Đường phân

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm


Đường phân là quá trình phân giải đường glucose thành 2 phân tử pyruvate diễn ra trong tế bào , và là chặng đường chung của quá trình oxh hiếu khí và yếm khí

D-[Glucose] [Pyruvate]
D-glucose wpmp.svg + 2 [NAD]+ + 2 [ADP] + 2 [P]i Biochem reaction arrow forward NNNN horiz med.svg 2 Pyruvate skeletal.svg + 2 [NADH] + 2 H+ + 2 [ATP] + 2 H2O