Số khối

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Số khối hay số hạt, kí hiệu A, chỉ tổng số hạt trong hạt nhân nguyên tử. Z là số proton, N là số neutron thì A = Z + N. Số khối thường được ghi cao bên trái kí hiệu của nguyên tố {}_{Z}^{A}\mathrm{X}.

Ví dụ cacbon-12 có Z = 6, N = 6 → A = 12, kí hiệu {}_{6}^{12}\mathrm{C} hay 12C.

Các nguyên tử nguyên tố X có cùng Z nhưng khác A thi được gọi là đồng vị của X. Số khối chưa chắc là số nguyên,nó bằng hoặc xấp xỉ bằng khối lượng hạt nhân nguyên tử tính ra u(đvC)