Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Ecuador

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Ecuador
  100-499 ca nhiễm
  500-2499 ca nhiễm
  2500-4999 ca nhiễm
  5000–7499 ca nhiễm
  7500–9999 ca nhiễm
  10000–19999 ca nhiễm
  20000–39999 ca nhiễm
  ≥40000 ca nhiễm
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríEcuador
Trường hợp đầu tiênGuayaquil
Ngày đầu14 tháng 2 năm 2020
(4 năm, 4 tháng, 4 tuần và 1 ngày)
Xác nhận 29 tháng 2 năm 2020
(4 năm, 4 tháng và 2 tuần)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc (toàn cầu)
Tây Ban Nha (địa phương)
Trường hợp xác nhận1.076.430 [1]
Tử vong
36.049 [1]
Tỷ lệ tử vong3.35%
Vắc-xin
 • 15.333.873[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 14.240.587[1] (tiêm chủng đủ)
 • 39.564.195[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
coronavirusecuador.com
www.salud.gob.ec/coronavirus-covid-19
COVID-19 tại Ecuador  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-02-29 1(n.a.)
2020-03-01 6(+500%)
2020-03-02 6(=)
2020-03-03
11(+83%)
2020-03-04
14(+27%)
2020-03-05
14(=)
2020-03-06
14(=)
2020-03-07
14(=)
2020-03-08
15(+7,1%)
2020-03-09
15(=)
2020-03-10
17(+13%)
2020-03-11
17(=)
2020-03-12
17(=)
2020-03-13
23(+35%) 1(n.a.)
2020-03-14
28(+22%) 2(+100%)
2020-03-15
37(+32%) 2(=)
2020-03-16
58(+57%) 2(=)
2020-03-17
111(+91%) 2(=)
2020-03-18
155(+40%) 2(=)
2020-03-19
260(+68%) 4(+100%)
2020-03-20
367(+41%) 5(+25%)
2020-03-21
532(+45%) 7(+40%)
2020-03-22
789(+48%) 14(+100%)
2020-03-23
981(+24%) 18(+29%)
2020-03-24
1.082(+10%) 27(+50%)
2020-03-25
1.211(+12%) 27(=)
2020-03-26
1.403(+16%) 34(+26%)
2020-03-27
1.627(+16%) 41(+21%)
2020-03-28
1.835(+13%) 48(+17%)
2020-03-29
1.924(+4,9%) 58(+21%)
2020-03-30
1.966(+2,2%) 62(+6,9%)
2020-03-31
2.302(+17%) 79(+27%)
2020-04-01
2.758(+20%) 98(+24%)
2020-04-02
3.163(+15%) 120(+22%)
2020-04-03
3.368(+6,5%) 145(+21%)
2020-04-04
3.465(+2,9%) 170(+17%)
2020-04-05
3.646(+5,2%) 180(+5,9%)
2020-04-06
3.747(+2,8%) 191(+6,1%)
2020-04-07
3.995(+6,6%) 220(+15%)
2020-04-08
4.450(+11%) 242(+10%)
2020-04-09
4.965(+12%) 272(+12%)
2020-04-10
7.161(+44%) 297(+9,2%)
2020-04-11
7.257(+1,3%) 315(+6,1%)
2020-04-12
7.466(+2,9%) 333(+5,7%)
2020-04-13
7.529(+0,84%) 355(+6,6%)
2020-04-14
7.603(+0,98%) 369(+3,9%)
2020-04-15
7.858(+3,4%) 388(+5,1%)
2020-04-16
8.225(+4,7%) 403(+3,9%)
2020-04-17
8.450(+2,7%) 421(+4,5%)
2020-04-18
9.022(+6,8%) 456(+8,3%)
2020-04-19
9.468(+4,9%) 474(+3,9%)
2020-04-20
10.128(+7%) 507(+7%)
2020-04-21
10.398(+2,7%) 520(+2,6%)
2020-04-22
10.850(+4,3%) 537(+3,3%)
2020-04-23
11.183(+3,1%) 560(+4,3%)
2020-04-24
22.719(+103%) 576(+2,9%)
2020-04-25
22.719(=) 576(=)
2020-04-26
22.719(=) 576(=)
2020-04-27
23.240(+2,3%) 663(+15%)
2020-04-28
24.258(+4,4%) 871(+31%)
2020-04-29
24.675(+1,7%) 883(+1,4%)
2020-04-30
24.934(+1%) 900(+1,9%)
2020-05-01
26.336(+5,6%) 1.063(+18%)
2020-05-02
27.464(+4,3%) 1.371(+29%)
2020-05-03
29.538(+7,6%) 1.564(+14%)
2020-05-04
31.881(+7,9%) 1.569(+0,32%)
2020-05-04
31.881(=) 1.569(=)
2020-05-05
2020-05-06
29.420(n.a.) 1.618(n.a.)
2020-05-07
30.298(+3%) 1.654(+2,2%)
2020-05-08
28.818(−4,9%) 1.704(+3%)
2020-05-09
29.071(+0,88%) 1.717(+0,76%)
2020-05-10
29.559(+1,7%) 2.127(+24%)
2020-05-11
29.509(−0,17%) 2.145(+0,85%)
2020-05-12
30.419(+3,1%) 2.327(+8,5%)
2020-05-13
30.486(+0,22%) 2.334(+0,3%)
2020-05-14
30.502(+0,05%) 2.338(+0,17%)
2020-05-15
31.467(+3,2%) 2.594(+11%)
2020-05-16
32.723(+4%) 2.688(+3,6%)
2020-05-17
33.182(+1,4%) 2.736(+1,8%)
2020-05-18
33.582(+1,2%) 2.799(+2,3%)
2020-05-19
34.151(+1,7%) 2.839(+1,4%)
2020-05-20
34.854(+2,1%) 2.888(+1,7%)
2020-05-21
35.306(+1,3%) 2.939(+1,8%)
2020-05-22
35.828(+1,5%) 3.056(+4%)
2020-05-23
36.258(+1,2%) 3.096(+1,3%)
2020-05-24
36.756(+1,4%) 3.108(+0,39%)
2020-05-25
37.355(+1,6%) 3.203(+3,1%)
2020-05-26
37.656(+0,81%) 3.221(+0,56%)
2020-05-27
38.103(+1,2%) 3.275(+1,7%)
2020-05-28
38.471(+0,97%) 3.313(+1,2%)
2020-05-29
38.571(+0,26%) 3.334(+0,63%)
2020-05-30
38.843(+0,71%) 3.346(+0,36%)
2020-05-31
39.098(+0,66%) 3.358(+0,36%)
2020-06-01
39.994(+2,3%) 3.394(+1,1%)
2020-06-02
40.414(+1,1%) 3.438(+1,3%)
2020-06-03
40.966(+1,4%) 3.486(+1,4%)
2020-06-04
41.575(+1,5%) 3.534(+1,4%)
2020-06-05
42.106(+1,3%) 3.592(+1,6%)
2020-06-06
42.728(+1,5%) 3.608(+0,45%)
2020-06-07
43.120(+0,92%) 3.621(+0,36%)
2020-06-08
43.378(+0,6%) 3.642(+0,58%)
2020-06-09
43.917(+1,2%) 3.690(+1,3%)
2020-06-10
44.440(+1,2%) 3.720(+0,81%)
2020-06-11
45.082(+1,4%) 3.768(+1,3%)
2020-06-12
45.778(+1,5%) 3.828(+1,6%)
2020-06-13
46.356(+1,3%) 3.874(+1,2%)
2020-06-14
46.751(+0,85%) 3.896(+0,57%)
2020-06-15
47.322(+1,2%) 3.929(+0,85%)
2020-06-16
47.943(+1,3%) 3.970(+1%)
2020-06-17
48.490(+1,1%) 4.007(+0,93%)
2020-06-18
49.097(+1,3%) 4.087(+2%)
2020-06-19
49.731(+1,3%) 4.156(+1,7%)
2020-06-20
50.183(+0,91%) 4.199(+1%)
2020-06-21
50.640(+0,91%) 4.223(+0,57%)
2020-06-22
50.915(+0,54%) 4.246(+0,54%)
2020-06-23
51.643(+1,4%) 4.274(+0,66%)
2020-06-24
52.334(+1,3%) 4.309(+0,82%)
2020-06-25
53.156(+1,6%) 4.343(+0,79%)
2020-06-26
53.856(+1,3%) 4.406(+1,5%)
2020-06-27
54.574(+1,3%) 4.424(+0,41%)
2020-06-28
55.255(+1,2%) 4.429(+0,11%)
2020-06-29
55.665(+0,74%) 4.502(+1,6%)
2020-06-30
56.342(+1,2%) 4.527(+0,56%)
2020-07-01
58.257(+3,4%) 4.576(+1,1%)
2020-07-02
59.486(+2,1%) 4.639(+1,4%)
2020-07-03
60.657(+2%) 4.700(+1,3%)
2020-07-04
61.535(+1,4%) 4.769(+1,5%)
2020-07-05
61.958(+0,69%) 4.781(+0,25%)
2020-07-06
62.380(+0,68%) 4.821(+0,84%)
2020-07-07
63.245(+1,4%) 4.873(+1,1%)
2020-07-08
64.221(+1,5%) 4.900(+0,55%)
2020-07-09
65.018(+1,2%) 4.939(+0,8%)
2020-07-10
65.801(+1,2%) 4.983(+0,89%)
2020-07-11
67.209(+2,1%) 5.031(+0,96%)
2020-07-12
67.870(+0,98%) 5.047(+0,32%)
2020-07-13
68.459(+0,87%) 5.063(+0,32%)
2020-07-14
69.570(+1,6%) 5.130(+1,3%)
2020-07-15
70.329(+1,1%) 5.158(+0,55%)
2020-07-16
71.365(+1,5%) 5.207(+0,95%)
2020-07-17
72.444(+1,5%) 5.250(+0,83%)
2020-07-18
73.382(+1,3%) 5.282(+0,61%)
2020-07-19
74.013(+0,86%) 5.313(+0,59%)
2020-07-20
74.620(+0,82%) 5.318(+0,09%)
2020-07-21
76.217(+2,1%) 5.366(+0,9%)
2020-07-22
77.257(+1,4%) 5.418(+0,97%)
2020-07-23
78.148(+1,2%) 5.439(+0,39%)
2020-07-24
79.049(+1,2%) 5.468(+0,53%)
2020-07-25
80.036(+1,2%) 5.507(+0,71%)
2020-07-26
80.694(+0,82%) 5.515(+0,15%)
2020-07-27
81.161(+0,58%) 5.532(+0,31%)
2020-07-28
82.279(+1,4%) 5.584(+0,94%)
2020-07-29
83.193(+1,1%) 5.623(+0,7%)
2020-07-30
84.370(+1,4%) 5.657(+0,6%)
2020-07-31
85.355(+1,2%) 5.702(+0,8%)
2020-08-01
86.232(+1%) 5.736(+0,6%)
2020-08-02
86.524(+0,34%) 5.750(+0,24%)
2020-08-03
87.041(+0,6%) 5.767(+0,3%)
2020-08-04
87.963(+1,1%) 5.808(+0,71%)
2020-08-05
88.866(+1%) 5.847(+0,67%)
2020-08-06
90.537(+1,9%) 5.877(+0,51%)
2020-08-07
91.969(+1,6%) 5.897(+0,34%)
2020-08-08
93.572(+1,7%) 5.916(+0,32%)
2020-08-09
94.459(+0,95%) 5.922(+0,1%)
2020-08-10
94.701(+0,26%) 5.932(+0,17%)
2020-08-11
95.563(+0,91%) 5.951(+0,32%)
2020-08-12
97.110(+1,6%) 5.984(+0,55%)
2020-08-13
98.343(+1,3%) 6.010(+0,43%)
2020-08-14
99.409(+1,1%) 6.030(+0,33%)
2020-08-15
100.688(+1,3%) 6.065(+0,58%)
2020-08-16
101.542(+0,85%) 6.070(+0,08%)
2020-08-17
101.751(+0,21%) 6.083(+0,21%)
2020-08-18
102.941(+1,2%) 6.105(+0,36%)
2020-08-19
104.475(+1,5%) 6.146(+0,67%)
2020-08-20
105.508(+0,99%) 6.200(+0,88%)
2020-08-21
106.481(+0,92%) 6.248(+0,77%)
2020-08-22
107.089(+0,57%) 6.277(+0,46%)
2020-08-23
107.769(+0,63%) 6.310(+0,53%)
2020-08-24
108.289(+0,48%) 6.322(+0,19%)
2020-08-25
109.030(+0,68%) 6.368(+0,73%)
2020-08-26
110.549(+1,4%) 6.410(+0,66%)
2020-08-27
111.219(+0,61%) 6.471(+0,95%)
2020-08-28
112.141(+0,83%) 6.504(+0,51%)
2020-08-29
112.906(+0,68%) 6.537(+0,51%)
2020-08-30
113.648(+0,66%) 6.555(+0,28%)
2020-08-31
113.767(+0,1%) 6.556(+0,02%)
2020-09-01
114.309(+0,48%) 6.571(+0,23%)
2020-09-02
115.457(+1%) 6.619(+0,73%)
2020-09-03
116.360(+0,78%) 6.648(+0,44%)
2020-09-04
117.175(+0,7%) 6.674(+0,39%)
2020-09-05
118.045(+0,74%) 6.724(+0,75%)
2020-09-06
119.784(+1,5%) 10.224(+52%)
2020-09-07
110.092(−8,1%) 10.275(+0,5%)
2020-09-08
110.757(+0,6%) 10.576(+2,9%)
2020-09-09
112.166(+1,3%) 10.660(+0,79%)
2020-09-10
113.206(+0,93%) 10.749(+0,83%)
2020-09-11
114.732(+1,3%) 10.836(+0,81%)
2020-09-12
116.541(+1,6%) 10.864(+0,26%)
2020-09-13
118.594(+1,8%) 10.903(+0,36%)
2020-09-14
118.911(+0,27%) 10.922(+0,17%)
2020-09-15
119.553(+0,54%) 10.963(+0,38%)
2020-09-16
121.525(+1,6%) 10.996(+0,3%)
2020-09-17
122.257(+0,6%) 11.029(+0,3%)
2020-09-18
124.129(+1,5%) 11.044(+0,14%)
2020-09-19
125.620(+1,2%) 11.084(+0,36%)
2020-09-20
126.419(+0,64%) 11.090(+0,05%)
2020-09-21
126.711(+0,23%) 11.095(+0,05%)
2020-09-22
127.643(+0,74%) 11.126(+0,28%)
2020-09-23
129.892(+1,8%) 11.171(+0,4%)
2020-09-24
131.146(+0,97%) 11.213(+0,38%)
2020-09-25
132.475(+1%) 11.236(+0,21%)
2020-09-26
133.981(+1,1%) 11.273(+0,33%)
2020-09-27
134.747(+0,57%) 11.279(+0,05%)
2020-09-28
134.965(+0,16%) 11.280(+0,01%)
2020-09-29
135.749(+0,58%) 11.312(+0,28%)
2020-09-30
137.047(+0,96%) 11.355(+0,38%)
2020-10-01
138.584(+1,1%) 11.433(+0,69%)
2020-10-02
139.534(+0,69%) 11.495(+0,54%)
2020-10-03
140.351(+0,59%) 11.597(+0,89%)
2020-10-04
141.034(+0,49%) 11.647(+0,43%)
2020-10-05
141.339(+0,22%) 11.681(+0,29%)
2020-10-06
142.056(+0,51%) 11.702(+0,18%)
2020-10-07
143.531(+1%) 11.743(+0,35%)
2020-10-08
145.045(+1,1%) 12.141(+3,4%)
2020-10-09
145.848(+0,55%) 12.175(+0,28%)
2020-10-10
146.828(+0,67%) 12.188(+0,11%)
2020-10-11
147.033(+0,14%) 12.191(+0,02%)
2020-10-12
147.315(+0,19%) 12.218(+0,22%)
2020-10-13
148.171(+0,58%) 12.235(+0,14%)
2020-10-14
149.083(+0,62%) 12.264(+0,24%)
2020-10-15
150.360(+0,86%) 12.306(+0,34%)
2020-10-16
151.659(+0,86%) 12.357(+0,41%)
2020-10-17
152.422(+0,5%) 12.375(+0,15%)
2020-10-18
153.289(+0,57%) 12.387(+0,1%)
2020-10-19
153.423(+0,09%) 12.395(+0,06%)
2020-10-20
154.115(+0,45%) 12.404(+0,07%)
2020-10-21
155.625(+0,98%) 12.453(+0,4%)
2020-10-22
156.451(+0,53%) 12.500(+0,38%)
2020-10-23
158.270(+1,2%) 12.528(+0,22%)
2020-10-24
159.614(+0,85%) 12.542(+0,11%)
2020-10-25
161.635(+1,3%) 12.553(+0,09%)
2020-10-26
162.178(+0,34%) 12.573(+0,16%)
2020-10-27
163.192(+0,63%) 12.588(+0,12%)
2020-10-28
164.908(+1,1%) 12.608(+0,16%)
2020-10-29
166.302(+0,85%) 12.622(+0,11%)
2020-10-30
167.147(+0,51%) 12.632(+0,08%)
2020-10-31
168.192(+0,63%) 12.670(+0,3%)
2020-11-01
169.194(+0,6%) 12.684(+0,11%)
2020-11-02
169.562(+0,22%) 12.692(+0,06%)
2020-11-03
170.110(+0,32%) 12.698(+0,05%)
2020-11-04
171.433(+0,78%) 12.704(+0,05%)
2020-11-05
171.783(+0,2%) 12.730(+0,2%)
2020-11-06
172.508(+0,42%) 12.761(+0,24%)
2020-11-07
173.486(+0,57%) 12.815(+0,42%)
2020-11-08
174.907(+0,82%) 12.830(+0,12%)
2020-11-09
175.269(+0,21%) 12.839(+0,07%)
2020-11-10
175.711(+0,25%) 12.849(+0,08%)
2020-11-11
176.630(+0,52%) 12.920(+0,55%)
2020-11-12
177.513(+0,5%) 12.946(+0,2%)
2020-11-13
178.674(+0,65%) 12.977(+0,24%)
2020-11-14
179.627(+0,53%) 12.997(+0,15%)
2020-11-15
180.295(+0,37%) 13.008(+0,08%)
2020-11-16
180.676(+0,21%) 13.016(+0,06%)
2020-11-17
181.104(+0,24%) 13.025(+0,07%)
2020-11-18
182.250(+0,63%) 13.052(+0,21%)
2020-11-19
183.246(+0,55%) 13.073(+0,16%)
2020-11-20
183.840(+0,32%) 13.095(+0,17%)
2020-11-21
184.876(+0,56%) 13.139(+0,34%)
2020-11-22
185.643(+0,41%) 13.201(+0,47%)
2020-11-23
185.944(+0,16%) 13.225(+0,18%)
2020-11-24
186.436(+0,26%) 13.264(+0,29%)
2020-11-25
187.230(+0,43%) 13.288(+0,18%)
2020-11-26
188.138(+0,48%) 13.316(+0,21%)
2020-11-27
189.534(+0,74%) 13.358(+0,32%)
2020-11-28
190.909(+0,73%) 13.371(+0,1%)
2020-11-29
192.117(+0,63%) 13.423(+0,39%)
2020-11-30
192.685(+0,3%) 13.461(+0,28%)
2020-12-01
193.673(+0,51%) 13.501(+0,3%)
2020-12-02
194.876(+0,62%) 13.562(+0,45%)
2020-12-03
195.884(+0,52%) 13.612(+0,37%)
2020-12-04
196.482(+0,31%) 13.696(+0,62%)
2020-12-05
197.391(+0,46%) 13.756(+0,44%)
2020-12-06
197.998(+0,31%) 13.778(+0,16%)
2020-12-07
198.244(+0,12%) 13.780(+0,01%)
2020-12-08
198.752(+0,26%) 13.794(+0,1%)
2020-12-09
199.228(+0,24%) 13.814(+0,14%)
2020-12-10
200.379(+0,58%) 13.850(+0,26%)
2020-12-11
200.765(+0,19%) 13.858(+0,06%)
2020-12-12
201.524(+0,38%) 13.874(+0,12%)
2020-12-13
202.110(+0,29%) 13.875(+0,01%)
2020-12-14
202.180(+0,03%) 13.875(=)
2020-12-15
202.356(+0,09%) 13.896(+0,15%)
2020-12-16
203.461(+0,55%) 13.915(+0,14%)
2020-12-17
204.249(+0,39%) 13.932(+0,12%)
2020-12-18
205.003(+0,37%) 13.942(+0,07%)
2020-12-19
205.920(+0,45%) 13.948(+0,04%)
2020-12-20
206.257(+0,16%) 13.948(=)
2020-12-21
206.329(+0,03%) 13.949(+0,01%)
2020-12-22
206.364(+0,02%) 13.949(=)
2020-12-23
207.084(+0,35%) 13.962(+0,09%)
2020-12-24
208.010(+0,45%) 13.977(+0,11%)
2020-12-25
208.828(+0,39%) 13.984(+0,05%)
2020-12-26
209.274(+0,21%) 13.990(+0,04%)
2020-12-27
209.355(+0,04%) 13.992(+0,01%)
2020-12-28
209.758(+0,19%) 13.994(+0,01%)
2020-12-29
210.236(+0,23%) 14.001(+0,05%)
2020-12-30
211.512(+0,61%) 14.023(+0,16%)
2020-12-31
212.512(+0,47%) 14.032(+0,06%)
2021-01-01
213.378(+0,41%) 14.051(+0,14%)
2021-01-02
214.513(+0,53%) 14.059(+0,06%)
2021-01-03
214.614(+0,05%) 14.059(=)
2021-01-04
215.080(+0,22%) 14.069(+0,07%)
2021-01-05
216.083(+0,47%) 14.103(+0,24%)
2021-01-06
217.377(+0,6%) 14.146(+0,3%)
2021-01-07
218.385(+0,46%) 14.158(+0,08%)
2021-01-08
219.148(+0,35%) 14.165(+0,05%)
2021-01-09
220.349(+0,55%) 14.177(+0,08%)
2021-01-10
221.070(+0,33%) 14.177(=)
2021-01-11
221.506(+0,2%) 14.184(+0,05%)
2021-01-12
222.567(+0,48%) 14.196(+0,08%)
2021-01-13
224.315(+0,79%) 14.229(+0,23%)
2021-01-14
226.002(+0,75%) 14.246(+0,12%)
2021-01-15
226.866(+0,38%) 14.273(+0,19%)
2021-01-16
230.808(+1,7%) 14.316(+0,3%)
2021-01-17
231.482(+0,29%) 14.319(+0,02%)
2021-01-18
231.644(+0,07%) 14.322(+0,02%)
2021-01-19
232.568(+0,4%) 14.382(+0,42%)
2021-01-20
234.315(+0,75%) 14.437(+0,38%)
2021-01-21
236.189(+0,8%) 14.526(+0,62%)
2021-01-22
237.158(+0,41%) 14.562(+0,25%)
2021-01-23
238.232(+0,45%) 14.596(+0,23%)
2021-01-24
241.292(+1,3%) 14.623(+0,18%)
2021-01-25
241.566(+0,11%) 14.639(+0,11%)
2021-01-26
242.146(+0,24%) 14.668(+0,2%)
2021-01-27
243.535(+0,57%) 14.704(+0,25%)
2021-01-28
246.000(+1%) 14.766(+0,42%)
2021-01-29
246.687(+0,28%) 14.802(+0,24%)
2021-01-30
249.779(+1,3%) 14.851(+0,33%)
2021-01-31
250.828(+0,42%) 14.859(+0,05%)
2021-02-01
250.986(+0,06%) 14.890(+0,21%)
2021-02-02
251.279(+0,12%) 14.915(+0,17%)
2021-02-03
252.390(+0,44%) 14.949(+0,23%)
2021-02-04
253.339(+0,38%) 14.968(+0,13%)
2021-02-05
255.412(+0,82%) 14.982(+0,09%)
2021-02-06
257.115(+0,67%) 15.004(+0,15%)
2021-02-07
258.282(+0,45%) 15.012(+0,05%)
2021-02-08
258.607(+0,13%) 15.013(+0,01%)
2021-02-09
259.783(+0,45%) 15.086(+0,49%)
2021-02-10
260.076(+0,11%) 15.116(+0,2%)
2021-02-11
262.313(+0,86%) 15.174(+0,38%)
2021-02-12
263.517(+0,46%) 15.220(+0,3%)
2021-02-13
265.527(+0,76%) 15.269(+0,32%)
2021-02-14
267.223(+0,64%) 15.321(+0,34%)
2021-02-15
267.701(+0,18%) 15.355(+0,22%)
2021-02-16
268.073(+0,14%) 15.392(+0,24%)
2021-02-17
268.219(+0,05%) 15.394(+0,01%)
2021-02-18
269.860(+0,61%) 15.444(+0,32%)
2021-02-19
271.276(+0,52%) 15.474(+0,19%)
2021-02-20
273.097(+0,67%) 15.513(+0,25%)
2021-02-21
274.673(+0,58%) 15.536(+0,15%)
2021-02-22
274.968(+0,11%) 15.547(+0,07%)
2021-02-23
275.780(+0,3%) 15.567(+0,13%)
2021-02-24
278.779(+1,1%) 15.634(+0,43%)
2021-02-25
281.169(+0,86%) 15.669(+0,22%)
2021-02-26
282.599(+0,51%) 15.713(+0,28%)
2021-02-27
284.347(+0,62%) 15.779(+0,42%)
2021-02-28
286.155(+0,64%) 15.811(+0,2%)
2021-03-01
286.367(+0,07%) 15.832(+0,13%)
2021-03-02
286.725(+0,13%) 15.850(+0,11%)
2021-03-03
289.472(+0,96%) 15.921(+0,45%)
2021-03-04
289.735(+0,09%) 15.959(+0,24%)
2021-03-05
291.070(+0,46%) 15.997(+0,24%)
2021-03-06
292.943(+0,64%) 16.020(+0,14%)
2021-03-07
294.503(+0,53%) 16.039(+0,12%)
2021-03-08
294.618(+0,04%) 16.043(+0,02%)
2021-03-09
295.114(+0,17%) 16.069(+0,16%)
2021-03-10
296.841(+0,59%) 16.105(+0,22%)
2021-03-11
297.957(+0,38%) 16.128(+0,14%)
2021-03-12
299.216(+0,42%) 16.193(+0,4%)
2021-03-13
300.666(+0,48%) 16.215(+0,14%)
2021-03-14
302.221(+0,52%) 16.236(+0,13%)
2021-03-15
302.498(+0,09%) 16.240(+0,02%)
2021-03-16
302.854(+0,12%) 16.259(+0,12%)
2021-03-17
305.598(+0,91%) 16.300(+0,25%)
2021-03-18
307.429(+0,6%) 16.333(+0,2%)
2021-03-19
309.643(+0,72%) 16.412(+0,48%)
2021-03-20
310.868(+0,4%) 16.435(+0,14%)
2021-03-21
312.598(+0,56%) 16.451(+0,1%)
2021-03-22
312.851(+0,08%) 16.478(+0,16%)
2021-03-23
313.570(+0,23%) 16.504(+0,16%)
2021-03-24
316.807(+1%) 16.540(+0,22%)
2021-03-25
318.656(+0,58%) 16.582(+0,25%)
2021-03-26
321.451(+0,88%) 16.632(+0,3%)
2021-03-27
322.699(+0,39%) 16.679(+0,28%)
2021-03-28
324.482(+0,55%) 16.738(+0,35%)
2021-03-29
325.124(+0,2%) 16.746(+0,05%)
2021-03-30
327.325(+0,68%) 16.780(+0,2%)
2021-03-31
328.755(+0,44%) 16.847(+0,4%)
2021-04-01
330.388(+0,5%) 16.877(+0,18%)
2021-04-02
332.038(+0,5%) 16.910(+0,2%)
2021-04-03
333.175(+0,34%) 16.929(+0,11%)
2021-04-04
335.681(+0,75%) 16.956(+0,16%)
2021-04-05
336.777(+0,33%) 16.987(+0,18%)
2021-04-06
337.702(+0,27%) 17.004(+0,1%)
2021-04-07
339.604(+0,56%) 17.057(+0,31%)
2021-04-08
341.619(+0,59%) 17.115(+0,34%)
2021-04-09
342.678(+0,31%) 17.158(+0,25%)
2021-04-10
344.877(+0,64%) 17.275(+0,68%)
2021-04-11
346.817(+0,56%) 17.293(+0,1%)
2021-04-12
347.070(+0,07%) 17.298(+0,03%)
2021-04-13
347.589(+0,15%) 17.351(+0,31%)
2021-04-14
350.539(+0,85%) 17.400(+0,28%)
2021-04-15
355.431(+1,4%) 17.489(+0,51%)
2021-04-16
355.964(+0,15%) 17.528(+0,22%)
2021-04-17
358.157(+0,62%) 17.641(+0,64%)
2021-04-18
360.546(+0,67%) 17.703(+0,35%)
2021-04-19
360.563(=) 17.703(=)
2021-04-20
361.154(+0,16%) 17.744(+0,23%)
2021-04-21
362.843(+0,47%) 17.804(+0,34%)
2021-04-22
365.393(+0,7%) 17.965(+0,9%)
2021-04-23
371.306(+1,6%) 18.062(+0,54%)
2021-04-24
372.754(+0,39%) 18.158(+0,53%)
2021-04-25
373.362(+0,16%) 18.177(+0,1%)
2021-04-26
374.775(+0,38%) 18.300(+0,68%)
2021-04-27
375.329(+0,15%) 18.389(+0,49%)
2021-04-28
377.662(+0,62%) 18.470(+0,44%)
2021-04-29
380.689(+0,8%) 18.552(+0,44%)
2021-04-30
381.862(+0,31%) 18.631(+0,43%)
2021-05-01
384.589(+0,71%) 18.724(+0,5%)
2021-05-02
387.299(+0,7%) 18.740(+0,09%)
2021-05-03
388.046(+0,19%) 18.765(+0,13%)
2021-05-04
391.242(+0,82%) 18.863(+0,52%)
2021-05-05
393.048(+0,46%) 18.907(+0,23%)
2021-05-06
395.327(+0,58%) 19.018(+0,59%)
2021-05-07
396.888(+0,39%) 19.061(+0,23%)
2021-05-08
398.921(+0,51%) 19.137(+0,4%)
2021-05-09
400.296(+0,34%) 19.222(+0,44%)
2021-05-10
402.060(+0,44%) 19.242(+0,1%)
2021-05-11
402.595(+0,13%) 19.286(+0,23%)
2021-05-12
404.632(+0,51%) 19.349(+0,33%)
2021-05-13
405.783(+0,28%) 19.442(+0,48%)
2021-05-14
407.002(+0,3%) 19.514(+0,37%)
2021-05-15
409.530(+0,62%) 19.692(+0,91%)
2021-05-16
410.129(+0,15%) 19.699(+0,04%)
2021-05-17
410.870(+0,18%) 19.786(+0,44%)
2021-05-18
411.466(+0,15%) 19.877(+0,46%)
2021-05-19
412.907(+0,35%) 19.979(+0,51%)
2021-05-20
415.255(+0,57%) 20.022(+0,22%)
2021-05-21
416.621(+0,33%) 20.107(+0,42%)
2021-05-22
417.840(+0,29%) 20.180(+0,36%)
2021-05-23
418.851(+0,24%) 20.193(+0,06%)
2021-05-24
419.198(+0,08%) 20.210(+0,08%)
2021-05-25
420.167(+0,23%) 20.227(+0,08%)
2021-05-26
421.231(+0,25%) 20.312(+0,42%)
2021-05-27
422.329(+0,26%) 20.357(+0,22%)
2021-05-28
423.165(+0,2%) 20.408(+0,25%)
2021-05-29
424.741(+0,37%) 20.485(+0,38%)
2021-05-30
425.841(+0,26%) 20.545(+0,29%)
2021-05-31
426.037(+0,05%) 20.572(+0,13%)
2021-06-01
427.690(+0,39%) 20.620(+0,23%)
2021-06-02
428.865(+0,27%) 20.681(+0,3%)
2021-06-03
429.817(+0,22%) 20.706(+0,12%)
2021-06-04
430.739(+0,21%) 20.755(+0,24%)
2021-06-05
431.429(+0,16%) 20.773(+0,09%)
2021-06-06
432.353(+0,21%) 20.809(+0,17%)
2021-06-07
432.739(+0,09%) 20.814(+0,02%)
2021-06-08
432.985(+0,06%) 20.831(+0,08%)
2021-06-09
433.870(+0,2%) 20.903(+0,35%)
2021-06-10
436.023(+0,5%) 20.949(+0,22%)
2021-06-11
437.121(+0,25%) 20.997(+0,23%)
2021-06-12
438.108(+0,23%) 21.018(+0,1%)
2021-06-13
438.934(+0,19%) 21.048(+0,14%)
2021-06-14
439.139(+0,05%) 21.051(+0,01%)
2021-06-15
439.374(+0,05%) 21.061(+0,05%)
2021-06-16
441.180(+0,41%) 21.153(+0,44%)
2021-06-17
442.341(+0,26%) 21.175(+0,1%)
2021-06-18
444.395(+0,46%) 21.234(+0,28%)
2021-06-19
445.586(+0,27%) 21.284(+0,24%)
2021-06-20
446.441(+0,19%) 21.293(+0,04%)
2021-06-21
446.633(+0,04%) 21.304(+0,05%)
2021-06-22
447.176(+0,12%) 21.315(+0,05%)
2021-06-23
449.107(+0,43%) 21.367(+0,24%)
2021-06-24
449.483(+0,08%) 21.377(+0,05%)
2021-06-25
452.234(+0,61%) 21.433(+0,26%)
2021-06-26
453.362(+0,25%) 21.485(+0,24%)
2021-06-27
454.336(+0,21%) 21.523(+0,18%)
2021-06-28
455.743(+0,31%) 21.523(=)
2021-06-29
457.489(+0,38%) 21.545(+0,1%)
2021-06-30
458.504(+0,22%) 21.560(+0,07%)
2021-07-01
459.538(+0,23%) 21.605(+0,21%)
2021-07-02
461.157(+0,35%) 21.623(+0,08%)
2021-07-03
462.142(+0,21%) 21.660(+0,17%)
2021-07-04
2021-07-05
462.649(n.a.) 21.695(n.a.)
2021-07-06
463.951(+0,28%) 21.708(+0,06%)
2021-07-07
465.029(+0,23%) 21.728(+0,09%)
2021-07-08
465.878(+0,18%) 21.768(+0,18%)
2021-07-09
467.073(+0,26%) 21.803(+0,16%)
2021-07-10
467.976(+0,19%) 21.814(+0,05%)
2021-07-11
468.346(+0,08%) 21.830(+0,07%)
2021-07-12
468.414(+0,01%) 21.830(=)
2021-07-13
470.882(+0,53%) 21.832(+0,01%)
2021-07-14
471.757(+0,19%) 21.850(+0,08%)
2021-07-15
472.722(+0,2%) 21.872(+0,1%)
2021-07-16
473.647(+0,2%) 21.899(+0,12%)
2021-07-17
475.215(+0,33%) 21.933(+0,16%)
2021-07-18
476.065(+0,18%) 21.953(+0,09%)
2021-07-19
476.312(+0,05%) 21.958(+0,02%)
2021-07-20
477.946(+0,34%) 30.744(+40%)
2021-07-21
478.615(+0,14%) 30.752(+0,03%)
2021-07-22
479.784(+0,24%) 30.777(+0,08%)
2021-07-23
480.720(+0,2%) 30.797(+0,06%)
480.720(=) 30.797(=)
2021-07-31
487.372(+1,4%) 31.631(+2,7%)
2021-08-01
487.598(+0,05%) 31.634(+0,01%)
2021-08-02
487.702(+0,02%) 31.644(+0,03%)
Nguồn: Bộ Y tế Ecuador thông qua Twitterwebsite chính thức


Đại dịch COVID-19 tại Ecuador là một phần của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới gây ra bởi virus SARS-CoV-2. Virus này được xác nhận đã lan tới Ecuador ngày 29 tháng 2 năm 2020 khi một người phụ nữ trong độ tuổi 70 xét nghiệm dương tính với virus. Vào tháng 4, Ecuador được coi là một "điểm nóng" đang nổi của đại dịch ở Mỹ Latinh,[2] với thành phố Guayaquil bị quá tải đến mức phải để thi thể trên đường phố.[3] Hiện quốc gia này đứng thứ bảy về số ca nhiễm tại Mỹ Latinh, sau Brazil, Peru, Mexico, Colombia, Chile, và Argentina.

Tính đến tháng 4 năm 2020, Ecuador đã phát hành quan tài bằng bìa cứng do khó khăn trong việc chôn cất thi thể.[4][5] Chính phủ đã xây dựng những lò hỏa thiêu khẩn cấp để hỏa táng những thi thể ở trên đường.[6] Đại dịch đã khiến giá dầu giảm mạnh, tác động tiêu cực đến nền kinh tế Ecuador.[7]

Số người chết được cho là cao hơn nhiều con số chính thức do việc xét nghiệm còn ít ỏi, với số ca tử vong ghi nhận nhiều hơn hàng ngàn ca so với con số thông thường trong giai đoạn không có dịch.[8][9] Phân tích của tờ The New York Times phát hiện 7.600 ca tử vong dư thừa xảy ra từ 1 tháng 3 đến 15 tháng 4, với tỉ lệ tử vong tăng gấp ba lần thông thường, cho thấy số người chết chính thức thấp hơn khoảng 15 lần.[10]

Tính đến ngày 31 tháng 1 năm 2024, Ecuador ghi nhận 1,070,188 trường hợp mắc COVID-19 và 36,043 trường hợp tử vong.

Số ca nhiễm theo tỉnh[sửa | sửa mã nguồn]

Tỉnh[11] Số ca nhiễm Số ca tử vong[12]
Xét nghiệm nhanh 8.956 0
 Azuay 5.361 117
 Bolívar 1.436 56
 Cañar 1.296 61
 Carchi 1.915 48
 Chimborazo 2.000 262
 Cotopaxi 2.990 202
 El Oro 4.345 364
 Esmeraldas 3.534 200
 Galápagos 109 1
 Guayas 18.736 1.676
 Imbabura 2.854 94
 Loja 4.375 158
 Los Ríos 3.220 323
 Manabí 8.414 882
 Morona Santiago 2.441 19
 Napo 1.153 59
 Orellana 1.612 38
 Pastaza 1.897 48
 Pichincha 23.726 919
 Santa Elena 1.280 352
 Santo Domingo de los Tsáchilas 4.498 324
 Sucumbíos 2.197 77
 Tungurahua 3.329 215
 Zamora Chinchipe 1.232 42
 Ecuador 112.906 6.537

Bối cảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày 12 tháng 1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác nhận một loại virus corona mới là nguyên nhân của một bệnh hô hấp trong một nhóm người tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, được thông báo lên WHO ngày 31 tháng 12 năm 2019.[13][14]

Không như SARS năm 2003, tỷ lệ tử vong ca bệnh của COVID-19 thấp hơn,[15][16] tuy nhiên khả năng truyền bệnh lại lớn hơn rất nhiều, dẫn đến tổng số ca tử vong đáng kể ở một số quốc gia.[15][17]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2024.
 2. ^ “Uncollected bodies lie for days in the streets of Ecuador the emerging epicentre of the coronavirus in Latin America”. Stuff/Fairfax. ngày 4 tháng 4 năm 2020.
 3. ^ Gallón, Natalie (ngày 3 tháng 4 năm 2020). “Bodies are being left in the streets in an overwhelmed Ecuadorian city”. CNN. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2020.
 4. ^ Phillips, Tom; Moncada, Blanca (ngày 5 tháng 4 năm 2020). “Ecuador: cardboard coffins distributed amid coronavirus fears”. The Guardian (bằng tiếng Anh). ISSN 0261-3077. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2020.
 5. ^ Ecuador distributes cardboard coffins to cope with Covid-19 – CNN Video, truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2020
 6. ^ “Ecuador builds emergency cemeteries due to coronavirus outbreak”. Reuters (bằng tiếng Anh). ngày 8 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2020.
 7. ^ Stott, Michael; Long, Gideon (ngày 15 tháng 6 năm 2020). 'This is a real world war': Ecuador's president on the virus”. Financial Times. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2020.
 8. ^ Collyns, Dan (ngày 17 tháng 4 năm 2020). “Ecuador's death rate soars as fears grow over scale of coronavirus crisis”. The Guardian. Truy cập ngày 30 tháng 8 năm 2020.
 9. ^ “Coronavirus nightmare in Ecuador's main city Guayaquil – pictures”. BBC. ngày 17 tháng 4 năm 2020.
 10. ^ Cabrera, José María León; Kurmanaev, Anatoly (ngày 23 tháng 4 năm 2020). “Ecuador's Death Toll During Outbreak Is Among the Worst in the World”. The New York Times. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2020.
 11. ^ “Actualización de casos de coronavirus en Ecuador – Ministerio de Salud Pública” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Truy cập ngày 10 tháng 4 năm 2020.
 12. ^ https://twitter.com/Salud_Ec/status/1255896134024941571
 13. ^ Elsevier. “Novel Coronavirus Information Center”. Elsevier Connect. Lưu trữ bản gốc ngày 30 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ Reynolds, Matt (ngày 4 tháng 3 năm 2020). “What is coronavirus and how close is it to becoming a pandemic?”. Wired UK. ISSN 1357-0978. Lưu trữ bản gốc ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ a b “Crunching the numbers for coronavirus”. Imperial News. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “High consequence infectious diseases (HCID); Guidance and information about high consequence infectious diseases and their management in England”. GOV.UK (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 3 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “World Federation Of Societies of Anaesthesiologists – Coronavirus”. wfsahq.org. Lưu trữ bản gốc ngày 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “counter” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.
Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “sdeath-AJ” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.

Lỗi chú thích: Thẻ <ref> có tên “sdeath-efe” được định nghĩa trong <references> không được đoạn văn bản trên sử dụng.