Đại dịch COVID-19 tại Cuba

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Cuba
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríCuba
Trường hợp đầu tiênTrinidad
Ngày đầu11 tháng 3 năm 2020 (3 năm, 6 tháng và 16 ngày)
Nguồn gốcLombardy, Ý
Trường hợp xác nhận1.115.091 [1]
Trường hợp hiện tại161
Phục hồi1.103.302
Tử vong
8.530 [1]
Tỷ lệ tử vong0.76%
Vắc-xin
  • 10.768.788[1] (tổng lượt tiêm chủng)
  • 10.031.911[1] (tiêm chủng đủ)
  • 45.622.024[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
https://temas.sld.cu/coronavirus/covid-19/

Bài viết này ghi lại các tác động của Đại dịch COVID-19 tại Cuba và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp hiện thời.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Cuba ghi nhận 1,111,993 trường hợp mắc COVID-19 và 8,530 trường hợp tử vong.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Cuba  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-11
3(n.a.)
2020-03-12
3(=)
2020-03-13
4(+33%)
4(=)
2020-03-16
5(+25%)
2020-03-17
7(+40%)
2020-03-18
11(+57%) 1(n.a.)
2020-03-19
16(+45%) 1(=)
2020-03-20
25(+56%) 1(=)
2020-03-21
35(+40%) 1(=)
2020-03-22
40(+14%) 1(=)
2020-03-23
48(+20%) 1(=)
2020-03-24
57(+19%) 1(=)
2020-03-25
67(+18%) 1(=)
2020-03-26
80(+19%) 2(+100%)
2020-03-27
119(+49%) 2(=)
2020-03-28
139(+17%) 4(+100%)
2020-03-29
170(+22%) 4(=)
2020-03-30
186(+9,4%) 6(+50%)
2020-03-31
212(+14%) 6(=)
2020-04-01
233(+9,9%) 6(=)
2020-04-02
269(+15%) 7(+17%)
2020-04-03
288(+7,1%) 7(=)
2020-04-04
320(+11%) 8(+14%)
2020-04-05
350(+9,4%) 9(+12%)
2020-04-06
396(+13%) 11(+22%)
2020-04-07
457(+15%) 12(+9,1%)
2020-04-08
515(+13%) 15(+25%)
2020-04-09
564(+9,5%) 15(=)
2020-04-10
620(+9,9%) 16(+6,7%)
2020-04-11
669(+7,9%) 18(+12%)
2020-04-12
726(+8,5%) 21(+17%)
2020-04-13
766(+5,5%) 21(=)
2020-04-14
814(+6,3%) 24(+14%)
2020-04-15
862(+5,9%) 27(+12%)
2020-04-16
923(+7,1%) 32(+19%)
2020-04-17
986(+6,8%) 33(+3,1%)
2020-04-18
1.035(+5%) 35(+6,1%)
2020-04-19
1.087(+5%) 37(+5,7%)
2020-04-20
1.137(+4,6%) 39(+5,4%)
2020-04-21
1.189(+4,6%) 41(+5,1%)
2020-04-22
1.235(+3,9%) 44(+7,3%)
2020-04-23
1.285(+4%) 51(+16%)
2020-04-24
1.337(+4%) 51(=)
2020-04-25
1.369(+2,4%) 54(+5,9%)
2020-04-26
1.389(+1,5%) 56(+3,7%)
2020-04-27
1.437(+3,5%) 58(+3,6%)
2020-04-28
1.467(+2,1%) 58(=)
2020-04-29
1.501(+2,3%) 61(+5,2%)
2020-04-30
1.537(+2,4%) 64(+4,9%)
2020-05-01
1.611(+4,8%) 66(+3,1%)
2020-05-02
1.649(+2,4%) 67(+1,5%)
2020-05-03
1.668(+1,2%) 69(+3%)
2020-05-04
1.685(+1%) 69(=)
2020-05-05
1.703(+1,1%) 69(=)
2020-05-06
1.729(+1,5%) 73(+5,8%)
2020-05-07
1.741(+0,69%) 74(+1,4%)
2020-05-08
1.754(+0,75%) 74(=)
2020-05-09
1.766(+0,68%) 77(+4,1%)
2020-05-10
1.783(+0,96%) 77(=)
2020-05-11
1.804(+1,2%) 78(+1,3%)
2020-05-12
1.810(+0,33%) 79(+1,3%)
2020-05-13
1.830(+1,1%) 79(=)
2020-05-14
1.840(+0,55%) 79(=)
2020-05-15
1.862(+1,2%) 79(=)
2020-05-16
1.872(+0,54%) 79(=)
2020-05-17
1.881(+0,48%) 79(=)
2020-05-18
1.887(+0,32%) 79(=)
2020-05-19
1.900(+0,69%) 79(=)
2020-05-20
1.908(+0,42%) 80(+1,3%)
2020-05-21
1.916(+0,42%) 81(+1,2%)
2020-05-22
1.931(+0,78%) 81(=)
2020-05-23
1.941(+0,52%) 82(+1,2%)
2020-05-24
1.947(+0,31%) 82(=)
2020-05-25
1.963(+0,82%) 82(=)
2020-05-26
1.974(+0,56%) 82(=)
2020-05-27
1.983(+0,46%) 82(=)
2020-05-28
2.005(+1,1%) 82(=)
2020-05-29
2.025(+1%) 83(+1,2%)
2020-05-30
2.045(+0,99%) 83(=)
2020-05-31
2.083(+1,9%) 83(=)
2020-06-01
2.092(+0,43%) 83(=)
2020-06-02
2.107(+0,72%) 83(=)
2020-06-03
2.119(+0,57%) 83(=)
2020-06-04
2.133(+0,66%) 83(=)
2020-06-05
2.173(+1,9%) 83(=)
2020-06-06
2.191(+0,83%) 83(=)
2020-06-07
2.200(+0,41%) 83(=)
2020-06-08
2.205(+0,23%) 83(=)
2020-06-09
2.211(+0,27%) 83(=)
2020-06-10
2.219(+0,36%) 84(+1,2%)
2020-06-11
2.233(+0,63%) 84(=)
2020-06-12
2.238(+0,22%) 84(=)
2020-06-13
2.248(+0,45%) 84(=)
2020-06-14
2.262(+0,62%) 84(=)
2020-06-15
2.273(+0,49%) 84(=)
2020-06-16
2.280(+0,31%) 84(=)
2020-06-17
2.295(+0,66%) 85(+1,2%)
2020-06-18
2.305(+0,44%) 85(=)
2020-06-19
2.309(+0,17%) 85(=)
2020-06-20
2.312(+0,13%) 85(=)
2020-06-21
2.315(+0,13%) 85(=)
2020-06-22
2.318(+0,13%) 85(=)
2020-06-23
2.319(+0,04%) 85(=)
2020-06-24
2.321(+0,09%) 85(=)
2020-06-25
2.325(+0,17%) 85(=)
2020-06-26
2.330(+0,22%) 86(+1,2%)
2020-06-27
2.332(+0,09%) 86(=)
2020-06-28
2.340(+0,34%) 86(=)
2020-06-29
2.341(+0,04%) 86(=)
2020-06-30
2.348(+0,3%) 86(=)
2020-07-01
2.353(+0,21%) 86(=)
2020-07-02
2.361(+0,34%) 86(=)
2020-07-03
2.369(+0,34%) 86(=)
2020-07-04
2.372(+0,13%) 86(=)
2020-07-05
2.380(+0,34%) 86(=)
2020-07-06
2.395(+0,63%) 86(=)
2020-07-07
2.399(+0,17%) 86(=)
2020-07-08
2.403(+0,17%) 87(+1,2%)
2020-07-09
2.413(+0,42%) 87(=)
2020-07-10
2.420(+0,29%) 87(=)
2020-07-11
2.426(+0,25%) 87(=)
2020-07-12
2.428(+0,08%) 87(=)
2020-07-13
2.432(+0,16%) 87(=)
2020-07-14
2.438(+0,25%) 87(=)
2020-07-15
2.440(+0,08%) 87(=)
2020-07-16
2.444(+0,16%) 87(=)
2020-07-17
2.445(+0,04%) 87(=)
2020-07-18
2.446(+0,04%) 87(=)
2020-07-19
2.446(=) 87(=)
2020-07-20
2.449(+0,12%) 87(=)
2020-07-21
2.462(+0,53%) 87(=)
2020-07-22
2.466(+0,16%) 87(=)
2020-07-23
2.469(+0,12%) 87(=)
2020-07-24
2.478(+0,36%) 87(=)
2020-07-25
2.495(+0,69%) 87(=)
2020-07-26
2.532(+1,5%) 87(=)
2020-07-27
2.555(+0,91%) 87(=)
2020-07-28
2.588(+1,3%) 87(=)
2020-07-29
2.597(+0,35%) 87(=)
2020-07-30
2.608(+0,42%) 87(=)
2020-07-31
2.633(+0,96%) 87(=)
2020-08-01
2.646(+0,49%) 87(=)
2020-08-02
2.670(+0,91%) 87(=)
2020-08-03
2.701(+1,2%) 88(+1,1%)
2020-08-04
2.726(+0,93%) 88(=)
2020-08-05
2.775(+1,8%) 88(=)
2020-08-06
2.829(+1,9%) 88(=)
2020-08-07
2.888(+2,1%) 88(=)
2020-08-08
2.953(+2,3%) 88(=)
2020-08-09
3.046(+3,1%) 88(=)
2020-08-10
3.093(+1,5%) 88(=)
2020-08-11
3.128(+1,1%) 88(=)
2020-08-12
3.174(+1,5%) 88(=)
2020-08-13
3.229(+1,7%) 88(=)
2020-08-14
3.292(+2%) 88(=)
2020-08-15
3.316(+0,73%) 88(=)
2020-08-16
3.364(+1,4%) 88(=)
2020-08-17
3.408(+1,3%) 88(=)
2020-08-18
3.482(+2,2%) 88(=)
2020-08-19
3.565(+2,4%) 88(=)
2020-08-20
3.582(+0,48%) 89(+1,1%)
2020-08-21
3.617(+0,98%) 89(=)
2020-08-22
3.682(+1,8%) 91(+2,2%)
2020-08-23
3.717(+0,95%) 91(=)
2020-08-24
3.744(+0,73%) 91(=)
2020-08-25
3.759(+0,4%) 92(+1,1%)
2020-08-26
3.806(+1,3%) 92(=)
2020-08-27
3.866(+1,6%) 92(=)
2020-08-28
3.925(+1,5%) 94(+2,2%)
2020-08-29
3.973(+1,2%) 94(=)
2020-08-30
4.032(+1,5%) 94(=)
2020-08-31
4.065(+0,82%) 95(+1,1%)
2020-09-01
4.126(+1,5%) 98(+3,2%)
2020-09-02
4.214(+2,1%) 100(+2%)
2020-09-03
4.266(+1,2%) 100(=)
2020-09-04
4.298(+0,75%) 100(=)
2020-09-05
4.309(+0,26%) 101(+1%)
2020-09-06
4.352(+1%) 102(+0,99%)
2020-09-07
4.377(+0,57%) 104(+2%)
2020-09-08
4.459(+1,9%) 104(=)
2020-09-09
4.551(+2,1%) 106(+1,9%)
2020-09-10
4.593(+0,92%) 106(=)
2020-09-11
4.653(+1,3%) 108(+1,9%)
2020-09-12
4.684(+0,67%) 108(=)
2020-09-13
4.726(+0,9%) 108(=)
2020-09-14
4.803(+1,6%) 108(=)
2020-09-15
4.876(+1,5%) 109(+0,93%)
2020-09-16
4.933(+1,2%) 109(=)
2020-09-17
5.004(+1,4%) 111(+1,8%)
2020-09-18
5.055(+1%) 113(+1,8%)
2020-09-19
5.091(+0,71%) 115(+1,8%)
2020-09-20
5.141(+0,98%) 116(+0,87%)
2020-09-21
5.222(+1,6%) 117(+0,86%)
2020-09-22
5.270(+0,92%) 118(+0,85%)
2020-09-23
5.310(+0,76%) 118(=)
2020-09-24
5.350(+0,75%) 118(=)
2020-09-25
5.412(+1,2%) 120(+1,7%)
2020-09-26
5.457(+0,83%) 122(+1,7%)
2020-09-27
5.483(+0,48%) 122(=)
2020-09-28
5.531(+0,88%) 122(=)
2020-09-29
5.597(+1,2%) 122(=)
2020-09-30
5.670(+1,3%) 122(=)
2020-10-01
5.718(+0,85%) 122(=)
2020-10-02
5.780(+1,1%) 122(=)
2020-10-03
5.809(+0,5%) 122(=)
2020-10-04
5.845(+0,62%) 123(+0,82%)
2020-10-05
5.883(+0,65%) 123(=)
2020-10-06
5.898(+0,25%) 123(=)
2020-10-07
5.917(+0,32%) 123(=)
2020-10-08
5.943(+0,44%) 123(=)
2020-10-09
5.948(+0,08%) 123(=)
2020-10-10
5.978(+0,5%) 123(=)
2020-10-11
6.000(+0,37%) 123(=)
2020-10-12
6.017(+0,28%) 123(=)
2020-10-13
6.035(+0,3%) 123(=)
2020-10-14
6.062(+0,45%) 123(=)
2020-10-15
6.118(+0,92%) 124(+0,81%)
2020-10-16
6.170(+0,85%) 125(+0,81%)
2020-10-17
6.220(+0,81%) 125(=)
2020-10-18
6.258(+0,61%) 127(+1,6%)
2020-10-19
6.305(+0,75%) 127(=)
2020-10-20
6.368(+1%) 127(=)
2020-10-21
6.421(+0,83%) 128(+0,79%)
2020-10-22
6.479(+0,9%) 128(=)
2020-10-23
6.534(+0,85%) 128(=)
2020-10-24
6.566(+0,49%) 128(=)
2020-10-25
6.595(+0,44%) 128(=)
2020-10-26
6.678(+1,3%) 128(=)
2020-10-27
6.727(+0,73%) 128(=)
2020-10-28
6.766(+0,58%) 128(=)
2020-10-29
6.801(+0,52%) 128(=)
2020-10-30
6.887(+1,3%) 128(=)
2020-10-31
6.935(+0,7%) 128(=)
2020-11-01
6.970(+0,5%) 129(+0,78%)
2020-11-02
7.035(+0,93%) 129(=)
2020-11-03
7.144(+1,5%) 129(=)
2020-11-04
7.184(+0,56%) 129(=)
2020-11-05
7.228(+0,61%) 130(+0,78%)
2020-11-06
7.267(+0,54%) 130(=)
2020-11-07
7.297(+0,41%) 130(=)
2020-11-08
7.349(+0,71%) 130(=)
2020-11-09
7.392(+0,59%) 130(=)
2020-11-10
7.429(+0,5%) 130(=)
2020-11-11
7.487(+0,78%) 131(+0,77%)
2020-11-12
7.541(+0,72%) 131(=)
2020-11-13
7.568(+0,36%) 131(=)
2020-11-14
7.590(+0,29%) 131(=)
2020-11-15
7.639(+0,65%) 131(=)
2020-11-16
7.667(+0,37%) 131(=)
2020-11-17
7.704(+0,48%) 131(=)
2020-11-18
7.725(+0,27%) 131(=)
2020-11-19
7.763(+0,49%) 131(=)
2020-11-20
7.798(+0,45%) 132(+0,76%)
2020-11-21
7.847(+0,63%) 132(=)
2020-11-22
7.879(+0,41%) 132(=)
2020-11-23
7.950(+0,9%) 133(+0,76%)
2020-11-24
8.026(+0,96%) 133(=)
2020-11-25
8.075(+0,61%) 133(=)
2020-11-26
8.110(+0,43%) 133(=)
2020-11-27
8.173(+0,78%) 133(=)
2020-11-28
8.233(+0,73%) 134(+0,75%)
2020-11-29
8.284(+0,62%) 135(+0,75%)
2020-11-30
8.381(+1,2%) 136(+0,74%)
2020-12-01
8.456(+0,89%) 136(=)
2020-12-02
8.531(+0,89%) 136(=)
2020-12-03
8.610(+0,93%) 136(=)
2020-12-04
8.717(+1,2%) 136(=)
2020-12-05
8.782(+0,75%) 136(=)
2020-12-06
8.906(+1,4%) 136(=)
2020-12-07
8.982(+0,85%) 136(=)
2020-12-08
9.106(+1,4%) 136(=)
2020-12-09
9.181(+0,82%) 136(=)
2020-12-10
9.267(+0,94%) 136(=)
2020-12-11
9.354(+0,94%) 137(+0,74%)
2020-12-12
9.423(+0,74%) 137(=)
2020-12-13
9.492(+0,73%) 137(=)
2020-12-14
9.588(+1%) 137(=)
2020-12-15
9.671(+0,87%) 137(=)
2020-12-16
9.771(+1%) 137(=)
2020-12-17
9.893(+1,2%) 137(=)
2020-12-18
10.024(+1,3%) 137(=)
2020-12-19
10.127(+1%) 137(=)
2020-12-20
10.242(+1,1%) 137(=)
2020-12-21
10.384(+1,4%) 139(+1,5%)
2020-12-22
10.500(+1,1%) 139(=)
2020-12-23
10.717(+2,1%) 139(=)
2020-12-24
10.900(+1,7%) 140(+0,72%)
2020-12-25
11.038(+1,3%) 141(+0,71%)
2020-12-26
11.205(+1,5%) 142(+0,71%)
2020-12-27
11.434(+2%) 143(+0,7%)
2020-12-28
11.601(+1,5%) 143(=)
2020-12-29
11.687(+0,74%) 145(+1,4%)
2020-12-30
11.863(+1,5%) 146(+0,69%)
2020-12-31
12.056(+1,6%) 146(=)
2021-01-01
12.225(+1,4%) 146(=)
2021-01-02
12.424(+1,6%) 147(+0,68%)
2021-01-03
12.740(+2,5%) 147(=)
2021-01-04
12.964(+1,8%) 147(=)
2021-01-05
13.165(+1,6%) 148(+0,68%)
2021-01-06
13.479(+2,4%) 148(=)
2021-01-07
13.823(+2,6%) 148(=)
2021-01-08
14.188(+2,6%) 148(=)
2021-01-09
14.576(+2,7%) 151(+2%)
2021-01-10
15.007(+3%) 153(+1,3%)
2021-01-11
15.494(+3,2%) 155(+1,3%)
2021-01-12
16.044(+3,5%) 158(+1,9%)
2021-01-13
16.549(+3,1%) 160(+1,3%)
2021-01-14
17.096(+3,3%) 162(+1,2%)
2021-01-15
17.501(+2,4%) 166(+2,5%)
2021-01-16
18.151(+3,7%) 170(+2,4%)
2021-01-17
18.443(+1,6%) 173(+1,8%)
2021-01-18
18.773(+1,8%) 175(+1,2%)
2021-01-19
19.122(+1,9%) 180(+2,9%)
2021-01-20
19.530(+2,1%) 184(+2,2%)
2021-01-21
20.060(+2,7%) 188(+2,2%)
2021-01-22
20.627(+2,8%) 191(+1,6%)
2021-01-23
21.261(+3,1%) 194(+1,6%)
2021-01-24
21.828(+2,7%) 197(+1,5%)
2021-01-25
22.614(+3,6%) 200(+1,5%)
2021-01-26
23.439(+3,6%) 204(+2%)
2021-01-27
24.105(+2,8%) 208(+2%)
2021-01-28
24.764(+2,7%) 210(+0,96%)
2021-01-29
25.674(+3,7%) 213(+1,4%)
2021-01-30
26.686(+3,9%) 214(+0,47%)
2021-01-31
27.592(+3,4%) 216(+0,93%)
2021-02-01
28.636(+3,8%) 218(+0,93%)
2021-02-02
29.529(+3,1%) 220(+0,92%)
Nguồn:


Tháng 3[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 11 tháng 3, 3 trường hợp đầu tiên trong Cuba đã được xác nhận.[2] Những người xét nghiệm dương tính với căn bệnh này là ba khách du lịch người Ý. Họ bị cách ly tại Viện Y học Nhiệt đới Pedro KouriHavana.[3]

Vào ngày 12 tháng 3, một trường hợp được xác nhận thứ tư đã được công bố. Đây là một người Cuba, có vợ đến từ Milan, Ý vào ngày 24 tháng 2 và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 27 tháng 2. Người chồng đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 8 tháng 3. Cả hai đều được xét nghiệm và ông đã dương tính. Người vợ được tuyên bố là âm tính.[4]

Vào ngày 12 tháng 3, một trường hợp được xác nhận thứ tư đã được công bố. Đây là một người Cuba, có vợ đến từ Milan, Ý vào ngày 24 tháng 2 và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 27 tháng 2. Người chồng đã bắt đầu xuất hiện các triệu chứng vào ngày 8 tháng 3. Cả hai đều được xét nghiệm và người chồng có kết quả dương tính. Người vợ được cho là âm tính vì bệnh đã hết..[4]

Vào ngày 16 tháng 3, tàu du lịch MS Braemar, với hơn 1000 hành khách và phi hành đoàn trên tàu, đã được cho phép cập bến tại Cuba sau khi bị Bahamas từ chối. Ít nhất năm hành khách đã xét nghiệm dương tính với COVID-19. Công dân Anh sẽ đưa các chuyến bay hồi hương sau khi cả hai chính phủ đã đạt được thỏa thuận về việc hồi hương.[5][6]

Vào ngày 17 tháng 3, số trường hợp được xác nhận đã tăng lên 7.[7]

Tháng 4[sửa | sửa mã nguồn]

Tháng 5[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2023.
  2. ^ “Cuba confirms first coronavirus cases, urges citizens to make own masks”. Reuters. ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
  3. ^ Smith, Savanna. “Cuba reports the first three cases of coronavirus in the island”. Miami Herald. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
  4. ^ a b “Cuba: Fourth case of coronavirus”. Cuba News Agency. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
  5. ^ “Cuba autoriza recibir crucero británico con casos de Covid-19”. Telesur. ngày 16 tháng 3 năm 2020.
  6. ^ “Coronavirus-hit cruise ship in diplomatic scramble to find somewhere to dock”. cnn.com (bằng tiếng Anh). ngày 16 tháng 3 năm 2020.
  7. ^ https://salud.msp.gob.cu/?p=4218