Danh sách vô địch đơn nam Mỹ Mở rộng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Năm Vô địch Hạng nhì Tỷ số
1881 Flag of the United States.svg Richard Sears Flag of the United States.svg William E. Glyn 6-0, 6-3, 6-2
1882 Flag of the United States.svg Richard Sears Flag of the United States.svg Clarence M. Clark 6-1, 6-4, 6-0
1883 Flag of the United States.svg Richard Sears Flag of the United States.svg James Dwight 6-2, 6-0, 9-7
1884 Flag of the United States.svg Richard Sears Flag of the United States.svg Howard A. Taylor 6-0, 1-6, 6-0, 6-2
1885 Flag of the United States.svg Richard Sears Flag of the United States.svg Godfrey M. Brinley 6-3, 4-6, 6-0, 6-3
1886 Flag of the United States.svg Richard Sears Flag of the United States.svg R. Livingston Beeckman 4-6, 6-1, 6-3, 6-4
1887 Flag of the United States.svg Richard Sears Flag of the United States.svg Henry Slocum 6-1, 6-3, 6-2
1888* Flag of the United States.svg Henry Slocum Flag of the United States.svg Howard A. Taylor 6-4, 6-1, 6-0
1889 Flag of the United States.svg Henry Slocum Flag of the United States.svg Quincy Shaw 6-3, 6-1, 4-6, 6-2
1890 Flag of the United States.svg Oliver Campbell Flag of the United States.svg Henry Slocum 6-2 4-6 6-3 6-1
1891 Flag of the United States.svg Oliver Campbell Flag of the United States.svg Clarence Hobart 2-6, 7-5, 7-9, 6-1, 6-2
1892 Flag of the United States.svg Oliver Campbell Flag of the United States.svg Fred Hovey 7-5, 3-6, 6-3, 7-5
1893* Flag of the United States.svg Robert Wrenn Flag of the United States.svg Fred Hovey 6-4, 3-6, 6-4, 6-4
1894 Flag of the United States.svg Robert Wrenn Flag of the United States.svg Manliff Goodbody 6-8, 6-1, 6-4, 6-4
1895 Flag of the United States.svg Fred Hovey Flag of the United States.svg Robert Wrenn 6-3, 6-2, 6-4
1896 Flag of the United States.svg Robert Wrenn Flag of the United States.svg Fred Hovey 7-5, 3-6, 6-0, 1-6, 6-1
1897 Flag of the United States.svg Robert Wrenn Flag of the United Kingdom.svg Wilberforce Eaves 4-6, 8-6, 6-3, 2-6, 6-2
1898 Flag of the United States.svg Malcolm Whitman Flag of the United States.svg Dwight F. Davis 3-6, 6-2, 6-2, 6-1
1899 Flag of the United States.svg Malcolm Whitman Flag of the United States.svg J. Parmly Paret 6-1, 6-2, 3-6, 7-5
[[1900 Flag of the United States.svg Malcolm Whitman Flag of the United States.svg William Larned 6-4, 1-6, 6-2, 6-2
1901 Flag of the United States.svg William Larned Flag of the United States.svg Beals Wright 6-2, 6-8, 6-4, 6-4
1902 Flag of the United States.svg William Larned Flag of the United Kingdom.svg Reginald Doherty 4-6, 6-2, 6-4, 8-6
1903 Flag of the United Kingdom.svg Laurence Doherty Flag of the United Kingdom.svg William Larned 6-0, 6-3, 10-8
1904* Flag of the United States.svg Holcombe Ward Flag of the United States.svg William Clothier 10-8, 6-4, 9-7
1905 Flag of the United States.svg Beals C. Wright Flag of the United States.svg Holcombe Ward 6-2, 6-1, 11-9
1906 Flag of the United States.svg William Clothier Flag of the United States.svg Beals Wright 6-3, 6-0, 6-4
1907* Flag of the United States.svg William Larned Flag of the United States.svg Robert LeRoy 6-2, 6-2, 6-4
1908 Flag of the United States.svg William Larned Flag of the United States.svg Beals Wright 6-1, 6-2, 8-6
1909 Flag of the United States.svg William Larned Flag of the United States.svg William Clothier 6-1, 6-2, 5-7, 1-6, 6-1
1910 Flag of the United States.svg William Larned Flag of the United States.svg Thomas C. Bundy 6-1, 5-7, 6-0, 6-8, 6-1
1911 Flag of the United States.svg William Larned Flag of the United States.svg Maurice McLoughlin 6-4, 6-4, 6-2
1912 Flag of the United States.svg Maurice McLoughlin Flag of the United States.svg Wallace F. Johnson 3-6, 2-6, 6-2, 6-4, 6-2
1913 Flag of the United States.svg Maurice McLoughlin Flag of the United States.svg R. Norris Williams 6-4, 5-7, 6-3, 6-1
1914 Flag of the United States.svg R. Norris Williams Flag of the United States.svg Maurice McLoughlin 6-3, 8-6, 10-8
1915 Flag of the United States.svg William Johnston Flag of the United States.svg Maurice McLoughlin 1-6, 6-0, 7-5, 10-8
1916 Flag of the United States.svg R. Norris Williams Flag of the United States.svg Bill Johnston 4-6, 6-4, 0-6, 6-2, 6-4
1917 Flag of the United States.svg Lindley Murray Flag of the United States.svg Nathaniel W. Niles 5-7, 8-6, 6-3, 6-3
1918 Flag of the United States.svg Lindley Murray Flag of the United States.svg Bill Tilden 6-3, 6-1, 7-5
1919 Flag of the United States.svg Bill Johnston Flag of the United States.svg Bill Tilden 6-4, 6-4, 6-3
1920 Flag of the United States.svg Bill Tilden Flag of the United States.svg Bill Johnston 6-1, 1-6, 7-5, 5-7, 6-3
1921 Flag of the United States.svg Bill Tilden Flag of the United States.svg Wallace F. Johnson 6-1, 6-3, 6-1
1922 Flag of the United States.svg Bill Tilden Flag of the United States.svg Bill Johnston 4-6, 3-6, 6-2, 6-3, 6-4
1923 Flag of the United States.svg Bill Tilden Flag of the United States.svg Bill Johnston 6-4, 6-1, 6-4
1924 Flag of the United States.svg Bill Tilden Flag of the United States.svg Bill Johnston 6-1, 9-7, 6-2
1925 Flag of the United States.svg Bill Tilden Flag of the United States.svg Bill Johnston 4-6, 11-9, 6-3, 4-6, 6-3
1926 Flag of France.svg René Lacoste Flag of France.svg Jean Borotra 6-4, 6-0, 6-4
1927 Flag of France.svg René Lacoste Flag of the United States.svg Bill Tilden 11-9, 6-3, 11-9
1928 Flag of France.svg Henri Cochet Flag of the United States.svg Francis Hunter 4-6, 6-4, 3-6, 7-5, 6-3
1929 Flag of the United States.svgBill Tilden Flag of the United States.svg Francis Hunter 3-6, 6-3, 4-6, 6-2, 6-4
1930 Flag of the United States.svg John Doeg Flag of the United States.svg Frank Shields 10-8, 1-6, 6-4, 1-6, 6-4
1931 Flag of the United States.svg Ellsworth Vines Flag of the United States.svg George Lott 7-9, 6-3, 9-7, 7-5
1932 Flag of the United States.svg Ellsworth Vines Flag of France.svg Henri Cochet 6-4, 6-4, 6-4
1933 Flag of the United Kingdom.svg Fred Perry Flag of Australia.svg Jack Crawford 6-3, 11-13, 4-6, 6-0, 6-1
1934 Flag of the United Kingdom.svg Fred Perry Flag of Australia.svg Wilmer Allison 6-4 6-3 1-6 8-6
1935 Flag of the United States.svg Wilmer Allison Flag of the United States.svg Sidney Wood 6-2, 6-2, 6-3
1936 Flag of the United Kingdom.svg Fred Perry Flag of the United States.svg Don Budge 2-6, 6-2, 8-6, 1-6, 10-8
1937 Flag of the United States.svg Don Budge Flag of German Reich (1935–1945).svg Gottfried von Cramm 6-1, 7-9, 6-1, 3-6, 6-1
1938 Flag of the United States.svg Don Budge Flag of the United States.svg Gene Mako 6-3, 6-8, 6-2, 6-1
1939 Flag of the United States.svg Bobby Riggs Flag of the United States.svg Welby van Horn 6-4, 6-2, 6-4
1940 Flag of the United States.svg Donald McNeill Flag of the United States.svg Bobby Riggs 4-6, 6-8, 6-3, 6-3, 7-5
1941 Flag of the United States.svg Bobby Riggs Flag of the United States.svg Frank Kovacs 5-7, 6-1, 6-3, 6-3
1942 Flag of the United States.svg Ted Schroeder Flag of the United States.svg Frank Parker 8-6, 7-5, 3-6, 4-6, 6-2
1943 Flag of the United States.svg Lt. Joseph R. Hunt Flag of the United States.svg Jack Kramer 6-3, 6-8, 10-8, 6-0
1944 Flag of the United States.svg Frank Parker Flag of the United States.svg William Talbert 6-4, 3-6, 6-3, 6-3
1945 Flag of the United States.svg Frank Parker Flag of the United States.svg William Talbert 14-12, 6-1, 6-2
1946 Flag of the United States.svg Jack Kramer Flag of the United States.svg Tom Brown Jr. 9-7, 6-3, 6-0
1947 Flag of the United States.svg Jack Kramer Flag of the United States.svg Frank Parker 4-6, 2-6, 6-1, 6-0, 6-3
1948 Flag of the United States.svg Pancho Gonzales Flag of the United States.svg Eric W. Sturgess 6-2, 6-3, 14-12
1949 Flag of the United States.svg Pancho Gonzales Flag of the United States.svg Ted Schroeder 16-18, 2-6, 6-1, 6-2, 6-4
1950 Flag of the United States.svg Art Larsen Flag of the United States.svg Herb Flam 6-3, 4-6, 5-7, 6-4, 6-3
1951 Flag of Australia.svg Frank Sedgman Flag of the United States.svg Vic Seixas 6-4, 6-1, 6-1
1952 Flag of Australia.svg Frank Sedgman Flag of the United States.svg Gardnar Mulloy 6-1, 6-2, 6-3
1953 Flag of the United States.svg Tony Trabert Flag of the United States.svg Vic Seixas 6-3, 6-2, 6-3
1954 Flag of the United States.svg Vic Seixas Flag of Australia.svg Rex Hartwig 3-6, 6-2, 6-4, 6-4
1955 Flag of the United States.svg Tony Trabert Flag of Australia.svg Ken Rosewall 9-7, 6-3, 6-3
1956 Flag of Australia.svg Ken Rosewall Flag of Australia.svg Lew Hoad 4-6 6-2 6-3 6-3
1957 Flag of Australia.svg Malcolm Anderson Flag of Australia.svg Ashley Cooper 10-8 7-5 6-4
1958 Flag of Australia.svg Ashley Cooper Flag of Australia.svg Malcolm Anderson 6-2 3-6 4-6 10-8 8-6
1959 Flag of Australia.svg Neale Fraser Flag of the United States.svg Alex Olmedo 6-3 5-7 6-2 6-4
1960 Flag of Australia.svg Neale Fraser Flag of Australia.svg Rod Laver 6-4 6-4 9-7
1961 Flag of Australia.svg Roy Emerson Flag of Australia.svg Rod Laver 7-5 6-3 6-2
1962 Flag of Australia.svg Rod Laver Flag of Australia.svg Roy Emerson 6-2 6-4 5-7 6-4
1963 Flag of Mexico (1934-1968).png Rafael Osuna Flag of Australia.svg Frank Froehling 7-5 6-4 6-2
1964 Flag of Australia.svg Roy Emerson Flag of Australia.svg Fred Stolle 6-4 6-2 6-4
1965 Flag of Spain (1945 - 1977).svg Manuel Santana Flag of South Africa 1928-1994.svg Cliff Drysdale 6-2 7-9 7-5 6-1
1966 Flag of Australia.svg Fred Stolle Flag of Australia.svg John Newcombe 4-6 12-10 6-3 6-4
1967 Flag of Australia.svg John Newcombe Flag of the United States.svg Clark Graebner 6-4 6-4 8-6
1968 Flag of the United States.svg Arthur Ashe Flag of the Netherlands.svg Tom Okker 14-12 5-7 6-3 3-6 6-3
1969 Flag of Australia.svg Rod Laver Flag of Australia.svg Tony Roche 7-9 6-1 6-2 6-2
1970 Flag of Australia.svg Ken Rosewall Flag of Australia.svg Tony Roche 2-6 6-4 7-6 6-3
1971 Flag of the United States.svg Stan Smith Flag of the Czech Republic (bordered).svg Jan Kodeš 3-6 6-3 6-2 7-6
1972 Flag of Romania.svg Ilie Năstase Flag of the United States.svg Arthur Ashe 3-6 6-3 6-7 6-4 6-3
1973 Flag of Australia.svg John Newcombe Flag of the Czech Republic (bordered).svg Jan Kodeš 6-4 1-6 4-6 6-2 6-2
1974 Flag of the United States.svg Jimmy Connors Flag of Australia.svg Ken Rosewall 6-1 6-0 6-1
1975 Flag of Spain (1945 - 1977).svg Manuel Orantes Flag of the United States.svg Jimmy Connors 6-4 6-3 6-3
1976 Flag of the United States.svg Jimmy Connors Flag of Sweden.svg Björn Borg 6-4 3-6 7-6 6-4
1977 Flag of Argentina (alternative).svg Guillermo Vilas Flag of the United States.svg Jimmy Connors 2-6 6-3 7-5 6-0
1978 Flag of the United States.svg Jimmy Connors Flag of Sweden.svg Björn Borg 6-4 6-2 6-2
1979 Flag of the United States.svg John McEnroe Flag of the United States.svg Vitas Gerulaitis 7-5 6-3 6-3
1980 Flag of the United States.svg John McEnroe Flag of Sweden.svg Björn Borg 7-6 6-1 6-7 5-7 6-4
1981 Flag of the United States.svg John McEnroe Flag of Sweden.svg Björn Borg 4-6 6-2 6-4 6-3
1982 Flag of the United States.svg Jimmy Connors Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl 6-3 6-2 4-6 6-4
1983 Flag of the United States.svg Jimmy Connors Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl 6-3 6-7 7-5 6-0
1984 Flag of the United States.svg John McEnroe Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl 6-3 6-4 6-1
1985 Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl Flag of the United States.svg John McEnroe 7-6 6-3 6-4
1986 Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl Flag of the Czech Republic (bordered).svg Miloslav Mečíř 6-4 6-2 6-0
1987 Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl Flag of Sweden.svg Mats Wilander 6-7 6-0 7-6 6-4
1988 Flag of Sweden.svg Mats Wilander Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl 6-4 4-6 6-3 5-7 6-4
1989 Flag of Germany.svg Boris Becker Flag of the Czech Republic (bordered).svg Ivan Lendl 7-6 1-6 6-3 7-6
1990 Flag of the United States.svg Pete Sampras Flag of the United States.svg Andre Agassi 6-4 6-3 6-2
1991 Flag of Sweden.svg Stefan Edberg Flag of the United States.svg Jim Courier 6-2 6-4 6-0
1992 Flag of Sweden.svg Stefan Edberg Flag of the United States.svg Pete Sampras 3-6 6-4 7-6(5) 6-2
1993 Flag of the United States.svg Pete Sampras Flag of France.svg Cedric Pioline 6-4 6-4 6-3
1994 Flag of the United States.svg Andre Agassi Flag of Germany.svg Michael Stich 6-1 7-6(5) 7-5
1995 Flag of the United States.svg Pete Sampras Flag of the United States.svg Andre Agassi 6-4 6-3 4-6 7-5
1996 Flag of the United States.svg Pete Sampras Flag of the United States.svg Michael Chang 6-1 6-4 7-6(3)
1997 Flag of Australia.svg Patrick Rafter Flag of the United Kingdom.svg Greg Rusedski 6-3 6-2 4-6 7-5
1998 Flag of Australia.svg Patrick Rafter Flag of Australia.svg Mark Philippoussis 6-3 3-6 6-2 6-0
1999 Flag of the United States.svg Andre Agassi Flag of the United States.svg Todd Martin 6-4 6-7(5) 6-7(2) 6-3 6-2
2000 Flag of Russia.svg Marat Safin Flag of the United States.svg Pete Sampras 6-4 6-3 6-3
2001 Flag of Australia.svg Lleyton Hewitt Flag of the United States.svg Pete Sampras 7-6(4) 6-1 6-1
2002 Flag of the United States.svg Pete Sampras Flag of the United States.svg Andre Agassi 6-3 6-4 5-7 6-4
2003 Flag of the United States.svg Andy Roddick Flag of Spain.svg Juan Carlos Ferrero 6-3 7-6(2) 6-3
2004 Flag of Switzerland.svg Roger Federer Cờ của Úc Lleyton Hewitt 6-0 7-6(3) 6-0
2005 Flag of Switzerland.svg Roger Federer Flag of the United States.svg Andre Agassi 6-3 2-6 7-6(1) 6-1
2006 Flag of Switzerland.svg Roger Federer Flag of the United States.svg Andy Roddick 6-2 4-6 7-5 6-1
2007 Flag of Switzerland.svg Roger Federer Flag of Serbia.svg Novak Djoković 7-6(4) 7-6(2) 6-4
2008 Flag of Switzerland.svg Roger Federer Cờ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Andy Murray 6-2 7-5 6-2
2009 Flag of Argentina.svg Juan Martín del Potro Flag of Switzerland.svg Roger Federer 3–6, 7–65, 4–6, 7–64, 6–2
2010 Flag of Spain.svg Rafael Nadal Flag of Serbia.svg Novak Djoković 6–4, 5–7, 6–4, 6–2
2011 Flag of Serbia.svg Novak Djoković Flag of Spain.svg Rafael Nadal 6–2, 6–4, 6–73, 6–1
2012 Cờ của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland Andy Murray Flag of Serbia.svg Novak Djoković 7–612, 7–5, 2–6, 3–6, 6–2
2013 Flag of Spain.svg Rafael Nadal Flag of Serbia.svg Novak Djoković 6–2, 3–6, 6–4, 6–1

* No Challenge Round played
+ Challenge Round abolished

Những tay vợt có số lần vô địch nhiều nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Tay vợt Số lần vô địch
Flag of the United States.svg Richard D. Sears 7
Flag of the United States.svg William Larned 7
Flag of the United States.svg Bill Tilden 7
Flag of Switzerland.svg Roger Federer 5
Flag of the United States.svg Jimmy Connors 5
Flag of the United States.svg Pete Sampras 5
Flag of the United States.svg Robert Wrenn 4
Flag of the United States.svg John McEnroe 4