Thiên Chúa giáo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(đổi hướng từ Thiên chúa giáo)
Bước tới: menu, tìm kiếm

Trong tiếng Việt, Thiên Chúa giáo là thuật ngữ lỏng lẻo thường dùng để chỉ Giáo hội Công giáo Rôma, hay gọi tắt là Công giáo. Tuy nhiên, bản chất cụm từ "Thiên Chúa giáo" là chỉ về tất cả các tôn giáo thờ Thiên Chúa là thần linh tối cao và duy nhất ngự trên trời ("Thiên" là trời, "Chúa" là chúa tể, "giáo" là tôn giáo), và từng tôn giáo đó có cách gọi tên riêng về Thiên Chúa. Bao gồm:

Ba tôn giáo trên gọi chung là các tôn giáo khởi nguồn từ Abraham và đều là độc thần giáo.

Tại Việt Nam, cách dùng từ "Thiên Chúa giáo" để chỉ về Công giáo bắt nguồn từ việc Công giáo Rôma là tôn giáo thờ Thiên Chúa được truyền bá vào Việt Nam sớm nhất. Dù rằng việc thờ "Ông Trời" theo tín ngưỡng dân gian của Việt Nam, nếu xét theo nghĩa rộng, cũng có thể gọi là Thiên Chúa giáo, tức là thờ một vị "Chúa" ở trên trời.