Đại dịch COVID-19 tại Guatemala

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Guatemala
  1-9 ca nhiễm
  10-99 ca nhiễm
  100-999 ca nhiễm
  trên 1000 ca nhiễm
Cases by department (April 12), this was the last day the government issued a case report by department. From this date onwards cases were reported by region. Since May 11, cases have been reported on all Guatemalan departments[1]
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríGuatemala
Trường hợp đầu tiênThành phố Guatemala
Ngày đầu13 tháng 3 năm 2020
(3 ngày)
Nguồn gốcÝ
Trường hợp xác nhận1.241.016 [2]
Trường hợp hiện tại24.637
Phục hồi1.159.494
Tử vong
20.183 [2]
Tỷ lệ tử vong1.63%
Vắc-xin
 • 8.917.751[2] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 7.106.364[2] (tiêm chủng đủ)
 • 20.273.678[2] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của Đại dịch COVID-19 tại Guatemala và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp hiện thời.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Guatemala  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-13 1(n.a.)
2020-03-14 1(=)
2020-03-15 2(+100%) 1(n.a.)
2020-03-16
7(+250%) 1(=)
2020-03-17
7(=) 1(=)
2020-03-18
9(+29%) 1(=)
2020-03-19
9(=) 1(=)
2020-03-20
12(+33%) 1(=)
2020-03-21
17(+42%) 1(=)
2020-03-22
19(+12%) 1(=)
2020-03-23
20(+5,3%) 1(=)
2020-03-24
21(+5%) 1(=)
2020-03-25
25(+19%) 1(=)
2020-03-26
26(+4%) 1(=)
2020-03-27
32(+23%) 1(=)
2020-03-28
34(+6,2%) 1(=)
2020-03-29
36(+5.9%[i]) 1(=)
2020-03-30
38(+5,6%) 1(=)
2020-03-31
46(+21%) 1(=)
2020-04-01
47(+2,2%) 1(=)
2020-04-02
50(+6,4%) 1(=)
2020-04-03
57(+14%) 2(+100%)
2020-04-04
70(+23%) 3(+50%)
2020-04-05
70(=) 3(=)
2020-04-06
74(+5,7%) 3(=)
2020-04-07
80(+8,1%) 3(=)
2020-04-08
95(+19%) 3(=)
2020-04-09
126(+33%) 3(=)
2020-04-10
137(+8,7%) 3(=)
2020-04-11
153(+12%) 3(=)
2020-04-12
154(+0,65%) 5(+67%)
2020-04-13
165(+7,1%) 5(=)
2020-04-14
178(+7,9%) 5(=)
2020-04-15
196(+10%) 5(=)
2020-04-16
214(+9,2%) 7(+40%)
2020-04-17
235(+9,8%) 7(=)
2020-04-18
257(+9,4%) 7(=)
2020-04-19
289(+12%) 7(=)
2020-04-20
294(+1,7%) 7(=)
2020-04-21
316(+7,5%) 8(+14%)
2020-04-22
342(+8,2%) 10(+25%)
2020-04-23
384(+12%) 11(+10%)
2020-04-24
430(+12%) 11(=)
2020-04-25
473(+10%) 13(+18%)
2020-04-26
500(+5,7%) 15(+15%)
2020-04-27
530(+6%) 15(=)
2020-04-28
557(+5,1%) 16(+6,7%)
2020-04-29
585(+5%) 16(=)
2020-04-30
599(+2,4%) 16(=)
2020-05-01
644(+7,5%) 16(=)
2020-05-02
688(+6,8%) 17(+6,2%)
2020-05-03
703(+2,2%) 17(=)
2020-05-04
730(+3,8%) 19(+12%)
2020-05-05
763(+4,5%) 19(=)
2020-05-06
798(+4,6%) 21(+11%)
2020-05-07
832(+4,3%) 23(+9,5%)
2020-05-08
900(+8,2%) 24(+4,3%)
2020-05-09
967(+7,4%) 24(=)
2020-05-10
1.052(+8,8%) 26(+8,3%)
2020-05-11
1.114(+5,9%) 26(=)
2020-05-12
1.199(+7,6%) 27(+3,8%)
2020-05-13
1.342(+12%) 29(+7,4%)
2020-05-14
1.518(+13%) 29(=)
2020-05-15
1.643(+8,2%) 30(+3,4%)
2020-05-16
1.763(+7,3%) 33(+10%)
2020-05-17
1.912(+8,5%) 35(+6,1%)
2020-05-18
2.001(+4,7%) 38(+8,6%)
2020-05-19
2.133(+6,6%) 43(+13%)
2020-05-20
2.265(+6,2%) 45(+4,7%)
2020-05-21
2.512(+11%) 48(+6,7%)
2020-05-22
2.743(+9,2%) 51(+6,2%)
2020-05-23
3.054(+11%) 55(+7,8%)
2020-05-24
3.424(+12%) 58(+5,5%)
2020-05-25
3.760(+9,8%) 59(+1,7%)
2020-05-26
3.954(+5,2%) 63(+6,8%)
2020-05-27
4.145(+4,8%) 68(+7,9%)
2020-05-28
4.348(+4,9%) 80(+18%)
2020-05-29
4.607(+6%) 90(+12%)
2020-05-30
4.739(+2,9%) 102(+13%)
2020-05-31
5.087(+7,3%) 108(+5,9%)
2020-06-01
5.336(+4,9%) 116(+7,4%)
2020-06-02
5.586(+4,7%) 123(+6%)
2020-06-03
5.760(+3,1%) 143(+16%)
2020-06-04
6.154(+6,8%) 158(+10%)
2020-06-05
6.485(+5,4%) 216(+37%)
2020-06-06
6.792(+4,7%) 230(+6,5%)
2020-06-07
7.055(+3,9%) 252(+9,6%)
2020-06-08
7.520(+6,6%) 262(+4%)
2020-06-09
7.866(+4,6%) 289(+10%)
2020-06-10
8.221(+4,5%) 316(+9,3%)
2020-06-11
8.561(+4,1%) 334(+5,7%)
2020-06-12
8.982(+4,9%) 351(+5,1%)
2020-06-13
9.491(+5,7%) 367(+4,6%)
2020-06-14
9.845(+3,7%) 384(+4,6%)
2020-06-15
10.272(+4,3%) 399(+3,9%)
2020-06-16
10.706(+4,2%) 418(+4,8%)
2020-06-17
11.251(+5,1%) 432(+3,3%)
2020-06-18
11.868(+5,5%) 449(+3,9%)
2020-06-19
12.509(+5,4%) 483(+7,6%)
2020-06-20
12.755(+2%) 514(+6,4%)
2020-06-21
13.145(+3,1%) 531(+3,3%)
2020-06-22
13.769(+4,7%) 547(+3%)
2020-06-23
14.540(+5,6%) 582(+6,4%)
2020-06-24
14.819(+1,9%) 601(+3,3%)
2020-06-25
15.619(+5,4%) 623(+3,7%)
2020-06-26
15.828(+1,3%) 672(+7,9%)
2020-06-27
16.397(+3,6%) 706(+5,1%)
2020-06-28
16.930(+3,3%) 727(+3%)
2020-06-29
17.409(+2,8%) 746(+2,6%)
2020-06-30
18.096(+3,9%) 773(+3,6%)
2020-07-01
19.011(+5,1%) 817(+5,7%)
2020-07-02
20.072(+5,6%) 843(+3,2%)
2020-07-03
21.293(+6,1%) 880(+4,4%)
2020-07-04
22.501(+5,7%) 920(+4,5%)
2020-07-05
23.248(+3,3%) 947(+2,9%)
2020-07-06
23.972(+3,1%) 981(+3,6%)
2020-07-07
24.787(+3,4%) 1.004(+2,3%)
2020-07-08
25.411(+2,5%) 1.053(+4,9%)
2020-07-09
26.658(+4,9%) 1.092(+3,7%)
2020-07-10
27.619(+3,6%) 1.139(+4,3%)
2020-07-11
28.598(+3,5%) 1.172(+2,9%)
2020-07-12
29.355(+2,6%) 1.219(+4%)
2020-07-13
29.742(+1,3%) 1.244(+2,1%)
2020-07-14
30.872(+3,8%) 1.302(+4,7%)
2020-07-15
32.074(+3,9%) 1.350(+3,7%)
2020-07-16
32.939(+2,7%) 1.404(+4%)
2020-07-17
33.809(+2,6%) 1.443(+2,8%)
2020-07-18
38,402(+14%[ii]) 1,449(+0,42%)
2020-07-19
38.677(+0,72%) 1.485(+2,5%)
2020-07-20
39.039(+0,94%) 1.502(+1,1%)
2020-07-21
40.299(+3,2%) 1.531(+1,9%)
2020-07-22
41.135(+2,1%) 1.573(+2,7%)
2020-07-23
42.192(+2,6%) 1.632(+3,8%)
2020-07-24
43.283(+2,6%) 1.669(+2,3%)
2020-07-25
44.492(+2,8%) 1.699(+1,8%)
2020-07-26
45.053(+1,3%) 1.734(+2,1%)
2020-07-27
45.309(+0,57%) 1.761(+1,6%)
2020-07-28
46.451(+2,5%) 1.782(+1,2%)
2020-07-29
47.065(+1,3%) 1.835(+3%)
2020-07-30
48.826(+3,7%) 1.867(+1,7%)
2020-07-31
49.789(+2%) 1.924(+3,1%)
2020-08-01
50.979(+2,4%) 1.959(+1,8%)
2020-08-02
51.306(+0,64%) 1.995(+1,8%)
2020-08-03
51.542(+0,46%) 2.013(+0,9%)
2020-08-04
52.365(+1,6%) 2.037(+1,2%)
2020-08-05
53.509(+2,2%) 2.072(+1,7%)
2020-08-06
54.399(+1,7%) 2.119(+2,3%)
2020-08-07
55.270(+1,6%) 2.168(+2,3%)
2020-08-08
56.189(+1,7%) 2.197(+1,3%)
2020-08-09
56.605(+0,74%) 2.211(+0,64%)
2020-08-10
56.987(+0,67%) 2.222(+0,5%)
2020-08-11
57.966(+1,7%) 2.233(+0,5%)
2020-08-12
59.089(+1,9%) 2.267(+1,5%)
2020-08-13
60.284(+2%) 2.296(+1,3%)
2020-08-14
61.428(+1,9%) 2.341(+2%)
2020-08-15
62.313(+1,4%) 2.355(+0,6%)
2020-08-16
62.562(+0,4%) 2.379(+1%)
2020-08-17
62.944(+0,61%) 2.389(+0,42%)
2020-08-18
63.847(+1,4%) 2.419(+1,3%)
2020-08-19
64.881(+1,6%) 2.467(+2%)
2020-08-20
65.983(+1,7%) 2.506(+1,6%)
2020-08-21
66.941(+1,5%) 2.532(+1%)
2020-08-22
67.856(+1,4%) 2.580(+1,9%)
2020-08-23
68.188(+0,49%) 2.594(+0,54%)
2020-08-24
68.533(+0,51%) 2.611(+0,66%)
2020-08-25
69.651(+1,6%) 2.630(+0,73%)
2020-08-26
70.714(+1,5%) 2.662(+1,2%)
2020-08-27
71.856(+1,6%) 2.685(+0,86%)
2020-08-28
72.921(+1,5%) 2.709(+0,89%)
2020-08-29
73.679(+1%) 2.728(+0,7%)
2020-08-30
73.912(+0,32%) 2.740(+0,44%)
2020-08-31
74.074(+0,22%) 2.760(+0,73%)
2020-09-01
74.893(+1,1%) 2.778(+0,65%)
2020-09-02
75.644(+1%) 2.790(+0,43%)
2020-09-03
76.358(+0,94%) 2.804(+0,5%)
2020-09-04
77.040(+0,89%) 2.825(+0,75%)
2020-09-05
77.481(+0,57%) 2.845(+0,71%)
2020-09-06
77.683(+0,26%) 2.852(+0,25%)
2020-09-07
77.828(+0,19%) 2.862(+0,35%)
2020-09-08
78.721(+1,1%) 2.890(+0,98%)
2020-09-09
79.622(+1,1%) 2.897(+0,24%)
2020-09-10
80.306(+0,86%) 2.918(+0,72%)
2020-09-11
81.009(+0,88%) 2.929(+0,38%)
2020-09-12
81.658(+0,8%) 2.949(+0,68%)
2020-09-13
81.909(+0,31%) 2.957(+0,27%)
2020-09-14
82.172(+0,32%) 2.972(+0,51%)
2020-09-15
82.684(+0,62%) 2.984(+0,4%)
2020-09-16
82.924(+0,29%) 3.009(+0,84%)
2020-09-17
83.664(+0,89%) 3.036(+0,9%)
2020-09-18
84.344(+0,81%) 3.076(+1,3%)
2020-09-19
85.152(+0,96%) 3.105(+0,94%)
2020-09-20
85.444(+0,34%) 3.119(+0,45%)
2020-09-21
85.681(+0,28%) 3.124(+0,16%)
2020-09-22
86.623(+1,1%) 3.137(+0,42%)
2020-09-23
87.442(+0,95%) 3.154(+0,54%)
2020-09-24
87.933(+0,56%) 3.170(+0,51%)
2020-09-25
88.878(+1,1%) 3.186(+0,5%)
2020-09-26
89.702(+0,93%) 3.213(+0,85%)
2020-09-27
90.092(+0,43%) 3.229(+0,5%)
2020-09-28
90.263(+0,19%) 3.234(+0,15%)
2020-09-29
90.968(+0,78%) 3.238(+0,12%)
2020-09-30
91.746(+0,86%) 3.246(+0,25%)
2020-10-01
92.409(+0,72%) 3.261(+0,46%)
2020-10-02
93.090(+0,74%) 3.267(+0,18%)
2020-10-03
93.748(+0,71%) 3.285(+0,55%)
2020-10-04
93.963(+0,23%) 3.293(+0,24%)
2020-10-05
94.182(+0,23%) 3.302(+0,27%)
2020-10-06
94.870(+0,73%) 3.310(+0,24%)
2020-10-07
95.704(+0,88%) 3.335(+0,76%)
2020-10-08
96.480(+0,81%) 3.347(+0,36%)
2020-10-09
96.935(+0,47%) 3.356(+0,27%)
2020-10-10
97.544(+0,63%) 3.365(+0,27%)
2020-10-11
97.715(+0,18%) 3.384(+0,56%)
2020-10-12
97.826(+0,11%) 3.387(+0,09%)
2020-10-13
98.380(+0,57%) 3.410(+0,68%)
2020-10-14
99.094(+0,73%) 3.430(+0,59%)
2020-10-15
99.765(+0,68%) 3.453(+0,67%)
Nguồn:

Ghi chú:

 1. ^ Từ ngày 30 tháng 3 năm 2020 đến ngày 18 tháng 7 năm 2020, các ca bệnh được ghi nhận vào ngày hôm trước (29 tháng 3) đã được báo cáo trên các phương tiện truyền thông.
 2. ^ Ngày 18/7/2020, Bộ Y tế bổ sung hơn 3.000 trường hợp vào báo cáo do sai sót trong đánh máy và báo cáo. Bộ Y tế cũng điều chỉnh số liệu phục hồi, nâng tỷ lệ phục hồi của Guatemala lên hơn 60% (và tăng kể từ đó). Tử vong không bị ảnh hưởng từ việc điều chỉnh các trường hợp và phục hồi.


Vào ngày 13 tháng 3, trường hợp đầu tiên ở Guatemala là một người đàn ông Guatemala đi từ Ý đến Guatemala, đã được xác nhận.[4] Người đàn ông đến Villa Nueva, ngoại ô của Thành phố Guatemala, cùng với 2 thành viên gia đình và 5 người Salvador trên chuyến bay Aeroméxico.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Guatemala ghi nhận 1,204,132 trường hợp nhiễm COVID-19 và 20,001 trường hợp tử vong.

Phòng ngừa[sửa | sửa mã nguồn]

2 ngày trước trường hợp đầu tiên của đất nước, chính phủ Guatemala đã cấm nhập cảnh vào công dân của tất cả các nước châu Âu, Iran, Trung Quốc và Hàn Quốc, đã bị ảnh hưởng vào ngày 12 tháng 3 năm 2020.[5]

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, chính phủ Guatemala đã mở rộng hạn chế đi lại đối với khách du lịch từ Hoa Kỳ và Canada.[6]. Bắt đầu từ ngày 16 tháng 3, không du khách nào đến từ các quốc gia này sẽ được phép vào Guatemala.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Ultimo Departamento con Coronavirus” (bằng tiếng Tây Ban Nha). Prensa Libre.
 2. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2023.
 3. ^ “(Liveblog): Ahora que llegamos a 176 casos en un día, Giammattei endurece medidas”. Prensa Libre. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2020.
 4. ^ “Coronavirus: Alejandro Giammattei confirma el primer caso de covid-19 en Guatemala”. Prensa Libre (bằng tiếng Tây Ban Nha). ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ Health, P. M. N. (ngày 11 tháng 3 năm 2020). “Guatemala to ban entry of Europeans, Chinese, others to keep out coronavirus | National Post” (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 6. ^ “Guatemala Bans Arrivals From U.S., Canada to Fight Coronavirus”. U.S. News (bằng tiếng Anh). ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.