Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Guyana

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Guyana
Cases per million by region as of 31 December 2021
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríGuyana
Trường hợp đầu tiênGeorgetown
Ngày đầu11 tháng 3 năm 2020
Nguồn gốcNew York, Hoa Kỳ
Trường hợp xác nhận74.161 [1]
Tử vong
1.301 [1]
Tỷ lệ tử vong1.75%
Vắc-xin
 • 495.285[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 381.984[1] (tiêm chủng đủ)
 • 960.133[1] (số liều đã phân bổ)

Đại dịch COVID-19 đã được ghi nhận lần đầu tiên ở Guyana vào ngày 11 tháng 3 năm 2020. Trường hợp này là một phụ nữ đi từ New York.[2]

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Guyana  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-11 1 1(n.a.)
1(=) 1(=)
2020-03-14
4(+300%) 1(=)
4(=) 1(=)
2020-03-23
5(+25%) 1(=)
5(=) 1(=)
2020-03-27
8(+60%) 1(=)
8(=) 1(=)
2020-03-31
12(+50%) 2(+100%)
2020-04-01
19(+58%) 4(+100%)
2020-04-02
19(=) 4(=)
2020-04-03
23(+21%) 4(=)
2020-04-04
24(+4.3%) 4(=)
2020-04-05
29(+21%) 4(=)
2020-04-06
31(+6.9%) 5(+25%)
2020-04-07
33(+6.5%) 5(=)
2020-04-08
37(+12%) 6(+20%)
2020-04-09
37(=) 6(=)
2020-04-10
40(+8.1%) 6(=)
2020-04-11
45(+13%) 6(=)
2020-04-12
45([a]=) 6(=)
2020-04-13
47(+4.4%) 6(=)
2020-04-14
48(+2.1%) 6(=)
2020-04-15
55(+4.6%) 6(=)
2020-04-16
57(+3.6%) 6(=)
2020-04-17
63(+5.3%) 6(=)
2020-04-18
63([b]=) 7(+17%)
2020-04-19
65(+3.2%) 7(=)
2020-04-20
66(+1.5%) 7(=)
2020-04-21
67(+1.5%) 7(=)
2020-04-22
67([c]=) 7(=)
2020-04-23
70(+4.5%) 7(=)
2020-04-24
73([d]+4.3%) 8(+14%)
2020-04-25
74(=+1.3%) 8(=)
2020-04-26
74(=) 8(=)
2020-04-27
74([e]=) 8(=)
2020-04-28
75([7]+1.4%) 8(=)
2020-04-29
78(+4.0%) 8(=)
2020-04-30
82(+5.1%) 9(+12%)
2020-05-01
82(=) 9(=)
2020-05-02
82([8]=) 9(=)
2020-05-03
82([9]=) 9(=)
2020-05-04
92([10]+12%) 9(=)
2020-05-05
93(+1.0%) 10(+11%)
2020-05-06
93(=) 10(=)
2020-05-07
93(=) 10(=)
2020-05-08
94([11]+1.0%) 10(=)
2020-05-09
97[12] 10(=)
2020-05-10
104([13]+7.2%) 10(=)
2020-05-11
109([14]+4.8%) 10(=)
2020-05-12
113(+3.6%) 10(=)
2020-05-13
113([15]+3.6%) 10(=)
2020-05-14
113([16]=) 10(=)
2020-05-15
116(+2.7%) 10(=)
2020-05-16
117(+0.8%) 10(=)
2020-05-17
117(=) 10(=)
2020-05-18
124(+5.9%) 10(=)
2020-05-19
124(=) 10(=)
2020-05-20
124(=) 10(=)
2020-05-21
127(+2.4%) 10(=)
2020-05-22
127([17]=) 10(=)
2020-05-23
127(=) 10(=)
2020-05-24
135(+6.3%) 10(=)
2020-05-25
137(+1.5%) 11(+10%)
2020-05-26
139(+1.5%) 11(=)
2020-05-27
139(=) 11(=)
2020-05-28
150(+7.9%) 11(=)
2020-05-29
150(=) 11(=)
2020-05-30
152(+1.3%) 12(+9,1%)
2020-05-31
153(+0.7%) 12(=)
153(=) 12(=)
2020-06-03
153(=) 12(=)
2020-06-04
153(=) 12(=)
2020-06-05
153([18]=) 12(=)
2020-06-06
154(+0.7%) 12(=)
2020-06-07
2020-06-08
154(=) 12(n.a.)
2020-06-09
156(+1.3%) 12(=)
2020-06-10
2020-06-11
158(+1.2%) 12(n.a.)
2020-06-12
159([19]+0.6%) 12(=)
2020-06-13
159(=) 12(=)
2020-06-14
159 12(=)
2020-06-15
159(=) 12(=)
2020-06-16
171(+7.5%) 12(=)
2020-06-17
171(=) 12(=)
2020-06-18
183(+7.0%) 12(=)
2020-06-19
183 12(=)
2020-06-20
183(=) 12(=)
2020-06-21
184([20]+0.5%) 12(=)
2020-06-22
205(+11%) 12(=)
2020-06-23
206(+0.4%) 12(=)
2020-06-24
209(+1.4%) 12(=)
2020-06-25
215(+2.9%) 12(=)
2020-06-26
230(+7.0%) 12(=)
2020-06-29
235([21] +2.1%) 12(n.a.)
2020-06-30
245([22] +4.3%) 12(=)
2020-07-01
248([23]+1.2%) 13(+8,3%)
2020-07-02
250([24]+0.8%) 14(+7,7%)
2020-07-03
256(+2.4%) 14(=)
2020-07-04
272(+6.3%) 14(=)
2020-07-05
273([25]+0.4%) 15(+7,1%)
2020-07-06
278([26]+1.8%) 15(=)
2020-07-07
284(+2.2%) 16(+6,7%)
2020-07-08
284(=) 16(=)
2020-07-09
286([27]+0.7%) 16(=)
2020-07-10
290(+1.4%) 16(=)
2020-07-11
291([28]+0.3%) 17(+6,2%)
2020-07-12
297(+2.0%) 17(=)
2020-07-13
300(+1.0%) 17(=)
2020-07-14
308(+2.7%) 17(=)
2020-07-15
313([29]+1.6%) 18(+5,9%)
2020-07-16
315(+0.6%) 19(+5,6%)
2020-07-17
320(+1.6%) 19(=)
2020-07-18
327(+2.2%) 19(=)
2020-07-19
336([30]+2.8%) 19(=)
2020-07-20
337(+0.3%) 19(=)
2020-07-21
339(+0.6%) 19(=)
2020-07-22
350(+3.2%) 19(=)
2020-07-23
351(+0.3%) 19(=)
2020-07-24
352(+0.3%) 20(+5,3%)
2020-07-25
360(+2.3%) 20(=)
2020-07-26
370(+2.8%) 20(=)
2020-07-27
389(+5.1%) 20(=)
2020-07-28
396(+1.8%) 20(=)
2020-07-29
398(+0.6%) 20(=)
2020-07-30
401([31]+0.8%) 20(=)
2020-07-31
413(+3.0%) 20(=)
2020-08-01
430([32]+4.1%) 20(=)
2020-08-02
474(+10%) 21(+5%)
2020-08-03
474(=) 21(=)
2020-08-04
497(+4.8%) 22(+4,8%)
2020-08-05
509(+2.4%) 22(=)
2020-08-06
538(+5.7%) 22(=)
2020-08-07
538(=) 22(=)
2020-08-08
554(+3.0%) 22(=)
2020-08-09
568(+5.8%) 22(=)
2020-08-10
568(=) 22(=)
2020-08-11
602(+6.0%) 22(=)
2020-08-12
623(+3.5%) 22(=)
2020-08-13
631(+1.3%) 22(=)
2020-08-14
649(+2.9%) 22(=)
2020-08-15
674(+3.9%) 22(=)
2020-08-16
709(+5.2%) 23(+4,5%)
2020-08-17
709([33]=) 23(=)
2020-08-18
737(+3,9%) 25(+8,7%)
2020-08-19
776(+5,3%) 27(+8%)
2020-08-20
846(+9%) 29(+7,4%)
2020-08-21
881([34]+4.1%) 31(+6,9%)
2020-08-22
925(+5%) 31(=)
2020-08-23
955(+3,2%) 31(=)
2020-08-24
1.029(+7,7%) 31(=)
2020-08-25
1.060(+3%) 31(=)
2020-08-26
1,093([35]+3.1%) 31(=)
2020-08-27
1.140(+4,3%) 32(+3,2%)
2020-08-28
1,180([36]+3.5%) 35(+9,4%)
2020-08-29
1.184(+0,34%) 35(=)
2020-08-30
1.234(+4,2%) 36(+2,9%)
2020-08-31
1.306(+5,8%) 39(+8,3%)
2020-09-01
2020-09-02
1.382(n.a.) 41(n.a.)
2020-09-03
1.401(+1,4%) 44(+7,3%)
2020-09-04
2020-09-05
1.459(n.a.) 46(n.a.)
2020-09-06
1.468(+0,62%) 46(=)
2020-09-07
1.560(+6,3%) 47(+2,2%)
2020-09-08
1.613(+3,4%) 48(+2,1%)
2020-09-09
1.703(+5,6%) 48(=)
2020-09-10
1.750(+2,8%) 49(+2,1%)
2020-09-11
1.763(+0,74%) 52(+6,1%)
2020-09-12
1.812(+2,8%) 54(+3,8%)
2020-09-13
1.853(+2,3%) 56(+3,7%)
2020-09-14
1,884([37]+1.7%) 56(=)
2020-09-15
1.958(+3,9%) 58(+3,6%)
2020-09-16
1.984(+1,3%) 59(+1,7%)
2020-09-17
2.027(+2,2%) 60(+1,7%)
2020-09-18
2,102([38]+3.7%) 64(+6,7%)
2020-09-19
2.168(+3,1%) 64(=)
2020-09-20
2.269(+4,7%) 64(=)
2020-09-21
2.402(+5,9%) 65(+1,6%)
2020-09-22
2.437(+1,5%) 66(+1,5%)
2020-09-23
2.535(+4%) 69(+4,5%)
2020-09-24
2.579(+1,7%) 71(+2,9%)
2020-09-25
2.709(+5%) 73(+2,8%)
2020-09-26
2.725(+0,59%) 74(+1,4%)
2020-09-27
2020-09-28
2,787([39]+2.2%) 78(n.a.)
2020-09-29
2020-09-30
2.894(n.a.) 80(n.a.)
2020-10-01
2.929(+1,2%) 82(+2,5%)
2020-10-02
2.968(+1,3%) 85(+3,7%)
2020-10-03
3.005(+1,2%) 85(=)
2020-10-04
3.093(+2,9%) 87(+2,4%)
2020-10-05
3.188(+3,1%) 90(+3,4%)
2020-10-06
3.188(=) 92(+2,2%)
2020-10-07
3.292(+3,3%) 92(=)
2020-10-08
3.329(+1,1%) 98(+6,5%)
2020-10-09
3.358(+0,87%) 100(+2%)
2020-10-10
3,405([40]+1.4%) 103(+3%)
2020-10-11
3,469([41]+1.9%) 103(=)
2020-10-12
3.521(+1,5%) 104(+0,97%)
2020-10-13
3.565(+1,2%) 106(+1,9%)
2020-10-14
3.589(+0,67%) 106(=)
2020-10-15
3,620([42]+0.9%) 107(+0,94%)
2020-10-16
3,672([43]+1.4%) 109(+1,9%)
2020-10-17
3.710(+1%) 109(=)
2020-10-18
3.734(+0,65%) 109(=)
2020-10-19
3.765(+0,83%) 111(+1,8%)
2020-10-20
2020-10-21
3.850(n.a.) 116(n.a.)
2020-10-22
3.877(+0,7%) 117(+0,86%)
2020-10-23
3.960(+2,1%) 117(=)
2020-10-24
3.994(+0,86%) 117(=)
2020-10-25
4.023(+0,73%) 119(+1,7%)
2020-10-26
4.026(+0,07%) 119(=)
2020-10-27
4.061(+0,87%) 119(=)
2020-10-28
4,074([44]+0.3%) 123(+3,4%)
2020-10-29
4,098([45]+0.6%) 123(=)
2020-10-30
4,143([46]+1.1%) 124(+0,81%)
2020-10-31
4,162([47]+0.5%) 124(=)
2020-11-01
4.208(+1,1%) 126(+1,6%)
2020-11-02
4,238([48]+0.7%) 128(+1,6%)
2020-11-03
4,245([49]+1.6%) 128(=)
2020-11-04
4.324(+1,9%) 130(+1,6%)
2020-11-05
4.393(+1,6%) 130(=)
2020-11-06
4.457(+1,5%) 133(+2,3%)
2020-11-07
4,484([50]+0.6%) 134(+0,75%)
2020-11-08
4.514(+0,67%) 134(=)
2020-11-09
4.524(+0,22%) 135(+0,75%)
2020-11-10
4.530(+0,13%) 135(=)
2020-11-11
4,618([51]+1.9%) 137(+1,5%)
2020-11-12
4.662(+0,95%) 138(+0,73%)
2020-11-13
4,724([52]+1.4%) 138(=)
2020-11-14
4,794([53]+1.5%) 138(=)
2020-11-15
4,823([54]+0.7%) 139(+0,72%)
2020-11-16
4.898(+1,6%) 139(=)
2020-11-17
4,890[f] 140(+0,72%)
2020-11-18
4,914([56]+0.5%) 142(+1,4%)
2020-11-19
4,976([57]+0.7%) 143(+0,7%)
2020-11-20
5,005([58]+0.6%) 143(=)
2020-11-21
5.093(+1,8%) 143(=)
2020-11-22
5.133(+0,79%) 143(=)
2020-11-23
5.154(+0,41%) 146(+2,1%)
2020-11-24
5.189(+0,68%) 147(+0,68%)
2020-11-25
5,236([59]+0.9%) 147(=)
2020-11-26
5,276([60]+0.8%) 147(=)
2020-11-27
5,310([61]+0.6%) 149(+1,4%)
2020-11-28
5,338([62]+0.5%) 149(=)
2020-11-29
5,376([63]+0.7%) 150(+0,67%)
2020-11-30
5,406([64]+0.6%) 151(+0,67%)
2020-12-01
2020-12-02
5.449(n.a.) 151(n.a.)
2020-12-06
5.665(n.a.) 153(n.a.)
2020-12-07
5.697(+0,56%) 154(+0,65%)
2020-12-08
5.700(+0,05%) 154(=)
2020-12-09
5.732(+0,56%) 154(=)
2020-12-10
5.811(+1,4%) 154(=)
2020-12-11
5.839(+0,48%) 154(=)
2020-12-12
5.879(+0,69%) 154(=)
2020-12-13
5.920(+0,7%) 155(+0,65%)
2020-12-14
5.943(+0,39%) 156(+0,65%)
2020-12-15
5.973(+0,5%) 156(=)
2020-12-16
6.016(+0,72%) 158(+1,3%)
2020-12-17
6,042([65]+0.4%) 159(+0,63%)
2020-12-18
6,076([66]+0.6%) 159(=)
2020-12-19
6.105(+0,48%) 159(=)
2020-12-20
6,125([67]+0.3%) 159(=)
2020-12-21
6.171(+0,75%) 159(=)
2020-12-22
6.216(+0,73%) 160(+0,63%)
2020-12-23
6.258(+0,68%) 162(+1,2%)
2020-12-24
6.266(+0,13%) 162(=)
2020-12-25
6.289(+0,37%) 162(=)
2020-12-26
6.289(=) 162(=)
2020-12-27
6.293(+0,06%) 164(+1,2%)
2020-12-28
6.298(+0,08%) 164(=)
2020-12-29
6.301(+0,05%) 164(=)
2020-12-30
6.319(+0,29%) 164(=)
2020-12-31
6,332([68]+0.2%) 164(=)
2021-01-01
2021-01-02
6,351([69]+0.3%) 164(n.a.)
2021-01-03
6.358(+0,11%) 164(=)
2021-01-04
6,379([70]+0.3%) 166(+1,2%)
2021-01-05
6.407(+0,44%) 166(=)
2021-01-06
6,436([71]+0.5%) 167(+0,6%)
2021-01-07
6,469([72]+0.5%) 167(=)
2021-01-08
6,510([73]+0.6%) 167(=)
2021-01-09
6,541([74]+0.5%) 167(=)
2021-01-10
6,574([75]+0.5%) 169(+1,2%)
2021-01-11
6,588([76]+0.2%) 170(+0,59%)
2021-01-12
6,653([77]+1.0%) 170(=)
2021-01-13
6,696([78]+0.6%) 170(=)
2021-01-14
6,745([79]+0.7%) 170(=)
2021-01-15
6,805([80]+0.9%) 170(=)
2021-01-16
6,851([81]+0.7%) 170(=)
2021-01-17
6.908(+0,83%) 170(=)
2021-01-18
6.931(+0,33%) 170(=)
2021-01-19
6,950([82]+0.3%) 170(=)
2021-01-20
7,015([83]+0.9%) 170(=)
2021-01-21
7.067(+0,74%) 170(=)
2021-01-22
7.143(+1,1%) 170(=)
2021-01-23
7.222(+1,1%) 170(=)
2021-01-24
7.298(+1,1%) 172(+1,2%)
2021-01-25
7.317(+0,26%) 172(=)
2021-01-26
2021-01-27
7,380([84]+0.9%) 175(n.a.)
2021-01-28
7.470(+1,2%) 175(=)
2021-01-29
7.528(+0,78%) 175(=)
2021-01-30
7,621([85]+1.2%) 176(+0,57%)
2021-01-31
7.641(+0,26%) 176(=)
2021-02-01
7.654(+0,17%) 177(+0,57%)
2021-02-02
7.678(+0,31%) 177(=)
2021-02-03
7.714(+0,47%) 177(=)
2021-02-04
7,780([86]+0.9%) 179(+1,1%)
2021-02-05
7.887(+1,4%) 179(=)
2021-02-06
7,939([87]+0.7%) 179(=)
2021-02-07
7,982([88]+0.5%) 180(+0,56%)
2021-02-08
8.023(+0,51%) 181(+0,56%)
2021-02-09
8.041(+0,22%) 181(=)
2021-02-10
8.092(+0,63%) 182(+0,55%)
2021-02-11
8,135([89]+0.5%) 184(+1,1%)
2021-02-12
8.181(+0,57%) 186(+1,1%)
2021-02-13
8.207(+0,32%) 186(=)
2021-02-14
8.231(+0,29%) 186(=)
2021-02-15
8,232([90]+0.0%) 187(+0,54%)
2021-02-16
8.262(+0,36%) 188(+0,53%)
2021-02-17
8,313([91]+0.6%) 189(+0,53%)
2021-02-18
8,338([92]+0.3%) 189(=)
2021-02-19
8.357(+0,23%) 189(=)
2021-02-20
8.399(+0,5%) 189(=)
2021-02-21
8,420([93]+0.3%) 189(=)
2021-02-22
8,427([94]+0.1%) 190(+0,53%)
2021-02-23
8,452([95]+0.3%) 190(=)
2021-02-27
8,550([96]) 190(n.a.)
2021-02-28
8,585([97]+0.4%) 195(+2,6%)
2021-03-01
8.595(+0,12%) 197(+1%)
2021-03-02
8.626(+0,36%) 197(=)
2021-03-03
8.648(+0,26%) 199(+1%)
2021-03-04
8.699(+0,59%) 199(=)
2021-03-05
8,722([98]+0.3%) 200(+0,5%)
2021-03-06
2021-03-07
8,807([99]+0.5%) 201(n.a.)
2021-03-08
8.814(+0,08%) 203(+1%)
2021-03-09
8.847(+0,37%) 204(+0,49%)
2021-03-10
8.928(+0,92%) 205(+0,49%)
2021-03-11
8.993(+0,73%) 206(+0,49%)
2021-03-12
9.069(+0,85%) 206(=)
2021-03-13
9.121(+0,57%) 206(=)
2021-03-14
9.160(+0,43%) 207(+0,49%)
2021-03-15
9.187(+0,29%) 207(=)
2021-03-16
9.238(+0,56%) 208(+0,48%)
2021-03-17
9.322(+0,91%) 209(+0,48%)
2021-03-18
9.442(+1,3%) 212(+1,4%)
2021-03-19
2021-03-20
9.585(n.a.) 214(n.a.)
2021-03-21
9,649([100]+0.7%) 215(+0,47%)
2021-03-22
9,668([101]+0.2%) 216(+0,47%)
2021-03-23
9.731(+0,65%) 218(+0,93%)
2021-03-24
9,802([102]+1.0%) 221(+1,4%)
2021-03-25
9.898(+0,98%) 223(+0,9%)
2021-03-26
10,007([103]+1.1%) 225(+0,9%)
2021-03-27
10.072(+0,65%) 225(=)
2021-03-28
10,168([104]+1.0%) 227(+0,89%)
2021-03-29
10,182([105]+0.1%) 229(+0,88%)
2021-03-30
10.192(+0,1%) 231(+0,87%)
2021-03-31
10,249([106]+0.6%) 231(=)
2021-04-01
10,375([107]+1.2%) 235(+1,7%)
2021-04-02
10,446([108]+0.7%) 237(+0,85%)
2021-04-03
10,540([109]+0.9%) 237(=)
2021-04-04
10.580(+0,38%) 243(+2,5%)
2021-04-05
10,606([110]+0.2%) 246(+1,2%)
2021-04-06
10.637(+0,29%) 247(+0,41%)
2021-04-07
10.718(+0,76%) 250(+1,2%)
2021-04-08
10,852([111]+1.3%) 252(+0,8%)
2021-04-09
10.958(+0,98%) 252(=)
2021-04-10
11.044(+0,78%) 252(=)
2021-04-11
11,149([112]+1.0%) 255(+1,2%)
2021-04-12
11.189(+0,36%) 257(+0,78%)
2021-04-13
11.277(+0,79%) 258(+0,39%)
2021-04-14
11,374([113]+0.9%) 262(+1,6%)
2021-04-15
11.527(+1,3%) 263(+0,38%)
2021-04-16
2021-04-17
11.762(n.a.) 268(n.a.)
2021-04-18
11,863([114]+0.9%) 271(+1,1%)
2021-04-19
11.901(+0,32%) 271(=)
2021-04-20
11.972(+0,6%) 273(+0,74%)
2021-04-21
2021-04-22
12.234(n.a.) 277(n.a.)
2021-04-23
12,448([115]+1.7%) 277(=)
2021-04-24
12.600(+1,2%) 279(+0,72%)
2021-04-25
12.703(+0,82%) 284(+1,8%)
2021-04-26
2021-04-27
12.826(n.a.) 291(n.a.)
2021-04-28
2021-04-29
13.106(n.a.) 295(n.a.)
2021-04-30
13.283(+1,4%) 296(+0,34%)
2021-05-01
13,404([116]+0.9%) 298(+0,68%)
2021-05-02
13,518([117]+0.9%) 299(+0,34%)
2021-05-03
2021-05-04
13.656(n.a.) 306(n.a.)
2021-05-05
2021-05-06
13.957(n.a.) 310(n.a.)
2021-05-09
14,203([118]) 323(n.a.)
2021-05-10
14,442([119]+1.7%) 327(+1,2%)
2021-05-11
14.531(+0,62%) 331(+1,2%)
2021-05-12
14.659(+0,88%) 331(=)
2021-05-13
14.845(+1,3%) 333(+0,6%)
2021-05-14
14,988([120]+1.0%) 335(+0,6%)
2021-05-15
2021-05-16
15,271([121]) 341(n.a.)
2021-05-17
2021-05-18
15.454(n.a.) 345(n.a.)
2021-05-19
2021-05-20
15.743(n.a.) 349(n.a.)
2021-05-21
2021-05-22
16.014(n.a.) 355(n.a.)
2021-05-23
16.130(+0,72%) 359(+1,1%)
2021-05-24
16.235(+0,65%) 361(+0,56%)
2021-05-25
2021-05-26
16.556(n.a.) 374(n.a.)
2021-05-27
16.654(+0,59%) 376(+0,53%)
2021-05-28
16,724([122]+0.4%) 380(+1,1%)
2021-05-29
16.822(+0,59%) 382(+0,53%)
2021-05-30
16.910(+0,52%) 385(+0,79%)
2021-05-31
16,952([123]+0.2%) 389(+1%)
2021-06-03
17.376(n.a.) 400(n.a.)
2021-06-04
2021-06-05
17.617(n.a.) 405(n.a.)
2021-06-06
2021-06-07
17.718(n.a.) 411(n.a.)
2021-06-08
17.805(+0,49%) 416(+1,2%)
2021-06-09
2021-06-10
18.088(n.a.) 419(n.a.)
2021-06-11
2021-06-12
18,303([124]) 424(n.a.)
2021-06-13
18.386(+0,45%) 426(+0,47%)
2021-06-14
18.446(+0,33%) 430(+0,94%)
2021-06-15
18.530(+0,46%) 437(+1,6%)
2021-06-16
18.658(+0,69%) 438(+0,23%)
2021-06-19
18.973(n.a.) 444(n.a.)
2021-06-20
19.096(+0,65%) 447(+0,68%)
2021-06-21
19.144(+0,25%) 449(+0,45%)
2021-06-22
2021-06-23
19.359(n.a.) 454(n.a.)
2021-06-24
2021-06-25
19.674(n.a.) 459(n.a.)
2021-06-28
19.891(n.a.) 466(n.a.)
2021-06-29
2021-06-30
20.055(n.a.) 469(n.a.)
2021-07-01
20.142(+0,43%) 473(+0,85%)
2021-07-02
20.231(+0,44%) 477(+0,85%)
2021-07-03
2021-07-04
20.378(n.a.) 478(n.a.)
2021-07-07
20.645(n.a.) 484(n.a.)
2021-07-08
20.757(+0,54%) 486(+0,41%)
2021-07-09
2021-07-10
20.924(n.a.) 492(n.a.)
2021-07-11
20.953(+0,14%) 492(=)
2021-07-12
2021-07-13
21.055(n.a.) 499(n.a.)
2021-07-14
2021-07-15
21.274(n.a.) 506(n.a.)
2021-07-16
2021-07-17
21.471(n.a.) 509(n.a.)
2021-07-18
21.562(+0,42%) 512(+0,59%)
2021-07-19
2021-07-20
21.668(n.a.) 514(n.a.)
2021-07-21
2021-07-22
21.807(n.a.) 518(n.a.)
2021-07-23
2021-07-24
22.090(n.a.) 523(n.a.)
2021-07-25
22.150(+0,27%) 527(+0,76%)
2021-07-26
2021-07-27
22.234(n.a.) 530(n.a.)
2021-07-28
2021-07-29
22.372(n.a.) 535(n.a.)
2021-08-01
22.597(n.a.) 546(n.a.)
2021-08-02
2021-08-03
22.643(n.a.) 549(n.a.)
2021-08-04
2021-08-05
22.789(n.a.) 553(n.a.)
2021-08-06
22.932(+0,63%) 556(+0,54%)
2021-08-07
2021-08-08
22.982(n.a.) 559(n.a.)
2021-08-09
2021-08-10
23.075(n.a.) 564(n.a.)
2021-08-11
23.156(+0,35%) 567(+0,53%)
2021-08-12
23.244(+0,38%) 569(+0,35%)
2021-08-13
2021-08-14
23.455(n.a.) 573(n.a.)
2021-08-15
23.561(+0,45%) 574(+0,17%)
2021-08-16
2021-08-17
23.675(n.a.) 582(n.a.)
2021-08-22
24.336(n.a.) 594(n.a.)
2021-08-23
2021-08-24
24.506(n.a.) 601(n.a.)
2021-08-25
24.713(+0,84%) 602(+0,17%)
2021-08-26
24.864(+0,61%) 606(+0,66%)
2021-08-27
24.967(+0,41%) 609(+0,5%)
2021-08-28
2021-08-29
25.323(n.a.) 611(n.a.)
2021-08-30
25.403(+0,32%) 613(+0,33%)
2021-08-31
25.548(+0,57%) 622(+1,5%)
2021-09-01
2021-09-02
25.951(n.a.) 632(n.a.)
2021-09-03
26.112(+0,62%) 636(+0,63%)
2021-09-04
26.295(+0,7%) 640(+0,63%)
2021-09-05
26.510(+0,82%) 641(+0,16%)
2021-09-11
27.782(n.a.) 674(n.a.)
2021-09-12
27.976(+0,7%) 683(+1,3%)
2021-09-13
28.099(+0,44%) 687(+0,59%)
2021-09-14
28.234(+0,48%) 692(+0,73%)
2021-09-15
28.532(+1,1%) 701(+1,3%)
2021-09-16
28.831(+1%) 703(+0,29%)
2021-09-17
29.072(+0,84%) 706(+0,43%)
2021-09-18
29.345(+0,94%) 713(+0,99%)
2021-09-19
29.553(+0,71%) 725(+1,7%)
2021-09-20
29.683(+0,44%) 733(+1,1%)
2021-09-21
29.824(+0,48%) 738(+0,68%)
2021-09-22
30.186(+1,2%) 740(+0,27%)
2021-09-23
30.444(+0,85%) 744(+0,54%)
2021-09-24
30.696(+0,83%) 749(+0,67%)
2021-09-25
30.907(+0,69%) 754(+0,67%)
2021-09-26
31.148(+0,78%) 762(+1,1%)
2021-09-27
31.236(+0,28%) 772(+1,3%)
2021-09-28
31.359(+0,39%) 778(+0,78%)
2021-09-29
31.638(+0,89%) 783(+0,64%)
2021-09-30
31.827(+0,6%) 786(+0,38%)
2021-10-01
32.055(+0,72%) 792(+0,76%)
2021-10-02
32.297(+0,75%) 796(+0,51%)
2021-10-03
32.483(+0,58%) 799(+0,38%)
2021-10-04
2021-10-05
32.701(n.a.) 807(n.a.)
2021-10-06
32.951(+0,76%) 816(+1,1%)
2021-10-07
33.175(+0,68%) 821(+0,61%)
2021-10-08
2021-10-09
33.566(n.a.) 835(n.a.)
2021-10-10
33.696(+0,39%) 840(+0,6%)
2021-10-11
33.748(+0,15%) 842(+0,24%)
2021-10-12
33.823(+0,22%) 848(+0,71%)
2021-10-13
33.973(+0,44%) 851(+0,35%)
2021-10-14
34.132(+0,47%) 857(+0,71%)
2021-10-15
34.240(+0,32%) 862(+0,58%)
2021-10-16
34.362(+0,36%) 866(+0,46%)
2021-10-17
34.455(+0,27%) 870(+0,46%)
2021-10-18
34.514(+0,17%) 875(+0,57%)
2021-10-19
34.608(+0,27%) 877(+0,23%)
2021-10-20
34.726(+0,34%) 881(+0,46%)
2021-10-21
34.800(+0,21%) 887(+0,68%)
2021-10-22
34.877(+0,22%) 893(+0,68%)
2021-10-23
34.977(+0,29%) 894(+0,11%)
2021-10-24
35.067(+0,26%) 895(+0,11%)
2021-10-25
35.104(+0,11%) 897(+0,22%)
2021-10-26
35.170(+0,19%) 899(+0,22%)
2021-10-27
35.252(+0,23%) 900(+0,11%)
2021-10-28
35.350(+0,28%) 904(+0,44%)
2021-10-29
35.444(+0,27%) 910(+0,66%)
2021-10-30
35.548(+0,29%) 913(+0,33%)
2021-10-31
2021-11-01
35.657(n.a.) 925(n.a.)
2021-11-02
35.719(+0,17%) 926(+0,11%)
2021-11-03
35.800(+0,23%) 928(+0,22%)
2021-11-04
35.929(+0,36%) 930(+0,22%)
2021-11-05
35.993(+0,18%) 933(+0,32%)
2021-11-08
36.297(n.a.) 945(n.a.)
2021-11-09
36.375(+0,21%) 951(+0,63%)
2021-11-10
36.439(+0,18%) 952(+0,11%)
2021-11-11
36.533(+0,26%) 955(+0,32%)
2021-11-12
36.652(+0,33%) 955(=)
2021-11-13
36.741(+0,24%) 957(+0,21%)
2021-11-14
36.817(+0,21%) 959(+0,21%)
2021-11-15
36.872(+0,15%) 959(=)
2021-11-16
36.916(+0,12%) 961(+0,21%)
2021-11-17
36.999(+0,22%) 965(+0,42%)
2021-11-18
37.090(+0,25%) 968(+0,31%)
2021-11-19
37.184(+0,25%) 971(+0,31%)
2021-11-20
2021-11-21
37.325(n.a.) 976(n.a.)
2021-11-22
37.356(+0,08%) 977(+0,1%)
2021-11-23
37.445(+0,24%) 979(+0,2%)
2021-11-24
37.524(+0,21%) 980(+0,1%)
2021-11-25
37.613(+0,24%) 983(+0,31%)
2021-11-26
37.663(+0,13%) 985(+0,2%)
2021-11-27
37.707(+0,12%) 986(+0,1%)
2021-11-28
37.773(+0,18%) 987(+0,1%)
2021-11-29
37.825(+0,14%) 992(+0,51%)
2021-11-30
2021-12-01
37.951(n.a.) 997(n.a.)
2021-12-02
38.027(+0,2%) 998(+0,1%)
2021-12-03
38.068(+0,11%) 1.001(+0,3%)
2021-12-04
38.118(+0,13%) 1.004(+0,3%)
2021-12-05
38.160(+0,11%) 1.006(+0,2%)
2021-12-06
38.217(+0,15%) 1.008(+0,2%)
2021-12-07
38.261(+0,12%) 1.009(+0,1%)
2021-12-08
38.333(+0,19%) 1.009(=)
2021-12-09
38.402(+0,18%) 1.014(+0,5%)
2021-12-10
38.453(+0,13%) 1.016(+0,2%)
2021-12-11
2021-12-12
38.554(n.a.) 1.020(n.a.)
2021-12-13
38.568(+0,04%) 1.023(+0,29%)
2021-12-14
38.618(+0,13%) 1.024(+0,1%)
2021-12-15
38.684(+0,17%) 1.025(+0,1%)
2021-12-16
38.728(+0,11%) 1.026(+0,1%)
2021-12-17
38.751(+0,06%) 1.028(+0,19%)
2021-12-18
38.817(+0,17%) 1.028(=)
2021-12-19
38.870(+0,14%) 1.030(+0,19%)
2021-12-20
38.891(+0,05%) 1.033(+0,29%)
2021-12-21
38.926(+0,09%) 1.039(+0,58%)
2021-12-22
38.966(+0,1%) 1.040(+0,1%)
2021-12-23
38.998(+0,08%) 1.042(+0,19%)
2021-12-24
39.042(+0,11%) 1.042(=)
2021-12-25
39.086(+0,11%) 1.045(+0,29%)
2021-12-26
39.107(+0,05%) 1.048(+0,29%)
2021-12-27
39.119(+0,03%) 1.050(+0,19%)
2021-12-28
39.151(+0,08%) 1.050(=)
2021-12-29
39.238(+0,22%) 1.051(+0,1%)
2021-12-30
39.395(+0,4%) 1.052(+0,1%)
2021-12-31
39.573(+0,45%) 1.054(+0,19%)
2022-01-01
39.779(+0,52%) 1.054(=)
2022-01-02
40.060(+0,71%) 1.055(+0,09%)
2022-01-03
40.154(+0,23%) 1.056(+0,09%)
2022-01-04
40.639(+1,2%) 1.058(+0,19%)
2022-01-05
41.418(+1,9%) 1.060(+0,19%)
2022-01-06
42.385(+2,3%) 1.064(+0,38%)
2022-01-07
43.229(+2%) 1.066(+0,19%)
2022-01-08
44.245(+2,4%) 1.067(+0,09%)
2022-01-09
44.902(+1,5%) 1.070(+0,28%)
2022-01-10
45.340(+0,98%) 1.070(=)
2022-01-11
46.005(+1,5%) 1.073(+0,28%)
2022-01-12
47.005(+2,2%) 1.075(+0,19%)
2022-01-13
48.191(+2,5%) 1.075(=)
2022-01-14
49.056(+1,8%) 1.081(+0,56%)
2022-01-15
50.121(+2,2%) 1.086(+0,46%)
2022-01-16
51.203(+2,2%) 1.095(+0,83%)
2022-01-17
52.095(+1,7%) 1.096(+0,09%)
2022-01-18
53.178(+2,1%) 1.101(+0,46%)
2022-01-19
53.921(+1,4%) 1.108(+0,64%)
2022-01-20
54.736(+1,5%) 1.111(+0,27%)
2022-01-21
55.628(+1,6%) 1.122(+0,99%)
2022-01-22
56.585(+1,7%) 1.130(+0,71%)
2022-01-23
57.227(+1,1%) 1.134(+0,35%)
2022-01-24
57.400(+0,3%) 1.138(+0,35%)
2022-01-25
57.772(+0,65%) 1.148(+0,88%)
2022-01-26
58.196(+0,73%) 1.154(+0,52%)
2022-01-27
58.604(+0,7%) 1.156(+0,17%)
2022-01-28
58.979(+0,64%) 1.160(+0,35%)
2022-01-29
59.450(+0,8%) 1.165(+0,43%)
2022-01-30
59.803(+0,59%) 1.166(+0,09%)
2022-01-31
59.889(+0,14%) 1.168(+0,17%)
2022-02-01
60.109(+0,37%) 1.171(+0,26%)
2022-02-02
60.385(+0,46%) 1.176(+0,43%)
2022-02-03
60.676(+0,48%) 1.176(=)
2022-02-04
61.108(+0,71%) 1.179(+0,26%)
2022-02-05
61.404(+0,48%) 1.180(+0,08%)
2022-02-06
61.600(+0,32%) 1.181(+0,08%)
2022-02-07
61.616(+0,03%) 1.182(+0,08%)
2022-02-08
61.734(+0,19%) 1.185(+0,25%)
2022-02-09
61.901(+0,27%) 1.188(+0,25%)
2022-02-10
62.061(+0,26%) 1.188(=)
2022-02-11
62.156(+0,15%) 1.190(+0,17%)
2022-02-14
62.265(n.a.) 1.196(n.a.)
2022-02-15
62.360(+0,15%) 1.199(+0,25%)
2022-02-16
62.465(+0,17%) 1.202(+0,25%)
2022-02-17
62.537(+0,12%) 1.203(+0,08%)
2022-02-18
62.585(+0,08%) 1.208(+0,42%)
2022-02-19
62.638(+0,08%) 1.210(+0,17%)
2022-02-20
62.656(+0,03%) 1.211(+0,08%)
2022-02-21
62.668(+0,02%) 1.213(+0,17%)
2022-02-22
62.746(+0,12%) 1.215(+0,16%)
2022-02-23
62.779(+0,05%) 1.215(=)
2022-02-24
62.798(+0,03%) 1.216(+0,08%)
2022-02-25
62.856(+0,09%) 1.216(=)
2022-02-26
62.891(+0,06%) 1.220(+0,33%)
2022-02-27
62.903(+0,02%) 1.220(=)
2022-02-28
62.921(+0,03%) 1.220(=)
2022-03-01
62.946(+0,04%) 1.220(=)
2022-03-02
62.971(+0,04%) 1.222(+0,16%)
2022-03-03
63.002(+0,05%) 1.223(+0,08%)
2022-03-04
63.024(+0,03%) 1.223(=)
2022-03-05
63.040(+0,03%) 1.223(=)
2022-03-06
63.055(+0,02%) 1.223(=)
2022-03-07
63.062(+0,01%) 1.223(=)
2022-03-08
63.076(+0,02%) 1.223(=)
2022-03-09
63.090(+0,02%) 1.224(+0,08%)
2022-03-10
63.107(+0,03%) 1.224(=)
2022-03-11
63.127(+0,03%) 1.224(=)
2022-03-12
63.134(+0,01%) 1.224(=)
2022-03-13
63.144(+0,02%) 1.224(=)
2022-03-14
63.147(=) 1.225(+0,08%)
2022-03-15
63.157(+0,02%) 1.225(=)
2022-03-16
63.169(+0,02%) 1.226(+0,08%)
2022-03-17
63.175(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-18
63.181(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-19
63.183(=) 1.226(=)
2022-03-20
63.194(+0,02%) 1.226(=)
2022-03-21
63.195(=) 1.226(=)
2022-03-22
63.202(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-23
63.208(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-24
63.218(+0,02%) 1.226(=)
2022-03-25
63.223(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-26
63.232(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-27
63.234(=) 1.226(=)
2022-03-28
63.235(=) 1.226(=)
2022-03-29
63.239(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-30
63.246(+0,01%) 1.226(=)
2022-03-31
63.253(+0,01%) 1.226(=)
2022-04-01
63.258(+0,01%) 1.226(=)
2022-04-02
63.267(+0,01%) 1.226(=)
2022-04-03
63.272(+0,01%) 1.226(=)
2022-04-04
63.273(=) 1.226(=)
2022-04-05
63.283(+0,02%) 1.226(=)
2022-04-06
63.294(+0,02%) 1.226(=)
2022-04-07
63.305(+0,02%) 1.226(=)
2022-04-08
63.310(+0,01%) 1.226(=)
2022-04-09
63.315(+0,01%) 1.226(=)
2022-04-10
63.326(+0,02%) 1.226(=)
2022-04-11
63.340(+0,02%) 1.226(=)
2022-04-12
63.340(=) 1.226(=)
2022-04-13
63.340(=) 1.226(=)
2022-04-14
63.358(+0,03%) 1.228(+0,16%)
2022-04-15
63.364(+0,01%) 1.228(=)
2022-04-16
63.368(+0,01%) 1.228(=)
2022-04-17
63.371(=) 1.228(=)
2022-04-18
63.375(+0,01%) 1.228(=)
2022-04-19
63.380(+0,01%) 1.228(=)
2022-04-20
63.389(+0,01%) 1.228(=)
2022-04-21
63.399(+0,02%) 1.228(=)
2022-04-22
63.399(=) 1.228(=)
2022-04-23
63.413(+0,02%) 1.228(=)
2022-04-24
63.416(=) 1.228(=)
2022-04-25
63.420(+0,01%) 1.228(=)
2022-04-26
63.439(+0,03%) 1.228(=)
2022-04-27
63.447(+0,01%) 1.228(=)
2022-04-28
63.447(=) 1.228(=)
2022-04-29
63.447(=) 1.228(=)
2022-04-30
63.447(=) 1.228(=)
2022-05-01
63.482(+0,06%) 1.228(=)
2022-05-02
63.484(=) 1.228(=)
2022-05-03
63.491(+0,01%) 1.228(=)
2022-05-04
63.518(+0,04%) 1.228(=)
2022-05-05
63.533(+0,02%) 1.228(=)
2022-05-06
63.539(+0,01%) 1.228(=)
2022-05-07
63.570(+0,05%) 1.228(=)
2022-05-08
63.583(+0,02%) 1.228(=)
2022-05-09
63.586(=) 1.228(=)
2022-05-10
63.628(+0,07%) 1.228(=)
2022-05-11
63.684(+0,09%) 1.228(=)
2022-05-12
63.736(+0,08%) 1.228(=)
2022-05-13
63.772(+0,06%) 1.228(=)
2022-05-14
63.804(+0,05%) 1.228(=)
2022-05-15
63.849(+0,07%) 1.228(=)
2022-05-16
63.861(+0,02%) 1.228(=)
2022-05-17
63.926(+0,1%) 1.228(=)
2022-05-18
64.020(+0,15%) 1.228(=)
2022-05-19
64.082(+0,1%) 1.229(+0,08%)
2022-05-20
64.174(+0,14%) 1.231(+0,16%)
2022-05-21
64.228(+0,08%) 1.231(=)
2022-05-22
64.276(+0,07%) 1.231(=)
2022-05-23
64.297(+0,03%) 1.231(=)
2022-05-24
64.342(+0,07%) 1.232(+0,08%)
2022-05-25
64.435(+0,14%) 1.232(=)
2022-05-26
64.492(+0,09%) 1.232(=)
2022-05-27
64.521(+0,04%) 1.232(=)
2022-05-28
64.565(+0,07%) 1.233(+0,08%)
2022-05-29
64.617(+0,08%) 1.233(=)
2022-05-30
64.628(+0,02%) 1.234(+0,08%)
2022-05-31
64.763(+0,21%) 1.234(=)
2022-06-01
64.969(+0,32%) 1.234(=)
2022-06-02
65.075(+0,16%) 1.237(+0,24%)
2022-06-03
65.148(+0,11%) 1.237(=)
2022-06-04
65.243(+0,15%) 1.238(+0,08%)
2022-06-05
65.272(+0,04%) 1.238(=)
2022-06-06
65.294(+0,03%) 1.238(=)
2022-06-07
65.422(+0,2%) 1.238(=)
2022-06-08
65.560(+0,21%) 1.239(+0,08%)
2022-06-09
65.714(+0,23%) 1.239(=)
2022-06-10
65.799(+0,13%) 1.239(=)
2022-06-11
65.859(+0,09%) 1.239(=)
2022-06-12
65.892(+0,05%) 1.239(=)
2022-06-13
65.926(+0,05%) 1.240(+0,08%)
2022-06-14
66.009(+0,13%) 1.242(+0,16%)
2022-06-15
66.129(+0,18%) 1.244(+0,16%)
2022-06-16
66.300(+0,26%) 1.244(=)
2022-06-17
66.385(+0,13%) 1.245(+0,08%)
2022-06-18
66.456(+0,11%) 1.245(=)
2022-06-19
66.491(+0,05%) 1.247(+0,16%)
2022-06-20
66.506(+0,02%) 1.248(+0,08%)
2022-06-21
66.588(+0,12%) 1.248(=)
2022-06-22
66.695(+0,16%) 1.249(+0,08%)
2022-06-23
66.835(+0,21%) 1.249(=)
2022-06-24
66.947(+0,17%) 1.249(=)
Nguồn dữ liệu từ health.gov.gy
 1. ^ cập nhật ngày 12 tháng 4 sau đó được ghi vào ngày 11 tháng 4, vì con số không thay đổi nên có thể không có cập nhật nào cho ngày 12 tháng 4
 2. ^ Không có cập nhật nào trên healty.gov.gy cho ngày 18 tháng 4; tuy nhiên, vào thứ Bảy, Bộ cho biết không có trường hợp nào mới trong 24 giờ qua[3]
 3. ^ Không có cập nhật nào cho ngày 22 tháng 4, có một bản tin báo rằng không có gì thay đổi.[4]
 4. ^ Không có cập nhật nào vào ngày 25 tháng 4 năm 2020.[5]
 5. ^ Không có cập nhật nào cho ngày 27 tháng 4 năm 2020.[6]
 6. ^ Cập nhật cho ngày 17 tháng 11 là 8 trường hợp ít hơn ngày 16 tháng 11.[55] Lý do cho sự khác biệt là không rõ.


Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận ở Guyana từ một phụ nữ 52 tuổi bị các tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm bệnh tiểu đường và tăng huyết áp.[125] Người phụ nữ chết tại bệnh viện công Georgetown.[2]

Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, Guyana ghi nhận 74,137 trường hợp mắc COVID-19 và 1,300 trường hợp tử vong.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 7 năm 2024.
 2. ^ a b “Breaking News! Guyana records first coronavirus-related death”. Kaieteur News. ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 3. ^ “Guyana's COVID-19 death toll rises to 7”. Guyana Times. Truy cập ngày 18 tháng 4 năm 2020.
 4. ^ “1 critical as Guyana's COVID-19 cases remain at 67”. iNews Guyana. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2020.
 5. ^ “Eight COVID-19 death recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2020.
 6. ^ “Guyana telt 15 genezen personen en 8 COVID-19 doden”. Suriname Herald (bằng tiếng Hà Lan). Truy cập ngày 28 tháng 4 năm 2020.
 7. ^ “COVID-19 cases at 75”. Stabroek News. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2020.
 8. ^ “Third person admitted to COVID-19 ICU”. Stabroek News. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2020.
 9. ^ “Ministry says no new COVID-19 case – Three now in ICU”. Kaieteur News Online. Truy cập ngày 4 tháng 5 năm 2020.
 10. ^ “Guyana's COVID-19 cases move to 92; 27 recover”. Kaieteur News Online. Truy cập ngày 5 tháng 5 năm 2020.
 11. ^ “COVID-19 cases now at 94, 49 tests done in last 24 hours”. Stabroek News. Truy cập ngày 9 tháng 5 năm 2020.
 12. ^ “COVID-19 cases rise by three to 97”. Stabroek News. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2020.
 13. ^ “COVID-19 cases now at 104”. Stabroek News. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2020.
 14. ^ “Ministry records 109 cases of COVID-19 in two months”. Kaietuer News Online. Truy cập ngày 12 tháng 5 năm 2020.
 15. ^ “Two more recoveries; no new COVID-19 cases”. Kaieteur News Online. Truy cập ngày 14 tháng 5 năm 2020.
 16. ^ “COVID-19 update: Forty-one persons recovered”. Stabroek News. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2020.
 17. ^ “No COVID-19 cases from latest tests”. Stabroek News. Truy cập ngày 22 tháng 5 năm 2020.
 18. ^ “No new COVID cases after latest tests”. Stabroek News. Truy cập ngày 6 tháng 6 năm 2020.
 19. ^ “Latest tests uncover new COVID-19 case”. Stabroek News. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2020.
 20. ^ “One more case of COVID-19 recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2020.
 21. ^ “COVID-19 cases continuing to rise”. Stabroek News. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2020.
 22. ^ “Guyana records 10 new COVID-19 cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 30 tháng 6 năm 2020.
 23. ^ “Man, 42, dies from COVID-19”. Stabroek News. Truy cập ngày 2 tháng 7 năm 2020.
 24. ^ “Number of COVID-19 cases rises to 250”. Stabroek News. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2020.
 25. ^ “Number of persons in COVID-19 ICU rises to 10”. Stabroek News. Truy cập ngày 5 tháng 7 năm 2020.
 26. ^ “Five new COVID-19 cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2020.
 27. ^ “COVID-19 cases increase by 2 – recovery now at 46 percent”. Kaieteur News Online. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2020.
 28. ^ “Cummings Lodge woman, 69, is latest COVID-19 fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 12 tháng 7 năm 2020.
 29. ^ “Five new coronavirus cases recorded in Guyana”. Stabroek News. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2020.
 30. ^ “COVID-19 cases rise by nine”. Stabroek News. Truy cập ngày 20 tháng 7 năm 2020.
 31. ^ “COVID-19 cases now at 401”. Stabroek News. Truy cập ngày 31 tháng 7 năm 2020.
 32. ^ “Guyana records 17 new COVID-19 cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 2 tháng 8 năm 2020.
 33. ^ “No new COVID-19 cases reported”. Guyana Times. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2020.
 34. ^ “COVID-19 death toll rises to 31”. Stabroek News. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2020.
 35. ^ “Thirty-three new COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 27 tháng 8 năm 2020.
 36. ^ “COVID-19 deaths jump to 35”. Stabroek News. Truy cập ngày 29 tháng 8 năm 2020.
 37. ^ “31 new COVID-19 cases recorded; 16 in ICU”. Kaieteur News Online. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2020.
 38. ^ “Two more COVID-19 patients succumb”. Stabroek News. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2020.
 39. ^ “Fifteen new COVID cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 29 tháng 9 năm 2020.
 40. ^ “COVID-19 death toll rises to 103 after another Region One casualty”. Stabroek News. Truy cập ngày 11 tháng 10 năm 2020.
 41. ^ “Region Four woman, 40, is latest COVID fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 12 tháng 10 năm 2020.
 42. ^ “COVID death toll rises by one, 31 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2020.
 43. ^ “Two more COVID-19 deaths recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2020.
 44. ^ “Two more die from COVID, death toll at 123”. Stabroek News. Truy cập ngày 29 tháng 10 năm 2020.
 45. ^ “Twenty-four new cases of COVID-19 reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 30 tháng 10 năm 2020.
 46. ^ “70-year-old is latest COVID-19 fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 31 tháng 10 năm 2020.
 47. ^ “Woman, 48, man, 67, latest COVID-19 fatalities”. Stabroek News. Truy cập ngày 1 tháng 11 năm 2020.
 48. ^ “Two more COVID deaths, 30 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2020.
 49. ^ Ministry of Health - Guyana (3 tháng 11 năm 2020). “Guyana COVID-19 Dashboard”. Facebook. Truy cập ngày 3 tháng 11 năm 2020.
 50. ^ “Guyana COVID-19 Dashboard”. Ministry of Health via Facebook. Truy cập ngày 8 tháng 11 năm 2020.
 51. ^ “Two more die of COVID-19, 88 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 12 tháng 11 năm 2020.
 52. ^ “62 more COVID-19 cases confirmed”. Stabroek News. Truy cập ngày 14 tháng 11 năm 2020.
 53. ^ “70 more COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2020.
 54. ^ “Woman, 47, dies of COVID”. Stabroek News. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2020.
 55. ^ “Fifty-one new COVID cases, over 25,000 tests done so far”. Stabroek News. Truy cập ngày 18 tháng 11 năm 2020.
 56. ^ “Region Three man is latest COVID fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 19 tháng 11 năm 2020.
 57. ^ “Sixty-year-old woman dies of COVID, 62 new cases reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 20 tháng 11 năm 2020.
 58. ^ “Guyana's COVID-19 cases total over 5,000 since March”. Stabroek News. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2020.
 59. ^ “Two more COVID deaths, 47 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2020.
 60. ^ “Forty new COVID cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 27 tháng 11 năm 2020.
 61. ^ “34 more COVID-19 cases recorded as Berbice sees spike”. Stabroek News. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2020.
 62. ^ “28 more COVID-19 cases confirmed”. Stabroek News. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2020.
 63. ^ “Infant, woman, 31, recorded as latest COVID fatalities”. Stabroek News. Truy cập ngày 28 tháng 11 năm 2020.
 64. ^ “Thirty new COVID cases reported today”. Stabroek News. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2020.
 65. ^ “Fifty-six-year-old woman is latest COVID victim”. Stabroek News. Truy cập ngày 18 tháng 12 năm 2020.
 66. ^ “34 more COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 19 tháng 12 năm 2020.
 67. ^ “Twenty new cases of COVID recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2020.
 68. ^ “Thirteen COVID deaths in December”. Stabroek News. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2021.
 69. ^ “Three new COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2021.
 70. ^ “Two more COVID deaths, 21 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 5 tháng 1 năm 2021.
 71. ^ “Region 10 man, 85, latest COVID fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2021.
 72. ^ “Thirty-three more COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2021.
 73. ^ “41 new COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 9 tháng 1 năm 2021.
 74. ^ “31 new COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 10 tháng 1 năm 2021.
 75. ^ “Two more die of COVID, 33 new cases reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2021.
 76. ^ “One more COVID death, 14 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 12 tháng 1 năm 2021.
 77. ^ “Sixty-five new coronavirus cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2021.
 78. ^ “Forty-three new COVID-19 cases reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2021.
 79. ^ “Forty-nine new COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 15 tháng 1 năm 2021.
 80. ^ “60 more COVID-19 cases detected”. Stabroek News. Truy cập ngày 16 tháng 1 năm 2021.
 81. ^ “Ministry reports 46 more COVID-19 cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2021.
 82. ^ “Nineteen new COVID cases registered”. Stabroek News. Truy cập ngày 20 tháng 1 năm 2021.
 83. ^ “COVID cases zoom past 7,000”. Stabroek News. Truy cập ngày 21 tháng 1 năm 2021.
 84. ^ “Guyana records 175th COVID fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2021.
 85. ^ “Region Four woman, 53, is country's latest COVID fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2021.
 86. ^ “Two more die of COVID, 66 new cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 4 tháng 2 năm 2020.
 87. ^ “52 more COVID cases confirmed”. Stabroek News. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2020.
 88. ^ “New COVID cases at 43”. Stabroek News. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2020.
 89. ^ “Two more men die from COVID, 43 new cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 12 tháng 2 năm 2021.
 90. ^ “Region Four man is 187th COVID fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 16 tháng 2 năm 2021.
 91. ^ “Region Four woman, 69, dies of COVID”. Stabroek News. Truy cập ngày 18 tháng 2 năm 2021.
 92. ^ “Record number of COVID tests sees 25 cases detected”. Stabroek News. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2021.
 93. ^ “Twenty-one new COVID cases reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2021.
 94. ^ “Region Four man is 190th COVID fatality”. Stabroek News. Truy cập ngày 23 tháng 2 năm 2021.
 95. ^ “Twenty-five new COVID cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2021.
 96. ^ “Thirty-seven new cases of COVID-19 recorded as numbers jump to 8,550”. Kaieteur News Online. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2021.
 97. ^ “Thirty-five new COVID cases reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 98. ^ “30 more COVID-19 cases confirmed”. Stabroek News. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.
 99. ^ “Thirty-five new COVID cases, eight persons in ICU”. Stabroek News. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 100. ^ “Woman, 70, dies of COVID, 64 new cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2020.
 101. ^ “Region Four man, 69, succumbs to COVID”. Stabroek News. Truy cập ngày 23 tháng 3 năm 2020.
 102. ^ “Region Four man, 69, dies of COVID, 88 new cases reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2020.
 103. ^ “COVID cases top 10,000”. Stabroek News. Truy cập ngày 26 tháng 3 năm 2020.
 104. ^ “Two more die of COVID, 96 new cases reported”. Stabroek News. Truy cập ngày 28 tháng 3 năm 2020.
 105. ^ “Two women latest COVID fatalities”. Stabroek News. Truy cập ngày 30 tháng 3 năm 2020.
 106. ^ “Fifty-seven new COVID-19 cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2020.
 107. ^ “Woman, 91, among four new COVID-19 deaths”. Stabroek News. Truy cập ngày 2 tháng 4 năm 2020.
 108. ^ “Man, 26, woman, 45, latest COVID fatalities”. Stabroek News. Truy cập ngày 3 tháng 4 năm 2020.
 109. ^ “Four more dead as COVID 'surge' sees rapid spread”. Stabroek News. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2020.
 110. ^ “Four more COVID deaths, 26 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 6 tháng 4 năm 2020.
 111. ^ “Two more men die of COVID, 135 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2020.
 112. ^ “Three women die of COVID, 60,000 persons vaccinated”. Stabroek News. Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.
 113. ^ “Four more COVID-19 deaths, 97 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 15 tháng 4 năm 2020.
 114. ^ “Three men die of COVID, 101 new cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2020.
 115. ^ “Over 115,000 vaccinated against COVID”. Stabroek News. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2020.
 116. ^ “Ministry reports 121 new cases of COVID”. Stabroek News. Truy cập ngày 2 tháng 5 năm 2020.
 117. ^ “Guyana records another COVID-19 death, 114 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 3 tháng 5 năm 2020.
 118. ^ “Nine more COVID deaths recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 10 tháng 5 năm 2020.
 119. ^ “Two more COVID deaths, 80 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2020.
 120. ^ “Two men, ages 69 and 79, succumb to COVID”. Stabroek News. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2021.
 121. ^ “Three more succumb to COVID,103 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2021.
 122. ^ “Four more dead with COVID, 70 new cases recorded”. Stabroek News. Truy cập ngày 28 tháng 5 năm 2021.
 123. ^ “Four COVID deaths reported, 42 new cases”. Stabroek News. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2021.
 124. ^ “Region Four woman, 51, and Region Nine man, 71, latest COVID fatalities”. Stabroek News. Truy cập ngày 13 tháng 6 năm 2021.
 125. ^ “Guyana confirms first case of coronavirus in woman who returned from U.S.”. Reuters (bằng tiếng Anh). ngày 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.