Đại dịch COVID-19 tại Armenia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Armenia
Bản đồ đại dịch COVID-19 tại Armenia
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríArmenia
Trường hợp đầu tiênYerevan
Ngày đầu1 tháng 3 năm 2020
(4 năm, 2 tháng, 2 tuần và 5 ngày)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc[1][2]
Trường hợp xác nhận451.831 [3]
Tử vong
8.777 [3]
Tỷ lệ tử vong1.94%
Vắc-xin
  • 1.122.040[3] (tổng lượt tiêm chủng)
  • 996.169[3] (tiêm chủng đủ)
  • 2.156.999[3] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
A Unified Information Platform for Combating Coronavirus
National Center for Disease Control and Prevention

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19Armenia, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện đại.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Armenia  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-01 1(n.a.)
1(=)
2020-03-11
4(+300%)
2020-03-12
6(+50%)
2020-03-13
13(+117%)
2020-03-14
20(+54%)
2020-03-15
28(+40%)
2020-03-16
45(+61%)
2020-03-17
78(+73%)
2020-03-18
110(+41%)
2020-03-19
136(+24%)
2020-03-20
160(+18%)
2020-03-21
190(+19%)
2020-03-22
194(+2,1%)
2020-03-23
235(+21%)
2020-03-24
265(+13%)
2020-03-25
290(+9,4%)
2020-03-26
329(+13%) 1(n.a.)
2020-03-27
372(+13%) 1(=)
2020-03-28
424(+14%) 3(+200%)
2020-03-29
482(+14%) 3(=)
2020-03-30
532(+10%) 3(=)
2020-03-31
571(+7,3%) 3(=)
2020-04-01
663(+16%) 4(+33%)
2020-04-02
736(+11%) 7(+75%)
2020-04-03
770(+4,6%) 7(=)
2020-04-04
822(+6,8%) 7(=)
2020-04-05
833(+1,3%) 8(+14%)
2020-04-06
853(+2,4%) 8(=)
2020-04-07
881(+3,3%) 9(+12%)
2020-04-08
921(+4,5%) 10(+11%)
2020-04-09
937(+1,7%) 11(+10%)
2020-04-10
967(+3,2%) 13(+18%)
2020-04-11
1.013(+4,8%) 13(=)
2020-04-12
1.039(+2,6%) 14(+7,7%)
2020-04-13
1.067(+2,7%) 16(+14%)
2020-04-14
1.111(+4,1%) 17(+6,2%)
2020-04-15
1.159(+4,3%) 18(+5,9%)
2020-04-16
1.201(+3,6%) 19(+5,6%)
2020-04-17
1.248(+3,9%) 20(+5,3%)
2020-04-18
1.291(+3,4%) 20(=)
2020-04-19
1.339(+3,7%) 22(+10%)
2020-04-20
1.401(+4,6%) 24(+9,1%)
2020-04-21
1.473(+5,1%) 24(=)
2020-04-22
1.523(+3,4%) 24(=)
2020-04-23
1.596(+4,8%) 27(+12%)
2020-04-24
1.677(+5,1%) 28(+3,7%)
2020-04-25
1.746(+4,1%) 28(=)
2020-04-26
1.808(+3,6%) 29(+3,6%)
2020-04-27
1.867(+3,3%) 30(+3,4%)
2020-04-28
1.932(+3,5%) 30(=)
2020-04-29
2.066(+6,9%) 32(+6,7%)
2020-04-30
2.148(+4%) 33(+3,1%)
2020-05-01
2.273(+5,8%) 33(=)
2020-05-02
2.386(+5%) 35(+6,1%)
2020-05-03
2.507(+5,1%) 39(+11%)
2020-05-04
2.619(+4,5%) 40(+2,6%)
2020-05-05
2.782(+6,2%) 40(=)
2020-05-06
2.884(+3,7%) 42(+5%)
2020-05-07
3.029(+5%) 43(+2,4%)
2020-05-08
3.175(+4,8%) 44(+2,3%)
2020-05-09
3.313(+4,3%) 45(+2,3%)
2020-05-10
3.392(+2,4%) 46(+2,2%)
2020-05-11
3.538(+4,3%) 47(+2,2%)
2020-05-12
3.718(+5,1%) 48(+2,1%)
2020-05-13
3.860(+3,8%) 49(+2,1%)
2020-05-14
4.044(+4,8%) 52(+6,1%)
2020-05-15
4.283(+5,9%) 52(=)
2020-05-16
4.427(+3,4%) 60(+15%)
2020-05-17
4.823(+8,9%) 52(−13%)
2020-05-18
5.041(+4,5%) 64(+23%)
2020-05-19
5.271(+4,6%) 67(+4,7%)
2020-05-20
5.606(+6,4%) 70(+4,5%)
2020-05-21
5.928(+5,7%) 74(+5,7%)
2020-05-22
6.302(+6,3%) 77(+4,1%)
2020-05-23
6.661(+5,7%) 81(+5,2%)
2020-05-24
7.113(+6,8%) 87(+7,4%)
2020-05-25
7.402(+4,1%) 91(+4,6%)
2020-05-26
7.774(+5%) 98(+7,7%)
2020-05-27
8.216(+5,7%) 113(+15%)
2020-05-28
8.676(+5,6%) 120(+6,2%)
2020-05-29
8.927(+2,9%) 127(+5,8%)
2020-05-30
9.282(+4%) 131(+3,1%)
2020-05-31
9.492(+2,3%) 139(+6,1%)
2020-06-01
10.009(+5,4%) 158(+14%)
2020-06-02
10.524(+5,1%) 170(+7,6%)
2020-06-03
11.221(+6,6%) 176(+3,5%)
2020-06-04
11.817(+5,3%) 183(+4%)
2020-06-05
12.634(+6,9%) 190(+3,8%)
2020-06-06
13.130(+3,9%) 200(+5,3%)
2020-06-07
13.325(+1,5%) 211(+5,5%)
2020-06-08
13.675(+2,6%) 217(+2,8%)
2020-06-09
14.103(+3,1%) 227(+4,6%)
2020-06-10
14.669(+4%) 245(+7,9%)
2020-06-11
15.281(+4,2%) 258(+5,3%)
2020-06-12
16.004(+4,7%) 264(+2,3%)
2020-06-13
16.667(+4,1%) 269(+1,9%)
2020-06-14
17.064(+2,4%) 285(+5,9%)
2020-06-15
17.489(+2,5%) 293(+2,8%)
2020-06-16
18.033(+3,1%) 302(+3,1%)
2020-06-17
18.698(+3,7%) 309(+2,3%)
2020-06-18
19.157(+2,5%) 319(+3,2%)
2020-06-19
19.708(+2,9%) 332(+4,1%)
2020-06-20
20.268(+2,8%) 350(+5,4%)
2020-06-21
20.588(+1,6%) 360(+2,9%)
2020-06-22
21.006(+2%) 372(+3,3%)
2020-06-23
21.717(+3,4%) 386(+3,8%)
2020-06-24
22.488(+3,6%) 397(+2,8%)
2020-06-25
23.247(+3,4%) 410(+3,3%)
2020-06-26
23.909(+2,8%) 420(+2,4%)
2020-06-27
24.645(+3,1%) 426(+1,4%)
2020-06-28
25.127(+2%) 433(+1,6%)
2020-06-29
25.542(+1,7%) 443(+2,3%)
2020-06-30
26.065(+2%) 453(+2,3%)
2020-07-01
26.658(+2,3%) 459(+1,3%)
2020-07-02
27.320(+2,5%) 469(+2,2%)
2020-07-03
27.900(+2,1%) 477(+1,7%)
2020-07-04
28.606(+2,5%) 484(+1,5%)
2020-07-05
28.936(+1,2%) 491(+1,4%)
2020-07-06
29.285(+1,2%) 503(+2,4%)
2020-07-07
29.820(+1,8%) 521(+3,6%)
2020-07-08
30.346(+1,8%) 535(+2,7%)
2020-07-09
30.903(+1,8%) 546(+2,1%)
2020-07-10
31.392(+1,6%) 559(+2,4%)
2020-07-11
31.969(+1,8%) 565(+1,1%)
2020-07-12
32.151(+0,57%) 573(+1,4%)
2020-07-13
32.490(+1,1%) 581(+1,4%)
2020-07-14
33.005(+1,6%) 592(+1,9%)
2020-07-15
33.559(+1,7%) 607(+2,5%)
2020-07-16
34.001(+1,3%) 620(+2,1%)
2020-07-17
34.462(+1,4%) 631(+1,8%)
2020-07-18
34.877(+1,2%) 641(+1,6%)
2020-07-19
34.981(+0,3%) 650(+1,4%)
2020-07-20
35.254(+0,78%) 662(+1,8%)
2020-07-21
35.693(+1,2%) 678(+2,4%)
2020-07-22
36.162(+1,3%) 688(+1,5%)
2020-07-23
36.613(+1,2%) 692(+0,58%)
2020-07-24
36.996(+1%) 700(+1,2%)
2020-07-25
37.317(+0,87%) 705(+0,71%)
2020-07-26
37.390(+0,2%) 711(+0,85%)
2020-07-27
37.629(+0,64%) 719(+1,1%)
2020-07-28
37.937(+0,82%) 723(+0,56%)
2020-07-29
38.196(+0,68%) 728(+0,69%)
2020-07-30
38.550(+0,93%) 738(+1,4%)
2020-07-31
38.841(+0,75%) 749(+1,5%)
2020-08-01
39.050(+0,54%) 754(+0,67%)
2020-08-02
39.102(+0,13%) 762(+1,1%)
2020-08-03
39.298(+0,5%) 768(+0,79%)
2020-08-04
39.586(+0,73%) 770(+0,26%)
2020-08-05
39.819(+0,59%) 772(+0,26%)
2020-08-06
39.985(+0,42%) 777(+0,65%)
2020-08-07
40.185(+0,5%) 785(+1%)
2020-08-08
40.410(+0,56%) 791(+0,76%)
2020-08-09
40.433(+0,06%) 796(+0,63%)
2020-08-10
40.593(+0,4%) 803(+0,88%)
2020-08-11
40.794(+0,5%) 806(+0,37%)
2020-08-12
41.023(+0,56%) 809(+0,37%)
2020-08-13
41.299(+0,67%) 814(+0,62%)
2020-08-14
41.495(+0,47%) 817(+0,37%)
2020-08-15
41.663(+0,4%) 818(+0,12%)
2020-08-16
41.701(+0,09%) 824(+0,73%)
2020-08-17
41.846(+0,35%) 832(+0,97%)
2020-08-18
42.056(+0,5%) 833(+0,12%)
2020-08-19
42.319(+0,63%) 836(+0,36%)
2020-08-20
42.477(+0,37%) 842(+0,72%)
2020-08-21
42.616(+0,33%) 850(+0,95%)
2020-08-22
42.792(+0,41%) 852(+0,24%)
2020-08-23
42.825(+0,08%) 854(+0,23%)
2020-08-24
42.936(+0,26%) 858(+0,47%)
2020-08-25
43.067(+0,31%) 861(+0,35%)
2020-08-26
43.270(+0,47%) 864(+0,35%)
2020-10-25
77.387(n.a.) 1.180(n.a.)
Nguồn: Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia Armenia cung cấp cập nhật hàng ngày các con số thống kê từ ngày hôm trước vào mỗi buổi sáng lúc 11:00 ở đây


Armenia xác nhận trường hợp nhiễm coronavirus đầu tiên vào đêm muộn ngày 29 tháng 2 / sáng sớm ngày 1 tháng 3, thông báo một công dân Armenia 29 tuổi đã trở về từ Iran và được xác nhận dương tính với virus này. Vợ anh đã được xét nghiệm và kết quả âm tính. Thủ tướng Nikol Pashinyan tuyên bố rằng người này "hiện đang trong tình trạng tốt". Khoảng 30 người đã tiếp xúc với anh ta đang được thử nghiệm và sẽ bị cách ly. Armenia trước đó đã đóng cửa biên giới với Iran. Tính đến ngày 15 tháng 3, có 23 trường hợp được xác nhận với hơn 300 trường hợp được cách ly.[4] Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, đã có 451,831 ca nhiễm được xác nhận và 8,777 ca tử vong.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Q&A on coronaviruses (COVID-19)”. who.int. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2020. the outbreak began in Wuhan, China, in December 2019.
  2. ^ Sheikh, Knvul; Rabin, Roni Caryn (10 tháng 3 năm 2020). “The Coronavirus: What Scientists Have Learned So Far”. The New York Times. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2020.
  3. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2024.
  4. ^ “Armenia confirms the first case of coronavirus”. Public Radio of Armenia. ngày 1 tháng 3 năm 2020.