Đại dịch COVID-19 tại Đức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Dịch COVID-19 tại Đức
COVID-19 Germany - Cases per capita.svg
Tỉ lệ số ca dương tính trên 100.000 người theo huyện
COVID-19 Outbreak Cases in Germany (Density).svg
Bản đồ các bang với các trường hợp coronavirus đã được xác nhận (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021):
  Xác nhận 1~9
  Xác nhận 10~99
COVID-19 Outbreak Cases in Germany Kreise.svg
Bản đồ các huyện với các ca nhiễm COVID-19 xác nhận (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríĐức
Trường hợp đầu tiênBayern
Ngày đầu27 tháng 1 năm 2020
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc,  Trung Quốc
Trường hợp xác nhận9.088.672 [1]
Trường hợp hiện tại680.792
Phục hồi6.382.900[2]
Tử vong
117.131 [1]
Tỷ lệ tử vong1.29%
Vắc-xin
 • 62.794.039[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 61.095.618[1] (tiêm chủng đủ)
 • 162.539.147[1] (số liều đã phân bổ)
COVID-19 tại Đức  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-01-27 1(n.a.)
2020-01-28 4(+300%)
2020-01-29 4(=)
2020-01-30 6(+50%)
2020-01-31 7(+17%)
2020-02-01 8(+14%)
2020-02-02 10(+25%)
2020-02-03 12(+20%)
12(=)
2020-02-06 13(+8,3%)
2020-02-07 14(+7,7%)
14(=)
2020-02-11 16(+14%)
16(=)
2020-02-24 16(=)
2020-02-25 18(+12%)
2020-02-26 21(+17%)
2020-02-27 26(+24%)
2020-02-28 53(+104%)
2020-02-29 66(+25%)
2020-03-01 117(+77%)
2020-03-02 150(+28%)
2020-03-03
188(+25%)
2020-03-04
240(+28%)
2020-03-05
349(+45%)
2020-03-06
534(+53%)
2020-03-07
684(+28%)
2020-03-08
847(+24%)
2020-03-09
1.112(+31%) 2(n.a.)
2020-03-10
1.460(+31%) 2(=)
2020-03-11
1.884(+29%) 3(+50%)
2020-03-12
2.369(+26%) 5(+67%)
2020-03-13
3.062(+29%) 8(+60%)
2020-03-14
3.795(+24%) 8(=)
2020-03-15
4.838(+27%) 12(+50%)
2020-03-16
6.012(+24%) 12(=)
2020-03-17
7.156(+19%) 12(=)
2020-03-18
8.198(+15%) 12(=)
2020-03-19
10.999(+34%) 20(+67%)
2020-03-20
13.957(+27%) 31(+55%)
2020-03-21
16.662(+19%) 47(+52%)
2020-03-22
18.610(+12%) 55(+17%)
2020-03-23
22.672(+22%) 86(+56%)
2020-03-24
27.436(+21%) 114(+33%)
2020-03-25
31.554(+15%) 149(+31%)
2020-03-26
36.508(+16%) 198(+33%)
2020-03-27
42.288(+16%) 253(+28%)
2020-03-28
48.582(+15%) 325(+28%)
2020-03-29
52.547(+8,2%) 389(+20%)
2020-03-30
57.298(+9%) 455(+17%)
2020-03-31
61.913(+8,1%) 583(+28%)
2020-04-01
67.366(+8,8%) 732(+26%)
2020-04-02
73.522(+9,1%) 872(+19%)
2020-04-03
79.696(+8,4%) 1.017(+17%)
2020-04-04
85.778(+7,6%) 1.158(+14%)
2020-04-05
91.714(+6,9%) 1.342(+16%)
2020-04-06
95.391(+4%) 1.434(+6,9%)
2020-04-07
99.225(+4%) 1.607(+12%)
2020-04-08
103.228(+4%) 1.861(+16%)
2020-04-09
108.202(+4,8%) 2.107(+13%)
2020-04-10
113.525(+4,9%) 2.373(+13%)
2020-04-11
117.658(+3,6%) 2.544(+7,2%)
2020-04-12
120.479(+2,4%) 2.673(+5,1%)
2020-04-13
123.016(+2,1%) 2.799(+4,7%)
2020-04-14
125.098(+1,7%) 2.969(+6,1%)
2020-04-15
127.584(+2%) 3.254(+9,6%)
2020-04-16
130.450(+2,2%) 3.569(+9,7%)
2020-04-17
133.830(+2,6%) 3.868(+8,4%)
2020-04-18
137.439(+2,7%) 4.110(+6,3%)
2020-04-19
139.897(+1,8%) 4.294(+4,5%)
2020-04-20
141.672(+1,3%) 4.404(+2,6%)
2020-04-21
143.457(+1,3%) 4.598(+4,4%)
2020-04-22
145.694(+1,6%) 4.879(+6,1%)
2020-04-23
148.046(+1,6%) 5.094(+4,4%)
2020-04-24
150.383(+1,6%) 5.321(+4,5%)
2020-04-25
152.438(+1,4%) 5.500(+3,4%)
2020-04-26
154.175(+1,1%) 5.640(+2,5%)
2020-04-27
155.193(+0,66%) 5.750(+2%)
2020-04-28
156.337(+0,74%) 5.913(+2,8%)
2020-04-29
157.641(+0,83%) 6.115(+3,4%)
2020-04-30
159.119(+0,94%) 6.288(+2,8%)
2020-05-01
160.758(+1%) 6.481(+3,1%)
2020-05-02
161.703(+0,59%) 6.575(+1,5%)
2020-05-03
162.496(+0,49%) 6.649(+1,1%)
2020-05-04
163.175(+0,42%) 6.692(+0,65%)
2020-05-05
163.860(+0,42%) 6.831(+2,1%)
2020-05-06
164.807(+0,58%) 6.996(+2,4%)
2020-05-07
166.091(+0,78%) 7.119(+1,8%)
2020-05-08
167.300(+0,73%) 7.266(+2,1%)
2020-05-09
168.551(+0,75%) 7.369(+1,4%)
2020-05-10
169.218(+0,4%) 7.395(+0,35%)
2020-05-11
169.575(+0,21%) 7.417(+0,3%)
2020-05-12
170.508(+0,55%) 7.533(+1,6%)
2020-05-13
171.306(+0,47%) 7.634(+1,3%)
2020-05-14
172.239(+0,54%) 7.723(+1,2%)
2020-05-15
173.152(+0,53%) 7.824(+1,3%)
2020-05-16
173.772(+0,36%) 7.881(+0,73%)
2020-05-17
174.355(+0,34%) 7.914(+0,42%)
2020-05-18
174.697(+0,2%) 7.935(+0,27%)
2020-05-19
175.210(+0,29%) 8.007(+0,91%)
2020-05-20
176.007(+0,45%) 8.090(+1%)
2020-05-21
176.752(+0,42%) 8.147(+0,7%)
2020-05-22
177.212(+0,26%) 8.174(+0,33%)
2020-05-23
177.850(+0,36%) 8.216(+0,51%)
2020-05-24
178.281(+0,24%) 8.247(+0,38%)
2020-05-25
178.570(+0,16%) 8.257(+0,12%)
2020-05-26
179.002(+0,24%) 8.302(+0,54%)
2020-05-27
179.364(+0,2%) 8.349(+0,57%)
2020-05-28
179.717(+0,2%) 8.411(+0,74%)
2020-05-29
180.458(+0,41%) 8.450(+0,46%)
2020-05-30
181.196(+0,41%) 8.489(+0,46%)
2020-05-31
181.482(+0,16%) 8.500(+0,13%)
2020-06-01
181.815(+0,18%) 8.511(+0,13%)
2020-06-02
182.028(+0,12%) 8.522(+0,13%)
2020-06-03
182.370(+0,19%) 8.551(+0,34%)
2020-06-04
182.764(+0,22%) 8.581(+0,35%)
2020-06-05
183.271(+0,28%) 8.613(+0,37%)
2020-06-06
183.678(+0,22%) 8.646(+0,38%)
2020-06-07
183.979(+0,16%) 8.668(+0,25%)
2020-06-08
184.193(+0,12%) 8.674(+0,07%)
2020-06-09
184.543(+0,19%) 8.711(+0,43%)
2020-06-10
184.861(+0,17%) 8.729(+0,21%)
2020-06-11
185.416(+0,3%) 8.755(+0,3%)
2020-06-12
185.674(+0,14%) 8.763(+0,09%)
2020-06-13
186.022(+0,19%) 8.781(+0,21%)
2020-06-14
186.269(+0,13%) 8.787(+0,07%)
2020-06-15
186.461(+0,1%) 8.791(+0,05%)
2020-06-16
186.839(+0,2%) 8.800(+0,1%)
2020-06-17
187.184(+0,18%) 8.830(+0,34%)
2020-06-18
187.764(+0,31%) 8.856(+0,29%)
2020-06-19
188.534(+0,41%) 8.872(+0,18%)
2020-06-20
189.135(+0,32%) 8.883(+0,12%)
2020-06-21
189.822(+0,36%) 8.882(−0,01%)
2020-06-22
190.359(+0,28%) 8.885(+0,03%)
2020-06-23
190.862(+0,26%) 8.895(+0,11%)
2020-06-24
191.449(+0,31%) 8.914(+0,21%)
2020-06-25
192.079(+0,33%) 8.927(+0,15%)
2020-06-26
192.556(+0,25%) 8.948(+0,24%)
2020-06-27
193.243(+0,36%) 8.954(+0,07%)
2020-06-28
193.499(+0,13%) 8.957(+0,03%)
2020-06-29
193.761(+0,14%) 8.961(+0,04%)
2020-06-30
194.259(+0,26%) 8.973(+0,13%)
2020-07-01
194.725(+0,24%) 8.985(+0,13%)
2020-07-02
195.228(+0,26%) 8.994(+0,1%)
2020-07-03
195.674(+0,23%) 9.003(+0,1%)
2020-07-04
196.096(+0,22%) 9.010(+0,08%)
2020-07-05
196.335(+0,12%) 9.012(+0,02%)
2020-07-06
196.554(+0,11%) 9.016(+0,04%)
2020-07-07
196.944(+0,2%) 9.024(+0,09%)
2020-07-08
197.341(+0,2%) 9.036(+0,13%)
2020-07-09
197.783(+0,22%) 9.048(+0,13%)
2020-07-10
198.178(+0,2%) 9.054(+0,07%)
2020-07-11
198.556(+0,19%) 9.060(+0,07%)
2020-07-12
198.804(+0,12%) 9.063(+0,03%)
2020-07-13
198.963(+0,08%) 9.064(+0,01%)
2020-07-14
199.375(+0,21%) 9.068(+0,04%)
2020-07-15
199.726(+0,18%) 9.071(+0,03%)
2020-07-16
200.260(+0,27%) 9.078(+0,08%)
2020-07-17
200.843(+0,29%) 9.082(+0,04%)
2020-07-18
201.372(+0,26%) 9.083(+0,01%)
2020-07-19
201.574(+0,1%) 9.084(+0,01%)
2020-07-20
201.823(+0,12%) 9.086(+0,02%)
2020-07-21
202.345(+0,26%) 9.090(+0,04%)
2020-07-22
202.799(+0,22%) 9.095(+0,06%)
2020-07-23
203.368(+0,28%) 9.101(+0,07%)
2020-07-24
204.183(+0,4%) 9.111(+0,11%)
2020-07-25
204.964(+0,38%) 9.118(+0,08%)
2020-07-26
205.269(+0,15%) 9.118(=)
2020-07-27
205.609(+0,17%) 9.118(=)
2020-07-28
206.242(+0,31%) 9.122(+0,04%)
2020-07-29
206.926(+0,33%) 9.126(+0,04%)
2020-07-30
207.828(+0,44%) 9.134(+0,09%)
2020-07-31
208.698(+0,42%) 9.141(+0,08%)
2020-08-01
209.653(+0,46%) 9.148(+0,08%)
2020-08-02
209.893(+0,11%) 9.141(−0,08%)
2020-08-03
210.402(+0,24%) 9.148(+0,08%)
2020-08-04
211.281(+0,42%) 9.156(+0,09%)
2020-08-05
212.022(+0,35%) 9.168(+0,13%)
2020-08-06
213.067(+0,49%) 9.175(+0,08%)
2020-08-07
214.214(+0,54%) 9.183(+0,09%)
2020-08-08
215.336(+0,52%) 9.195(+0,13%)
2020-08-09
215.891(+0,26%) 9.196(+0,01%)
2020-08-10
216.327(+0,2%) 9.197(+0,01%)
2020-08-11
217.293(+0,45%) 9.201(+0,04%)
2020-08-12
218.519(+0,56%) 9.207(+0,07%)
2020-08-13
219.964(+0,66%) 9.211(+0,04%)
2020-08-14
221.413(+0,66%) 9.225(+0,15%)
2020-08-15
222.828(+0,64%) 9.231(+0,07%)
2020-08-16
223.453(+0,28%) 9.231(=)
2020-08-17
224.014(+0,25%) 9.232(+0,01%)
2020-08-18
225.404(+0,62%) 9.236(+0,04%)
2020-08-19
226.914(+0,67%) 9.243(+0,08%)
2020-08-20
228.621(+0,75%) 9.253(+0,11%)
2020-08-21
230.048(+0,62%) 9.260(+0,08%)
2020-08-22
232.082(+0,88%) 9.267(+0,08%)
2020-08-23
232.864(+0,34%) 9.269(+0,02%)
2020-08-24
233.575(+0,31%) 9.272(+0,03%)
2020-08-25
234.853(+0,55%) 9.277(+0,05%)
2020-08-26
236.429(+0,67%) 9.280(+0,03%)
2020-08-27
237.936(+0,64%) 9.285(+0,05%)
2020-08-28
239.507(+0,66%) 9.288(+0,03%)
2020-08-29
240.986(+0,62%) 9.289(+0,01%)
2020-08-30
241.771(+0,33%) 9.295(+0,06%)
2020-08-31
242.381(+0,25%) 9.298(+0,03%)
2020-09-01
243.599(+0,5%) 9.302(+0,04%)
2020-09-02
244.855(+0,52%) 9.313(+0,12%)
2020-09-03
246.166(+0,54%) 9.321(+0,09%)
2020-09-04
247.619(+0,59%) 9.322(+0,01%)
2020-09-05
248.997(+0,56%) 9.324(+0,02%)
2020-09-06
249.985(+0,4%) 9.325(+0,01%)
2020-09-07
250.799(+0,33%) 9.325(=)
2020-09-08
252.298(+0,6%) 9.329(+0,04%)
2020-09-09
253.474(+0,47%) 9.338(+0,1%)
2020-09-10
255.366(+0,75%) 9.341(+0,03%)
2020-09-11
256.850(+0,58%) 9.342(+0,01%)
2020-09-12
258.480(+0,63%) 9.347(+0,05%)
2020-09-13
259.428(+0,37%) 9.349(+0,02%)
2020-09-14
260.355(+0,36%) 9.350(+0,01%)
2020-09-15
261.762(+0,54%) 9.362(+0,13%)
2020-09-16
263.663(+0,73%) 9.368(+0,06%)
2020-09-17
265.857(+0,83%) 9.371(+0,03%)
2020-09-18
267.773(+0,72%) 9.378(+0,07%)
2020-09-19
270.070(+0,86%) 9.384(+0,06%)
2020-09-20
271.415(+0,5%) 9.386(+0,02%)
2020-09-21
272.337(+0,34%) 9.386(=)
2020-09-22
274.158(+0,67%) 9.396(+0,11%)
2020-09-23
275.927(+0,65%) 9.409(+0,14%)
2020-09-24
278.070(+0,78%) 9.428(+0,2%)
2020-09-25
280.223(+0,77%) 9.443(+0,16%)
2020-09-26
282.730(+0,89%) 9.452(+0,1%)
2020-09-27
284.140(+0,5%) 9.457(+0,05%)
2020-09-28
285.332(+0,42%) 9.460(+0,03%)
2020-09-29
287.421(+0,73%) 9.471(+0,12%)
2020-09-30
289.219(+0,63%) 9.488(+0,18%)
2020-10-01
291.722(+0,87%) 9.500(+0,13%)
2020-10-02
294.395(+0,92%) 9.508(+0,08%)
2020-10-03
296.958(+0,87%) 9.527(+0,2%)
2020-10-04
299.237(+0,77%) 9.529(+0,02%)
2020-10-05
300.619(+0,46%) 9.534(+0,05%)
2020-10-06
303.258(+0,88%) 9.546(+0,13%)
2020-10-07
306.086(+0,93%) 9.562(+0,17%)
2020-10-08
310.144(+1,3%) 9.578(+0,17%)
2020-10-09
314.660(+1,5%) 9.589(+0,11%)
2020-10-10
319.381(+1,5%) 9.604(+0,16%)
2020-10-11
322.864(+1,1%) 9.615(+0,11%)
2020-10-12
325.331(+0,76%) 9.621(+0,06%)
2020-10-13
329.453(+1,3%) 9.634(+0,14%)
2020-10-14
334.585(+1,6%) 9.677(+0,45%)
2020-10-15
341.223(+2%) 9.710(+0,34%)
2020-10-16
348.557(+2,1%) 9.734(+0,25%)
2020-10-17
356.387(+2,2%) 9.767(+0,34%)
2020-10-18
361.974(+1,6%) 9.777(+0,1%)
2020-10-19
366.299(+1,2%) 9.789(+0,12%)
2020-10-20
373.167(+1,9%) 9.836(+0,48%)
2020-10-21
380.762(+2%) 9.875(+0,4%)
2020-10-22
392.049(+3%) 9.905(+0,3%)
2020-10-23
403.291(+2,9%) 9.954(+0,49%)
2020-10-24
418.005(+3,6%) 10.003(+0,49%)
2020-10-25
429.181(+2,7%) 10.032(+0,29%)
2020-10-26
437.866(+2%) 10.056(+0,24%)
2020-10-27
449.275(+2,6%) 10.098(+0,42%)
2020-10-28
464.239(+3,3%) 10.183(+0,84%)
2020-10-29
481.013(+3,6%) 10.272(+0,87%)
2020-10-30
499.694(+3,9%) 10.349(+0,75%)
2020-10-31
518.753(+3,8%) 10.452(+1%)
2020-11-01
532.930(+2,7%) 10.481(+0,28%)
2020-11-02
545.027(+2,3%) 10.530(+0,47%)
2020-11-03
560.379(+2,8%) 10.661(+1,2%)
2020-11-04
577.593(+3,1%) 10.812(+1,4%)
2020-11-05
597.583(+3,5%) 10.930(+1,1%)
2020-11-06
619.089(+3,6%) 11.096(+1,5%)
2020-11-07
642.488(+3,8%) 11.226(+1,2%)
2020-11-08
658.505(+2,5%) 11.289(+0,56%)
2020-11-09
671.868(+2%) 11.352(+0,56%)
2020-11-10
687.200(+2,3%) 11.506(+1,4%)
2020-11-11
705.687(+2,7%) 11.767(+2,3%)
2020-11-12
727.553(+3,1%) 11.982(+1,8%)
2020-11-13
751.095(+3,2%) 12.200(+1,8%)
2020-11-14
773.556(+3%) 12.378(+1,5%)
2020-11-15
790.503(+2,2%) 12.485(+0,86%)
2020-11-16
801.327(+1,4%) 12.547(+0,5%)
2020-11-17
815.746(+1,8%) 12.814(+2,1%)
2020-11-18
833.307(+2,2%) 13.119(+2,4%)
2020-11-19
855.916(+2,7%) 13.370(+1,9%)
2020-11-20
879.564(+2,8%) 13.630(+1,9%)
2020-11-21
902.528(+2,6%) 13.884(+1,9%)
2020-11-22
918.269(+1,7%) 14.022(+0,99%)
2020-11-23
929.133(+1,2%) 14.112(+0,64%)
2020-11-24
942.687(+1,5%) 14.361(+1,8%)
2020-11-25
961.320(+2%) 14.771(+2,9%)
2020-11-26
983.588(+2,3%) 15.160(+2,6%)
2020-11-27
1.006.394(+2,3%) 15.586(+2,8%)
2020-11-28
1.028.089(+2,2%) 15.965(+2,4%)
2020-11-29
1.042.700(+1,4%) 16.123(+0,99%)
2020-11-30
1.053.869(+1,1%) 16.248(+0,78%)
2020-12-01
1.067.473(+1,3%) 16.636(+2,4%)
2020-12-02
1.084.743(+1,6%) 17.123(+2,9%)
2020-12-03
1.106.789(+2%) 17.602(+2,8%)
2020-12-04
1.130.238(+2,1%) 18.034(+2,5%)
2020-12-05
1.153.556(+2,1%) 18.517(+2,7%)
2020-12-06
1.171.323(+1,5%) 18.772(+1,4%)
2020-12-07
1.183.655(+1,1%) 18.919(+0,78%)
2020-12-08
1.197.709(+1,2%) 19.342(+2,2%)
2020-12-09
1.218.524(+1,7%) 19.932(+3,1%)
2020-12-10
1.242.203(+1,9%) 20.372(+2,2%)
2020-12-11
1.272.078(+2,4%) 20.970(+2,9%)
2020-12-12
1.300.516(+2,2%) 21.466(+2,4%)
2020-12-13
1.320.716(+1,6%) 21.787(+1,5%)
2020-12-14
1.337.078(+1,2%) 21.975(+0,86%)
2020-12-15
1.351.510(+1,1%) 22.475(+2,3%)
2020-12-16
1.379.238(+2,1%) 23.427(+4,2%)
2020-12-17
1.406.161(+2%) 24.125(+3%)
2020-12-18
1.439.938(+2,4%) 24.938(+3,4%)
2020-12-19
1.471.238(+2,2%) 25.640(+2,8%)
2020-12-20
1.494.009(+1,5%) 26.049(+1,6%)
2020-12-21
1.510.652(+1,1%) 26.275(+0,87%)
2020-12-22
1.530.180(+1,3%) 27.006(+2,8%)
2020-12-23
1.554.920(+1,6%) 27.968(+3,6%)
2020-12-24
1.587.115(+2,1%) 28.770(+2,9%)
2020-12-25
1.612.648(+1,6%) 29.182(+1,4%)
2020-12-26
1.627.103(+0,9%) 29.422(+0,82%)
2020-12-27
1.640.858(+0,85%) 29.778(+1,2%)
2020-12-28
1.651.834(+0,67%) 30.126(+1,2%)
2020-12-29
1.664.726(+0,78%) 30.978(+2,8%)
2020-12-30
1.687.185(+1,3%) 32.107(+3,6%)
2020-12-31
1.719.737(+1,9%) 33.071(+3%)
2021-01-01
1.742.661(+1,3%) 33.624(+1,7%)
2021-01-02
1.755.351(+0,73%) 33.960(+1%)
2021-01-03
1.765.666(+0,59%) 34.272(+0,92%)
2021-01-04
1.775.513(+0,56%) 34.574(+0,88%)
2021-01-05
1.787.410(+0,67%) 35.518(+2,7%)
2021-01-06
1.808.647(+1,2%) 36.537(+2,9%)
2021-01-07
1.835.038(+1,5%) 37.607(+2,9%)
2021-01-08
1.866.887(+1,7%) 38.795(+3,2%)
2021-01-09
1.891.581(+1,3%) 39.878(+2,8%)
2021-01-10
1.908.527(+0,9%) 40.343(+1,2%)
2021-01-11
1.921.024(+0,65%) 40.686(+0,85%)
2021-01-12
1.933.826(+0,67%) 41.577(+2,2%)
2021-01-13
1.953.426(+1%) 42.637(+2,5%)
2021-01-14
1.978.590(+1,3%) 43.881(+2,9%)
2021-01-15
2.000.958(+1,1%) 44.994(+2,5%)
2021-01-16
2.019.636(+0,93%) 45.974(+2,2%)
2021-01-17
2.033.518(+0,69%) 46.419(+0,97%)
2021-01-18
2.040.659(+0,35%) 46.633(+0,46%)
2021-01-19
2.052.028(+0,56%) 47.622(+2,1%)
2021-01-20
2.068.002(+0,78%) 48.770(+2,4%)
2021-01-21
2.088.400(+0,99%) 49.783(+2,1%)
2021-01-22
2.106.262(+0,86%) 50.642(+1,7%)
2021-01-23
2.122.679(+0,78%) 51.521(+1,7%)
2021-01-24
2.134.936(+0,58%) 51.870(+0,68%)
2021-01-25
2.141.665(+0,32%) 52.087(+0,42%)
2021-01-26
2.148.077(+0,3%) 52.990(+1,7%)
2021-01-27
2.161.279(+0,61%) 53.972(+1,9%)
2021-01-28
2.178.828(+0,81%) 54.913(+1,7%)
2021-01-29
2.192.850(+0,64%) 55.752(+1,5%)
2021-01-30
2.205.171(+0,56%) 56.546(+1,4%)
2021-01-31
2.216.363(+0,51%) 56.945(+0,71%)
2021-02-01
2.221.971(+0,25%) 57.120(+0,31%)
2021-02-02
2.228.085(+0,28%) 57.981(+1,5%)
2021-02-03
2.237.790(+0,44%) 58.956(+1,7%)
2021-02-04
2.252.001(+0,64%) 59.742(+1,3%)
2021-02-05
2.264.909(+0,57%) 60.597(+1,4%)
2021-02-06
2.275.394(+0,46%) 61.286(+1,1%)
2021-02-07
2.284.010(+0,38%) 61.517(+0,38%)
2021-02-08
2.288.545(+0,2%) 61.675(+0,26%)
2021-02-09
2.291.924(+0,15%) 62.156(+0,78%)
2021-02-10
2.299.996(+0,35%) 62.969(+1,3%)
2021-02-11
2.310.233(+0,45%) 63.635(+1,1%)
2021-02-12
2.320.093(+0,43%) 64.191(+0,87%)
2021-02-13
2.328.447(+0,36%) 64.742(+0,86%)
2021-02-14
2.334.561(+0,26%) 64.960(+0,34%)
2021-02-15
2.338.987(+0,19%) 65.076(+0,18%)
2021-02-16
2.342.843(+0,16%) 65.604(+0,81%)
2021-02-17
2.350.399(+0,32%) 66.164(+0,85%)
2021-02-18
2.360.606(+0,43%) 66.698(+0,81%)
2021-02-19
2.369.719(+0,39%) 67.206(+0,76%)
2021-02-20
2.378.883(+0,39%) 67.696(+0,73%)
2021-02-21
2.386.559(+0,32%) 67.841(+0,21%)
2021-02-22
2.390.928(+0,18%) 67.903(+0,09%)
2021-02-23
2.394.811(+0,16%) 68.318(+0,61%)
2021-02-24
2.402.818(+0,33%) 68.740(+0,62%)
2021-02-25
2.414.687(+0,49%) 69.125(+0,56%)
2021-02-26
2.424.684(+0,41%) 69.519(+0,57%)
2021-02-27
2.434.446(+0,4%) 69.888(+0,53%)
2021-02-28
2.442.336(+0,32%) 70.045(+0,22%)
2021-03-01
2.447.068(+0,19%) 70.105(+0,09%)
2021-03-02
2.451.011(+0,16%) 70.463(+0,51%)
2021-03-03
2.460.030(+0,37%) 70.881(+0,59%)
2021-03-04
2.471.942(+0,48%) 71.240(+0,51%)
2021-03-05
2.482.522(+0,43%) 71.504(+0,37%)
2021-03-06
2.492.079(+0,38%) 71.804(+0,42%)
2021-03-07
2.500.182(+0,33%) 71.900(+0,13%)
2021-03-08
2.505.193(+0,2%) 71.934(+0,05%)
2021-03-09
2.509.445(+0,17%) 72.189(+0,35%)
2021-03-10
2.518.591(+0,36%) 72.489(+0,42%)
2021-03-11
2.532.947(+0,57%) 72.810(+0,44%)
2021-03-12
2.545.781(+0,51%) 73.062(+0,35%)
2021-03-13
2.558.455(+0,5%) 73.301(+0,33%)
2021-03-14
2.569.245(+0,42%) 73.371(+0,1%)
2021-03-15
2.575.849(+0,26%) 73.418(+0,06%)
2021-03-16
2.581.329(+0,21%) 73.656(+0,32%)
2021-03-17
2.594.764(+0,52%) 73.905(+0,34%)
2021-03-18
2.612.268(+0,67%) 74.132(+0,31%)
2021-03-19
2.629.750(+0,67%) 74.358(+0,3%)
2021-03-20
2.645.783(+0,61%) 74.565(+0,28%)
2021-03-21
2.659.516(+0,52%) 74.664(+0,13%)
2021-03-22
2.667.225(+0,29%) 74.714(+0,07%)
2021-03-23
2.674.710(+0,28%) 74.964(+0,33%)
2021-03-24
2.690.523(+0,59%) 75.212(+0,33%)
2021-03-25
2.713.180(+0,84%) 75.440(+0,3%)
2021-03-26
2.734.753(+0,8%) 75.623(+0,24%)
2021-03-27
2.755.225(+0,75%) 75.780(+0,21%)
2021-03-28
2.772.401(+0,62%) 75.870(+0,12%)
2021-03-29
2.782.273(+0,36%) 75.913(+0,06%)
2021-03-30
2.791.822(+0,34%) 76.093(+0,24%)
2021-03-31
2.808.873(+0,61%) 76.342(+0,33%)
2021-04-01
2.833.173(+0,87%) 76.543(+0,26%)
2021-04-02
2.855.061(+0,77%) 76.775(+0,3%)
2021-04-03
2.873.190(+0,63%) 76.895(+0,16%)
2021-04-04
2.885.386(+0,42%) 76.963(+0,09%)
2021-04-05
2.893.883(+0,29%) 77.013(+0,06%)
2021-04-06
2.900.768(+0,24%) 77.103(+0,12%)
2021-04-07
2.910.445(+0,33%) 77.401(+0,39%)
2021-04-08
2.930.852(+0,7%) 77.707(+0,4%)
2021-04-09
2.956.316(+0,87%) 78.003(+0,38%)
2021-04-10
2.980.413(+0,82%) 78.249(+0,32%)
2021-04-11
2.998.268(+0,6%) 78.353(+0,13%)
2021-04-12
3.011.513(+0,44%) 78.452(+0,13%)
2021-04-13
3.022.323(+0,36%) 78.746(+0,37%)
2021-04-14
3.044.016(+0,72%) 79.088(+0,43%)
2021-04-15
3.073.442(+0,97%) 79.381(+0,37%)
2021-04-16
3.099.273(+0,84%) 79.628(+0,31%)
2021-04-17
3.123.077(+0,77%) 79.847(+0,28%)
2021-04-18
3.142.262(+0,61%) 79.914(+0,08%)
2021-04-19
3.153.699(+0,36%) 80.006(+0,12%)
2021-04-20
3.163.308(+0,3%) 80.303(+0,37%)
2021-04-21
3.188.192(+0,79%) 80.634(+0,41%)
2021-04-22
3.217.710(+0,93%) 80.893(+0,32%)
2021-04-23
3.245.253(+0,86%) 81.158(+0,33%)
2021-04-24
3.268.645(+0,72%) 81.444(+0,35%)
2021-04-25
3.287.418(+0,57%) 81.564(+0,15%)
2021-04-26
3.299.325(+0,36%) 81.624(+0,07%)
2021-04-27
3.310.301(+0,33%) 81.968(+0,42%)
2021-04-28
3.332.532(+0,67%) 82.280(+0,38%)
2021-04-29
3.357.268(+0,74%) 82.544(+0,32%)
2021-04-30
3.381.597(+0,72%) 82.850(+0,37%)
2021-05-01
3.400.532(+0,56%) 83.082(+0,28%)
2021-05-02
3.416.822(+0,48%) 83.192(+0,13%)
2021-05-03
3.425.982(+0,27%) 83.276(+0,1%)
2021-05-04
3.433.516(+0,22%) 83.591(+0,38%)
2021-05-05
3.451.550(+0,53%) 83.876(+0,34%)
2021-05-06
3.473.503(+0,64%) 84.126(+0,3%)
2021-05-07
3.491.988(+0,53%) 84.410(+0,34%)
2021-05-08
3.507.673(+0,45%) 84.648(+0,28%)
2021-05-09
3.520.329(+0,36%) 84.775(+0,15%)
2021-05-10
3.527.251(+0,2%) 84.829(+0,06%)
2021-05-11
3.533.376(+0,17%) 85.112(+0,33%)
2021-05-12
3.548.285(+0,42%) 85.380(+0,31%)
2021-05-13
3.565.704(+0,49%) 85.658(+0,33%)
2021-05-14
3.577.040(+0,32%) 85.848(+0,22%)
2021-05-15
3.584.934(+0,22%) 86.025(+0,21%)
2021-05-16
3.593.434(+0,24%) 86.096(+0,08%)
2021-05-17
3.598.846(+0,15%) 86.160(+0,07%)
2021-05-18
3.603.055(+0,12%) 86.381(+0,26%)
2021-05-19
3.614.095(+0,31%) 86.665(+0,33%)
2021-05-20
3.626.393(+0,34%) 86.902(+0,27%)
2021-05-21
3.635.162(+0,24%) 87.128(+0,26%)
2021-05-22
3.642.244(+0,19%) 87.298(+0,2%)
2021-05-23
3.648.958(+0,18%) 87.380(+0,09%)
2021-05-24
3.651.640(+0,07%) 87.423(+0,05%)
2021-05-25
3.653.551(+0,05%) 87.456(+0,04%)
2021-05-26
3.656.177(+0,07%) 87.726(+0,31%)
2021-05-27
3.662.490(+0,17%) 87.995(+0,31%)
2021-05-28
3.669.870(+0,2%) 88.187(+0,22%)
2021-05-29
3.675.296(+0,15%) 88.350(+0,18%)
2021-05-30
3.679.148(+0,1%) 88.406(+0,06%)
2021-05-31
3.681.126(+0,05%) 88.442(+0,04%)
2021-06-01
3.682.911(+0,05%) 88.595(+0,17%)
2021-06-02
3.687.828(+0,13%) 88.774(+0,2%)
2021-06-03
3.692.468(+0,13%) 88.940(+0,19%)
2021-06-04
3.695.633(+0,09%) 89.026(+0,1%)
2021-06-05
3.697.927(+0,06%) 89.148(+0,14%)
2021-06-06
3.700.367(+0,07%) 89.222(+0,08%)
2021-06-07
3.701.484(+0,03%) 89.244(+0,02%)
2021-06-08
3.702.688(+0,03%) 89.384(+0,16%)
2021-06-09
3.705.942(+0,09%) 89.491(+0,12%)
2021-06-10
3.709.129(+0,09%) 89.585(+0,11%)
2021-06-11
3.711.569(+0,07%) 89.687(+0,11%)
2021-06-12
3.713.480(+0,05%) 89.816(+0,14%)
2021-06-13
3.714.969(+0,04%) 89.834(+0,02%)
2021-06-14
3.715.518(+0,01%) 89.844(+0,01%)
2021-06-15
3.716.170(+0,02%) 89.937(+0,1%)
2021-06-16
3.717.625(+0,04%) 90.074(+0,15%)
2021-06-17
3.718.955(+0,04%) 90.179(+0,12%)
2021-06-18
3.720.031(+0,03%) 90.270(+0,1%)
2021-06-19
3.721.139(+0,03%) 90.369(+0,11%)
2021-06-20
3.721.981(+0,02%) 90.385(+0,02%)
2021-06-21
3.722.327(+0,01%) 90.395(+0,01%)
2021-06-22
3.722.782(+0,01%) 90.472(+0,09%)
2021-06-23
3.723.798(+0,03%) 90.523(+0,06%)
2021-06-24
3.724.806(+0,03%) 90.616(+0,1%)
2021-06-25
3.725.580(+0,02%) 90.678(+0,07%)
2021-06-26
3.726.172(+0,02%) 90.746(+0,07%)
2021-06-27
3.726.710(+0,01%) 90.754(+0,01%)
2021-06-28
3.726.929(+0,01%) 90.762(+0,01%)
2021-06-29
3.727.333(+0,01%) 90.819(+0,06%)
2021-06-30
3.728.141(+0,02%) 90.875(+0,06%)
2021-07-01
3.729.033(+0,02%) 90.938(+0,07%)
2021-07-02
3.729.682(+0,02%) 91.007(+0,08%)
2021-07-03
3.730.353(+0,02%) 91.023(+0,02%)
2021-07-04
3.730.912(+0,01%) 91.030(+0,01%)
2021-07-05
3.731.124(+0,01%) 91.031(=)
2021-07-06
3.731.564(+0,01%) 91.062(+0,03%)
2021-07-07
3.732.549(+0,03%) 91.110(+0,05%)
2021-07-08
3.733.519(+0,03%) 91.141(+0,03%)
2021-07-09
3.734.468(+0,03%) 91.190(+0,05%)
2021-07-10
3.735.420(+0,03%) 91.225(+0,04%)
2021-07-11
3.736.165(+0,02%) 91.231(+0,01%)
2021-07-12
3.736.489(+0,01%) 91.233(=)
2021-07-13
3.737.135(+0,02%) 91.259(+0,03%)
2021-07-14
3.738.683(+0,04%) 91.287(+0,03%)
2021-07-15
3.740.325(+0,04%) 91.319(+0,04%)
2021-07-16
3.741.781(+0,04%) 91.337(+0,02%)
2021-07-17
3.743.389(+0,04%) 91.359(+0,02%)
2021-07-18
3.744.681(+0,03%) 91.362(=)
2021-07-19
3.745.227(+0,01%) 91.363(=)
2021-07-20
3.746.410(+0,03%) 91.397(+0,04%)
2021-07-21
3.748.613(+0,06%) 91.416(+0,02%)
2021-07-22
3.750.503(+0,05%) 91.458(+0,05%)
2021-07-23
3.752.592(+0,06%) 91.492(+0,04%)
2021-07-24
3.754.511(+0,05%) 91.520(+0,03%)
2021-07-25
3.755.898(+0,04%) 91.524(=)
2021-07-26
3.756.856(+0,03%) 91.527(=)
2021-07-27
3.758.401(+0,04%) 91.565(+0,04%)
2021-07-28
3.761.169(+0,07%) 91.586(+0,02%)
2021-07-29
3.764.311(+0,08%) 91.607(+0,02%)
2021-07-30
3.766.765(+0,07%) 91.637(+0,03%)
2021-07-31
3.769.165(+0,06%) 91.658(+0,02%)
2021-08-01
3.771.262(+0,06%) 91.659(=)
2021-08-02
3.772.109(+0,02%) 91.660(=)
2021-08-03
3.773.875(+0,05%) 91.679(+0,02%)
2021-08-04
3.777.446(+0,09%) 91.704(+0,03%)
2021-08-05
3.780.985(+0,09%) 91.730(+0,03%)
2021-08-06
3.784.433(+0,09%) 91.754(+0,03%)
2021-08-07
3.787.639(+0,08%) 91.778(+0,03%)
2021-08-08
3.790.766(+0,08%) 91.782(=)
2021-08-09
3.791.949(+0,03%) 91.784(=)
2021-08-10
3.794.429(+0,07%) 91.803(+0,02%)
2021-08-11
3.799.425(+0,13%) 91.817(+0,02%)
2021-08-12
3.805.063(+0,15%) 91.834(+0,02%)
2021-08-13
3.810.641(+0,15%) 91.853(+0,02%)
2021-08-14
3.816.285(+0,15%) 91.864(+0,01%)
2021-08-15
3.821.013(+0,12%) 91.867(=)
2021-08-16
3.823.139(+0,06%) 91.871(=)
2021-08-17
3.827.051(+0,1%) 91.899(+0,03%)
2021-08-18
3.835.375(+0,22%) 91.921(+0,02%)
2021-08-19
3.843.775(+0,22%) 91.943(+0,02%)
2021-08-20
3.853.055(+0,24%) 91.956(+0,01%)
2021-08-21
3.861.147(+0,21%) 91.973(+0,02%)
2021-08-22
3.868.197(+0,18%) 91.976(=)
2021-08-23
3.871.865(+0,09%) 91.980(=)
2021-08-24
3.877.612(+0,15%) 92.022(+0,05%)
2021-08-25
3.889.173(+0,3%) 92.061(+0,04%)
2021-08-26
3.901.799(+0,32%) 92.082(+0,02%)
2021-08-27
3.913.828(+0,31%) 92.096(+0,02%)
2021-08-28
3.924.131(+0,26%) 92.118(+0,02%)
2021-08-29
3.932.547(+0,21%) 92.130(+0,01%)
2021-08-30
3.937.106(+0,12%) 92.140(+0,01%)
2021-08-31
3.942.856(+0,15%) 92.200(+0,07%)
2021-09-01
3.956.387(+0,34%) 92.223(+0,02%)
2021-09-02
3.970.102(+0,35%) 92.256(+0,04%)
2021-09-03
3.984.353(+0,36%) 92.301(+0,05%)
2021-09-04
3.995.188(+0,27%) 92.325(+0,03%)
2021-09-05
4.005.641(+0,26%) 92.346(+0,02%)
2021-09-06
4.010.390(+0,12%) 92.354(+0,01%)
2021-09-07
4.017.116(+0,17%) 92.413(+0,06%)
2021-09-08
4.030.681(+0,34%) 92.448(+0,04%)
2021-09-09
4.046.112(+0,38%) 92.498(+0,05%)
2021-09-10
4.059.081(+0,32%) 92.553(+0,06%)
2021-09-11
4.070.295(+0,28%) 92.598(+0,05%)
2021-09-12
4.077.640(+0,18%) 92.606(+0,01%)
2021-09-13
4.083.151(+0,14%) 92.618(+0,01%)
2021-09-14
4.089.476(+0,15%) 92.686(+0,07%)
2021-09-15
4.101.931(+0,3%) 92.769(+0,09%)
2021-09-16
4.114.856(+0,32%) 92.837(+0,07%)
2021-09-17
4.125.878(+0,27%) 92.857(+0,02%)
2021-09-18
4.134.779(+0,22%) 92.920(+0,07%)
2021-09-19
4.142.116(+0,18%) 92.958(+0,04%)
2021-09-20
4.145.852(+0,09%) 92.971(+0,01%)
2021-09-21
4.150.516(+0,11%) 93.052(+0,09%)
2021-09-22
4.160.970(+0,25%) 93.123(+0,08%)
2021-09-23
4.171.666(+0,26%) 93.238(+0,12%)
2021-09-24
4.181.393(+0,23%) 93.303(+0,07%)
2021-09-25
4.188.604(+0,17%) 93.365(+0,07%)
2021-09-26
4.196.378(+0,19%) 93.393(+0,03%)
2021-09-27
4.199.400(+0,07%) 93.403(+0,01%)
2021-09-28
4.203.571(+0,1%) 93.504(+0,11%)
2021-09-29
4.215.351(+0,28%) 93.571(+0,07%)
2021-09-30
4.227.501(+0,29%) 93.638(+0,07%)
2021-10-01
4.237.619(+0,24%) 93.711(+0,08%)
2021-10-02
4.246.136(+0,2%) 93.777(+0,07%)
2021-10-03
4.252.300(+0,15%) 93.786(+0,01%)
2021-10-04
4.255.388(+0,07%) 93.793(+0,01%)
2021-10-05
4.260.187(+0,11%) 93.883(+0,1%)
2021-10-06
4.271.734(+0,27%) 93.959(+0,08%)
2021-10-07
4.283.378(+0,27%) 94.027(+0,07%)
2021-10-08
4.293.807(+0,24%) 94.113(+0,09%)
2021-10-09
4.302.661(+0,21%) 94.178(+0,07%)
2021-10-10
4.310.273(+0,18%) 94.202(+0,03%)
2021-10-11
4.313.384(+0,07%) 94.209(+0,01%)
2021-10-12
4.318.355(+0,12%) 94.297(+0,09%)
2021-10-13
4.330.258(+0,28%) 94.389(+0,1%)
2021-10-14
4.342.640(+0,29%) 94.461(+0,08%)
2021-10-15
4.354.158(+0,27%) 94.526(+0,07%)
2021-10-16
4.365.107(+0,25%) 94.601(+0,08%)
2021-10-17
4.373.789(+0,2%) 94.618(+0,02%)
2021-10-18
4.377.845(+0,09%) 94.628(+0,01%)
2021-10-19
4.384.616(+0,15%) 94.716(+0,09%)
2021-10-20
4.401.631(+0,39%) 94.808(+0,1%)
2021-10-21
4.417.708(+0,37%) 94.875(+0,07%)
2021-10-22
4.437.280(+0,44%) 94.991(+0,12%)
2021-10-23
4.452.425(+0,34%) 95.077(+0,09%)
2021-10-24
4.466.157(+0,31%) 95.100(+0,02%)
2021-10-25
4.472.730(+0,15%) 95.117(+0,02%)
2021-10-26
4.483.203(+0,23%) 95.245(+0,13%)
2021-10-27
4.506.415(+0,52%) 95.359(+0,12%)
2021-10-28
4.534.452(+0,62%) 95.485(+0,13%)
2021-10-29
4.559.120(+0,54%) 95.606(+0,13%)
2021-10-30
4.580.663(+0,47%) 95.696(+0,09%)
2021-10-31
4.597.550(+0,37%) 95.729(+0,03%)
2021-11-01
4.607.208(+0,21%) 95.752(+0,02%)
2021-11-02
4.618.021(+0,23%) 95.833(+0,08%)
2021-11-03
4.638.419(+0,44%) 96.027(+0,2%)
2021-11-04
4.672.368(+0,73%) 96.192(+0,17%)
2021-11-05
4.709.488(+0,79%) 96.346(+0,16%)
2021-11-06
4.743.490(+0,72%) 96.488(+0,15%)
2021-11-07
4.767.033(+0,5%) 96.525(+0,04%)
2021-11-08
4.782.546(+0,33%) 96.558(+0,03%)
2021-11-09
4.804.378(+0,46%) 96.727(+0,18%)
2021-11-10
4.844.054(+0,83%) 96.963(+0,24%)
2021-11-11
4.894.250(+1%) 97.198(+0,24%)
2021-11-12
4.942.890(+0,99%) 97.389(+0,2%)
2021-11-13
4.987.971(+0,91%) 97.617(+0,23%)
2021-11-14
5.021.469(+0,67%) 97.672(+0,06%)
2021-11-15
5.045.076(+0,47%) 97.715(+0,04%)
2021-11-16
5.077.124(+0,64%) 97.980(+0,27%)
2021-11-17
5.129.950(+1%) 98.274(+0,3%)
2021-11-18
5.195.321(+1,3%) 98.538(+0,27%)
2021-11-19
5.248.291(+1%) 98.739(+0,2%)
2021-11-20
5.312.215(+1,2%) 98.987(+0,25%)
2021-11-21
5.354.942(+0,8%) 99.062(+0,08%)
2021-11-22
5.385.585(+0,57%) 99.124(+0,06%)
2021-11-23
5.430.911(+0,84%) 99.433(+0,31%)
2021-11-24
5.497.795(+1,2%) 99.768(+0,34%)
2021-11-25
5.573.756(+1,4%) 100.119(+0,35%)
2021-11-26
5.650.170(+1,4%) 100.476(+0,36%)
2021-11-27
5.717.295(+1,2%) 100.779(+0,3%)
2021-11-28
5.761.696(+0,78%) 100.883(+0,1%)
2021-11-29
5.791.060(+0,51%) 100.956(+0,07%)
2021-11-30
5.836.813(+0,79%) 101.344(+0,38%)
2021-12-01
5.903.999(+1,2%) 101.790(+0,44%)
2021-12-02
5.977.208(+1,2%) 102.178(+0,38%)
2021-12-03
6.051.560(+1,2%) 102.568(+0,38%)
2021-12-04
6.116.070(+1,1%) 102.946(+0,37%)
2021-12-05
6.158.125(+0,69%) 103.040(+0,09%)
2021-12-06
6.185.961(+0,45%) 103.121(+0,08%)
2021-12-07
6.222.020(+0,58%) 103.520(+0,39%)
2021-12-08
6.291.621(+1,1%) 104.047(+0,51%)
2021-12-09
6.362.232(+1,1%) 104.512(+0,45%)
2021-12-10
6.423.520(+0,96%) 104.996(+0,46%)
2021-12-11
6.477.217(+0,84%) 105.506(+0,49%)
2021-12-12
6.509.863(+0,5%) 105.638(+0,13%)
2021-12-13
6.531.606(+0,33%) 105.754(+0,11%)
2021-12-14
6.562.429(+0,47%) 106.227(+0,45%)
2021-12-15
6.613.730(+0,78%) 106.680(+0,43%)
2021-12-16
6.670.407(+0,86%) 107.202(+0,49%)
2021-12-17
6.721.375(+0,76%) 107.639(+0,41%)
2021-12-18
6.764.188(+0,64%) 108.053(+0,38%)
2021-12-19
6.793.536(+0,43%) 108.233(+0,17%)
2021-12-20
6.809.622(+0,24%) 108.352(+0,11%)
2021-12-21
6.833.050(+0,34%) 108.814(+0,43%)
2021-12-22
6.878.709(+0,67%) 109.324(+0,47%)
2021-12-23
6.923.636(+0,65%) 109.749(+0,39%)
2021-12-24
6.959.067(+0,51%) 110.119(+0,34%)
2021-12-25
6.981.281(+0,32%) 110.276(+0,14%)
2021-12-26
6.991.381(+0,14%) 110.364(+0,08%)
2021-12-27
7.005.289(+0,2%) 110.433(+0,06%)
2021-12-28
7.026.369(+0,3%) 110.805(+0,34%)
2021-12-29
7.066.412(+0,57%) 111.219(+0,37%)
2021-12-30
7.109.182(+0,61%) 111.602(+0,34%)
2021-12-31
7.150.422(+0,58%) 111.925(+0,29%)
2022-01-01
7.176.814(+0,37%) 112.109(+0,16%)
2022-01-02
7.189.329(+0,17%) 112.155(+0,04%)
2022-01-03
7.207.847(+0,26%) 112.223(+0,06%)
2022-01-04
7.238.408(+0,42%) 112.579(+0,32%)
2022-01-05
7.297.320(+0,81%) 112.925(+0,31%)
2022-01-06
7.361.660(+0,88%) 113.368(+0,39%)
2022-01-07
7.417.995(+0,77%) 113.632(+0,23%)
2022-01-08
7.473.884(+0,75%) 113.900(+0,24%)
2022-01-09
7.510.436(+0,49%) 113.977(+0,07%)
2022-01-10
7.535.691(+0,34%) 114.029(+0,05%)
2022-01-11
7.581.381(+0,61%) 114.351(+0,28%)
2022-01-12
7.661.811(+1,1%) 114.735(+0,34%)
2022-01-13
7.743.228(+1,1%) 115.051(+0,28%)
2022-01-14
7.835.451(+1,2%) 115.337(+0,25%)
2022-01-15
7.913.473(+1%) 115.572(+0,2%)
2022-01-16
7.965.977(+0,66%) 115.619(+0,04%)
2022-01-17
8.000.122(+0,43%) 115.649(+0,03%)
2022-01-18
8.074.527(+0,93%) 115.842(+0,17%)
2022-01-19
8.186.850(+1,4%) 116.081(+0,21%)
2022-01-20
8.320.386(+1,6%) 116.315(+0,2%)
2022-01-21
8.460.546(+1,7%) 116.485(+0,15%)
2022-01-22
8.596.007(+1,6%) 116.664(+0,15%)
2022-01-23
8.681.447(+0,99%) 116.718(+0,05%)
2022-01-24
8.744.840(+0,73%) 116.746(+0,02%)
2022-01-25
8.871.795(+1,5%) 116.960(+0,18%)
2022-01-26
9.035.795(+1,8%) 117.126(+0,14%)
2022-01-27
9.238.931(+2,2%) 117.314(+0,16%)
Nguồn:

Ghi chú:

 1. ^ Kể từ 2020-04-08, RKI dùng phương pháp khác để ước tính số ca phục hồi, bao gồm những ca mà không rõ ngày đầu xuất hiện triệu chứng.


Đại dịch COVID-19 tại Đức là một phần của đại dịch COVID-19 toàn cầu do chủng virus corona gây hội chứng hô hấp cấp tính nặng 2 (SARS-CoV-2) gây ra. Trường hợp lây nhiễm đầu tiên tại Đức đã được xác nhận vào ngày 27 tháng 1 năm 2020 ở bang Bayern. Nạn nhân là một nhân viên của công ty Webasto, bị lây từ nữ đồng nghiệp người Trung Quốc khi cô đến München công tác. Sau đó công ty Webasto cũng ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm COVID-19 vào tháng 1 và đầu tháng 2. Tổng cộng có 14 nhân viên cùng gia quyến đã được thử nghiệm dương tính và được điều trị tại Bệnh viện München ở Schwabing. Vào ngày 25 và 26 tháng 2, sau khi bùng phát dịch COVID-19 tại Ý, nhiều trường hợp liên đới đã được phát hiện tại bang Baden-Württemberg. Một ổ dịch cũng được hình thành ở huyện Heinsberg bang Nordrhein-Westfalen sau một lễ hội Carnival. Từ Heinsberg đã lây lan ra thành các ổ dịch khác trên toàn nước Đức. Ngoài ra còn có một nguồn lây nhiễm từ những người đến Đức từ Trung Quốc, Iran và Ý vì họ vẫn có thể bay đến Đức trước ngày 17 và 18 tháng 3. Ca tử vong đầu tiên xảy ra vào ngày 9 tháng 3 năm 2020.[3]

Vào ngày 2 tháng 4 năm 2020, lúc 00:00 giờ, viên Robert Koch ở Đức ghi nhận tổng cộng 73.522 ca nhiễm bệnh, đã có 872 người chết và 21.400 người đã khỏi bệnh. Tỉ lệ tử vong là 1,2%.[4] Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 có tổng cộng 7,176,448 ca nhiễm được xác nhận trên toàn nước Đức, trong đó có 112,756 ca tử vong và 6,382,900 ca đã phục hồi. Bang BayernNordrein-Westfalen đang dẫn đầu cả nước về số ca nhiễm với hơn 43.000 ca ở mỗi bang.[2] Như vậy, tỉ lệ tử vong do virus corona gây ra ở Đức hiện đang là 4,77%.[5]

Dòng thời gian theo bang[sửa | sửa mã nguồn]

Baden-Württemberg[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 25 tháng 2, một người đàn ông 25 tuổi sau khi từ Ý trở về đã được xét nghiệm dương tính và nhập viện tại Bệnh viện Eichert.[6] Qua ngày hôm sau, Baden-Württemberg ghi nhận thêm ba trường hợp mới – một người đàn ông 25 tuổi ở Göppingen cùng cô bạn gái 24 tuổi và người bố 60 tuổi của cô gái. Cả ba đã được đưa vào điều trị tại bệnh viện Tübingen.[7] Ngoài ra, ở Rottweil, một người đàn ông 32 tuổi cũng được xác nhận dương tính sau khi từ Codogno, Ý trở về, ngay sau đó đã được đưa vào bệnh viện cách ly.[8]

Ngày 27 tháng 2, Baden-Württemberg xác nhận thêm bốn ca nhiễm mới, nâng tổng số lên thành 8 ca nhiễm trong cả bang. Họ là hai phụ nữ đến từ Breisgau-Hochschwarzwald và một người đàn ông đến từ Freiburg, do tiếp xúc với một người Ý trong chuyến đi công tác ở München (người này sau cũng đã được xét nghiệm dương tính ở Ý). Người thứ tư là một người đàn ông đến từ Böblingen, bị lây từ một người bạn đồng hành đến từ Göppingen trong chuyến du lịch.[9] Ngày hôm sau, bang Baden-Württemberg xác nhận thêm 5 ca nữa, nâng tổng số ca lên 13. Một người đàn ông đến từ Ludwigsburg có các triệu chứng sốt nhưng xét nghiệm âm tính với bệnh cúm nên đã được cho xét nghiệm SARS-CoV-2 và nhận kết quả dương tính. Một người đàn ông đến từ Rhine-Nektar trở về sau kì nghỉ đi trượt tuyết thấy mình có các triệu chứng cảm nên đi khám ở bộ phận cấp cứu của Bệnh viện Heidelberg và được xét nghiệm dương tính. Một người đàn ông 32 tuổi đến từ Heilbronn trở về từ Milano vào ngày 21 và đổ bệnh với các triệu chứng cúm nên đã đi khám, kết quả dương tính và nhập viện. Một người đàn ông đến từ Breisgau trở về từ chuyến du lịch ở Bergamo, Ý được xét nghiệm dương tính và tự cách ly. Cũng trong ngày 28, một người đàn ông đến từ Nürnberg lúc đó đang đi công tác ở Karlsruhe đã phải nhập viện. Gia đình của ông ở Nürnberg cũng có các triệu chứng bệnh về đường hô hấp tương tự.[10]

Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 35.890 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 1.837 ca tử vong.[11]

Bayern[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 27 tháng 1, Bộ Y tế bang Bayern xác nhận ca dương tính đầu tiên tại Đức. Nạn nhân là một nhân viên 52 tuổi của công ty Webasto ở Starnberg, bị lây từ một đồng nghiệp nữ người Trung Quốc khi cô đến Starnberg công tác. Trước đó ở Thượng Hải cô lại được bố mẹ từ Vũ Hán đến thăm. Đức liền tăng cường kiểm tra an ninh ở các sân bay và yêu cầu hành khách bay từ Trung Quốc đến Đức phải khai thông tin liên lạc khi nhập cảnh.[12] Ngày 28 tháng 1, ba nhân viên khác của công ty Webasto cũng được xét nghiệm dương tính và đã được cách ly tại bệnh viện MünchenSchwabing.[13] Từ 30 tháng 1 đến 6 tháng 2, một nhân viên của Webasto sống ở Siegsdorf cùng vợ và hai đứa con đã được xác nhận dương tính, và còn thêm ba nhân viên khác của Webasto cũng nhận kết quả dương tính, nâng tổng số ca lên thành 11 ca ở bang Bayern.[14] Ngày 8 tháng 3, một cụ ông 83 tuổi ngụ ở viện dưỡng lão St. Nikolaus ở thành phố Würzburg nhập viện vì COVID-19 nhưng không qua khỏi và qua đời 4 ngày sau đó, trở thành ca tử vong đầu tiên của bang Bayern.[15] Ngày 28 tháng 3, viện dưỡng lão St. Nikolaus có thêm 10 người nữa qua đời vì COVID-19, đồng thời có 44 người cư trú và 32 nhân viên được xét nghiệm dương tính.[16]

Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 48.953 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 2.607 ca tử vong.[11]

Berlin[sửa | sửa mã nguồn]

Trường hợp nhiễm đầu tiên ở thủ đô Berlin được báo cáo vào ngày 2 tháng 3 năm 2020. Ngày 17 tháng 3, chính phủ Berlin thông báo kế hoạch sẽ chuẩn bị một bệnh viện với 1000 giường bệnh dành riêng cho các bệnh nhân COVID-19, dự kiến đặt ở tầng dưới của Trung tâm Hội chợ Triển lãm Messe.[17] Bệnh viện đã đi vào hoạt động ngày 11 tháng 5 năm 2020.[18]

Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 8.502 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 215 ca tử vong.[11]

Brandenburg[sửa | sửa mã nguồn]

Ca nhiễm đầu tiên của bang Brandenburg được phát hiện vào ngày 3 tháng 3 năm 2020. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 3.476 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 168 ca tử vong.[11]

Bremen[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 3 năm 2020 xảy ra ca nhiễm đầu tiên của bang Bremen. Ngày 15 tháng 3 đã có một người bình phục. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 1.679 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 54 ca tử vong.[11]

Hamburg[sửa | sửa mã nguồn]

Nạn nhân đầu tiên của bang Hamburg là một bác sĩ nhi làm việc tại Bệnh viện Hamburg-Eppendorf, được xác nhận vào ngày 27 tháng 2. Đến ngày 15 tháng 3 năm 2020 đã có tổng cộng 196 ca nhiễm dương tính ở bang này.[19] Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 Hamburg có tổng cộng 5224 ca nhiễm, trong đó có 261 ca tử vong.[11]

Hessen[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 28 tháng 2, các viên chức chính phủ của bang Hessen đã xác nhận ba trường hợp ở Lahn-Dill, HochtanuskreisGießen.[20][21] Các trường hợp ở Lahn-Dill và Gießen liên quan tới cụm dịch ở bang Nordrhein-Westfalen (NRW). Ngày 22 tháng 5, Bộ Y tế thành phố Frankfurt thông cáo báo chí rằng có thêm 40 ca nhiễm mới liên quan tới một buổi lễ ở nhà thờ diễn ra vào ngày 10 tháng 5. Các tín đồ tôn giáo nói rằng họ đã tuân thủ đúng quy định giữ khoảng cách trong suốt buổi hành lễ,[22] chỉ không đeo khẩu trang.[23] Ngày hôm sau, tin tức cập nhật mới cho biết số người bị nhiễm từ buổi lễ này đã lên đến 107 người.[24] Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 11.012 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 512 ca tử vong.[11]

Mecklenburg-Vorpommern[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, bang Mecklenburg-Vorpommern báo cáo có 3 ca nhiễm. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 805 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 20 ca tử vong.[11]

Niedersachsen[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 3 năm 2020, Niedersachsen báo cáo ca nhiễm đầu tiên. Sau khi lệnh phong tỏa được giãn ra vào đầu tháng 5, đã có 40 người tụ tập tại một bữa tiệc trong một nhà hàng ở Moormerland vào ngày 15 tháng 5. Qua ngày 24 tháng 5, đã có ít nhất 10 người được xét nghiệm dương tính và 70 nhận lệnh cách ly.[25] Ngày 31 tháng 5 năm 2020, một cụm dịch mới được hình thành với 36 người dương tính ở thành phố Göttingen. Sau đó chính quyền địa phương đã cho kiểm tra các tụ điểm như quán bar, quán shisha để tìm nguồn lây nhiễm. Ngày 2 tháng 6, thị trưởng Rolf-George Köhler thông cáo báo chí rằng ổ dịch bắt nguồn từ một bữa tiệc Eid-al-Fitr, do vài hộ gia đình tổ chức với nhau và không tuân thủ các nguyên tắc về giữ khoảng cách.[26] Hai ngày sau, thành phố báo cáo có thêm 86 ca nhiễm mới từ cụm dịch này và 216 người đã phải nhận lệnh cách ly. Chính quyền cho tất cả trường học đóng cửa, cấm các hoạt động tiếp xúc và hoạt động thể thao đồng đội trong vòng 2 tuần.[27] Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 13.748 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 639 ca tử vong.[11]

Nordrhein-Westfalen[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 15 tháng 2, một người đàn ông (lúc này đã nhiễm virus SARS-CoV-2) tham dự lễ hội Carnival được tổ chức ở huyện Heinsberg có 300 người tham dự khác. 10 ngày sau ông được xét nghiệm dương tính và được điều trị ở Bệnh viện Đại học Köln.[28] Ngày 27 tháng 2, huyện Heinsberg của bang Nordrhein-Westfalen ghi nhận thêm 14 ca nhiễm.[29] Ngày 28 tháng 2, Aachen xác nhận trường hợp COVID-19 đầu tiên ở thành phố này – một phụ nữ tham dự lễ hội Carnival hôm 15 tháng 2 và đã tự cách ly tại nhà.[30] Ngày hôm sau, Heinsberg xác nhận huyện này đang có tổng cộng là 60 ca nhiễm, BonnLüdenscheid thông báo đã có ca nhiễm đầu tiên.[31] Köln, MöndchengladbachDuisburg lần lượt báo cáo 2 ca nhiễm ở mỗi thành phố.[32] Ngày 5 tháng 3, phòng thí nghiệm Heinsberg ghi nhận tổng số ca nhiễm đã lên đến con số 195, khiến chính quyền phải đóng cửa trường học, trường mẫu giáo, và các cơ sở giữ trẻ ít nhất đến ngày 15 tháng 3. Ngày 9 tháng 3, bang NRW xác nhận các ca tử vong đầu tiên – một cụ bà 89 tuổi ở Essen và một cụ ông 78 tuổi ở Heinsberg.[3] Ngày 20 tháng 3, tổng số ca là 648, chính quyền ra lệnh cho tất cả sự kiện có hơn 1000 người tham dự đều bị cấm và lệnh cấm có hiệu lực ngay lập tức. Ngày 29 tháng 3, huyện Heinsberg ghi nhận tổng cộng 1246 ca nhiễm, trở thành thành phố có tỉ lệ người bị nhiễm cao nhất nước Đức (0,5%) so với trung bình mặt bằng chung của Đức lúc bấy giờ là 0,007%.[28]

Ngày 17 tháng 6, tờ Deutsche Welle đăng tin đã có 657 nhân viên của công ty chế biến thịt Tönnies ở thành phố Gütersloh được xét nghiệm dương tính, làm cho trường học trong thành phố phải đóng cửa đến ngày 29 tháng 6.[33] Ngày 23 tháng 6, con số người nhiễm ở đây tăng lên đến 1500 khiến Thống đốc bang phải áp dụng lại lệnh hạn chế tiếp xúc cho thành phố và đóng cửa một số loại hình giải trí như rạp chiếu phim, studio thể thao.[34]

Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 44.306 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 1.696 ca tử vong.[11]

Rheinland-Pfalz[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 26 tháng 2, bang Rheinland-Pfalz ghi nhận ca nhiễm đầu tiên là một sĩ quan quân đội làm việc trong sân bay quân đội Köln-Wahn, do tham dự lễ CarnivalGangelt. Người này sau đó đã nhập viện Bệnh viện Trung tâm Quân đội ở Koblenz.[35] Ngày 27 tháng 2, một người đàn ông 32 tuổi được xét nghiệm dương tính sau khi trở về từ Iran và đã được đưa vào bệnh viện Westpfalz.[36] Ngày 4 tháng 3, một phụ nữa và một trẻ em đến từ Wachenheim cũng được xét nghiệm dương tính và được cho cách ly.[37] Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 7.100 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 235 ca tử vong.[11]

Saarland[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 4 tháng 3 năm 2020, bang Saarland báo cáo ca nhiễm đầu tiên. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 2.808 ca nhiễm ở bang này, trong đó có 174 ca tử vong.[11]

Sachsen[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 3 tháng 3 năm 2020, bang Sachsen ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 5.465 ca nhiễm ở bang Sachsen, trong đó có 224 ca tử vong.[11]

Sachsen-Anhalt[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 10 tháng 3 năm 2020, bang Sachsen-Anhalt báo cáo có 8 ca dương tính, trở thành bang cuối cùng của nước Đức bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.[38] Ngày 26 tháng 3, các phân khu của Jessen và Schweinitz của đô thị Jessen (Elster) đều bị phong tỏa, nội bất xuất ngoại bất nhập, ngoại trừ các nhân viên cấp cứu. Nguyên nhân là do sự gia tăng số ca nhiễm COVID-19 ở một viện dưỡng lão.[39] Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 1.896 ca nhiễm ở bang Sachsen-Anhalt, trong đó có 59 ca tử vong.[11]

Schleswig-Holstein[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 28 tháng 2 là ngày bang Schleswig-Holstein ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 3.194 ca nhiễm ở bang Schleswig-Holstein, trong đó có 153 ca tử vong.[11]

Thüringen[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 3 tháng 3, bang Thüringen ghi nhận ca nhiễm đầu tiên. Tính đến ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã có tổng cộng 3.283 ca nhiễm ở bang Thüringen, trong đó có 182 ca tử vong.[11]

Khác[sửa | sửa mã nguồn]

Cuối tháng 3 năm 2020, một nhóm các bệnh nhân từ vùng Lombardy của Ý và Alsace của Pháp được đưa vào bệnh viện ở Đức để điều trị.[40]

Người Việt tại Đức[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 14 tháng 4, báo Tuổi Trẻ đưa tin đã có một người Việt đầu tiên ở Đức tử vong vì COVID-19.[41] Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, đã có hơn 20 người Việt ở Đức nhiễm virus COVID-19.[42]

Phản ứng của chính phủ Đức[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 18 tháng 3, tờ The Guardian đưa tin thủ tướng Đức Angela đã mô tả đại dịch này là "thách thức lớn nhất kể từ thế chiến thứ hai". Trích lược nguyên văn từ bài phát biểu của bà: "Kể từ khi thống nhất nước Đức, kể từ sau thế chiến thứ hai, chưa bao giờ có một thách thức nào đối với đất nước chúng ta mà cho thấy rằng hành động đoàn kết là cực kỳ quan trọng." đồng thời cũng nói chính phủ Đức đang nỗ lực "làm chậm sự lây lan của virus để câu thêm thời gian."[43]

Tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 22 tháng 1 năm 2020, chính phủ Đức coi sự lây lan của COVID-19 là một "mối nguy cơ thấp" đối với người dân Đức và coi con virus nói chung là "ít nguy hiểm hơn rất nhiều" so với SARS. Những điều chỉnh về lời khuyên du lịch không cần thiết.[44]

Ngày 27 tháng 1, sau khi ca nhiễm đầu tiên được xác nhận tại Đức, chính phủ tiếp tục coi khả năng lây nhiễm là "rất thấp". Ngay cả khi những ca khác xuất hiện, chính quyền vẫn đủ khả năng điều trị.[45]

Tại một buổi họp báo ngày 28 tháng 1, Bộ trưởng Y tế Liên bang, Jens Spahn, nói ông chỉ lo về những thuyết âm mưu lan truyền trên mạng Internet, và rằng chính phủ liên bang sẽ giải quyết vấn đề này với sự minh bạch tuyệt đối. Các đường dây nóng được lập ra để trấn an những người lo sợ. Sau khi một ca nghi nhiễm xuất hiện trong một máy bay Lufthansa, công ty này đã ngừng mọi chuyến bay đến Trung Quốc.[46][47]

Ngày 29 tháng 1, báo cáo cho thấy khẩu trang đã được bán sạch. Chính phủ yêu cầu phi công của các chuyến bay từ Trung Quốc mô tả tình trạng sức khỏe của hành khách và yêu cầu hành khách điền giấy tờ liên lạc. Chính quyền và giới chức y tế dự kiến có những ca nhiễm độc lập nhưng vẫn có thể phòng ngừa việc lây lan trên diện rộng.[46][47]

Tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 1 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Đức Spahn cảnh báo rằng những người nhiễm SARS-CoV-2 và người tiếp xúc có thể bị kỳ thị và xã hội bỏ rơi. Ông nhấn mạnh rằng những người Đức được đưa về từ Trung Quốc hoàn toàn khỏe mạnh.[48]

Ngày 13 tháng 2, tại một cuộc họp các Bộ trưởng Y tế của EU, Spahn bỏ qua khả năng giới hạn đi lại đến hoặc từ Trung Quốc bởi các nước thành viên. Ông dứt khoát từ chối việc đo thân nhiệt của du khách đến đây.[49]

Ngày 18 tháng 2, Bộ trưởng Ngoại giao Heiko Maas cho 8,4 tấn đồ và dụng cụ bảo hộ cũng như chất khử trùng gửi đến Trung Quốc. Đây là chuyến hàng thứ hai sau khi Đức gửi 5,4 tấn hàng trong lúc đưa người dân Đức về từ Trung Quốc.[50]

Ngày 24 tháng 2, Hội chợ Thương mại Light + Building tại Frankfurt bị hoãn đến tháng 9.[51]

Ngày 26 tháng 2, sau khi nhiều ca nhiễm COVID-19 được xác nhận tại Bắc Rhine-Westphalia, Heinsberg ban hành chỉ thị đóng cửa các trường học, hồ bơi, thư viện và tòa thị chính đến ngày 2 tháng 3. Các trận đấu và buổi tập của FC Wegberg-Beeck bị hoãn.[52][53] Giải cầu lông quốc tế Đức Mở rộng tại Mülheim bị hủy.[54] Sân bay quân sự Cologne-Wahn bị đóng cửa tạm thời.[55][56] Chính phủ Đức quyết định không giới hạn đi lại với Ý dù cho bùng phát dịch bệnh tại đó.[57] Chính quyền cũng khẳng định ít có khả năng đưa ra cảnh báo du lịch cho nước này,[58] điều sẽ dẫn đến hủy chuyến miễn phí.[59]

Ngày 28 tháng 2, Đức trở thành nước có số ca nhiễm COVID-19 nhiều thứ chín trên thế giới, đứng thứ hai châu Âu sau Ý.[57] ITB Berlin was cancelled by its organisers.[60] Heinsberg kéo dài lệnh đóng cửa các cơ sở giữ trẻ và trường học đến 6 tháng 3. Giới chức địa phương đưa ra lệnh cách ly tại nhà trong vòng 14 ngày với người tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân nhiễm bệnh và những người có triệu chứng cảm cúm.[61] Lufthansa giảm số chuyến bay tầm ngắn và trung đến 25%, và ngừng các đường bay dài, dẫn đến 23 máy bay ngừng vận hành.[62] Vào cùng ngày, Đức thông qua biện pháp phòng ngừa mới cho cả đường hàng không và đường biển, yêu cầu du khách từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ý và Iran phải khai báo tình trạng sức khỏe trước khi vào nước này. Các công ty đường ray phải thông báo khách có triệu chứng cho chính quyền và cảnh sát liên bang sẽ kiểm soát chặt chẽ khu vực 30 km quanh biên giới.[63] Chính phủ cũng thông báo sẽ chuẩn bị việc thu thập thiết bị và đồ bảo hộ nhằm dự trữ, rằng không phải mọi sự kiện đều nên hủy, và đội phản ứng khủng hoảng của chính quyền sẽ họp hai lần một tuần.[64]

Ngày 29 tháng 2, các chuỗi siêu thị như AldiLidl ghi nhận nhu cầu tăng mạnh, đặc biệt với các mặt hàng thức ăn đóng hộp, mì gói, giấy vệ sinh (doanh thu tăng 700% từ tháng 2 đến tháng 3)[65] và chất khử trùng. Bộ Y tế của Bắc Rhine-Westphalia khuyến cáo người dân không nên mua hàng tích trữ, đặc biệt là khẩu trang, thuốc men và chất khử trùng, để dành cho những người thật sự cần, bảo đảm không thiếu hụt nguồn cung ngay cả trong trường hợp phải cách ly.[66]

Tháng 6[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 3 tháng 6, Nội các chính phủ Đức thông báo chấp thuận gỡ bỏ lệnh cấm du lịch đến 26 quốc gia Liên minh châu Âu, bắt đầu từ ngày 15 tháng 6, với điều kiện là đại dịch đang được kiểm soát ổn định tại nước đến.[67] Ngày 23 tháng 6, phản ứng trước sự kiện ổ dịch ở thành phố Gütersloh với tổng số ca nhiễm lên đến 1500, Thống đốc bang cho áp dụng lại lệnh hạn chế tiếp xúc cho thành phố và đóng cửa một số loại hình giải trí như rạp chiếu phim, studio thể thao.[34] Ở miền nam nước Đức, bang Bayern cũng ra lệnh cấm các khách sạn và nhà trọ không được nhận khách đến từ những nơi có tỉ lệ ca nhiễm vượt quá 50:100.000 trong vòng 7 ngày trước đó.[68] Ngày 29 tháng 6, báo chí Đức đưa tin lệnh phong tỏa ở huyện Warendorf sẽ kết thúc vào ngày 30 tháng 6, còn ở Gütersloh sẽ được kéo dài thêm 1 tuần nữa.[69]

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Số liệu được cập nhật lần cuối ngày 4 tháng 7 năm 2020.

Số ca nhiễm mới mỗi ngày[sửa | sửa mã nguồn]

  Số ca nhiễm mới mỗi ngày

Tỉ lệ các nhiễm mới mỗi ngày[sửa | sửa mã nguồn]

  Tỉ lệ các nhiễm mới mỗi ngày

Số ca tử vong mỗi ngày[sửa | sửa mã nguồn]

  Số ca tử vong mỗi ngày

Tỉ lệ tử vong mỗi ngày[sửa | sửa mã nguồn]

  Tỉ lệ tử vong mỗi ngày

Tổng số ca nhiễm theo vùng[sửa | sửa mã nguồn]

  Các bang khác      Nordrhein-Westfalen      Bayern      Baden-Württemberg      Berlin

Số ca nhiễm mới theo vùng[sửa | sửa mã nguồn]

  Các bang khác      Nordrhein-Westfalen      Bayern      Baden-Württemberg      Berlin

Theo độ tuổi và giới tính[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2022.
 2. ^ a b “COVID-19: Fallzahlen in Deutschland und weltweit”. Robert Koch Institut (bằng tiếng Đức). Lưu trữ bản gốc 4 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 3. ^ a b “Coronavirus: Immer mehr Infektionen in Deutschland” [Virus corona: Ngày càng có nhiều ca nhiễm ở Đức]. Hamburger Abendblatt (bằng tiếng Đức). 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020. Chú thích có tham số trống không rõ: |1= (trợ giúp)
 4. ^ Rober Koch Institut, tr.1
 5. ^ “Germany on Worldometer”. Worldometer (bằng tiếng Anh). 4 tháng 7 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 4 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 6. ^ Escritt, Thomas. “New coronavirus cases in Germany, one man in critical condition” [Ca nhiễm virus corona mới tại Đức, một người đàn ông rơi vào tình trạng nguy kịch]. Reuters (bằng tiếng Anh). 25 tháng 2 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 7 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 7. ^ “Zwei bestätigte Infektionen am Uniklinikum Tübingen” [Hai ca nhiễm đã được xác nhận tại bệnh viện Tübingen]. Südwesten (bằng tiếng Đức). 26 tháng 2 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 7 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 8. ^ “Neuer bestätigter Fall von Corona in Rottweil” [Xác nhận một ca mới ở Rottweil]. Sozial Ministerium Baden-Württemberg (bằng tiếng Đức). 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 9. ^ “Vier weitere bestätigte Corona-Fälle in Baden-Württemberg” [Thêm 4 ca nhiễm Corona mới ở Baden-Württemberg]. Badische Neueste Nachrichten (bằng tiếng Đức). 28 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 10. ^ “In Baden-Württemberg gibt es zwei weitere bestätigte Infektionen mit dem #Coronavirus (#Freiburg und #Karlsruhe). Damit sind es aktuell 12 Fälle im Land” [Bang Baden-Württemberg có thêm 2 ca nhiễm corona virus mới]. BW, Ministerium für Soziales und Integration (bằng tiếng Đức). 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 11. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p “COVID-19: Fallzahlen in Deutschland” [Số liệu của Đức ngày 8 tháng 7 năm 2020]. Lưu trữ từ Viện Rober Koch (bằng tiếng Đức). 8 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 12. ^ “Germany confirms human transmission of coronavirus” [Đức xác nhận ca truyền nhiễm trên người đầu tiên]. Deutsche Welle (bằng tiếng Anh). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 13. ^ “Drei weitere Coronavirus-Fälle in Bayern – Zusammenhang mit dem ersten Fall – Bayerns Gesundheitsministerin Huml: Am Mittwoch sollen vorsichtshalber rund 40 Personen getestet werden” [Thêm 3 ca nhiễm ở Bayern - Mối liên quan đến ca đầu tiên]. Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (bằng tiếng Đức). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 14. ^ https://www.stmgp.bayern.de/presse/aktuelle-informationen-zur-coronavirus-lage-in-bayern-bayerisches-gesundheitsministerium-13/ “Aktuelle Informationen zur Coronavirus-Lage in Bayern – Bayerisches Gesundheitsministerium: Jetzt insgesamt elf Fälle” Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp) [Thông tin mới nhất về tình hình virus corona ở Bayern - Bộ Y tế Bayern: Tổng cộng có 11 trường hợp]. Bayerische Staatsministerium für Gesundheit und Pflege (bằng tiếng Đức). 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 15. ^ Duhm, Lisa. “Wenn Corona die Schwächsten trifft” [Khi Corona đánh vào đối tượng yếu nhất]. Spiegel (bằng tiếng Đức). 26 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 16. ^ “Würzburger Seniorenheim bittet um Hilfe” [Viện dưỡng lão ở Würzburg cầu xin sự giúp đỡ]. ntv.de (bằng tiếng Đức). 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 17. ^ “Berlin to build 1,000-bed coronavirus hospital” [Berlin sẽ xây bệnh viện 1000 giường vì dịch virus corona]. Deutsche Welle (bằng tiếng Anh). 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 18. ^ “Corona-Reservekrankenhaus in der Messehalle eröffnet” [Bệnh viện dự trữ cho dịch Corona ở Messe đã mở cửa]. Rundfunk Berlin-Brandenburg. (bằng tiếng Đức). 11 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 19. ^ “Coronavirus updates: Hamburg confirms first case as US, European markets tumble” [Cập nhật tình hình corona virus: ca nhiễm đầu tiên ở Hamburg. Thị trường Hoa Kỳ và châu Âu đảo lộn]. Deutsche Welle (bằng tiếng Anh). 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 20. ^ “Erster Corona-Fall in Hessen bestätigt” [Ca nhiễm Corona đầu tiên ở Hessen]. Hessenschau.de (bằng tiếng Đức). 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 21. ^ “Coronavirus auch in Frankfurt festgestellt” [Xác nhận virus corona ở Frankfurt]. Hessenschau.de (bằng tiếng Đức). 1 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 22. ^ “Ein Gottesdienst - zahlreiche Infektionen in mehreren Landkreisen”. Hessenschau (bằng tiếng Đức). 23 tháng 5 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 23. ^ “Nach Baptisten-Gottesdienst ohne Mundschutz: Mehr als 100 Corona Infizierte in einer Kirche” [Sau buổi lễ nhà thờ không đeo khẩu trang: Hơn 100 người bị nhiễm]. swp.de (bằng tiếng Đức). 25 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 24. ^ “Zahl der Corona-Infektionen nach Gottesdienst in Frankfurt steigt auf 107” [Tổng số ca nhiễm sau buổi lễ nhà thờ ở Frankfurt tăng lên thành 107 ca.]. Welt (bằng tiếng Đức). 24 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 25. ^ “Auch Betriebsrat und Geschäftsführer der Meyer-Werft in Quarantäne” [Ban Hội đồng quản trị và tổng giám đốc của xưởng đóng tàu Meyer phải cách ly]. Der Tagesspiegel (bằng tiếng Đức). 25 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 26. ^ “Corona-Ausbruch in Göttingen: Zahlreiche Schulen werden geschlossen” [Bùng dịch corona ở Göttingen: Nhiều trường học phải đóng cửa]. Göttinger Tageblatt (bằng tiếng Đức). 3 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 27. ^ “Göttingens Bürgermeister schließt Lockdown nicht aus” [Thị trưởng thành phố Göttingen không ngoại trừ khả năng phong tỏa thành phố]. Der Tagesspiegel (bằng tiếng Đức). 4 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 28. ^ a b Müllender, Bernd. “Heinsberg geht viral” [Heinsberg trở nên viral]. taz.de (bằng tiếng Đức). 30 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 29. ^ Fassbender, Ina. “Bavaria also reports another new corona virus case”. Web24.news (bằng tiếng Đức). 27 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 30. ^ “Coronavirus in NRW: Die aktuellen Entwicklungen” [Virus Corona ở NRW: Tình hình phát triển hiện tại]. Aachener Zeitung (bằng tiếng Đức). 8 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 31. ^ “Coronavirus in NRW: Mehr als 60 Infizierte, auch Kinder” [Virus Corona ở NRW: Hơn 60 người bị nhiễm, có cả trẻ em]. Welt (bằng tiếng Đức). 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 32. ^ “Ticker von Freitag (28.02.2020) und Samstag (29.02.2020) zum Nachlesen” [Đếm số ca nhiễm của thứ sáu ngày 28 tháng 2 và thứ bảy ngày 29 tháng 2]. WDR (bằng tiếng Đức). 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 33. ^ “Coronavirus: Over 600 people test positive at German slaughterhouse” [Virus corona: Hơn 600 người dương tính ở một lò mổ của Đức]. Deutsche Welle (bằng tiếng Anh). 17 tháng 6 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 5 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 34. ^ a b “German Region in New Lockdown After Slaughterhouse Outbreak” [Một vùng của Đức phong tỏa sau khi bùng dịch ở một lò mổ]. Lưu trữ từ The New York Times (bằng tiếng Anh). 23 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 35. ^ “Suche nach Kontaktpersonen geht weiter” [Tiếp tục tìm kiếm những người có khả năng bị lây nhiễm]. SWR (bằng tiếng Đức). 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 36. ^ “Coronavirus: Westpfalz-Klinikum sagt sämtliche OPs ab”. SWR (bằng tiếng Đức). 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 37. ^ “Coronavirus in Wachenheim bestätigt” [Xác nhận virus corona đã đến Wachenheim]. Wochenblatt-Reporter.de (bằng tiếng Đức). 4 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 38. ^ “Coronavirus-Fälle in Deutschland”. Lưu trữ từ Morgenpost (bằng tiếng Đức). 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 39. ^ “Jessen und Schweinitz im Landkreis Wittenberg unter Quarantäne” [Jessen và Schweinitz ở huyện Wittenberg bị cách ly]. mdr.de (bằng tiếng Đức). 25 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020. Chú thích có tham số trống không rõ: |1= (trợ giúp)
 40. ^ “Coronavirus: Treating European patients in Germany” [Virus corona: Chữa trị bệnh nhân châu Âu ở Đức]. Deutsche Welle (bằng tiếng Anh). 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 41. ^ “Người Việt qua đời vì COVID-19 ở Đức: gia đình hiến xác, các nhà khoa học bắt đầu nghiên cứu”. Tuổi Trẻ. 14 tháng 4 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 8 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 7 năm 2020.
 42. ^ “Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cùng cộng đồng nỗ lực vượt đại dịch Covid-19”. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Lưu trữ bản gốc 5 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 43. ^ Henley, Jon. “Italy records its deadliest day of coronavirus outbreak with 475 deaths”. The Guardian (bằng tiếng Anh). 18 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 4 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 44. ^ “Neues Virus kein Grund für Alarmismus”. RP Online. c-st/dpa. ngày 22 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 45. ^ “Corona-Virus: Bundesregierung hält Risiko für Deutschland sehr gering”. Die Rheinpfalz. dpa/rtr. ngày 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 46. ^ a b Ettel, Anja; Turzer, Caroline (ngày 29 tháng 1 năm 2020). “So gut ist Deutschland auf eine Epidemie vorbereitet”. Die Welt. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 47. ^ a b Naumann, Florian (ngày 30 tháng 1 năm 2020). “Spahn zum Coronavirus: "Eilverordnung" und neue Flug-Regel kommen – Minister ruft zu Gelassenheit auf”. Hessische/Niedersächsische Allgemeine. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 48. ^ “Bundesregierung warnt vor Ausgrenzung von Infizierten und Kontaktpersonen”. Der Spiegel. ngày 1 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2020.
 49. ^ Ueberbach, Stephan (ngày 13 tháng 2 năm 2020). “Alles unter Kontrolle?”. ARD. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 50. ^ “Bundesregierung schickt weitere Hilfslieferung nach China”. Die Zeit. AFP, AP, dpa. ngày 18 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2020.
 51. ^ “Postponed: Light + Building to be held in September 2020”. Light + Building. ngày 24 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 52. ^ ONLINE, RP. “Fotos: Kreis Heinsberg am Tag nach dem Corona-Fall”. RP ONLINE (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 53. ^ Dwertmann, Ludwig Krause, Clemens Boisserée, Sabine. “Alle Entwicklungen des Tages im Überblick: Dritte Coronavirus-Infizierung in NRW bestätigt”. RP ONLINE (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 54. ^ “German Open Badminton” (PDF). german-open-badminton.de. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 55. ^ “News-Ticker zum Coronavirus in NRW: Lehrer aus Westfalen der 36. Infizierte”. wa.de (bằng tiếng Đức). ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 56. ^ Online, FOCUS. “Koblenz/Köln: Coronavirus-Infektion bei Soldat aus Köln-Wahn festgestellt”. FOCUS Online (bằng tiếng Đức). Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 57. ^ a b Rapoza, Kenneth (ngày 28 tháng 2 năm 2020). “After Refusing Italy Travel Curbs, Germany Becomes A Top 10 Coronavirus Nation”. Forbes. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 58. ^ Thomasson, Emma; Stevenson, Scot W. (ngày 26 tháng 2 năm 2020). “Germany sees no need for travel warning for Italy over coronavirus”. Reuters. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2020.
 59. ^ “Kann ich meine Italien-Reise stornieren?”. Der Tagesspiegel. ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 3 năm 2020.
 60. ^ “ITB Berlin 2020 cancelled”. itb-berlin.de. ITB Berlin. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 61. ^ “Kreis Heinsberg”. Kreis Heinsberg. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 62. ^ “Lufthansa to cut flight capacity due to coronavirus spread”. Reuters. ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 63. ^ “Germany enacts new health security measures against coronavirus infections”. Reuters. ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 64. ^ “Bundesregierung legt Krisen-Leitlinien fest – Merkel für Vorgehen mit "Maß und Mitte". Die Welt. Axel Springer SE. ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 65. ^ “700 Prozent mehr Klopapier in der Corona-Krise verkauft”. Berliner Zeitung. Deutsche Presse-Agentur. ngày 26 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2020.
 66. ^ “Coronavirus: Warum Hamsterkäufe Unsinn sind”. Westdeutscher Rundfunk. ngày 29 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2020.
 67. ^ “Bundesregierung hebt Reisewarnung ab 15. Juni auf” [Chính phủ Liên bang gỡ bỏ lệnh cấm du lịch từ 15 tháng 6]. Die Zeit (bằng tiếng Đức). Lưu trữ bản gốc 5 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 68. ^ “Auch Schulen im Kreis Warendorf müssen schließen” [Cả các trường học ở huyện Warendorf cũng phải đóng cửa]. Die Zeit (bằng tiếng Đức). 23 tháng 6 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 4 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 69. ^ “Corona-Hotspots: Infektions-Kennziffer im Kreis Gütersloh sinkt weiter” [Tâm điểm Corona: Các thông số lây nhiễm ở huyện Gütersloh tiếp tục giảm]. Westfälischer Anzeiger (bằng tiếng Đức). 2 tháng 7 năm 2020. Lưu trữ bản gốc 4 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 7 năm 2020.
 70. ^ “RKI COVID-19 Germany”. corona.rki.de. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020.
 71. ^ 10 tháng 6 năm 2020-de.pdf “RKI - Coronavirus SARS-CoV-2 - Situationsbericht vom 10.6.2020” Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp) (PDF). www.rki.de. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2020.

Tài liệu[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]