Đại dịch COVID-19 tại Kosovo

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Kosovo
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị trí Kosovo
Trường hợp đầu tiên Vitina
Ngày đầu13 tháng 3 năm 2020
Nguồn gốc Ý
Trường hợp xác nhận273.517[1]
Trường hợp nghi ngờ191
Phục hồi52
Tử vong
3.202[1]
Tỷ lệ tử vong1.17%
Vắc-xin
 • 906.858[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 825.082[1] (tiêm chủng đủ)
 • 1.837.446[1] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
kosova.health
Trường hợp nghi ngờ đã không được xác nhận là do chủng này bằng các xét nghiệm trong phòng thí nghiệm, mặc dù một số chủng khác có thể đã được loại trừ.

Bài viết này ghi lại các tác động của Đại dịch COVID-19 tại Kosovo và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp hiện thời.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Kosovo  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-13 2(n.a.)
2(=)
2020-03-14
5(+150%)
2020-03-15
9(+80%)
2020-03-16
15(+66%)
2020-03-17
19(+26%)
2020-03-18
20(+5%)
2020-03-19
21(+5%)
2020-03-20
24(+14%)
2020-03-21
30(+25%)
2020-03-22
33(+10%) 1(n.a.)
2020-03-23
61(+85%) 1(=)
2020-03-24
63(+3%) 1(=)
2020-03-25
71(+13%) 1(=)
2020-03-26
86(+21%) 1(=)
2020-03-27
88(+2%) 1(=)
2020-03-28
91(+3%) 1(=)
2020-03-29
94(+3%) 1(=)
2020-03-30
106(+13%) 1(=)
2020-03-31
112(+6%) 1(=)
2020-04-01
125(+12%) 1(=)
2020-04-02
126(+1%) 1(=)
2020-04-03
132(+5%) 1(=)
2020-04-04
140(+6%) 1(=)
2020-04-05
145(+4%) 1(=)
2020-04-06
165(+14%) 3(+200%)
2020-04-07
184(+12%) 5(+67%)
2020-04-08
224(+22%) 6(+20%)
2020-04-09
227(+1%) 7(+17%)
2020-04-10
250(+10%) 7(=)
2020-04-11
283(+13%) 7(=)
2020-04-12
362(+28%) 7(=)
2020-04-13
377(+4%) 8(+14%)
2020-04-14
387(+3%) 8(=)
2020-04-15
423(+9%) 9(+12%)
2020-04-16
449(+6%) 11(+22%)
2020-04-17
480(+7%) 12(+9,1%)
2020-04-18
510(+6%) 12(=)
2020-04-19
561(+10%) 12(=)
2020-04-20
598(+7%) 15(+25%)
2020-04-21
604(+1%) 18(+20%)
2020-04-22
630(+4%) 18(=)
2020-04-23
669(+6%) 19(+5,6%)
2020-04-24
703(+5%) 19(=)
2020-04-25
731(+4%) 20(+5,3%)
2020-04-26
763(+4%) 22(+10%)
2020-04-27
780(+2%) 25(+14%)
2020-04-28
790(+1%) 25(=)
2020-04-29
799(+1%) 25(=)
2020-04-30
806(+1%) 25(=)
2020-05-01
813(+1%) 25(=)
2020-05-02
823(+1%) 25(=)
2020-05-03
851(+3%) 25(=)
2020-05-04
855(+0.5%) 26(+4%)
2020-05-05
856(+0.1%) 26(=)
2020-05-06
860(+0.5%) 26(=)
2020-05-07
861(+0.1%) 27(+3,8%)
2020-05-08
862(+0.1%) 28(+3,7%)
2020-05-09
870(+1%) 28(=)
2020-05-10
884(+2%) 28(=)
2020-05-11
895(+1%) 28(=)
2020-05-12
919(+3%) 29(+3,6%)
2020-05-13
927(+1%) 29(=)
2020-05-14
945(+2%) 29(=)
2020-05-15
955(+1%) 29(=)
2020-05-16
978(+2%) 29(=)
2020-05-17
985(+1%) 29(=)
2020-05-18
988(+0.3%) 29(=)
2020-05-19
989(+0.1%) 29(=)
2020-05-20
1,003(+1%) 29(=)
2020-05-21
1,004(+0.1%) 29(=)
2020-05-22
1,025(+2%) 29(=)
2020-05-23
1,032(+0.7%) 29(=)
2020-05-24
1,032(=) 29(=)
2020-05-25
1,038(+0.6%) 30(+3,4%)
2020-05-26
1,047(+0.8%) 30(=)
2020-05-27
1,048(+0.1%) 30(=)
2020-05-28
1,052(+0.4%) 30(=)
2020-05-29
1,064(+1%) 30(=)
2020-05-30
1,070(+0.6%) 30(=)
2020-05-31
1,083(+1%) 30(=)
2020-06-01
1,110(+2%) 30(=)
2020-06-02
1,123(+1%) 30(=)
2020-06-03
1,142(+2%) 30(=)
2020-06-04
1,147(+0.4%) 30(=)
2020-06-05
1,158(+1%) 30(=)
2020-06-06
1,194(+3%) 31(+3,3%)
2020-06-07
1,234(+3%) 31(=)
2020-06-08
1,263(+2%) 31(=)
2020-06-09
1,269(+0.5%) 31(=)
2020-06-10
1,298(+2%) 31(=)
2020-06-11
1,326(+2%) 31(=)
2020-06-12
1,384(+4%) 31(=)
2020-06-13
1,437(+4%) 32(+3,2%)
2020-06-14
1,486(+3%) 33(+3,1%)
2020-06-15
1,615(+8%) 33(=)
2020-06-16
1,756(+9%) 34(+3%)
2020-06-17
1,833(+5%) 34(=)
2020-06-18
1,916(+5%) 34(=)
2020-06-19
1,998(+4%) 34(=)
2020-06-20
2,073(+4%) 35(+2,9%)
2020-06-21
2,169(+5%) 36(+2,9%)
2020-06-22
2,216(+2%) 38(+5,6%)
2020-06-23
2,268(+2%) 39(+2,6%)
2020-06-24
2,363(+4%) 40(+2,6%)
2020-06-25
2,432(+3%) 42(+5%)
2020-06-26
2,494(+3%) 44(+4,8%)
2020-06-27
2,590(+4%) 48(+9,1%)
2020-06-28
2,677(+3%) 49(+2,1%)
2020-06-29
2,799(+5%) 50(+2%)
2020-06-30
2,878(+3%) 51(+2%)
2020-07-01
2,991(+4%) 54(+5,9%)
2020-07-02
3,064(+2%) 55(+1,9%)
2020-07-03
3,178(+4%) 58(+5,5%)
2020-07-04
3,356(+6%) 66(+14%)
2020-07-05
3,508(+5%) 75(+14%)
2020-07-06
3,703(+6%) 79(+5,3%)
2020-07-07
3,886(+5%) 82(+3,8%)
2020-07-08
4,100(+6%) 86(+4,9%)
2020-07-09
4,307(+5%) 94(+9,3%)
2020-07-10
4,512(+5%) 97(+3,2%)
2020-07-11
4,715(+5%) 101(+4,1%)
2020-07-12
4,931(+5%) 102(+0,99%)
2020-07-13
5,118(+4%) 108(+5,9%)
2020-07-14
5,118(=) 108(=)
2020-07-15
5,237(+2%) 112(+3,7%)
2020-07-16
5,369(+2%) 118(+5,4%)
2020-07-17
5,472(+2%) 124(+5,1%)
2020-07-18
5,617(+3%) 130(+4,8%)
2020-07-19
5,735(+2%) 135(+3,8%)
2020-07-20
5,877(+2%) 139(+3%)
2020-07-21
6,045(+3%) 144(+3,6%)
2020-07-22
6,286(+4%) 150(+4,2%)
2020-07-23
6,467(+3%) 158(+5,3%)
2020-07-24
6,680(+3%) 164(+3,8%)
2020-07-25
6,917(+4%) 169(+3%)
2020-07-26
7,137(+3%) 177(+4,7%)
2020-07-27
7,413(+4%) 185(+4,5%)
2020-07-28
7,652(+3%) 192(+3,8%)
2020-07-29
7,846(+3%) 196(+2,1%)
2020-07-30
8,104(+3%) 212(+8,2%)
2020-07-31
8,330(+3%) 227(+7,1%)
2020-08-01
8,554(+3%) 236(+4%)
2020-08-02
8,799(+3%) 249(+5,5%)
2020-08-03
9,049(+3%) 256(+2,8%)
2020-08-04
9,274(+2%) 269(+5,1%)
2020-08-05
9,492(+2%) 284(+5,6%)
2020-08-06
9,688(+2%) 300(+5,6%)
2020-08-07
9,869(+2%) 303(+1%)
2020-08-08
10,059(+2%) 315(+4%)
2020-08-09
10,247(+2%) 327(+3,8%)
2020-08-10
10,419(+2%) 341(+4,3%)
2020-08-11
10,590(+2%) 354(+3,8%)
2020-08-12
10,795(+2%) 365(+3,1%)
2020-08-13
10,988(+2%) 373(+2,2%)
2020-08-14
11,130(+1%) 381(+2,1%)
2020-08-15
11,275(+1%) 390(+2,4%)
2020-08-16
11,416(+1%) 401(+2,8%)
2020-08-17
11,545(+1%) 410(+2,2%)
2020-08-18
11,686(+1%) 416(+1,5%)
2020-08-19
11,848(+1%) 425(+2,2%)
2020-08-20
12,006(+1%) 438(+3,1%)
2020-08-21
12,168(+1%) 448(+2,3%)
2020-08-22
12,337(+1%) 457(+2%)
2020-08-23
12,448(+1%) 467(+2,2%)
2020-08-24
12,547(+1%) 480(+2,8%)
2020-08-25
12,683(+1%) 488(+1,7%)
2020-08-26
12,840(+1%) 492(+0,82%)
2020-08-27
12,981(+1%) 498(+1,2%)
2020-08-28
13,100(+1%) 499(+0,2%)
2020-08-29
13,215(+1%) 508(+1,8%)
2020-08-30
13,334(+1%) 516(+1,6%)
2020-08-31
13,454(+1%) 525(+1,7%)
2020-09-01
13,601(+1%) 533(+1,5%)
2020-09-02
13,713(+1%) 539(+1,1%)
2020-09-03
2020-09-04
13,791(+0.6%) 548(n.a.)
2020-09-04
13,910(+1%) 551(+0,55%)
2020-09-05
14,027(+1%) 556(+0,91%)
2020-09-06
14,119(+0.7%) 563(+1,3%)
2020-09-07
14,204(+0.6%) 568(+0,89%)
2020-09-08
14,301(+0.7%) 568(=)
2020-09-09
14,377(+0.5%) 574(+1,1%)
2020-09-10
14,446(+0.5%) 581(+1,2%)
2020-09-11
14,496(+0.3%) 586(+0,86%)
2020-09-12
14,566(+0.5%) 589(+0,51%)
2020-09-13
14,637(+0.5%) 596(+1,2%)
2020-09-14
14,692(+0.4%) 600(+0,67%)
2020-09-15
14,763(+0.5%) 601(+0,17%)
2020-09-16
14,839(+0.5%) 604(+0,5%)
2020-09-17
14,882(+0.3%) 607(+0,5%)
2020-09-18
14,939(+0.4%) 611(+0,66%)
2020-09-19
15,002(+0.4%) 611(=)
2020-09-20
15,063(+0.4%) 613(+0,33%)
2020-09-21
15,142(+0.4%) 615(+0,33%)
2020-09-22
15,208(+0.4%) 615(=)
2020-09-23
15,270(+0.4%) 616(+0,16%)
2020-09-24
15,333(+0.4%) 616(=)
2020-09-25
15,379(+0.3%) 617(+0,16%)
2020-09-26
15,425(+0.3%) 619(+0,32%)
2020-09-27
15,472(+0.3%) 622(+0,48%)
2020-09-28
15,520(+0.3%) 625(+0,48%)
2020-09-29
15,574(+0.3%) 625(=)
2020-09-30
15,620(+0.3%) 625(=)
2020-10-01
15,663(+0.3%) 627(+0,32%)
2020-10-02
15,705(+0.3%) 627(=)
2020-10-03
15,758(+0.3%) 630(+0,48%)
2020-10-04
15,814(+0.3%) 630(=)
2020-10-05
15,855(+0.3%) 632(+0,32%)
2020-10-06
15,889(+0.2%) 635(+0,47%)
2020-10-07
15,938(+0.3%) 638(+0,47%)
2020-10-08
15,971(+0.2%) 638(=)
2020-10-09
16,050(+0.5%) 640(+0,31%)
2020-10-10
16,130(+0.5%) 645(+0,78%)
2020-10-11
16,179(+0.3%) 647(+0,31%)
2020-10-12
16,247(+0.4%) 648(+0,15%)
2020-10-13
16,345(+0.6%) 649(+0,15%)
2020-10-14
16,425(+0.5%) 650(+0,15%)
2020-10-15
16,502(+0.5%) 650(=)
2020-10-16
16,606(+0.6%) 652(+0,31%)
2020-10-17
16,754(+0.9%) 652(=)
2020-10-18
16,891(+0.8%) 653(+0,15%)
2020-10-19
17,009(+0.7%) 656(+0,46%)
2020-10-20
17,139(+0.8%) 657(+0,15%)
2020-10-21
17,263(+0.7%) 657(=)
2020-10-22
17,422(+0.9%) 657(=)
2020-10-23
17,591(+1%) 659(+0,3%)
2020-10-24
17,757(+0.9%) 661(+0,3%)
2020-10-25
17,943(+1%) 663(+0,3%)
2020-10-26
18,148(+1%) 666(+0,45%)
2020-10-27
18,345(+1%) 669(+0,45%)
2020-10-28
18,626(+2%) 673(+0,6%)
2020-10-29
18,910(+2%) 674(+0,15%)
2020-10-30
19,328(+2%) 678(+0,59%)
2020-10-31
19,842(+3%) 681(+0,44%)
2020-11-01
20,179(+2%) 688(+1%)
2020-11-02
20,655(+2%) 697(+1,3%)
2020-11-03
20,989(+2%) 705(+1,1%)
2020-11-04
21,545(+3%) 714(+1,3%)
2020-11-05
22,206(+3%) 720(+0,84%)
2020-11-06
22,934(+3%) 732(+1,7%)
2020-11-07
23,425(+2%) 744(+1,6%)
2020-11-08
24,155(+3%) 755(+1,5%)
2020-11-09
24,792(+3%) 768(+1,7%)
2020-11-10
25,388(+2%) 773(+0,65%)
2020-11-11
26,121(+3%) 777(+0,52%)
2020-11-12
26,888(+3%) 785(+1%)
2020-11-13
26,851(+4%) 798(+1,7%)
2020-11-14
28,616(+3%) 809(+1,4%)
2020-11-15
29,117(+2%) 822(+1,6%)
2020-11-16
29,805(+3%) 833(+1,3%)
2020-11-17
30,495(+3%) 849(+1,9%)
2020-11-18
31,215(+3%) 860(+1,3%)
2020-11-19
32,022(+3%) 874(+1,6%)
2020-11-20
32,877(+3%) 885(+1,3%)
2020-11-21
33,588(+2%) 904(+2,1%)
2020-11-22
34,295(+2%) 914(+1,1%)
2020-11-23
34,940(+2%) 926(+1,3%)
2020-11-24
35,549(+2%) 939(+1,4%)
2020-11-25
36,253(+2%) 948(+0,96%)
2020-11-26
37,028(+2%) 963(+1,6%)
2020-11-27
37,792(+2%) 975(+1,2%)
2020-11-28
38,431(+2%) 989(+1,4%)
2020-11-29
39,057(+2%) 1.005(+1,6%)
2020-11-30
39,596(+1%) 1.016(+1,1%)
2020-12-01
40,117(+1%) 1.026(+0,98%)
2020-12-02
40,672(+1%) 1.040(+1,4%)
2020-12-03
41,299(+1%) 1.062(+2,1%)
2020-12-04
41,777(+1%) 1.073(+1%)
2020-12-05
42,377(+1%) 1.087(+1,3%)
2020-12-06
42,805(+1%) 1.106(+1,7%)
2020-12-07
43,324(+1%) 1.120(+1,3%)
2020-12-08
43,881(+1%) 1.137(+1,5%)
2020-12-09
44,442(+1%) 1.148(+0,97%)
2020-12-10
45,004(+1%) 1.161(+1,1%)
2020-12-11
45,594(+1%) 1.174(+1,1%)
2020-12-12
46,118(+1%) 1.186(+1%)
2020-12-13
46,580(+1%) 1.198(+1%)
2020-12-14
46,909(+0.7%) 1.203(+0,42%)
2020-12-15
47,203(+0.6%) 1.220(+1,4%)
2020-12-16
47,499(+0.6%) 1.225(+0,41%)
2020-12-17
47,952(+1%) 1.233(+0,65%)
2020-12-18
48,337(+0.8%) 1.240(+0,57%)
2020-12-19
48,682(+0.7%) 1.248(+0,65%)
2020-12-20
48,905(+0.5%) 1.256(+0,64%)
2020-12-21
49,169(+0.5%) 1.262(+0,48%)
2020-12-22
49,306(+0.3%) 1.272(+0,79%)
2020-12-23
49,577(+0.5%) 1.284(+0,94%)
2020-12-24
49,866(+0.6%) 1.290(+0,47%)
2020-12-25
50,135(+0.5%) 1.298(+0,62%)
2020-12-26
50,405(+0.5%) 1.305(+0,54%)
2021-04-21
102,742(+0.7%) 2.105(n.a.)
2021-04-22
103,124(+0.5%) 2.110(+0,24%)
2021-04-23
103,480(+0.5%) 2.118(+0,38%)
2021-05-08
106,345(+0.4%) 2.203(n.a.)
2021-05-09
106,442(+0.3%) 2.208(+0,23%)
2021-05-10
106,489(+0.4%) 2.210(+0,09%)
2021-05-11
106,538(+0.5%) 2.213(+0,14%)
2021-05-12
2021-05-13
106,754(+0.4%) 2.218(n.a.)
2021-05-14
106,803(+0.3%) 2.220(+0,09%)
2021-05-15
106,843(+0.3%) 2.223(+0,14%)
2021-05-16
106,914(+0.3%) 2.225(+0,09%)
2021-05-17
106,939(+0.4%) 2.226(+0,04%)
2021-05-18
2021-05-19
107,065(+0.4%) 2.235(n.a.)
2021-05-20
2021-05-21
107,178(+0.4%) 2.239(n.a.)
2021-05-22
107,213(+0.4%) 2.239(=)
2021-05-23
107,244 +0.3% 2.239(=)
2021-05-24
107,258(+0.3%) 2.240(+0,04%)
2021-05-27
107,336(+0.3%) 2.242(n.a.)
2021-05-28
107,354(+0.4%) 2.242(=)
2021-05-29
107,382(+0.4%) 2.243(+0,04%)


Vào ngày 13 tháng 3, hai trường hợp đầu tiên đã được xác nhận, một người đàn ông 77 tuổi từ Vitina và một cô gái người Ý đầu những năm 20, làm việc trong Klina với Caritas Kosova.[2][3] Vitina và Klina được cách ly sau những trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên ở hai thành phố này. Chính phủ Kosovo đã quyết định chặn lối vào và lối ra ở hai thành phố này.[4]

Vào ngày 14 tháng 3, trường hợp thứ ba đã được xác nhận là một thành viên gia đình của cụ bà 77 tuổi từ Vitina đã cho kết quả dương tính.[5] Cùng ngày, hai trường hợp mới khác đã được xác nhận, một người đàn ông 42 tuổi ở Vitina và một phụ nữ 37 tuổi từ Mališevo.[6]

Vào ngày 15 tháng 3, 4 trường hợp mới mắc virus corona đã được xác nhận, 3 từ Mališevo và một từ Podujevo.[7]. After the new cases the Ministry of Health issued the Government of Kosovo to put the country in the public health emergency state.[8] Sau trường hợp đầu tiên ở Mališevo, Thủ tướng Kosovo Albin Kurti đã quyết định cách ly thành phố.[9]

Vào ngày 16 tháng 3, 4 người thân trong gia đình của bệnh nhân 77 tuổi ở Vitina có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.[10]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 24 tháng 3 năm 2023.
 2. ^ “Konfirmohet, dy raste me koronavirus në Kosovë” [Xác nhận hai trường hợp nhiễm virus corona ở Kosovo] (bằng tiếng Albania). Gazeta Express. ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 3. ^ “77 vjeçari me koronavirus është nga ky fshat i Vitisë” [Người 77 tuổi bị nhiễm virus đến từ làng Vitina này]. Korrespodenti (bằng tiếng Albania). ngày 13 tháng 3 năm 2020. Kujtojmë, që përveç këtij të moshuari është edhe një vajzë 20 vjeçare me shtëtësi italiane, që ka punuar në Klinë, në Caritas Kosova
 4. ^ “Vitia dhe Klina në karantinë” [Vitina and Klina quarantined] (bằng tiếng Albania). RTV21. ngày 14 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ “Shkon në tre numri i personave të prekur me coronavirus në Kosovë” [Số người nhiễm COVID-19 ở Kosovo là 3] (bằng tiếng Albania). Telegrafi. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 6. ^ “Edhe dy raste të reja të konfirmuara me coronavirus në Kosovë” [Hai trường hợp mới được xác nhận nhiễm virus corona ở Kosovo] (bằng tiếng Albania). Telegrafi. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “Konfirmohen 4 rastet e reja me coronavirus, 3 nga Malisheva dhe një nga Podujeva” [4 trường hợp mới mắc mới được xác nhận, 3 người từ Mališevo và 1 từ Podujevo] (bằng tiếng Albania). Kallxo. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ “Qeveria shpall gjendje emergjente të shëndetit publik” [Chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng] (bằng tiếng Albania). Telegrafi. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Edhe Malisheva në karantinë” [Even Malisheva in quarantine] (bằng tiếng Albania). Gazeta Express. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “Edhe katër raste të reja me coronavirus, shkon në 13 numri i të infektuarve” [4 trường hợp mới khác với virus corona, số người nhiễm bệnh lên tới 13] (bằng tiếng Albania). Telegrafi. ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]