Đại dịch COVID-19 tại Haiti

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Haiti
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríHaiti
Ngày đầu19/3/2020
(0 ngày)
Trường hợp xác nhận34.241 [1]
Trường hợp hiện tại99
Phục hồi32.934
Tử vong
860 [1]
Tỷ lệ tử vong2.51%
Vắc-xin
  • 465.761[1] (tổng lượt tiêm chủng)
  • 294.528[1] (tiêm chủng đủ)
  • 608.275[1] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19Haiti, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện đại.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Haiti  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-18
1(n.a.)
2020-03-19
2(+100%)
2020-03-20
2(=)
2020-03-21
6(+200%)
2020-03-22
7(+17%)
2020-03-23
8(+14%)
2020-03-24
8(=)
2020-03-25
9(+12%)
2020-03-26
12(+33%)
2020-03-27
15(+25%)
15(=)
2020-03-30
16(+6,7%)
2020-03-31
18(+12%)
2020-04-01
21(+17%)
2020-04-02
22(+4,8%)
2020-04-03
24(+9,1%)
2020-04-04
26(+8,3%)
2020-04-05
29(+12%)
2020-04-06
29(=) 1(n.a.)
2020-04-07
30(+3,4%) 1(=)
2020-04-08
36(+20%) 2(+100%)
2020-04-09
39(+8,3%) 2(=)
2020-04-10
42(+7,7%) 2(=)
2020-04-11
42(=) 2(=)
2020-04-12
43(+2,4%) 3(+50%)
2020-04-13
44(+2,3%) 3(=)
2020-04-14
44(=) 3(=)
2020-04-15
45(+2,3%) 3(=)
2020-04-16
46(+2,2%) 3(=)
2020-04-17
52(+13%) 3(=)
2020-04-18
56(+7,7%) 3(=)
2020-04-19
57(+1,8%) 3(=)
2020-04-20
66(+16%) 4(+33%)
2020-04-21
72(+9,1%) 4(=)
2020-04-22
72(=) 5(+25%)
2020-04-23
72(=) 5(=)
2020-04-24
74(+2,8%) 6(+20%)
2020-04-25
76(+2,7%) 6(=)
2020-04-26
76(=) 6(=)
2020-04-27
78(+2,6%) 6(=)
2020-04-28
82(+5,1%) 6(=)
2020-04-29
88(+7,3%) 8(+33%)
2020-04-30
98(+11%) 8(=)
2020-05-01
99(+1%) 8(=)
2020-05-02
101(+2%) 9(+12%)
2020-05-03
104(+3%) 11(+22%)
2020-05-04
108(+3,8%) 12(+9,1%)
2020-05-05
116(+7,4%) 12(=)
2020-05-06
129(+11%) 12(=)
2020-05-07
146(+13%) 12(=)
2020-05-08
151(+3,4%) 12(=)
2020-05-09
182(+21%) 15(+25%)
2020-05-10
209(+15%) 16(+6,7%)
2020-05-11
219(+4,8%) 18(+12%)
2020-05-12
234(+6,8%) 18(=)
2020-05-13
273(+17%) 20(+11%)
2020-05-14
310(+14%) 20(=)
2020-05-15
358(+15%) 20(=)
2020-05-16
456(+27%) 20(=)
2020-05-17
533(+17%) 21(+5%)
2020-05-18
596(+12%) 22(+4,8%)
2020-05-19
663(+11%) 22(=)
2020-05-20
734(+11%) 25(+14%)
2020-05-21
812(+11%) 25(=)
2020-05-22
865(+6,5%) 26(+4%)
2020-05-23
958(+11%) 27(+3,8%)
2020-05-24
1.063(+11%) 31(+15%)
2020-05-25
1.174(+10%) 33(+6,5%)
2020-05-26
1.320(+12%) 34(+3%)
2020-05-27
1.443(+9,3%) 35(+2,9%)
2020-05-28
1.584(+9,8%) 35(=)
2020-05-29
1.865(+18%) 41(+17%)
2020-05-30
2.124(+14%) 44(+7,3%)
2020-05-31
2.226(+4,8%) 45(+2,3%)
2020-06-01
2.507(+13%) 48(+6,7%)
2020-06-02
2.640(+5,3%) 50(+4,2%)
2020-06-03
2.740(+3,8%) 50(=)
2020-06-04
2.924(+6,7%) 50(=)
2020-06-05
3.072(+5,1%) 50(=)
2020-06-06
3.334(+8,5%) 51(+2%)
2020-06-07
3.538(+6,1%) 54(+5,9%)
2020-06-08
3.662(+3,5%) 56(+3,7%)
2020-06-09
3.796(+3,7%) 58(+3,6%)
2020-06-10
3.941(+3,8%) 64(+10%)
2020-06-11
3.941(=) 64(=)
2020-06-12
4.165(+5,7%) 70(+9,4%)
2020-06-13
4.309(+3,5%) 73(+4,3%)
2020-06-14
4.441(+3,1%) 76(+4,1%)
2020-06-15
4.547(+2,4%) 80(+5,3%)
2020-06-16
4.688(+3,1%) 82(+2,5%)
2020-06-17
4.916(+4,9%) 84(+2,4%)
2020-06-18
4.980(+1,3%) 87(+3,6%)
2020-06-19
5.077(+1,9%) 88(+1,1%)
2020-06-20
5.211(+2,6%) 88(=)
2020-06-21
5.211(=) 88(=)
2020-06-22
5.324(+2,2%) 89(+1,1%)
2020-06-23
5.429(+2%) 92(+3,4%)
2020-06-24
5.543(+2,1%) 96(+4,3%)
2020-06-25
5.722(+3,2%) 98(+2,1%)
2020-06-26
5.777(+0,96%) 100(+2%)
2020-06-27
5.847(+1,2%) 104(+4%)
2020-06-28
5.933(+1,5%) 105(+0,96%)
2020-06-29
5.975(+0,71%) 105(=)
2020-06-30
6.040(+1,1%) 107(+1,9%)
2020-07-01
6.101(+1%) 110(+2,8%)
2020-07-02
6.230(+2,1%) 110(=)
2020-07-03
6.294(+1%) 113(+2,7%)
2020-07-04
6.333(+0,62%) 113(=)
2020-07-05
6.371(+0,6%) 113(=)
2020-07-06
6.432(+0,96%) 117(+3,5%)
2020-07-07
6.486(+0,84%) 123(+5,1%)
2020-07-08
6.582(+1,5%) 130(+5,7%)
2020-07-09
6.617(+0,53%) 135(+3,8%)
2020-07-10
6.690(+1,1%) 139(+3%)
2020-07-11
6.727(+0,55%) 139(=)
2020-07-12
6.727(=) 141(+1,4%)
2020-07-13
6.831(+1,5%) 143(+1,4%)
2020-08-02
7.476(n.a.) 165(n.a.)
2020-08-03
7.511(+0,47%) 166(+0,61%)
2020-08-04
7.532(+0,28%) 171(+3%)
2020-09-24
8.723(n.a.) 227(n.a.)
2020-09-25
8.740(+0,19%) 227(=)
2020-09-26
8.740(=) 227(=)
2020-09-27
8.766(+0,3%) 229(+0,88%)
2020-09-28
8.781(+0,17%) 229(=)
2020-09-29
8.792(+0,13%) 229(=)
2020-09-30
8.811(+0,22%) 229(=)
2020-10-01
8.819(+0,09%) 229(=)
2020-10-02
8.827(+0,09%) 229(=)
2020-10-03
8.838(+0,12%) 229(=)
2020-10-04
8.838(=) 229(=)
2020-10-05
8.854(+0,18%) 230(+0,44%)
2020-10-06
8.854(=) 230(=)
2020-10-07
8.860(+0,07%) 230(=)
2020-10-08
8.882(+0,25%) 230(=)
2020-10-09
8.882(=) 230(=)
2020-10-10
8.887(+0,06%) 230(=)
2020-10-11
8.908(+0,24%) 231(+0,43%)
2020-10-12
8.925(+0,19%) 231(=)
2020-10-13
8.925(=) 231(=)
2020-10-14
8.935(+0,11%) 231(=)
2020-10-15
8.956(+0,24%) 231(=)
2020-10-16
8.964(+0,09%) 231(=)
2020-10-17
8.976(+0,13%) 231(=)
2020-10-18
8.979(+0,03%) 231(=)
2020-10-19
8.999(+0,22%) 231(=)
2020-10-20
9.007(+0,09%) 231(=)
2020-10-21
9.015(+0,09%) 231(=)
2020-10-22
9.026(+0,12%) 232(+0,43%)
2020-10-23
9.038(+0,13%) 232(=)
2020-10-24
9.040(+0,02%) 232(=)
2020-10-25
9.046(+0,07%) 232(=)
2020-10-26
9.054(+0,09%) 232(=)
2020-10-27
9.057(+0,03%) 232(=)
2020-10-28
9.064(+0,08%) 232(=)
2020-10-29
9.072(+0,09%) 232(=)
2020-10-30
9.079(+0,08%) 232(=)
2020-10-31
9.092(+0,14%) 232(=)
Nguồn: Bộ Y tế và Dân số/Tổng cục Dịch tễ học, Phòng thí nghiệm và Nghiên cứu (tại Pháp)


Vào ngày 19 tháng 3, hai trường hợp đầu tiên ở nước này đã được xác nhận.[2]

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Haiti ghi nhận 33,893 trường hợp nhiễm COVID-19 và 860 trường hợp tử vong.

Phòng ngừa[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 16 tháng 3, vào lúc nửa đêm theo giờ địa phương, Thủ tướng Haiti, Joseph Jouthe, đã tuyên bố tạm dừng hai tuần các chuyến bay từ Châu Âu, Canada, Cộng hòa Dominica và Mỹ Latinh.[3]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2023.
  2. ^ https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-haiti/haiti-declares-emergency-over-coronavirus-imposes-curfew-shuts-border-idUSKBN21700V
  3. ^ “Coronavirus - Which countries have travel bans?”. ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.