Đại chấp chính San Marino

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đại chấp chính (tiếng Ý: Capitani reggenti) là vị trí của hai người đứng đầu nhà nước Cộng hòa San Marino. Họ được bầu mỗi sáu tháng bởi Đại nghị hội (tiếng Ý: Consiglio Grande e Generale) - quốc hội của San Marino. Thông thường các đại chấp chính được chọn từ các phe đối lập và có nhiệm kỳ sáu tháng. Việc tuyển chọn các đại chấp chính luôn diễn ra ngày 1 tháng 4 và ngày 1 tháng 10 hàng năm. Truyền thống này bắt đầu từ năm 1243.[1]

Mô hình lưỡng đầu chế (diarchy) bắt nguồn trực tiếp từ phong tục của Cộng hòa La Mã, tương đương với các chấp chính quan (tiếng Latinh: Consul) thời La Mã cổ.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Việc hình thành chức vụ Đại chấp chính bắt đầu từ nửa đầu thế kỷ XIII, khi đó các đại chấp chính có vai trò giữ gìn công lý, một nhiệm vụ tương tự như thẩm quyền của các thẩm phán ngày nay. Trong thời kỳ đó, họ được gọi là Chấp chính quan (consul), một danh xưng bắt nguồn từ La Mã cổ đại. Hai vị chấp chính quan đầu tiên được Đại nghị hội bầu ra vào ngày 12 tháng 12 năm 1243 với nhiệm kỳ sáu tháng, một truyền thống vẫn còn được duy trì cho đến tận ngày nay.

Năm Học kỳ. Chấp chính Chấp chính
1243 10 tháng Oddone Scarito Filippo da Sterpeto
1253 4 tháng Oddone Scarito Andrea Superchj
1254 4 tháng Taddeo di Giovani Ardelj
1286 4 tháng Ugolino Baracone
1302 4 tháng Giovanni di Causetta Giannini
1303 4 tháng Arimino Baracone Simone da Sterpeto
1321 4 tháng Venturuccio di Giannuccio
1323 4 tháng Giovanni di Causetta Giannini Ugolino Fornaro
1325 Ser Bonanni Notaio Mule Acatolli di Piandavello
1331 4 tháng Ugucciolo da Valdragone
1336 Venturuzzo di Franceschino Muzolo da Bauti
1337 10 tháng Bentivegna da Valle Foschino di Novello
1338 10 tháng Denaro Madroni Fosco Raffanelli
1339 4 tháng Ricevuto Gioagnolo di Acaptolo
1341 4 tháng Bentivegna Zanutino
1342 10 tháng Ricevuto di Ughetto Foschino di Filipuccio
1343 Franzolino di Chillo Cecco di Chillo
1347 Foschino Calcigni
1351 4 tháng Francesco Pistorj Ciapetta di Novello
1353 4 tháng Giovanni di Guiduccio Nino di Simonino
1356 4 tháng Gioagnolo di Acaptolo Paolo di Ceccolo
1357 Giovanni di Guiduccio Foschino Calcigni
1357 Giovanni di Bianco
1359 10 tháng Giovanni di Guiduccio Corbello di Vita
1360 Ciapetta di Novello Nino di Simonino
1360 Foschino Calcigni Giovanni di Bianco
1362 10 tháng Guidino di Giovanni Giovanni di Guiduccio
1363 4 tháng Giovanni di Bianco Nino di Simonino
1364 Guidino di Giovanni Cecco di Chillo
1364 Foschino Calcigni Corbello Giannini
1365 10 tháng Gioagnolo di Acaptolo Ugolino di Giovanni Vanioli
1366 4 tháng Nicolino di Ariminuccio Vanne di Nomaiolo
1366 10 tháng Bartolino di Giovanni di Bianco Nino di Simonino
1367 4 tháng Guidino di Giovanni Paolo di Ceccolo
1367 10 tháng Gioagnolo di Ugolinuccio Ghino Fabbro
1368 4 tháng Muciolino di Ciolo Giovanni di Riguccio
1368 10 tháng Orbello di Vita Giannini Ugolino di Giovanni Vanioli
1369 4 tháng Mignone Bauto Lunardino di Bernardo Fabbro
1369 10 tháng Gioagnolo di Ugolinuccio Giovanni di Riguccio
1370 4 tháng Ciappetta di Novello Ugolino di Giovanni
1370 10 tháng Guidino di Giovanni Paolo di Ceccolo
1371 4 tháng Nino di Simonino Maxio di Tonso Alberghetti
1371 10 tháng Mucciolino di Ciolo Bartolino di Giovanni di Bianco
1372 4 tháng Corbello di Vita Giannini Mignone Bauto
1372 10 tháng Giovanni di Riguccio Martino di Guerolo Pistorj
1373 4 tháng Ugolino di Giovanni Lunardino di Bernardo
1373 10 tháng Paolo di Ceccolo Antonio di Mula
1374 4 tháng Andrea di Nanne Guidino di Giovanni
1374 10 tháng Giovanni di Riguccio Gozio di Mucciolino
1375 4 tháng Ugolino di Giovanni Paolino di Giovanni di Bianco
1378 4 tháng Lunardino di Bernardo Simone di Belluzzo
1378 10 tháng Gozio di Mucciolino Ondedeo di Tonso
1380 10 tháng Paolo di Ceccolo Bartolino di Antonio
1381 4 tháng Lunardino di Bernardo Samperino di Giovanni
1381 10 tháng Maxio di Tonso Niccolò di Giove
1382 4 tháng Ugolino di Giovanni Giovanni di Andrea
1382 10 tháng Giangio di Ceccolo Bernardo di Guerolo
1383 4 tháng Paolino di Giovanni di Bianco Guidino di Foschino
1383 10 tháng Lunardino di Bernardo Giannino di Cavalluccio
1384 4 tháng Samperino di Giovanni Martino di Guerolo de' Pistorj
1384 10 tháng Paolo di Ceccolo Benetino di Fosco
1386 4 tháng Giovanni di Francesco Gozio di Mucciolino
1390 10 tháng Gozio di Mucciolino Bartolino di Antonio
1391 4 tháng Giovanni di Francesco Menguccio di Simonino
1391 10 tháng Maxio di Tonso Lunardino di Bernardo
1392 4 tháng Paolo di Ceccolo Simone di Belluzzo
1392 10 tháng Samperino di Giovanni Giannino di Cavalluccio
1393 4 tháng Gozio di Mucciolino Antonio Tegna
1393 10 tháng Bartolino di Antonio Nicolò di Giove
1394 4 tháng Lunardino di Bernardo Martino di Guerolo de' Pistorj
1394 10 tháng Ugolino di Giovanni Cecco di Alessandro
1395 4 tháng Vita di Corbello Giovanni di Andrea
1395 10 tháng Simone di Belluzzo Rigone di Giovanni
1396 4 tháng Samperino di Giovanni Giovanni di Francesco
1396 10 tháng Paolino di Giovanni di Bianco Giovanni di Pasino
1397 4 tháng Bartolino di Antonio Giacomino di Paolo
1397 10 tháng Nicolò di Giove Marino di Ghino Fabbro
1398 4 tháng Marino di Fosco Giovanni di Andrea
1398 10 tháng Gozio di Mucciolino Rigone di Giovanni
1399 4 tháng Giovanni di Guidino Simone di Belluzzo
1399 10 tháng Martino di Guerolo de' Pistorj Antonio di Tegna
1400 4 tháng Paolino di Giovanni di Bianco Francesco di Corbello
1400 10 tháng Ugolino di Giovanni Betto di Guerolo
1401 4 tháng Giovanni di Francesco Bettino di Paolo
1401 10 tháng Bartolino di Antonio Michelino di Paoluccio
1402 4 tháng Gozio di Mucciolino Landolino di Nicolino
1402 10 tháng Simone di Menghino Rigone di Giovanni
1403 4 tháng Vita di Corbello Simone di Belluzzo
1403 10 tháng Martino di Guerolo de' Pistorj Antonio Lunardini
1404 4 tháng Paolino di Giovanni Bianco Betto di Tura
1404 10 tháng Antonio di Tegna Antonio di Marino di Fosco
1405 4 tháng Giovanni di Guidino (died during his term,
replaced by Michele di Giovanni)
Bettino di Paolo
1405 10 tháng Marino di Ghino Foschino di Benedetto Madroni
1406 4 tháng Giovanni di Francesco de' Pistorj Giovanni di Nino de' Gherardi
1406 10 tháng Antonio Lunardini Giovanni di Pasino
1407 4 tháng Gozio di Mucciolino Giovanni di Cecco di Alessandro
1407 10 tháng Paolino di Giovanni di Bianco Michelino di Paoluccio
1408 4 tháng Bartolino di Antonio Michelino di Berardo
1408 10 tháng Simone di Menghino de' Calcigni Benedetto di Tosetto
1409 4 tháng Giovanni di Francesco Giacomino di Paolo
1409 10 tháng Rigone di Giovanni Antonio di Tegna
1410 4 tháng Vita di Corbello Bettino di Paolo
1410 10 tháng Michelino di Paoluccio Sante Lunardini
1411 4 tháng Simone di Belluzzo Antonio di Marino di Fosco
1411 10 tháng Paolo di Carbone Giovanni di Pasino Benvegnudi
1412 4 tháng Simone di Menghino de' Calcigni Foschino di Benedetto Madroni
1412 10 tháng Antonio di Segna Giovanni di Ugolino di Giovanni
1413 4 tháng Paolino di Giovanni di Bianco Giovanni di Paolino Vitola
1413 10 tháng Francesco di Bartoccino Michelino di Paoluccio
1414 4 tháng Antonio Lunardini Antonio di Marino di Fosco
1414 10 tháng Benedetto di Tosetto Michelino di Berardo
1415 4 tháng Bettino di Paolo Silvestro di Cecco
1415 10 tháng Paolino di Giovanni di Bianco Antonio di Simone Belluzzi
1416 4 tháng Antonio Lunardini Giovanni di Paolino Vitola
1416 10 tháng Michelino di Paoluccio Giovanni di Pasino Benvegnudi
1417 4 tháng Simone di Menghino Calcigni Foschino di Benedetto Madroni
1417 10 tháng Giovanni di Ugolino di Giovanni Cecco di Marino di Fosco
1418 4 tháng Sante Lunardini Bettino di Paolo
1418 10 tháng Antonio di Marino di Fosco Antonio di Tegna
1419 4 tháng Paolino di Giovanni di Bianco Foschino di Benedetto Madroni
1419 10 tháng Giovanni di Paolino Vitola Benedetto di Tosetto
1420 4 tháng Antonio di Tegna Cristofaro di Paolo Carboni
1420 10 tháng Antonio di Marino di Fosco Antonio Giannini
1421 4 tháng Antonio di Simone Belluzzi Giovanni di Pasino Benvegnudi
1421 10 tháng Bettino di Paolo Sante Lunardini
1422 4 tháng Cristofaro di Paolo Carboni Antonio Giannini
1422 10 tháng Francesco di Bartoccino Antonio di Benedetto Tosetto
1423 4 tháng Antonio Lunardini Simone di Menghino Calcigni
1423 10 tháng Antonio di Marino Di Fosco Giovanni di Paolino Vitola
1424 4 tháng Antonio di Tegna Antonio di Simone Belluzzi
1424 10 tháng Sante Lunardini Baldassarre di Giovanni
1425 4 tháng Giovanni di Paolino Antonio di Rigo
1425 10 tháng Antonio di Marino di Fosco Lorenzo di Piero
1426 4 tháng Francesco di Bartoccino Francesco di Simone Belluzzi
1426 10 tháng Sante Lunardini Francesco di Betto
1427 4 tháng Cristofaro di Paolo Antonio di Benedetto
1427 10 tháng Giovanni di Pasino Andrea di Cecco
1428 4 tháng Antonio di Tegna Antonio di Marino di Fosco
1428 10 tháng Sante Lunardini Antonio Giannini
1429 4 tháng Antonio di Rigo Andrea di Cecco
1429 10 tháng Antonio di Simone Belluzzi Giovanni di Pasino Benvegnudi
1430 4 tháng Francesco di Simone Belluzzi Giovanni di Antonio
1430 10 tháng Sante Lunardini Benetino di Paolino
1431 4 tháng Antonio di Simone Belluzzi Antonio di Rigo
1431 10 tháng Giovanni di Antonio Antonio di Bartolino
1432 4 tháng Luigi di Vita Baldassarre di Giovanni
1432 10 tháng Sante Lunardini Tommaso di Antonio
1433 4 tháng Antonio di Simone Belluzzi Andrea di Cecco
1433 10 tháng Antonio di Benedetto Barnaba di Antonio Lunardini
1434 4 tháng Andrea di Michelino Francesco di Betto
1434 10 tháng Benetino di Paolino Luigi di Vita
1435 Giovanni di Antonio Lunardini Ciono di Giovanni
1436 4 tháng Antonio di Simone Belluzzi Antonio Giannini
1436 10 tháng Francesco di Simone Belluzzi Michele di Giovanni
1437 4 tháng Andrea di Cecco Francesco di Bartolo
1437 10 tháng Francesco di Menghino Giovanni di Antonio
1438 4 tháng Niccolò di Michelino Barnaba di Antonio Lunardini
1438 10 tháng Tommaso di Antonio Antonio di Simone Belluzzi
1439 4 tháng Luigi di Vita Niccolò di Sabattino
1439 10 tháng Sante Lunardini Bianco di Antonio
1440 4 tháng Barnaba di Antonio Lunardini Antonio Giannini
1440 10 tháng Antonio di Simone Belluzzi Giacomo d'Antonio Sammaritani
1441 4 tháng Filippo di Giovanni Caccia Niccolò di Michelino
1441 10 tháng Marino Calcigni Tommaso di Antonio
1442 4 tháng Francesco di Simone Belluzzi Cecco di Giovanni da Valle
1442 10 tháng Michele di Giovanni di Pasino Bianco di Antonio
1443 4 tháng Barnaba di Antonio Lunardini Mengo di Antonio
1443 10 tháng Luigi di Vita Menghino di Francesco Calcigni
1444 4 tháng Francesco di Niccolò Giacomo d'Antonio Sammaritani
1444 10 tháng Antonio di Simone Belluzzi Cecco di Giovanni da Valle
1445 4 tháng Niccolò di Michelino Bartolo di Francesco
1445 10 tháng Cristofaro di Paolo Antonio Giannini
1446 4 tháng Giacomo d'Antonio Sammaritani Bartolo di Angelo di Ciono
1446 10 tháng Bianco d'Antonio Cecco di Giovanni da Valle
1447 4 tháng Menghino di Francesco Calcigni Marino di Fosco (died during his term,
replaced by Vita di Giovanni di Paolino)
1447 10 tháng Francesco di Niccolò Filippo di Antonio Madroni
1448 4 tháng Barnaba di Antonio Lunardini Giacomo d'Antonio Sammaritani
1448 10 tháng Baldassarre di Giovanni Cecco di Giovanni da Valle
1449 4 tháng Bartolo di Angelo di Ciono Venturuccio di Lorenzo
1449 10 tháng Bianco di Antonio Simone di Antonio Belluzzi
1450 4 tháng Francesco di Simone Belluzzi Matteo di Mucciolo (died during his term,
replaced by Marino di Venturino)
1450 10 tháng Menghino di Francesco Calcigni Mengo di Antonio
1451 4 tháng Cecco di Giovanni da Valle Simone di Antonio Belluzzi
1451 10 tháng Niccolò di Michelino Paolo di Angelo di Ciono
1452 4 tháng Giacomo d'Antonio Sammaritani Andrea di Cecco
1452 10 tháng Cecco di Giovanni da Valle Simone di Marino di Giovanni
1453 4 tháng Simone di Antonio Belluzzi Bartolo di Michele
1453 10 tháng Menghino di Francesco Calcigni Filippo di Antonio Madroni
1454 4 tháng Bartolo di Antonio Tegna Girolamo di Francesco Belluzzi
1454 10 tháng Cecco di Giovanni da Valle Francesco di Giuliano Righi
1455 4 tháng Simone di Antonio Belluzzi Andrea di Cecco
1455 10 tháng Giacomo d'Antonio Samaritani Bartolo di Giovanni di Casalino
1456 4 tháng Girolamo di Francesco Belluzzi Riccio di Andrea
1456 10 tháng Niccolò di Michelino Girolamo di Antonio
1457 4 tháng Bianco di Antonio Bartolo di Michele
1457 10 tháng Simone di Antonio Belluzzi Marino di Venturino
1458 4 tháng Girolamo di Francesco Belluzzi Cecco di Giovanni da Valle
1458 10 tháng Menghino di Francesco Calcigni Andrea di Cecco (died 1459 and
replaced by Bartolo di Michele Pasini)
1459 4 tháng Bianco di Antonio Bartolo di Antonio
1459 10 tháng Giacomo d'Antonio Sammaritani Polinoro di Antonio Lunardino
1460 4 tháng Marino di Venturino Riccio di Andrea
1460 10 tháng Cecco di Giovanni da Valle Simone di Marino di Giovanni
1461 4 tháng Simone di Antonio Belluzzi Francesco di Giovanni Sabattini
1461 10 tháng Menetto di Menetto Bonelli Bianco di Antonio
1462 4 tháng Bartolo di Antonio Marino di Antonio Giannini
1462 10 tháng Giacomo di Antonio Sammaritani Riccio di Andrea
1463 4 tháng Girolamo di Francesco Belluzzi Maurizio di Antonio
1463 10 tháng Cecco di Giovanni da Valle Pasquino di Antonio
1464 4 tháng Marino Venturini Simone di Cecco di Benetto
1464 10 tháng Simone di Antonio Belluzzi Giovanni Calcigni
1465 4 tháng Bianco di Antonio Paolo di Angelo di Ciono
1465 10 tháng Bartolo di Antonio Simone di Baldo
1466 4 tháng Pasquino di Antonio Marino di Venturino
1466 10 tháng Girolamo di Francesco Belluzzi Cecco di Giovanni da Valle
1467 4 tháng Giacomo di Marino Riccio di Andrea
1467 10 tháng Simone di Antonio Belluzzi Maurizio di Antonio
1468 4 tháng Marino di Venturino Marino Giangi
1468 10 tháng Lodovico di Marino Calcigni Cecco di Giovanni da Valle
1469 4 tháng Bianco di Antonio Simone di Marino di Giovanni
1469 10 tháng Bartolo di Antonio Menetto di Menetto Bonelli
1470 4 tháng Girolamo di Francesco Belluzzi Paolo di Angelo di Ciono
1470 10 tháng Fabrizio di Pier Leone Corbelli Riccio di Andrea
1471 4 tháng Giacomo di Marino Cecco di Giovanni da Valle
1471 10 tháng Giacomo d'Antonio Sammaritani Marino di Venturino
1472 4 tháng Maurizio di Antonio Sabatino di Bianco
1472 10 tháng Girolamo di Francesco Belluzzi Simone di Antonio Belluzzi
1473 4 tháng Cecco di Giovanni da Valle Serafino di Michele
1473 10 tháng Menetto di Menetto Bonelli Sabatino di Bianco
1474 4 tháng Bartolo di Antonio Pasquino di Antonio
1474 10 tháng Serafino di Michele Marino di Antonio Giannini
1475 4 tháng Simone di Antonio Belluzzi Simone di Cecco di Benetto
1475 10 tháng Antonio di Marino Simone di Marino di Giovanni
1476 4 tháng Bianco di Antonio Giovanni di Menghino Calcigni
1476 10 tháng Bartolo di Antonio Marino di Venturino
1477 4 tháng Simone di Cecco Benetto Marino di Antonio Giannini
1477 10 tháng Simone di Antonio Belluzzi Lodovico di Michele Pasini
1478 4 tháng Giovanni di Menghino Calcigni Simone di Marino di Giovanni
1478 10 tháng Marino di Venturino Sabatino di Bianco
1479 4 tháng Antonio di Marino Evangelista di Girolamo Belluzzi
1479 10 tháng Menetto di Menetto Bonelli Fabrizio di Pier Leone Corbelli
1480 4 tháng Riccio di Andrea Marino Samaritani
1480 10 tháng Evangelista di Girolamo Belluzzi Antonio di Polinoro Lunardini
1481 4 tháng Marino di Venturino Fabrizio di Pier Leone Corbelli
1481 10 tháng Bartolo di Antonio Maurizio di Antonio Lunardini
1482 4 tháng Simone di Antonio Belluzzi Marino Sammaritani
1482 10 tháng Evangelista di Girolamo Belluzzi Antonio di Polinoro Lunardini
1483 4 tháng Antonio di Marino Marino di Antonio Giannini
1483 10 tháng Giovanni di Menghino Calcigni Antonio di Girolamo
1484 4 tháng Riccio di Andrea di Antonio Simone di Marino di Giovanni
1484 10 tháng Giacomo di Marino Marino Giangi
1485 4 tháng Maurizio di Antonio Lunardini Bartolo di Pasquino
1485 10 tháng Sabatino di Bianco Cristoforo di Cecco di Vita
1486 4 tháng Menetto di Menetto Bonelli Valente di Paolo
1486 10 tháng Antonio di Bianco Marino Sammaritani
1487 4 tháng Evangelista di Girolamo Belluzzi Marino di Simone Muccioli
1487 10 tháng Simone di Antonio Belluzzi Antonio di Polinoro Lunardini
1488 4 tháng Bartolo di Antonio Fabrizio di Pier Leone Corbelli
1488 10 tháng Simone di Antonio Belluzzi Francesco di Antonio di Anastasio
1489 4 tháng Giacomo di Marino Antonio di Girolamo
1489 10 tháng Marino di Antonio Giannini Gabriele di Bartolo
1490 4 tháng Antonio di Maurizio Lunardini Sabatino di Bianco
1490 10 tháng Giovanni di Menghino Calcigni Marino Giangi
1491 4 tháng Antonio di Bianco Marino di Simone Muccioli
1491 10 tháng Menetto di Menetto Bonelli Matteo Tura
1492 4 tháng Riccio di Andrea Fabrizio di Pier Leone Corbelli
1492 10 tháng Cristoforo di Cecco di Vita Bonifazio di Andrea
1493 4 tháng Evangelista di Girolamo Belluzzi Valente di Paolo
1493 10 tháng Menetto di Menetto Bonelli Francesco di Antonio di Anastasio
1494 4 tháng Antonio di Girolamo Marino di Simone Muccioli
1494 10 tháng Antonio di Maurizio Lunardini Marino di Niccolò di Giovanetto
1495 4 tháng Evangelista di Girolamo Belluzzi Antonio di Polinoro Lunardini
1495 10 tháng Marino di Antonio Giannini Antonio di Simone Belluzzi
1496 4 tháng Fabrizio di Pier Leone Corbelli Sabatino di Bianco
1496 10 tháng Cristofaro di Cecco di Vita Bonifazio di Andrea
1497 4 tháng Antonio di Bianco Andrea di Giorgio Loli
1497 10 tháng Matteo Tura Antonio di Bartolomeo
1498 4 tháng Giovanni di Menghino Calcigni Valente di Paolo
1498 10 tháng Antonio di Girolamo Marino di Antonio Giannini
1499 4 tháng Marino di Niccolò di Giovanetto Antonio di Maurizio Lunardini
1499 10 tháng Cristoforo di Cecco di Vita Bonifazio di Andrea
1500 4 tháng Menetto di Menetto Bonelli Antonio di Maurizio Lunardini
1500 10 tháng Francesco di Girolamo Belluzzi Simone di Antonio Belluzzi
1501 4 tháng Antonio di Polinoro Lunardini Fabrizio di Pier Leone Corbelli
1501 10 tháng Cristoforo di Giacomino di Bartolo Biagio di Bartolo Pasini
1502 4 tháng Antonio di Girolamo Gabriele di Bartolo
1502 10 tháng Giuliano di Bartolomeo Angelo di Paolo Fabbri
1503 4 tháng Antonio di Bianco Bartolo di Antonio
1503 July Simone di Antonio Belluzzi Giovanni di Cristoforo di Vita
1503 10 tháng Francesco di Girolamo Bonifazio di Andrea
1504 4 tháng Fabrizio di Pier Leone Corbelli Marino di Niccolò di Giovanetto
1504 10 tháng Antonio di Girolamo Francesco di Marino Giangi
1505 4 tháng Francesco di Girolamo Belluzzi Giuliano di Bartolomeo
1505 10 tháng Antonio di Bianco Antonio di Marino Giannini
1506 4 tháng Andrea di Giorgio Loli Camillo di Menetto Bonelli
1506 10 tháng Antonio di Polinoro Lunardini Antonio di Maurizio Lunardini
1507 4 tháng Fabrizio di Pier Leone Corbelli Sammaritano di Andrea Tini
1507 10 tháng Marino di Niccolò di Giovanetto Leonardo di Giovanni di Belluzzi
1508 4 tháng Cristoforo Martelli Giacomo di Lodovico Calcigni
1508 10 tháng Antonio di Girolamo Francesco di Marino Giangi
1509 4 tháng Innocenzo di Menetto Bonelli Antonio di Benetto
1509 10 tháng Andrea di Giorgio Loli Antonio di Marino Giannini
1510 4 tháng Antonio di Polinoro Lunardini Andrea di Marino Speranza
1510 10 tháng Antonio di Bianco Barnaba di Matteo da Valle
1511 4 tháng Marino di Niccolò di Giovanetto Biagio di Bartolo Pasini
1511 10 tháng Antonio di Girolamo Giovanni di Cristoforo Vita
1512 4 tháng Andrea Giangi Marino di Severo
1512 10 tháng Leonardo di Giovanni Belluzzi Sammaritano di Andrea Tini
1513 4 tháng Cristoforo di Girolamo Cristoforo Martelli
1513 10 tháng Antonio di Benetto Benedetto di Marino Benettini
1514 4 tháng Antonio di Maurizio Lunardini Francesco Giangi
1514 10 tháng Francesco di Simone Belluzzi Innocenzo di Menetto Bonelli
1515 4 tháng Carlo di Cristofaro Giacomo di Lodovico Calcigni
1515 10 tháng Francesco di Girolamo Belluzzi Antonio di Bartolo
1516 4 tháng Camillo di Menetto Bonelli Girolamo di Giuliano Gozi
1516 10 tháng Diotallevo Corbelli Sammaritano di Andrea Tini
1517 4 tháng Carlo di Cristofaro Giacomo di Lodovico Calcigni
1517 10 tháng Andrea di Bonifazio Antonio di Maurizio Lunardini
1518 4 tháng Camillo di Menetto Bonelli Leonardo di Giovanni Belluzzi
1518 10 tháng Francesco di Girolamo Belluzzi Antonio di Polinoro Lunardini
1519 4 tháng Girolamo di Giuliano Gozi Pietro di Sabatino di Bianco
1519 10 tháng Innocenzo di Menetto Bonelli Francesco di Antonio Belluzzi
1520 4 tháng Antonio di Maurizio Lunardini Marino di Severo
1520 10 tháng Andrea di Bonifazio Francesco di Girolamo Belluzzi
1521 4 tháng Bartolomeo di Antonio Amanti Bartolo di Simone Belluzzi
1521 10 tháng Cristofaro Martelli Giacomo di Lodovico Calcigni
1522 4 tháng Girolamo di Giuliano Gozi Giuliano di Bartolomeo
1522 10 tháng Antonio di Polinoro Lunardini Marino di Antonio
1523 4 tháng Bartolomeo di Antonio Girolamo di Evangelista Belluzzi
1523 10 tháng Francesco di Simone Belluzzi Francesco di Sante di Biagio
1524 4 tháng Camillo di Menetto Bonelli Leonardo di Giovanni Belluzzi
1524 10 tháng Giacomo di Antonio Giannini Bartolomeo di Antonio Amanti
1525 4 tháng Innocenzo di Menetto Bonelli Pier Leone di Fabrizio Corbelli
1525 10 tháng Melchiorre di Francesco Belluzzi Sammaritano di Andrea Tini
1526 4 tháng Girolamo di Giuliano Gozi Federigo di Brandano Calcigni
1526 10 tháng Francesco di Simone Belluzzi Marino di Severo
1527 4 tháng Andrea Sabbatini Carlo di Cristofaro
1527 10 tháng Bartolomeo di Antonio Amanti (died 1528,
replaced by Melchiorre di Francesco)
Giacomo di Lodovico Calcigni
1528 4 tháng Diottalevo Corbelli Giuliano di Marino Righi
1528 10 tháng Girolamo di Giuliano Gozi Girolamo di Evangelista Belluzzi
1529 4 tháng Camillo di Menetto Bonelli Bartolo Belluzzi
1529 10 tháng Lodovico di Pietro Calcigni Antonio di Pietro Tosini
1530 4 tháng Melchiorre di Francesco Belluzzi Giacomo di Lodovico Pinti
1530 10 tháng Giacomo di Lodovico Calcigni Pier Leone di Fabrizio Corbelli
1531 4 tháng Francesco di Simone Belluzzi Giacomo di Antonio Giannini
1531 10 tháng Polinoro di Antonio Lunardini Girolamo di Giuliano Gozi
1532 4 tháng Carlo di Cristofaro Innocenzo di Menetto Bonelli
1532 10 tháng Bartolo di Simone Belluzzi Sammaritano di Andrea Tini
1533 4 tháng Giacomo di Lodovico Calcigni Girolamo di Evangelista Belluzzi
1533 10 tháng Camillo di Menetto Bonelli Melchiorre di Francesco Belluzzi
1534 4 tháng Pier Leone di Fabrizio Corbelli Giuliano di Marino Righi
1534 10 tháng Francesco di Simone Belluzzi Giacomo di Antonio Giannini
1535 4 tháng Girolamo di Giuliano Gozi Antonio di Pietro Tontini
1535 10 tháng Innocenzo di Menetto Bonelli Giacomo di Evangelista Belluzzi
1536 4 tháng Melchiorre di Francesco Belluzzi Sammaritano di Andrea Tini
1536 10 tháng Bartolo di Simone Belluzzi Pier Leone di Fabrizio Corbelli
1537 4 tháng Girolamo di Evangelista Belluzzi Girolamo di Francesco Giannini
1537 10 tháng Giuliano di Marino Righi Giacomo di Antonio Giannini
1538 4 tháng Francesco di Simone Belluzzi Girolamo di Giuliano Gozi
1538 10 tháng Carlo di Cristofaro Gianolini Cristofaro di Marino Giangi
1539 4 tháng Melchiorre di Francesco Belluzzi Niccolò di Sante di Biagio
1539 10 tháng Bartolo di Simone Belluzzi Giacomo di Antonio Giannini
1540 4 tháng Gio. Antonio di Francesco Belluzzi Pier Leone di Fabrizio Corbelli
1540 10 tháng Girolamo di Giuliano Gozi Vincenzo di Bartolo Gombertini
1541 4 tháng Girolamo di Evangelista Belluzzi Stanghelino di Francesco Belluzzi
1541 10 tháng Giuliano di Marino Righi Giacomo di Lodovico Pinti
1542 4 tháng Polinoro Lunardini Cristofaro di Marino Giangi
1542 10 tháng Carlo Gianolini Marino Gabrielli
1543 4 tháng Antonio di Pietro Tontini Giacomo di Evangelista Belluzzi
1543 10 tháng Girolamo Giannini Carlo di Francesco Lunardini
1544 4 tháng Polinoro Lunardini Bartolo di Simone Belluzzi
1544 10 tháng Giovanni Antonio Belluzzi Vincenzo Gombertini
1545 4 tháng Girolamo di Giuliano Gozi Innocenzo Brancuti
1545 10 tháng Giuliano di Marino Righi Marino Gabrielli
1546 4 tháng Bonetto di Marino Bonetti Baldo di Gaspare
1546 10 tháng Pier Leone di Fabrizio Corbelli Bernardino Giannini
1547 4 tháng Gio. Antonio Leonardelli Stanghelino di Francesco Belluzzi
1547 10 tháng Gio. Lodovico di Matteo Belluzzi Pier Paolo Bonelli (replaced ngày 23 tháng 2 năm 1548,
by Bartolo Belluzzi)
1548 4 tháng Giovanni Antonio Belluzzi Sante di Marco Gori
1548 10 tháng Giacomo di Antonio Giannini Francesco di Sebastiano Onofri
1549 4 tháng Giuliano di Marino Righi Girolamo di Evangelista Belluzzi
1549 10 tháng Bartolo Belluzzi Rinaldo di Giovanni Baldi
1550 4 tháng Polinoro Lunardini Biagio di Matteo Tura
1550 10 tháng Gio. Antonio Leonardelli Cristofaro di Marino Giangi
1551 4 tháng Girolamo Giannini Marino di Andrea
1551 10 tháng Pier Leone Corbelli Pier Matteo Belluzzi
1552 4 tháng Gio. Lodovico di Matteo Belluzzi Baldo di Gaspare
1552 10 tháng Antonio di Piero Tontini Vincenzo di Giovanni di Andrea
1553 4 tháng Vincenzo Gombertini Giacomo di Antonio Giannini
1553 10 tháng Gio. Antonio Belluzzi Rinaldo di Giovanni Baldi
1554 4 tháng Innocenzo Brancuti Giacomo di Evangelista Belluzzi
1554 10 tháng Marc'Antonio Gozi Francesco di Sebastiano Onofri
1555 4 tháng Giuliano di Marino Righi Gio. Antonio di Antonio
1555 10 tháng Bartolo Belluzzi Pier Paolo Corbelli
1556 4 tháng Gio. Antonio Leonardelli Bonetto di Marino Bonetti
1556 10 tháng Antonio Brancuti Baldo di Gaspare
1557 4 tháng Gio. Lodovico di Matteo Belluzzi Vincenzo Giannini
1557 10 tháng Pier Paolo Bonelli Vincenzo Gombertini
1558 4 tháng Girolamo Giannini Francesco di Sebastiano Onofri
1558 10 tháng Innocenzo Brancuti Rinaldo di Giovanni Baldi
1559 4 tháng Bartolo Belluzzi Pier Paolo Corbelli
1559 10 tháng Gio. Antonio Leonardelli Sinibaldo Sinibaldi
1560 4 tháng Giacomo di Evangelista Belluzzi Vincenzo di Marino di Andrea
1560 10 tháng Pier Leone Corbelli Giovanni Sinibaldi
1561 4 tháng Vincenzo Gombertini Bernardino Giannini
1561 10 tháng Francesco di Sebastiano Onofri Francesco di Pier Paolo Martelli
1562 4 tháng Girolamo Giannini Claudio Belluzzi
1562 10 tháng Pier Paolo Bonelli Marc'Antonio Gozi
1563 4 tháng Pier Matteo Belluzzi Pier Paolo Corbelli
1563 10 tháng Ludovico Belluzzi Marc'Antonio Bonetti
1564 4 tháng Gio. Andrea Belluzzi Rinaldo di Giovanni Baldi
1564 10 tháng Antonio Brancuti Benedetto di Bianco
1565 4 tháng Vincenzo Gombertini Giacomo di Evangelista Belluzzi
1565 10 tháng Bonetto di Marino Bonetti Marino Bonelli
1566 4 tháng Marc'Antonio Gozi Giovanni Antonio di Antonio
1566 10 tháng Girolamo Giannini Sebastiano di Cristofaro Giangi
1567 4 tháng Francesco di Pier Paolo Martelli Marino di Cristofaro Giangi
1567 10 tháng Giuliano Corbelli Giovanni Andrea Belluzzi
1568 4 tháng Pier Paolo Bonelli Pier Paolo Corbelli
1568 10 tháng Antonio Brancuti Liberio Gabrielli
1569 4 tháng Pier Matteo Belluzzi Vincenzo Giannini
1569 10 tháng Ippolito Gombertini Sinibaldo Sinibaldi
1570 4 tháng Marc'Antonio Gozi Marc'Antonio Bonetti
1570 10 tháng Girolamo Giannini Ascanio di Giacomo Belluzzi
1571 4 tháng Giovanni Antonio Leonardelli Benedetto di Bianco
1571 10 tháng Pier Paolo Corbelli Giovanni Paolo di Giuliano
1572 4 tháng Innocenzo Brancuti Francesco Giannini
1572 10 tháng Pier Matteo Belluzzi Antonio di Angelo Bellini
1573 4 tháng Antonio Brancuti Gio. Lodovico di Matteo Belluzzi
1573 10 tháng Lodovico Belluzzi Vincenzo Giannini
1574 4 tháng Marc'Antonio Gozi Gio. Antonio di Antonio
1574 10 tháng Giambattista Belluzzi Benedetto di Bianco
1575 4 tháng Giuliano Corbelli Liberio Gabrielli
1575 10 tháng Girolamo Giannini Vincenzo di Marino di Andrea
1576 4 tháng Pier Paolo Corbelli Sinibaldo Sinibaldi
1576 10 tháng Innocenzo Brancuti Francesco Onofri
1577 4 tháng Francesco di Paolo di Giuliano Gio. Lodovico di Matteo Belluzzi
1577 10 tháng Pier Matteo Belluzzi Vincenzo Giannini
1578 4 tháng Ippolito Gombertini Francesco Giannini
1578 10 tháng Liberio Gabrielli Ascanio Belluzzi
1579 4 tháng Girolamo Giannini Benedetto di Bianco
1579 10 tháng Lodovico Belluzzi Giovanni Calcigni
1580 4 tháng Pier Paolo Corbelli Marino Bonelli
1580 10 tháng Giambattista Belluzzi Sinibaldo Sinibaldi
1581 4 tháng Innocenzo Brancuti Gio. Lodovico di Matteo Belluzzi
1581 10 tháng Giuliano Corbelli Gio. Paolo Belluzzi
1582 4 tháng Ippolito Gombertini Pier Marino Cionini
1582 10 tháng Gio. Antonio Leonardelli Francesco Giannini
1583 4 tháng Pier Matteo Belluzzi Marc'Antonio Gozi
1583 10 tháng Pier Paolo Corbelli Francesco Martelli
1584 4 tháng Federico Sinibaldi Vincenzo Giannini
1584 10 tháng Innocenzo Brancuti Gio. Lodovico Belluzzi
1585 4 tháng Bonetto Bonetti Gio. Maria Giangi
1585 10 tháng Giuliano Corbelli Liberio Gabrielli
1586 4 tháng Ascanio Belluzzi Francesco Giannini
1586 10 tháng Paol'Antonio Onofri Giambattista Belluzzi
1587 4 tháng Lodovico Belluzzi Pier Marino Cionini
1587 10 tháng Gio. Antonio Leonardelli Pier Paolo Corbelli
1588 4 tháng Pier Matteo Belluzzi Vincenzo Giannini
1588 10 tháng Marc'Aurelio Brancuti Giambattista Belluzzi
1589 4 tháng Giuliano Corbelli Liberio Gabrielli
1589 10 tháng Federico Sinibaldi Marino Pellicieri
1590 4 tháng Francesco Giannini Giambattista Fabbri
1590 10 tháng Orazio Giannini Giambattista Belluzzi
1591 4 tháng Lodovico Belluzzi Ascanio Belluzzi
1591 10 tháng Pier Matteo Belluzzi Ottaviano Gozi
1592 4 tháng Pier Marino Cionini Giuliano Gozi
1592 10 tháng Camillo Bonelli (replaced 1592
by Giovanni Paolo Belluzzi)
Paol'Antonio Onofri
1593 4 tháng Giuliano Corbelli Annibale Belluzzi
1593 10 tháng Giambattista Belluzzi Francesco Giannini
1594 4 tháng Liberio Gabrielli Innocenzo Bonelli
1594 10 tháng Federico Brandani Vincenzo Giannini
1595 4 tháng Fabrizio Belluzzi Francesco Maria Corbelli
1595 10 tháng Pier Marino Cionini Lattanzio Valli
1596 4 tháng Orazio Belluzzi Matteo Ceccoli
1596 10 tháng Camillo Bonelli Annibale Belluzzi
1597 4 tháng Paolo Antonio Onofri Gio. Francesco Belluzzi
1597 10 tháng Camillo Bonelli Annibale Belluzzi
1598 4 tháng Giuliano Gozi Francesco Giannini
1598 10 tháng Giambattista Belluzzi Innocenzo Bonelli
1599 4 tháng Pier Marino Cionini Giambattista Fabbri
1599 10 tháng Orazio Belluzzi Lattanzio Valli
1600 4 tháng Pier Francesco Bonetti Belluzzo Belluzzi
1600 10 tháng Pier Matteo Belluzzi Fabrizio Belluzzi
1601 4 tháng Lorenzo Martelli Liberio Gabrielli
1601 10 tháng Girolamo Gozi Francesco Giannini
1602 4 tháng Giuliano Gozi Innocenzo Bonelli
1602 10 tháng Giambattista Belluzzi Francesco Maria Corbelli
1603 4 tháng Orazio Belluzzi Scipione Gabrielli
1603 10 tháng Francesco Bonelli Lattanzio Valli
1604 4 tháng Pier Francesco Bonetti Giambattista Fabbri
1604 10 tháng Pier Marino Cionini Annibale Gozi
1605 4 tháng Tiberio Gabrielli Francesco Giannini
1605 10 tháng Girolamo Gozi Innocenzo Bonelli
1606 4 tháng Pier Matteo Belluzzi Fabrizio Belluzzi
1606 10 tháng Annibale Belluzzi Giuliano Fattori
1607 4 tháng Lorenzo Martelli Leone Pellicieri
1607 10 tháng Camillo Bonelli Giambattista Belluzzi
1608 4 tháng Pier Francesco Bonelli Giuliano Belluzzi
1608 10 tháng Pietro Tosini Corbelli Teodoro Leonardelli
1609 4 tháng Orazio Belluzzi Orazio Giangi
1609 10 tháng Girolamo Gozi Lattanzio Valli
1610 4 tháng Fabrizio Belluzzi Giambattista Fabbri
1610 10 tháng Gio. Andrea Belluzzi Sebastiano Onofri
1611 4 tháng Pier Marino Cionini Annibale Gozi
1611 10 tháng Francesco Bonelli Belluzzo Belluzzi
1612 4 tháng Pier Francesco Bonetti Francesco Maria Corbelli
1612 10 tháng Pietro Tosini Corbelli Innocenzo Bonelli
1613 4 tháng Camillo Bonelli Lattanzio Valli
1613 10 tháng Annibale Belluzzi Giambattista Fabbri
1614 4 tháng Gio. Andrea Belluzzi Fabrizio Belluzzi
1614 10 tháng Giuliano Belluzzi Teodoro Leonardelli
1615 4 tháng Girolamo Gozi Francesco Giannini
1615 10 tháng Orazio Belluzzi Flaminio Cionini
1616 4 tháng Pier Francesco Bonetti Francesco Bonelli
1616 10 tháng Camillo Bonelli Belluzzo Belluzzi
1617 4 tháng Annibale Belluzzi Giambattista Fabbri
1617 10 tháng Gio. Andrea Belluzzi Lattanzio Valli
1618 4 tháng Fabrizio Belluzzi Gabriele Gabrielli
1618 10 tháng Girolamo Gozi Gio. Pietro Martelli
1619 4 tháng Francesco Giannini Annibale Gozi
1619 10 tháng Orazio Belluzzi Andrea Giannini
1620 4 tháng Giuliano Belluzzi Teodoro Leonardelli
1620 10 tháng Camillo Bonelli Belluzzo Belluzzi
1621 4 tháng Bernardino Belluzzi Lattanzio Valli
1621 10 tháng Gio. Andrea Belluzzi Fabrizio Belluzzi
1622 4 tháng Girolamo Gozi Pier Marino Ricci
1622 10 tháng Annibale Belluzzi Marino Belluzzi
1623 4 tháng Giacomo Bonetti Annibale Gozi
1623 10 tháng Giuliano Belluzzi Enea Bonelli
1624 4 tháng Pietro Tosini Corbelli Gian Giacomo Serafini
1624 10 tháng Lattanzio Valli Michel Angelo Busignani
1625 4 tháng Orazio Belluzzi Pier Leone Corbelli
1625 10 tháng Camillo Bonelli Giambattista Fabbri
1626 4 tháng Francesco Giannini Livio Pellicieri
1626 10 tháng Belluzzo Belluzzi Pier Marino Ricci
1627 4 tháng Annibale Loli Pier Antonio Gabrielli
1627 10 tháng Pietro Tosini Corbelli Andrea Giannini
1628 4 tháng Lattanzio Valli Sforza Cionini
1628 10 tháng Giuliano Belluzzi Michel Angelo Busignani
1629 4 tháng Marc'Antonio Bonetti Gian Giacomo Serafini
1629 10 tháng Orazio Belluzzi Federico Gozi
1630 4 tháng Livio Pellicieri Pier Marino Ricci
1630 10 tháng Belluzzo Belluzzi Rinaldo Ranieri
1631 4 tháng Melchiorre Maggio Belluzzi Pier Antonio Giangi
1631 10 tháng Fulgenzio Maccioni Vincenzo Zampini
1632 4 tháng Pietro Tosini Evangelista Belluzzi
1632 10 tháng Giuliano Belluzzi Sforza Cionini
1633 4 tháng Marc'Antonio Bonetti Bartolomeo Ceccoli
1633 10 tháng Torquato Giannini Bartolomeo Fabbri
1634 4 tháng Lattanzio Valli Federico Gozi
1634 10 tháng Orazio Belluzzi Vincenzo Lorenzoni
1635 4 tháng Livio Pellicieri Paolo Antonio Onofri
1635 10 tháng Giuliano Gozi Stefano Ricci
1636 4 tháng Fulgenzio Maccioni Giuliano Belluzzi
1636 10 tháng Marc'Antonio Bonetti Bartolomeo Ceccoli
1637 4 tháng Pietro Tosini Giambattista Loli
1637 10 tháng Melchiorre Maggio Belluzzi Giovanni Serafini
1638 4 tháng Claudio Belluzzi Pier Leone Corbelli
1638 10 tháng Livio Pellicieri Federico Tosini
1639 4 tháng Vincenzo Lorenzoni Paolo Antonio Onofri
1639 10 tháng Fulgenzio Maccioni Annibale Loli
1640 4 tháng Marc'Antonio Bonetti Giuliano Belluzzi
1640 10 tháng Giambattista Belluzzi Federico Gozi
1641 4 tháng Giambattista Ricci Pier Antonio Giangi
1641 10 tháng Sforza Cionini Bartolomeo Ceccoli
1642 4 tháng Giacomo Belluzzi Giovanni Serafini
1642 10 tháng Claudio Belluzzi Paolo Antonio Onofri
1643 4 tháng Fulgenzio Maccioni Federico Tosini
1643 10 tháng Melchiorre Maggio Belluzzi Evangelista Belluzzi
1644 4 tháng Livio Pellicieri Gregorio Ceccoli
1644 10 tháng Giuliano Belluzzi Pier Leone Corbelli
1645 4 tháng Sforza Cionini Vincenzo Francini
1645 10 tháng Marc'Antonio Bonetti Ottavio Giannini
1646 4 tháng Carlo Loli Vincenzo Lorenzoni
1646 10 tháng Claudio Belluzzi Paolo Antonio Onofri
1647 4 tháng Carlo Tosini Pier Marino Cionini
1647 10 tháng Bartolomeo Belluzzi Marino Gabrielli
1648 4 tháng Giacomo Belluzzi Giovanni Serafini
1648 10 tháng Giuliano Gozi Pier Leone Corbelli
1649 4 tháng Marc'Antonio Bonetti Innocenzo Bonelli
1649 10 tháng Fulgenzio Maccioni Federico Tosini
1650 4 tháng Melchiorre Maggio Belluzzi Girolamo Moracci
1650 10 tháng Carlo Tosini Paolo Antonio Onofri
1651 4 tháng Alessandro Belluzzi Vincenzo Lorenzoni
1651 10 tháng Carlo Loli Gregorio Ceccoli
1652 4 tháng Ottavio Giannini Bartolomeo Ceccoli
1652 10 tháng Giacomo Belluzzi Innocenzo Bonelli
1653 4 tháng Lodovico Belluzzi Giovanni Serafini
1653 10 tháng Marc'Antonio Bonetti Pompeo Zoli
1654 4 tháng Fulgenzio Maccioni Cristofaro Gianotti
1654 10 tháng Carlo Tosini Paolo Antonio Onofri
1655 4 tháng Carlo Loli Sforza Cionini
1655 10 tháng Ottavio Giannini Bartolomeo Ceccoli
1656 4 tháng Melchiorre Maggio Belluzzi Vincenzo Lorenzoni
1656 10 tháng Alessandro Belluzzi Giovanni Serafini
1657 4 tháng Innocenzo Bonelli Girolamo Moracci
1657 10 tháng Giacomo Belluzzi Pier Leone Corbelli
1658 4 tháng Fulgenzio Maccioni Marino Bonetti
1658 10 tháng Carlo Loli Pompeo Zoli
1659 4 tháng Ottavio Giannini Cristofaro Gianotti
1659 10 tháng Paolo Antonio Onofri Antonio Ricci (died 1660,
replaced by Francesco Angeli)
1660 4 tháng Vincenzo Lorenzoni Giovanni Serafini
1660 10 tháng Alessandro Belluzzi Giambattista Zampini
1661 4 tháng Giacomo Belluzzi Sforza Cionini
1661 10 tháng Carlo Tosini Innocenzo Bonelli
1662 4 tháng Fulgenzio Maccioni Girolamo Moracci
1662 10 tháng Lodovico Belluzzi Pompeo Zoli
1663 4 tháng Melchiorre Maggio Belluzzi Paolo Antonio Onofri
1663 10 tháng Marc'Antonio Gozi Cristoforo Gianotti
1664 4 tháng Carlo Loli Vincenzo Lorenzoni
1664 10 tháng Francesco Maccioni Giovanni Serafini
1665 4 tháng Ottavio Giannini Francesco Angeli
1665 10 tháng Carlo Tosini Sforza Cionini
1666 4 tháng Giacomo Belluzzi Giambattista Tosini
1666 10 tháng Alessandro Belluzzi Pompeo Zoli
1667 4 tháng Lodovico Belluzzi Innocenzo Bonelli
1667 10 tháng Paolo Antonio Onofri Domizio Beni
1668 4 tháng Carlo Loli Giambattista Zampini
1668 10 tháng Francesco Maccioni Francesco Loli
1669 4 tháng Ottavio Giannini Francesco Angeli
1669 10 tháng Giacomo Belluzzi Giambattista Tosini
1670 4 tháng Marc'Antonio Gozi Marc'Antonio Ceccoli
1670 10 tháng Lodovico Belluzzi Innocenzo Bonelli
1671 4 tháng Paolo Antonio Onofri Pompeo Zoli
1671 10 tháng Carlo Tosini Giovanni Serafini
1672 4 tháng Carlo Loli Giambattista Zampini
1672 10 tháng Alessandro Belluzzi Sforza Cionini
1673 4 tháng Ottavio Giannini Alfonso Tosini
1673 10 tháng Giambattista Tosini Francesco Angeli
1674 4 tháng Francesco Maccioni Francesco Loli
1674 10 tháng Marc'Antonio Gozi Innocenzo Bonelli
1675 4 tháng Paolo Antonio Onofri Giovanni Serafini
1675 10 tháng Carlo Tosini Lorenzo Giangi
1676 4 tháng Giuliano Cionini Pompeo Zoli
1676 10 tháng Lodovico Belluzzi Giambattista Zampini
1677 4 tháng Giambattista Tosini Francesco Angeli
1677 10 tháng Carlo Loli Marc'Antonio Ceccoli
1678 4 tháng Marc'Antonio Gozi Innocenzo Bonelli
1678 10 tháng Ottavio Giannini Alfonso Tosini
1679 4 tháng Francesco Maccioni Francesco Loli
1679 10 tháng Carlo Tosini Lorenzo Giangi
1680 4 tháng Alessandro Belluzzi Giambattista Fattori
1680 10 tháng Giambattista Tosini Melchiorre Martelli
1681 4 tháng Giacomo Belluzzi Giovanni Serafini
1681 10 tháng Paolo Antonio Onofri Francesco Angeli
1682 4 tháng Carlo Loli Gaspare Calbini
1682 10 tháng Marc'Antonio Gozi Innocenzo Bonelli
1683 4 tháng Francesco Maccioni Alfonso Tosini
1683 10 tháng Carlo Tosini Lorenzo Giangi
1684 4 tháng Giuliano Belluzzi Giambattista Fattori
1684 10 tháng Francesco Loli Pietro Francini
1685 4 tháng Ottavio Leonardelli Melchiorre Martelli
1685 10 tháng Paolo Antonio Onofri Ridolfo Zoli
1686 4 tháng Carlo Loli Gaspare Calbini
1686 10 tháng Gio. Antonio Belluzzi Alfonso Tosini
1687 4 tháng Alessandro Belluzzi Marc'Antonio Ceccoli
1687 10 tháng Giuliano Belluzzi Giambattista Fattori
1688 4 tháng Innocenzo Bonelli Francesco Angeli
1688 10 tháng Francesco Maccioni Pietro Francini
1689 4 tháng Francesco Loli Matteo Martelli
1689 10 tháng Carlo Loli Gaspare Calbini
1690 4 tháng Gio. Antonio Belluzzi Melchiorre Martelli
1690 10 tháng Ottavio Leonardelli Lorenzo Giangi
1691 4 tháng Alfonso Tosini Baldassarre Tini
1691 10 tháng Lodovico Manenti Belluzzi Marino Beni
1692 4 tháng Francesco Maccioni Gio. Antonio Fattori
1692 10 tháng Innocenzo Bonelli Pietro Francini
1693 4 tháng Francesco Loli Matteo Martelli
1693 10 tháng Giuliano Belluzzi Melchiorre Martelli
1694 4 tháng Giuseppe Loli Gaspare Calbini
1694 10 tháng Bernardino Leonardelli Lorenzo Giangi
1695 4 tháng Onofrio Onofri Francesco Angeli
1695 10 tháng Lodovico Manenti Belluzzi Marc'Antonio Ceccoli
1696 4 tháng Francesco Maccioni Gio. Antonio Fattori
1696 10 tháng Gio. Antonio Belluzzi Ottavio Leonardelli
1697 4 tháng Giambattista Tosini Marino Beni
1697 10 tháng Giuliano Belluzzi Melchiorre Martelli
1698 4 tháng Innocenzo Bonelli Lorenzo Giangi
1698 10 tháng Onofrio Onofri Giambattista Ceccoli
1699 4 tháng Bernardino Leonardelli Pietro Arancini
1699 10 tháng Francesco Maccioni Giovanni Antonio Fattori
1700 4 tháng Francesco Loli Baldassarre Tini
1700 10 tháng Ottavio Leonardelli Marino Beni
1701 4 tháng Alfonso Tosini Francesco Moracci
1701 10 tháng Giuliano Belluzzi Lorenzo Giangi
1702 4 tháng Giuseppe Loli Melchiorre Martelli
1702 10 tháng Giovanni Antonio Belluzzi Gaspare Calbini
1703 4 tháng Bernardino Leonardelli Giovanni Antonio Fattori
1703 10 tháng Onofrio Onofri Baldassarre Tini
1704 4 tháng Ottavio Leonardelli Pietro Francini
1704 10 tháng Giambattista Tosini Tommaso Ceccoli
1705 4 tháng Gian Giacomo Angeli Lorenzo Giangi
1705 10 tháng Giuseppe Loli Melchiorre Martelli
1706 4 tháng Giovanni Cionini Gaspare Calbini
1706 10 tháng Francesco Maccioni Giambattista Ceccoli
1707 4 tháng Onofrio Onofri Giuseppe Zampini
1707 10 tháng Federico Gozi Francesco Moracci
1708 4 tháng Giuliano Belluzzi Tommaso Ceccoli
1708 10 tháng Marino Enea Bonelli Baldassarre Tini
1709 4 tháng Gian Giacomo Angeli Francesco Giangi
1709 10 tháng Giovanni Antonio Belluzzi Giovanni Antonio Fattori
1710 4 tháng Giovanni Cionini Melchiorre Martelli
1710 10 tháng Francesco Maccioni Pietro Francini
1711 4 tháng Giuseppe Loli Girolamo Martelli
1711 10 tháng Federico Gozi Giuseppe Zampini
1712 4 tháng Onofrio Onofri Giovanni Martelli
1712 10 tháng Gian Giacomo Angeli Bartolomeo Bedetti
1713 4 tháng Giovanni Antonio Belluzzi Giovanni Antonio Fattori
1713 10 tháng Giuliano Belluzzi Tommaso Ceccoli
1714 4 tháng Giuseppe Onofri Lorenzo Giangi
1714 10 tháng Giuseppe Loli Pietro Francini
1715 4 tháng Giovanni Paolo Valloni Giuseppe Zampini
1715 10 tháng Bernardino Leonardelli Marino Enea Bonelli
1716 4 tháng Gian Giacomo Angeli Giovanni Martelli
1716 10 tháng Francesco Maria Belluzzi Bartolomeo Bedetti
1717 4 tháng Federico Gozi Girolamo Martelli
1717 10 tháng Ottavio Leonardelli Francesco Giangi
1718 4 tháng Giuliano Belluzzi Marino Beni
1718 10 tháng Tranquillo Manenti Belluzzi Tommaso Ceccoli
1719 4 tháng Giovanni Paolo Valloni Baldassarre Tini (died in office)
Francesco Moracci (replacement)
1719 10 tháng Gian Giacomo Angeli Lorenzo Giangi
1720 4 tháng Benedetto Belluzzi Giovanni Martelli
1720 10 tháng Marino Enea Bonelli Bartolomeo Bedetti
1721 4 tháng Federico Gozi Girolamo Martelli
1721 10 tháng Bernardino Leonardelli Francesco Giangi
1722 4 tháng Francesco Maria Belluzzi Marino Beni
1722 10 tháng Valerio Maccioni Pier Antonio Ugolini
1723 4 tháng Giuseppe Onofri Tommaso Ceccoli
1723 10 tháng Pietro Loli Giovanni Martelli
1724 4 tháng Giovanni Paolo Valloni Biagio Antonio Martelli
1724 10 tháng Marino Enea Bonelli Bartolomeo Bedetti
1725 4 tháng Gian Giacomo Angeli Lorenzo Giangi
1725 10 tháng Federico Gozi Marino Beni
1726 4 tháng Tranquillo Manenti Belluzzi Girolamo Martelli
1726 10 tháng Valerio Maccioni Pier Antonio Ugolini
1727 4 tháng Giuseppe Onofri Tommaso Ceccoli
1727 10 tháng Gentile Maria Maggio Giovanni Martelli
1728 4 tháng Francesco Maria Belluzzi Biagio Antonio Martelli
1728 10 tháng Marino Enea Bonelli Bernardino Capicchioni
1729 4 tháng Giovanni Paolo Valloni Francesco Giangi
1729 10 tháng Gian Giacomo Angeli Giovanni Andrea Beni
1730 4 tháng Valerio Maccioni Pier Antonio Ugolini
1730 10 tháng Tranquillo Manenti Belluzzi Girolamo Martelli
1731 4 tháng Giuseppe Onofri Lodovico Anatucci
1731 10 tháng Giovanni Antonio Leonardelli Bartolomeo Bedetti
1732 4 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Giovanni Martelli
1732 10 tháng Valerio Maccioni Vincenzo Moracci
1733 4 tháng Francesco Maria Belluzzi Giovanni Maria Giangi
1733 10 tháng Giovanni Paolo Valloni Giovanni Maria Beni
1734 4 tháng Marino Enea Bonelli Tommaso Capicchioni
1734 10 tháng Giuseppe Onofri Lodovico Anatucci
1735 4 tháng Tranquillo Manenti Belluzzi Biagio Antonio Martelli
1735 10 tháng Federico Tosini Pier Antonio Ugolini
1736 4 tháng Gian Giacomo Angeli Girolamo Martelli
1736 10 tháng Francesco Maria Belluzzi Giovanni Maria Giangi
1737 4 tháng Valerio Maccioni Vincenzo Moracci
1737 10 tháng Filippo Manenti Belluzzi Giuliano Malpeli
1738 4 tháng Giuseppe Onofri Giovanni Maria Beni
1738 10 tháng Giovanni Antonio Leonardelli Giovanni Martelli
1739 4 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Biagio Antonio Martelli
1739 10 tháng Gian Giacomo Angeli Alfonso Giangi
1739 end Oct.Gaspare Fogli, gonfalonier (during Cardinal Giulio Alberoni's invasion)
1740 Feb. 5 Marino Enea Bonelli Alfonso Giangi
1740 10 tháng Giuseppe Onofri Vincenzo Moracci
1741 4 tháng Giovanni Maria Giangi Marino Tini
1741 10 tháng Lodovico Belluzzi Pier Antonio Ugolini
1742 4 tháng Girolamo Gozi Giovanni Martelli
1742 10 tháng Biagio Antonio Martelli Domenico Bertoni
1743 4 tháng Filippo Manenti Belluzzi Filippo Fabbrini
1743 10 tháng Giacomo Begni Francesco Antonio Righi
1744 4 tháng Giuseppe Onofri Alfonso Giangi
1744 10 tháng Giovanni Maria Giangi Vincenzo Moracci
1745 4 tháng Giambattista Zampini Pompeo Zoli
1745 10 tháng Girolamo Gozi Tommaso Capicchioni
1746 4 tháng Lodovico Belluzzi Marc' Antonio Tassini
1746 10 tháng Filippo Manenti Belluzzi Domenico Bertoni
1747 4 tháng Giacomo Begni Ottavio Fazzini
1747 10 tháng Biagio Antonio Martelli Giovanni Martelli
1748 4 tháng Giovanni Marino Giangi Francesco Antonio Righi
1748 10 tháng Costantino Bonelli Pompeo Zoli
1749 4 tháng Giuseppe Onofri Vincenzo Moracci
1749 10 tháng Lodovico Belluzzi Marc' Antonio Tassini
1750 4 tháng Filippo Manenti Belluzzi Pier Antonio Ugolini
1750 10 tháng Giovanni Antonio Leonardelli Alfonso Giangi
1751 4 tháng Aurelio Valloni Filippo Fabbrini
1751 10 tháng Giovanni Maria Giangi Marino Tini
1752 4 tháng Giacomo Begni Pompeo Zoli
1752 10 tháng Costantino Bonelli Giovanni Martelli
1753 4 tháng Giuseppe Onofri Giuseppe Franzoni
1753 10 tháng Filippo Manenti Belluzzi Marc' Antonio Tassini
1754 4 tháng Girolamo Gozi Vincenzo Moracci
1754 10 tháng Francesco Maccioni Ottavio Fazzini
1755 4 tháng Biagio Antonio Martelli Giuseppe Bertoni
1755 10 tháng Giacomo Begni Paolo Tini
1756 4 tháng Marino Belluzzi Francesco Casali
1756 10 tháng Giovanni Beni Francesco Antonio Righi
1757 4 tháng Giambattista Angeli Marc' Antonio Tassini
1757 10 tháng Filippo Manenti Belluzzi Antonio Capicchioni
1758 4 tháng Lodovico Belluzzi Marino Tini
1758 10 tháng Giovanni Maria Giangi Giuseppe Franzoni
1759 4 tháng Giacomo Begni Pompeo Zoli
1759 10 tháng Giovanni Antonio Leonardelli Filippo Fazzini
1760 4 tháng Aurelio Valloni Francesco Antonio Righi
1760 10 tháng Giambattista Angeli Giovanni Pietro Martelli
1761 4 tháng Francesco Maccioni Marino Martelli
1761 10 tháng Filippo Manenti Marc' Antonio Tassini
1762 4 tháng Giovanni Maria Giangi Giuseppe Bertoni
1762 10 tháng Giambattista Zampini Pompeo Zoli
1763 4 tháng Giambattista Bonelli Filippo Fazzini
1763 10 tháng Girolamo Gozi Paolo Tini
1764 4 tháng Giambattista Angeli Antonio Capicchioni
1764 10 tháng Giovanni Antonio Leonardelli Marino Martelli
1765 4 tháng Filippo Manenti Marc' Antonio Tassini
1765 10 tháng Francesco Begni Francesco Benedetti
1766 4 tháng Filippo Belluzzi Pompeo Zoli
1766 10 tháng Giuseppe Giannini Giuseppe Franzoni
1767 4 tháng Francesco Maccioni Filippo Fazzini
1767 10 tháng Giambattista Angeli Giuseppe Bertoni
1768 4 tháng Giuliano Gozi Francesco Casali
1768 10 tháng Costantino Bonelli Giovanni Antonio Malpeli
1769 4 tháng Baldassarre Giangi Marc' Antonio Tassini
1769 10 tháng Filippo Manenti Francesco Antonio Casali
1770 4 tháng Gaetano Belluzzi Pompeo Zoli
1770 10 tháng Giuseppe Giannini Antonio Capicchioni
1771 4 tháng Giambattista Angeli Filippo Fazzini
1771 10 tháng Giuliano Gozi Angelo Ortolani
1772 4 tháng Sebastiano Onofri Giuseppe Bertoni
1772 10 tháng Baldassarre Giangi Francesco di Livio Casali
1773 4 tháng Costantino Bonelli Giovanni Antonio Malpeli
1773 10 tháng Francesco Manenti Pompeo Zoli
1774 4 tháng Gaetano Belluzzi Antonio Capicchioni
1774 10 tháng Giuliano Belluzzi Francesco Antonio Casali
1775 4 tháng Giuliano Gozi Angelo Ortolani
1775 10 tháng Giambattista Angeli Girolamo Paoloni
1776 4 tháng Giuseppe Giannini Antimo Meloni
1776 10 tháng Francesco Onofri Francesco di Livio Casali
1777 4 tháng Costantino Bonelli Francesco Moracci
1777 10 tháng Pier Antonio Leonardelli Giovanni Antonio Malpeli
1778 4 tháng Baldassarre Giangi Francesco Antonio Casali (died in office)
Alessandro Martelli (replacement)
1778 10 tháng Giambattista Bonelli Pier Francesco Meloni
1779 4 tháng Giuliano Gozi Angelo Ortolani
1779 10 tháng Filippo Belluzzi Pompeo Zoli
1780 4 tháng Francesco Manenti Antonio Capicchioni
1780 10 tháng Costantino Bonelli Francesco di Livio Casali
1781 4 tháng Pier Antonio Leonardelli Girolamo Paoloni
1781 10 tháng Baldassarre Giangi Giovanni Antonio Malpeli
1782 4 tháng Giambattista Bonelli Antimo Meloni
1782 10 tháng Giuseppe Giannini Francesco Malpeli
1783 4 tháng Francesco Begni Pompeo Zoli
1783 10 tháng Giuliano Gozi Pier Francesco Vita
1784 4 tháng Giambattista Zampini Angelo Ortolani
1784 10 tháng Francesco Manenti Marino Francesconi
1785 4 tháng Marino Giangi Giovanni Antonio Malpeli
1785 10 tháng Pier Antonio Leonardelli Girolamo Paoloni
1786 4 tháng Giambattista Bonelli Matteo Martelli
1786 10 tháng Giuliano Gozi Francesco Faetani
1787 4 tháng Giuliano Gozi Francesco Faetani
1787 10 tháng Francesco Onofri Francesco Tini
1788 4 tháng Giambattista Bonelli Giovanni Filippi
1788 10 tháng Francesco Begni Filippo Fazzini
1789 4 tháng Giuliano Belluzzi Silvestro Masi
1789 10 tháng Marino Giangi Francesco Belzoppi
1790 4 tháng Mariano Begni Matteo Martelli
1790 10 tháng Filippo Belluzzi Antonio Capicchioni
1791 4 tháng Francesco Giannini Antimo Meloni
1791 10 tháng Antonio Onofri Girolamo Paoloni
1792 4 tháng Giuliano Gozi Giovanni Filippi
1792 10 tháng Giambattista Bonelli Marino Francesconi
1793 4 tháng Giuliano Belluzzi Marino Tassini
1793 10 tháng Marino Giangi Felice Caroti
1794 4 tháng Marino Begni Antonio Capicchioni
1794 10 tháng Filippo Belluzzi Pier Vincenzo Giannini
1795 4 tháng Giuseppe Mercuri Angelo Ortolani
1795 10 tháng Francesco Giannini Livio Casali
1796 4 tháng Giuliano Gozi Matteo Martelli
1796 10 tháng Antonio Onofri Marino Francesconi
1797 4 tháng Giuliano Belluzzi Girolamo Paoloni
1797 10 tháng Annibale Gozi Antonio Capicchioni
1798 4 tháng Marino Begni Alessandro Righi
1798 10 tháng Marino Giangi Vincenzo Belzoppi
1799 4 tháng Francesco Giannini Pietro Zoli
1799 10 tháng Camillo Bonelli Livio Casali
1800 4 tháng Francesco Faetani Matteo Martelli
1800 10 tháng Giuseppe Mercuri Pier Vincenzo Giannini
1801 4 tháng Giuliano Belluzzi Marino Bertoni
1801 10 tháng Mariano Begni Antonio Capicchioni
1802 4 tháng Filippo Belluzzi Marino Tassini
1802 10 tháng Annibale Gozi Giovanni Filippi
1803 4 tháng Camillo Bonelli Livio Casali
1803 10 tháng Antonio Onofri Marino Francesconi
1804 4 tháng Marino Belluzzi Matteo Martelli
1804 10 tháng Francesco Giannini Giuseppe Righi
1805 4 tháng Francesco Maria Belluzzi Antonio Capicchioni
1805 10 tháng Mariano Begni Giovanni Malpeli
1806 4 tháng Giuseppe Mercuri Marino Tassini
1806 10 tháng Alessandro Righi Pietro Berti
1807 4 tháng Antonio Onofri Marino Francesconi
1807 10 tháng Camillo Bonelli Livio Casali
1808 4 tháng Marino Giangi Matteo Martelli
1808 10 tháng Federico Gozi Pier Antonio Damiani
1809 4 tháng Francesco Giannini Vincenzo Belzoppi
1809 10 tháng Mariano Begni Giovanni Malpeli
1810 4 tháng Lodovico Belluzzi Maria Giuseppe Malpeli
1810 10 tháng Antonio Onofri Marino Francesconi
1811 4 tháng Francesco Maria Belluzzi Marino Bertoni
1811 10 tháng Giuseppe Mercuri Pier Vincenzo Giannini
1812 4 tháng Camillo Bonelli Livio Casali
1812 10 tháng Francesco Giannini Pietro Zoli
1813 4 tháng Marino Belluzzi Pier Antonio Damiani
1813 10 tháng Mariano Begni Giovanni Malpeli
1814 4 tháng Federico Gozi Andrea Albertini
1814 10 tháng Lodovico Belluzzi Maria Giuseppe Malpeli
1815 4 tháng Giuseppe Mercuri Pier Vincenzo Giannini
1815 10 tháng Francesco Maria Belluzzi Filippo Filippi
1816 4 tháng Camillo Bonelli Pietro Berti
1816 10 tháng Luigi Giannini Matteo Martelli
1817 4 tháng Antonio Onofri Pietro Zoli
1817 10 tháng Federico Gozi Vincenzo Belzoppi
1818 4 tháng Giuliano Malpeli Livio Casali
1818 10 tháng Mariano Begni Giovanni Malpeli
1819 4 tháng Giuseppe Mercuri Andrea Albertini
1819 10 tháng Francesco Maria Belluzzi Filippo Filippi
1820 4 tháng Luigi Giannini Matteo Martelli
1820 10 tháng Camillo Bonelli Marino Berti
1821 4 tháng Antonio Onofri Pier Vincenzo Giannini
1821 10 tháng Giuliano Malpeli Pietro Berti
1822 4 tháng Federico Gozi Francesco Guidi Giangi
1822 10 tháng Mariano Begni Giovanni Malpeli
1823 4 tháng Giuseppe Mercuri Marino Lonfernini
1823 10 tháng Francesco Maria Belluzzi Filippo Filippi
1824 4 tháng Lodovico Belluzzi Vincenzo Braschi
1824 10 tháng Luigi Giannini Bartolomeo Bartolotti
1825 4 tháng Raffaele Gozi Pietro Berti
1825 10 tháng Camillo Bonelli Pier Antonio Damiani
1826 4 tháng Giambattista Onofri Marino Berti
1826 10 tháng Giuliano Malpeli Marino Lonfernini
1827 4 tháng Mariano Begni Giovanni Malpeli
1827 10 tháng Lodovico Belluzzi Vincenzo Braschi
1828 4 tháng Francesco Maria Belluzzi Francesco Guidi Giangi
1828 10 tháng Luigi Giannini Giacomo Antonio Tini
1829 4 tháng Camillo Bonelli Pietro Zoli
1829 10 tháng Giuseppe Mercuri Filippo Filippi
1830 4 tháng Giuliano Malpeli Marino Lonfernini
1830 10 tháng Giambattista Onofri Pier Antonio Damiani
1831 4 tháng Lodovico Belluzzi Biagio Martelli
1831 10 tháng Francesco Maria Belluzzi Pier Matteo Berti
1832 4 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Bartolomeo Bartolotti
1832 10 tháng Mariano Begni Giovanni Malpeli
1833 4 tháng Giuseppe Mercuri Filippo Filippi
1833 10 tháng Luigi Giannini Vincenzo Braschi
1834 4 tháng Lodovico Belluzzi Francesco Guidi Giangi
1834 10 tháng Giuliano Malpeli Pietro Tassini
1835 4 tháng Francesco Maria Belluzzi (died in office)
Raffaele Gozi (replacement)
Pietro Zoli
1835 10 tháng Giambattista Bonelli Bartolomeo Bartolotti
1836 4 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Pier Antonio Damiani
1836 10 tháng Giuseppe Gozi Pier Matteo Berti
1837 4 tháng Filippo Belluzzi Filippo Filippi
1837 10 tháng Giuseppe Mercuri Marc' Antonio Tassini
1838 4 tháng Girolamo Gozi Francesco Guidi Giangi
1838 10 tháng Mariano Begni Domenico Maria Belzoppi
1839 4 tháng Giambattista Bonelli Bartolomeo Bartolotti
1839 10 tháng Giuliano Malpeli Biagio Martelli
1840 4 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Pietro Righi
1840 10 tháng Raffaele Gozi Pietro Zoli
1841 4 tháng Filippo Belluzzi Filippo Filippi
1841 10 tháng Girolamo Gozi Francesco Guidi Giangi
1842 4 tháng Domenico Maria Belzoppi Pier Matteo Berti
1842 10 tháng Giuseppe Gozi Domenic' Antonio Bartolotti
1843 4 tháng Giuliano Malpeli Marino Malpeli
1843 10 tháng Lodovico Belluzzi Biagio Martelli
1844 4 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Pietro Righi
1844 10 tháng Pietro Zoli Marino Berti
1845 4 tháng Giambattista Bonelli Francesco Valli
1845 10 tháng Domenico Maria Belzoppi Pier Matteo Berti
1846 4 tháng Filippo Belluzzi Filippo Filippi
1846 10 tháng Francesco Guidi Giangi Costanzo Damiani
1847 4 tháng Girolamo Gozi Domenic' Antonio Bartolotti
1847 10 tháng Giuliano Malpeli Biagio Martelli
1848 4 tháng Giuseppe Gozi Marino Malpeli
1848 10 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Pietro Righi
1849 4 tháng Domenico Maria Belzoppi Pier Matteo Berti
1849 10 tháng Giambattista Braschi Marino Lonfernini
1850 4 tháng Vincenzo Angeli Costanzo Damiani
1850 10 tháng Giambattista Bonelli Marino Berti
1851 4 tháng Francesco Guidi Giangi Marco Suzzi Valli
1851 10 tháng Domenic' Antonio Bartolotti Antonio Para
1852 4 tháng Melchiorre Filippi Pietro Righi
1852 10 tháng Filippo Belluzzi Gaetano Simoncini
1853 4 tháng Domenico Maria Belzoppi Pier Matteo Berti
1853 10 tháng Giambattista Braschi Francesco Valli
1854 4 tháng Girolamo Gozi Pietro Ugolini
1854 10 tháng Francesco Guidi Giangi Pietro Barbieri
1855 4 tháng Gaetano Belluzzi (represented
for most of his term by Filippo Belluzzi)
Francesco Rossini
1855 10 tháng Giovanni Benedetto Belluzzi Marino Masi
1856 4 tháng Giuseppe Filippi Pietro Righi
1856 10 tháng Melchiorre Filippi Gaetano Simoncini
1857 4 tháng Innocenzo Bonelli Domenico Fattori
1857 10 tháng Settimio Belluzzi Giacomo Berti
1858 4 tháng Francesco Guidi Giangi Marino Malpeli
1858 10 tháng Filippo Belluzzi Pasquale Marcucci
1859 4 tháng Giuliano Belluzzi Michele Ceccoli
1859 10 tháng Palamede Malpeli Pier Matteo Berti
1860 4 tháng Giuseppe Filippi Pietro Righi
1860 10 tháng Gaetano Belluzzi Costanzo Damiani
1861 4 tháng Settimio Belluzzi Giacomo Berti
1861 10 tháng Melchiorre Filippi Domenico Fattori
1862 4 tháng Innocenzo Bonelli Gaetano Simoncini
1862 10 tháng Francesco Guidi Giangi Pietro Tonnini
1863 4 tháng Giuliano Belluzzi Michele Ceccoli
1863 10 tháng Giuseppe Filippi Francesco Casali
1864 4 tháng Gaetano Belluzzi Pietro Righi
1864 10 tháng Palamede Malpeli Pasquale Marcucci
1865 4 tháng Settimio Belluzzi Giacomo Berti
1865 10 tháng Filippo Belluzzi Silvestro Masi
1866 4 tháng Innocenzo Bonelli Michele Vita
1866 10 tháng Melchiorre Filippi Domenico Fattori
1867 4 tháng Giuliano Belluzzi Michele Ceccoli
1867 10 tháng Gaetano Simoncini Pietro Righi
1868 4 tháng Palamede Malpeli Giuseppe Vagnini
1868 10 tháng Pietro Tonnini Sante Lonfernini
1869 4 tháng Filippo Belluzzi Francesco Malpeli
1869 10 tháng Settimio Belluzzi Giacomo Berti
1870 4 tháng Innocenzo Bonelli Ortollero Grazia
1870 10 tháng Melchiorre Filippi Domenico Fattori
1871 4 tháng Gaetano Simoncini Pietro Ugolini
1871 10 tháng Palamede Malpeli Luigi Pasquali
1872 4 tháng Giuliano Belluzzi Pietro Berti
1872 10 tháng Federico Gozi Francesco Malpeli
1873 4 tháng Settimio Belluzzi Francesco Marcucci
1873 10 tháng Giuseppe Filippi Marino Fattori
1874 4 tháng Filippo Belluzzi Marino Babboni
1874 10 tháng Gaetano Simoncini Domenico Fattori
1875 4 tháng Palamede Malpeli Luigi Pasquali
1875 10 tháng Pietro Tonnini Giuseppe Giacomini
1876 4 tháng Gaetano Belluzzi Sante Lonfernini
1876 10 tháng Settimio Belluzzi Michele Ceccoli
1877 4 tháng Innocenzo Bonelli Andrea Barbieri
1877 10 tháng Giuliano Belluzzi Pietro Ugolini
1878 4 tháng Domenico Fattori Marino Babboni
1878 10 tháng Camillo Bonelli Pietro Berti
1879 4 tháng Gaetano Simoncini Marino Nicolini
1879 10 tháng Federico Gozi Francesco Malpeli
1880 4 tháng Luigi Pasquali Giuseppe Giacomini
1880 10 tháng Settimio Belluzzi Pasquale Busignani
1881 4 tháng Antonio Belluzzi Marino Martelli
1881 10 tháng Domenico Fattori Teodoro Ceccoli
1882 4 tháng Marino Fattori Francesco Marcucci
1882 10 tháng Giuliano Belluzzi Michele Ceccoli
1883 4 tháng Pietro Tonnini Sante Lonfernini
1883 10 tháng Pietro Filippi Pietro Berti
1884 4 tháng Settimio Belluzzi Francesco Malpeli
1884 10 tháng Federico Gozi Antonio Righi
1885 4 tháng Luigi Pasquali Pasquale Busignani
1885 10 tháng Antonio Michetti Marino Nicolini
1886 4 tháng Domenico Fattori Teodoro Ceccoli
1886 10 tháng Gaetano Simoncini Pietro Ugolini
1887 4 tháng Marino Fattori Settimio Lonfernini
1887 10 tháng Pietro Filippi Federico Martelli
1888 4 tháng Settimio Belluzzi Marino Marcucci
1888 10 tháng Federico Gozi Antonio Righi
1889 4 tháng Menetto Bonelli Marino Babboni
1889 10 tháng Domenico Fattori Marino Nicolini
1890 4 tháng Pietro Tonnini Francesco Marcucci
1890 10 tháng Giuliano Belluzzi Pietro Ugolini
1891 4 tháng Pietro Filippi Federico Martelli
1891 10 tháng Antonio Michetti Pasquale Busignani
1892 4 tháng Federico Gozi Silvestro Vita
1892 10 tháng Gemino Gozi Giacomo Marcucci
1893 4 tháng Menetto Bonelli Marino Babboni
1893 10 tháng Marino Fattori Pietro Francini
1894 4 tháng Pietro Tonnini (died August 22)
Giuliano Belluzzi (replacement)
Francesco Marcucci
1894 10 tháng Settimio Belluzzi Marino Borbiconi
1895 4 tháng Domenico Fattori Antonio Righi
1895 10 tháng Federico Gozi Vincenzo Mularoni
1896 4 tháng Giovanni Bonelli Settimio Lonfernini
1896 10 tháng Menetto Bonelli Marino Babboni
1897 4 tháng Luigi Tonnini Teodoro Ceccoli
1897 10 tháng Antonio Belluzzi Pasquale Busignani
1898 4 tháng Pietro Filippi Onofrio Fattori
1898 10 tháng Marino Borbiconi Francesco Marcucci
1899 4 tháng Gemino Gozi Giacomo Marcucci
1899 10 tháng Federico Gozi Silvestro Vita
1900 4 tháng Domenico Fattori Antonio Righi
10 tháng Giovanni Bonelli Pietro Ugolini
1901 4 tháng Luigi Tonnini Marino Nicolini
10 tháng Antonio Bellucci Pasquale Busignani
1902 4 tháng Onofrio Fattori Egidio Ceccoli
10 tháng Gemino Gozi Giacomo Marcucci
1903 4 tháng Federico Gozi Nullo Balducci
10 tháng Marino Borbiconi Francesco Marcucci
1904 4 tháng Menetto Bonelli Vincenzo Mularoni
10 tháng Luigi Tonnini Gustavo Babboni
1905 4 tháng Antonio Bellucci Pasquale Busignani
10 tháng Onofrio Fattori Piermatteo Carattoni
1906 4 tháng Giovanni Belluzzi Pietro Francini
10 tháng Alfredo Reffi Giovanni Arzilli
1907 4 tháng Ciro Belluzzi Francesco Pasquali
10 tháng Giuseppe Angeli Francesco Valli
1908 4 tháng Menetto Bonelli Gustavo Babboni
10 tháng Olinto Amati Raffaele Michetti
1909 4 tháng Luigi Tonnini Domenico Suzzi Valli
10 tháng Marino Borbiconi Giacomo Marcucci
1910 4 tháng Alfredo Reffi Giovanni Arzilli
10 tháng Giovanni Belluzzi Luigi Lonfernini
1911 4 tháng Moro Morri Cesare Stacchini
10 tháng Onofrio Fattori Angelo Manzoni Borghesi
1912 4 tháng Gustavo Babboni Francesco Pasquali
10 tháng Menetto Bonelli Vincenzo Marcucci
1913 4 tháng Giuseppe Angeli Ignazio Grazia
10 tháng Cirro Belluzzi Domenico Suzzi Valli
1914 4 tháng Domenico Fattori Ferruccio Martelli
10 tháng Olinto Amati Cesare Stacchini
1915 4 tháng Moro Morri Antonio Burgagni
10 tháng Alfredo Reffi Luigi Lonfernini
1916 4 tháng Onofrio Fattori Ciro Francini
10 tháng Gustavo Babboni Giovanni Arzilli
1917 4 tháng Egisto Morri Vincenzo Marcucci
10 tháng Angelo Manzoni Borghesi Giuseppe Balducci
1918 4 tháng Ferruccio Martelli Ermenegildo Mularoni
10 tháng Protogene Belloni Francesco Morri
1919 4 tháng Domenico Vicini Pietro Suzzi Valli
10 tháng Moro Morri Francesco Pasquali
1920 4 tháng Marino Rossi Ciro Francini
Dec. 5 Carlo Balsimelli Simone Michelotti
1921 4 tháng Marino Della Balda Vincenzo Francini
10 tháng Egisto Morri Giuseppe Lanci
1922 4 tháng Eugenio Reffi Giovanni Arzilli
10 tháng Onofrio Fattori Giuseppe Balducci
1923 4 tháng Giuliano Gozi Filippo Mularoni
10 tháng Marino Borbiconi Mario Michetti
1924 4 tháng Angelo Manzoni Borghesi Francesco Mularoni
10 tháng Francesco Morri Girolamo Gozi
1925 4 tháng Marino Fattori Augusto Mularoni
10 tháng Valerio Pasquali Marco Marcucci
1926 4 tháng Manlio Gozi Giuseppe Mularoni
10 tháng Giuliano Gozi Ruggero Morri
1927 4 tháng Gino Gozi Marino Morri
10 tháng Marino Rossi Nelson Burgagni
1928 4 tháng Domenico Suzzi Valli Francesco Pasquali
10 tháng Francesco Morri Melchiorre Filippi
1929 4 tháng Girolamo Gozi Filippo Mularoni
10 tháng Ezio Balducci Aldo Busignani
1930 4 tháng Manlio Gozi Marino Lonfernini (died September 10)
Turiddu Foschi (since September 16)
10 tháng Valerio Pasquali Gino Ceccoli
1931 4 tháng Angelo Manzoni Borghesi Francesco Mularoni
10 tháng Domenico Suzzi Valli Marino Morri
1932 4 tháng Giuliano Gozi Pompeo Righi
10 tháng Gino Gozi Ruggero Morri
1933 4 tháng Francesco Morri Settimio Belluzzi
10 tháng Carlo Balsimelli Melchiorre Filippi
1934 4 tháng Marino Rossi Giovanni Lonfernini
10 tháng Angelo Manzoni Borghesi Marino Michelotti
1935 4 tháng Federico Gozi Salvatore Foschi
10 tháng Pompeo Righi Marino Morri
1936 4 tháng Gino Gozi Ruggero Morri
10 tháng Francesco Morri Gino Ceccoli
1937 4 tháng Giuliano Gozi Settimio Belluzzi
10 tháng Marino Rossi Giovanni Lonfernini
1938 4 tháng Manlio Gozi Luigi Mularoni
10 tháng Carlo Balsimelli Celio Gozi
1939 4 tháng Pompeo Righi Marino Morri
10 tháng Marino Michelotti Orlando Reffi
1940 4 tháng Angelo Manzoni Borghesi Filippo Mularoni
10 tháng Federico Gozi Salvatore Foschi
1941 4 tháng Gino Gozi Secondo Menicucci
10 tháng Giuliano Gozi Giovanni Lonfernini
1942 4 tháng Settimio Belluzzi Celio Gozi
10 tháng Carlo Balsimelli Renato Martelli
1943 4 tháng Marino Michelotti Bartolomeo Manzoni Borghesi
10 tháng Marino Della Balda Sante Lonfernini
1944 4 tháng Francesco Balsimelli Sanzio Valentini
10 tháng Teodoro Lonfernini Leonida Suzzi Valli
1945 4 tháng Alvaro Casali Vittorio Valentini
10 tháng Ferruccio Martelli Secondo Fiorini
1946 4 tháng Giuseppe Forcellini Vincenzo Pedini
10 tháng Filippo Martelli Luigi Montironi
1947 4 tháng Marino Della Balda Luigi Zafferani
10 tháng Domenico Forcellini Mariano Ceccoli
1948 4 tháng Arnaldo Para Giuseppe Renzi
10 tháng Giordano Giacomini Domenico Tomassoni
1949 4 tháng Ferruccio Martelli Primo Bugli
10 tháng Vincenzo Pedini Agostino Biordi
1950 4 tháng Giuseppe Forcellini Primo Taddei
10 tháng Marino Della Balda Luigi Montironi
1951 4 tháng Alvaro Casali Romolo Giacomini
10 tháng Domenico Forcellini Giovanni Terenzi
1952 4 tháng Domenico Morganti Mariano Ceccoli
10 tháng Arnaldo Para Eugenio Bernardini
1953 4 tháng Vincenzo Pedini Alberto Reffi
10 tháng Giordano Giacomini Giuseppe Renzi
1954 4 tháng Giuseppe Forcellini Secondo Fiorini
10 tháng Agostino Giacomini Luigi Montironi
1955 4 tháng Domenico Forcellini Vittorio Meloni
10 tháng Primo Bugli Giuseppe Maiani
1956 4 tháng Mario Nanni Enrico Andreoli
10 tháng Mariano Ceccoli Eugenio Bernardini
1957 4 tháng Giordano Giacomini Primo Marani
Oct. 10 Provisional Government: Federico Bigi, Alvaro Casali, Pietro Giancecchi, Zaccaria Giovanni Savoretti
Oct. 27 Marino Valdes Franciosi Federico Micheloni
1958 4 tháng Zaccaria Giovanni Savoretti Stelio Montironi
10 tháng Domenico Forcellini Pietro Reffi
1959 4 tháng Marino Benedetto Belluzzi Agostino Biordi
10 tháng Giuseppe Forcellini Ferruccio Piva
1960 4 tháng Alvaro Casali Gino Vannucci
10 tháng Eugenio Reffi Pietro Giancecchi
1961 4 tháng Federico Micheloni Giancarlo Ghironzi
10 tháng Giovanni Vito Marcucci Pio Galassi
1962 4 tháng Domenico Forcellini Francesco Valli
10 tháng Antonio Maria Morganti Agostino Biordi
1963 4 tháng Leonida Suzzi Valli Stelio Montironi
10 tháng Giovan Luigi Franciosi Domenico Bollini
1964 4 tháng Marino Benedetto Belluzzi Eusebio Reffi
10 tháng Giuseppe Micheloni Pier Marino Mularoni
1965 4 tháng Ferruccio Piva Federico Carattoni
10 tháng Alvaro Casali Pietro Reffi
1966 4 tháng Francesco Valli Emilio Della Balda
10 tháng Giovanni Vito Marcucci Francesco Maria Francini
1967 4 tháng Vittorio Rossini Alberto Lonfernini
10 tháng Domenico Forcellini Romano Michelotti
1968 4 tháng Marino Benedetto Belluzzi Dante Rossi
10 tháng Pietro Giancecchi Aldo Zavoli
1969 4 tháng Ferruccio Piva Stelio Montironi
10 tháng Alvaro Casali Giancarlo Ghironzi
1970 4 tháng Francesco Valli Eusebio Reffi
10 tháng Simone Rossini Giuseppe Lonfernini
1971 4 tháng Luigi Lonfernini Attilio Montanari
10 tháng Federico Carattoni Marino Vagnetti
1972 4 tháng Marino Benedetto Belluzzi Giuseppe Micheloni
10 tháng Rosolino Martelli Bruno Casali
1973 4 tháng Francesco Maria Francini Primo Bugli
10 tháng Antonio Lazzaro Volpinari Giovan Luigi Franciosi
1974 4 tháng Ferruccio Piva Giordano Bruno Reffi
10 tháng Francesco Valli Enrico Andreoli
1975 4 tháng Alberto Cecchetti Michele Righi
10 tháng Giovanni Vito Marcucci Giuseppe Della Balda
1976 4 tháng Clelio Galassi Marino Venturini
10 tháng Primo Bugli Virgilio Cardelli
1977 4 tháng Alberto Lonfernini Antonio Lazzaro Volpinari
10 tháng Giordano Bruno Reffi Tito Masi
1978 4 tháng Francesco Valli Enrico Andreoli
10 tháng Ermenegildo Gasperoni Adriano Reffi
1979 4 tháng Marino Bollini Lino Celli
10 tháng Giuseppe Amici Germano De Biagi
1980 4 tháng Pietro Chiaruzzi Primo Marani
10 tháng Giancarlo Berardi Rossano Zafferani
1981 4 tháng Gastone Pasolini Maria Lea Pedini-Angelini
10 tháng Mario Rossi Ubaldo Biordi
1982 4 tháng Giuseppe Maiani Marino Venturini
10 tháng Libero Barulli Maurizio Gobbi
1983 4 tháng Adriano Reffi Massimo Roberto Rossini
10 tháng Renzo Renzi Germano De Biagi
1984 4 tháng Gloriana Ranocchini Giorgio Crescentini
10 tháng Marino Bollini Giuseppe Amici
1985 4 tháng Enzo Colombini Severiano Tura
10 tháng Pier Paolo Gasperoni Ubaldo Biordi
1986 4 tháng Marino Venturini Ariosto Maiani
10 tháng Giuseppe Arzilli Maurizio Tomassoni
1987 4 tháng Renzo Renzi Carlo Franciosi
10 tháng Rossano Zafferani Gianfranco Terenzi
1988 4 tháng Umberto Barulli Rosolino Martelli
10 tháng Luciano Cardelli Reves Salvatori
1989 4 tháng Mauro Fiorini Marino Vagnetti
10 tháng Gloriana Ranocchini Leo Achilli
1990 4 tháng Adalmiro Bartolini Ottaviano Rossi
10 tháng Cesare Gasperoni Roberto Bucci
1991 4 tháng Domenico Bernardini Claudio Podeschi
10 tháng Edda Ceccoli Marino Riccardi
1992 4 tháng Germano De Biagi Ernesto Benedettini
10 tháng Romeo Morri Marino Zanotti
1993 4 tháng Patrizia Busignani Salvatore Tonelli
10 tháng Gian Luigi Berti Paride Andreoli
1994 4 tháng Alberto Cecchetti Fausto Mularoni
10 tháng Renzo Ghiotti Luciano Ciavatta
1995 4 tháng Marino Bollini Settimio Lonfernini
10 tháng Pier Natalino Mularoni Marino Venturini
1996 4 tháng Pier Paolo Gasperoni Pietro Bugli
10 tháng Maurizio Rattini Giancarlo Venturini
1997 4 tháng Paride Andreoli Pier Marino Mularoni
10 tháng Luigi Mazza Marino Zanotti
1998 4 tháng Alberto Cecchetti Loris Francini
10 tháng Pietro Berti Paolo Bollini
1999 4 tháng Antonello Bacciocchi Rosa Zafferani
10 tháng Marino Bollini Giuseppe Arzilli
2000 4 tháng Maria Domenica Michelotti Gian Marco Marcucci
10 tháng Gianfranco Terenzi Enzo Colombini
2001 4 tháng Luigi Lonfernini Fabio Berardi
10 tháng Alberto Cecchetti Gino Giovagnoli
2002 4 tháng Antonio Lazzaro Volpinari Giovanni Francesco Ugolini
10 tháng Mauro Chiaruzzi Giuseppe Maria Morganti
2003 4 tháng Pier Marino Menicucci Giovanni Giannoni
10 tháng Giovanni Lonfernini Valeria Ciavatta
2004 4 tháng Paolo Bollini Marino Riccardi
10 tháng Giuseppe Arzilli Roberto Raschi
2005 4 tháng Fausta Morganti Cesare Gasperoni
10 tháng Claudio Muccioli Antonello Bacciocchi
2006 4 tháng Gianfranco Terenzi Loris Francini
10 tháng Antonio Carattoni Roberto Giorgetti
2007 4 tháng Alessandro Mancini Alessandro Rossi
10 tháng Mirko Tomassoni Alberto Selva
2008 4 tháng Rosa Zafferani Federico Pedini Amati
10 tháng Ernesto Benedettini Assunta Meloni
2009 4 tháng Oscar Mina Massimo Cenci
10 tháng Stefano Palmieri Francesco Mussoni
2010 4 tháng Marco Conti Glauco Sansovini
10 tháng Giovanni Francesco Ugolini Andrea Zafferani
2011 4 tháng Maria Luisa Berti Filippo Tamagnini
10 tháng Gabriele Gatti Matteo Fiorini
2012 4 tháng Italo Righi Maurizio Rattini
10 tháng Teodoro Lonfernini Denise Bronzetti
2013 4 tháng Antonella Mularoni Denis Amici
10 tháng Gian Carlo Capicchioni Anna Maria Muccioli
2014 4 tháng Valeria Ciavatta Luca Beccari
10 tháng Gianfranco Terenzi Guerrino Zanotti
2015 4 tháng Andrea Belluzzi Roberto Venturini
10 tháng Lorella Stefanelli Nicola Renzi
2016 4 tháng Massimo Andrea Ugolini Gian Nicola Berti
10 tháng Marino Riccardi Fabio Berardi
2017 4 tháng Mimma Zavoli Vanessa D'Ambrosio
10 tháng Enrico Carattoni Matteo Fiorini
2018 4 tháng Stefano Palmieri Matteo Ciacci 10 tháng

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Captains Regent - Repubblica di San Marino, portale ufficiale”. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2016.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]