Đại dịch COVID-19 tại Ba Lan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Ba Lan
Map of powiats with confirmed SARS-CoV-2 cases[1]
  At least 1 reported case
Map of voivodeships with confirmed SARS-CoV-2 cases (as of 31 December 2021)
  10000–99999 confirmed cases
  1000–9999 confirmed cases
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríBa Lan
Trường hợp đầu tiênZielona Góra[2][3]
Ngày đầungày 4 tháng 3 năm 2020[2][3]
(2 năm, 11 tháng, 4 tuần và 1 ngày)
Nguồn gốcVũ Hán, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận6.516.890 [4]
Trường hợp hiện tại914.006[5]
Phục hồi5.335.940[6] (External links)
Tử vong
119.610 [4]
Tỷ lệ tử vong1.84%
Vắc-xin
 • 22.876.069[4] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 22.648.019[4] (tiêm chủng đủ)
 • 58.008.597[4] (số liều đã phân bổ)
COVID-19 tại Ba Lan  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
20202020202120212022202220232023
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-04 1(n.a.)
2020-03-05 1(=)
2020-03-06 5(+400%)
2020-03-07 6(+20%)
2020-03-08 11(+83%)
2020-03-09 17(+55%)
2020-03-10 22(+29%)
2020-03-11 31(+41%)
2020-03-12 51(+65%) 1(n.a.)
2020-03-13 68(+33%) 2(+100%)
2020-03-14 104(+53%) 3(+50%)
2020-03-15 125(+20%) 3(=)
2020-03-16
177(+42%) 4(+33%)
2020-03-17
238(+34%) 5(+25%)
2020-03-18
287(+21%) 5(=)
2020-03-19
355(+24%) 5(=)
2020-03-20
425(+20%) 5(=)
2020-03-21
536(+26%) 5(=)
2020-03-22
634(+18%) 7(+40%)
2020-03-23
749(+18%) 8(+14%)
2020-03-24
900(+20%) 10(+25%)
2020-03-25
1.051(+17%) 13(+30%)
2020-03-26
1.221(+16%) 16(+23%)
2020-03-27
1.389(+14%) 16(=)
2020-03-28
1.638(+18%) 18(+12%)
2020-03-29
1.862(+14%) 22(+22%)
2020-03-30
2.055(+10%) 31(+41%)
2020-03-31
2.311(+12%) 33(+6,5%)
2020-04-01
2.554(+11%) 43(+30%)
2020-04-02
2.946(+15%) 57(+33%)
2020-04-03
3.383(+15%) 71(+25%)
2020-04-04
3.627(+7,2%) 79(+11%)
2020-04-05
4.102(+13%) 94(+19%)
2020-04-06
4.413(+7,6%) 107(+14%)
2020-04-07
4.848(+9,9%) 129(+21%)
2020-04-08
5.205(+7,4%) 158(+22%)
2020-04-09
5.575(+7,1%) 174(+10%)
2020-04-10
5.955(+6,8%) 181(+4%)
2020-04-11
6.356(+6,7%) 208(+15%)
2020-04-12
6.674(+5%) 232(+12%)
2020-04-13
6.934(+3,9%) 245(+5,6%)
2020-04-14
7.202(+3,9%) 263(+7,3%)
2020-04-15
7.582(+5,3%) 286(+8,7%)
2020-04-16
7.918(+4,4%) 314(+9,8%)
2020-04-17
8.375(+5,8%) 332(+5,7%)
2020-04-18
8.709(+4%) 347(+4,5%)
2020-04-19
9.234(+6%) 360(+3,7%)
2020-04-20
9.540(+3,3%) 380(+5,6%)
2020-04-21
9.803(+2,8%) 401(+5,5%)
2020-04-22
10.106(+3,1%) 426(+6,2%)
2020-04-23
10.448(+3,4%) 454(+6,6%)
2020-04-24
10.829(+3,6%) 494(+8,8%)
2020-04-25
11.210(+3,5%) 524(+6,1%)
2020-04-26
11.554(+3,1%) 535(+2,1%)
2020-04-27
11.839(+2,5%) 562(+5%)
2020-04-28
12.155(+2,7%) 596(+6%)
2020-04-29
12.577(+3,5%) 624(+4,7%)
2020-04-30
12.877(+2,4%) 644(+3,2%)
2020-05-01
13.105(+1,8%) 651(+1,1%)
2020-05-02
13.375(+2,1%) 663(+1,8%)
2020-05-03
13.693(+2,4%) 678(+2,3%)
2020-05-04
14.006(+2,3%) 697(+2,8%)
2020-05-05
14.412(+2,9%) 715(+2,6%)
2020-05-06
14.723(+2,2%) 733(+2,5%)
2020-05-07
15.026(+2,1%) 755(+3%)
2020-05-08
15.363(+2,2%) 776(+2,8%)
2020-05-09
15.651(+1,9%) 785(+1,2%)
2020-05-10
15.996(+2,2%) 800(+1,9%)
2020-05-11
16.326(+2,1%) 811(+1,4%)
2020-05-12
16.882(+3,4%) 838(+3,3%)
2020-05-13
17.204(+1,9%) 861(+2,7%)
2020-05-14
17.615(+2,4%) 883(+2,6%)
2020-05-15
18.016(+2,3%) 907(+2,7%)
2020-05-16
18.257(+1,3%) 915(+0,88%)
2020-05-17
18.529(+1,5%) 925(+1,1%)
2020-05-18
18.885(+1,9%) 936(+1,2%)
2020-05-19
19.267(+2%) 948(+1,3%)
2020-05-20
19.738(+2,4%) 962(+1,5%)
2020-05-21
20.141(+2%) 972(+1%)
2020-05-22
20.613(+2,3%) 982(+1%)
2020-05-23
20.929(+1,5%) 993(+1,1%)
2020-05-24
21.290(+1,7%) 996(+0,3%)
2020-05-25
21.631(+1,6%) 1.007(+1,1%)
2020-05-26
22.074(+2%) 1.024(+1,7%)
2020-05-27
22.470(+1,8%) 1.028(+0,39%)
2020-05-28
22.822(+1,6%) 1.038(+0,97%)
2020-05-29
23.155(+1,5%) 1.051(+1,3%)
2020-05-30
23.567(+1,8%) 1.061(+0,95%)
2020-05-31
23.786(+0,93%) 1.064(+0,28%)
2020-06-01
24.159(+1,6%) 1.074(+0,94%)
2020-06-02
24.395(+0,98%) 1.092(+1,7%)
2020-06-03
24.687(+1,2%) 1.115(+2,1%)
2020-06-04
25.048(+1,5%) 1.117(+0,18%)
2020-06-05
25.410(+1,4%) 1.137(+1,8%)
2020-06-06
25.986(+2,3%) 1.151(+1,2%)
2020-06-07
26.561(+2,2%) 1.155(+0,35%)
2020-06-08
27.160(+2,3%) 1.164(+0,78%)
2020-06-09
27.560(+1,5%) 1.183(+1,6%)
2020-06-10
27.842(+1%) 1.206(+1,9%)
2020-06-11
28.201(+1,3%) 1.215(+0,75%)
2020-06-12
28.577(+1,3%) 1.222(+0,58%)
2020-06-13
29.017(+1,5%) 1.237(+1,2%)
2020-06-14
29.392(+1,3%) 1.247(+0,81%)
2020-06-15
29.788(+1,3%) 1.256(+0,72%)
2020-06-16
30.195(+1,4%) 1.272(+1,3%)
2020-06-17
30.645(+1,5%) 1.286(+1,1%)
2020-06-18
30.959(+1%) 1.316(+2,3%)
2020-06-19
31.311(+1,1%) 1.334(+1,4%)
2020-06-20
31.620(+0,99%) 1.346(+0,9%)
2020-06-21
31.931(+0,98%) 1.356(+0,74%)
2020-06-22
32.227(+0,93%) 1.359(+0,22%)
2020-06-23
32.527(+0,93%) 1.375(+1,2%)
2020-06-24
32.821(+0,9%) 1.396(+1,5%)
2020-06-25
33.119(+0,91%) 1.412(+1,1%)
2020-06-26
33.395(+0,83%) 1.429(+1,2%)
2020-06-27
33.714(+0,96%) 1.435(+0,42%)
2020-06-28
33.907(+0,57%) 1.438(+0,21%)
2020-06-29
34.154(+0,73%) 1.444(+0,42%)
2020-06-30
34.393(+0,7%) 1.463(+1,3%)
2020-07-01
34.775(+1,1%) 1.477(+0,96%)
2020-07-02
35.146(+1,1%) 1.492(+1%)
2020-07-03
35.405(+0,74%) 1.507(+1%)
2020-07-04
35.719(+0,89%) 1.512(+0,33%)
2020-07-05
35.950(+0,65%) 1.517(+0,33%)
2020-07-06
36.155(+0,57%) 1.521(+0,26%)
2020-07-07
36.412(+0,71%) 1.528(+0,46%)
2020-07-08
36.689(+0,76%) 1.542(+0,92%)
2020-07-09
36.951(+0,71%) 1.551(+0,58%)
2020-07-10
37.216(+0,72%) 1.562(+0,71%)
2020-07-11
37.521(+0,82%) 1.568(+0,38%)
2020-07-12
37.891(+0,99%) 1.571(+0,19%)
2020-07-13
38.190(+0,79%) 1.576(+0,32%)
2020-07-14
38.457(+0,7%) 1.588(+0,76%)
2020-07-15
38.721(+0,69%) 1.594(+0,38%)
2020-07-16
39.054(+0,86%) 1.605(+0,69%)
2020-07-17
39.407(+0,9%) 1.612(+0,44%)
2020-07-18
39.746(+0,86%) 1.618(+0,37%)
2020-07-19
40.104(+0,9%) 1.624(+0,37%)
2020-07-20
40.383(+0,7%) 1.627(+0,18%)
2020-07-21
40.782(+0,99%) 1.636(+0,55%)
2020-07-22
41.162(+0,93%) 1.642(+0,37%)
2020-07-23
41.580(+1%) 1.651(+0,55%)
2020-07-24
42.038(+1,1%) 1.655(+0,24%)
2020-07-25
42.622(+1,4%) 1.664(+0,54%)
2020-07-26
43.065(+1%) 1.671(+0,42%)
2020-07-27
43.402(+0,78%) 1.676(+0,3%)
2020-07-28
43.904(+1,2%) 1.682(+0,36%)
2020-07-29
44.416(+1,2%) 1.694(+0,71%)
2020-07-30
45.031(+1,4%) 1.709(+0,89%)
2020-07-31
45.688(+1,5%) 1.716(+0,41%)
2020-08-01
46.346(+1,4%) 1.721(+0,29%)
2020-08-02
46.894(+1,2%) 1.731(+0,58%)
2020-08-03
47.469(+1,2%) 1.732(+0,06%)
2020-08-04
48.149(+1,4%) 1.738(+0,35%)
2020-08-05
48.789(+1,3%) 1.756(+1%)
2020-08-06
49.515(+1,5%) 1.774(+1%)
2020-08-07
50.324(+1,6%) 1.787(+0,73%)
2020-08-08
51.167(+1,7%) 1.800(+0,73%)
2020-08-09
51.791(+1,2%) 1.807(+0,39%)
2020-08-10
52.410(+1,2%) 1.809(+0,11%)
2020-08-11
52.961(+1,1%) 1.821(+0,66%)
2020-08-12
53.676(+1,4%) 1.830(+0,49%)
2020-08-13
54.487(+1,5%) 1.844(+0,77%)
2020-08-14
55.319(+1,5%) 1.858(+0,76%)
2020-08-15
56.090(+1,4%) 1.869(+0,59%)
2020-08-16
56.684(+1,1%) 1.877(+0,43%)
2020-08-17
57.279(+1%) 1.885(+0,43%)
2020-08-18
57.876(+1%) 1.896(+0,58%)
2020-08-19
58.611(+1,3%) 1.913(+0,9%)
2020-08-20
59.378(+1,3%) 1.925(+0,63%)
2020-08-21
60.281(+1,5%) 1.938(+0,68%)
2020-08-22
61.181(+1,5%) 1.951(+0,67%)
2020-08-23
61.762(+0,95%) 1.955(+0,21%)
2020-08-24
62.310(+0,89%) 1.960(+0,26%)
2020-08-25
63.073(+1,2%) 1.977(+0,87%)
2020-08-26
63.802(+1,2%) 1.994(+0,86%)
2020-08-27
64.689(+1,4%) 2.010(+0,8%)
2020-08-28
65.480(+1,2%) 2.018(+0,4%)
2020-08-29
66.239(+1,2%) 2.032(+0,69%)
2020-08-30
66.870(+0,95%) 2.033(+0,05%)
2020-08-31
67.372(+0,75%) 2.039(+0,3%)
2020-09-01
67.922(+0,82%) 2.058(+0,93%)
2020-09-02
68.517(+0,88%) 2.078(+0,97%)
2020-09-03
69.129(+0,89%) 2.092(+0,67%)
2020-09-04
69.820(+1%) 2.100(+0,38%)
2020-09-05
70.387(+0,81%) 2.113(+0,62%)
2020-09-06
70.824(+0,62%) 2.120(+0,33%)
2020-09-07
71.126(+0,43%) 2.124(+0,19%)
2020-09-08
71.526(+0,56%) 2.136(+0,56%)
2020-09-09
71.947(+0,59%) 2.147(+0,51%)
2020-09-10
72.453(+0,7%) 2.159(+0,56%)
2020-09-11
73.047(+0,82%) 2.169(+0,46%)
2020-09-12
73.650(+0,83%) 2.182(+0,6%)
2020-09-13
74.152(+0,68%) 2.188(+0,27%)
2020-09-14
74.529(+0,51%) 2.203(+0,69%)
2020-09-15
75.134(+0,81%) 2.227(+1,1%)
2020-09-16
75.734(+0,8%) 2.237(+0,45%)
2020-09-17
76.571(+1,1%) 2.253(+0,72%)
2020-09-18
77.328(+0,99%) 2.270(+0,75%)
2020-09-19
78.330(+1,3%) 2.282(+0,53%)
2020-09-20
79.240(+1,2%) 2.293(+0,48%)
2020-09-21
79.988(+0,94%) 2.298(+0,22%)
2020-09-22
80.699(+0,89%) 2.316(+0,78%)
2020-09-23
81.673(+1,2%) 2.344(+1,2%)
2020-09-24
82.809(+1,4%) 2.369(+1,1%)
2020-09-25
84.396(+1,9%) 2.392(+0,97%)
2020-09-26
85.980(+1,9%) 2.424(+1,3%)
2020-09-27
87.330(+1,6%) 2.432(+0,33%)
2020-09-28
88.636(+1,5%) 2.447(+0,62%)
2020-09-29
89.962(+1,5%) 2.483(+1,5%)
2020-09-30
91.514(+1,7%) 2.513(+1,2%)
2020-10-01
93.481(+2,1%) 2.543(+1,2%)
2020-10-02
95.773(+2,5%) 2.570(+1,1%)
2020-10-03
98.140(+2,5%) 2.604(+1,3%)
2020-10-04
100.074(+2%) 2.630(+1%)
2020-10-05
102.080(+2%) 2.659(+1,1%)
2020-10-06
104.316(+2,2%) 2.717(+2,2%)
2020-10-07
107.319(+2,9%) 2.792(+2,8%)
2020-10-08
111.599(+4%) 2.867(+2,7%)
2020-10-09
116.338(+4,2%) 2.919(+1,8%)
2020-10-10
121.638(+4,6%) 2.972(+1,8%)
2020-10-11
125.816(+3,4%) 3.004(+1,1%)
2020-10-12
130.210(+3,5%) 3.039(+1,2%)
2020-10-13
135.278(+3,9%) 3.101(+2%)
2020-10-14
141.804(+4,8%) 3.217(+3,7%)
2020-10-15
149.903(+5,7%) 3.308(+2,8%)
2020-10-16
157.608(+5,1%) 3.440(+4%)
2020-10-17
167.230(+6,1%) 3.524(+2,4%)
2020-10-18
175.766(+5,1%) 3.573(+1,4%)
2020-10-19
183.248(+4,3%) 3.614(+1,1%)
2020-10-20
192.539(+5,1%) 3.721(+3%)
2020-10-21
202.579(+5,2%) 3.851(+3,5%)
2020-10-22
214.686(+6%) 4.019(+4,4%)
2020-10-23
228.318(+6,3%) 4.172(+3,8%)
2020-10-24
241.946(+6%) 4.351(+4,3%)
2020-10-25
253.688(+4,9%) 4.438(+2%)
2020-10-26
263.929(+4%) 4.483(+1%)
2020-10-27
280.229(+6,2%) 4.615(+2,9%)
2020-10-28
299.049(+6,7%) 4.851(+5,1%)
2020-10-29
319.205(+6,7%) 5.149(+6,1%)
2020-10-30
340.834(+6,8%) 5.351(+3,9%)
2020-10-31
362.731(+6,4%) 5.631(+5,2%)
2020-11-01
379.902(+4,7%) 5.783(+2,7%)
2020-11-02
395.480(+4,1%) 5.875(+1,6%)
2020-11-03
414.844(+4,9%) 6.102(+3,9%)
2020-11-04
439.536(+6%) 6.475(+6,1%)
2020-11-05
466.679(+6,2%) 6.842(+5,7%)
2020-11-06
493.765(+5,8%) 7.287(+6,5%)
2020-11-07
521.640(+5,6%) 7.636(+4,8%)
2020-11-08
546.425(+4,8%) 7.872(+3,1%)
2020-11-09
568.138(+4%) 8.045(+2,2%)
2020-11-10
593.592(+4,5%) 8.375(+4,1%)
2020-11-11
618.813(+4,2%) 8.805(+5,1%)
2020-11-12
641.496(+3,7%) 9.080(+3,1%)
2020-11-13
665.547(+3,7%) 9.499(+4,6%)
2020-11-14
691.118(+3,8%) 10.045(+5,7%)
2020-11-15
712.972(+3,2%) 10.348(+3%)
2020-11-16
733.788(+2,9%) 10.491(+1,4%)
2020-11-17
752.940(+2,6%) 10.848(+3,4%)
2020-11-18
772.823(+2,6%) 11.451(+5,6%)
2020-11-19
796.798(+3,1%) 12.088(+5,6%)
2020-11-20
819.262(+2,8%) 12.714(+5,2%)
2020-11-21
843.475(+3%) 13.288(+4,5%)
2020-11-22
861.331(+2,1%) 13.618(+2,5%)
2020-11-23
876.333(+1,7%) 13.774(+1,1%)
2020-11-24
909.066(+3,7%) 14.314(+3,9%)
2020-11-25
924.422(+1,7%) 14.988(+4,7%)
2020-11-26
941.112(+1,8%) 15.568(+3,9%)
2020-11-27
957.666(+1,8%) 16.147(+3,7%)
2020-11-28
973.593(+1,7%) 16.746(+3,7%)
2020-11-29
985.075(+1,2%) 17.029(+1,7%)
2020-11-30
990.811(+0,58%) 17.150(+0,71%)
2020-12-01
999.924(+0,92%) 17.599(+2,6%)
2020-12-02
1.013.747(+1,4%) 18.208(+3,5%)
2020-12-03
1.028.610(+1,5%) 18.828(+3,4%)
2020-12-04
1.041.846(+1,3%) 19.353(+2,8%)
2020-12-05
1.054.273(+1,2%) 19.861(+2,6%)
2020-12-06
1.063.449(+0,87%) 20.089(+1,1%)
2020-12-07
1.067.870(+0,42%) 20.181(+0,46%)
2020-12-08
1.076.180(+0,78%) 20.592(+2%)
2020-12-09
1.088.346(+1,1%) 21.160(+2,8%)
2020-12-10
1.102.096(+1,3%) 21.630(+2,2%)
2020-12-11
1.115.201(+1,2%) 22.174(+2,5%)
2020-12-12
1.126.700(+1%) 22.676(+2,3%)
2020-12-13
1.135.676(+0,8%) 22.864(+0,83%)
2020-12-14
1.140.572(+0,43%) 22.960(+0,42%)
2020-12-15
1.147.446(+0,6%) 23.309(+1,5%)
2020-12-16
1.159.901(+1,1%) 23.914(+2,6%)
2020-12-17
1.171.854(+1%) 24.345(+1,8%)
2020-12-18
1.182.864(+0,94%) 24.771(+1,7%)
2020-12-19
1.194.110(+0,95%) 25.254(+1,9%)
2020-12-20
1.202.700(+0,72%) 25.397(+0,57%)
2020-12-21
1.207.333(+0,39%) 25.474(+0,3%)
2020-12-22
1.214.525(+0,6%) 25.783(+1,2%)
2020-12-23
1.226.883(+1%) 26.255(+1,8%)
2020-12-24
1.239.998(+1,1%) 26.752(+1,9%)
2020-12-25
1.249.079(+0,73%) 26.992(+0,9%)
2020-12-26
1.253.957(+0,39%) 27.061(+0,26%)
2020-12-27
1.257.799(+0,31%) 27.118(+0,21%)
2020-12-28
1.261.010(+0,26%) 27.147(+0,11%)
2020-12-29
1.268.634(+0,6%) 27.454(+1,1%)
2020-12-30
1.281.414(+1%) 28.019(+2,1%)
2020-12-31
1.294.878(+1,1%) 28.554(+1,9%)
2021-01-01
1.305.774(+0,84%) 28.956(+1,4%)
2021-01-02
1.312.780(+0,54%) 29.058(+0,35%)
2021-01-03
1.318.562(+0,44%) 29.119(+0,21%)
2021-01-04
1.322.947(+0,33%) 29.161(+0,14%)
2021-01-05
1.330.543(+0,57%) 29.502(+1,2%)
2021-01-06
1.344.763(+1,1%) 30.055(+1,9%)
2021-01-07
1.356.882(+0,9%) 30.241(+0,62%)
2021-01-08
1.365.645(+0,65%) 30.574(+1,1%)
2021-01-09
1.376.389(+0,79%) 31.011(+1,4%)
2021-01-10
1.385.522(+0,66%) 31.189(+0,57%)
2021-01-11
1.390.385(+0,35%) 31.264(+0,24%)
2021-01-12
1.395.779(+0,39%) 31.593(+1,1%)
2021-01-13
1.404.905(+0,65%) 32.074(+1,5%)
2021-01-14
1.414.362(+0,67%) 32.456(+1,2%)
2021-01-15
1.422.320(+0,56%) 32.844(+1,2%)
2021-01-16
1.429.612(+0,51%) 33.213(+1,1%)
2021-01-17
1.435.582(+0,42%) 33.355(+0,43%)
2021-01-18
1.438.914(+0,23%) 33.407(+0,16%)
2021-01-19
1.443.804(+0,34%) 33.698(+0,87%)
2021-01-20
1.450.747(+0,48%) 34.141(+1,3%)
2021-01-21
1.457.755(+0,48%) 34.561(+1,2%)
2021-01-22
1.464.448(+0,46%) 34.908(+1%)
2021-01-23
1.470.879(+0,44%) 35.253(+0,99%)
2021-01-24
1.475.445(+0,31%) 35.363(+0,31%)
2021-01-25
1.478.119(+0,18%) 35.401(+0,11%)
2021-01-26
1.482.722(+0,31%) 35.665(+0,75%)
2021-01-27
1.489.512(+0,46%) 36.054(+1,1%)
2021-01-28
1.496.665(+0,48%) 36.443(+1,1%)
2021-01-29
1.502.810(+0,41%) 36.780(+0,92%)
2021-01-30
1.508.674(+0,39%) 37.082(+0,82%)
2021-01-31
1.513.385(+0,31%) 37.180(+0,26%)
2021-02-01
1.515.889(+0,17%) 37.222(+0,11%)
2021-02-02
1.520.215(+0,29%) 37.476(+0,68%)
2021-02-03
1.527.016(+0,45%) 37.897(+1,1%)
2021-02-04
1.533.511(+0,43%) 38.344(+1,2%)
2021-02-05
1.539.564(+0,39%) 38.712(+0,96%)
2021-02-06
1.545.530(+0,39%) 38.994(+0,73%)
2021-02-07
1.550.255(+0,31%) 39.087(+0,24%)
2021-02-08
1.552.686(+0,16%) 39.132(+0,12%)
2021-02-09
1.556.685(+0,26%) 39.360(+0,58%)
2021-02-10
1.563.645(+0,45%) 39.721(+0,92%)
2021-02-11
1.570.658(+0,45%) 40.177(+1,1%)
2021-02-12
1.577.036(+0,41%) 40.424(+0,61%)
2021-02-13
1.583.621(+0,42%) 40.709(+0,71%)
2021-02-14
1.588.955(+0,34%) 40.807(+0,24%)
2021-02-15
1.591.497(+0,16%) 40.832(+0,06%)
2021-02-16
1.596.673(+0,33%) 41.028(+0,48%)
2021-02-17
1.605.372(+0,54%) 41.308(+0,68%)
2021-02-18
1.614.446(+0,57%) 41.582(+0,66%)
2021-02-19
1.623.218(+0,54%) 41.823(+0,58%)
2021-02-20
1.631.727(+0,52%) 42.077(+0,61%)
2021-02-21
1.638.767(+0,43%) 42.171(+0,22%)
2021-02-22
1.642.658(+0,24%) 42.188(+0,04%)
2021-02-23
1.648.962(+0,38%) 42.436(+0,59%)
2021-02-24
1.661.109(+0,74%) 42.808(+0,88%)
2021-02-25
1.673.252(+0,73%) 43.094(+0,67%)
2021-02-26
1.684.788(+0,69%) 43.353(+0,6%)
2021-02-27
1.696.885(+0,72%) 43.656(+0,7%)
2021-02-28
1.706.986(+0,6%) 43.769(+0,26%)
2021-03-01
1.711.772(+0,28%) 43.793(+0,05%)
2021-03-02
1.719.708(+0,46%) 44.008(+0,49%)
2021-03-03
1.735.406(+0,91%) 44.360(+0,8%)
2021-03-04
1.750.659(+0,88%) 44.649(+0,65%)
2021-03-05
1.766.490(+0,9%) 44.912(+0,59%)
2021-03-06
1.781.345(+0,84%) 45.159(+0,55%)
2021-03-07
1.794.914(+0,76%) 45.285(+0,28%)
2021-03-08
1.801.083(+0,34%) 45.317(+0,07%)
2021-03-09
1.811.036(+0,55%) 45.599(+0,62%)
2021-03-10
1.828.313(+0,95%) 45.997(+0,87%)
2021-03-11
1.849.424(+1,2%) 46.373(+0,82%)
2021-03-12
1.868.297(+1%) 46.724(+0,76%)
2021-03-13
1.889.360(+1,1%) 47.068(+0,74%)
2021-03-14
1.906.632(+0,91%) 47.178(+0,23%)
2021-03-15
1.917.527(+0,57%) 47.206(+0,06%)
2021-03-16
1.931.921(+0,75%) 47.578(+0,79%)
2021-03-17
1.956.974(+1,3%) 48.032(+0,95%)
2021-03-18
1.984.248(+1,4%) 48.388(+0,74%)
2021-03-19
2.010.244(+1,3%) 48.807(+0,87%)
2021-03-20
2.036.700(+1,3%) 49.159(+0,72%)
2021-03-21
2.058.550(+1,1%) 49.300(+0,29%)
2021-03-22
2.073.129(+0,71%) 49.365(+0,13%)
2021-03-23
2.089.869(+0,81%) 49.761(+0,8%)
2021-03-24
2.120.671(+1,5%) 50.340(+1,2%)
2021-03-25
2.154.821(+1,6%) 50.860(+1%)
2021-03-26
2.189.966(+1,6%) 51.305(+0,87%)
2021-03-27
2.221.725(+1,5%) 51.753(+0,87%)
2021-03-28
2.250.991(+1,3%) 51.884(+0,25%)
2021-03-29
2.267.964(+0,75%) 51.932(+0,09%)
2021-03-30
2.288.826(+0,92%) 52.392(+0,89%)
2021-03-31
2.321.717(+1,4%) 53.045(+1,2%)
2021-04-01
2.356.970(+1,5%) 53.665(+1,2%)
2021-04-02
2.387.511(+1,3%) 54.165(+0,93%)
2021-04-03
2.415.584(+1,2%) 54.737(+1,1%)
2021-04-04
2.438.542(+0,95%) 54.941(+0,37%)
2021-04-05
2.448.463(+0,41%) 55.005(+0,12%)
2021-04-06
2.456.709(+0,34%) 55.065(+0,11%)
2021-04-07
2.471.617(+0,61%) 55.703(+1,2%)
2021-04-08
2.499.507(+1,1%) 56.659(+1,7%)
2021-04-09
2.528.006(+1,1%) 57.427(+1,4%)
2021-04-10
2.552.898(+0,98%) 58.176(+1,3%)
2021-04-11
2.574.631(+0,85%) 58.421(+0,42%)
2021-04-12
2.586.647(+0,47%) 58.481(+0,1%)
2021-04-13
2.599.850(+0,51%) 59.126(+1,1%)
2021-04-14
2.621.116(+0,82%) 59.930(+1,4%)
2021-04-15
2.642.242(+0,81%) 60.612(+1,1%)
2021-04-16
2.660.088(+0,68%) 61.208(+0,98%)
2021-04-17
2.675.874(+0,59%) 61.825(+1%)
2021-04-18
2.688.025(+0,45%) 62.032(+0,33%)
2021-04-19
2.695.327(+0,27%) 62.133(+0,16%)
2021-04-20
2.704.571(+0,34%) 62.734(+0,97%)
2021-04-21
2.718.493(+0,51%) 63.473(+1,2%)
2021-04-22
2.731.256(+0,47%) 64.168(+1,1%)
2021-04-23
2.742.122(+0,4%) 64.707(+0,84%)
2021-04-24
2.751.632(+0,35%) 65.222(+0,8%)
2021-04-25
2.758.856(+0,26%) 65.415(+0,3%)
2021-04-26
2.762.323(+0,13%) 65.437(+0,03%)
2021-04-27
2.768.034(+0,21%) 65.897(+0,7%)
2021-04-28
2.776.927(+0,32%) 66.533(+0,97%)
2021-04-29
2.785.353(+0,3%) 67.073(+0,81%)
2021-04-30
2.792.142(+0,24%) 67.502(+0,64%)
2021-05-01
2.798.617(+0,23%) 67.924(+0,63%)
2021-05-02
2.803.233(+0,16%) 68.068(+0,21%)
2021-05-03
2.805.756(+0,09%) 68.105(+0,05%)
2021-05-04
2.808.052(+0,08%) 68.133(+0,04%)
2021-05-05
2.811.951(+0,14%) 68.482(+0,51%)
2021-05-06
2.818.378(+0,23%) 68.993(+0,75%)
2021-05-07
2.824.425(+0,21%) 69.445(+0,66%)
2021-05-08
2.829.196(+0,17%) 69.866(+0,61%)
2021-05-09
2.833.052(+0,14%) 70.012(+0,21%)
2021-05-10
2.835.083(+0,07%) 70.034(+0,03%)
2021-05-11
2.838.180(+0,11%) 70.336(+0,43%)
2021-05-12
2.842.339(+0,15%) 70.679(+0,49%)
2021-05-13
2.845.762(+0,12%) 71.021(+0,48%)
2021-05-14
2.849.014(+0,11%) 71.311(+0,41%)
2021-05-15
2.851.911(+0,1%) 71.609(+0,42%)
2021-05-16
2.854.079(+0,08%) 71.664(+0,08%)
2021-05-17
2.855.190(+0,04%) 71.675(+0,02%)
2021-05-18
2.856.924(+0,06%) 71.920(+0,34%)
2021-05-19
2.859.261(+0,08%) 72.250(+0,46%)
2021-05-20
2.861.351(+0,07%) 72.500(+0,35%)
2021-05-21
2.863.031(+0,06%) 72.691(+0,26%)
2021-05-22
2.864.546(+0,05%) 72.882(+0,26%)
2021-05-23
2.865.622(+0,04%) 72.928(+0,06%)
2021-05-24
2.866.181(+0,02%) 72.945(+0,02%)
2021-05-25
2.867.187(+0,04%) 73.096(+0,21%)
2021-05-26
2.868.450(+0,04%) 73.305(+0,29%)
2021-05-27
2.869.652(+0,04%) 73.440(+0,18%)
2021-05-28
2.870.595(+0,03%) 73.557(+0,16%)
2021-05-29
2.871.371(+0,03%) 73.682(+0,17%)
2021-05-30
2.871.950(+0,02%) 73.738(+0,08%)
2021-05-31
2.872.283(+0,01%) 73.745(+0,01%)
2021-06-01
2.872.868(+0,02%) 73.856(+0,15%)
2021-06-02
2.873.527(+0,02%) 73.984(+0,17%)
2021-06-03
2.874.092(+0,02%) 74.075(+0,12%)
2021-06-04
2.874.411(+0,01%) 74.101(+0,04%)
2021-06-05
2.874.824(+0,01%) 74.139(+0,05%)
2021-06-06
2.875.136(+0,01%) 74.152(+0,02%)
2021-06-07
2.875.328(+0,01%) 74.160(+0,01%)
2021-06-08
2.875.729(+0,01%) 74.255(+0,13%)
2021-06-09
2.876.289(+0,02%) 74.363(+0,15%)
2021-06-10
2.876.667(+0,01%) 74.447(+0,11%)
2021-06-11
2.877.007(+0,01%) 74.515(+0,09%)
2021-06-12
2.877.243(+0,01%) 74.562(+0,06%)
2021-06-13
2.877.469(+0,01%) 74.573(+0,01%)
2021-06-14
2.877.608(=) 74.574(=)
2021-06-15
2.877.819(+0,01%) 74.626(+0,07%)
2021-06-16
2.878.061(+0,01%) 74.688(+0,08%)
2021-06-17
2.878.276(+0,01%) 74.734(+0,06%)
2021-06-18
2.878.466(+0,01%) 74.782(+0,06%)
2021-06-19
2.878.634(+0,01%) 74.823(+0,05%)
2021-06-20
2.878.767(=) 74.828(+0,01%)
2021-06-21
2.878.840(=) 74.829(=)
2021-06-22
2.879.030(+0,01%) 74.858(+0,04%)
2021-06-23
2.879.192(+0,01%) 74.893(+0,05%)
2021-06-24
2.879.336(+0,01%) 74.917(+0,03%)
2021-06-25
2.879.470(=) 74.953(+0,05%)
2021-06-26
2.879.569(=) 74.974(+0,03%)
2021-06-27
2.879.638(=) 74.979(+0,01%)
2021-06-28
2.879.689(=) 74.979(=)
2021-06-29
2.879.811(=) 75.005(+0,03%)
2021-06-30
2.879.912(=) 75.021(+0,02%)
2021-07-01
2.880.010(=) 75.044(+0,03%)
2021-07-02
2.880.107(=) 75.065(+0,03%)
2021-07-03
2.880.215(=) 75.083(+0,02%)
2021-07-04
2.880.720(+0,02%) 75.084(=)
2021-07-05
2.880.308(−0,01%) 75.085(=)
2021-07-06
2.880.403(=) 75.095(+0,01%)
2021-07-07
2.880.503(=) 75.114(+0,03%)
2021-07-08
2.880.596(=) 75.135(+0,03%)
2021-07-09
2.880.670(=) 75.152(+0,02%)
2021-07-10
2.880.755(=) 75.159(+0,01%)
2021-07-11
2.880.821(=) 75.160(=)
2021-07-12
2.880.865(=) 75.160(=)
2021-07-13
2.880.959(=) 75.173(+0,02%)
2021-07-14
2.881.046(=) 75.179(+0,01%)
2021-07-15
2.881.151(=) 75.191(+0,02%)
2021-07-16
2.881.241(=) 75.205(+0,02%)
2021-07-17
2.881.355(=) 75.212(+0,01%)
2021-07-18
2.881.424(=) 75.215(=)
2021-07-19
2.881.491(=) 75.215(=)
2021-07-20
2.881.594(=) 75.219(+0,01%)
2021-07-21
2.881.718(=) 75.222(=)
2021-07-22
2.881.840(=) 75.231(+0,01%)
2021-07-23
2.881.948(=) 75.233(=)
2021-07-24
2.882.066(=) 75.241(+0,01%)
2021-07-25
2.882.146(=) 75.242(=)
2021-07-26
2.882.220(=) 75.242(=)
2021-07-27
2.882.327(=) 75.249(+0,01%)
2021-07-28
2.883.465(+0,04%) 75.252(=)
2021-07-29
2.882.630(−0,03%) 75.257(+0,01%)
2021-07-30
2.882.786(+0,01%) 75.259(=)
2021-07-31
2.882.939(+0,01%) 75.261(=)
2021-08-01
2.883.029(=) 75.261(=)
2021-08-02
2.883.120(=) 75.261(=)
2021-08-03
2.883.284(+0,01%) 75.265(+0,01%)
2021-08-04
2.883.448(+0,01%) 75.269(+0,01%)
2021-08-05
2.883.624(+0,01%) 75.275(+0,01%)
2021-08-06
2.883.796(+0,01%) 75.281(+0,01%)
2021-08-07
2.883.976(+0,01%) 75.285(+0,01%)
2021-08-08
2.884.098(=) 75.285(=)
2021-08-09
2.884.162(=) 75.285(=)
2021-08-10
2.884.361(+0,01%) 75.285(=)
2021-08-11
2.884.557(+0,01%) 75.291(+0,01%)
2021-08-12
2.884.780(+0,01%) 75.291(=)
2021-08-13
2.884.974(+0,01%) 75.297(+0,01%)
2021-08-14
2.885.185(+0,01%) 75.299(=)
2021-08-15
2.885.333(+0,01%) 75.299(=)
2021-08-16
2.885.461(=) 75.299(=)
2021-08-17
2.885.676(+0,01%) 75.306(+0,01%)
2021-08-18
2.885.883(+0,01%) 75.307(=)
2021-08-19
2.886.079(+0,01%) 75.311(+0,01%)
2021-08-20
2.886.291(+0,01%) 75.315(+0,01%)
2021-08-21
2.886.513(+0,01%) 75.316(=)
2021-08-22
2.886.698(+0,01%) 75.316(=)
2021-08-23
2.886.805(=) 75.316(=)
2021-08-24
2.887.037(+0,01%) 75.324(+0,01%)
2021-08-25
2.887.270(+0,01%) 75.329(+0,01%)
2021-08-26
2.887.485(+0,01%) 75.332(=)
2021-08-27
2.887.739(+0,01%) 75.335(=)
2021-08-28
2.888.028(+0,01%) 75.340(+0,01%)
2021-08-29
2.888.231(+0,01%) 75.340(=)
2021-08-30
2.888.385(+0,01%) 75.340(=)
2021-08-31
2.888.670(+0,01%) 75.345(+0,01%)
2021-09-01
2.889.036(+0,01%) 75.358(+0,02%)
2021-09-02
2.889.412(+0,01%) 75.367(+0,01%)
2021-09-03
2.889.773(+0,01%) 75.372(+0,01%)
2021-09-04
2.890.161(+0,01%) 75.379(+0,01%)
2021-09-05
2.890.484(+0,01%) 75.379(=)
2021-09-06
2.890.666(+0,01%) 75.379(=)
2021-09-07
2.891.071(+0,01%) 75.392(+0,02%)
2021-09-08
2.891.602(+0,02%) 75.403(+0,01%)
2021-09-09
2.892.113(+0,02%) 75.409(+0,01%)
2021-09-10
2.892.642(+0,02%) 75.417(+0,01%)
2021-09-11
2.893.173(+0,02%) 75.425(+0,01%)
2021-09-12
2.893.649(+0,02%) 75.425(=)
2021-09-13
2.893.919(+0,01%) 75.425(=)
2021-09-14
2.894.455(+0,02%) 75.433(+0,01%)
2021-09-15
2.895.223(+0,03%) 75.454(+0,03%)
2021-09-16
2.895.947(+0,03%) 75.464(+0,01%)
2021-09-17
2.896.599(+0,02%) 75.473(+0,01%)
2021-09-18
2.897.395(+0,03%) 75.487(+0,02%)
2021-09-19
2.897.935(+0,02%) 75.488(=)
2021-09-20
2.898.299(+0,01%) 75.488(=)
2021-09-21
2.899.008(+0,02%) 75.503(+0,02%)
2021-09-22
2.899.888(+0,03%) 75.523(+0,03%)
2021-09-23
2.900.862(+0,03%) 75.537(+0,02%)
2021-09-24
2.901.674(+0,03%) 75.551(+0,02%)
2021-09-25
2.902.591(+0,03%) 75.571(+0,03%)
2021-09-26
2.903.234(+0,02%) 75.572(=)
2021-09-27
2.903.655(+0,01%) 75.572(=)
2021-09-28
2.904.631(+0,03%) 75.601(+0,04%)
2021-09-29
2.905.866(+0,04%) 75.623(+0,03%)
2021-09-30
2.907.071(+0,04%) 75.650(+0,04%)
2021-10-01
2.908.432(+0,05%) 75.666(+0,02%)
2021-10-02
2.909.776(+0,05%) 75.689(+0,03%)
2021-10-03
2.910.866(+0,04%) 75.695(+0,01%)
2021-10-04
2.911.549(+0,02%) 75.695(=)
2021-10-05
2.912.876(+0,05%) 75.741(+0,06%)
2021-10-06
2.914.962(+0,07%) 75.774(+0,04%)
2021-10-07
2.916.969(+0,07%) 75.803(+0,04%)
2021-10-08
2.918.863(+0,06%) 75.834(+0,04%)
2021-10-09
2.920.874(+0,07%) 75.864(+0,04%)
2021-10-10
2.922.401(+0,05%) 75.869(+0,01%)
2021-10-11
2.923.304(+0,03%) 75.869(=)
2021-10-12
2.925.425(+0,07%) 75.918(+0,06%)
2021-10-13
2.928.065(+0,09%) 75.958(+0,05%)
2021-10-14
2.931.064(+0,1%) 76.018(+0,08%)
2021-10-15
2.933.834(+0,09%) 76.067(+0,06%)
2021-10-16
2.937.069(+0,11%) 76.111(+0,06%)
2021-10-17
2.939.590(+0,09%) 76.112(=)
2021-10-18
2.941.126(+0,05%) 76.115(=)
2021-10-19
2.945.056(+0,13%) 76.179(+0,08%)
2021-10-20
2.950.616(+0,19%) 76.254(+0,1%)
2021-10-21
2.956.207(+0,19%) 76.300(+0,06%)
2021-10-22
2.961.923(+0,19%) 76.359(+0,08%)
2021-10-23
2.968.200(+0,21%) 76.434(+0,1%)
2021-10-24
2.972.927(+0,16%) 76.447(+0,02%)
2021-10-25
2.975.880(+0,1%) 76.447(=)
2021-10-26
2.982.143(+0,21%) 76.540(+0,12%)
2021-10-27
2.990.509(+0,28%) 76.672(+0,17%)
2021-10-28
2.998.891(+0,28%) 76.773(+0,13%)
2021-10-29
3.008.294(+0,31%) 76.875(+0,13%)
2021-10-30
3.018.100(+0,33%) 76.990(+0,15%)
2021-10-31
3.025.247(+0,24%) 76.999(+0,01%)
2021-11-01
3.030.151(+0,16%) 77.012(+0,02%)
2021-11-02
3.034.668(+0,15%) 77.021(+0,01%)
2021-11-03
3.045.102(+0,34%) 77.145(+0,16%)
2021-11-04
3.060.613(+0,51%) 77.395(+0,32%)
2021-11-05
3.076.518(+0,52%) 77.547(+0,2%)
2021-11-06
3.091.713(+0,49%) 77.733(+0,24%)
2021-11-07
3.104.220(+0,4%) 77.757(+0,03%)
2021-11-08
3.111.534(+0,24%) 77.760(=)
2021-11-09
3.125.179(+0,44%) 77.980(+0,28%)
2021-11-10
3.143.725(+0,59%) 78.250(+0,35%)
2021-11-11
3.162.804(+0,61%) 78.524(+0,35%)
2021-11-12
3.175.769(+0,41%) 78.555(+0,04%)
2021-11-13
3.190.067(+0,45%) 78.821(+0,34%)
2021-11-14
3.204.515(+0,45%) 78.867(+0,06%)
2021-11-15
3.214.023(+0,3%) 78.879(+0,02%)
2021-11-16
3.230.634(+0,52%) 79.161(+0,36%)
2021-11-17
3.254.875(+0,75%) 79.624(+0,58%)
2021-11-18
3.279.787(+0,77%) 79.994(+0,46%)
2021-11-19
3.303.046(+0,71%) 80.399(+0,51%)
2021-11-20
3.326.464(+0,71%) 80.781(+0,48%)
2021-11-21
3.345.388(+0,57%) 80.822(+0,05%)
2021-11-22
3.357.763(+0,37%) 80.830(+0,01%)
2021-11-23
3.377.698(+0,59%) 81.228(+0,49%)
2021-11-24
3.406.129(+0,84%) 81.688(+0,57%)
2021-11-25
3.434.272(+0,83%) 82.186(+0,61%)
2021-11-26
3.461.066(+0,78%) 82.607(+0,51%)
2021-11-27
3.487.254(+0,76%) 82.986(+0,46%)
2021-11-28
3.507.828(+0,59%) 83.037(+0,06%)
2021-11-29
3.520.961(+0,37%) 83.055(+0,02%)
2021-11-30
3.540.061(+0,54%) 83.583(+0,64%)
2021-12-01
3.569.137(+0,82%) 84.153(+0,68%)
2021-12-02
3.596.491(+0,77%) 84.656(+0,6%)
2021-12-03
3.623.452(+0,75%) 85.126(+0,56%)
2021-12-04
3.649.027(+0,71%) 85.630(+0,59%)
2021-12-05
3.671.421(+0,61%) 85.675(+0,05%)
2021-12-06
3.684.671(+0,36%) 85.700(+0,03%)
2021-12-07
3.704.040(+0,53%) 86.205(+0,59%)
2021-12-08
3.732.589(+0,77%) 86.796(+0,69%)
2021-12-09
3.760.048(+0,74%) 87.357(+0,65%)
2021-12-10
3.785.036(+0,66%) 87.928(+0,65%)
2021-12-11
3.808.798(+0,63%) 88.414(+0,55%)
2021-12-12
3.828.248(+0,51%) 88.479(+0,07%)
2021-12-13
3.839.625(+0,3%) 88.508(+0,03%)
2021-12-14
3.857.085(+0,45%) 89.045(+0,61%)
2021-12-15
3.881.349(+0,63%) 89.714(+0,75%)
2021-12-16
3.903.445(+0,57%) 90.306(+0,66%)
2021-12-17
3.923.472(+0,51%) 90.872(+0,63%)
2021-12-18
3.942.864(+0,49%) 91.415(+0,6%)
2021-12-19
3.958.840(+0,41%) 91.485(+0,08%)
2021-12-20
3.968.450(+0,24%) 91.514(+0,03%)
2021-12-21
3.982.257(+0,35%) 92.052(+0,59%)
2021-12-22
4.000.270(+0,45%) 92.829(+0,84%)
2021-12-23
4.017.420(+0,43%) 93.445(+0,66%)
2021-12-24
4.032.796(+0,38%) 94.041(+0,64%)
2021-12-25
4.043.585(+0,27%) 94.311(+0,29%)
2021-12-26
4.049.838(+0,15%) 94.327(+0,02%)
2021-12-27
4.054.865(+0,12%) 94.365(+0,04%)
2021-12-28
4.064.715(+0,24%) 94.914(+0,58%)
2021-12-29
4.080.282(+0,38%) 95.707(+0,84%)
2021-12-30
4.094.608(+0,35%) 96.415(+0,74%)
2021-12-31
4.108.215(+0,33%) 97.054(+0,66%)
2022-01-01
4.120.248(+0,29%) 97.559(+0,52%)
2022-01-02
4.127.428(+0,17%) 97.592(+0,03%)
2022-01-03
4.133.851(+0,16%) 97.601(+0,01%)
2022-01-04
2022-01-05
4.162.715(n.a.) 98.666(n.a.)
2022-01-06
4.179.292(+0,4%) 99.311(+0,65%)
2022-01-07
4.191.193(+0,28%) 99.428(+0,12%)
2022-01-08
4.202.090(+0,26%) 99.720(+0,29%)
2022-01-09
4.213.197(+0,26%) 99.742(+0,02%)
2022-01-10
4.220.984(+0,18%) 99.761(+0,02%)
2022-01-11
4.232.386(+0,27%) 100.254(+0,49%)
2022-01-12
4.248.559(+0,38%) 100.938(+0,68%)
2022-01-13
4.265.433(+0,4%) 101.419(+0,48%)
2022-01-14
4.281.482(+0,38%) 101.841(+0,42%)
2022-01-15
4.298.375(+0,39%) 102.270(+0,42%)
2022-01-16
4.313.036(+0,34%) 102.305(+0,03%)
2022-01-17
4.323.482(+0,24%) 102.309(=)
2022-01-18
4.343.130(+0,45%) 102.686(+0,37%)
2022-01-19
4.373.718(+0,7%) 103.062(+0,37%)
2022-01-20
4.406.553(+0,75%) 103.378(+0,31%)
2022-01-21
4.443.217(+0,83%) 103.626(+0,24%)
2022-01-22
4.484.095(+0,92%) 103.819(+0,19%)
2022-01-23
4.518.218(+0,76%) 103.844(+0,02%)
2022-01-24
4.547.315(+0,64%) 103.846(=)
2022-01-25
4.584.360(+0,81%) 104.097(+0,24%)
2022-01-26
4.637.776(+1,2%) 104.373(+0,27%)
2022-01-27
4.695.435(+1,2%) 104.636(+0,25%)
2022-01-28
4.752.700(+1,2%) 104.907(+0,26%)
2022-01-29
4.804.390(+1,1%) 105.138(+0,22%)
2022-01-30
4.852.677(+1%) 105.161(+0,02%)
2022-01-31
4.886.154(+0,69%) 105.194(+0,03%)
2022-02-01
4.925.270(+0,8%) 105.434(+0,23%)
2022-02-02
4.981.321(+1,1%) 105.753(+0,3%)
2022-02-03
5.035.796(+1,1%) 106.060(+0,29%)
2022-02-04
5.083.332(+0,94%) 106.306(+0,23%)
2022-02-05
5.129.080(+0,9%) 106.578(+0,26%)
2022-02-06
5.163.780(+0,68%) 106.597(+0,02%)
2022-02-07
5.185.757(+0,43%) 106.607(+0,01%)
2022-02-08
5.223.494(+0,73%) 106.894(+0,27%)
2022-02-09
5.270.343(+0,9%) 107.204(+0,29%)
2022-02-10
5.312.414(+0,8%) 107.466(+0,24%)
2022-02-11
5.348.182(+0,67%) 107.757(+0,27%)
2022-02-12
5.379.498(+0,59%) 108.089(+0,31%)
2022-02-13
5.401.554(+0,41%) 108.120(+0,03%)
2022-02-14
5.415.014(+0,25%) 108.137(+0,02%)
2022-02-15
5.437.257(+0,41%) 108.515(+0,35%)
2022-02-16
5.466.094(+0,53%) 108.887(+0,34%)
2022-02-17
5.495.315(+0,53%) 109.205(+0,29%)
2022-02-18
5.519.282(+0,44%) 109.509(+0,28%)
2022-02-19
5.540.162(+0,38%) 109.792(+0,26%)
2022-02-20
5.553.841(+0,25%) 109.817(+0,02%)
2022-02-21
5.563.446(+0,17%) 109.833(+0,01%)
2022-02-22
5.582.217(+0,34%) 110.157(+0,29%)
2022-02-23
5.602.680(+0,37%) 110.517(+0,33%)
2022-02-24
5.620.946(+0,33%) 110.858(+0,31%)
2022-02-25
5.637.646(+0,3%) 111.056(+0,18%)
2022-02-26
5.651.596(+0,25%) 111.277(+0,2%)
2022-02-27
5.660.493(+0,16%) 111.316(+0,04%)
2022-02-28
5.667.054(+0,12%) 111.317(=)
2022-03-01
5.680.034(+0,23%) 111.586(+0,24%)
2022-03-02
5.694.767(+0,26%) 111.864(+0,25%)
2022-03-03
5.708.827(+0,25%) 112.130(+0,24%)
2022-03-04
5.721.316(+0,22%) 112.336(+0,18%)
2022-03-05
5.734.041(+0,22%) 112.535(+0,18%)
2022-03-06
5.741.739(+0,13%) 112.545(+0,01%)
2022-03-07
5.747.322(+0,1%) 112.551(+0,01%)
2022-03-08
5.760.498(+0,23%) 112.768(+0,19%)
2022-03-09
5.774.938(+0,25%) 113.002(+0,21%)
2022-03-10
5.788.363(+0,23%) 113.186(+0,16%)
2022-03-11
5.799.996(+0,2%) 113.307(+0,11%)
2022-03-12
5.811.109(+0,19%) 113.434(+0,11%)
2022-03-13
5.818.687(+0,13%) 113.443(+0,01%)
2022-03-14
5.823.982(+0,09%) 113.444(=)
2022-03-15
5.836.672(+0,22%) 113.622(+0,16%)
2022-03-16
5.851.147(+0,25%) 113.773(+0,13%)
2022-03-17
5.863.414(+0,21%) 113.980(+0,18%)
2022-03-18
5.875.072(+0,2%) 114.087(+0,09%)
2022-03-19
5.885.446(+0,18%) 114.206(+0,1%)
2022-03-20
5.891.140(+0,1%) 114.218(+0,01%)
2022-03-21
5.895.304(+0,07%) 114.221(=)
2022-03-22
5.905.463(+0,17%) 114.355(+0,12%)
2022-03-23
5.915.888(+0,18%) 114.480(+0,11%)
2022-03-24
5.924.896(+0,15%) 114.626(+0,13%)
2022-03-25
5.933.107(+0,14%) 114.736(+0,1%)
2022-03-26
5.939.735(+0,11%) 114.821(+0,07%)
2022-03-27
5.943.227(+0,06%) 114.828(+0,01%)
2022-03-28
5.945.594(+0,04%) 114.829(=)
2022-03-29
5.952.200(+0,11%) 114.939(+0,1%)
2022-03-30
5.957.939(+0,1%) 115.040(+0,09%)
2022-03-31
5.962.931(+0,08%) 115.173(+0,12%)
2022-04-01
5.966.970(+0,07%) 115.247(+0,06%)
2022-04-02
5.969.071(+0,04%) 115.343(+0,08%)
2022-04-03
5.969.621(+0,01%) 115.345(=)
2022-04-04
5.970.114(+0,01%) 115.345(=)
2022-04-05
5.971.998(+0,03%) 115.395(+0,04%)
2022-04-06
5.973.557(+0,03%) 115.472(+0,07%)
2022-04-07
5.975.040(+0,02%) 115.536(+0,06%)
2022-04-08
5.976.364(+0,02%) 115.594(+0,05%)
2022-04-09
5.977.773(+0,02%) 115.635(+0,04%)
2022-04-10
5.978.215(+0,01%) 115.635(=)
2022-04-11
5.978.596(+0,01%) 115.635(=)
2022-04-12
5.980.220(+0,03%) 115.696(+0,05%)
2022-04-13
5.981.486(+0,02%) 115.736(+0,03%)
2022-04-14
5.982.664(+0,02%) 115.775(+0,03%)
2022-04-15
5.983.864(+0,02%) 115.809(+0,03%)
2022-04-16
5.984.940(+0,02%) 115.838(+0,03%)
2022-04-17
5.985.251(+0,01%) 115.838(=)
2022-04-18
5.985.517(=) 115.838(=)
2022-04-19
5.985.818(+0,01%) 115.838(=)
2022-04-20
5.987.341(+0,03%) 115.869(+0,03%)
2022-04-21
5.988.518(+0,02%) 115.899(+0,03%)
2022-05-30
6.007.238(n.a.) 116.311(n.a.)
2022-05-31
2022-06-01
6.007.839(n.a.) 116.326(n.a.)
2022-07-01
6.015.633(n.a.) 116.429(n.a.)
2022-08-01
6.070.278(n.a.) 116.570(n.a.)
2022-09-01
6.180.222(n.a.) 117.119(n.a.)
2022-10-01
6.297.123(n.a.) 117.598(n.a.)
2022-11-01
6.341.296(n.a.) 118.131(n.a.)
2022-12-01
6.353.308(n.a.) 118.328(n.a.)
2023-01-01
6.368.631(n.a.) 118.533(n.a.)
2023-02-01
6.380.225(n.a.) 118.736(n.a.)
2023-03-01
6.422.464(n.a.) 118.898(n.a.)
2023-04-01
6.497.517(n.a.) 119.361(n.a.)
2023-05-01
6.513.902(n.a.) 119.555(n.a.)
Nguồn: Bộ Y tế Ba Lan qua họp báo chính thức và website.


Một bản đồ hoạt hình của các ca nhiễm SARS-CoV-2 đã được xác nhận
Bản đồ bình quân đầu người của các ca nhiễm SARS-CoV-2 ở Ba Lan

Vào tháng 2 và tháng 3 năm 2020, trong đại dịch coronavirus 2019, cơ quan y tế Ba Lan đã tiến hành xét nghiệm các trường hợp nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, một trong bảy loại coronavirus ở người, cũng như kiểm dịch và theo dõi tại nhà.[7][8] Trường hợp đầu tiên của một phòng thí nghiệm xác nhận nhiễm SARS-CoV-2 ở Ba Lan là trường hợp một người đàn ông nhập viện ở Zielona Góra, với xác nhận được công bố chính thức vào ngày 4 tháng 3 năm 2020.[2][3] Giai đoạn lây truyền tại chỗ của SARS-CoV-2 ở Ba Lan đã được Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố vào ngày 10 tháng 3.[9][10] Cái chết đầu tiên do bệnh coronavirus 2019 (COVID-19) ở Ba Lan là một phụ nữ 56 tuổi vào ngày 12 tháng 3.[11] Chính quyền Ba Lan đã không tham gia vào thủ tục đấu thầu ngày 28 tháng 2 năm 2020 của Liên minh Châu Âu để mua thiết bị y tế liên quan đến đại dịch COVID-19, trong đó có 20 quốc gia thành viên khác tham gia. Ba Lan xin đấu thầu vào ngày 6 tháng 3 để thực hiện đấu thầu ngày 17 tháng 3 để mua găng tay, kính bảo hộ, bảo vệ mặt, mặt nạ phẫu thuật và quần áo; Ủy ban Châu Âu tuyên bố rằng tất cả các yêu cầu trong hồ sơ dự thầu đều được thỏa mãn.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, đã có 6,368,479 ca xác nhận nhiễm SARS-CoV-2[12] và 118,533 trường hợp tử vong.[13]

Các biện pháp kiểm soát phong tỏa bắt đầu vào ngày 10 tháng 12, đóng cửa trường học và các lớp đại học và hủy bỏ các sự kiện lớn,[14][15][16] và được tăng cường vào ngày 25 tháng 3, hạn chế các cuộc họp mặt gia đình với hai người và các cuộc tụ họp tôn giáo sáu người trở lên và cấm đi du lịch không thiết yếu.[17] Vào ngày 20 tháng 3, Bộ Y tế đã cố gắng ngăn nhân viên y tế bình luận về đại dịch. Thanh tra viên Ba Lan Adam Bodnar bảo vệ quyền của nhân viên y tế nói công khai về dịch bệnh trên cơ sở hiến pháp về quyền tự do ngôn luận và quyền công khai thông tin. Các bác sĩ phản đối các lệnh tự kiểm duyệt.[18] Số tử vong ban đầu chỉ bao gồm các trường hợp tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 được xác nhận trong phòng thí nghiệm (U07.1 [19]).[20] Bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, các trường hợp tử vong được chẩn đoán lâm sàng hoặc dịch tễ học là COVID-19 (U07.2)) cũng được coi là trường hợp tử vong do COVID-19 bởi NIPHedom NIH.[21] Tính đến ngày 28 tháng 3 năm 2020, những người ở Ba Lan đã chết trong kiểm dịch do nghi ngờ COVID-19 đã không được xét nghiệm tử thi đối với SARS-CoV-2.[22] Tính đến ngày 29 tháng 3 năm 2020, đã có 269.307 người được cách ly vì nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2 và 42.783 xét nghiệm SARS-CoV-2 đã được thực hiện kể từ khi bắt đầu thử nghiệm.[23] Các quy định hạn chế đã được siết chặt bắt đầu từ ngày 31 tháng 3 ngày 1 tháng 4 theo quy định của chính phủ, yêu cầu các cá nhân đi bộ trên đường phố phải cách nhau hai mét, đóng cửa công viên, đại lộ, bãi biển, tiệm làm tóc và thẩm mỹ viện và cấm trẻ vị thành niên không có người đi kèm ra khỏi nhà. Quy định tương tự đã nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc tụ họp công cộng bắt đầu từ ngày 12 tháng 4, cho phép các cuộc tụ họp tôn giáo và các cuộc họp khác được tổ chức cho tối đa 50 người.[24]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ References at Wikimedia Commons.
 2. ^ a b c “Poland Reports First Coronavirus Case - Health Minister”. usnews.com. ngày 4 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 3. ^ a b c “Pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce” [First case of coronavirus in Poland]. Ministry of Health (bằng tiếng Ba Lan). 4 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 4. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2023.
 5. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên MOHPL_dailystats_5apr
 6. ^ “Negatywny wynik testów "pacjenta zero". Może opuścić szpital”. TVP. ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “Ministerstwo Zdrowia: W Polsce wciąż nie ma koronawirusa. Żadna z badanych próbek nie jest pozytywna” [Health Ministry: There is still no coronavirus in Poland. None of the tests was positive]. Gazeta Wyborcza (bằng tiếng Ba Lan). ngày 29 tháng 2 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2020. Đã định rõ hơn một tham số trong |accessdate=|access-date= (trợ giúp)Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
 8. ^ “47 osób z podejrzeniem koronawirusa w Polsce. Szumowski: Wirus pojawi się w najbliższych dniach” [47 people suspected of coronavirus infections in Poland. Szumowski: the virus will arrive in the coming days]. Gazeta Wyborcza (bằng tiếng Ba Lan). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 9. ^ “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 49” (PDF). WHO. 9 tháng 3 năm 2020. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “Coronavirus disease 2019 (COVID-19) – Situation Report – 50” (PDF). WHO. 10 tháng 3 năm 2020. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “Minister @SzumowskiLukasz w #MZ: Mamy pierwszy śmiertelny przypadek wywołany przez #koronawirus. Pacjentka w wieku 56 lat miała poważne problemy zdrowotne przed zakażeniem”. Twitter. ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ [total confirmed 4102, total deaths 94) (ngày 5 tháng 4 năm 2020). “(Tweet)”. Twitter. Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2020.
 13. ^ “(Tweet)”. ngày 5 tháng 4 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 4 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2020. Dzienny raport o #koronawirus.
 14. ^ Palińska, Ewa (10 tháng 3 năm 2020). “Premier odwołał wszystkie imprezy masowe w Polsce” [The prime minister cancelled all mass events in Poland]. trojmiasto.pl (bằng tiếng Ba Lan). Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ Rudziński, Łukasz (10 tháng 3 năm 2020). “Teatry zamknięte przynajmniej na 2 tygodnie”. trojmiasto.pl (bằng tiếng Ba Lan). Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych” [Suspension of educational classes in preschools, schools and educational institutions]. Government of Poland (bằng tiếng Ba Lan). 11 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “Nowe ograniczenia w przemieszczaniu się. 'Będą dotyczyć nas wszystkich' [New constraints on movement. 'They'll affect us all'] (bằng tiếng Ba Lan). 24 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2020.
 18. ^ “Ministerstwo Zdrowia chce kontrolować wypowiedzi wojewódzkich konsultantów medycznych” [The Minister of Health wants to control voivodeship medical consultants' freedom of speech]. Gazeta Wyborcza (bằng tiếng Ba Lan). ngày 26 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 3 năm 2020.
 19. ^ “ICD-10 Version:2019”. World Health Organization. 2019. Lưu trữ bản gốc ngày 31 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2020. U07.2 – COVID-19, virus not identified – COVID-19 NOS – Use this code when COVID-19 is diagnosed clinically or epidemiologically but laboratory testing is inconclusive or not available. Use additional code, if desired, to identify pneumonia or other manifestations
 20. ^ “WAŻNE! Wytyczne dotyczące określania przyczyn zgonów związanych z epidemią koronawirusa wywołującego COVID-19” [IMPORTANT! Procedures for defining the cause of death in relation to the epidemic of the coronavirus causing COVID-19]. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (bằng tiếng Ba Lan). 26 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2020.
 21. ^ Świsłowski, Kacper (ngày 1 tháng 4 năm 2020). “Państwowy Zakład Higieny dodał nowy kod zgonów, rekomendowany przez WHO. Wyjaśniamy, o co chodzi z U07.1 i U07.2” [NIPH–NIH added a new code for deaths, as recommended by the WHO. Explanation of what U07.1 and U07.2 are]. Gazeta Wyborcza (bằng tiếng Ba Lan). Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2020.
 22. ^ Jędrysik, Miłada (ngày 28 tháng 3 năm 2020). “Umrzesz na kwarantannie, nie liczysz się do koronawirusa” [If you die in quarantine, you don't count as coronavirus]. OKO.press (bằng tiếng Ba Lan). Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2020.
 23. ^ “(Tweet)”. ngày 29 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2020. Dzienny raport o #koronawirus.
 24. ^ “Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii” [Regulation by the Cabinet on ngày 31 tháng 3 năm 2020 on setting limits, orders and prohibitions in relation to the onset of an epidemic] (PDF). Sejm (bằng tiếng Ba Lan). 31 tháng 3 năm 2020. Bản gốc (PDF) lưu trữ ngày 2 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2020.