Hỗ Tam Nương

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Hổ Tam Nương)
Bước tới: menu, tìm kiếm

Hỗ Tam Nương (chữ Hán: 扈三娘), đôi khi phiên âm thành Hổ Tam Nương, là một nữ tướng, biệt hiệu là Nhất Trượng Thanh - Cô Một Trượng, (一丈青), Địa Tuệ Tinh. Khi Tống Giang đánh Chúc gia trang, Hổ gia trang sai Hỗ Tam Nương đi cứu, Hỗ Tam Nương đã đánh nhiều dũng tướng của Lương Sơn Bạc, sau đó bị Báo tử Đầu Lâm Xung bắt sống.

Do Tống Giang đã hứa với Vương Anh là sẽ tìm một phu nhân cho y, nên đã gả Hổ Tam Nương cho Vương Anh.

Trong trận đánh Phương Lạp, Vương Anh và Hỗ Tam Nương đều bị Trịnh Bưu giết chết.