Quỹ đầu tư mở

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Quĩ đầu tư mở là một quĩ đầu tư tập thể cho phép phát hành thêm và mua lại cổ phiếu đã phát hành bất cứ lúc nào. Nhà đầu tư có thể mua cổ phiếu của những quĩ như vậy trực tiếp từ công ty quản lý quĩ, hoặc thông qua một hãng môi giới.

Quĩ đầu tư mở khá phổ biến ở hầu hết các nước phát triển, tuy nhiên thuật ngữ và qui tắc hoạt động có thể hơi khác nhau. Ví dụ: ở Mỹ người ta gọi nó là mutual fund (quĩ tương hỗ), ở Anh là Unit trusts (đơn vị ủy thác đầu tư) hoặc OEIC (công ty đầu tư mở rộng), còn hầu hết các nước châu Âu gọi nó là SICAV (công ty đầu tư không cố định vốn). Hầu hết các quĩ mở là các quĩ quản lý tích cực, tuy nhiên cũng có một số quĩ mở lại áp dụng chiến lược đầu tư thụ động.

Một quĩ đầu tư mở được chia đều làm nhiều cổ phần (hoặc đơn vị) mà giá của nó có thể thay đổi với một tỉ lệ cố định theo giá trị thuần của quĩ. Mỗi khi có thêm tiền được đầu tư vào quĩ, lại có một lượng cổ phiếu tương ứng được tạo ra phù hợp với giá cổ phiếu hiện hành, ngược lại, mỗi khi một số lượng cổ phiếu nhất định được quĩ mua lại thì một lượng tài sản tương ứng cũng được bán ra. Theo cách thức này, không bao giờ có dư cung hay cầu đối với cổ phiếu quỹ đầu tư mở, và chúng luôn phải ánh đúng giá trị của các tài sản gốc. Giá cổ phiếu quĩ, hay giá trị tài sản thuần (NAV), được tính toán bằng cách chia tổng tài sản của quĩ sau khi đã trừ đi các khoản nợ cho số cổ phiếu đang lưu hành.

NAV = (Tổng tài sản - Tổng nợ)/(Tổng số chứng chỉ đang lưu hành)

Công việc tính toán này thường được thực hiện vào cuối mỗi ngày giao dịch, đó là lý do khiến các nhà đầu tư chỉ mua được cổ phiếu của các quĩ mở vào cuối ngày giao dịch.

Khi các nhà đầu tư mua hoặc bán cổ phiếu của quĩ, anh ta có thể phải chịu một mức phí nhất định, trong trường hợp này, quĩ này là một quĩ "có tải"; nếu quĩ không thu phí đó, thì đây là một quĩ "không tải". Tuy nhiên, những người môi giới thường vẫn thu một mức hoa hồng nhất định đối với việc mua cổ phiếu quĩ, cho dù đó là quĩ "không tải". Ngoài ra còn có các loại phí khác như phí duy trì, và phí rút vốn để hạn chế việc các cổ đông liên tục "nhảy ra" - "nhảy vào"

Ngược lại với quĩ đầu tư mở là các quĩ đầu tư đóng.