Người Anh-Ấn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Anglo-Indians
Khu vực có số dân đáng kể
 Ấn Độ 80,000 - 125,000[1][2]
 Anh Quốc ~80,000[3]
 Myanmar 19,200[2]
 Úc 22,000
 Canada 22,000
 Pakistan ~11,000[4]
Ngôn ngữ
English[2]
Tôn giáo
Protestantism (predominantly Anglican, Presbyterian, Methodist and Baptist),[5] Roman Catholic minority.
Dân tộc thiểu số có liên quan
Indo-Aryan people, Dravidian people, British people, Anglo-Burmese, Burghers, Kristang people, Indo people, Singaporean Eurasians, Macanese people

Người Anh-Ấn là người lai giữa người Anhngười Ấn Độ hoặc những người nguồn gốc Anh sinh ra và sống trên tiểu lục địa Ấn Độ hay Myanma. Những người Anh sống ở Ấn Độ dùng từ "Eurasians" để chỉ người lai giữa châu Âu và Ấn Độ.

Từ điển Oxford định nghĩa Người Anh-Ấn là người lai giữa bố mẹ người Anh và Ấn Độ hoặc người gốc Ấn nhưng sinh ra hoặc sống ở Anh, hoặc người gốc Anh nhưng sinh ra hoặc sống hay có thời gian dài sống ở Ấn Độ.

  1. ^ Lionel Caplan, 'Eurasians in India', http://www.iias.nl/iiasn/30/IIASNL30_16.pdf, Accessed: 01/08/09
  2. ^ a b c Roy Dean Wright and Susan W. Wright, 'The Anglo-Indian Community in Contemporary India', http://escholarshare.drake.edu/bitstream/handle/2092/237/Wright%23237.pdf?sequence=1, Accessed: 03/08/09
  3. ^ Blair Williams, Anglo Indians, CTR Inc. Publishing, 2002, p.189
  4. ^ Anglo Indians.com, 'Anglo-Indians- The Anglo-Indian Community', http://www.angloindians.com/community/anglo-indian.html, Accessed: 01/08/09
  5. ^ Peter Friedlander, 'Religion, Race, Language and the Anglo-Indians: Eurasians in the Census of British India', http://www.chaf.lib.latrobe.edu.au/dcd/Anglo-Indian%20Paper.pdf, Accessed: 03/08/09