Đại dịch COVID-19 tại Hungary

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Hungary
COVID-19 cases in Hungary by district.png
  6000-8249 trường hợp trên 100000
  5000-5999 trường hợp trên 100000
  4000-4999 trường hợp trên 100000
  3500-3999 trường hợp trên 100000
  2500-3499 trường hợp trên 100000
  1825-2499 trường hợp trên 100000
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríHungary
Trường hợp đầu tiênBudapest
Ngày đầu4 tháng 3 năm 2020 (2 năm, 8 tháng và 22 ngày)
Nguồn gốcTrung Quốc
Trường hợp xác nhận2.162.093 [1]
Trường hợp hiện tại105.553
Phục hồi1.111.676
Tử vong
48.245 [1]
Tỷ lệ tử vong2.23%
Vắc-xin
 • 6.419.996[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 6.206.388[1] (tiêm chủng đủ)
 • 16.530.488[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
koronavirus.gov.hu
COVID-19 tại Hungary  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-04 2(n.a.)
2020-03-05 3(+50%)
2020-03-06 4(+33%)
2020-03-07 7(+75%)
2020-03-08 9(+29%)
2020-03-09 12(+33%)
2020-03-10 12(=)
2020-03-11 13(+8.3%)
2020-03-12 16(+23%)
2020-03-13 19(+19%)
2020-03-14
30(+58%)
2020-03-15
32(+6.7%) 1
2020-03-16
39(+22%) 1(=)
2020-03-17
50(+28%) 1(=)
2020-03-18
58(+16%) 1(=)
2020-03-19
73(+26%) 1(=)
2020-03-20
85(+16%) 4(+300%)
2020-03-21
103(+21%) 4(=)
2020-03-22
131(+27%) 6(+50%)
2020-03-23
167(+27%) 8(+34%)
2020-03-24
187(+12%) 9(+13%)
2020-03-25
226(+21%) 10(+11%)
2020-03-26
261(+15%) 10(=)
2020-03-27
300(+15%) 10(=)
2020-03-28
343(+14%) 11(+10%)
2020-03-29
408(+19%) 13(+18%)
2020-03-30
447(+10%) 15(+15%)
2020-03-31
492(+10%) 16(+7%)
2020-04-01
525(+6.7%) 20(+25%)
2020-04-02
585(+11%) 21(+5%)
2020-04-03
623(+6.5%) 26(+24%)
2020-04-04
678(+8.8%) 32(+23%)
2020-04-05
733(+8.1%) 34(+6.3%)
2020-04-06
744(+1.5%) 38(+11.8%)
2020-04-07
817(+9.8%) 47(+23.7%)
2020-04-08
895(+9.5%) 58(+23.4%)
2020-04-09
980(+9.5%) 66(+13.8%)
2020-04-10
1190(+21%) 77(+17%)
2020-04-11
1310(+10.1%) 85(+10.4%)
2020-04-12
1410(+7.6%) 99(+16.5%)
2020-04-13
1458(+3.3%) 109(+10.1%)
2020-04-14
1512(+3.7%) 122(+11.9%)
2020-04-15
1579(+4.4%) 134(+9.8%)
2020-04-16
1652(+4.6%) 142(+6.0%)
2020-04-17
1763(+6.7%) 156(+9.9%)
2020-04-18
1834(+4.0%) 172(+10.3%)
2020-04-19
1916(+4.4%) 189(+9.9%)
2020-04-20
1984(+3.5%) 199(+5.3%)
2020-04-21
2098(+5.7%) 213(+7.0%)
2020-04-22
2168(+3.3%) 225(+5.6%)
2020-04-23
2284(+5.4%) 239(+6.2%)
2020-04-24
2383(+4.3%) 250(+4.6%)
2020-04-25
2443(+2.5%) 262(+4.8%)
2020-04-26
2500(+2.3%) 272(+3.8%)
2020-04-27
2583(+3.3%) 280(+2.9%)
2020-04-28
2649(+2.6%) 291(+3.9%)
2020-04-29
2727(+2.9%) 300(+3.1%)
2020-04-30
2775(+1.8%) 312(+4.0%)
2020-05-01
2863(+3.2%) 323(+3.5%)
2020-05-02
2942(+2.8%) 335(+3.7%)
2020-05-03
2998(+1.9%) 340(+1.5%)
2020-05-04
3035(+1.2%) 351(+3.2%)
2020-05-05
3065(+1.0%) 363(+3.4%)
2020-05-06
3111(+1.5%) 373(+2.8%)
2020-05-07
3150(+1.3%) 383(+2.7%)
2020-05-08
3178(+0.9%) 392(+2.3%)
2020-05-09
3213(+1.1%) 405(+3.3%)
2020-05-10
3263(+1.6%) 413(+2.0%)
2020-05-11
3284(+0.6%) 421(+1.9%)
2020-05-12
3313(+0.9%) 425(+1.0%)
2020-05-13
3341(+0.8%) 430(+1.2%)
2020-05-14
3380(+1.2%) 436(+1.4%)
2020-05-15
3417(+1.1%) 442(+1.4%)
2020-05-16
3473(+1.6%) 448(+1.4%)
2020-05-17
3509(+1.0%) 451(+0.7%)
2020-05-18
3535(+0.7%) 462(+2.4%)
2020-05-19
3556(+0.6%) 467(+1.1%)
2020-05-20
3598(+1.2%) 470(+0.6%)
2020-05-21
3641(+1.2%) 473(+0.6%)
2020-05-22
3678(+1.0%) 476(+0.6%)
2020-05-23
3713(+1.0%) 482(+1.3%)
2020-05-24
3741(+0.8%) 486(+0.8%)
2020-05-25
3756(+0.4%) 491(+1.0%)
2020-05-26
3771(+0.4%) 499(+1.6%)
2020-05-27
3793(+0.6%) 505(+1.2%)
2020-05-28
3816(+0.6%) 509(+0.8%)
2020-05-29
3841(+0.7%) 517(+1.6%)
2020-05-30
3867(+0.7%) 524(+1.4%)
2020-05-31
3876(+0.2%) 526(+0.4%)
2020-06-01
3892(+0.4%) 527(+0.2%)
2020-06-02
3921(+0.7%) 532(+0.9%)
2020-06-03
3931(+0.3%) 534(+0.4%)
2020-06-04
3954(+0.6%) 539(+0.9%)
2020-06-05
3970(+0.4%) 542(+0.6%)
2020-06-06
3990(+0.5%) 545(+0.6%)
2020-06-07
4008(+0.5%) 546(+0.2%)
2020-06-08
4014(+0.1%) 548(+0.4%)
2020-06-09
4017(+0.1%) 550(+0.4%)
2020-06-10
4027(+0.2%) 551(+0.2%)
2020-06-11
4039(+0.3%) 553(+0.4%)
2020-06-12
4053(+0.3%) 555(+0.4%)
2020-06-13
4064(+0.3%) 559(+0.7%)
2020-06-14
4069(+0.1%) 562(+0.5%)
2020-06-15
4076(+0.2%) 563(+0.2%)
2020-06-16
4077(<+0.1%) 565(+0.4%)
2020-06-17
4078(<+0.1%) 567(+0.4%)
2020-06-18
4079(<+0.1%) 568(+0.2%)
2020-06-19
4081(<+0.1%) 568(=)
2020-06-20
4086(+0.1%) 570(+0.4%)
2020-06-21
4094(+0.2%) 570(=)
2020-06-22
4102(+0.2%) 572(+0.4%)
2020-06-23
4107(+0.1%) 573(+0.2%)
2020-06-24
4114(+0.2%) 576(+0.5%)
2020-06-25
4123(+0.2%) 577(+0.2%)
2020-06-26
4127(+0.1%) 578(+0.2%)
2020-06-27
4138(+0.3%) 578(=)
2020-06-28
4142(+0.1%) 581(+0.5%)
2020-06-29
4145(+0.1%) 585(+0.7%)
2020-06-30
4155(+0.2%) 585(=)
2020-07-01
4157(<+0.1%) 586(+0.2%)
2020-07-02
4166(+0.2%) 587(+0.2%)
2020-07-03
4172(+0.1%) 588(+0.2%)
2020-07-04
4174(+<0.1%) 589(+0.2%)
2020-07-05
4183(+0.2%) 589(=)
2020-07-06
4189(+0.1%) 589(=)
2020-07-07
4205(+0.4%) 589(=)
2020-07-08
4210(+0.1%) 589(=)
2020-07-09
4220(+0.2%) 591(+0.3%)
2020-07-10
4223(+<0.1%) 593(+0.3%)
2020-07-11
4229(+0.1%) 595(+0.3%)
2020-07-12
4234(+0.1%) 595(=)
2020-07-13
4247(+0.3%) 595(=)
2020-07-14
4258(+0.3%) 595(=)
2020-07-15
4263(+0.1%) 595(=)
2020-07-16
4279(+0.4%) 595(=)
2020-07-17
4293(+0.3%) 595(=)
2020-07-18
4315(+0.5%) 596(+0.2%)
2020-07-19
4333(+0.4%) 596(=)
2020-07-20
4339(+0.1%) 596(=)
2020-07-21
4347(+0.2%) 596(=)
2020-07-22
4366(+0.4%) 596(=)
2020-07-23
4380(+0.3%) 596(=)
2020-07-24
4398(+0.4%) 596(=)
2020-07-25
4424(+0.6%) 596(=)
2020-07-26
4435(+0.2%) 596(=)
2020-07-27
4448(+0.3%) 596(=)
2020-07-28
4456(+0.2%) 596(=)
2020-07-29
4465(+0.2%) 596(=)
2020-07-30
4484(+0.6%) 596(=)
2020-07-31
4505(+0.5%) 596(=)
2020-08-01
4526(+0.5%) 597(+0.2%)
2020-08-02
4535(+0.1%) 597(=)
2020-08-03
4544(+0.2%) 597(=)
2020-08-04
4553(+0.2%) 598(+0.2%)
2020-08-05
4564(+0.2%) 599(+0.2%)
2020-08-06
4597(+0.7%) 600(+0.2%)
2020-08-07
4621(+0.5%) 602(+0.3%)
2020-08-08
4653(+0.7%) 602(=)
2020-08-09
4696(+0.9%) 602(=)
2020-08-10
4731(+0.7%) 605(+0.5%)
2020-08-11
4746(+0.3%) 605(=)
2020-08-12
4768(+0.5%) 605(=)
2020-08-13
4813(+0.9%) 607(+0.3%)
2020-08-14
4853(+0.8%) 607(=)
2020-08-15
4877(+0.5%) 607(=)
2020-08-16
4916(+0.8%) 608(+0.2%)
2020-08-17
4946(+0.6%) 608(=)
2020-08-18
4970(+0.5%) 609(+0.2%)
2020-08-19
5002(+0.6%) 609(=)
2020-08-20
5046(+0.9%) 609(=)
2020-08-21
5098(+1.0%) 611(+0.3%)
2020-08-22
5133(+0.7%) 611(=)
2020-08-23
5155(+0.4%) 613(+0.3%)
2020-08-24
5191(+0.7%) 613(=)
2020-08-25
5215(+0.5%) 614(+0.2%)
2020-08-26
5288(+1.4%) 614(=)
2020-08-27
5379(+1.7%) 614(=)
2020-08-28
5511(+2.5%) 614(=)
2020-08-29
5669(+2.9%) 614(=)
2020-08-30
5961(+5.2%) 614(=)
2020-08-31
6139(+3.0%) 615(+0.2%)
2020-09-01
6257(+2.0%) 616(+0.2%)
2020-09-02
6622(+6.0%) 619(+0.5%)
2020-09-03
6923(+4.5%) 620(+0.2%)
2020-09-04
7382(+6.7%) 621(+0.2%)
2020-09-05
7892(+6.9%) 624(+0.5%)
2020-09-06
8387(+6.3%) 624(=)
2020-09-07
8963(+6.9%) 625(+0.2%)
2020-09-08
9304(+3.8%) 626(+0.2%)
2020-09-09
9715(+4.4%) 628(+0.3%)
2020-09-10
10,191(+4.9%) 630(+0.3%)
2020-09-11
10,909(+7.0%) 631(+0.2%)
2020-09-12
11,825(+8.4%) 633(+0.3%)
2020-09-13
12,309(+4.1%) 637(+0.6%)
2020-09-14
13,153(+6.9%) 642(+0.8%)
2020-09-15
13,879(+5.5%) 646(+0.6%)
2020-09-16
14,460(+4.2%) 654(+1.2%)
2020-09-17
15,170(+4.9%) 663(+1.4%)
2020-09-18
16,111(+6.2%) 669(+0.9%)
2020-09-19
16,920(+5.0%) 675(+0.9%)
2020-09-20
17,990(+6.3%) 683(+1.2%)
2020-09-21
18,866(+4.9%) 686(+0.4%)
2020-09-22
19,499(+3.4%) 694(+1.2%)
2020-09-23
20,450(+4.9%) 702(+1.2%)
2020-09-24
21,200(+3.7%) 709(+1.0%)
2020-09-25
22,127(+4.4%) 718(+1.3%)
2020-09-26
23,077(+4.3%) 730(+1.7%)
2020-09-27
24,014(+4.1%) 736(+0.8%)
2020-09-28
24,716(+2.9%) 749(+1.8%)
2020-09-29
25,567(+3.4%) 757(+1.1%)
2020-09-30
26,461(+3.5%) 765(+1.1%)
2020-10-01
27,309(+3.2%) 781(+2.1%)
2020-10-02
28,631(+4.8%) 798(+2.2%)
2020-10-03
29,717(+3.8%) 812(+1.8%)
2020-10-04
30,575(+2.9%) 822(+1.2%)
2020-10-05
31,480(+3.0%) 833(+1.3%)
2020-10-06
32,298(+2.6%) 853(+2.4%)
2020-10-07
33,114(+2.5%) 877(+2.8%)
2020-10-08
34,046(+2.8%) 898(+2.4%)
2020-10-09
35,222(+3.5%) 913(+1.7%)
2020-10-10
36,596(+3.9%) 933(+2.2%)
2020-10-11
37,664(+2.9%) 954(+2.3%)
2020-10-12
38,837(+3.1%) 968(+1.5%)
2020-10-13
39,862(+2.6%) 996(+2.9%)
2020-10-14
40,782(+2.3%) 1023(+2.7%)
2020-10-15
41,732(+2.3%) 1052(+2.8%)
2020-10-16
43,025(+3.1%) 1085(+3.1%)
2020-10-17
44,816(+4.2%) 1109(+2.2%)
2020-10-18
46,290(+3.3%) 1142(+3.0%)
2020-10-19
47,768(+3.2%) 1173(+2.7%)
2020-10-20
48,757(+2.1%) 1211(+3.2%)
2020-10-21
50,180(+2.9%) 1259(+4.0%)
2020-10-22
52,212(+4.0%) 1305(+3.7%)
2020-10-23
54,278(+4.0%) 1352(+3.6%)
2020-10-24
56,098(+3.4%) 1390(+2.8%)
2020-10-25
59,247(+5.6%) 1425(+2.5%)
2020-10-26
61,563(+3.9%) 1472(+3.3%)
2020-10-27
63,642(+3.4%) 1535(+4.3%)
2020-10-28
65,933(+3.6%) 1578(+2.8%)
2020-10-29
68,127(+3.3%) 1634(+3.5%)
2020-10-30
71,413(+4.8%) 1699(+4.0%)
2020-10-31
75,321(+5.5%) 1750(+3.0%)
2020-11-01
79,199(+5.1%) 1819(+3.9%)
2020-11-02
82,780(+4.5%) 1889(+3.8%)
2020-11-03
86,769(+4.8%) 1973(+4.4%)
2020-11-04
90,988(+4.9%) 2063(+4.6%)
2020-11-05
94,916(+4.3%) 2147(+4.1%)
2020-11-06
99,625(+5.0%) 2250(+4.8%)
2020-11-07
104,943(+5.3%) 2357(+4.8%)
2020-11-08
109,616(+4.5%) 2438(+3.4%)
2020-11-09
114,778(+4.7%) 2493(+2.3%)
2020-11-10
118,918(+3.6%) 2596(+4.1%)
2020-11-11
122,863(+3.3%) 2697(+3.9%)
2020-11-12
126,790(+3.2%) 2784(+3.2%)
2020-11-13
131,887(+4.0%) 2883(+3.6%)
2020-11-14
136,723(+3.7%) 2990(+3.7%)
2020-11-15
140,961(+3.1%) 3097(+3.6%)
2020-11-16
147,456(+4.6%) 3190(+3.0%)
2020-11-17
152,659(+3.5%) 3281(+2.9%)
2020-11-18
156,949(+2.8%) 3380(+3.0%)
2020-11-19
161,461(+2.9%) 3472(+2.7%)
2020-11-20
165,901(+2.7%) 3568(+2.8%)
2020-11-21
170,298(+2.7%) 3689(+3.4%)
2020-11-22
174,618(+2.5%) 3800(+3.0%)
2020-11-23
177,952(+1.9%) 3891(+2.4%)
2020-11-24
181,881(+2.2%) 4008(+3.0%)
2020-11-25
185,687(+2.1%) 4114(+2.6%)
2020-11-26
192,047(+3.4%) 4229(+2.8%)
2020-11-27
198,440(+3.3%) 4364(+3.2%)
2020-11-28
204,708(+3.2%) 4516(+3.5%)
2020-11-29
211,527(+3.3%) 4672(+3.5%)
2020-11-30
217,122(+2.6%) 4823(+3.2%)
2020-12-01
221,073(+1.8%) 4977(+3.2%)
2020-12-02
225,209(+1.9%) 5142(+3.3%)
2020-12-03
231,844(+2.9%) 5324(+3.5%)
2020-12-04
238,056(+2.7%) 5513(+3.5%)
2020-12-05
243,581(+2.3%) 5706(+3.5%)
2020-12-06
250,278(+2.7%) 5868(+2.8%)
2020-12-07
254,148(+1.5%) 5984(+2.0%)
2020-12-08
256,367(+0.9%) 6120(+2.3%)
2020-12-09
259,588(+1.3%) 6280(+2.6%)
2020-12-10
265,003(+2.1%) 6451(+2.7%)
2020-12-11
271,200(+2.3%) 6622(+2.7%)
2020-12-12
276,247(+1.9%) 6784(+2.4%)
2020-12-13
280,400(+1.5%) 6965(+2.7%)
2020-12-14
283,870(+1.2%) 7130(+2.4%)
2020-12-15
285,763(+0.7%) 7237(+1.5%)
2020-12-16
288,567(+1.0%) 7381(+2.0%)
2020-12-17
291,549(+1.0%) 7538(+2.1%)
2020-12-18
295,977(+1.5%) 7725(+2.5%)
2020-12-19
300,022(+1.4%) 7914(+2.4%)
2020-12-20
302,989(+1.0%) 8099(+2.3%)
2020-12-21
305,130(+0.7%) 8282(+2.3%)
2020-12-22
306,368(+0.4%) 8462(+2.2%)
2020-12-23
308,262(+0.6%) 8616(+1.8%)
2020-12-24
311,554(+1.1%) 8729(+1.3%)
2020-12-25
314,164(+0.8%) 8833(+1.2%)
2020-12-26
315,362(+0.4%) 8951(+1.3%)
2020-12-27
316,060(+0.2%) 9047(+1.1%)
2020-12-28
316,669(+0.2%) 9161(+1.3%)
2020-12-29
317,571(+0.3%) 9292(+1.4%)
2020-12-30
319,543(+0.6%) 9429(+1.5%)
2020-12-31
322,514(+0.9%) 9537(+1.1%)
2021-01-01
325,278(+0.9%) 9667(+1.4%)
2021-01-02
326,688(+0.4%) 9781(+1.2%)
2021-01-03
327,995(+0.4%) 9884(+1.1%)
2021-01-04
328,851(+0.3%) 9977(+0.9%)
2021-01-05
329,721(+0.3%) 10,080(+1.0%)
2021-01-06
331,768(+0.6%) 10,198(+1.2%)
2021-01-07
334,836(+0.9%) 10,325(+1.2%)
2021-01-08
337,743(+0.9%) 10,440(+1.1%)
2021-01-09
340,459(+0.8%) 10,554(+1.1%)
2021-01-10
342,237(+0.5%) 10,648(+0.9%)
2021-01-11
343,656(+0.4%) 10,725(+0.7%)
2021-01-12
344,352(+0.2%) 10,853(+1.2%)
2021-01-13
345,710(+0.4%) 10,948(+0.9%)
2021-01-14
347,636(+0.6%) 11,066(+1.1%)
2021-01-15
349,149(+0.4%) 11,177(+1.0%)
2021-01-16
350,587(+0.4%) 11,264(+0.8%)
2021-01-17
351,828(+0.4%) 11,341(+0.7%)
2021-01-18
352,703(+0.2%) 11,409(+0.6%)
2021-01-19
353,276(+0.2%) 11,520(+1.0%)
2021-01-20
354,252(+0.3%) 11,615(+0.8%)
2021-01-21
355,662(+0.4%) 11,713(+0.8%)
2021-01-22
356,973(+0.4%) 11,811(+0.8%)
2021-01-23
358,317(+0.4%) 11,904(+0.8%)
2021-01-24
359,574(+0.4%) 11,968(+0.5%)
2021-01-25
360,418(+0.2%) 12,024(+0.5%)
2021-01-26
360,877(+0.1%) 12,113(+0.7%)
2021-01-27
361,881(+0.3%) 12,198(+0.7%)
2021-01-28
363,450(+0.4%) 12,291(+0.8%)
2021-01-29
364,909(+0.4%) 12,374(+0.7%)
2021-01-30
366,279(+0.4%) 12,463(+0.7%)
2021-01-31
367,586(+0.4%) 12,524(+0.5%)
2021-02-01
368,710(+0.3%) 12,578(+0.4%)
2021-02-02
369,288(+0.2%) 12,656(+0.6%)
2021-02-03
370,336(+0.3%) 12,739(+0.7%)
2021-02-04
371,988(+0.4%) 12,832(+0.7%)
2021-02-05
373,564(+0.4%) 12,930(+0.7%)
2021-02-06
375,125(+0.4%) 13,026(+0.7%)
2021-02-07
376,495(+0.4%) 13,090(+0.5%)
2021-02-08
377,655(+0.3%) 13,155(+0.5%)
2021-02-09
378,734(+0.3%) 13,249(+0.7%)
2021-02-10
380,013(+0.3%) 13,347(+0.7%)
2021-02-11
381,875(+0.5%) 13,444(+0.7%)
2021-02-12
383,735(+0.5%) 13,543(+0.7%)
2021-02-13
385,755(+0.5%) 13,636(+0.7%)
2021-02-14
387,462(+0.4%) 13,706(+0.5%)
2021-02-15
388,799(+0.3%) 13,752(+0.3%)
2021-02-16
389,622(+0.2%) 13,837(+0.6%)
2021-02-17
391,170(+0.4%) 13,931(+0.7%)
2021-02-18
394,023(+0.7%) 14,035(+0.7%)
2021-02-19
397,116(+0.8%) 14,145(+0.8%)
2021-02-20
400,111(+0.8%) 14,252(+0.8%)
2021-02-21
403,023(+0.7%) 14,299(+0.3%)
2021-02-22
405,646(+0.7%) 14,347(+0.3%)
2021-02-23
407,274(+0.4%) 14,450(+0.7%)
2021-02-24
410,129(+0.7%) 14,552(+0.7%)
2021-02-25
414,514(+1.1%) 14,672(+0.8%)
2021-02-26
419,182(+1.1%) 14,795(+0.8%)
2021-02-27
424,130(+1.2%) 14,902(+0.7%)
2021-02-28
428,599(+1.1%) 14,974(+0.5%)
2021-03-01
432,925(+1.0%) 15,058(+0.6%)
2021-03-02
435,689(+0.6%) 15,188(+0.9%)
2021-03-03
439,900(+1.0%) 15,324(+0.9%)
2021-03-04
446,178(+1.4%) 15,476(+1.0%)
2021-03-05
452,547(+1.4%) 15,619(+0.9%)
2021-03-06
459,816(+1.6%) 15,765(+0.9%)
2021-03-07
466,017(+1.3%) 15,873(+0.7%)
2021-03-08
468,713(+0.6%) 15,988(+0.7%)
2021-03-09
475,207(+1.4%) 16,146(+1.0%)
2021-03-10
480,860(+1.2%) 16,325(+1.1%)
2021-03-11
489,172(+1.7%) 16,497(+1.1%)
2021-03-12
498,183(+1.8%) 16,627(+0.8%)
2021-03-13
507,627(+1.9%) 16,790(+1.0%)
2021-03-14
516,490(+1.7%) 16,952(+1.0%)
2021-03-15
524,196(+1.5%) 17,083(+0.8%)
2021-03-16
529,122(+0.9%) 17,226(+0.8%)
2021-03-17
532,578(+0.7%) 17,421(+1.1%)
2021-03-18
539,080(+1.2%) 17,628(+1.2%)
2021-03-19
549,839(+2.0%) 17,841(+1.2%)
2021-03-20
560,971(+2.0%) 18,068(+1.3%)
2021-03-21
571,596(+1.9%) 18,262(+1.1%)
2021-03-22
580,642(+1.6%) 18,451(+1.0%)
2021-03-23
586,123(+0.9%) 18,703(+1.4%)
2021-03-24
593,710(+1.3%) 18,952(+1.3%)
2021-03-25
603,347(+1.6%) 19,224(+1.4%)
2021-03-26
614,612(+1.9%) 19,499(+1.4%)
2021-03-27
624,779(+1.7%) 19,752(+1.3%)
2021-03-28
633,861(+1.5%) 19,972(+1.1%)
2021-03-29
641,124(+1.1%) 20,161(+0.9%)
2021-03-30
645,733(+0.7%) 20,435(+1.4%)
2021-03-31
652,433(+1.0%) 20,737(+1.5%)
2021-04-01
661,721(+1.4%) 20,995(+1.1%)
2021-04-02
670,776(+1.4%) 21,262(+1.3%)
2021-04-03
679,413(+1.3%) 21,504(+1.1%)
2021-04-04
685,979(+1.0%) 21,715(+1.0%)
2021-04-05
689,853(+0.6%) 21,928(+1.0%)
2021-04-06
691,743(+0.3%) 22,098(+0.8%)
2021-04-07
693,676(+0.3%) 22,409(+1.4%)
2021-04-08
698,490(+0.7%) 22,681(+1.2%)
2021-04-09
705,815(+1.0%) 22,966(+1.3%)
2021-04-10
713,868(+1.1%) 23,211(+1.1%)
2021-04-11
720,164(+0.9%) 23,417(+0.9%)
2021-04-12
725,241(+0.7%) 23,708(+1.2%)
2021-04-13
728,078(+0.4%) 23,980(+1.1%)
2021-04-14
731,675(+0.5%) 24,265(+1.2%)
2021-04-15
736,982(+0.7%) 24,521(+1.1%)
2021-04-16
742,198(+0.7%) 24,762(+1.0%)
2021-04-17
746,802(+0.6%) 24,979(+0.9%)
2021-04-18
750,508(+0.5%) 25,184(+0.8%)
2021-04-19
753,188(+0.4%) 25,381(+0.8%)
2021-04-20
754,833(+0.2%) 25,580(+0.8%)
2021-04-21
757,360(+0.3%) 25,787(+0.8%)
2021-04-22
760,967(+0.5%) 26,001(+0.8%)
2021-04-23
764,394(+0.5%) 26,208(+0.8%)
2021-04-24
767,190(+0.4%) 26,420(+0.8%)
2021-04-25
769,518(+0.3%) 26,625(+0.8%)
2021-04-26
771,454(+0.3%) 26,801(+0.7%)
2021-04-27
772,707(+0.2%) 26,984(+0.7%)
2021-04-28
774,399(+0.2%) 27,172(+0.7%)
2021-04-29
776,983(+0.3%) 27,358(+0.7%)
2021-04-30
779,348(+0.3%) 27,540(+0.7%)
2021-05-01
781,299(+0.3%) 27,701(+0.6%)
2021-05-02
782,892(+0.2%) 27,802(+0.4%)
2021-05-03
784,111(+0.2%) 27,908(+0.4%)
2021-05-04
784,837(+0.1%) 28,045(+0.5%)
2021-05-05
785,967(+0.1%) 28,173(+0.5%)
2021-05-06
787,647(+0.2%) 28,297(+0.4%)
2021-05-07
789,188(+0.2%) 28,403(+0.4%)
2021-05-08
790,564(+0.2%) 28,504(+0.4%)
2021-05-09
791,709(+0.1%) 28,602(+0.3%)
2021-05-10
792,386(+0.1%) 28,693(+0.3%)
2021-05-11
792,879(+0.1%) 28,792(+0.3%)
2021-05-12
793,784(+0.1%) 28,888(+0.3%)
2021-05-13
795,200(+0.2%) 28,970(+0.3%)
2021-05-14
796,390(+0.1%) 29,041(+0.2%)
2021-05-15
797,429(+0.1%) 29,114(+0.3%)
2021-05-16
798,147(+0.1%) 29,175(+0.2%)
2021-05-17
798,573(+0.1%) 29,213(+0.1%)
2021-05-18
798,955(+0.05%) 29,277(+0.2%)
2021-05-19
799,588(+0.1%) 29,329(+0.2%)
2021-05-20
800,368(+0.1%) 29,380(+0.2%)
2021-05-21
801,025(+0.1%) 29,427(+0.2%)
2021-05-22
801,672(+0.1%) 29,475(+0.2%)
2021-05-23
802,088(+0.1%) 29,519(+0.1%)
2021-05-24
802,346(+0.03%) 29,560(+0.1%)
2021-05-25
802,510(+0.02%) 29,581(+0.1%)
2021-05-26
802,723(+0.03%) 29,622(+0.1%)
2021-05-27
803,119(+0.05%) 29,654(+0.1%)
2021-05-28
803,567(+0.1%) 29,682(+0.1%)
2021-05-29
804,032(+0.1%) 29,709(+0.1%)
2021-05-30
804,382(+0.04%) 29,728(+0.1%)
2021-05-31
804,538(+0.02%) 29,733(+0.02%)
2021-06-01
804,712(+0.02%) 29,761(+0.1%)
2021-06-02
804,987(+0.03%) 29,774(+0.04%)
2021-06-03
805,302(+0.04%) 29,792(+0.1%)
2021-06-04
805,571(+0.03%) 29,818(+0.1%)
2021-06-05
805,871(+0.04%) 29,842(+0.1%)
2021-06-06
806,008(+0.02%) 29,854(+0.04%)
2021-06-07
806,089(+0.01%) 29,866(+0.04%)
2021-06-08
806,206(+0.01%) 29,883(+0.1%)
2021-06-09
806,385(+0.02%) 29,889(+0.02%)
2021-06-10
806,591(+0.03%) 29,896(+0.02%)
2021-06-11
806,790(+0.02%) 29,904(+0.03%)
2021-06-14
807,045(+0.03%) 29,925(+0.1%)
2021-06-15
807,120(+0.01%) 29,935(+0.03%)
2021-06-16
807,209(+0.01%) 29,944(+0.03%)
2021-06-17
807,322(+0.01%) 29,948(+0.01%)
2021-06-18
807,428(+0.01%) 29,950(+0.01%)
2021-06-21
807,630(+0.03%) 29,959(+0.03%)
2021-06-22
807,684(+0.01%) 29,963(+0.01%)
2021-06-23
807,775(+0.01%) 29,971(+0.03%)
2021-06-24
807,854(+0.01%) 29,972(+0.003%)
2021-06-25
807,910(+0.01%) 29,980(+0.03%)
2021-06-28
808,042(+0.02%) 29,989(+0.03%)
2021-06-29
808,076(+0.004%) 29,991(+0.01%)
2021-06-30
808,128(+0.01%) 29,992(+0.003%)
2021-07-01
808,160(+0.004%) 29,992(=)
2021-07-02
808,197(+0.005%) 29,992(=)
2021-07-05
808,262(+0.01%) 29,996(+0.01%)
2021-07-06
808,294(+0.004%) 29,998(+0.01%)
2021-07-07
808,338(+0.01%) 29,999(+0.003%)
2021-07-08
808,393(+0.01%) 30,004(+0.02%)
2021-07-09
808,437(+0.01%) 30,004(=)
2021-07-12
808,539(+0.01%) 30,007(+0.01%)
2021-07-13
808,556(+0.002%) 30,010(+0.01%)
2021-07-14
808,612(+0.01%) 30,013(+0.01%)
2021-07-15
808,661(+0.01%) 30,013(=)
2021-07-16
808,725(+0.01%) 30,015(+0.01%)
2021-07-19
808,864(+0.02%) 30,017(+0.01%)
2021-07-20
808,889(+0.003%) 30,019(+0.01%)
2021-07-21
808,945(+0.01%) 30,019(=)
2021-07-22
809,016(+0.01%) 30,020(+0.003%)
2021-07-23
809,101(+0.01%) 30,020(=)
2021-07-26
809,262(+0.02%) 30,020(=)
2021-07-27
809,288(+0.003%) 30,021(+0.003%)
2021-07-28
809,362(+0.01%) 30,025(+0.01%)
2021-07-29
809,427(+0.01%) 30,025(=)
2021-07-30
809,491(+0.01%) 30,026(+0.003%)
2021-08-02
809,646(+0.02%) 30,027(+0.003%)
2021-08-03
809,672(+0.003%) 30,029(+0.01%)
2021-08-04
809,731(+0.01%) 30,032(+0.01%)
2021-08-05
809,803(+0.01%) 30,032(=)
2021-08-06
809,855(+0.01%) 30,033(+0.003%)
2021-08-09
810,011(+0.02%) 30,037(+0.01%)
2021-08-10
810,046(+0.004%) 30,037(=)
2021-08-11
810,126(+0.01%) 30,037(=)
2021-08-12
810,212(+0.01%) 30,037(=)
2021-08-13
810,316(+0.01%) 30,038(+0.003%)
2021-08-16
810,504(+0.02%) 30,041(+0.01%)
2021-08-17
810,549(+0.01%) 30,042(+0.003%)
2021-08-18
810,658(+0.01%) 30,045(+0.01%)
2021-08-19
810,781(+0.01%) 30,046(+0.003%)
2021-08-23
811,121(+0.04%) 30,052(+0.02%)
2021-08-24
811,203(+0.01%) 30,054(+0.01%)
2021-08-25
811,337(+0.02%) 30,055(+0.003%)
2021-08-26
811,517(+0.02%) 30,056(+0.003%)
2021-08-27
811,706(+0.02%) 30,057(+0.003%)
2021-08-30
812,227(+0.01%) 30,057(=)
2021-08-31
812,337(+0.01%) 30,058(+0.003%)
2021-09-01
812,531(+0.02%) 30,059(+0.003%)
2021-09-02
812,793(+0.03%) 30,060(+0.003%)
2021-09-03
813,040(+0.03%) 30,061(+0.003%)
2021-09-06
813,688(+0.1%) 30,070(+0.03%)
2021-09-07
813,818(+0.02%) 30,074(+0.01%)
2021-09-08
814,064(+0.03%) 30,077(+0.01%)
2021-09-09
814,409(+0.04%) 30,080(+0.01%)
2021-09-10
814,732(+0.04%) 30,086(+0.02%)
2021-09-13
815,605(+0.1%) 30,098(+0.04%)
2021-09-14
815,851(+0.03%) 30,102(+0.01%)
2021-09-15
816,222(+0.05%) 30,114(+0.04%)
2021-09-16
816,680(+0.06%) 30,118(+0.01%)
2021-09-17
817,159(+0.06%) 30,123(+0.02%)
2021-09-20
818,231(+0.1%) 30,136(+0.04%)
2021-09-21
818,520(+0.04%) 30,141(+0.02%)
2021-09-22
819,021(+0.06%) 30,143(+0.007%)
2021-09-23
819,547(+0.06%) 30,145(+0.007%)
2021-09-24
820,078(+0.07%) 30,151(+0.02%)
2021-09-27
821,261(+0.14%) 30,171(+0.07%)
2021-09-28
821,526(+0.03%) 30,179(+0.03%)
2021-09-29
822,072(+0.07%) 30,185(+0.02%)
2021-09-30
822,705(+0.08%) 30,190(+0.02%)
2021-10-01
823,384(+0.08%) 30,199(+0.03%)
2021-10-04
824,876(+0.18%) 30,230(+0.1%)
2021-10-05
825,170(+0.04%) 30,246(+0.05%)
2021-10-06
825,799(+0.08%) 30,253(+0.02%)
2021-10-07
826,636(+0.1%) 30,259(+0.02%)
2021-10-08
827,410(+0.09%) 30,275(+0.05%)
2021-10-11
829,456(+0.25%) 30,303(+0.09%)
2021-10-12
829,911(+0.06%) 30,320(+0.06%)
2021-10-13
830,725(+0.1%) 30,330(+0.03%)
2021-10-14
831,866(+0.14%) 30,341(+0.04%)
2021-10-15
833,115(+0.15%) 30,351(+0.03%)
2021-10-18
836,389(+0.39%) 30,402(+0.17%)
2021-10-19
837,248(+0.1%) 30,418(+0.05%)
2021-10-20
838,916(+0.2%) 30,448(+0.1%)
2021-10-21
841,277(+0.28%) 30,468(+0.07%)
2021-10-22
843,825(+0.3%) 30,492(+0.08%)
2021-10-25
850,513(+0.79%) 30,567(+0.25%)
2021-10-26
852,214(+0.2%) 30,611(+0.14%)
2021-10-27
855,339(+0.37%) 30,647(+0.12%)
2021-10-28
859,378(+0.47%) 30,692(+0.15%)
2021-10-29
863,419(+0.47%) 30,729(+0.12%)
2021-11-01
874,630(+1.3%) 30,881(+0.5%)
2021-11-02
876,497(+0.21%) 30,920(+0.12%)
2021-11-03
879,092(+0.3%) 30,994(+0.24%)
2021-11-04
885,360(+0.71%) 31,101(+0.35%)
2021-11-05
892,164(+0.77%) 31,184(+0.27%)
2021-11-08
909,998(+2.0%) 31,398(+0.69%)
2021-11-09
914,586(+0.5%) 31,521(+0.39%)
2021-11-10
923,020(+0.92%) 31,619(+0.31%)
2021-11-11
931,414(+0.91%) 31,751(+0.42%)
2021-11-12
939,784(+0.9%) 31,867(+0.37%)
2021-11-15
960,844(+2.24%) 32,171(+0.95%)
2021-11-16
966,167(+0.55%) 32,336(+0.51%)
2021-11-17
974,432(+1.06%) 32,514(+0.55%)
2021-11-18
987,199(+1.1%) 32,645(+0.4%)
2021-11-19
998,488(+1.14%) 32,780(+0.41%)
2021-11-22
1,025,697(+2.73%) 33,172(+1.2%)
2021-11-23
1,032,215(+0.64%) 33,343(+0.52%)
2021-11-24
1,044,852(+1.22%) 33,519(+0.53%)
2021-11-25
1,057,017(+1.16%) 33,704(+0.55%)
2021-11-26
1,068,888(+1.12%) 33,866(+0.48%)
2021-11-29
1,096,718(+2.6%) 34,326(+1.36%)
2021-11-30
1,103,108(+0.58%) 34,521(+0.57%)
2021-12-01
1,114,260(+1.01%) 34,713(+0.56%)
2021-12-02
1,124,726(+0.94%) 34,931(+0.63%)
2021-12-03
1,134,869(+0.90%) 35,122(+0.55%)
2021-12-06
1,157,568(+2.0%) 35,611(+1.39%)
2021-12-07
1,161,879(+0.37%) 35,835(+0.63%)
2021-12-08
1,168,728(+0.59%) 36,048(+0.59%)
2021-12-09
1,176,038(+0.63%) 36,263(+0.60%)
2021-12-10
1,182,922(+0.59%) 36,429(+0.46%)
2021-12-13
1,198,939(+1.35%) 36,884(+1.25%)
2021-12-14
1,202,514(+0.30%) 37,079(+0.53%)
2021-12-15
1,208,020(+0.46%) 37,232(+0.41%)
Nguồn:


Đại dịch COVID-19 ở Hungary là một phần của đại dịch bệnh coronavirus trên toàn thế giới 2019 (COVID-19) do coronavirus 2 (SARS-CoV-2) gây ra hội chứng hô hấp cấp tính nghiêm trọng. Vào ngày 4 tháng 3 năm 2020, những ca bệnh đầu tiên ở Hungary đã được công bố.[2] Trường hợp tử vong đầu tiên tại đây liên quan đến coronavirus được công bố vào ngày 15 tháng 3 trên trang web chính thức của chính phủ.[3]

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, bác sĩ phẫu thuật chung Cecília Müller thông báo rằng vi rút đã lây lan đến mọi vùng của đất nước.[4] Tính đến tháng 6 năm 2021, Hungary có tỷ lệ tử vong do COVID-19 cao thứ hai trên thế giới.[5]

Bối cảnh[sửa | sửa mã nguồn]

Vào cuối tháng 1 năm 2020, một lực lượng đặc nhiệm hoạt động của Hungary đã được thành lập, do Sándor Pintér, Bộ trưởng Nội vụMiklós Kásler, Bộ trưởng Bộ Nguồn nhân lực, lãnh đạo và bao gồm[cần dẫn nguồn]

 • Bác sĩ phẫu thuật đa khoa Cecília Müller,
 • Károly Papp, Cục trưởng Cục An ninh Bộ Nội vụ,
 • János Balogh, Lãnh đạo Cảnh sát Quốc gia, và các Giám đốc của Cục Quản lý Thảm họa Cấp cao Quốc gia, Trung tâm Chống Khủng bố, Bệnh viện Trung ương Nam Pest, Dịch vụ Cung cấp Chăm sóc Sức khỏe Quốc gia và Xe cứu thương Quốc gia.[6]

Nhân viên của lực lượng này ngay lập tức công bố kế hoạch đảm bảo an toàn chống lại sự lây lan của virus.[7] Sau khi phát hiện virus trong nước, họ đã thông báo rằng các nhân viên vận hành trong nhóm sẽ tổ chức các cuộc họp vào buổi trưa hàng ngày.[8]

Vào ngày 1 tháng 2, người phát ngôn của Bộ Chỉ huy Thi hành Hình phạt Quốc gia (BVOP) thông báo rằng các tù nhân của Debrecen và Sátoraljaújhely[9] đã bắt đầu sản xuất khẩu trang vệ sinh. Họ sản xuất ra 20 000 mặt nạ hàng ngày theo 1 ca 12 giờ, được lưu trữ trong các kho lưu trữ khác nhau trên khắp Hungary,[10] và tuần tự được chuyển giao cho các bác sĩ đa khoa.[11]

Vào giai đoạn đầu đại dịch, virus tập trung ở và xung quanh Vũ Hán. Bảy người Hungary sống ở Vũ Hán, những người này muốn chuyển về châu Âu, đã được đưa qua Pháp và bị cách ly trong hai tuần.[12] Họ vẫn khỏe mạnh trong hai tuần đó và được thả ra vào ngày 16 tháng 2.[13]

Do các sự kiện và tin tức liên quan đến sự bùng phát của virus coronavirus mới, vào tháng 2 năm 2020, một số mặt hàng - chẳng hạn như dung dịch sát trùng, khẩu trang và thực phẩm không dễ hỏng - đã bị thiếu hụt tại nhiều cửa hàng ở Hungary.[14] Tamás Schanda, thư ký chiến lược và chính trị của Bộ Khoa học và Đổi mới cho biết "Chính phủ hiểu mối quan tâm của người dân, nhưng các chuyên gia cho rằng việc tích trữ thực phẩm không dễ hỏng là không cần thiết và vô nghĩa."[15] Việc tích trữ hàng hóa sụt giảm khá nhanh, và việc phát hiện virus vào tháng 3 không gây ra vấn đề gì đáng kể tại các cửa hàng.[16]

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Số ca xác nhận ở Hungary 810,011
Số ca đang điều trị ở Hungary 22,727
Số ca phục hồi 757,247
Số ca tử vong 30,037
Số ca cách ly tại nhà 1,252
Số mẫu PCR 6,395,030
Số người được tiêm chủng một phần 157,738
Số người được tiêm chủng đầy đủ 5,491,387
Cập nhật: 9 tháng 8 năm 2021 9:25 CEST[17]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 26 tháng 11 năm 2022.
 2. ^ Czeglédi, Zsolt (ngày 4 tháng 3 năm 2020). “Megvan az első két fertőzött, Magyarországot is elérte a járvány” (bằng tiếng Hungary). Mediaworks Hungary Zrt. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 3. ^ “Meghalt az első magyar beteg”. koronavirus.gov.hu. ngày 15 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 4. ^ “Az egész országban jelen van a koronavírus”. index.hu. ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ “Mortality Analyses”. Johns Hopkins University, Coronavirus Resource Center.
 6. ^ “Orbán: Egy operatív törzs jött létre a koronavírussal kapcsolatban”. Hír TV. ngày 31 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “Az Operatív Törzs Akcióterve a koronavírus-járvány elleni védekezésért”. Kormany.hu. ngày 31 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ “Két koronavírussal fertőzött beteg van Magyarországon”. Híradó. ngày 4 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Megkezdte az egészségügyi védőmaszkok gyártását a büntetés-végrehajtás”. BV. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “Megkezdte az egészségügyi védőmaszkok gyártását a büntetés-végrehajtási szervezet”. Híradó. ngày 1 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “Emmi: Több ezer doboz maszkot kaptak háziorvosok”. Híradó. ngày 14 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “Karanténban helyezik el a Vuhanból kimenekített magyarokat”. Híradó. ngày 2 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ “Hazamehettek a Vuhanból hazahozott magyarok a kórházból”. Magyar Nemzet. ngày 16 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 7 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ Molnár, Réka; Pálúr, Krisztina (ngày 26 tháng 2 năm 2020). “Fogynak a maszkok és a fertőtlenítők, de már a konzerveket is viszik itthon a koronavírus miatt” (bằng tiếng Hungary). Index.hu Zrt. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ Csurgó, Dénes (ngày 28 tháng 2 năm 2020). “Kormány: Nem indokolt a nagy felvásárlási láz” (bằng tiếng Hungary). Index.hu Zrt. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “A kereskedelemben nem okozott sokkhatást a koronavírus magyarországi megjelenése”. Híradó. ngày 6 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ Lỗi chú thích: Thẻ <ref> sai; không có nội dung trong thẻ ref có tên koronavirus.gov.hu