Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Moldova

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Moldova
Bản đồ thống kê số ca mắc COVID-19 tại Moldova
(31 tháng 12 năm 2021)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríMoldova
Trường hợp đầu tiênChișinău
Ngày đầu7 tháng 3 năm 2020 (4 năm, 3 tháng và 18 ngày)
Nguồn gốcÝ[1]
Trường hợp xác nhận635.570 [2]
Tử vong
12.233 [2]
Tỷ lệ tử vong1.92%
Vắc-xin
 • 1.108.879[2] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 1.078.505[2] (tiêm chủng đủ)
 • 2.288.948[2] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của Đại dịch COVID-19 tại Moldova và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp hiện thời.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Moldova  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-07 1(n.a.)
1(=)
2020-03-10 3(+200%)
2020-03-11 4(+33%)
2020-03-12 6(+50%)
2020-03-13
8(+33%)
2020-03-14
12(+50%)
2020-03-15
23(+92%)
2020-03-16
29(+26%)
2020-03-17
30(+3,4%)
2020-03-18
36(+20%) 1(n.a.)
2020-03-19
49(+36%) 1(=)
2020-03-20
66(+35%) 1(=)
2020-03-21
80(+21%) 1(=)
2020-03-22
94(+18%) 1(=)
2020-03-23
109(+16%) 1(=)
2020-03-24
125(+15%) 1(=)
2020-03-25
149(+19%) 1(=)
2020-03-26
177(+19%) 1(=)
2020-03-27
199(+12%) 2(+100%)
2020-03-28
231(+16%) 2(=)
2020-03-29
263(+14%) 2(=)
2020-03-30
298(+13%) 2(=)
2020-03-31
353(+18%) 4(+100%)
2020-04-01
423(+20%) 5(+25%)
2020-04-02
505(+19%) 6(+20%)
2020-04-03
591(+17%) 8(+33%)
2020-04-04
752(+27%) 12(+50%)
2020-04-05
864(+15%) 15(+25%)
2020-04-06
965(+12%) 19(+27%)
2020-04-07
1.056(+9,4%) 22(+16%)
2020-04-08
1.174(+11%) 27(+23%)
2020-04-09
1.289(+9,8%) 29(+7,4%)
2020-04-10
1.438(+12%) 29(=)
2020-04-11
1.560(+8,5%) 30(+3,4%)
2020-04-12
1.662(+6,5%) 32(+6,7%)
2020-04-13
1.712(+3%) 35(+9,4%)
2020-04-14
1.799(+5,1%) 40(+14%)
2020-04-15
1.914(+6,4%) 46(+15%)
2020-04-16
2.019(+5,5%) 54(+17%)
2020-04-17
2.129(+5,4%) 56(+3,7%)
2020-04-18
2.282(+7,2%) 60(+7,1%)
2020-04-19
2.472(+8,3%) 67(+12%)
2020-04-20
2.548(+3,1%) 70(+4,5%)
2020-04-21
2.614(+2,6%) 73(+4,3%)
2020-04-22
2.778(+6,3%) 76(+4,1%)
2020-04-23
2.926(+5,3%) 80(+5,3%)
2020-04-24
3.110(+6,3%) 87(+8,8%)
2020-04-25
3.304(+6,2%) 94(+8%)
2020-04-26
3.408(+3,1%) 96(+2,1%)
2020-04-27
3.481(+2,1%) 102(+6,2%)
2020-04-28
3.638(+4,5%) 107(+4,9%)
2020-04-29
3.771(+3,7%) 111(+3,7%)
2020-04-30
3.897(+3,3%) 119(+7,2%)
2020-05-01
3.980(+2,1%) 122(+2,5%)
2020-05-02
4.052(+1,8%) 124(+1,6%)
2020-05-03
4.121(+1,7%) 125(+0,81%)
2020-05-04
4.248(+3,1%) 132(+5,6%)
2020-05-05
4.363(+2,7%) 136(+3%)
2020-05-06
4.476(+2,6%) 143(+5,1%)
2020-05-07
4.605(+2,9%) 145(+1,4%)
2020-05-08
4.728(+2,7%) 152(+4,8%)
2020-05-09
4.867(+2,9%) 161(+5,9%)
2020-05-10
4.927(+1,2%) 169(+5%)
2020-05-11
4.995(+1,4%) 176(+4,1%)
2020-05-12
5.154(+3,2%) 182(+3,4%)
2020-05-13
5.406(+4,9%) 185(+1,6%)
2020-05-14
5.553(+2,7%) 194(+4,9%)
2020-05-15
5.745(+3,5%) 202(+4,1%)
2020-05-16
5.934(+3,3%) 207(+2,5%)
2020-05-17
6.060(+2,1%) 211(+1,9%)
2020-05-18
6.138(+1,3%) 217(+2,8%)
2020-05-19
6.340(+3,3%) 221(+1,8%)
2020-05-20
6.553(+3,4%) 228(+3,2%)
2020-05-21
6.704(+2,3%) 233(+2,2%)
2020-05-22
6.847(+2,1%) 237(+1,7%)
2020-05-23
6.994(+2,1%) 242(+2,1%)
2020-05-24
7.093(+1,4%) 250(+3,3%)
2020-05-25
7.147(+0,76%) 261(+4,4%)
2020-05-26
7.305(+2,2%) 268(+2,7%)
2020-05-27
7.537(+3,2%) 274(+2,2%)
2020-05-28
7.725(+2,5%) 282(+2,9%)
2020-05-29
7.896(+2,2%) 288(+2,1%)
2020-05-30
8.098(+2,6%) 291(+1%)
2020-05-31
8.251(+1,9%) 295(+1,4%)
2020-06-01
8.360(+1,3%) 305(+3,4%)
2020-06-02
8.548(+2,2%) 307(+0,66%)
2020-06-03
8.795(+2,9%) 310(+0,98%)
2020-06-04
9.018(+2,5%) 315(+1,6%)
2020-06-05
9.247(+2,5%) 323(+2,5%)
2020-06-06
9.511(+2,9%) 331(+2,5%)
2020-06-07
9.700(+2%) 341(+3%)
2020-06-08
9.807(+1,1%) 353(+3,5%)
2020-06-09
10.025(+2,2%) 365(+3,4%)
2020-06-10
10.321(+3%) 371(+1,6%)
2020-06-11
10.727(+3,9%) 375(+1,1%)
2020-06-12
11.093(+3,4%) 385(+2,7%)
2020-06-13
11.459(+3,3%) 398(+3,4%)
2020-06-14
11.740(+2,5%) 406(+2%)
2020-06-15
11.879(+1,2%) 411(+1,2%)
2020-06-16
12.254(+3,2%) 423(+2,9%)
2020-06-17
12.732(+3,9%) 433(+2,4%)
2020-06-18
13.106(+2,9%) 444(+2,5%)
2020-06-19
13.556(+3,4%) 450(+1,4%)
2020-06-20
13.953(+2,9%) 464(+3,1%)
2020-06-21
14.200(+1,8%) 473(+1,9%)
2020-06-22
14.363(+1,1%) 480(+1,5%)
2020-06-23
14.714(+2,4%) 490(+2,1%)
2020-06-24
15.078(+2,5%) 495(+1%)
2020-06-25
15.453(+2,5%) 502(+1,4%)
2020-06-26
15.776(+2,1%) 515(+2,6%)
2020-06-27
16.080(+1,9%) 521(+1,2%)
2020-06-28
16.250(+1,1%) 530(+1,7%)
2020-06-29
16.357(+0,66%) 536(+1,1%)
2020-06-30
16.613(+1,6%) 545(+1,7%)
2020-07-01
16.898(+1,7%) 549(+0,73%)
2020-07-02
17.150(+1,5%) 560(+2%)
2020-07-03
17.445(+1,7%) 573(+2,3%)
2020-07-04
17.672(+1,3%) 580(+1,2%)
2020-07-05
17.814(+0,8%) 585(+0,86%)
2020-07-06
17.906(+0,52%) 595(+1,7%)
2020-07-07
18.141(+1,3%) 603(+1,3%)
2020-07-08
18.471(+1,8%) 614(+1,8%)
2020-07-09
18.666(+1,1%) 624(+1,6%)
2020-07-10
18.924(+1,4%) 635(+1,8%)
2020-07-11
19.208(+1,5%) 640(+0,79%)
2020-07-12
19.382(+0,91%) 642(+0,31%)
2020-07-13
19.439(+0,29%) 649(+1,1%)
2020-07-14
19.708(+1,4%) 655(+0,92%)
2020-07-15
20.040(+1,7%) 659(+0,61%)
2020-07-16
20.264(+1,1%) 666(+1,1%)
2020-07-17
20.494(+1,1%) 675(+1,4%)
2020-07-18
20.794(+1,5%) 680(+0,74%)
2020-07-19
20.980(+0,89%) 684(+0,59%)
2020-07-20
21.115(+0,64%) 694(+1,5%)
2020-07-21
21.442(+1,5%) 707(+1,9%)
2020-07-22
21.798(+1,7%) 712(+0,71%)
2020-07-23
22.105(+1,4%) 719(+0,98%)
2020-07-24
22.483(+1,7%) 726(+0,97%)
2020-07-25
22.828(+1,5%) 732(+0,83%)
2020-07-26
23.034(+0,9%) 735(+0,41%)
2020-07-27
23.154(+0,52%) 748(+1,8%)
2020-07-28
23.321(+0,72%) 753(+0,67%)
2020-07-29
23.947(+2,7%) 759(+0,8%)
2020-07-30
24.343(+1,7%) 771(+1,6%)
2020-07-31
24.732(+1,6%) 778(+0,91%)
2020-08-01
25.113(+1,5%) 788(+1,3%)
2020-08-02
25.362(+0,99%) 791(+0,38%)
2020-08-03
25.482(+0,47%) 800(+1,1%)
2020-08-04
25.814(+1,3%) 810(+1,2%)
2020-08-05
26.222(+1,6%) 823(+1,6%)
2020-08-06
26.628(+1,5%) 828(+0,61%)
2020-08-07
26.990(+1,4%) 835(+0,85%)
2020-08-08
27.443(+1,7%) 841(+0,72%)
2020-08-09
27.660(+0,79%) 845(+0,48%)
2020-08-10
27.841(+0,65%) 850(+0,59%)
2020-08-11
28.223(+1,4%) 857(+0,82%)
2020-08-12
28.697(+1,7%) 863(+0,7%)
2020-08-13
29.087(+1,4%) 878(+1,7%)
2020-08-14
29.483(+1,4%) 884(+0,68%)
2020-08-15
29.905(+1,4%) 895(+1,2%)
2020-08-16
30.183(+0,93%) 896(+0,11%)
2020-08-17
30.377(+0,64%) 908(+1,3%)
2020-08-18
30.789(+1,4%) 908(=)
2020-08-19
31.415(+2%) 914(+0,66%)
2020-08-20
31.937(+1,7%) 921(+0,77%)
2020-08-21
32.484(+1,7%) 929(+0,87%)
2020-08-22
33.072(+1,8%) 935(+0,65%)
2020-08-23
33.478(+1,2%) 940(+0,53%)
2020-08-24
33.828(+1%) 945(+0,53%)
2020-08-25
34.358(+1,6%) 960(+1,6%)
2020-08-26
34.982(+1,8%) 967(+0,73%)
2020-08-27
35.546(+1,6%) 977(+1%)
2020-08-28
35.904(+1%) 981(+0,41%)
2020-08-29
36.404(+1,4%) 990(+0,92%)
2020-08-30
36.700(+0,81%) 992(+0,2%)
2020-08-31
36.920(+0,6%) 995(+0,3%)
2020-09-01
37.208(+0,78%) 1.008(+1,3%)
2020-09-02
37.740(+1,4%) 1.024(+1,6%)
2020-09-03
38.372(+1,7%) 1.036(+1,2%)
2020-09-04
38.906(+1,4%) 1.047(+1,1%)
2020-09-05
39.473(+1,5%) 1.063(+1,5%)
2020-09-06
39.797(+0,82%) 1.063(=)
2020-09-07
40.055(+0,65%) 1.074(+1%)
2020-09-08
40.556(+1,3%) 1.087(+1,2%)
2020-09-09
41.144(+1,4%) 1.096(+0,83%)
2020-09-10
41.704(+1,4%) 1.106(+0,91%)
2020-09-11
42.183(+1,1%) 1.114(+0,72%)
2020-09-12
42.714(+1,3%) 1.118(+0,36%)
2020-09-13
42.978(+0,62%) 1.123(+0,45%)
2020-09-14
43.207(+0,53%) 1.130(+0,62%)
2020-09-15
43.734(+1,2%) 1.144(+1,2%)
2020-09-16
44.361(+1,4%) 1.159(+1,3%)
2020-09-17
44.983(+1,4%) 1.170(+0,95%)
2020-09-18
45.648(+1,5%) 1.186(+1,4%)
2020-09-19
46.336(+1,5%) 1.201(+1,3%)
2020-09-20
46.596(+0,56%) 1.203(+0,17%)
2020-09-21
46.796(+0,43%) 1.211(+0,67%)
2020-09-22
47.446(+1,4%) 1.230(+1,6%)
2020-09-23
48.232(+1,7%) 1.244(+1,1%)
2020-09-24
48.953(+1,5%) 1.252(+0,64%)
2020-09-25
49.666(+1,5%) 1.264(+0,96%)
2020-09-26
50.534(+1,7%) 1.279(+1,2%)
2020-09-27
50.875(+0,67%) 1.287(+0,63%)
2020-09-28
51.194(+0,63%) 1.301(+1,1%)
2020-09-29
52.029(+1,6%) 1.310(+0,69%)
2020-09-30
53.042(+1,9%) 1.320(+0,76%)
2020-10-01
54.064(+1,9%) 1.336(+1,2%)
2020-10-02
55.016(+1,8%) 1.344(+0,6%)
2020-10-03
55.888(+1,6%) 1.353(+0,67%)
2020-10-04
56.579(+1,2%) 1.366(+0,96%)
2020-10-05
56.901(+0,57%) 1.375(+0,66%)
2020-10-06
57.732(+1,5%) 1.389(+1%)
2020-10-07
58.794(+1,8%) 1.406(+1,2%)
2020-10-08
59.915(+1,9%) 1.424(+1,3%)
2020-10-09
60.833(+1,5%) 1.442(+1,3%)
2020-10-10
61.762(+1,5%) 1.458(+1,1%)
2020-10-11
62.151(+0,63%) 1.461(+0,21%)
2020-10-12
62.618(+0,75%) 1.478(+1,2%)
2020-10-13
63.275(+1%) 1.495(+1,2%)
2020-10-14
64.424(+1,8%) 1.514(+1,3%)
2020-10-15
65.076(+1%) 1.530(+1,1%)
2020-10-16
65.860(+1,2%) 1.549(+1,2%)
2020-10-17
66.652(+1,2%) 1.569(+1,3%)
2020-10-18
67.050(+0,6%) 1.584(+0,96%)
2020-10-19
67.302(+0,38%) 1.601(+1,1%)
2020-10-20
67.958(+0,97%) 1.617(+1%)
2020-10-21
68.791(+1,2%) 1.630(+0,8%)
2020-10-22
69.568(+1,1%) 1.641(+0,67%)
2020-10-23
70.256(+0,99%) 1.655(+0,85%)
2020-10-24
71.089(+1,2%) 1.669(+0,85%)
2020-10-25
71.503(+0,58%) 1.685(+0,96%)
2020-10-26
71.811(+0,43%) 1.700(+0,89%)
2020-10-27
72.460(+0,9%) 1.710(+0,59%)
2020-10-28
73.321(+1,2%) 1.729(+1,1%)
2020-10-29
74.233(+1,2%) 1.747(+1%)
2020-10-30
75.201(+1,3%) 1.766(+1,1%)
2020-10-31
76.040(+1,1%) 1.785(+1,1%)
2020-11-01
76.582(+0,71%) 1.800(+0,84%)
2020-11-02
76.777(+0,25%) 1.818(+1%)
2020-11-03
77.487(+0,92%) 1.838(+1,1%)
2020-11-04
78.507(+1,3%) 1.851(+0,71%)
2020-11-05
79.566(+1,3%) 1.866(+0,81%)
2020-11-06
80.501(+1,2%) 1.882(+0,86%)
2020-11-07
81.675(+1,5%) 1.891(+0,48%)
2020-11-08
82.346(+0,82%) 1.893(+0,11%)
2020-11-09
82.677(+0,4%) 1.912(+1%)
2020-11-10
83.592(+1,1%) 1.930(+0,94%)
2020-11-11
84.707(+1,3%) 1.950(+1%)
2020-11-12
86.038(+1,6%) 1.969(+0,97%)
2020-11-13
87.361(+1,5%) 1.987(+0,91%)
2020-11-14
88.772(+1,6%) 2.006(+0,96%)
2020-11-15
89.279(+0,57%) 2.019(+0,65%)
2020-11-16
89.843(+0,63%) 2.035(+0,79%)
2020-11-17
90.912(+1,2%) 2.054(+0,93%)
2020-11-18
92.519(+1,8%) 2.072(+0,88%)
2020-11-19
93.961(+1,6%) 2.091(+0,92%)
2020-11-20
95.383(+1,5%) 2.111(+0,96%)
2020-11-21
96.689(+1,4%) 2.130(+0,9%)
2020-11-22
97.941(+1,3%) 2.149(+0,89%)
2020-11-23
98.418(+0,49%) 2.169(+0,93%)
2020-11-24
99.633(+1,2%) 2.188(+0,88%)
2020-11-25
101.203(+1,6%) 2.209(+0,96%)
2020-11-26
102.894(+1,7%) 2.229(+0,91%)
2020-11-27
104.140(+1,2%) 2.250(+0,94%)
2020-11-28
105.852(+1,6%) 2.269(+0,84%)
2020-11-29
107.017(+1,1%) 2.290(+0,93%)
2020-11-30
107.364(+0,32%) 2.304(+0,61%)
2020-12-01
108.863(+1,4%) 2.323(+0,82%)
2020-12-02
110.580(+1,6%) 2.343(+0,86%)
2020-12-03
112.307(+1,6%) 2.363(+0,85%)
2020-12-04
113.829(+1,4%) 2.384(+0,89%)
2020-12-05
115.557(+1,5%) 2.403(+0,8%)
2020-12-06
116.635(+0,93%) 2.419(+0,67%)
2020-12-07
117.495(+0,74%) 2.438(+0,79%)
2020-12-08
119.204(+1,5%) 2.460(+0,9%)
2020-12-09
120.970(+1,5%) 2.481(+0,85%)
2020-12-10
122.685(+1,4%) 2.500(+0,77%)
2020-12-11
124.264(+1,3%) 2.521(+0,84%)
2020-12-12
125.723(+1,2%) 2.547(+1%)
2020-12-13
126.518(+0,63%) 2.572(+0,98%)
2020-12-14
127.253(+0,58%) 2.598(+1%)
2020-12-15
128.656(+1,1%) 2.625(+1%)
2020-12-16
130.329(+1,3%) 2.650(+0,95%)
2020-12-17
131.919(+1,2%) 2.674(+0,91%)
2020-12-18
133.360(+1,1%) 2.700(+0,97%)
2020-12-19
134.578(+0,91%) 2.727(+1%)
2020-12-20
135.207(+0,47%) 2.752(+0,92%)
2020-12-21
135.910(+0,52%) 2.778(+0,94%)
2020-12-22
136.931(+0,75%) 2.803(+0,9%)
2020-12-23
138.213(+0,94%) 2.825(+0,78%)
2020-12-24
139.435(+0,88%) 2.848(+0,81%)
2020-12-25
140.250(+0,58%) 2.871(+0,81%)
2020-12-26
140.996(+0,53%) 2.883(+0,42%)
2020-12-27
141.355(+0,25%) 2.891(+0,28%)
2020-12-28
141.924(+0,4%) 2.909(+0,62%)
2020-12-29
142.851(+0,65%) 2.934(+0,86%)
2020-12-30
143.841(+0,69%) 2.960(+0,89%)
2020-12-31
144.818(+0,68%) 2.985(+0,84%)
2021-01-01
145.258(+0,3%) 3.004(+0,64%)
2021-01-02
145.694(+0,3%) 3.020(+0,53%)
2021-01-03
145.873(+0,12%) 3.037(+0,56%)
2021-01-04
146.309(+0,3%) 3.054(+0,56%)
2021-01-05
146.921(+0,42%) 3.070(+0,52%)
2021-01-06
147.871(+0,65%) 3.088(+0,59%)
2021-01-07
148.294(+0,29%) 3.106(+0,58%)
2021-01-08
148.669(+0,25%) 3.122(+0,52%)
2021-01-09
149.093(+0,29%) 3.130(+0,26%)
2021-01-10
149.391(+0,2%) 3.139(+0,29%)
2021-01-11
149.662(+0,18%) 3.156(+0,54%)
2021-01-12
150.138(+0,32%) 3.176(+0,63%)
2021-01-13
150.946(+0,54%) 3.193(+0,54%)
2021-01-14
151.687(+0,49%) 3.211(+0,56%)
2021-01-15
152.263(+0,38%) 3.228(+0,53%)
2021-01-16
152.640(+0,25%) 3.245(+0,53%)
2021-01-17
152.854(+0,14%) 3.250(+0,15%)
2021-01-18
153.112(+0,17%) 3.267(+0,52%)
2021-01-19
153.506(+0,26%) 3.282(+0,46%)
2021-01-20
154.118(+0,4%) 3.299(+0,52%)
2021-01-21
154.788(+0,43%) 3.315(+0,48%)
2021-01-22
155.302(+0,33%) 3.332(+0,51%)
2021-01-23
155.937(+0,41%) 3.347(+0,45%)
2021-01-24
156.202(+0,17%) 3.361(+0,42%)
2021-01-25
156.426(+0,14%) 3.368(+0,21%)
2021-01-26
156.972(+0,35%) 3.381(+0,39%)
2021-01-27
157.626(+0,42%) 3.396(+0,44%)
2021-01-28
158.309(+0,43%) 3.413(+0,5%)
2021-01-29
158.860(+0,35%) 3.424(+0,32%)
2021-01-30
159.513(+0,41%) 3.434(+0,29%)
2021-01-31
159.804(+0,18%) 3.438(+0,12%)
2021-02-01
160.086(+0,18%) 3.446(+0,23%)
2021-02-02
160.725(+0,4%) 3.462(+0,46%)
2021-02-03
161.642(+0,57%) 3.480(+0,52%)
2021-02-04
162.624(+0,61%) 3.497(+0,49%)
2021-02-05
163.400(+0,48%) 3.515(+0,51%)
2021-02-06
164.243(+0,52%) 3.530(+0,43%)
2021-02-07
164.569(+0,2%) 3.543(+0,37%)
2021-02-08
164.858(+0,18%) 3.557(+0,4%)
2021-02-09
165.663(+0,49%) 3.573(+0,45%)
2021-02-10
166.553(+0,54%) 3.589(+0,45%)
2021-02-11
167.546(+0,6%) 3.607(+0,5%)
2021-02-12
168.826(+0,76%) 3.626(+0,53%)
2021-02-13
169.805(+0,58%) 3.640(+0,39%)
2021-02-14
170.186(+0,22%) 3.651(+0,3%)
2021-02-15
170.549(+0,21%) 3.661(+0,27%)
2021-02-16
171.514(+0,57%) 3.678(+0,46%)
2021-02-17
172.815(+0,76%) 3.697(+0,52%)
2021-02-18
174.155(+0,78%) 3.717(+0,54%)
2021-02-19
175.183(+0,59%) 3.739(+0,59%)
2021-02-20
176.245(+0,61%) 3.760(+0,56%)
2021-02-21
176.752(+0,29%) 3.780(+0,53%)
2021-02-22
177.407(+0,37%) 3.799(+0,5%)
2021-02-23
178.540(+0,64%) 3.823(+0,63%)
2021-02-24
180.150(+0,9%) 3.846(+0,6%)
2021-02-25
181.886(+0,96%) 3.871(+0,65%)
2021-02-26
183.338(+0,8%) 3.899(+0,72%)
2021-02-27
184.856(+0,83%) 3.924(+0,64%)
2021-02-28
185.453(+0,32%) 3.949(+0,64%)
2021-03-01
186.447(+0,54%) 3.975(+0,66%)
2021-03-02
187.847(+0,75%) 4.002(+0,68%)
2021-03-03
189.397(+0,83%) 4.026(+0,6%)
2021-03-04
191.197(+0,95%) 4.049(+0,57%)
2021-03-05
192.985(+0,94%) 4.071(+0,54%)
2021-03-06
194.605(+0,84%) 4.091(+0,49%)
2021-03-07
195.252(+0,33%) 4.111(+0,49%)
2021-03-08
195.602(+0,18%) 4.129(+0,44%)
2021-03-09
196.475(+0,45%) 4.150(+0,51%)
2021-03-10
198.228(+0,89%) 4.183(+0,8%)
2021-03-11
200.124(+0,96%) 4.220(+0,88%)
2021-03-12
201.909(+0,89%) 4.258(+0,9%)
2021-03-13
203.710(+0,89%) 4.294(+0,85%)
2021-03-14
204.463(+0,37%) 4.330(+0,84%)
2021-03-15
205.324(+0,42%) 4.369(+0,9%)
2021-03-16
207.012(+0,82%) 4.402(+0,76%)
2021-03-17
208.928(+0,93%) 4.436(+0,77%)
2021-03-18
210.725(+0,86%) 4.472(+0,81%)
2021-03-19
212.568(+0,87%) 4.501(+0,65%)
2021-03-20
214.203(+0,77%) 4.531(+0,67%)
2021-03-21
215.034(+0,39%) 4.559(+0,62%)
2021-03-22
216.094(+0,49%) 4.590(+0,68%)
2021-03-23
217.715(+0,75%) 4.622(+0,7%)
2021-03-24
219.988(+1%) 4.661(+0,84%)
2021-03-25
222.120(+0,97%) 4.702(+0,88%)
2021-03-26
223.986(+0,84%) 4.745(+0,91%)
2021-03-27
225.660(+0,75%) 4.785(+0,84%)
2021-03-28
226.521(+0,38%) 4.827(+0,88%)
2021-03-29
227.453(+0,41%) 4.869(+0,87%)
2021-03-30
228.370(+0,4%) 4.915(+0,94%)
2021-03-31
230.241(+0,82%) 4.960(+0,92%)
2021-04-01
231.756(+0,66%) 5.003(+0,87%)
2021-04-02
233.136(+0,6%) 5.048(+0,9%)
2021-04-03
234.394(+0,54%) 5.092(+0,87%)
2021-04-04
235.087(+0,3%) 5.136(+0,86%)
2021-04-05
235.790(+0,3%) 5.178(+0,82%)
2021-04-06
236.563(+0,33%) 5.224(+0,89%)
2021-04-07
237.718(+0,49%) 5.268(+0,84%)
2021-04-08
239.146(+0,6%) 5.307(+0,74%)
2021-04-09
240.056(+0,38%) 5.339(+0,6%)
2021-04-10
240.886(+0,35%) 5.369(+0,56%)
2021-04-11
241.217(+0,14%) 5.388(+0,35%)
2021-04-12
241.820(+0,25%) 5.409(+0,39%)
2021-04-13
242.364(+0,22%) 5.438(+0,54%)
2021-04-14
243.365(+0,41%) 5.466(+0,51%)
2021-04-15
244.177(+0,33%) 5.493(+0,49%)
2021-04-16
244.866(+0,28%) 5.521(+0,51%)
2021-04-17
245.494(+0,26%) 5.548(+0,49%)
2021-04-18
245.897(+0,16%) 5.571(+0,41%)
2021-04-19
246.238(+0,14%) 5.591(+0,36%)
2021-04-20
246.691(+0,18%) 5.616(+0,45%)
2021-04-21
247.391(+0,28%) 5.643(+0,48%)
2021-04-22
248.009(+0,25%) 5.668(+0,44%)
2021-04-23
248.518(+0,21%) 5.691(+0,41%)
2021-04-24
248.898(+0,15%) 5.709(+0,32%)
2021-04-25
249.139(+0,1%) 5.730(+0,37%)
2021-04-26
249.385(+0,1%) 5.745(+0,26%)
2021-04-27
249.714(+0,13%) 5.762(+0,3%)
2021-04-28
250.138(+0,17%) 5.780(+0,31%)
2021-04-29
250.508(+0,15%) 5.795(+0,26%)
2021-04-30
250.837(+0,13%) 5.812(+0,29%)
2021-05-01
251.160(+0,13%) 5.826(+0,24%)
2021-05-02
251.335(+0,07%) 5.838(+0,21%)
2021-05-03
251.378(+0,02%) 5.850(+0,21%)
2021-05-04
251.504(+0,05%) 5.869(+0,32%)
2021-05-05
251.820(+0,13%) 5.892(+0,39%)
2021-05-06
252.153(+0,13%) 5.912(+0,34%)
2021-05-07
252.413(+0,1%) 5.929(+0,29%)
2021-05-08
252.604(+0,08%) 5.943(+0,24%)
2021-05-09
252.749(+0,06%) 5.952(+0,15%)
2021-05-10
252.798(+0,02%) 5.958(+0,1%)
2021-05-11
252.949(+0,06%) 5.970(+0,2%)
2021-05-12
253.173(+0,09%) 5.981(+0,18%)
2021-05-13
253.386(+0,08%) 5.995(+0,23%)
2021-05-14
253.567(+0,07%) 6.006(+0,18%)
2021-05-15
253.736(+0,07%) 6.016(+0,17%)
2021-05-16
253.845(+0,04%) 6.027(+0,18%)
2021-05-17
253.954(+0,04%) 6.034(+0,12%)
2021-05-18
254.075(+0,05%) 6.043(+0,15%)
2021-05-19
254.213(+0,05%) 6.053(+0,17%)
2021-05-20
254.379(+0,07%) 6.061(+0,13%)
2021-05-21
254.499(+0,05%) 6.067(+0,1%)
2021-05-22
254.601(+0,04%) 6.072(+0,08%)
2021-05-23
254.676(+0,03%) 6.075(+0,05%)
2021-05-24
254.741(+0,03%) 6.080(+0,08%)
2021-05-25
254.814(+0,03%) 6.084(+0,07%)
2021-05-26
254.908(+0,04%) 6.088(+0,07%)
2021-05-27
254.985(+0,03%) 6.093(+0,08%)
2021-05-28
255.060(+0,03%) 6.097(+0,07%)
2021-05-29
255.105(+0,02%) 6.100(+0,05%)
2021-05-30
255.145(+0,02%) 6.104(+0,07%)
2021-05-31
255.186(+0,02%) 6.107(+0,05%)
2021-06-01
255.241(+0,02%) 6.114(+0,11%)
2021-06-02
255.285(+0,02%) 6.120(+0,1%)
2021-06-03
255.354(+0,03%) 6.125(+0,08%)
2021-06-04
255.402(+0,02%) 6.129(+0,07%)
2021-06-05
255.432(+0,01%) 6.132(+0,05%)
2021-06-06
255.453(+0,01%) 6.134(+0,03%)
2021-06-07
255.501(+0,02%) 6.137(+0,05%)
2021-06-08
255.541(+0,02%) 6.141(+0,07%)
2021-06-09
255.601(+0,02%) 6.145(+0,07%)
2021-06-10
255.661(+0,02%) 6.147(+0,03%)
2021-06-11
255.715(+0,02%) 6.149(+0,03%)
2021-06-12
255.758(+0,02%) 6.152(+0,05%)
2021-06-13
255.797(+0,02%) 6.154(+0,03%)
2021-06-14
255.830(+0,01%) 6.154(=)
2021-06-15
255.878(+0,02%) 6.156(+0,03%)
2021-06-16
255.937(+0,02%) 6.159(+0,05%)
2021-06-17
255.994(+0,02%) 6.162(+0,05%)
2021-06-18
256.054(+0,02%) 6.165(+0,05%)
2021-06-19
256.103(+0,02%) 6.168(+0,05%)
2021-06-20
256.140(+0,01%) 6.170(+0,03%)
2021-06-21
256.187(+0,02%) 6.173(+0,05%)
2021-06-22
256.232(+0,02%) 6.175(+0,03%)
2021-06-23
256.324(+0,04%) 6.178(+0,05%)
2021-06-24
256.387(+0,02%) 6.180(+0,03%)
2021-06-25
256.475(+0,03%) 6.182(+0,03%)
2021-06-26
256.527(+0,02%) 6.183(+0,02%)
2021-06-27
256.559(+0,01%) 6.184(+0,02%)
2021-06-28
256.614(+0,02%) 6.187(+0,05%)
2021-06-29
256.669(+0,02%) 6.191(+0,06%)
2021-06-30
256.734(+0,03%) 6.194(+0,05%)
2021-07-01
256.816(+0,03%) 6.194(=)
2021-07-02
256.870(+0,02%) 6.194(=)
2021-07-03
256.931(+0,02%) 6.195(+0,02%)
2021-07-04
256.970(+0,02%) 6.196(+0,02%)
2021-07-05
257.035(+0,03%) 6.197(+0,02%)
2021-07-06
257.105(+0,03%) 6.200(+0,05%)
2021-07-07
257.187(+0,03%) 6.203(+0,05%)
2021-07-08
257.272(+0,03%) 6.205(+0,03%)
2021-07-09
257.343(+0,03%) 6.207(+0,03%)
2021-07-10
257.419(+0,03%) 6.208(+0,02%)
2021-07-11
257.467(+0,02%) 6.209(+0,02%)
2021-07-12
257.529(+0,02%) 6.211(+0,03%)
2021-07-13
257.588(+0,02%) 6.214(+0,05%)
2021-07-14
257.678(+0,03%) 6.217(+0,05%)
2021-07-15
257.766(+0,03%) 6.219(+0,03%)
2021-07-16
257.842(+0,03%) 6.222(+0,05%)
2021-07-17
257.903(+0,02%) 6.224(+0,03%)
2021-07-18
257.946(+0,02%) 6.226(+0,03%)
2021-07-19
258.007(+0,02%) 6.227(+0,02%)
2021-07-20
258.096(+0,03%) 6.229(+0,03%)
2021-07-21
258.237(+0,05%) 6.232(+0,05%)
2021-07-22
258.365(+0,05%) 6.236(+0,06%)
2021-07-23
258.484(+0,05%) 6.240(+0,06%)
2021-07-24
258.581(+0,04%) 6.242(+0,03%)
2021-07-25
258.624(+0,02%) 6.244(+0,03%)
2021-07-26
258.713(+0,03%) 6.245(+0,02%)
2021-07-27
258.852(+0,05%) 6.247(+0,03%)
2021-07-28
259.018(+0,06%) 6.250(+0,05%)
2021-07-29
259.202(+0,07%) 6.253(+0,05%)
2021-07-30
259.356(+0,06%) 6.255(+0,03%)
2021-07-31
259.478(+0,05%) 6.255(=)
2021-08-01
259.549(+0,03%) 6.255(=)
2021-08-02
259.667(+0,05%) 6.257(+0,03%)
2021-08-03
259.828(+0,06%) 6.261(+0,06%)
2021-08-04
260.024(+0,08%) 6.266(+0,08%)
2021-08-05
260.183(+0,06%) 6.270(+0,06%)
2021-08-06
260.424(+0,09%) 6.275(+0,08%)
2021-08-07
260.555(+0,05%) 6.279(+0,06%)
2021-08-08
260.630(+0,03%) 6.282(+0,05%)
2021-08-09
260.807(+0,07%) 6.286(+0,06%)
2021-08-10
261.000(+0,07%) 6.291(+0,08%)
2021-08-11
261.256(+0,1%) 6.295(+0,06%)
2021-08-12
261.524(+0,1%) 6.298(+0,05%)
2021-08-13
261.807(+0,11%) 6.301(+0,05%)
2021-08-14
261.947(+0,05%) 6.304(+0,05%)
2021-08-15
262.044(+0,04%) 6.308(+0,06%)
2021-08-16
262.244(+0,08%) 6.313(+0,08%)
2021-08-17
262.589(+0,13%) 6.320(+0,11%)
2021-08-18
263.074(+0,18%) 6.328(+0,13%)
2021-08-19
263.500(+0,16%) 6.338(+0,16%)
2021-08-20
263.907(+0,15%) 6.346(+0,13%)
2021-08-21
264.283(+0,14%) 6.356(+0,16%)
2021-08-22
264.432(+0,06%) 6.363(+0,11%)
2021-08-23
264.746(+0,12%) 6.369(+0,09%)
2021-08-24
265.258(+0,19%) 6.374(+0,08%)
2021-08-25
265.817(+0,21%) 6.380(+0,09%)
2021-08-26
266.314(+0,19%) 6.384(+0,06%)
2021-08-27
266.591(+0,1%) 6.387(+0,05%)
2021-08-28
266.784(+0,07%) 6.390(+0,05%)
2021-08-29
266.988(+0,08%) 6.394(+0,06%)
2021-08-30
267.204(+0,08%) 6.397(+0,05%)
2021-08-31
267.526(+0,12%) 6.401(+0,06%)
2021-09-01
268.105(+0,22%) 6.406(+0,08%)
2021-09-02
268.892(+0,29%) 6.411(+0,08%)
2021-09-03
269.602(+0,26%) 6.419(+0,12%)
2021-09-04
269.986(+0,14%) 6.426(+0,11%)
2021-09-05
270.219(+0,09%) 6.436(+0,16%)
2021-09-06
270.685(+0,17%) 6.445(+0,14%)
2021-09-07
271.535(+0,31%) 6.455(+0,16%)
2021-09-08
272.325(+0,29%) 6.466(+0,17%)
2021-09-09
273.056(+0,27%) 6.478(+0,19%)
2021-09-10
273.918(+0,32%) 6.492(+0,22%)
2021-09-11
274.599(+0,25%) 6.507(+0,23%)
2021-09-12
274.812(+0,08%) 6.521(+0,22%)
2021-09-13
275.558(+0,27%) 6.536(+0,23%)
2021-09-14
276.702(+0,42%) 6.548(+0,18%)
2021-09-15
277.854(+0,42%) 6.559(+0,17%)
2021-09-16
279.143(+0,46%) 6.569(+0,15%)
2021-09-17
280.185(+0,37%) 6.578(+0,14%)
2021-09-18
281.216(+0,37%) 6.586(+0,12%)
2021-09-19
281.700(+0,17%) 6.595(+0,14%)
2021-09-20
282.650(+0,34%) 6.605(+0,15%)
2021-09-21
283.950(+0,46%) 6.617(+0,18%)
2021-09-22
285.321(+0,48%) 6.632(+0,23%)
2021-09-23
286.536(+0,43%) 6.649(+0,26%)
2021-09-24
287.730(+0,42%) 6.665(+0,24%)
2021-09-25
288.377(+0,22%) 6.679(+0,21%)
2021-09-26
289.025(+0,22%) 6.695(+0,24%)
2021-09-27
290.043(+0,35%) 6.713(+0,27%)
2021-09-28
291.252(+0,42%) 6.732(+0,28%)
2021-09-29
292.839(+0,54%) 6.753(+0,31%)
2021-09-30
294.392(+0,53%) 6.777(+0,36%)
2021-10-01
295.681(+0,44%) 6.803(+0,38%)
2021-10-02
296.672(+0,34%) 6.829(+0,38%)
2021-10-03
297.232(+0,19%) 6.854(+0,37%)
2021-10-04
298.310(+0,36%) 6.877(+0,34%)
2021-10-05
299.843(+0,51%) 6.901(+0,35%)
2021-10-06
301.431(+0,53%) 6.927(+0,38%)
2021-10-07
303.208(+0,59%) 6.954(+0,39%)
2021-10-08
304.678(+0,48%) 6.979(+0,36%)
2021-10-09
305.977(+0,43%) 7.002(+0,33%)
2021-10-10
306.647(+0,22%) 7.024(+0,31%)
2021-10-11
307.182(+0,17%) 7.048(+0,34%)
2021-10-12
308.724(+0,5%) 7.076(+0,4%)
2021-10-13
310.776(+0,66%) 7.105(+0,41%)
2021-10-14
312.442(+0,54%) 7.137(+0,45%)
2021-10-15
313.849(+0,45%) 7.172(+0,49%)
2021-10-16
315.414(+0,5%) 7.206(+0,47%)
2021-10-17
316.529(+0,35%) 7.241(+0,49%)
2021-10-18
317.899(+0,43%) 7.273(+0,44%)
2021-10-19
319.614(+0,54%) 7.309(+0,49%)
2021-10-20
321.682(+0,65%) 7.346(+0,51%)
2021-10-21
323.469(+0,56%) 7.386(+0,54%)
2021-10-22
325.526(+0,64%) 7.424(+0,51%)
2021-10-23
327.094(+0,48%) 7.459(+0,47%)
2021-10-24
328.000(+0,28%) 7.497(+0,51%)
2021-10-25
329.294(+0,39%) 7.535(+0,51%)
2021-10-26
330.799(+0,46%) 7.576(+0,54%)
2021-10-27
332.625(+0,55%) 7.619(+0,57%)
2021-10-28
334.287(+0,5%) 7.665(+0,6%)
2021-10-29
335.860(+0,47%) 7.710(+0,59%)
2021-10-30
337.115(+0,37%) 7.751(+0,53%)
2021-10-31
337.768(+0,19%) 7.790(+0,5%)
2021-11-01
339.114(+0,4%) 7.828(+0,49%)
2021-11-02
340.188(+0,32%) 7.870(+0,54%)
2021-11-03
341.675(+0,44%) 7.912(+0,53%)
2021-11-04
343.261(+0,46%) 7.958(+0,58%)
2021-11-05
344.563(+0,38%) 8.007(+0,62%)
2021-11-06
345.517(+0,28%) 8.056(+0,61%)
2021-11-07
345.964(+0,13%) 8.099(+0,53%)
2021-11-08
347.105(+0,33%) 8.144(+0,56%)
2021-11-09
348.588(+0,43%) 8.193(+0,6%)
2021-11-10
349.568(+0,28%) 8.253(+0,73%)
2021-11-11
350.679(+0,32%) 8.323(+0,85%)
2021-11-12
351.940(+0,36%) 8.391(+0,82%)
2021-11-13
352.670(+0,21%) 8.446(+0,66%)
2021-11-14
352.822(+0,04%) 8.495(+0,58%)
2021-11-15
353.778(+0,27%) 8.549(+0,64%)
2021-11-16
354.755(+0,28%) 8.602(+0,62%)
2021-11-17
355.646(+0,25%) 8.661(+0,69%)
2021-11-18
356.448(+0,23%) 8.709(+0,55%)
2021-11-19
357.211(+0,21%) 8.756(+0,54%)
2021-11-20
357.831(+0,17%) 8.799(+0,49%)
2021-11-21
358.202(+0,1%) 8.834(+0,4%)
2021-11-22
358.857(+0,18%) 8.869(+0,4%)
2021-11-23
359.401(+0,15%) 8.915(+0,52%)
2021-11-24
360.261(+0,24%) 8.950(+0,39%)
2021-11-25
361.116(+0,24%) 8.985(+0,39%)
2021-11-26
361.828(+0,2%) 9.022(+0,41%)
2021-11-27
362.326(+0,14%) 9.054(+0,35%)
2021-11-28
362.433(+0,03%) 9.069(+0,17%)
2021-11-29
363.110(+0,19%) 9.090(+0,23%)
2021-11-30
363.774(+0,18%) 9.119(+0,32%)
2021-12-01
364.433(+0,18%) 9.141(+0,24%)
2021-12-02
365.165(+0,2%) 9.162(+0,23%)
2021-12-03
365.713(+0,15%) 9.192(+0,33%)
2021-12-04
366.162(+0,12%) 9.208(+0,17%)
2021-12-05
366.256(+0,03%) 9.217(+0,1%)
2021-12-06
366.751(+0,14%) 9.244(+0,29%)
2021-12-07
367.339(+0,16%) 9.270(+0,28%)
2021-12-08
367.948(+0,17%) 9.293(+0,25%)
2021-12-09
368.497(+0,15%) 9.315(+0,24%)
2021-12-10
369.013(+0,14%) 9.333(+0,19%)
2021-12-11
369.402(+0,11%) 9.354(+0,23%)
2021-12-12
369.659(+0,07%) 9.368(+0,15%)
2021-12-13
370.003(+0,09%) 9.393(+0,27%)
2021-12-14
370.459(+0,12%) 9.414(+0,22%)
2021-12-15
370.951(+0,13%) 9.434(+0,21%)
2021-12-16
371.410(+0,12%) 9.440(+0,06%)
2021-12-17
371.850(+0,12%) 9.466(+0,28%)
2021-12-18
372.154(+0,08%) 9.482(+0,17%)
2021-12-19
372.200(+0,01%) 9.493(+0,12%)
2021-12-20
372.429(+0,06%) 9.521(+0,29%)
2021-12-21
372.983(+0,15%) 9.540(+0,2%)
2021-12-22
373.373(+0,1%) 9.557(+0,18%)
2021-12-23
373.752(+0,1%) 9.575(+0,19%)
2021-12-24
374.120(+0,1%) 9.589(+0,15%)
2021-12-25
374.349(+0,06%) 9.605(+0,17%)
2021-12-26
374.526(+0,05%) 9.613(+0,08%)
2021-12-27
374.763(+0,06%) 9.625(+0,12%)
2021-12-28
375.065(+0,08%) 9.645(+0,21%)
2021-12-29
375.358(+0,08%) 9.667(+0,23%)
2021-12-30
375.780(+0,11%) 10.269(+6,2%)
2021-12-31
376.155(+0,1%) 10.275(+0,06%)
2022-01-01
376.434(+0,07%) 10.284(+0,09%)
2022-01-02
376.602(+0,04%) 10.290(+0,06%)
2022-01-03
376.844(+0,06%) 10.306(+0,16%)
Nguồn:


Lỗi Lua: bad argument #1 to 'len' (string expected, got nil).

Trước 7 tháng 3 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 25 tháng 2 năm 2020, Moldova đã đưa vào sử dụng một số biện pháp chống virus corona.[3]

7 tháng 3 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên ở Moldova được công bố vào ngày 7 tháng 3 năm 2020. Người bị nhiễm là một phụ nữ 48 tuổi, vừa trở về Moldova từ Ý. Cô đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức từ máy bay, đang trong tình trạng nghiêm trọng: viêm phế quản hai bên, suy hô hấp cấp tính, sốt, ho, suy yếu nói chung. Cô mắc một số bệnh như tiểu đường, thừa cân và tăng huyết áp.[1] Theo Bộ Y tế, Bảo hộ Lao động và Xã hội Moldova, cô được chẩn đoán bị viêm phế quản hai bên, sốt và ho vào ngày 4 tháng 3 tại Ý. Cô đã được chỉ định điều trị bằng kháng sinh tại nhà và đưa vào kiểm dịch tại nhà chờ xác nhận về một loại nhiễm trùng virus mới, nhưng cô quyết định quay trở lại Moldova.[4]

10–19 tháng 3 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 10 tháng 3 năm 2020, Bộ Y tế, Lao động và Bảo trợ Xã hội Moldova xác nhận hai trường hợp khác mắc bệnh. Những người bị nhiễm là một phụ nữ và một người đàn ông, cả hai đều trở về từ Ý, vào ngày 26 tháng 2 và 1 tháng 3.[5] Cùng ngày, tất cả người nước ngoài đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi COVID-19 đã bị cấm vào Moldova bằng máy bay[6] và một ngày sau đó đã quyết định rằng tất cả các trường học và đại học sẽ đóng cửa trong hai tuần.[7]

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, ca thứ 4 được xác nhận.[8]

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, 2 ca mới (ca thứ 5 và thứ 6) xuất hiện.[9] Cho đến ngày 12 tháng 3 năm 2020, không có trường hợp nào được xác nhận tại khu vực Cộng hòa Moldova,[10] nhưng 8 người đã bị cách ly sau khi trở về từ nước ngoài.[11]

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, thêm 2 ca thứ 7 và 8.[12]

Vào ngày 14 tháng 3 năm 2020, 4 trường hợp mới đã được xác nhận. Như vậy, tổng số người nhiễm bệnh đạt 12.[13].

Vào ngày 15 tháng 3 năm 2020, 11 trường hợp mới đã được xác nhận. Tổng số người nhiễm bệnh đạt 23.[14].

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, 6 trường hợp mới đã được xác nhận. Tổng số là 29. Một phụ nữ đã hồi phục.

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, ca thứ 30 tại quốc gia này.

Vào ngày 18 tháng 3 năm 2020, ca tử vong đầu tiên đã được xác nhận, một phụ nữ 61 tuổi đã tới Ý.[15] 6 trường hợp nhiễm trùng mới đã được xác nhận.

Vào ngày 19 tháng 3 năm 2020, 13 trường hợp mới đã được xác nhận. Tổng số người nhiễm bệnh đạt 49.[16].

Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, Moldova ghi nhận 635,145 trường hợp nhiễm COVID-19 và 12,218 trường hợp tử vong.

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b “MSMPS confirmă primul caz de Coronavirus de tip nou în Republica Moldova” [MSMPS xác nhận trường hợp corona loại mới đầu tiên tại Cộng hòa Moldova]. msmps.gov.md (bằng tiếng Romania). Bộ Y tế, Lao động và Bảo trợ Xã hội (Moldova). ngày 7 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 2. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 16 tháng 6 năm 2024.
 3. ^ Dulgher, Maria (ngày 25 tháng 2 năm 2020). “Moldova prepares for an outbreak of coronavirus in the country”. moldova.org. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 4. ^ “În Republica Moldova a fost confirmat primul caz de coronavirus. Se iau măsuri pentru limitarea răspândirii virusului” [Trường hợp đầu tiên nhiễm virus corona tại Cộng hòa Moldova đã được xác nhận. Các biện pháp được đưa vào hành động để hạn chế sự lây lan của virus]. msmps.gov.md (bằng tiếng Romania). Bộ Y tế, Lao động và Bảo trợ Xã hội (Moldova). ngày 8 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ “Alte două cazuri de îmbolnăviri cu infecția Coronovirus de tip nou, pe teritoriul țării. Viorica Dumbrăveanu îndeamnă cetățenii să respecte recomandările autorităților” [Hai trường hợp khác mắc corona. Viorica Dumbrăveanu kêu gọi công dân tôn trọng các hướng dẫn của chính quyền]. msmps.gov.md (bằng tiếng Romania). Bộ Y tế, Lao động và Bảo trợ Xã hội (Moldova). ngày 10 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 6. ^ “Moldova bans foreigners on all flights from countries with coronavirus”. reuters.com. Reuters. ngày 10 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “Moldova closes schools, universities to prevent virus spread”. reuters.com. Reuters. ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ “Ultima oră: Încă un caz de coronavirus a fost confirmat; Bilanțul ajunge la 4 persoane”. unimedia.info (bằng tiếng Romania). Unimedia. ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Ultima oră! Încă două cazuri de coronavirus, confirmate. Bilanțul în Moldova ajunge la 6 persoane”. unimedia.info (bằng tiếng Romania). Unimedia. ngày 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ “Массово не собираться, в школу не ходить. Уходим на карантин”. pgtrk.ru (bằng tiếng Nga). ngày 12 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “8 человек на карантине. Коронавирус и Приднестровье”. pgtrk.ru (bằng tiếng Nga). ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “Actualizat pe 13 martie 2020”. ansp.md (bằng tiếng Romania). Cơ quan y tế công cộng Cộng hòa Moldova. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ “Situația epidemiologică prin infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19), actualizat pe 14 martie 2020” [Tình hình dịch tễ học liên quan đến COVID-19, cập nhật vào ngày 14 tháng 3 năm 2020]. ansp.md (bằng tiếng Romania). Cơ quan y tế công cộng Cộng hòa Moldova. ngày 14 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ “Date actualizate cu privire la răspândirea noului tip de Coronavirus (COVID-19) în Republica Moldova și recomandări pentru populație” [Thông tin cập nhật liên quan đến sự lây lan của COVID-19 tại Cộng hòa Moldova và các khuyến nghị cho người dân]. ansp.md (bằng tiếng Romania). Cơ quan y tế công cộng Cộng hòa Moldova. ngày 15 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ “Republica Moldova a înregistrat primul deces cauzat de noul coronavirus” [Cộng hòa Moldova có ca tử vong đầu tiên vì virus corona mới]. msmps.gov.md (bằng tiếng Romania). Cơ quan y tế công cộng Cộng hòa Moldova. ngày 18 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “În Republica Moldova sunt înregistrate 49 cazuri de infecție cu COVID-19. Respectați recomandările autorităților. Stați acasă” [Cộng hòa Moldova có 49 trường hợp nhiễm COVID-19. Hãy tôn trọng các khuyến nghị của chính quyền. Hãy ở nhà.]. msmps.gov.md (bằng tiếng Romania). Cơ quan y tế công cộng Cộng hòa Moldova. ngày 19 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.