Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Công bằng xã hội”

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
(Tạo với bản dịch của trang “Social justice”)
(Không có sự khác biệt)

Phiên bản lúc 07:05, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Một người biểu tình giương cao một tấm biển kêu gọi "thay đổi, tự do, công bằng xã hội" tại một cuộc biểu tình năm 2011.

Công bằng xã hội là một khái niệm về mối quan hệ công bằng và chính đáng giữa cá nhânxã hội . Điều này được đo lường bằng các điều khoản rõ ràng và ngấm ngầm để phân phối của cải, cơ hội bình đẳng cho hoạt động cá nhân và các đặc quyền xã hội . Ở phương Tây cũng như các nền văn hóa châu Á lâu đời, khái niệm công bằng xã hội thường đề cập đến quá trình đảm bảo rằng các cá nhân hoàn thành vai trò xã hội của họ và nhận được những gì họ có được từ xã hội. [1] [2] [3] Trong các phong trào cơ sở toàn cầu hiện nay cho công bằng xã hội, người ta nhấn mạnh vào việc phá vỡ các rào cản đối với di động xã hội, tạo ra các mạng lưới an sinh xã hộicông bằng kinh tế . [4] [5] [6] [7] [8]

Công bằng xã hội giao quyền và nghĩa vụ trong các tổ chức của xã hội, cho phép mọi người nhận được những lợi ích cơ bản và gánh nặng hợp tác. Các tổ chức có liên quan thường bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội, y tế công cộng, trường công lập, các dịch vụ công, luật lao động và quy định của thị trường, để đảm bảo công bằng trong việc phân phối của cải, và cơ hội bình đẳng . [9]

Các giải thích liên quan đến công lý với mối quan hệ qua lại với xã hội được trung gian bởi sự khác biệt trong truyền thống văn hóa, một số trong đó nhấn mạnh trách nhiệm cá nhân đối với xã hội và những người khác về sự cân bằng giữa tiếp cận quyền lực và sử dụng có trách nhiệm. [10] Do đó, công bằng xã hội được viện dẫn ngày hôm nay trong khi diễn giải lại các nhân vật lịch sử như Bartolomé de las Casas, trong các cuộc tranh luận triết học về sự khác biệt giữa con người, trong nỗ lực vì bình đẳng giới, chủng tộc và xã hội, để ủng hộ công lý cho người di cư, tù nhân, môi trườngngười khuyết tật về thể chất và phát triển. [11] [12] [13]

Tham khảo

 1. ^ Aristotle, The Politics (ca 350 BC)
 2. ^ Clark, Mary T. (2015). "Augustine on Justice," a Chapter in Augustine and Social Justice. Lexington Books. tr. 3–10. ISBN 978-1-4985-0918-3.
 3. ^ Banai, Ayelet; Ronzoni, Miriam; Schemmel, Christian (2011). Social Justice, Global Dynamics : Theoretical and Empirical Perspectives. Florence: Taylor and Francis. ISBN 978-0-203-81929-6.
 4. ^ Kitching, G. N. (2001). Seeking Social Justice Through Globalization Escaping a Nationalist Perspective. University Park, Pa: Pennsylvania State University Press. tr. 3–10. ISBN 978-0-271-02377-9.
 5. ^ Hillman, Arye L. (2008). “Globalization and Social Justice”. The Singapore Economic Review. 53 (2): 173–189. doi:10.1142/s0217590808002896.
 6. ^ Agartan, Kaan (2014). “Globalization and the Question of Social Justice”. Sociology Compass. 8 (6): 903–915. doi:10.1111/soc4.12162.
 7. ^ El Khoury, Ann (2015). Globalization Development and Social Justice : A propositional political approach. Florence: Taylor and Francis. tr. 1–20. ISBN 978-1-317-50480-1.
 8. ^ Lawrence, Cecile; Natalie Churn (2012). Movements in Time Revolution, Social Justice, and Times of Change. Newcastle upon Tyne, UK:: Cambridge Scholars Pub. tr. xi–xv. ISBN 978-1-4438-4552-6. Đã bỏ qua tham số không rõ |last-author-amp= (gợi ý |name-list-style=) (trợ giúp)Quản lý CS1: dấu chấm câu dư (liên kết)
 9. ^ John Rawls, A Theory of Justice (1971) 4, "the principles of social justice: they provide a way of assigning rights and duties in the basic institutions of society and they define the appropriate distribution of benefits and burdens of social co-operation."
 10. ^ Aiqing Zhang; Feifei Xia; Chengwei Li (2007). “The Antecedents Of Help Giving In Chinese Culture: Attribution, Judgment Of Responsibility, Expectation Change And The Reaction Of Affect”. Social Behavior and Personality. 35 (1): 135–142. doi:10.2224/sbp.2007.35.1.135.
 11. ^ Smith, Justin E. H. (2015). Nature, Human Nature, and Human Difference : Race in Early Modern Philosophy. Princeton University Press. tr. 17. ISBN 978-1-4008-6631-1.
 12. ^ Trương, Thanh-Đạm (2013). Migration, Gender and Social Justice: Perspectives on Human Insecurity. Springer. tr. 3–26. ISBN 978-3-642-28012-2.
 13. ^ Teklu, Abebe Abay (2010). “We Cannot Clap with One Hand: Global Socio–Political Differences in Social Support for People with Visual Impairment”. International Journal of Ethiopian Studies. 5 (1): 93–105.