6–3
1992 Flag of the United States Jim Grabb
Flag of the United States Richey Reneberg
Flag of the United States Rick Leach
Flag of the United States Kelly Jones
3–6, 7–6, 6–3, 6–3
1993 Flag of the United States Ken Flach
Flag of the United States Rick Leach
Cờ của Cộng hòa Séc Martin Damm
Cờ của Cộng hòa Séc Karel Nováček
6–7, 6–4, 6–2
1994 Flag of the Netherlands Jacco Eltingh
Flag of the Netherlands Paul Haarhuis
Cờ của Úc Todd Woodbridge
Cờ của Úc Mark Woodforde
6–3, 8–6
1995 Cờ của Úc Todd Woodbridge
Cờ của Úc Mark Woodforde
Flag of the United States Alex O'Brien
Cờ của Úc Sandon Stolle
6–3, 6–3
1996 Cờ của Úc Todd Woodbridge
Cờ của Úc Mark Woodforde
Flag of the Netherlands Jacco Eltingh
Flag of the Netherlands Paul Haarhuis
4–6, 7–6, 7–6
1997 Cờ của Nga Yevgeny Kafelnikov
Cờ của Cộng hòa Séc Daniel Vacek
Cờ của Thụy Điển Jonas Björkman
Cờ của Thụy Điển Nicklas Kulti
7–6, 6–3
1998 Cờ của Úc Sandon Stolle
Cờ của Cộng hòa Séc Cyril Suk
Flag of the Bahamas Mark Knowles
Cờ của Canada Daniel Nestor
4–6, 7–6, 6–2
1999 Cờ của Canada Sébastien Lareau
Flag of the United States Alex O'Brien
Cờ của Ấn Độ Mahesh Bhupathi
Cờ của Ấn Độ Leander Paes
7–6, 6–4
2000 Cờ của Úc Lleyton Hewitt
Cờ của Belarus Max Mirnyi
Cờ của Cộng hòa Nam Phi Ellis Ferreira
Flag of the United States Rick Leach
6–4, 5–7, 7–6
2001 Cờ của Zimbabwe Wayne Black
Cờ của Zimbabwe Kevin Ullyett
Flag of the United States Donald Johnson
Flag of the United States Jared Palmer
7–6, 6–2, 6–3
2002 Cờ của Ấn Độ Mahesh Bhupathi
Cờ của Belarus Max Mirnyi
Cờ của Cộng hòa Séc Jiří Novák
Cờ của Cộng hòa Séc Radek Štěpánek
6–3, 3–6, 6–4
2003 Cờ của Thụy Điển Jonas Björkman
Cờ của Úc Todd Woodbridge
Flag of the United States Mike Bryan
Flag of the United States Bob Bryan
5–7, 6–0, 7–5
2004 Flag of the Bahamas Mark Knowles
Cờ của Canada Daniel Nestor
Cờ của Ấn Độ Leander Paes
Cờ của Cộng hòa Séc David Rikl
6–3, 6–3
2005 Flag of the United States Mike Bryan
Flag of the United States Bob Bryan
Cờ của Thụy Điển Jonas Björkman
Cờ của Belarus Max Mirnyi
6–1, 6–4
2006 Cờ của Cộng hòa Séc Martin Damm
Cờ của Ấn Độ Leander Paes
Cờ của Thụy Điển Jonas Björkman
Cờ của Belarus Max Mirnyi
6–7(5), 6–4, 6–3
2007 Cờ của Thụy Điển Simon Aspelin
Cờ của Áo Julian Knowle
Cờ của Cộng hòa Séc Lukáš Dlouhý
Cờ của Cộng hòa Séc Pavel Vízner
7–5, 6–4
2008 Flag of the United States Mike Bryan
Flag of the United States Bob Bryan
Cờ của Cộng hòa Séc Lukáš Dlouhý
Cờ của Ấn Độ Leander Paes
7–6(5), 7–6(10)
2009 Cờ của Cộng hòa Séc Lukáš Dlouhý
Cờ của Ấn Độ Leander Paes
Cờ của Ấn Độ Mahesh Bhupathi
Flag of the Bahamas Mark Knowles
3–6, 6–3, 6–2
2010 Flag of the United States Mike Bryan
Flag of the United States Bob Bryan
Cờ của Ấn Độ Rohan Bopanna
Cờ của Pakistan Aisam-ul-Haq Qureshi
7–6(5), 7–6(4)


Danh sách các nhà vô địch[sửa | sửa mã nguồn]

xem