Đại dịch COVID-19 tại Litva

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Litva
Bản đồ các khu vực đã xác nhận (màu đỏ) COVID-19 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríLitva
Trường hợp đầu tiênŠiauliai
Ngày đầu28 tháng 2 năm 2020
(2 tuần và 3 ngày)
Nguồn gốcÝ, Tây Ban Nha, Tenerife (Spain), Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Áo, Đức
Trường hợp xác nhận1.311.432 [1]
Trường hợp hiện tại7.729
Phục hồi1.271.162
Tử vong
9.617 [1]
Tỷ lệ tử vong0.73%
Vắc-xin
 • 1.957.020[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 1.880.372[1] (tiêm chủng đủ)
 • 4.545.261[1] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19Litva và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện đại. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Litva ghi nhận 1,288,374 ca nhiễm COVID-19 và 9,483 ca tử vong.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Litva  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-02-28 1(n.a.)
1(=)
2020-03-10 3(+200%)
3(=)
2020-03-13 6(+100%)
2020-03-14 9(+50%)
2020-03-15 11(+22%)
2020-03-16 18(+64%)
2020-03-17
26(+44%)
2020-03-18
34(+31%)
2020-03-19
48(+41%)
2020-03-20
69(+44%) 1(n.a.)
2020-03-21
99(+43%) 1(=)
2020-03-22
143(+44%) 1(=)
2020-03-23
179(+25%) 1(=)
2020-03-24
209(+17%) 2(+100%)
2020-03-25
274(+31%) 4(+100%)
2020-03-26
299(+9,1%) 4(=)
2020-03-27
358(+20%) 5(+25%)
2020-03-28
394(+10%) 7(+40%)
2020-03-29
437(+11%) 7(=)
2020-03-30
491(+12%) 7(=)
2020-03-31
537(+9,4%) 8(+14%)
2020-04-01
581(+8,2%) 8(=)
2020-04-02
649(+12%) 9(+12%)
2020-04-03
696(+7,2%) 9(=)
2020-04-04
771(+11%) 11(+22%)
2020-04-05
811(+5,2%) 13(+18%)
2020-04-06
843(+3,9%) 15(+15%)
2020-04-07
880(+4,4%) 15(=)
2020-04-08
912(+3,6%) 15(=)
2020-04-09
955(+4,7%) 16(+6,7%)
2020-04-10
999(+4,6%) 22(+38%)
2020-04-11
1.026(+2,7%) 23(+4,5%)
2020-04-12
1.053(+2,6%) 23(=)
2020-04-13
1.062(+0,85%) 24(+4,3%)
2020-04-14
1.070(+0,75%) 29(+21%)
2020-04-15
1.091(+2%) 30(+3,4%)
2020-04-16
1.128(+3,4%) 32(+6,7%)
2020-04-17
1.149(+1,9%) 33(+3,1%)
2020-04-18
1.239(+7,8%) 33(=)
2020-04-19
1.298(+4,8%) 37(+12%)
2020-04-20
1.326(+2,2%) 37(=)
2020-04-21
1.350(+1,8%) 38(+2,7%)
2020-04-22
1.370(+1,5%) 38(=)
2020-04-23
1.398(+2%) 40(+5,3%)
2020-04-24
1.410(+0,86%) 40(=)
2020-04-25
1.426(+1,1%) 41(+2,5%)
2020-04-26
1.438(+0,84%) 41(=)
2020-04-27
1.449(+0,76%) 41(=)
2020-04-28
1,344(+0.3%[i]) 44(+7,3%)
2020-04-29
1.375(+2,3%) 45(+2,3%)
2020-04-30
1.385(+0,73%) 45(=)
2020-05-01
1.399(+1%) 45(=)
2020-05-02
1.406(+0,5%) 46(+2,2%)
2020-05-03
1.410(+0,28%) 46(=)
2020-05-04
1.419(+0,64%) 46(=)
2020-05-05
1.423(+0,28%) 46(=)
2020-05-06
1.428(+0,35%) 48(+4,3%)
2020-05-07
1.433(+0,35%) 49(+2,1%)
2020-05-08
1.436(+0,21%) 49(=)
2020-05-09
1.469(+2,3%) 49(=)
2020-05-10
1.479(+0,68%) 50(+2%)
2020-05-11
1.485(+0,41%) 50(=)
2020-05-12
1.491(+0,4%) 50(=)
2020-05-13
1.505(+0,94%) 54(+8%)
2020-05-14
1.511(+0,4%) 54(=)
2020-05-15
1.523(+0,79%) 54(=)
2020-05-16
1.534(+0,72%) 55(+1,9%)
2020-05-17
1.541(+0,46%) 56(+1,8%)
2020-05-18
1.547(+0,39%) 59(+5,4%)
2020-05-19
1.562(+0,97%) 60(+1,7%)
2020-05-20
1.577(+0,96%) 60(=)
2020-05-21
1.593(+1%) 61(+1,7%)
2020-05-22
1.604(+0,69%) 61(=)
2020-05-23
1.616(+0,75%) 63(+3,3%)
2020-05-24
1.623(+0,43%) 63(=)
2020-05-25
1.635(+0,74%) 63(=)
2020-05-26
1.639(+0,24%) 65(+3,2%)
2020-05-27
1.647(+0,49%) 66(+1,5%)
2020-05-28
1.656(+0,55%) 68(+3%)
2020-05-29
1.662(+0,36%) 68(=)
2020-05-30
1.670(+0,48%) 70(+2,9%)
2020-05-31
1.675(+0,3%) 70(=)
2020-06-01
1.678(+0,18%) 70(=)
2020-06-02
1.682(+0,24%) 71(+1,4%)
2020-06-03
1.684(+0,12%) 71(=)
2020-06-04
1.687(+0,18%) 71(=)
2020-06-05
1.694(+0,41%) 71(=)
2020-06-06
1.705(+0,65%) 71(=)
2020-06-07
1.714(+0,53%) 71(=)
2020-06-08
1.720(+0,35%) 71(=)
2020-06-09
1.727(+0,41%) 71(=)
2020-06-10
1.733(+0,35%) 74(+4,2%)
2020-06-11
1.752(+1,1%) 74(=)
2020-06-12
1.756(+0,23%) 74(=)
2020-06-13
1.763(+0,4%) 75(+1,4%)
2020-06-14
1.768(+0,28%) 75(=)
2020-06-15
1.773(+0,28%) 76(+1,3%)
2020-06-16
1.776(+0,17%) 76(=)
2020-06-17
1.778(+0,11%) 76(=)
2020-06-18
1.784(+0,34%) 76(=)
2020-06-19
1.792(+0,45%) 76(=)
2020-06-20
1.795(+0,17%) 76(=)
2020-06-21
1.798(+0,17%) 76(=)
2020-06-22
1.801(+0,17%) 76(=)
2020-06-23
1.803(+0,11%) 77(+1,3%)
2020-06-24
1.804(+0,06%) 78(+1,3%)
2020-06-25
1.806(+0,11%) 78(=)
2020-06-26
1.808(+0,11%) 78(=)
2020-06-27
1.812(+0,22%) 78(=)
2020-06-28
1.815(+0,17%) 78(=)
2020-06-29
1.816(+0,06%) 78(=)
2020-06-30
1.817(+0,06%) 78(=)
2020-07-01
1.818(+0,06%) 78(=)
2020-07-02
1.825(+0,39%) 78(=)
2020-07-03
1.828(+0,16%) 79(+1,3%)
2020-07-04
1.831(+0,16%) 79(=)
2020-07-05
1.836(+0,27%) 79(=)
2020-07-06
1.841(+0,27%) 79(=)
2020-07-07
1.844(+0,16%) 79(=)
2020-07-08
1.854(+0,54%) 79(=)
2020-07-09
1.857(+0,16%) 79(=)
2020-07-10
1.861(+0,22%) 79(=)
2020-07-11
1.865(+0,21%) 79(=)
2020-07-12
1.869(+0,21%) 79(=)
2020-07-13
1.874(+0,27%) 79(=)
2020-07-14
1.875(+0,05%) 79(=)
2020-07-15
1.882(+0,37%) 79(=)
2020-07-16
1.902(+1,1%) 79(=)
2020-07-17
1.908(+0,32%) 79(=)
2020-07-18
1.915(+0,37%) 80(+1,3%)
2020-07-19
1.932(+0,89%) 80(=)
2020-07-20
1.947(+0,78%) 80(=)
2020-07-21
1.949(+0,1%) 80(=)
2020-07-22
1.951(+0,1%) 80(=)
2020-07-23
1.960(+0,46%) 80(=)
2020-07-24
1.986(+1,3%) 80(=)
2020-07-25
2.001(+0,76%) 80(=)
2020-07-26
2.008(+0,35%) 80(=)
2020-07-27
2.019(+0,55%) 80(=)
2020-07-28
2.027(+0,4%) 80(=)
2020-07-29
2.043(+0,79%) 80(=)
2020-07-30
2.062(+0,93%) 80(=)
2020-07-31
2.075(+0,63%) 80(=)
2020-08-01
2.083(+0,39%) 80(=)
2020-08-02
2.110(+1,3%) 80(=)
2020-08-03
2.120(+0,47%) 80(=)
2020-08-04
2.137(+0,8%) 80(=)
2020-08-05
2.147(+0,47%) 81(+1,2%)
2020-08-06
2.171(+1,1%) 81(=)
2020-08-07
2.194(+1,1%) 81(=)
2020-08-08
2.231(+1,7%) 81(=)
2020-08-09
2.252(+0,94%) 81(=)
2020-08-10
2.265(+0,58%) 81(=)
2020-08-11
2.283(+0,79%) 81(=)
2020-08-12
2.309(+1,1%) 81(=)
2020-08-13
2.330(+0,91%) 81(=)
2020-08-14
2.352(+0,94%) 81(=)
2020-08-15
2.386(+1,4%) 81(=)
2020-08-16
2.416(+1,3%) 81(=)
2020-08-17
2.436(+0,83%) 81(=)
2020-08-18
2.474(+1,6%) 81(=)
2020-08-19
2.496(+0,89%) 81(=)
2020-08-20
2.528(+1,3%) 82(+1,2%)
2020-08-21
2.564(+1,4%) 83(+1,2%)
2020-08-22
2.594(+1,2%) 84(+1,2%)
2020-08-23
2.635(+1,6%) 84(=)
2020-08-24
2.673(+1,4%) 85(+1,2%)
2020-08-25
2.694(+0,79%) 85(=)
2020-08-26
2.726(+1,2%) 85(=)
2020-08-27
2.762(+1,3%) 85(=)
2020-08-28
2.810(+1,7%) 86(+1,2%)
2020-08-29
2.839(+1%) 86(=)
2020-08-30
2.874(+1,2%) 86(=)
2020-08-31
2.906(+1,1%) 86(=)
2020-09-01
2.929(+0,79%) 86(=)
2020-09-02
2.958(+0,99%) 86(=)
2020-09-03
2.978(+0,68%) 86(=)
2020-09-04
3.004(+0,87%) 86(=)
2020-09-05
3.040(+1,2%) 86(=)
2020-09-06
3.083(+1,4%) 86(=)
2020-09-07
3.100(+0,55%) 86(=)
2020-09-08
3.131(+1%) 86(=)
2020-09-09
3.163(+1%) 86(=)
2020-09-10
3.199(+1,1%) 86(=)
2020-09-11
3.243(+1,4%) 86(=)
2020-09-12
3.296(+1,6%) 86(=)
2020-09-13
3.335(+1,2%) 87(+1,2%)
2020-09-14
3.386(+1,5%) 87(=)
2020-09-15
3.397(+0,32%) 87(=)
2020-09-16
3.442(+1,3%) 87(=)
2020-09-17
3.504(+1,8%) 87(=)
2020-09-18
3.565(+1,7%) 87(=)
2020-09-19
3.664(+2,8%) 87(=)
2020-09-20
3.744(+2,2%) 87(=)
2020-09-21
3.814(+1,9%) 87(=)
2020-09-22
3.859(+1,2%) 87(=)
2020-09-23
3.932(+1,9%) 87(=)
2020-09-24
4.070(+3,5%) 89(+2,3%)
2020-09-25
4.184(+2,8%) 89(=)
2020-09-26
4.295(+2,7%) 89(=)
2020-09-27
4.385(+2,1%) 91(+2,2%)
2020-09-28
4.490(+2,4%) 92(+1,1%)
2020-09-29
4.578(+2%) 92(=)
2020-09-30
4.693(+2,5%) 92(=)
2020-10-01
4.784(+1,9%) 92(=)
2020-10-02
4.956(+3,6%) 93(+1,1%)
2020-10-03
5.081(+2,5%) 94(+1,1%)
2020-10-04
5.185(+2%) 94(=)
2020-10-05
5.285(+1,9%) 94(=)
2020-10-06
5.366(+1,5%) 99(+5,3%)
2020-10-07
5.483(+2,2%) 101(+2%)
2020-10-08
5.625(+2,6%) 102(+0,99%)
2020-10-09
5.758(+2,4%) 103(+0,98%)
2020-10-10
5.963(+3,6%) 103(=)
2020-10-11
6.122(+2,7%) 103(=)
2020-10-12
6.248(+2,1%) 103(=)
2020-10-13
6.366(+1,9%) 106(+2,9%)
2020-10-14
6.505(+2,2%) 109(+2,8%)
2020-10-15
6.760(+3,9%) 110(+0,92%)
2020-10-16
7.041(+4,2%) 112(+1,8%)
2020-10-17
7.269(+3,2%) 113(+0,89%)
2020-10-18
7.521(+3,5%) 113(=)
2020-10-19
7.726(+2,7%) 113(=)
2020-10-20
7.928(+2,6%) 118(+4,4%)
2020-10-21
8.239(+3,9%) 120(+1,7%)
2020-10-22
8.663(+5,1%) 125(+4,2%)
2020-10-23
9.104(+5,1%) 126(+0,8%)
2020-10-24
9.578(+5,2%) 129(+2,4%)
2020-10-25
10.184(+6,3%) 134(+3,9%)
2020-10-26
10.949(+7,5%) 136(+1,5%)
2020-10-27
11.362(+3,8%) 141(+3,7%)
2020-10-28
12.138(+6,8%) 144(+2,1%)
2020-10-29
13.088(+7,8%) 150(+4,2%)
2020-10-30
13.823(+5,6%) 157(+4,7%)
2020-10-31
14.824(+7,2%) 165(+5,1%)
2020-11-01
15.719(+6%) 166(+0,61%)
2020-11-02
16.556(+5,3%) 170(+2,4%)
2020-11-03
17.453(+5,4%) 175(+2,9%)
2020-11-04
18.092(+3,7%) 182(+4%)
2020-11-05
19.091(+5,5%) 186(+2,2%)
2020-11-06
20.747(+8,7%) 192(+3,2%)
2020-11-07
22.719(+9,5%) 203(+5,7%)
2020-11-08
24.699(+8,7%) 207(+2%)
2020-11-09
25.755(+4,3%) 210(+1,4%)
2020-11-10
26.841(+4,2%) 221(+5,2%)
2020-11-11
28.262(+5,3%) 235(+6,3%)
2020-11-12
29.812(+5,5%) 244(+3,8%)
2020-11-13
31.878(+6,9%) 253(+3,7%)
2020-11-14
33.387(+4,7%) 266(+5,1%)
2020-11-15
34.758(+4,1%) 277(+4,1%)
2020-11-16
35.911(+3,3%) 285(+2,9%)
2020-11-17
36.876(+2,7%) 299(+4,9%)
2020-11-18
38.810(+5,2%) 323(+8%)
2020-11-19
40.492(+4,3%) 341(+5,6%)
2020-11-20
42.757(+5,6%) 357(+4,7%)
2020-11-21
44.740(+4,6%) 374(+4,8%)
2020-11-22
47.047(+5,2%) 386(+3,2%)
2020-11-23
48.226(+2,5%) 392(+1,6%)
2020-11-24
49.393(+2,4%) 409(+4,3%)
2020-11-25
51.655(+4,6%) 423(+3,4%)
2020-11-26
53.757(+4,1%) 449(+6,1%)
2020-11-27
56.095(+4,3%) 471(+4,9%)
2020-11-28
58.212(+3,8%) 482(+2,3%)
2020-11-29
60.193(+3,4%) 491(+1,9%)
2020-11-30
61.325(+1,9%) 506(+3,1%)
2020-12-01
62.515(+1,9%) 519(+2,6%)
2020-12-02
64.621(+3,4%) 547(+5,4%)
2020-12-03
67.066(+3,8%) 564(+3,1%)
2020-12-04
69.582(+3,8%) 590(+4,6%)
2020-12-05
72.430(+4,1%) 611(+3,6%)
2020-12-06
74.649(+3,1%) 626(+2,5%)
2020-12-07
76.036(+1,9%) 637(+1,8%)
2020-12-08
77.426(+1,8%) 673(+5,7%)
2020-12-09
80.556(+4%) 704(+4,6%)
2020-12-10
83.883(+4,1%) 735(+4,4%)
2020-12-11
86.949(+3,7%) 764(+3,9%)
2020-12-12
90.252(+3,8%) 791(+3,5%)
2020-12-13
93.101(+3,2%) 815(+3%)
2020-12-14
95.021(+2,1%) 825(+1,2%)
2020-12-15
96.452(+1,5%) 863(+4,6%)
2020-12-16
99.869(+3,5%) 907(+5,1%)
2020-12-17
103.028(+3,2%) 933(+2,9%)
2020-12-18
106.210(+3,1%) 972(+4,2%)
2020-12-19
109.429(+3%) 1.005(+3,4%)
2020-12-20
112.359(+2,7%) 1.019(+1,4%)
2020-12-21
114.487(+1,9%) 1.039(+2%)
2020-12-22
116.358(+1,6%) 1.093(+5,2%)
2020-12-23
120.094(+3,2%) 1.143(+4,6%)
2020-12-24
123.889(+3,2%) 1.186(+3,8%)
2020-12-25
126.581(+2,2%) 1.205(+1,6%)
2020-12-26
128.931(+1,9%) 1.228(+1,9%)
2020-12-27
130.598(+1,3%) 1.254(+2,1%)
2020-12-28
132.369(+1,4%) 1.269(+1,2%)
2020-12-29
134.285(+1,4%) 1.347(+6,1%)
2020-12-30
138.219(+2,9%) 1.422(+5,6%)
2020-12-31
140.579(+1,7%) 1.458(+2,5%)
2021-01-01
143.903(+2,4%) 1.589(+9%)
2021-01-02
145.399(+1%) 1.614(+1,6%)
2021-01-03
146.637(+0,85%) 1.643(+1,8%)
2021-01-04
147.997(+0,93%) 1.950(+19%)
2021-01-05
149.497(+1%) 1.996(+2,4%)
2021-01-06
152.215(+1,8%) 2.036(+2%)
2021-01-07
154.550(+1,5%) 2.076(+2%)
2021-01-08
156.539(+1,3%) 2.119(+2,1%)
2021-01-09
158.180(+1%) 2.171(+2,5%)
2021-01-10
159.672(+0,94%) 2.197(+1,2%)
2021-01-11
160.446(+0,48%) 2.232(+1,6%)
2021-01-12
161.348(+0,56%) 2.272(+1,8%)
2021-01-13
163.042(+1%) 2.314(+1,8%)
2021-01-14
164.414(+0,84%) 2.346(+1,4%)
2021-01-15
165.560(+0,7%) 2.376(+1,3%)
2021-01-16
166.680(+0,68%) 2.414(+1,6%)
2021-01-17
167.516(+0,5%) 2.445(+1,3%)
2021-01-18
167.992(+0,28%) 2.469(+0,98%)
2021-01-19
168.708(+0,43%) 2.494(+1%)
2021-01-20
172.060(+2%) 2.514(+0,8%)
2021-01-21
173.819(+1%) 2.554(+1,6%)
2021-01-22
174.846(+0,59%) 2.591(+1,4%)
2021-01-23
175.851(+0,57%) 2.628(+1,4%)
2021-01-24
176.624(+0,44%) 2.649(+0,8%)
2021-01-25
177.166(+0,31%) 2.664(+0,57%)
2021-01-26
177.934(+0,43%) 2.688(+0,9%)
2021-01-27
179.212(+0,72%) 2.716(+1%)
2021-01-28
180.170(+0,53%) 2.743(+0,99%)
2021-01-29
181.032(+0,48%) 2.762(+0,69%)
2021-01-30
181.734(+0,39%) 2.787(+0,91%)
2021-01-31
182.539(+0,44%) 2.803(+0,57%)
2021-02-01
182.893(+0,19%) 2.825(+0,78%)
2021-02-02
183.444(+0,3%) 2.847(+0,78%)
2021-02-03
184.208(+0,42%) 2.867(+0,7%)
2021-02-04
184.948(+0,4%) 2.885(+0,63%)
2021-02-05
185.601(+0,35%) 2.908(+0,8%)
2021-02-06
186.278(+0,36%) 2.927(+0,65%)
2021-02-07
186.770(+0,26%) 2.937(+0,34%)
2021-02-08
187.039(+0,14%) 2.955(+0,61%)
2021-02-09
187.421(+0,2%) 2.972(+0,58%)
2021-02-10
187.991(+0,3%) 2.988(+0,54%)
2021-02-11
189.058(+0,57%) 3.013(+0,84%)
2021-02-12
189.665(+0,32%) 3.038(+0,83%)
2021-02-13
190.241(+0,3%) 3.057(+0,63%)
2021-02-14
190.724(+0,25%) 3.070(+0,43%)
2021-02-15
190.937(+0,11%) 3.080(+0,33%)
2021-02-16
191.264(+0,17%) 3.095(+0,49%)
2021-02-17
191.821(+0,29%) 3.113(+0,58%)
2021-02-18
192.193(+0,19%) 3.129(+0,51%)
2021-02-19
192.986(+0,41%) 3.145(+0,51%)
2021-02-20
193.558(+0,3%) 3.162(+0,54%)
2021-02-21
194.051(+0,25%) 3.171(+0,28%)
2021-02-22
194.333(+0,15%) 3.178(+0,22%)
2021-02-23
194.833(+0,26%) 3.189(+0,35%)
2021-02-24
195.481(+0,33%) 3.200(+0,34%)
2021-02-25
196.047(+0,29%) 3.209(+0,28%)
2021-02-26
196.690(+0,33%) 3.225(+0,5%)
2021-02-27
197.343(+0,33%) 3.234(+0,28%)
2021-02-28
199.145(+0,91%) 3.244(+0,31%)
2021-03-01
199.397(+0,13%) 3.253(+0,28%)
2021-03-02
199.825(+0,21%) 3.263(+0,31%)
2021-03-03
200.351(+0,26%) 3.281(+0,55%)
2021-03-04
200.884(+0,27%) 3.294(+0,4%)
2021-03-05
201.335(+0,22%) 3.303(+0,27%)
2021-03-06
201.799(+0,23%) 3.321(+0,54%)
2021-03-07
202.214(+0,21%) 3.328(+0,21%)
2021-03-08
202.430(+0,11%) 3.336(+0,24%)
2021-03-09
202.900(+0,23%) 3.341(+0,15%)
2021-03-10
203.386(+0,24%) 3.351(+0,3%)
2021-03-11
203.992(+0,3%) 3.363(+0,36%)
2021-03-12
204.356(+0,18%) 3.373(+0,3%)
2021-03-13
204.954(+0,29%) 3.389(+0,47%)
2021-03-14
205.385(+0,21%) 3.396(+0,21%)
2021-03-15
205.644(+0,13%) 3.410(+0,41%)
2021-03-16
206.290(+0,31%) 3.416(+0,18%)
2021-03-17
206.889(+0,29%) 3.427(+0,32%)
2021-03-18
207.469(+0,28%) 3.442(+0,44%)
2021-03-19
208.048(+0,28%) 3.452(+0,29%)
2021-03-20
208.650(+0,29%) 3.464(+0,35%)
2021-03-21
209.011(+0,17%) 3.476(+0,35%)
2021-03-22
209.340(+0,16%) 3.486(+0,29%)
2021-03-23
210.208(+0,41%) 3.501(+0,43%)
2021-03-24
211.011(+0,38%) 3.510(+0,26%)
2021-03-25
211.804(+0,38%) 3.521(+0,31%)
2021-03-26
212.676(+0,41%) 3.529(+0,23%)
2021-03-27
213.447(+0,36%) 3.539(+0,28%)
2021-03-28
213.941(+0,23%) 3.539(=)
2021-03-29
214.365(+0,2%) 3.551(+0,34%)
2021-03-30
215.216(+0,4%) 3.566(+0,42%)
2021-03-31
216.119(+0,42%) 3.574(+0,22%)
2021-04-01
217.005(+0,41%) 3.583(+0,25%)
2021-04-02
217.865(+0,4%) 3.594(+0,31%)
2021-04-03
218.878(+0,46%) 3.602(+0,22%)
2021-04-04
219.607(+0,33%) 3.610(+0,22%)
2021-04-05
220.212(+0,28%) 3.615(+0,14%)
2021-04-06
220.900(+0,31%) 3.623(+0,22%)
2021-04-07
222.020(+0,51%) 3.635(+0,33%)
2021-04-08
223.127(+0,5%) 3.647(+0,33%)
2021-04-09
224.309(+0,53%) 3.660(+0,36%)
2021-04-10
225.308(+0,45%) 3.671(+0,3%)
2021-04-11
226.173(+0,38%) 3.687(+0,44%)
2021-04-12
226.783(+0,27%) 3.697(+0,27%)
2021-04-13
227.889(+0,49%) 3.713(+0,43%)
2021-04-14
229.260(+0,6%) 3.718(+0,13%)
2021-04-15
230.462(+0,52%) 3.730(+0,32%)
2021-04-16
231.601(+0,49%) 3.739(+0,24%)
2021-04-17
232.829(+0,53%) 3.751(+0,32%)
2021-04-18
233.631(+0,34%) 3.760(+0,24%)
2021-04-19
234.232(+0,26%) 3.770(+0,27%)
2021-04-20
235.383(+0,49%) 3.785(+0,4%)
2021-04-21
236.533(+0,49%) 3.802(+0,45%)
2021-04-22
237.950(+0,6%) 3.818(+0,42%)
2021-04-23
239.263(+0,55%) 3.833(+0,39%)
2021-04-24
240.522(+0,53%) 3.841(+0,21%)
2021-04-25
241.297(+0,32%) 3.848(+0,18%)
2021-04-26
241.872(+0,24%) 3.857(+0,23%)
2021-04-27
242.881(+0,42%) 3.877(+0,52%)
2021-04-28
244.555(+0,69%) 3.900(+0,59%)
2021-04-29
245.896(+0,55%) 3.916(+0,41%)
2021-04-30
247.269(+0,56%) 3.923(+0,18%)
2021-05-01
248.655(+0,56%) 3.937(+0,36%)
2021-05-02
249.680(+0,41%) 3.950(+0,33%)
2021-05-03
250.337(+0,26%) 3.956(+0,15%)
2021-05-04
251.450(+0,44%) 3.976(+0,51%)
2021-05-05
252.699(+0,5%) 3.993(+0,43%)
2021-05-06
254.091(+0,55%) 4.000(+0,18%)
2021-05-07
255.384(+0,51%) 4.019(+0,47%)
2021-05-08
256.906(+0,6%) 4.024(+0,12%)
2021-05-09
257.827(+0,36%) 4.034(+0,25%)
2021-05-10
258.623(+0,31%) 4.045(+0,27%)
2021-05-11
259.862(+0,48%) 4.053(+0,2%)
2021-05-12
261.128(+0,49%) 4.059(+0,15%)
2021-05-13
262.335(+0,46%) 4.071(+0,3%)
2021-05-14
263.475(+0,43%) 4.084(+0,32%)
2021-05-15
264.724(+0,47%) 4.088(+0,1%)
2021-05-16
265.536(+0,31%) 4.103(+0,37%)
2021-05-17
266.063(+0,2%) 4.112(+0,22%)
2021-05-18
266.795(+0,28%) 4.126(+0,34%)
2021-05-19
267.769(+0,37%) 4.136(+0,24%)
2021-05-20
268.684(+0,34%) 4.155(+0,46%)
2021-05-21
269.363(+0,25%) 4.161(+0,14%)
2021-05-22
270.376(+0,38%) 4.173(+0,29%)
2021-05-23
270.849(+0,17%) 4.185(+0,29%)
2021-05-24
271.130(+0,1%) 4.195(+0,24%)
2021-05-25
271.682(+0,2%) 4.209(+0,33%)
2021-05-26
272.231(+0,2%) 4.220(+0,26%)
2021-05-27
272.826(+0,22%) 4.229(+0,21%)
2021-05-28
273.346(+0,19%) 4.235(+0,14%)
2021-05-29
273.866(+0,19%) 4.245(+0,24%)
2021-05-30
274.199(+0,12%) 4.257(+0,28%)
2021-05-31
274.383(+0,07%) 4.266(+0,21%)
2021-06-01
274.776(+0,14%) 4.276(+0,23%)
2021-06-02
275.198(+0,15%) 4.283(+0,16%)
2021-06-03
275.545(+0,13%) 4.289(+0,14%)
2021-06-04
275.915(+0,13%) 4.297(+0,19%)
2021-06-05
276.256(+0,12%) 4.302(+0,12%)
2021-06-06
276.453(+0,07%) 4.307(+0,12%)
2021-06-07
276.543(+0,03%) 4.309(+0,05%)
2021-06-08
276.759(+0,08%) 4.317(+0,19%)
2021-06-09
277.002(+0,09%) 4.320(+0,07%)
2021-06-10
277.222(+0,08%) 4.327(+0,16%)
2021-06-11
277.379(+0,06%) 4.330(+0,07%)
2021-06-12
277.623(+0,09%) 4.335(+0,12%)
2021-06-13
277.746(+0,04%) 4.339(+0,09%)
2021-06-14
277.812(+0,02%) 4.342(+0,07%)
2021-06-15
277.942(+0,05%) 4.348(+0,14%)
2021-06-16
278.072(+0,05%) 4.352(+0,09%)
2021-06-17
278.177(+0,04%) 4.357(+0,11%)
2021-06-18
278.254(+0,03%) 4.360(+0,07%)
2021-06-19
278.328(+0,03%) 4.364(+0,09%)
2021-06-20
278.379(+0,02%) 4.366(+0,05%)
2021-06-21
278.407(+0,01%) 4.367(+0,02%)
2021-06-22
278.466(+0,02%) 4.371(+0,09%)
2021-06-23
278.526(+0,02%) 4.371(=)
2021-06-24
278.590(+0,02%) 4.375(+0,09%)
2021-06-25
278.608(+0,01%) 4.378(+0,07%)
2021-06-26
278.655(+0,02%) 4.379(+0,02%)
2021-06-27
278.674(+0,01%) 4.380(+0,02%)
2021-06-28
278.689(+0,01%) 4.381(+0,02%)
2021-06-29
278.726(+0,01%) 4.381(=)
2021-06-30
278.769(+0,02%) 4.383(+0,05%)
2021-07-01
278.809(+0,01%) 4.384(+0,02%)
2021-07-02
278.826(+0,01%) 4.387(+0,07%)
2021-07-03
278.863(+0,01%) 4.389(+0,05%)
2021-07-04
278.888(+0,01%) 4.390(+0,02%)
2021-07-05
278.906(+0,01%) 4.391(+0,02%)
2021-07-06
278.950(+0,02%) 4.395(+0,09%)
2021-07-07
278.984(+0,01%) 4.395(=)
2021-07-08
279.024(+0,01%) 4.396(+0,02%)
2021-07-09
279.094(+0,03%) 4.396(=)
2021-07-10
279.167(+0,03%) 4.398(+0,05%)
2021-07-11
279.192(+0,01%) 4.398(=)
2021-07-12
279.217(+0,01%) 4.400(+0,05%)
2021-07-13
279.302(+0,03%) 4.401(+0,02%)
2021-07-14
279.381(+0,03%) 4.402(+0,02%)
2021-07-15
279.488(+0,04%) 4.404(+0,05%)
2021-07-16
279.572(+0,03%) 4.404(=)
2021-07-17
279.662(+0,03%) 4.404(=)
2021-07-18
279.745(+0,03%) 4.404(=)
2021-07-19
279.813(+0,02%) 4.404(=)
2021-07-20
279.914(+0,04%) 4.404(=)
2021-07-21
280.093(+0,06%) 4.404(=)
2021-07-22
280.296(+0,07%) 4.408(+0,09%)
2021-07-23
280.541(+0,09%) 4.409(+0,02%)
2021-07-24
280.774(+0,08%) 4.410(+0,02%)
2021-07-25
280.966(+0,07%) 4.410(=)
2021-07-26
281.063(+0,03%) 4.410(=)
2021-07-27
281.284(+0,08%) 4.411(+0,02%)
2021-07-28
281.629(+0,12%) 4.412(+0,02%)
2021-07-29
282.039(+0,15%) 4.413(+0,02%)
2021-07-30
282.416(+0,13%) 4.413(=)
2021-07-31
282.818(+0,14%) 4.415(+0,05%)
2021-08-01
283.016(+0,07%) 4.416(+0,02%)
2021-08-02
283.246(+0,08%) 4.416(=)
2021-08-03
283.656(+0,14%) 4.420(+0,09%)
2021-08-04
284.191(+0,19%) 4.422(+0,05%)
2021-08-05
284.432(+0,08%) 4.424(+0,05%)
2021-08-06
285.209(+0,27%) 4.424(=)
2021-08-07
285.726(+0,18%) 4.424(=)
2021-08-08
286.103(+0,13%) 4.427(+0,07%)
2021-08-09
286.408(+0,11%) 4.430(+0,07%)
2021-08-10
286.943(+0,19%) 4.433(+0,07%)
2021-08-11
287.569(+0,22%) 4.435(+0,05%)
2021-08-12
288.173(+0,21%) 4.438(+0,07%)
2021-08-13
288.747(+0,2%) 4.440(+0,05%)
2021-08-14
289.346(+0,21%) 4.446(+0,14%)
2021-08-15
289.810(+0,16%) 4.451(+0,11%)
2021-08-16
290.170(+0,12%) 4.452(+0,02%)
2021-08-17
290.766(+0,21%) 4.458(+0,13%)
2021-08-18
291.412(+0,22%) 4.461(+0,07%)
2021-08-19
291.969(+0,19%) 4.466(+0,11%)
2021-08-20
292.552(+0,2%) 4.471(+0,11%)
2021-08-21
293.342(+0,27%) 4.481(+0,22%)
2021-08-22
293.767(+0,14%) 4.487(+0,13%)
2021-08-23
294.086(+0,11%) 4.494(+0,16%)
2021-08-24
294.708(+0,21%) 4.498(+0,09%)
2021-08-25
295.373(+0,23%) 4.505(+0,16%)
2021-08-26
296.096(+0,24%) 4.513(+0,18%)
2021-08-27
296.738(+0,22%) 4.520(+0,16%)
2021-08-28
297.334(+0,2%) 4.532(+0,27%)
2021-08-29
297.777(+0,15%) 4.539(+0,15%)
2021-08-30
298.165(+0,13%) 4.547(+0,18%)
2021-08-31
298.825(+0,22%) 4.561(+0,31%)
2021-09-01
299.532(+0,24%) 4.569(+0,18%)
2021-09-02
300.339(+0,27%) 4.579(+0,22%)
2021-09-03
301.167(+0,28%) 4.593(+0,31%)
2021-09-04
302.014(+0,28%) 4.598(+0,11%)
2021-09-05
302.624(+0,2%) 4.607(+0,2%)
2021-09-06
302.979(+0,12%) 4.612(+0,11%)
2021-09-07
303.692(+0,24%) 4.623(+0,24%)
2021-09-08
304.600(+0,3%) 4.630(+0,15%)
2021-09-09
305.605(+0,33%) 4.641(+0,24%)
2021-09-10
306.558(+0,31%) 4.655(+0,3%)
2021-09-11
307.622(+0,35%) 4.669(+0,3%)
2021-09-12
308.464(+0,27%) 4.688(+0,41%)
2021-09-13
308.956(+0,16%) 4.711(+0,49%)
2021-09-14
309.855(+0,29%) 4.721(+0,21%)
2021-09-15
311.151(+0,42%) 4.740(+0,4%)
2021-09-16
312.481(+0,43%) 4.751(+0,23%)
2021-09-17
313.692(+0,39%) 4.763(+0,25%)
2021-09-18
315.066(+0,44%) 4.777(+0,29%)
2021-09-19
315.949(+0,28%) 4.793(+0,33%)
2021-09-20
316.695(+0,24%) 4.810(+0,35%)
2021-09-21
317.852(+0,37%) 4.837(+0,56%)
2021-09-22
319.281(+0,45%) 4.849(+0,25%)
2021-09-23
321.243(+0,61%) 4.866(+0,35%)
2021-09-24
322.720(+0,46%) 4.885(+0,39%)
2021-09-25
324.329(+0,5%) 4.896(+0,23%)
2021-09-26
325.606(+0,39%) 4.913(+0,35%)
2021-09-27
326.654(+0,32%) 4.930(+0,35%)
2021-09-28
327.896(+0,38%) 4.946(+0,32%)
2021-09-29
329.869(+0,6%) 4.965(+0,38%)
2021-09-30
331.683(+0,55%) 4.993(+0,56%)
2021-10-01
333.690(+0,61%) 5.014(+0,42%)
2021-10-02
335.801(+0,63%) 5.041(+0,54%)
2021-10-03
337.416(+0,48%) 5.063(+0,44%)
2021-10-04
338.532(+0,33%) 5.087(+0,47%)
2021-10-05
340.080(+0,46%) 5.116(+0,57%)
2021-10-06
342.827(+0,81%) 5.134(+0,35%)
2021-10-07
345.095(+0,66%) 5.158(+0,47%)
2021-10-08
347.548(+0,71%) 5.179(+0,41%)
2021-10-09
350.029(+0,71%) 5.209(+0,58%)
2021-10-10
351.939(+0,55%) 5.231(+0,42%)
2021-10-11
353.289(+0,38%) 5.248(+0,32%)
2021-10-12
355.061(+0,5%) 5.282(+0,65%)
2021-10-13
357.801(+0,77%) 5.308(+0,49%)
2021-10-14
360.763(+0,83%) 5.349(+0,77%)
2021-10-15
363.630(+0,79%) 5.376(+0,5%)
2021-10-16
366.481(+0,78%) 5.406(+0,56%)
2021-10-17
368.641(+0,59%) 5.439(+0,61%)
2021-10-18
370.119(+0,4%) 5.456(+0,31%)
2021-10-19
372.585(+0,67%) 5.489(+0,6%)
2021-10-20
376.089(+0,94%) 5.511(+0,4%)
2021-10-21
379.438(+0,89%) 5.544(+0,6%)
2021-10-22
382.454(+0,79%) 5.571(+0,49%)
2021-10-23
385.640(+0,83%) 5.602(+0,56%)
2021-10-24
388.185(+0,66%) 5.633(+0,55%)
2021-10-25
390.031(+0,48%) 5.661(+0,5%)
2021-10-26
392.425(+0,61%) 5.693(+0,57%)
2021-10-27
396.047(+0,92%) 5.720(+0,47%)
2021-10-28
399.532(+0,88%) 5.766(+0,8%)
2021-10-29
403.051(+0,88%) 5.800(+0,59%)
2021-10-30
406.095(+0,76%) 5.833(+0,57%)
2021-10-31
408.715(+0,65%) 5.873(+0,69%)
2021-11-01
410.580(+0,46%) 5.913(+0,68%)
2021-11-02
412.769(+0,53%) 5.936(+0,39%)
2021-11-03
414.817(+0,5%) 5.971(+0,59%)
2021-11-04
418.078(+0,79%) 6.010(+0,65%)
2021-11-05
421.360(+0,79%) 6.047(+0,62%)
2021-11-06
424.884(+0,84%) 6.084(+0,61%)
2021-11-07
427.118(+0,53%) 6.111(+0,44%)
2021-11-08
428.541(+0,33%) 6.135(+0,39%)
2021-11-09
430.855(+0,54%) 6.175(+0,65%)
2021-11-10
434.033(+0,74%) 6.214(+0,63%)
2021-11-11
436.690(+0,61%) 6.251(+0,6%)
2021-11-12
439.373(+0,61%) 6.271(+0,32%)
2021-11-13
441.784(+0,55%) 6.293(+0,35%)
2021-11-14
443.226(+0,33%) 6.317(+0,38%)
2021-11-15
444.181(+0,22%) 6.344(+0,43%)
2021-11-16
446.120(+0,44%) 6.375(+0,49%)
2021-11-17
448.304(+0,49%) 6.405(+0,47%)
2021-11-18
450.421(+0,47%) 6.440(+0,55%)
2021-11-19
452.268(+0,41%) 6.461(+0,33%)
2021-11-20
454.199(+0,43%) 6.494(+0,51%)
2021-11-21
455.558(+0,3%) 6.521(+0,42%)
2021-11-22
456.425(+0,19%) 6.547(+0,4%)
2021-11-23
458.298(+0,41%) 6.578(+0,47%)
2021-11-24
460.467(+0,47%) 6.603(+0,38%)
2021-11-25
462.431(+0,43%) 6.627(+0,36%)
2021-11-26
464.562(+0,46%) 6.644(+0,26%)
2021-11-27
466.608(+0,44%) 6.672(+0,42%)
2021-11-28
467.900(+0,28%) 6.692(+0,3%)
2021-11-29
468.494(+0,13%) 6.719(+0,4%)
2021-11-30
470.298(+0,39%) 6.737(+0,27%)
2021-12-01
472.239(+0,41%) 6.759(+0,33%)
2021-12-02
474.184(+0,41%) 6.788(+0,43%)
2021-12-03
476.354(+0,46%) 6.805(+0,25%)
2021-12-04
478.314(+0,41%) 6.825(+0,29%)
2021-12-05
479.839(+0,32%) 6.847(+0,32%)
2021-12-06
480.310(+0,1%) 6.862(+0,22%)
2021-12-07
482.458(+0,45%) 6.886(+0,35%)
2021-12-08
484.537(+0,43%) 6.901(+0,22%)
2021-12-09
486.224(+0,35%) 6.920(+0,28%)
2021-12-10
487.953(+0,36%) 6.933(+0,19%)
2021-12-11
489.673(+0,35%) 6.956(+0,33%)
2021-12-12
491.122(+0,3%) 6.974(+0,26%)
2021-12-13
491.953(+0,17%) 6.989(+0,22%)
2021-12-14
493.471(+0,31%) 7.021(+0,46%)
2021-12-15
495.686(+0,45%) 7.039(+0,26%)
2021-12-16
497.643(+0,39%) 7.059(+0,28%)
2021-12-17
499.262(+0,33%) 7.069(+0,14%)
2021-12-18
500.986(+0,35%) 7.097(+0,4%)
2021-12-19
502.345(+0,27%) 7.119(+0,31%)
2021-12-20
502.969(+0,12%) 7.143(+0,34%)
2021-12-21
504.422(+0,29%) 7.169(+0,36%)
2021-12-22
506.144(+0,34%) 7.200(+0,43%)
2021-12-23
507.916(+0,35%) 7.223(+0,32%)
2021-12-24
509.497(+0,31%) 7.249(+0,36%)
2021-12-25
510.752(+0,25%) 7.265(+0,22%)
2021-12-26
511.580(+0,16%) 7.287(+0,3%)
2021-12-27
512.224(+0,13%) 7.304(+0,23%)
2021-12-28
513.830(+0,31%) 7.328(+0,33%)
2021-12-29
515.892(+0,4%) 7.350(+0,3%)
2021-12-30
517.655(+0,34%) 7.373(+0,31%)
2021-12-31
519.597(+0,38%) 7.387(+0,19%)
2022-01-01
521.735(+0,41%) 7.404(+0,23%)
2022-01-02
522.884(+0,22%) 7.420(+0,22%)
2022-01-03
524.128(+0,24%) 7.439(+0,26%)
2022-01-13
559.980(n.a.) 7.618(n.a.)
2022-01-14
564.039(+0,72%) 7.643(+0,33%)
2022-01-15
567.921(+0,69%) 7.654(+0,14%)
2022-01-16
570.602(+0,47%) 7.660(+0,08%)
2022-01-17
575.357(+0,83%) 7.681(+0,27%)
2022-01-18
581.823(+1,1%) 7.696(+0,2%)
2022-01-19
589.074(+1,2%) 7.708(+0,16%)
2022-01-20
595.685(+1,1%) 7.727(+0,25%)
2022-01-21
601.620(+1%) 7.748(+0,27%)
2022-01-22
608.558(+1,2%) 7.758(+0,13%)
2022-01-23
612.500(+0,65%) 7.762(+0,05%)
2022-01-24
617.793(+0,86%) 7.782(+0,26%)
2022-01-25
628.094(+1,7%) 7.798(+0,21%)
2022-01-26
639.527(+1,8%) 7.815(+0,22%)
2022-01-27
651.293(+1,8%) 7.829(+0,18%)
2022-01-28
663.810(+1,9%) 7.845(+0,2%)
2022-01-29
673.518(+1,5%) 7.860(+0,19%)
2022-01-30
679.513(+0,89%) 7.872(+0,15%)
2022-01-31
688.685(+1,3%) 7.898(+0,33%)
2022-02-01
701.601(+1,9%) 7.917(+0,24%)
2022-02-02
714.208(+1,8%) 7.936(+0,24%)
2022-02-03
727.169(+1,8%) 7.952(+0,2%)
2022-02-04
740.137(+1,8%) 7.969(+0,21%)
2022-02-05
749.614(+1,3%) 7.986(+0,21%)
2022-02-06
756.206(+0,88%) 7.999(+0,16%)
2022-02-07
764.811(+1,1%) 8.014(+0,19%)
2022-02-08
776.794(+1,6%) 8.031(+0,21%)
2022-02-09
787.552(+1,4%) 8.046(+0,19%)
2022-02-10
797.492(+1,3%) 8.062(+0,2%)
2022-02-11
807.861(+1,3%) 8.090(+0,35%)
2022-02-12
815.861(+0,99%) 8.114(+0,3%)
2022-02-13
820.131(+0,52%) 8.134(+0,25%)
2022-02-14
826.841(+0,82%) 8.172(+0,47%)
2022-02-15
835.403(+1%) 8.200(+0,34%)
2022-02-16
842.277(+0,82%) 8.210(+0,12%)
2022-02-17
847.993(+0,68%) 8.219(+0,11%)
2022-02-18
856.361(+0,99%) 8.236(+0,21%)
2022-02-19
862.049(+0,66%) 8.251(+0,18%)
2022-02-20
865.559(+0,41%) 8.267(+0,19%)
2022-02-21
871.458(+0,68%) 8.293(+0,31%)
2022-02-22
2022-02-23
885.863(n.a.) 8.336(n.a.)
2022-02-24
891.538(+0,64%) 8.368(+0,38%)
2022-02-25
896.910(+0,6%) 8.387(+0,23%)
2022-02-26
900.519(+0,4%) 8.410(+0,27%)
2022-02-27
902.554(+0,23%) 8.421(+0,13%)
2022-02-28
907.144(+0,51%) 8.434(+0,15%)
2022-03-01
913.223(+0,67%) 8.418(−0,19%)
2022-03-02
918.569(+0,59%) 8.484(+0,78%)
2022-03-03
923.815(+0,57%) 8.484(=)
2022-03-04
928.612(+0,52%) 8.503(+0,22%)
2022-03-05
931.824(+0,35%) 8.512(+0,11%)
2022-03-06
934.228(+0,26%) 8.528(+0,19%)
2022-03-07
938.968(+0,51%) 8.548(+0,23%)
2022-03-08
944.968(+0,64%) 8.562(+0,16%)
2022-03-09
2022-03-10
956.180(n.a.) 8.607(n.a.)
2022-03-11
959.305(+0,33%) 8.624(+0,2%)
2022-03-12
961.941(+0,27%) 8.634(+0,12%)
2022-03-13
964.128(+0,23%) 8.642(+0,09%)
2022-03-14
968.723(+0,48%) 8.659(+0,2%)
2022-03-15
2022-03-16
980.331(n.a.) 8.692(n.a.)
2022-03-17
984.980(+0,47%) 8.704(+0,14%)
2022-03-18
989.430(+0,45%) 8.716(+0,14%)
2022-03-19
992.101(+0,27%) 8.728(+0,14%)
2022-03-20
993.953(+0,19%) 8.736(+0,09%)
2022-03-21
997.690(+0,38%) 8.751(+0,17%)
2022-03-22
1.002.365(+0,47%) 8.769(+0,21%)
2022-03-23
1.006.330(+0,4%) 8.788(+0,22%)
2022-03-24
2022-03-25
1.013.008(n.a.) 8.817(n.a.)
2022-03-26
1.015.010(+0,2%) 8.818(+0,01%)
2022-03-27
1.016.117(+0,11%) 8.841(+0,26%)
2022-03-28
2022-03-29
1.021.961(n.a.) 8.866(n.a.)
2022-03-30
1.024.839(+0,28%) 8.876(+0,11%)
2022-03-31
1.027.432(+0,25%) 8.888(+0,14%)
2022-04-01
1.029.426(+0,19%) 8.899(+0,12%)
2022-04-02
1.030.949(+0,15%) 8.907(+0,09%)
2022-04-03
1.031.739(+0,08%) 8.913(+0,07%)
2022-04-04
1.033.547(+0,18%) 8.925(+0,13%)
2022-04-05
1.035.798(+0,22%) 8.936(+0,12%)
2022-04-06
1.037.422(+0,16%) 8.944(+0,09%)
2022-04-07
1.038.962(+0,15%) 8.954(+0,11%)
2022-04-08
1.040.509(+0,15%) 8.961(+0,08%)
2022-04-09
1.041.442(+0,09%) 8.969(+0,09%)
2022-04-10
1.042.116(+0,06%) 8.975(+0,07%)
2022-04-11
1.043.492(+0,13%) 8.982(+0,08%)
2022-04-12
1.045.085(+0,15%) 8.988(+0,07%)
2022-04-13
1.046.395(+0,13%) 8.997(+0,1%)
2022-04-14
1.047.563(+0,11%) 9.004(+0,08%)
2022-04-15
1.048.704(+0,11%) 9.011(+0,08%)
2022-04-16
1.049.383(+0,06%) 9.018(+0,08%)
2022-04-17
1.049.797(+0,04%) 9.023(+0,06%)
2022-04-18
1.050.181(+0,04%) 9.027(+0,04%)
2022-04-19
1.051.249(+0,1%) 9.033(+0,07%)
2022-04-20
1.052.417(+0,11%) 9.042(+0,1%)
2022-04-21
1.053.448(+0,1%) 9.046(+0,04%)
2022-04-22
2022-04-23
1.054.618(n.a.) 9.063(n.a.)
2022-04-24
1.054.874(+0,02%) 9.072(+0,1%)
2022-04-25
1.055.645(+0,07%) 9.079(+0,08%)
2022-04-26
1.056.495(+0,08%) 9.080(+0,01%)
2022-04-27
1.057.117(+0,06%) 9.085(+0,06%)
2022-04-28
1.057.675(+0,05%) 9.090(+0,06%)
2022-04-29
1.058.195(+0,05%) 9.094(+0,04%)
2022-04-30
1.058.431(+0,02%) 9.098(+0,04%)
2022-05-01
1.058.537(+0,01%) 9.105(+0,08%)
2022-05-02
1.058.779(+0,02%) 9.108(+0,03%)
2022-05-03
1.058.995(+0,02%) 9.111(+0,03%)
2022-05-04
1.059.185(+0,02%) 9.111(=)
2022-05-05
2022-05-06
1.059.560(n.a.) 9.119(n.a.)
2022-05-07
1.059.582(=) 9.121(+0,02%)
2022-05-08
1.059.597(=) 9.121(=)
2022-05-09
1.059.836(+0,02%) 9.121(=)
2022-05-10
1.060.058(+0,02%) 9.123(+0,02%)
2022-05-11
1.060.277(+0,02%) 9.127(+0,04%)
2022-05-12
2022-05-13
1.060.580(n.a.) 9.126(n.a.)
2022-05-14
1.060.619(=) 9.127(+0,01%)
2022-05-15
1.060.636(=) 9.129(+0,02%)
2022-05-16
1.060.896(+0,02%) 9.127(−0,02%)
2022-05-17
1.061.073(+0,02%) 9.127(=)
2022-05-18
1.061.242(+0,02%) 9.129(+0,02%)
2022-05-19
1.061.364(+0,01%) 9.129(=)
2022-05-20
1.061.504(+0,01%) 9.134(+0,05%)
2022-05-21
1.061.533(=) 9.134(=)
2022-05-22
1.061.549(=) 9.134(=)
2022-05-23
1.061.779(+0,02%) 9.137(+0,03%)
2022-05-24
1.061.927(+0,01%) 9.136(−0,01%)
2022-05-25
1.062.070(+0,01%) 9.138(+0,02%)
2022-05-26
1.062.178(+0,01%) 9.141(+0,03%)
2022-05-27
1.062.296(+0,01%) 9.142(+0,01%)
2022-05-28
2022-05-29
1.062.339(n.a.) 9.144(n.a.)
2022-05-30
1.062.524(+0,02%) 9.144(=)
2022-05-31
1.062.669(+0,01%) 9.146(+0,02%)
2022-06-01
1.062.819(+0,01%) 9.147(+0,01%)
2022-06-02
1.062.950(+0,01%) 9.147(=)
2022-06-03
1.063.065(+0,01%) 9.148(+0,01%)
2022-06-04
1.063.097(=) 9.148(=)
2022-06-05
1.063.106(=) 9.148(=)
2022-06-06
1.063.297(+0,02%) 9.149(+0,01%)
2022-06-07
1.063.482(+0,02%) 9.150(+0,01%)
2022-06-08
2022-06-09
1.063.835(n.a.) 9.153(n.a.)
2022-06-10
1.064.011(+0,02%) 9.153(=)
2022-06-11
2022-06-12
1.064.064(n.a.) 9.155(n.a.)
2022-06-13
1.068.047(+0,37%) 9.155(=)
2022-06-14
1.064.538(−0,33%) 9.158(+0,03%)
2022-06-15
1.064.747(+0,02%) 9.158(=)
2022-06-16
1.064.919(+0,02%) 9.158(=)
2022-06-17
1.065.134(+0,02%) 9.158(=)
2022-06-18
1.065.163(=) 9.158(=)
2022-06-19
1.065.186(=) 9.161(+0,03%)
2022-06-20
1.065.513(+0,03%) 9.162(+0,01%)
2022-06-21
1.065.780(+0,03%) 9.163(+0,01%)
Nguồn: Chính phủ Cộng hòa Litva

Ghi chú:

 1. ^ Cho đến ngày 28 tháng 4 năm 2020, thông tin được cung cấp dựa trên kết quả xét nghiệm dương tính trong phòng thí nghiệm hơn là các trường hợp dương tính (người).


Bản mẫu:Float box

Vào tháng 12 năm 2019, sân bay Vilnius đã tiến hành một cuộc tập trận để chuẩn bị cho việc ngăn chặn virus.[2]

Từ ngày 25 tháng 1 năm 2020, các chuyên gia từ Trung tâm Y tế Công cộng Quốc gia đã tư vấn cho khách du lịch từ và đến Trung Quốc tại cả ba sân bay ở Litva.[2] Vào ngày 26 tháng 2, Litva tuyên bố tình trạng khẩn cấp là biện pháp phòng ngừa chống lại sự lây lan của COVID-19.[3]

Vào ngày 28 tháng 2, Litva đã xác nhận trường hợp đầu tiên của COVID-19, một phụ nữ 39 tuổi đến Kaunas từ Verona, Ý sau chuyến công tác. Sau đó cô phải nhập viện ở Šiauliai.[4] Cùng ngày, Seimas đã hủy tất cả các sự kiện công cộng tại cơ sở của mình cho đến ngày 30 tháng Tư.[5]

Vào ngày 10 tháng 3, hai trường hợp COVID-19 được xác nhận dương tính ở Kaunas. Hai người này (một cặp vợ chồng) đã ở trong một khu nghỉ mát trượt tuyết ở Cortina Keyboardmpezzo, Ý, vào cuối tháng hai và tuần đầu tiên của tháng ba.[6][7]

Vào ngày 12 tháng 3, Chính phủ Litva đã ra lệnh hủy bỏ tất cả các sự kiện trong nhà công cộng của hơn 100 người tham dự.[8] Cùng ngày, chính phủ đã ra lệnh đóng cửa tất cả các tổ chức giáo dục bao gồm học sinh mẫu giáo, trường công lập và trường đại học trong hai tuần với một khuyến nghị để sử dụng học tập trực tuyến.[9]

Vào ngày 13 tháng 3, ba trường hợp mới của COVID-19 đã được xác nhận là dương tính. Một nữ công dân Tây Ban Nha đến từ Madrid được xác nhận tại Vilnius, một phụ nữ ở Klaipėda đến từ Tenerife và một người đàn ông ở Kaunas đến từ miền Bắc Italy.[10]

Vào ngày 14 tháng 3, hai trường hợp mới đã được xác nhận. Một nam sinh viên trở về nhà từ Đan Mạch đến sân bay Kaunas vào ngày 10 tháng 3, và đi bằng xe buýt đến Vilnius, và từ đó đến Kretinga.[11] Một người đàn ông Litva khác trở về từ Ý đã được thử nghiệm dương tính ở Vilnius và được điều trị tại Santara Clinicics.[12] Sau đó trong ngày, sự phục hồi đầu tiên (người phụ nữ 39 tuổi từ Šiauliai) đã được báo cáo.[13] Thêm một trường hợp nữa được xác nhận ở Panevėžys - một người đàn ông 31 tuổi đến từ Hà Lan.[14]

Vào ngày 15 tháng 3, ba trường hợp mới được xác nhận từ những người trở về từ nước ngoài. Một người đàn ông 25 tuổi đến từ Rietavas trở về từ Đan Mạch (anh ta làm việc cùng với sinh viên, có kết quả xét nghiệm COVID-19 dương tính vào ngày 14 tháng 3), và hai người, một nam và một nữ, ở Vilnius, trở về từ Na UyÁo.[15]

Vào ngày 16 tháng 3, hai trường hợp mới đã được xác nhận. Cả hai bệnh nhân đều ở Vilnius, và họ trở về từ Tây Ban NhaĐức.[16]

Từ ngày 16 tháng 3, Litva được đưa vào kiểm dịch. Tất cả các cuộc tụ họp công cộng trong nhà và ngoài trời đều bị cấm; tất cả các cửa hàng bán lẻ và dịch vụ trừ cửa hàng tạp hóa, nhà thuốc và nhà thuốc thú y đều bị đóng cửa; tất cả các nhà hàng và quán bar đều đóng cửa, để lại tùy chọn cho đồ ăn mang đi; biên giới được đóng cho người nước ngoài bất kể phương tiện giao thông, không bao gồm hàng hóa và vận tải đặc biệt; tất cả các chuyến đi hành khách quốc tế bị cấm. Việc kiểm dịch được thiết lập để kéo dài đến ngày 30 tháng 3.[13] Đường sắt Litva cũng đang tạm dừng tất cả các dịch vụ đường sắt quốc tế trong suốt thời gian khóa máy.[17]

Số liệu thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Ca nhiễm COVID-19 tại Litva
Ngày Vilnius Kaunas Klaipėda Panevėžys Šiauliai Alytus Marijampolė Tauragė Telšiai Utena Xác nhận Tử vong Phục hồi Xét nghiệm Nguồn Ghi chú
Mới Tổng Mới Tổng Mới Mới Tổng
28 tháng 2 năm 2020 1 1 1 46 116 [18][19]
29 tháng 2 năm 2020 1 26 142 [20]
1 tháng 3 năm 2020 1 23 165 [21]
2 tháng 3 năm 2020 1 26 191 [22]
3 tháng 3 năm 2020 1 24 215 [23]
4 tháng 3 năm 2020 1 16 231 [24]
5 tháng 3 năm 2020 1 8 239 [25]
6 tháng 3 năm 2020 1 8 247 [26]
7 tháng 3 năm 2020 1 7 254 [27]
8 tháng 3 năm 2020 1 6 260 [28]
9 tháng 3 năm 2020 1 15 275 [29]
10 tháng 3 năm 2020 2 2 3 15 290 [30][31]
11 tháng 3 năm 2020 3 31 321 [32]
12 tháng 3 năm 2020 3 45 366 [33]
13 tháng 3 năm 2020 1 1 1 3 6 ? ? [34]
14 tháng 3 năm 2020 1 1 1 3 9 1 78 520 [35][36][37][38][39]
15 tháng 3 năm 2020 2 1 3 12 1 104 624 [38]
16 tháng 3 năm 2020 2 2 14 ? ? [40]
Tổng cộng 6 3 2 1 1 1 14

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 3 năm 2023.
 2. ^ a b Vilnius, Made in (ngày 25 tháng 1 năm 2020). “Lietuvos oro uostuose – laikinosios priemonės koronaviruso rizikai suvaldyti”. MadeinVilnius.lt – Vilniaus naujienų dienoraštis (bằng tiếng Litva). Truy cập ngày 26 tháng 1 năm 2020.
 3. ^ “Coronavirus: Lithuania declares state emergency”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 26 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2020.
 4. ^ “Lietuvoje patvirtintas pirmasis koronaviruso atvejis – susirgo 39 metų moteris, atskridusi į Kauną”. 15min.lt (bằng tiếng Litva). ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 5. ^ “Porai mėnesių atšaukti renginiai Seime”. lrs.lt (bằng tiếng Litva). ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 6. ^ “Naujausia šaltinių informacija: 2 koronavirusu užsikrėtę žmonės izoliuoti Kaune”. delfi.lt (bằng tiếng Litva). ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “Koronavirusu susirgę kauniečiai į Italiją vyko žinodami apie pavojų, tyrimų rezultatų laukia ir kita šeima su dviem vaikais”. 15min.lt (bằng tiếng Litva). ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ “Ekstremalių situacijų metu masiniai renginiai uždarose patalpose nevyks”. lrv.lt (bằng tiếng Litva). ngày 12 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Visoje Lietuvoje dėl koronaviruso dviem savaitėms uždaromos švietimo įstaigos”. lrv.lt (bằng tiếng Litva). ngày 12 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “Lietuvoje patvirtinti dar trys koronaviruso infekcijos atvejai”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “Veryga: visų koronavirusu užsikrėtusio klaipėdiečio kontaktų praktiškai neįmanoma nustatyti”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “Patvirtintas dar vienas koronaviruso infekcijos atvejis Lietuvoje”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ a b “Skvernelis pranešė, kad šeštadienį bus priimtas sprendimas dėl karantino šalies mastu”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ “Lietuvoje patvirtintas dar vienas koronaviruso atvejis: šįkart Panevėžyje”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ “Sekmadienį patvirtinti trys nauji koronaviruso infekcijos atvejai Lietuvoje”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 15 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “Naktį patvirtinti dar du koronaviruso infekcijos atvejai Lietuvoje”. lrt.lt (bằng tiếng Litva). ngày 15 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “Koronavirusas Lietuvoje: dar trys užsikrėtimo atvejai, uždaromos Lietuvos banko kasos, stabdomi tarptautiniai traukiniai”. 15min.lt (bằng tiếng Litva). ngày 15 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 18. ^ "Lietuvoje patvirtintas pirmasis užsikrėtimo koronavirusu atvejis" Lưu trữ 2021-07-11 tại Wayback Machine. ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 19. ^ "2020 vasario 29 d. 14 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 20. ^ "2020 kovo 1 d. 13.30 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 1 tháng 3 năm 2020.
 21. ^ "2020 kovo 2 d. 13.00 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 2 tháng 3 năm 2020.
 22. ^ "2020 kovo 3 d. 13.30 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 3 tháng 3 năm 2020.
 23. ^ "2020 kovo 4 d. 11.30 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 24. ^ "2020 kovo 5 d. 11.00 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 25. ^ "2020 kovo 6 d. 12.30 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 6 tháng 3 năm 2020.
 26. ^ "2020 kovo 7 d. 12.00 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 7 tháng 3 năm 2020.
 27. ^ "2020 kovo 8 d. 11.30 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 28. ^ "2020 kovo 9 d. 8.00 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 9 tháng 3 năm 2020.
 29. ^ "2020 kovo 10 d. 9.30 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 30. ^ "Lietuvoje patvirtinti dar du koronaviruso infekcijos atvejai". ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 31. ^ "2020 kovo 11 d. 13.00 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 32. ^ "2020 kovo 12 d. 8.00 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 33. ^ "2020 kovo 13 d. 8.00 val. duomenimis naujų koronaviruso (COVID-19) atvejų nėra". ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 34. ^ "Patvirtinti trys nauji koronaviruso infekcijos atvejai Lietuvoje". ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 35. ^ "Patvirtintas septintasis koronaviruso infekcijos atvejis Lietuvoje". ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 36. ^ "Patvirtintas antras šiandien koronaviruso infekcijos atvejis Lietuvoje". ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 37. ^ "Patvirtintas trečias šeštadienį koronaviruso infekcijos atvejis Lietuvoje". ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 38. ^ a b "Sekmadienį patvirtinti trys nauji koronaviruso infekcijos atvejai Lietuvoje". ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 39. ^ "Dėl koronaviruso Lietuvoje šeštadienį ištirti 78 mėginiai". ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 40. ^ "Naktį patvirtinti dar du koronaviruso infekcijos atvejai Lietuvoje". ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]