Đại dịch COVID-19 tại Kazakhstan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Kazakhstan
Thống kê đại dịch COVID-19 tại Kazakhstan
  1~9 ca nhiễm
  10~19 ca nhiễm
  20~49 ca nhiễm
  50~99 ca nhiễm
  100~199 ca nhiễm
  trên 200 ca nhiễm
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríKazakhstan
Trường hợp đầu tiênAlmaty
Ngày đầu10 tháng 11 năm 2021
(1 năm, 7 tháng, 4 tuần và 1 ngày)
Nguồn gốcĐức
Trường hợp xác nhận1.503.687 [1]
Tử vong
19.072 [1]
Tỷ lệ tử vong1.27%
Vắc-xin
 • 10.858.101[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 10.629.063[1] (tiêm chủng đủ)
 • 20.918.681[1] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19Kazakhstan và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp hiện thời.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Kazakhstan  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-13
4(n.a.)
2020-03-14
6(+50%)
2020-03-15
9(+50%)
2020-03-16
10(+11%)
2020-03-17
33(+230%)
2020-03-18
36(+9,1%)
2020-03-19
44(+22%)
2020-03-20
52(+18%)
2020-03-21
54(+3,8%)
2020-03-22
60(+11%)
2020-03-23
62(+3,3%)
2020-03-24
72(+16%)
2020-03-25
80(+11%)
2020-03-26
113(+41%) 1(n.a.)
2020-03-27
150(+33%) 1(=)
2020-03-28
228(+52%) 1(=)
2020-03-29
284(+25%) 1(=)
2020-03-30
308(+8,5%) 1(=)
2020-03-31
340(+10%) 2(+100%)
2020-04-01
386(+14%) 3(+50%)
2020-04-02
435(+13%) 3(=)
2020-04-03
464(+6,7%) 3(=)
2020-04-04
531(+14%) 5(+67%)
2020-04-05
584(+10%) 6(+20%)
2020-04-06
662(+13%) 6(=)
2020-04-07
697(+5,3%) 6(=)
2020-04-08
727(+4,3%) 7(+17%)
2020-04-09
781(+7,4%) 8(+14%)
2020-04-10
812(+4%) 10(+25%)
2020-04-11
865(+6,5%) 10(=)
2020-04-12
951(+9,9%) 10(=)
2020-04-13
1.091(+15%) 12(+20%)
2020-04-14
1.232(+13%) 14(+17%)
2020-04-15
1.295(+5,1%) 16(+14%)
2020-04-16
1.402(+8,3%) 17(+6,2%)
2020-04-17
1.546(+10%) 17(=)
2020-04-18
1.630(+5,4%) 17(=)
2020-04-19
1.711(+5%) 19(+12%)
2020-04-20
1.852(+8,2%) 19(=)
2020-04-21
1.995(+7,7%) 19(=)
2020-04-22
2.135(+7%) 19(=)
2020-04-23
2.289(+7,2%) 20(+5,3%)
2020-04-24
2.416(+5,5%) 25(+25%)
2020-04-25
2.601(+7,7%) 25(=)
2020-04-26
2.717(+4,5%) 25(=)
2020-04-27
2.860(+5,3%) 25(=)
2020-04-28
3.027(+5,8%) 25(=)
2020-04-29
3.138(+3,7%) 25(=)
2020-04-30
3.402(+8,4%) 25(=)
2020-05-01
3.597(+5,7%) 25(=)
2020-05-02
3.857(+7,2%) 25(=)
2020-05-03
3.920(+1,6%) 27(+8%)
2020-05-04
4.049(+3,3%) 29(+7,4%)
2020-05-05
4.205(+3,9%) 29(=)
2020-05-06
4.422(+5,2%) 30(+3,4%)
2020-05-07
4.578(+3,5%) 30(=)
2020-05-08
4.834(+5,6%) 31(+3,3%)
2020-05-09
4.975(+2,9%) 31(=)
2020-05-10
5.090(+2,3%) 31(=)
2020-05-11
5.207(+2,3%) 32(+3,2%)
2020-05-12
5.279(+1,4%) 32(=)
2020-05-13
5.417(+2,6%) 32(=)
2020-05-14
5.571(+2,8%) 32(=)
2020-05-15
5.689(+2,1%) 34(+6,2%)
2020-05-16
5.850(+2,8%) 34(=)
2020-05-17
6.157(+5,2%) 34(=)
2020-05-18
6.440(+4,6%) 35(+2,9%)
2020-05-19
6.751(+4,8%) 35(=)
2020-05-20
6.969(+3,2%) 35(=)
2020-05-21
7.234(+3,8%) 35(=)
2020-05-22
7.597(+5%) 35(=)
2020-05-23
7.919(+4,2%) 35(=)
2020-05-24
8.322(+5,1%) 35(=)
2020-05-25
8.531(+2,5%) 35(=)
2020-05-26
8.969(+5,1%) 35(=)
2020-05-27
9.304(+3,7%) 37(+5,7%)
2020-05-28
9.576(+2,9%) 37(=)
2020-05-29
9.932(+3,7%) 37(=)
2020-05-30
10.382(+4,5%) 37(=)
2020-05-31
10.858(+4,6%) 38(+2,7%)
2020-06-01
11.308(+4,1%) 41(+7,9%)
2020-06-02
11.571(+2,3%) 41(=)
2020-06-03
11.796(+1,9%) 44(+7,3%)
2020-06-04
12.067(+2,3%) 52(+18%)
2020-06-05
12.312(+2%) 52(=)
2020-06-06
12.511(+1,6%) 53(+1,9%)
2020-06-07
12.694(+1,5%) 53(=)
2020-06-08
12.859(+1,3%) 56(+5,7%)
2020-06-09
13.074(+1,7%) 61(+8,9%)
2020-06-10
13.319(+1,9%) 67(+9,8%)
2020-06-11
13.588(+2%) 67(=)
2020-06-12
13.872(+2,1%) 68(+1,5%)
2020-06-13
14.238(+2,6%) 73(+7,4%)
2020-06-14
14.496(+1,8%) 76(+4,1%)
2020-06-15
14.809(+2,2%) 81(+6,6%)
2020-06-16
15.192(+2,6%) 88(+8,6%)
2020-06-17
15.542(+2,3%) 97(+10%)
2020-06-18
15.877(+2,2%) 100(+3,1%)
2020-06-19
16.351(+3%) 113(+13%)
2020-06-20
16.779(+2,6%) 118(+4,4%)
2020-06-21
17.225(+2,7%) 120(+1,7%)
2020-06-22
17.732(+2,9%) 127(+5,8%)
2020-06-23
18.231(+2,8%) 134(+5,5%)
2020-06-24
18.765(+2,9%) 136(+1,5%)
2020-06-25
19.285(+2,8%) 140(+2,9%)
2020-06-26
19.750(+2,4%) 140(=)
2020-06-27
20.319(+2,9%) 158(+13%)
2020-06-28
20.780(+2,3%) 178(+13%)
2020-06-29
21.327(+2,6%) 188(+5,6%)
2020-06-30
21.819(+2,3%) 188(=)
2020-07-01
22.308(+2,2%) 188(=)
41.065(=) 188(=)
2020-07-02
42.574(+3,7%) 188(=)
2020-07-03
44.075(+3,5%) 188(=)
2020-07-04
45.719(+3,7%) 188(=)
2020-07-05
47.171(+3,2%) 188(=)
2020-07-06
48.574(+3%) 188(=)
2020-07-07
49.683(+2,3%) 264(+40%)
2020-07-08
51.059(+2,8%) 264(=)
2020-07-09
53.021(+3,8%) 264(=)
2020-07-10
54.747(+3,3%) 264(=)
2020-07-11
56.455(+3,1%) 264(=)
2020-07-12
58.253(+3,2%) 375(+42%)
2020-07-13
59.899(+2,8%) 375(=)
2020-07-14
61.755(+3,1%) 375(=)
2020-07-15
65.188(+5,6%) 375(=)
2020-07-16
66.895(+2,6%) 375(=)
2020-07-17
68.703(+2,7%) 375(=)
2020-07-18
70.339(+2,4%) 375(=)
2020-07-19
71.390(+1,5%) 425(+13%)
2020-07-20
72.405(+1,4%) 500(+18%)
2020-07-21
73.468(+1,5%) 585(+17%)
2020-07-22
75.153(+2,3%) 585(=)
2020-07-23
76.799(+2,2%) 585(=)
2020-07-24
78.486(+2,2%) 585(=)
2020-07-25
80.226(+2,2%) 585(=)
2020-07-26
81.720(+1,9%) 585(=)
2020-07-27
83.122(+1,7%) 585(=)
2020-07-28
84.648(+1,8%) 585(=)
2020-07-29
86.192(+1,8%) 793(+36%)
2020-07-30
87.664(+1,7%) 793(=)
2020-07-31
89.078(+1,6%) 793(=)
2020-08-01[2]
90.367(+1,4%) 988(+25%)
2020-08-02[iii]
96.774(+7,1%) 1.054(+6,7%)
2020-08-03
98.641(+1,9%) 1.109(+5,2%)
2020-08-04
100.075(+1,5%) 1.160(+4,6%)
2020-08-05
102.936(+2,9%) 1.211(+4,4%)
2020-08-06
105.526(+2,5%) 1.261(+4,1%)
2020-08-07
107.930(+2,3%) 1.309(+3,8%)
2020-08-08
109.939(+1,9%) 1.355(+3,5%)
2020-08-09
111.822(+1,7%) 1.398(+3,2%)
2020-08-10
112.722(+0,8%) 1.433(+2,5%)
2020-08-11
113.501(+0,69%) 1.464(+2,2%)
2020-08-12
115.615(+1,9%) 1.494(+2%)
2020-08-13
117.104(+1,3%) 1.523(+1,9%)
2020-08-14
118.514(+1,2%) 1.554(+2%)
2020-08-15
119.781(+1,1%) 1.588(+2,2%)
2020-08-16
121.161(+1,2%) 1.613(+1,6%)
2020-08-17
121.639(+0,39%) 1.633(+1,2%)
2020-08-18
121.973(+0,27%) 1.651(+1,1%)
2020-08-19
123.325(+1,1%) 1.677(+1,6%)
2020-08-20
124.356(+0,84%) 1.698(+1,3%)
2020-08-21
125.335(+0,79%) 1.724(+1,5%)
2020-08-22
126.243(+0,72%) 1.745(+1,2%)
2020-08-23
127.203(+0,76%) 1.766(+1,2%)
2020-08-24
127.462(+0,2%) 1.781(+0,85%)
2020-08-25
127.664(+0,16%) 1.795(+0,79%)
2021-02-09
197.033(n.a.) 2.540(n.a.)
Nguồn: “Press center” (bằng tiếng Kazakh và Nga). Bộ Y tế Cộng hòa Kazakhstan.

Ghi chú:

 1. ^ Vào ngày 2 tháng 6 năm 2020, Bộ Y tế thông báo rằng họ sẽ không thêm các trường hợp không có triệu chứng vào báo cáo. Do đó, việc báo cáo các trường hợp bị chậm lại.
 2. ^ Vào ngày 1 tháng 7 năm 2020, Bộ Y tế đã bổ sung lại các trường hợp không có triệu chứng vào báo cáo, khiến số ca tăng vọt.
 3. ^ Vào ngày 23 tháng 7 năm 2020, chính phủ Kazakhstan thông báo rằng họ sẽ thêm các trường hợp mắc bệnh viêm phổi vào các báo cáo chính thức, bắt đầu từ tháng 8. Tuy nhiên, chúng được tính riêng với các trường hợp coronavirus, không giống như Kyrgyzstan. Do đó, các trường hợp viêm phổi được báo cáo, bao gồm cả trường hợp tử vong trong khi được tính vào tổng số trường hợp trong biểu đồ, được nhóm riêng trong biểu đồ thanh (không dành cho trường hợp tử vong). Các đợt hồi phục do viêm phổi không được tính trong biểu đồ này.


Vào ngày 13 tháng 3, hai công dân Kazakhstan ở Almaty, người vừa trở về từ Đức đã được xác nhận nhiễm COVID-19.[3]

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, Kazakhstan ghi nhận 1,411,831 trường hợp nhiễm COVID-19 và 13,848 trường hợp tử vong.

Phòng ngừa[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 24 tháng 1, nhân viên sân bay Almaty và lữ đoàn y tế Almaty đã có một cuộc tập trận y tế. Tình huống một chiếc máy bay đến từ Trung Quốc với một hành khách bị nhiễm bệnh đã được mô phỏng.[4] Ngoài ra, thông tin sai lệch đang lan truyền qua các sứ giả về những người bị nhiễm bệnh ở Almaty. Nó đã bị từ chối bởi Bộ trưởng Bộ Y tế.[5]

Kể từ ngày 25 tháng 1, [Cần cập nhật] 98 sinh viên Kazakhstan đã ở Vũ Hán, nhưng không ai được biết là bị nhiễm bệnh.[6]

Tính đến ngày 28 tháng 1, hơn 1300 công dân Kazakhstan đang ở Trung Quốc, hơn 600 người trong số họ là khách du lịch, chủ yếu đến thăm Hải Nam. Chính phủ Kazakhstan đã sẵn sàng sơ tán 98 sinh viên Kazakhstan ở Vũ Hán. Ngoài ra, Kazakhstan có kế hoạch [Cần cập nhật] tạm thời dừng các chuyến tàu giữa các thành phố Ürümqi, Tân Cương, Trung Quốc và Kazakhstan.[7]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 4 năm 2024.
 2. ^ Kumenov, Almaz. “Kazakhstan to merge pneumonia and coronavirus cases, but only from Aug. 1”. Eurasianet. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2020.
 3. ^ “Kazakhstan Confirms First Coronavirus Cases”. Usnews.com. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 4. ^ Туркаев, Ади (ngày 24 tháng 1 năm 2020). “Как в Алматы встречали "заражённого коронавирусом". Репортаж с учений в аэропорту”. informburo.kz. Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020.
 5. ^ “Рассылка о распространении китайского коронавируса в Казахстане – фейк”. Sputnik Казахстан (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020.
 6. ^ “Вспышка коронавируса в Китае: в Ухане находятся 98 казахстанских студентов”. Sputnik Казахстан (bằng tiếng Nga). Truy cập ngày 25 tháng 1 năm 2020.
 7. ^ “8 человек госпитализированы в Казахстане с подозрением на коронавирус”. 24.kz (bằng tiếng Nga). ngày 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 1 năm 2020.