Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Campuchia

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Campuchia
Bản đồ các tỉnh theo số ca nhiễm (tính đến ngày 16 tháng 6 năm 2024):
  1–9
  10–99
  100–499
  500–999
  1,000–9,999
  ≥ 10,000
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị trí Campuchia
Trường hợp đầu tiênSihanoukville
Ngày đầu27 tháng 1 năm 2020
(4 năm, 4 tháng, 2 tuần và 6 ngày)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận139.103 [1]
Tử vong
3.056 [1]
Tỷ lệ tử vong2.2%
Vắc-xin
 • 15.315.251[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 14.691.716[1] (tiêm chủng đủ)
 • 47.795.644[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
Communicable Disease Control Department

Trường hợp nhiễm bệnh virus corona 2019 (COVID-19) đầu tiên đã được xác nhận tại Campuchia vào ngày 27 tháng 1 năm 2020.[2] Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, Campuchia ghi nhận 139,103 ca nhiễm và 3,056 trường hợp tử vong.[3]

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Campuchia  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
# ca hồi phục
2020-01-27 1(+1)
2020-02-10 1 1(+1)
2020-03-07 2(+1) 1
2020-03-08 2 1
2020-03-09 2 1
2020-03-10 3(+1) 1
2020-03-11 3 1
2020-03-12
5(+2) 1
2020-03-13
7(+2) 1
2020-03-14
7 1
2020-03-15
12(+5) 1
2020-03-16
12 1
2020-03-17
33(+21) 1
2020-03-18
37(+4) 1
2020-03-19
47(+10) 1
2020-03-20
51(+4) 1
2020-03-21
53(+2) 1
2020-03-22
84(+31) 2(+1)
2020-03-23
87(+3) 2
2020-03-24
91(+4) 6(+4)
2020-03-25
96(+5) 10(+4)
2020-03-26
98(+2) 11(+1)
2020-03-27
98 11
2020-03-28
102(+4) 13(+2)
2020-03-29
103(+1) 21(+8)
2020-03-30
107(+4) 23(+2)
2020-03-31
109(+2) 23
2020-04-01
109 25(+2)
2020-04-02
110(+1) 34(+9)
2020-04-03
114(+4) 35(+1)
2020-04-04
114 49(+14)
2020-04-05
114 50(+1)
2020-04-06
114 53(+3)
2020-04-07
115(+1) 58(+5)
2020-04-08
117(+2) 63(+5)
2020-04-09
118(+1) 68(+5)
2020-04-10
119(+1) 72(+4)
2020-04-11
120(+1) 75(+3)
2020-04-12
122(+2) 77(+2)
2020-04-13
122 77
2020-04-14
122 91(+14)
2020-04-15
122 96(+5)
2020-04-16
122 98(+2)
2020-04-17
122 98
2020-04-18
122 103(+5)
2020-04-19
122 105(+2)
2020-04-20
122 107(+2)
2020-04-21
122 110(+3)
2020-04-22
122 110
2020-04-23
122 110
2020-04-24
122 110
2020-04-25
122 117(+7)
2020-04-26
122 117
2020-04-27
122 119(+2)
2020-04-28
122 119
2020-04-29
122 119
2020-04-30
122 119
2020-05-01
122 119
2020-05-02
122 120(+1)
2020-05-12
122 121(+1)
2020-05-13
122 121
2020-05-14
122 121
2020-05-15
122 121
2020-05-16
122 122(+1)
2020-05-17
122 122
2020-05-18
122 122
2020-05-19
122 122
2020-05-20
122 122
2020-05-21
123(+1) 122
2020-05-22
123 122
2020-05-23
124(+1) 122
2020-05-30
125(+1) 123(+1)
2020-06-06
126(+1) 123
2020-06-07
126 123
2020-06-08
126 124(+1)
2020-06-09
126 124
2020-06-10
126 125(+1)
2020-06-11
126 125
2020-06-12
126 125
2020-06-13
126 125
2020-06-14
128(+2) 125
2020-06-15
128 125
2020-06-16
128 125
2020-06-17
128 126(+1)
2020-06-18
129(+1) 126
2020-06-19
129 126
2020-06-20
129 126
2020-06-21
129 127(+1)
2020-06-22
129 127
2020-06-23
130(+1) 127
2020-06-24
130 128(+1)
2020-06-25
130 128
2020-06-26
130 128
2020-06-27
139(+9) 129(+1)
2020-06-28
141(+2) 129
2020-06-29
141 130(+1)
2020-06-30
141 130
2020-07-01
141 131(+1)
2020-07-11
141 133(+2)
2020-07-12
156(+15) 133
2020-07-13
156 133
2020-07-14
165(+9) 133
2020-07-15
165 133
2020-07-16
166(+1) 133
2020-07-17
171(+5) 133
2020-07-18
171 133
2020-07-19
171 136(+3)
2020-07-20
171 136
2020-07-21
197(+26) 140(+4)
2020-07-22
197 140
2020-07-23
198(+1) 142(+2)
2020-07-24
202(+4) 142
2020-07-25
225(+23) 143(+1)
2020-07-26
225 143
2020-07-27
225 147(+4)
2020-07-28
226(+1) 147
2020-07-29
233(+7) 154(+7)
2020-07-30
234(+1) 162(+8)
2020-07-31
234 164(+2)
2020-08-01
239(+5) 164
2020-08-02
240(+1) 196(+32)
2020-08-03
240 197(+1)
2020-08-04
241(+1) 200(+3)
2020-08-05
243(+2) 202(+2)
2020-08-06
243 210(+8)
2020-08-07
243 214(+4)
2020-08-08
246(+3) 215(+1)
2020-08-09
248(+2) 217(+2)
2020-08-10
251(+3) 219(+2)
2020-08-11
266(+15) 220(+1)
2020-08-12
268(+2) 220
2020-08-13
272(+4) 223(+3)
2020-08-14
273(+1) 225(+2)
2020-08-15
273 229(+4)
2020-08-16
273 238(+9)
2020-08-17
273 238
2020-08-18
273 238
2020-08-19
273 251(+13)
2020-08-20
273 253(+2)
2020-08-21
273 259(+6)
2020-08-22
273 263(+4)
2020-08-23
273 263
2020-08-24
273 263
2020-08-25
273 263
2020-08-26
273 264(+1)
2020-08-27
273 264
2020-08-28
273 265(+1)
2020-08-29
273 265
2020-08-30
273 265
2020-08-31
274(+1) 266(+1)
2020-09-01
274 266
2020-09-02
274 266
2020-09-03
274 271(+5)
2020-09-04
274 272(+1)
2020-09-05
274 272
2020-09-06
274 272
2020-09-07
274 272
2020-09-08
274 273(+1)
2020-09-09
274 273
2020-09-10
274 273
2020-09-11
274 274(+1)
2020-09-12
274 274
2020-09-13
275(+1) 274
2020-09-14
275 274
2020-09-27
276(+1) 274
2020-09-28
276 275(+1)
2020-09-29
277(+1) 275
2020-09-30
277 275
2020-10-01
277 275
2020-10-02
278(+1) 275
2020-10-03
278 275
2020-10-04
278 275
2020-10-05
280(+2) 275
2020-10-06
280 276(+1)
2020-10-07
280 276
2020-10-08
281(+1) 276
2020-10-09
282(+1) 277(+1)
2020-10-10
283(+1) 277
2020-10-11
283 278(+1)
2020-10-17
283 280(+2)
2020-10-18
283 280
2020-10-19
283 280
2020-10-20
285(+2) 280
2020-10-21
286(+1) 280
2020-10-22
286 280
2020-10-23
286 280
2020-10-24
287(+1) 283(+3)
2020-10-25
287 283
2020-10-26
287 283
2020-10-27
288(+1) 283
2020-10-28
290(+2) 283
2020-10-29
290 283
2020-10-30
291(+1) 283
2020-10-31
291 283
2020-11-01
291 283
2020-11-02
292(+1) 283
2020-11-03
292 283
2020-11-04
292 283
2020-11-05
292 286(+3)
2020-11-06
292 286
2020-11-07
294(+2) 288(+2)
2020-11-08
295(+1) 288
2020-11-09
297(+2) 288
2020-11-10
300(+3) 288
2020-11-11
301(+1) 288
2020-11-12
301 288
2020-11-13
301 289(+1)
2020-11-14
302(+1) 289
2020-11-15
302 289
2020-11-16
302 289
2020-11-17
303(+1) 291(+2)
2020-11-18
304(+1) 291
2020-11-19
304 291
2020-11-20
304 294(+3)
2020-11-21
305(+1) 295(+1)
2020-11-22
306(+1) 295
2020-11-23
306 295
2020-11-24
306 296(+1)
2020-11-25
307(+1) 298(+2)
2020-11-26
307 298
2020-11-27
307 298
2020-11-28
308(+1) 299(+1)
2020-11-29
315(+7) 301(+2)
2020-11-30
323(+8) 301
2020-12-01
326(+3) 304(+3)
2020-12-02
329(+3) 304
2020-12-03
331(+2) 304
2020-12-04
335(+4) 304
2020-12-05
345(+10) 305(+1)
2020-12-06
346(+1) 306(+1)
2020-12-07
348(+2) 306
2020-12-08
350(+2) 307(+1)
2020-12-09
354(+4) 307
2020-12-10
356(+2) 307
2020-12-11
357(+1) 307
2020-12-12
357 307
2020-12-13
359(+2) 307
2020-12-14
359 309(+2)
2020-12-15
362(+3) 312(+3)
2020-12-16
362 319(+7)
2020-12-17
362 324(+5)
2020-12-18
362 341(+17)
2020-12-19
362 345(+4)
2020-12-20
362 345
2020-12-21
363(+1) 345
2020-12-22
363 347(+2)
2020-12-23
363 349(+2)
2020-12-24
363 351(+2)
2020-12-25
363 354(+3)
2020-12-26
363 355(+1)
2020-12-27
364(+1) 356(+1)
2020-12-28
364(+1) 360(+4)
2020-12-29
364 360
2020-12-30
364 361(+1)
2020-12-31
366(+2) 361
2021-01-01
378(+12) 362(+1)
2021-01-02
379(+1) 362
2021-01-03
381(+2) 362
2021-01-04
382(+1) 362
2021-01-05
382 362
2021-01-06
383(+1) 362
2021-01-07
385(+2) 362
2021-01-08
386(+1) 362
2021-01-09
387(+1) 365(+3)
2021-01-10
391(+4) 371(+6)
2021-01-11
392(+1) 374(+3)
2021-01-12
392 376(+2)
2021-01-13
398(+6) 376
2021-01-14
411(+13) 377(+1)
2021-01-15
426(+15) 381(+4)
2021-01-16
436(+10) 382(+1)
2021-01-17
439(+3) 385(+3)
2021-01-18
439 386(+1)
2021-01-19
441(+2) 386
2021-01-20
448(+7) 392(+6)
2021-01-21
453(+5) 396(+4)
2021-01-22
456(+3) 399(+3)
2021-01-23
456(+3) 403(+4)
2021-01-24
458(+2) 405(+2)
2021-01-25
458 409(+4)
2021-01-26
460(+2) 412(+3)
2021-01-27
460 423(+11)
2021-01-28
461(+1) 428(+5)
2021-01-29
463(+2) 438(+10)
2021-01-30
464(+1) 443(+5)
2021-01-31
465(+1) 443
2021-02-01
466(+1) 443
2021-02-02
466 444(+1)
2021-02-03
466 447(+3)
2021-02-04
467(+1) 451(+4)
2021-02-05
470(+3) 452(+1)
2021-02-06
472(+2) 453(+1)
2021-02-07
474(+2) 454(+1)
2021-02-08
474 456(+2)
2021-02-09
476(+2) 457(+1)
2021-02-10
478(+2) 457
2021-02-11
478 459(+2)
2021-02-12
479(+1) 463(+4)
2021-02-13
479 466(+3)
2021-02-14
479 469(+3)
2021-02-15
479 469
2021-02-16
479 469
2021-02-17
479 470(+1)
2021-02-18
483(+4) 470
2021-02-19
484(+1) 470
2021-02-20
516(+32) 470
2021-02-21
533(+17) 473(+3)
2021-02-22
568(+35) 475(+2)
2021-02-23
593(+25) 475
2021-02-24
632(+39) 476(+1)
2021-02-25
697(+65) 477(+1)
2021-02-26
740(+43) 477
2021-02-27
766(+26) 477
2021-02-28
805(+39) 477
2021-03-01
820(+15) 477
2021-03-02
844(+24) 478(+1)
2021-03-03
878(+34) 482(+4)
2021-03-04
909(+31) 484(+2)
2021-03-05
932(+23) 489(+5)
2021-03-06
953(+21) 491(+2)
2021-03-07
987(+34) 510(+19)
2021-03-08
1,011(+24) 517(+7)
2021-03-09
1,060(+49) 538(+21)
2021-03-10
1,124(+64) 549(+11)
2021-03-11
1,163(+39) 597(+48)
2021-03-12
1,225(+62) 619(+22)
2021-03-13
1,264(+39) 623(+4)
2021-03-14
1,305(+41) 647(+24)
2021-03-15
1,325(+20) 730(+83)
2021-03-16
1,430(+105) 818(+88)
2021-03-17
1,505(+75) 840(+22)
2021-03-18
1,541(+36) 898(+58)
2021-03-19
1,578(+37) 917(+19)
2021-03-20
1,632(+54) 935(+18)
2021-03-21
1,680(+48) 950(+15)
2021-03-22
1,753(+73) 967(+17)
2021-03-23
1,788(+35) 999(+32)
2021-03-24
1,817(+29) 1,033(+34)
2021-03-25
1,872(+55) 1,056(+23)
2021-03-26
1,968(+96) 1,074(+18)
2021-03-27
2,147(+179) 1,132(+58)
2021-03-28
2,233(+86) 1,166(+34)
2021-03-29
2,272(+39) 1,172(+6)
2021-03-30
2,377(+105) 1,176(+4)
2021-03-31
2,440(+63) 1,191(+15)
2021-04-01
2,477(+37) 1,240(+49)
2021-04-02
2,546(+69) 1,256(+16)
2021-04-03
2,645(+99) 1,585(+329)
2021-04-04
2,689(+44) 1,653(+68)
2021-04-05
2,752(+63) 1,747(+94)
2021-04-06
2,824(+72) 1,794(+47)
2021-04-07
2,915(+91) 1,824(+30)
2021-04-08
3,028(+113) 1,914(+90)
2021-04-09
3,604(+576) 1,984(+70)
2021-04-10
4,081(+477) 2,080(+96)
2021-04-11
4,238(+157) 2,152(+72)
2021-04-12
4,515(+277) 2,212(+60)
2021-04-13
4,696(+181) 2,252(+40)
2021-04-14
4,874(+178) 2,290(+38)
2021-04-15
5,218(+344) 2,319(+29)
2021-04-16
5,480(+262) 2,393(+74)
2021-04-17
5,771(+291) 2,416(+23)
2021-04-18
6,389(+618) 2,476(+60)
2021-04-19
7,013(+634) 2,524(+48)
2021-04-20
7,444(+431) 2,555(+31)
2021-04-21
7,747(+303) 2,794(+239)
2021-04-22
8,193(+446) 2,924(+130)
2021-04-23
8,848(+655) 3,148(+224)
2021-04-24
9,359(+511) 3,210(+62)
2021-04-25
9,975(+616) 3,400(+190)
2021-04-26
10,555(+580) 3,577(+177)
2021-04-27
11,063(+509) 3,704(+127)
2021-04-28
11,761(+698) 4,698(+994)
2021-04-29
12,641(+880) 4,986(+288)
2021-04-30
13,402(+761) 5,152(+166)
2021-05-01
13,790(+388) 5,200(+48)
2021-05-02
14,520(+730) 5,369(+169)
2021-05-03
15,361(+841) 5,430(+61)
2021-05-04
16,299(+938) 5,791(+361)
2021-05-05
16,971(+672) 6,019(+228)
2021-05-06
17,621(+650) 6,843(+824)
2021-05-07
18,179(+558) 6,884(+41)
2021-05-08
18,717(+538) 7,340(+456)
2021-05-09
19,237(+520) 7,641(+301)
2021-05-10
19,743(+506) 7,820(+179)
2021-05-11
20,223(+480) 8,170(+350)
2021-05-12
20,695(+472) 8,539(+369)
2021-05-13
21,141(+446) 9,519(+980)
2021-05-14
21,499(+358) 9,867(+348)
2021-05-15
21,834(+335) 10,740(+873)
2021-05-16
22,184(+350) 12,120(+1,380)
2021-05-17
22,544(+360) 13,006(+886)
2021-05-18
22,889(+345) 14,343(+1,337)
2021-05-19
23,282(+393) 14,955(+612)
2021-05-20
23,697(+415) 15,700(+745)
2021-05-21
24,157(+460) 16,524(+824)
2021-05-22
24,645(+488) 17,164(+640)
2021-05-23
25,205(+560) 17,701(+537)
2021-05-24
25,761(+556) 18,359(+658)
2021-05-25
26,329(+568) 19,022(+663)
2021-05-26
26,989(+660) 19,772(+750)
2021-05-27
27,638(+649) 20,398(+626)
2021-05-28
28,237(+599) 20,900(+502)
2021-05-29
28,825(+588) 21,315(+415)
2021-05-30
29,404(+579) 22,188(+873)
2021-05-31
30,096(+690) 22,636(+448)
2021-06-01
30,710(+616) 23,389(+753)
2021-06-02
31,460(+750) 24,042(+653)
2021-06-03
32,189(+729) 24,763(+721)
2021-06-04
33,075(+886) 25,544(+781)
2021-06-05
33,613(+538) 26,078(+534)
2021-06-06
34,244(+631) 27,147(+1,069)
2021-06-07
34,833(+589) 28,092(+945)
2021-06-08
35,511(+678) 28,649(+557)
2021-06-09
36,240(+729) 29,047(+398)
2021-06-10
36,666(+426) 29,807(+760)
2021-06-11
37,321(+655) 30,617(+810)
2021-06-12
37,959(+638) 31,222(+605)
2021-06-13
38,427(+468) 31,858(+636)
2021-06-14
38,969(+542) 32,967(+1,109)
2021-06-15
39,464(+495) 33,571(+604)
2021-06-16
40,157(+693) 34,325(+754)
2021-06-17
40,782(+705) 35,030(+625)
2021-06-18
41,581(+799) 35,940(+910)
2021-06-19
42,052(+471) 36,868(+928)
2021-06-20
42,711(+659) 37,489(+621)
2021-06-21
43,446(+735) 38,003(+514)
2021-06-22
44,124(+678) 38,766(+763)
2021-06-23
44,711(+587) 39,314(+548)
2021-06-24
45,366(+655) 40,010(+696)
2021-06-25
46,065(+699) 40,769(+759)
2021-06-26
46,810(+745) 41,439(+670)
2021-06-27
47,649(+839) 42,157(+718)
2021-06-28
48,532(+883) 42,764(+607)
2021-06-29
49,255(+723) 43,473(+709)
2021-06-30
50,385(+1,130) 44,143(+670)
2021-07-01
51,384(+999) 44,858(+715)
2021-07-02
52,350(+966) 45,508(+650)
2021-07-03
53,298(+948) 46,123(+615)
2021-07-04
54,291(+993) 46,740(+617)
2021-07-05
55,187(+896) 47,386(+646)
2021-07-06
56,122(+935) 48,040(+654)
2021-07-07
57,103(+981) 48,974(+934)
2021-07-08
58,057(+954) 50,020(+1,046)
2021-07-09
59,045(+988) 50,917(+897)
2021-07-10
59,978(+933) 51,660(+743)
2021-07-11
60,959(+981) 52,475(+815)
2021-07-12
61,870(+981) 53,477(+1,002)
2021-07-13
62,700(+830) 54,489(+1,012)
2021-07-14
63,615(+915) 55,365(+876)
2021-07-15
64,611(+996) 56,178(+813)
2021-07-16
65,500(+889) 57,057(+849)
2021-07-17
66,336(+836) 57,955(+928)
2021-07-18
67,181(+845) 58,930(+975)
2021-07-19
67,971(+790) 60,017(+1,087)
2021-07-20
68,796(+825) 61,039(+1,022)
2021-07-21
69,608(+812) 61,779(+740)
2021-07-22
70,419(+811) 62,577(+798)
2021-07-23
71,244(+825) 63,474(+897)
2021-07-24
72,104(+860) 64,548(+1,074)
2021-07-25
72,923(+819) 65,264(+716)
2021-07-26
73,701(+778) 65,950(+686)
2021-07-27
74,386(+685) 65,950(+775)
2021-07-28
75,152(+766) 67,692(+967)
2021-07-29
75,917(+765) 68,386(+694)
2021-07-30
76,585(+668) 69,198(+812)
2021-07-31
77,243(+658) 69,996(+798)
2021-08-01
77,914(+671) 70,754(+758)
2021-08-02
78,474(+560) 71,571(+763)
2021-08-03
79,051(+577) 72,145(+628)
2021-08-04
79,634(+583) 72,803(+658)
2021-08-05
80,225(+591) 73,421(+618)
2021-08-06
80,813(+588) 74,045(+624)
2021-08-07
81,335(+522) 74,745(+700)
2021-08-08
81,891(+556) 75,495(+750)
2021-08-09
82,399(+508) 76,155(+660)
2021-08-10
82,898(+499) 77,037(+882)
2021-08-11
83,384(+486) 77,754(+717)
2021-08-12
83,839(+455) 78,431(+677)
2021-08-13
84,262(+423) 78,972(+541)
2021-08-14
84,860(+598) 79,654(+682)
2021-08-15
85,448(+588) 80,396(+742)
2021-08-16
86,041(+593) 81,202(+806)
2021-08-17
86,597(+556) 81,918(+716)
2021-08-18
87,190(+593) 82,666(+748)
2021-08-19
87,723(+533) 83,298(+632)
2021-08-20
88,242(+519) 83,851(+553)
2021-08-21
88,735(+493) 84,506(+655)
2021-08-22
89,231(+496) 85,081(+575)
2021-08-23
89,641(+410) 85,618(+537)
2021-08-24
90,107(+466) 86,130(+512)
2021-08-25
90,535(+428) 86,702(+572)
2021-08-26
90,958(+423) 86,993(+291)
2021-08-27
91,369(+411) 87,299(+306)
2021-08-28
91,770(+401) 87,774(+475)
2021-08-29
92,208(+438) 88,119(+345)
2021-08-30
92,616(+408) 88,443(+324)
2021-08-31
93,055(+439) 88,786(+343)
2021-09-01
93,510(+455) 89,114(+328)
2021-09-02
93,926(+416) 89,500(+386)
2021-09-03
94,417(+491) 89,897(+397)
2021-09-04
94,839(+422) 90,273(+376)
2021-09-05
95,300(+461) 90,684(+411)
2021-09-06
95,828(+528) 91,131(+447)
2021-09-07
96,339(+511) 91,618(+487)
2021-09-08
96,935(+596) 92,015(+397)
2021-09-09
97,524(+589) 92,495(+480)
2021-09-10
98,184(+589) 92,912(+480)
2021-09-11
98,842(+658) 93,411(+499)
2021-09-12
99,504(+662) 93,904(+493)
2021-09-13
100,133(+629) 94,326(+422)
2021-09-14
100,790(+657) 94,904(+578)
2021-09-15
101,443(+653) 95,367(+463)
2021-09-16
102,136(+693) 95,810(+443)
2021-09-17
102,834(+698) 96,275(+465)
2021-09-18
103,482(+648) 96,767(+492)
2021-09-19
104,094(+612) 97,227(+460)
2021-09-20
104,716(+622) 97,700(+473)
2021-09-21
105,344(+628) 98,186(+486)
2021-09-22
105,981(+637) 98,655(+469)
2021-09-23
106,619(+638) 99,134(+479)
2021-09-24
107,441(+822) 99,628(+494)
2021-09-25
108.257(+0,76%) 100.182(+0,56%)
2021-09-26
109.087(+0,77%) 100.655(+0,47%)
2021-09-27
109.926(+0,77%) 101.185(+0,53%)
2021-09-28
110.792(+0,79%) 101.690(+0,5%)
2021-09-29
111.673(+0,8%) 102.222(+0,52%)
2021-09-30
112.651(+0,88%) 102.827(+0,59%)
2021-10-01
112.883(+0,21%) 103.383(+0,54%)
2021-10-02
113.057(+0,15%) 103.918(+0,52%)
2021-10-03
113.256(+0,18%) 104.408(+0,47%)
2021-10-04
113.475(+0,19%) 104.865(+0,44%)
2021-10-05
113.703(+0,2%) 105.350(+0,46%)
2021-10-06
113.924(+0,19%) 105.793(+0,42%)
2021-10-07
114.148(+0,2%) 106.292(+0,47%)
2021-10-08
114.351(+0,18%) 106.839(+0,51%)
2021-10-09
114.571(+0,19%) 107.376(+0,5%)
2021-10-10
114.810(+0,21%) 107.857(+0,45%)
2021-10-11
115.068(+0,22%) 108.403(+0,51%)
2021-10-12
115.335(+0,23%) 108.802(+0,37%)
2021-10-13
115.607(+0,24%) 109.296(+0,45%)
2021-10-14
115.875(+0,23%) 109.655(+0,33%)
2021-10-15
116.140(+0,23%) 110.154(+0,46%)
2021-10-16
116.407(+0,23%) 110.465(+0,28%)
2021-10-17
116.665(+0,22%) 110.870(+0,37%)
2021-10-18
116.860(+0,17%) 111.149(+0,25%)
2021-10-19
117.035(+0,15%) 111.420(+0,24%)
2021-10-20
117.201(+0,14%) 111.690(+0,24%)
2021-10-21
117.352(+0,13%) 112.056(+0,33%)
2021-10-22
117.500(+0,13%) 112.383(+0,29%)
2021-10-23
117.644(+0,12%) 112.658(+0,24%)
2021-10-24
117.772(+0,11%) 112.977(+0,28%)
2021-10-25
117.888(+0,1%) 113.264(+0,25%)
2021-10-26
118.000(+0,1%) 113.527(+0,23%)
2021-10-27
118.111(+0,09%) 113.791(+0,23%)
2021-10-28
118.220(+0,09%) 114.063(+0,24%)
2021-10-29
118.321(+0,09%) 114.300(+0,21%)
2021-10-30
118.427(+0,09%) 114.534(+0,2%)
2021-10-31
118.522(+0,08%) 114.727(+0,17%)
2021-11-01
118.613(+0,08%) 114.902(+0,15%)
2021-11-02
118.702(+0,08%) 115.017(+0,1%)
2021-11-03
118.787(+0,07%) 115.111(+0,08%)
2021-11-04
118.870(+0,07%) 115.207(+0,08%)
2021-11-05
118.948(+0,07%) 115.289(+0,07%)
2021-11-06
119.021(+0,06%) 115.367(+0,07%)
2021-11-07
119.092(+0,06%) 115.447(+0,07%)
2021-11-08
119.160(+0,06%) 115.519(+0,06%)
2021-11-09
119.227(+0,06%) 115.591(+0,06%)
2021-11-10
119.292(+0,05%) 115.659(+0,06%)
2021-11-11
119.358(+0,06%) 115.730(+0,06%)
2021-11-12
119.421(+0,05%) 115.797(+0,06%)
2021-11-13
119.481(+0,05%) 115.862(+0,06%)
2021-11-14
119.536(+0,05%) 115.924(+0,05%)
2021-11-15
119.588(+0,04%) 115.979(+0,05%)
2021-11-16
119.636(+0,04%) 116.024(+0,04%)
2021-11-17
119.687(+0,04%) 116.072(+0,04%)
2021-11-18
119.741(+0,05%) 116.122(+0,04%)
2021-11-19
119.786(+0,04%) 116.170(+0,04%)
2021-11-20
119.826(+0,03%) 116.207(+0,03%)
2021-11-21
119.867(+0,03%) 116.246(+0,03%)
2021-11-22
119.904(+0,03%) 116.286(+0,03%)
2021-11-23
119.943(+0,03%) 116.320(+0,03%)
2021-11-24
119.977(+0,03%) 116.357(+0,03%)
2021-11-25
120.009(+0,03%) 116.387(+0,03%)
2021-11-26
120.038(+0,02%) 116.417(+0,03%)
2021-11-27
120.064(+0,02%) 116.446(+0,02%)
2021-11-28
120.087(+0,02%) 116.466(+0,02%)
2021-11-29
120.112(+0,02%) 116.488(+0,02%)
2021-11-30
120.134(+0,02%) 116.507(+0,02%)
2021-12-01
120.160(+0,02%) 116.529(+0,02%)
2021-12-02
120.183(+0,02%) 116.548(+0,02%)
2021-12-03
120.207(+0,02%) 116.569(+0,02%)
2021-12-04
120.232(+0,02%) 116.588(+0,02%)
2021-12-05
120.256(+0,02%) 116.609(+0,02%)
2021-12-06
120.272(+0,01%) 116.627(+0,02%)
2021-12-07
120.286(+0,01%) 116.642(+0,01%)
2021-12-08
120.300(+0,01%) 116.655(+0,01%)
2021-12-09
120.312(+0,01%) 116.668(+0,01%)
2021-12-10
120.327(+0,01%) 116.680(+0,01%)
2021-12-11
120.343(+0,01%) 116.695(+0,01%)
2021-12-12
120.355(+0,01%) 116.708(+0,01%)
2021-12-13
120.370(+0,01%) 116.720(+0,01%)
2021-12-14
120.382(+0,01%) 116.734(+0,01%)
2021-12-15
120.390(+0,01%) 116.746(+0,01%)
2021-12-16
120.397(+0,01%) 116.759(+0,01%)
2021-12-17
120.405(+0,01%) 116.771(+0,01%)
2021-12-18
120.410(=) 116.782(+0,01%)
2021-12-19
120.416(=) 116.792(+0,01%)
2021-12-20
120.423(+0,01%) 116.803(+0,01%)
2021-12-21
120.427(=) 116.815(+0,01%)
2021-12-22
120.430(=) 116.824(+0,01%)
2021-12-23
120.434(=) 116.834(+0,01%)
2021-12-24
120.440(=) 116.845(+0,01%)
2021-12-25
120.445(=) 116.853(+0,01%)
2021-12-26
120.449(=) 116.861(+0,01%)
2021-12-27
120.464(+0,01%) 116.874(+0,01%)
2021-12-28
120.469(=) 116.885(+0,01%)
2021-12-29
120.473(=) 116.894(+0,01%)
2021-12-30
120.487(+0,01%) 116.907(+0,01%)
2021-12-31
120.493(=) 116.917(+0,01%)
2022-01-01
120.507(+0,01%) 116.929(+0,01%)
2022-01-02
120.510(=) 116.940(+0,01%)
2022-01-03
120.516(=) 116.952(+0,01%)
2022-01-04
120.526(+0,01%) 116.963(+0,01%)
2022-01-05
120.535(+0,01%) 116.971(+0,01%)
2022-01-06
120.553(+0,01%) 116.982(+0,01%)
2022-01-07
120.564(+0,01%) 116.991(+0,01%)
2022-01-08
120.591(+0,02%) 117.003(+0,01%)
2022-01-09
120.621(+0,02%) 117.014(+0,01%)
2022-01-10
120.636(+0,01%) 117.023(+0,01%)
2022-01-11
120.670(+0,03%) 117.034(+0,01%)
2022-01-12
120.684(+0,01%) 117.043(+0,01%)
2022-01-13
120.718(+0,03%) 117.057(+0,01%)
2022-01-14
120.728(+0,01%) 117.072(+0,01%)
2022-01-15
120.773(+0,04%) 117.089(+0,01%)
2022-01-16
120.796(+0,02%) 117.102(+0,01%)
2022-01-17
120.825(+0,02%) 117.118(+0,01%)
2022-01-18
120.847(+0,02%) 117.129(+0,01%)
2022-01-19
120.877(+0,02%) 117.146(+0,01%)
2022-01-20
120.914(+0,03%) 117.162(+0,01%)
2022-01-21
120.956(+0,03%) 117.180(+0,02%)
2022-01-22
121.000(+0,04%) 117.195(+0,01%)
2022-01-23
121.026(+0,02%) 117.213(+0,02%)
2022-01-24
121.066(+0,03%) 117.232(+0,02%)
2022-01-25
121.094(+0,02%) 117.247(+0,01%)
2022-01-26
121.116(+0,02%) 117.267(+0,02%)
2022-01-27
121.150(+0,03%) 117.286(+0,02%)
2022-01-28
121.188(+0,03%) 117.303(+0,01%)
2022-01-29
121.242(+0,04%) 117.363(+0,05%)
2022-01-30
121.299(+0,05%) 117.428(+0,06%)
2022-01-31
121.355(+0,05%) 117.535(+0,09%)
2022-02-01
121.390(+0,03%) 117.633(+0,08%)
2022-02-02
121.438(+0,04%) 117.728(+0,08%)
2022-02-03
121.484(+0,04%) 117.820(+0,08%)
2022-02-04
121.550(+0,05%) 117.918(+0,08%)
2022-02-05
121.662(+0,09%) 118.023(+0,09%)
2022-02-06
121.773(+0,09%) 118.122(+0,08%)
2022-02-07
121.881(+0,09%) 118.212(+0,08%)
2022-02-08
121.983(+0,08%) 118.286(+0,06%)
2022-02-09
122.206(+0,18%) 118.344(+0,05%)
2022-02-10
122.468(+0,21%) 118.420(+0,06%)
2022-02-11
122.742(+0,22%) 118.525(+0,09%)
2022-02-12
123.042(+0,24%) 118.660(+0,11%)
2022-02-13
123.443(+0,33%) 118.804(+0,12%)
2022-02-14
123.955(+0,41%) 118.960(+0,13%)
2022-02-15
124.139(+0,15%) 119.196(+0,2%)
2022-02-16
124.343(+0,16%) 119.353(+0,13%)
2022-02-17
124.787(+0,36%) 119.633(+0,23%)
2022-02-18
125.201(+0,33%) 119.880(+0,21%)
2022-02-19
125.753(+0,44%) 120.165(+0,24%)
2022-02-20
126.489(+0,59%) 120.462(+0,25%)
2022-02-21
126.977(+0,39%) 120.767(+0,25%)
2022-02-22
127.575(+0,47%) 121.125(+0,3%)
2022-02-23
128.133(+0,44%) 121.553(+0,35%)
2022-02-24
128.599(+0,36%) 121.877(+0,27%)
2022-02-25
129.078(+0,37%) 122.380(+0,41%)
2022-02-26
129.548(+0,36%) 122.877(+0,41%)
2022-02-27
129.920(+0,29%) 123.353(+0,39%)
2022-02-28
130.276(+0,27%) 123.772(+0,34%)
2022-03-01
130.589(+0,24%) 124.177(+0,33%)
2022-03-02
131.004(+0,32%) 124.627(+0,36%)
2022-03-03
131.372(+0,28%) 125.029(+0,32%)
2022-03-04
131.738(+0,28%) 125.536(+0,41%)
2022-03-05
132.072(+0,25%) 126.031(+0,39%)
2022-03-06
132.402(+0,25%) 126.439(+0,32%)
2022-03-07
132.708(+0,23%) 126.921(+0,38%)
2022-03-08
133.065(+0,27%) 127.344(+0,33%)
2022-03-09
133.263(+0,15%) 127.683(+0,27%)
2022-03-10
133.501(+0,18%) 127.995(+0,24%)
2022-03-11
133.738(+0,18%) 128.300(+0,24%)
2022-03-12
133.943(+0,15%) 128.623(+0,25%)
2022-03-13
134.068(+0,09%) 128.968(+0,27%)
2022-03-14
134.213(+0,11%) 129.292(+0,25%)
2022-03-15
134.352(+0,1%) 129.717(+0,33%)
2022-03-16
134.492(+0,1%) 130.028(+0,24%)
2022-03-17
134.624(+0,1%) 130.407(+0,29%)
2022-03-18
134.772(+0,11%) 130.688(+0,22%)
2022-03-19
134.889(+0,09%) 130.804(+0,09%)
2022-03-20
134.986(+0,07%) 130.956(+0,12%)
2022-03-21
135.085(+0,07%) 131.038(+0,06%)
2022-03-22
135.158(+0,05%) 131.110(+0,05%)
2022-03-23
135.222(+0,05%) 131.161(+0,04%)
2022-03-24
135.285(+0,05%) 131.216(+0,04%)
2022-03-25
135.344(+0,04%) 131.313(+0,07%)
2022-03-26
135.402(+0,04%) 131.351(+0,03%)
2022-03-27
135.461(+0,04%) 131.413(+0,05%)
2022-03-28
135.513(+0,04%) 131.459(+0,04%)
2022-03-29
135.552(+0,03%) 131.527(+0,05%)
2022-03-30
135.585(+0,02%) 131.598(+0,05%)
2022-03-31
135.625(+0,03%) 131.706(+0,08%)
2022-04-01
135.682(+0,04%) 131.808(+0,08%)
2022-04-02
135.714(+0,02%) 131.940(+0,1%)
2022-04-03
135.747(+0,02%) 132.068(+0,1%)
2022-04-04
135.782(+0,03%) 132.201(+0,1%)
2022-04-05
135.812(+0,02%) 132.328(+0,1%)
2022-04-06
135.834(+0,02%) 132.449(+0,09%)
2022-04-07
135.861(+0,02%) 132.517(+0,05%)
2022-04-08
135.889(+0,02%) 132.569(+0,04%)
2022-04-09
135.914(+0,02%) 132.596(+0,02%)
2022-04-10
135.947(+0,02%) 132.618(+0,02%)
2022-04-11
135.963(+0,01%) 132.639(+0,02%)
2022-04-12
135.980(+0,01%) 132.666(+0,02%)
2022-04-13
135.998(+0,01%) 132.689(+0,02%)
2022-04-14
136.013(+0,01%) 132.709(+0,02%)
2022-04-15
136.032(+0,01%) 132.732(+0,02%)
2022-04-16
136.044(+0,01%) 132.751(+0,01%)
2022-04-17
136.060(+0,01%) 132.769(+0,01%)
2022-04-18
136.076(+0,01%) 132.789(+0,02%)
2022-04-19
136.090(+0,01%) 132.801(+0,01%)
2022-04-20
136.117(+0,02%) 132.825(+0,02%)
2022-04-21
136.146(+0,02%) 132.851(+0,02%)
2022-04-22
136.172(+0,02%) 132.880(+0,02%)
2022-04-23
136.200(+0,02%) 132.896(+0,01%)
2022-04-24
136.216(+0,01%) 132.921(+0,02%)
2022-04-25
136.228(+0,01%) 132.945(+0,02%)
2022-04-26
136.230(=) 132.968(+0,02%)
2022-04-27
136.235(=) 132.994(+0,02%)
2022-04-28
136.240(=) 133.023(+0,02%)
2022-04-29
136.246(=) 133.050(+0,02%)
2022-04-30
136.251(=) 133.073(+0,02%)
2022-05-01
136.252(=) 133.095(+0,02%)
2022-05-02
136.254(=) 133.116(+0,02%)
2022-05-03
136.257(=) 133.144(+0,02%)
2022-05-04
136.258(=) 133.156(+0,01%)
2022-05-05
136.259(=) 133.167(+0,01%)
2022-05-06
136.260(=) 133.172(=)
2022-05-07
136.262(=) 133.177(=)
2022-05-08
136.262(=) 133.181(=)
2022-05-09
136.262(=) 133.182(=)
2022-05-10
136.262(=) 133.184(=)
2022-05-11
136.262(=) 133.184(=)
2022-05-12
136.262(=) 133.186(=)
2022-05-13
136.262(=) 133.189(=)
2022-05-14
136.262(=) 133.192(=)
2022-05-15
136.262(=) 133.194(=)
2022-05-16
136.262(=) 133.197(=)
2022-05-17
136.262(=) 133.197(=)
2022-05-18
136.262(=) 133.198(=)
2022-05-19
136.262(=) 133.198(=)
2022-05-20
136.262(=) 133.201(=)
2022-05-31
136.262(n.a.) 133.204(n.a.)
2022-06-01
136.262(=) 133.204(=)
2022-06-02
136.262(=) 133.205(=)
2022-06-07
136.262(n.a.) 133.206(n.a.)
2022-06-21
136.262(n.a.) 133.206(n.a.)
2022-07-07
136.314(n.a.) 133.206(n.a.)
2022-07-17
136.455(n.a.) 133.291(n.a.)

27 tháng 1[sửa | sửa mã nguồn]

Một kệ khử trùng tay trống không tại Kep vào ngày 28 tháng 1, một ngày sau khi trường hợp đầu tiên được xác nhận tại Campuchia

Vào lúc 3 giờ chiều, trường hợp đầu tiên đã được xác nhận tại Sihanoukville là một người đàn ông Trung Quốc 60 tuổi đến vào ngày 23 tháng 1 từ Vũ Hán, Hồ Bắc với gia đình. Ba thành viên khác trong gia đình ông bị cách ly và họ dường như không có triệu chứng, trong khi ông được đưa vào phòng cách ly riêng tại Bệnh viện Preah Sihanouk.[4][5][6]

10 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Sau hai tuần được điều trị và theo dõi, ông đã bình phục hoàn toàn, Bộ Y tế tuyên bố về việc xét nghiệm âm tính lần thứ ba bởi Viện Pasteur Campuchia. Gia đình cuối cùng đã được xuất viện và bay trở về quê nhà vào ngày hôm sau và cùng 80 người quốc tịch Trung Quốc đã đến Sihanoukville trên cùng chuyến bay với ông ta, hầu hết đã trở về Trung Quốc, mặc dù thành phố Vũ Hán vẫn bị kiểm dịch.[7][8]

13 tháng 2[sửa | sửa mã nguồn]

Du thuyền MS Westerdam được cho là đã đưa 1.455 hành khách và 802 phi hành đoàn trên khắp châu Á, 651 người trong số đó là công dân Hoa Kỳ. Con tàu trước đó đã cập cảng Hồng Kông, vào khoảng thời gian nó bị virus tấn công nặng.[9] Westerdam đã đến Sihanoukville vào ngày 13 tháng 2 sau khi nó bị 4 quốc gia từ chối vì lo ngại virus. Khoảng 20 hành khách trên tàu là những người không khỏe đã làm các xét nghiệm lâm sàng nhưng đại đa số là lấy nhiệt độ của họ và điền vào một mẫu đơn. Hầu hết những hành khách này sau đó đã lên đường trở về.

Trong số 145 hành khách trên du thuyền trên bị kiểm dịch ở Malaysia vào ngày 15 tháng 2, một phụ nữ 83 tuổi người Mỹ đã xét nghiệm dương tính với virus này, dẫn đến lo ngại rằng các hành khách khác cũng có thể đã bị nhiễm bệnh.[10] Đến lúc đó, 781 hành khách còn lại đã bị cách ly và làm các xét nghiệm lâm sàng, và Westerdam vẫn bị chỉ trích vì nó không được thiết kế để cách ly và hành khách có thể giao tiếp.

Một diễn viên hài trú tại Oregon, người được thuê để biểu diễn ở Westerdam được cho là đã bỏ qua việc kiểm dịch bằng cách lẻn một chuyến bay trở lại Seattle. Tuy nhiên, anh ta nói rằng việc kiểm dịch không diễn ra. [11] [12]

Các xét nghiệm sau đó về người phụ nữ Mỹ cho thấy âm tính theo CDC Hoa Kỳ tuyên bố vào ngày 6 tháng 3.[13] Mặc dù CDC đã không kiểm tra trực tiếp người phụ nữ, nhưng đã xác nhận rằng sau kết quả dương tính ban đầu của bệnh nhân, hai lần xét nghiệm tiếp theo đã trở thành âm tính. Không rõ tại sao ban đầu cô ấy cho kết quả dương tính với COVID-19, mặc dù các quan chức CDC cho biết cô có thể bị bệnh hô hấp khác.

7 tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Trường hợp thứ hai được công bố trên một người đàn ông 38 tuổi, người Campuchia ở Xiêm Riệp đã được chẩn đoán nhiễm virus cùng với bốn người khác (ba người thân của người đàn ông và một phụ nữ Nhật Bản) tại Bệnh viện tỉnh Xiêm Riệp, tất cả đều có liên hệ trực tiếp với một người đàn ông Nhật Bản ở độ tuổi 40 rời Campuchia vào ngày 3 tháng 2 và có kết quả dương tính khi đến Nhật tại Sân bay quốc tế Chubu tại Tokoname, Aichi. Trong khi đó, khoảng 40 người khác trong cùng thành phố đã bị cách ly dưới sự giám sát y tế kể từ khi tiếp xúc gián tiếp với cùng một người đàn ông Nhật Bản. Do đó, quyết định của chính phủ là tất cả các trường học phải đóng cửa và hủy bỏ tết Songkran sắp tới.[14][15]

10 tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Campuchia tuyên bố trường hợp thứ ba theo Bộ Y tế của Campuchia. Vào lúc 4:30 chiều, một phụ nữ 65 tuổi người Anh đã được xét nghiệm dương tính với virus tại Kampong Cham. Bà là hành khách của một tàu du lịch có tên Viking Cruise Journey, đi từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thành phố Kampong Cham.[16]

Người phụ nữ đã đáp chuyến bay từ London thẳng đến Hà Nội vào ngày 2 tháng 3, sau đó một chuyến bay khác đến Thành phố Hồ Chí Minh với bốn người khác, tất cả đều là người Anh. Đến Phnôm Pênh vào ngày 7 tháng 3, có thông tin rằng một phụ nữ Việt Nam ngồi cạnh trên máy bay từ London đã mang virus. 5 người đã được lấy mẫu để xét nghiệm. 2 người trong số họ từ chối xét nghiệm nói rằng họ khỏe mạnh và không có triệu chứng nào, cho đến khi tàu du lịch đến Kampong Cham vào ngày 9 tháng 3.[17]

11 tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Sau sự kiện này, chiếc thuyền cập cảng để xét nghiệm tất cả 29 hành khách khác và 34 hành đoàn và họ đã được kiểm dịch tại một khách sạn ở đâu đó trong thành phố.[18]

Bệnh nhân người Anh đã được chuyển đến Bệnh viện Hoàng gia Phnôm Pênh tại Phnôm Pênh do yêu cầu của cô, thêm vào đó cô đã được tiến hành với sự phối hợp từ WHO.[19]

12 tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Một trường hợp khác của hai hành khách của Viking Cruise Journey đã được xác nhận vào buổi trưa có kết quả dương tính là một người đàn ông Anh, 73 tuổi và vợ ông, 69 tuổi, nâng tổng số lên 5 trường hợp được xác nhận tại thời điểm đó. Do tuổi tác, cặp vợ chồng đã được chuyển đến Bệnh viện hữu nghị Khmer-Liên Xô tại Phnôm Pênh.[20][21]

13 tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Các quan chức y tế đã xác nhận hai trường hợp tại Phnôm Pênh lúc 8 giờ sáng, tổng cộng là bảy trường hợp. Một người Canada 49 tuổi và một người Bỉ 33 tuổi đang bị cách ly trong Bệnh viện hữu nghị Khmer-Liên Xô.[22] Chính quyền đã cố gắng xác định vị trí những người có liên hệ với bệnh nhân.[23]

Hiện tại, hai du khách khác đến Bảo tàng diệt chủng Tuol Sleng (Một người Anh và bạn của anh một người Trung Quốc) đã bị nghi ngờ có các triệu chứng và được đưa vào bệnh viện nói trên. Tuy nhiên, một người đàn ông Anh đã trốn thoát nhưng được tìm thấy sau đó tại Kampot và nhập viện tại đó. Họ đã được xét nghiệm âm tính, chỉ là cơn sốt nhẹ. Tuy nhiên, tự theo dõi vẫn được áp dụng.

Tất cả các tàu du lịch đã bị cấm vào nước này thông qua trạm kiểm soát K'am Samnar và bất kỳ trạm kiểm soát nào khác.[24][25]

14 tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Do quan ngại, các quan chức y tế đã quyết định đóng cửa Chi nhánh Koh Pich cửa Trường quốc tế Canada (CIS) kể từ khi người đàn ông 49 tuổi người Canada đã dạy ở đó có kết quả dương tính để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng hơn. Tổ chức phi chính phủ nơi người đàn ông 33 tuổi người Bỉ từng làm việc cũng đã bị đóng cửa.[26]

Vào ngày hôm đó, may mắn thay, hai đứa trẻ của người đàn ông Canada đã được xét nghiệm âm tính với virus.[27] Lưu ý rằng người đàn ông được đề cập ở trên gần đây đã đến thăm Thái Lan và đến Campuchia vào ngày 9 tháng 3. Cảm thấy không khỏe, anh đã liên lạc với đội ngũ y tế vào ngày 11 tháng 3.

Theo thông cáo báo chí của Bộ Y tế, Campuchia tuyên bố cấm tất cả các công dân từ Ý, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Hoa Kỳ, do đó tất cả thị thực sẽ bị đình chỉ. Chính sách này sẽ được áp dụng trong 30 ngày, có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3.[28]

Khoảng 12 giờ chiều, Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao (MOEYS) đã xuất bản một bài báo, tuyên bố rằng họ sẽ phải đóng cửa tất cả các viện giáo dục ở Phnôm Pênh trong một thời gian cho đến khi có thông báo mới.[29][30]

15 tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Ngoài năm quốc gia bị đình chỉ 30 ngày vào Campuchia, họ đã thêm Iran vào danh sách, tổng cộng là 6 nước. Điều này sẽ có hiệu lực vào ngày 18 tháng 3.[31]

Một trường hợp mắc COVID-19 nữa đã được xác nhận tại Phnôm Pênh vào lúc 5 giờ chiều là một người đàn ông Pháp, 35 tuổi. Với vợ và em bé bốn tháng tuổi, gia đình đã bay từ Paris đến Singapore vào ngày 13 tháng 3. Có dấu hiệu sốt, chính quyền ở đó đã lấy mẫu của anh đi kiểm tra. Để chờ kết quả, anh ta không được phép đi ra ngoài.

Gia đình đó đến Sân bay quốc tế Phnôm Pênh vào sáng ngày 14 tháng 3. Trong cùng ngày, xét nghiệm đã cho kết quả dương tính đối với công dân Pháp trên và đội ngũ y tế đã cách ly họ lúc 8:30 tối. Kể từ ngày 15 tháng 3, người đàn ông được đưa vào Bệnh viện hữu nghị Khmer-Liên Xô trong khi mẹ và em bé ở nhà của một người họ hàng dưới sự giám sát y tế.[32]

Liên lạc với người đàn ông được tìm thấy trong chiếc máy bay anh ta lên, có tổng số 24 hành khách (bao gồm cả anh và gia đình) và 2 người vận chuyển khác đã đưa về nhà để được kiểm tra.

Vào lúc 9 giờ tối, một báo cáo về 4 trường hợp nữa đã được công khai, nâng tổng số lên 12 vào cuối ngày. Nó bao gồm một trẻ sơ sinh 4 tháng tuổi của bệnh nhân Pháp, một người Campuchia đến từ Pháp và hai người Hồi giáo Khmer, 35 và 39 tuổi, đã tham dự một sự kiện cầu nguyện gần Kuala Lumpur, Malaysia vào ngày 29 tháng 2.

Những người tham gia cầu nguyện có tất cả 10 người đã đến Preah Vihear (ngoại trừ một người đến Stung Treng) vào ngày 3 tháng 3 và đến ngày 14 tháng 3, Malaysia thông báo rằng họ đã tìm thấy người nhiễm bệnh buổi cầu nguyện đó. 8 người khác sẽ xét nghiệm liên tục.[33][34]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2024.
 2. ^ “Cambodia confirms first case of coronavirus: Health minister”. CNA.asia. ngày 27 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 1 năm 2020.
 3. ^ “CDC Campuchia”. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2020.
 4. ^ “Cambodia Confirms First Coronavirus Case”. Voice of America. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 5. ^ 谭欣雨. “Cambodia confirms first case of novel coronavirus: health minister – Chinadaily.com.cn”. China Daily. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 6. ^ “Coronavirus confirmed in Cambodia”. Khmer Times-US. ngày 27 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 7. ^ “Cambodia's Only Confirmed Coronavirus Patient has Recovered, says Ministry of Health”. Cambodianess.com. ngày 10 tháng 2 năm 2020.
 8. ^ “Chinese National Recovers from Novel Coronavirus, Released from Sihanoukville Hospital”. VOA Cambodia. ngày 10 tháng 2 năm 2020.
 9. ^ “Coronavirus: How did Cambodia's cruise ship welcome go wrong?”. BBC News. ngày 20 tháng 2 năm 2020.
 10. ^ “Coronavirus Infection Found After Cruise Ship Passengers Disperse”. The New York Times. ngày 16 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 2 năm 2020.
 11. ^ “Hotel getaway: Oregon comedian quarantined amid cruise ship virus sneaks flight to Seattle”. KOMO NEWS. ngày 18 tháng 2 năm 2020.
 12. ^ His statements on Twitter (@theMHcomedian)
 13. ^ “U.S. Woman Who Traveled on the Westerdam Cruise Ship Does Not Have Coronavirus After All, CDC Says”. TIME. ngày 6 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ “First Case of Virus Found in Cambodian”. VOA Cambodia. ngày 7 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ “First Cambodian tests positive for coronavirus”. Reuters. ngày 7 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “Cambodia confirms third case”. Cambodianess.com. ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “Cambodia Announces Third Virus Case, British Tourist Tests Positive on River Cruise from Vietnam”. VOA Cambodia. ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 18. ^ “Passengers Aboard Riverboat Docked in Kampong Cham to be Tested for COVID-19”. Cambodianess. ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 19. ^ “Cambodia's Third COVID-19 Case to be Transferred to Phnom Penh”. Cambodianess. ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 20. ^ “Cambodia Confirms Two New Cases of Covid-19 on British Citizens”. Fresh News. ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 21. ^ “Two British Tourists Carrying COVID-19 Are Put in Quarantine in Cambodia”. Cambodianess. ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 22. ^ “Cambodia Confirms Two New Cases of Covid-19 Tallying to Seven”. Fresh News. ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 23. ^ “Two More Cases of COVID-19 Are Identified in Cambodia”. Cambodianess. ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 24. ^ “Cruise Ships Coming from Vietnam on the Mekong River Can No Longer Enter the Country”. Cambodianess. ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 25. ^ “Cambodia bans cruise ships, fearing spread of COVID-19”. ABS-CBN. ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 26. ^ “Cambodian Government Temporarily Closes Canadian International School (Koh Pich) after a 49-year-old Canadian Staff Tested Positive of Covid-19”. Fresh News. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 27. ^ “Kids of the 49-year-old Canadian Man Tested Negative of Covid-19”. Fresh News. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 28. ^ “Cambodia Bans Entries of Foreigners from Italy, Germany, Spain, France, and US for 30 Days to Prevent Covid-19, Effective 17 March”. Fresh News. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 29. ^ “Cambodian Government Temporarily Closes Canadian International School (Koh Pich) after a 49-year-old Canadian Staff Tested Positive of Covid-19”. Fresh News. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 30. ^ “Schools in Phnom Penh and Siem Reap City Close for Early Summer Vacation”. Cambodianess. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 31. ^ “Cambodia Bans Entries of Iranians for 30 Days to Prevent Covid-19”. Fresh News. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 32. ^ “A Frenchman Becomes the Latest Person to Test Positive for COVID-19”. Cambodianess. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 33. ^ “Cambodia Confirms Four New Cases of Covid-19, Tallying to Twelve”. Fresh News. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 34. ^ “(In Khmer) Four other cases of COVID-19 were found”. VOD Khmer. ngày 15 tháng 3 năm 2020.