Đại dịch COVID-19 tại New Zealand

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại New Zealand
Bản đồ các khu vực đã xác nhận (màu đỏ) hoặc nghi ngờ (màu xanh) nhiễm COVID-19 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríNew Zealand
Ngày đầu26 tháng 2 năm 2020 (3 năm, 9 tháng và 4 ngày)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc
Trường hợp xác nhận2.410.372 [1]
Trường hợp hiện tại30.768
Phục hồi2.062.073[2]
Tử vong
3.513 [1]
Tỷ lệ tử vong0.15%
Vắc-xin
 • 4.301.605[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 4.182.631[1] (tiêm chủng đủ)
 • 12.052.315[1] (số liều đã phân bổ)

Trường hợp New Zealand được biết đến đầu tiên của đại dịch COVID-19 đã được báo cáo vào ngày 28 tháng 2 năm 2020. Tổng cộng có tám trường hợp đã được xác nhận kể từ tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2020, cùng với hai trường hợp có thể xảy ra khác đã hồi phục trước khi họ có thể được xét nghiệm. Hầu hết các trường hợp xảy ra ở Vùng Auckland của Đảo Bắc.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, New Zealand ghi nhận 2,094,354 trường hợp mắc COVID-19 và 3,513 trường hợp tử vong.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại New Zealand  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
20202020202120212022202220232023
Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-02-28 1(n.a.)
1(=)
2020-03-04 2(+1)
2020-03-05 4(+2)
2020-03-06 4(=)
2020-03-07 5(+1)
5(=)
2020-03-14 6(+1)
2020-03-15 8(+2)
2020-03-16 8(=)
2020-03-17 12(+4)
2020-03-18 20(+8)
2020-03-19 28(+8)
2020-03-20 39(+11)
2020-03-21
52(+13)
2020-03-22
66(+14)
2020-03-23
102(+36)
2020-03-24
155(+53)
2020-03-25
205(+50)
2020-03-26
283(+78)
2020-03-27
368(+85)
2020-03-28
451(+83)
2020-03-29
514(+63) 1(n.a.)
2020-03-30
589(+75) 1(=)
2020-03-31
647(+58) 1(=)
2020-04-01
708(+61) 1(=)
2020-04-02
797(+89) 1(=)
2020-04-03
868(+71) 1(=)
2020-04-04
950(+82) 1(=)
2020-04-05
1.039(+89) 1(=)
2020-04-06
1.106(+67) 1(=)
2020-04-07
1.160(+54) 1(=)
2020-04-08
1.210(+50) 1(=)
2020-04-09
1.239(+29) 1(=)
2020-04-10
1.283(+44) 2(+1)
2020-04-11
1.312(+29) 4(+2)
2020-04-12
1.330(+18) 4(=)
2020-04-13
1.349(+19) 5(+1)
2020-04-14
1.366(+17) 9(+4)
2020-04-15
1.386(+20) 9(=)
2020-04-16
1.401(+15) 9(=)
2020-04-17
1.409(+8) 11(+2)
2020-04-18
1.422(+13) 11(=)
2020-04-19
1.431(+9) 12(+1)
2020-04-20
1.440(+9) 12(=)
2020-04-21
1.445(+5) 13(+1)
2020-04-22
1.448(+3) 14(+1)
2020-04-23
1.451(+3) 16(+2)
2020-04-24
1.456(+5) 17(+1)
2020-04-25
1.461(+5) 18(+1)
2020-04-26
1.470(+9) 18(=)
2020-04-27
1.469(-1) 19(+1)
2020-04-28
1.472(+3) 19(=)
2020-04-29
1.474(+2) 19(=)
2020-04-30
1.476(+2) 19(=)
2020-05-01
1.479(+3) 19(=)
2020-05-02
1.485(+6) 20(+1)
2020-05-03
1.487(+2) 20(=)
2020-05-04
1.487(=) 20(=)
2020-05-05
1.486(-1) 20(=)
2020-05-06
1.488(+2) 21(+1)
2020-05-07
1.489(+1) 21(=)
2020-05-08
1.490(+1) 21(=)
2020-05-09
1.492(+2) 21(=)
2020-05-10
1.494(+2) 21(=)
2020-05-11
1.497(+3) 21(=)
2020-05-12
1.497(=) 21(=)
2020-05-13
1.497(=) 21(=)
2020-05-14
1.497(=) 21(=)
2020-05-15
1.498(+1) 21(=)
2020-05-16
1.498(=) 21(=)
2020-05-17
1.499(+1) 21(=)
2020-05-18
1.499(=) 21(=)
2020-05-19
1,503(=[a]) 21(=)
2020-05-20
1.503(=) 21(=)
2020-05-21
1.503(=) 21(=)
2020-05-22
1.504(+1) 21(=)
2020-05-23
1.504(=) 21(=)
2020-05-24
1.504(=) 21(=)
2020-05-25
1.504(=) 21(=)
2020-05-26
1.504(=) 21(=)
2020-05-27
1.504(=) 21(=)
2020-05-28
1.504(=) 22(+1)
2020-05-29
1.504(=) 22(=)
1.504(=) 22(=)
2020-06-08
1.504(=) 22(=)
1.504(=) 22(=)
2020-06-16
1.506(+2) 22(=)
2020-06-17
1.506(=) 22(=)
2020-06-18
1.507(+1) 22(=)
2020-06-19
1.507(=) 22(=)
2020-06-20
1.509(+2) 22(=)
2020-06-21
1.511(+2) 22(=)
2020-06-22
1.513(+2) 22(=)
2020-06-23
1.515(+2) 22(=)
2020-06-24
1.516(+1) 22(=)
2020-06-25
1.519(+3) 22(=)
2020-06-26
1.520(+1) 22(=)
2020-06-27
1.522(+2) 22(=)
2020-06-28
1.526(+4) 22(=)
2020-06-29
1.528(+2) 22(=)
2020-06-30
1.528(=) 22(=)
2020-07-01
1.528(=) 22(=)
2020-07-02
1.530(+2) 22(=)
2020-07-03
1.530(=) 22(=)
2020-07-04
1.530(=) 22(=)
2020-07-05
1.533(+3) 22(=)
2020-07-06
1.534(+1) 22(=)
2020-07-07
1.536(+2) 22(=)
2020-07-08
1.537(+1) 22(=)
2020-07-09
1.540(+3) 22(=)
2020-07-10
1.542(+2) 22(=)
2020-07-11
1.543(+1) 22(=)
2020-07-12
1.544(+1) 22(=)
2020-07-13
1.544(=) 22(=)
2020-07-14
1.545(+1) 22(=)
2020-07-15
1.547(+2) 22(=)
2020-07-16
1.548(+1) 22(=)
2020-07-17
1.549(+1) 22(=)
2020-07-18
1.550(+1) 22(=)
2020-07-19
1.553(+3) 22(=)
2020-07-20
1.554(+1) 22(=)
2020-07-21
1.555(+1) 22(=)
2020-07-22
1.555(=) 22(=)
2020-07-23
1.555(=) 22(=)
2020-07-24
1.556(+1) 22(=)
2020-07-25
1.556(=) 22(=)
2020-07-26
1.556(=) 22(=)
2020-07-27
1.556(=) 22(=)
2020-07-28
1.557(+1) 22(=)
2020-07-29
1.559(+2) 22(=)
2020-07-30
1.560(+1) 22(=)
2020-07-31
1.560(=) 22(=)
2020-08-01
1.562(+2) 22(=)
2020-08-02
1.565(+3) 22(=)
2020-08-03
1.567(+2) 22(=)
2020-08-04
1.567(=) 22(=)
2020-08-05
1.569(+2) 22(=)
2020-08-06
1.569(=) 22(=)
1.569(=) 22(=)
2020-08-10
1.569(=) 22(=)
2020-08-11
1.574(+5) 22(=)
2020-08-12
1.579(+5) 22(=)
2020-08-13
1.589(+10) 22(=)
2020-08-14
1.602(+13) 22(=)
2020-08-15
1.609(+7) 22(=)
2020-08-16
1.622(+13) 22(=)
2020-08-17
1.631(+9) 22(=)
2020-08-18
1.643(+12) 22(=)
2020-08-19
1.649(+6) 22(=)
2020-08-20
1.654(+5) 22(=)
2020-08-21
1.665(+11) 22(=)
2020-08-22
1.671(+6) 22(=)
2020-08-23
1.674(+3) 22(=)
2020-08-24
1.683(+9) 22(=)
2020-08-25
1.690(+7) 22(=)
2020-08-26
1.695(+5) 22(=)
2020-08-27
1.702(+7) 22(=)
2020-08-28
1.714(+12) 22(=)
2020-08-29
1.727(+13) 22(=)
2020-08-30
1.729(+2) 22(=)
2020-08-31
1.738(+9) 22(=)
2020-09-01
1.752(+14) 22(=)
2020-09-02
1.757(+5) 22(=)
2020-09-03
1.759(+2) 22(=)
2020-09-04
1.764(+5) 22(=)
2020-09-05
1.767(+3) 24(+2)
2020-09-06
1.772(+5) 24(=)
2020-09-07
1.776(+4) 24(=)
2020-09-08
1.782(+6) 24(=)
2020-09-09
1.788(+6) 24(=)
2020-09-10
1.792(+4) 24(=)
2020-09-11
1.793(+1) 24(=)
2020-09-12
1.795(+2) 24(=)
2020-09-13
1.797(+2) 24(=)
2020-09-14
1.798(+1) 24(=)
2020-09-15
1.801(+3) 24(=)
2020-09-16
1.802(+1) 25(+1)
2020-09-17
1.809(+7) 25(=)
2020-09-18
1.809(=) 25(=)
2020-09-19
1.811(+2) 25(=)
2020-09-20
1.815(+4) 25(=)
2020-09-21
1.815(=) 25(=)
2020-09-22
1.815(=) 25(=)
2020-09-23
1,824(+3[b]) 25(=)
2020-09-24
1.827(+3) 25(=)
2020-09-25
1.829(+2) 25(=)
2020-09-26
1,831(+1[c]) 25(=)
2020-09-27
1.833(+2) 25(=)
2020-09-28
1.833(=) 25(=)
2020-09-29
1.835(+2) 25(=)
2020-09-30
1.836(+1) 25(=)
2020-10-01
1.848(+12) 25(=)
2020-10-02
1.848(=) 25(=)
2020-10-03
1.849(+1) 25(=)
2020-10-04
1.854(+5) 25(=)
2020-10-05
1.855(+1) 25(=)
2020-10-06
1.858(+3) 25(=)
2020-10-07
1.861(+3) 25(=)
2020-10-08
1,864(+2[d]) 25(=)
2020-10-09
1.866(+2) 25(=)
2020-10-10
1.870(+4) 25(=)
2020-10-11
1.871(+1) 25(=)
2020-10-12
1.871(=) 25(=)
2020-10-13
1.872(+1) 25(=)
2020-10-14
1.874(+2) 25(=)
2020-10-15
1.876(+2) 25(=)
2020-10-16
1.880(+4) 25(=)
2020-10-17
1.883(+3) 25(=)
2020-10-18
1.886(+3) 25(=)
2020-10-19
1.886(=) 25(=)
2020-10-20
1.887(+1) 25(=)
2020-10-21
1.912(+25) 25(=)
2020-10-22
1.914(+2) 25(=)
2020-10-23
1.923(+9) 25(=)
2020-10-24
1.934(+11) 25(=)
2020-10-25
1.935(+1) 25(=)
2020-10-26
1.940(+5) 25(=)
2020-10-27
1.941(+1) 25(=)
2020-10-28
1.943(+2) 25(=)
2020-10-29
1.949(+6) 25(=)
2020-10-30
1.950(+1) 25(=)
2020-10-31
1.957(+7) 25(=)
2020-11-01
1.959(+2) 25(=)
2020-11-02
1.963(+4) 25(=)
2020-11-03
1.968(+5) 25(=)
2020-11-04
1.971(+3) 25(=)
2020-11-05
1.973(+2) 25(=)
2020-11-06
1.974(+1) 25(=)
2020-11-07
1.976(+2) 25(=)
2020-11-08
1.982(+6) 25(=)
2020-11-09
1.986(+4) 25(=)
2020-11-10
1.987(+1) 25(=)
2020-11-11
1.988(+1) 25(=)
2020-11-12
1.991(+3) 25(=)
2020-11-13
1.995(+4) 25(=)
2020-11-14
1.998(+3) 25(=)
2020-11-15
2.001(+3) 25(=)
2020-11-16
2,001(+1[e]) 25(=)
2020-11-17
2.005(+4) 25(=)
2020-11-18
2.008(+3) 25(=)
2020-11-19
2.010(+2) 25(=)
2020-11-20
2.013(+3) 25(=)
2020-11-21
2.019(+6) 25(=)
2020-11-22
2.028(+9) 25(=)
2020-11-23
2.030(+2) 25(=)
2020-11-24
2,031(+2[f]) 25(=)
2020-11-25
2.039(+8) 25(=)
2020-11-26
2.040(+1) 25(=)
2020-11-27
2.047(+7) 25(=)
2020-11-28
2.050(+3) 25(=)
2020-11-29
2.052(+2) 25(=)
2020-11-30
2.056(+4) 25(=)
2020-12-01
2.059(+3) 25(=)
2020-12-02
2.060(+1) 25(=)
2020-12-03
2.069(+9) 25(=)
2020-12-04
2.069(=) 25(=)
2020-12-05
2.078(+9) 25(=)
2020-12-06
2.078(=) 25(=)
2020-12-07
2.079(+1) 25(=)
2020-12-08
2.085(+6) 25(=)
2020-12-09
2.088(+3) 25(=)
2020-12-10
2020-12-11
2,092(+6[g]) 25(n.a.)
2020-12-12
2.093(+1) 25(=)
2020-12-13
2.096(+3) 25(=)
2020-12-14
2.096(=) 25(=)
2020-12-15
2020-12-16
2.100(n.a.) 25(n.a.)
2020-12-17
2020-12-18
2.110(n.a.) 25(n.a.)
2020-12-19
2020-12-20
2.116(n.a.) 25(n.a.)
2020-12-21
2.121(+5) 25(=)
2020-12-22
2020-12-23
2.128(n.a.) 25(n.a.)
2020-12-27
2.144(n.a.) 25(n.a.)
2020-12-28
2020-12-29
2.151(n.a.) 25(n.a.)
2020-12-30
2020-12-31
2.162(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-03
2.181(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-04
2021-01-05
2.186(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-06
2021-01-07
2.188(+4^) 25(n.a.)
2021-01-10
2.219(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-11
2.222(+4^) 25(=)
2021-01-12
2021-01-13
2.228(+7^) 25(n.a.)
2021-01-14
2021-01-15
2.246(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-16
2021-01-17
2.256(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-18
2.262(+6) 25(=)
2021-01-19
2021-01-20
2.267(+6*) 25(n.a.)
2021-01-21
2021-01-22
2.276(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-23
2021-01-24
2.283(n.a.) 25(n.a.)
2021-01-25
2.288(+5) 25(=)
2021-01-26
2.290(+2) 25(=)
2021-01-27
2.294(+4) 25(=)
2021-01-28
2.299(+5) 25(=)
2021-01-29
2.305(+6) 25(=)
2021-01-30
2.303(+1^) 25(=)
2021-01-31
2.304(+1) 25(=)
2021-02-01
2.303(=^) 25(=)
2021-02-02
2.307(+4) 25(=)
2021-02-03
2.308(+3*^) 25(=)
2021-02-04
2.313(+6^) 25(=)
2021-02-05
2.315(+2) 25(=)
2021-02-06
2021-02-07
2.320(n.a.) 25(n.a.)
2021-02-08
2.320(=) 25(=)
2021-02-09
2.322(+2) 25(=)
2021-02-10
2.324(+3^) 25(=)
2021-02-11
2.324(+1^) 25(=)
2021-02-12
2.326(+2) 25(=)
2021-02-13
2.328(+2) 25(=)
2021-02-14
2.330(+2) 25(=)
2021-02-15
2.336(+6) 25(=)
2021-02-16
2.337(=^) 26(+1)
2021-02-17
2.340(+3) 26(=)
2021-02-18
2.344(+4) 26(=)
2021-02-19
2.348(+4) 26(=)
2021-02-20
2.350(+2) 26(=)
2021-02-21
2.350(+1^) 26(=)
2021-02-22
2.357(+7) 26(=)
2021-02-23
2.363(+6) 26(=)
2021-02-24
2.365(+4^) 26(=)
2021-02-25
2.368(+3) 26(=)
2021-02-26
2.371(+3) 26(=)
2021-02-27
2.372(+1) 26(=)
2021-02-28
2.376(+4) 26(=)
2021-03-01
2.378(+2) 26(=)
2021-03-02
2.382(+4) 26(=)
2021-03-03
2.384(+2) 26(=)
2021-03-04
2.389(+6^) 26(=)
2021-03-05
2.389(=) 26(=)
2021-03-06
2.398(+9) 26(=)
2021-03-07
2.399(+1) 26(=)
2021-03-08
2.405(+6) 26(=)
2021-03-09
2.409(+4) 26(=)
2021-03-10
2.410(+1) 26(=)
2021-03-11
2.416(+6) 26(=)
2021-03-12
2.417(+1) 26(=)
2021-03-13
2.422(+5) 26(=)
2021-03-14
2.423(+1) 26(=)
2021-03-15
2.430(+7) 26(=)
2021-03-16
2.432(+2) 26(=)
2021-03-17
2.434(+3^) 26(=)
2021-03-18
2021-03-19
2.444(+10) 26(n.a.)
2021-03-20
2021-03-21
2.453(n.a.) 26(n.a.)
2021-03-22
2.462(+9) 26(=)
2021-03-23
2.468(+6) 26(=)
2021-03-24
2.470(+3^) 26(=)
2021-03-25
2.476(+6) 26(=)
2021-03-26
2.479(+3) 26(=)
2021-03-27
2.481(+2) 26(=)
2021-03-28
2.482(+1) 26(=)
2021-03-29
2.493(+11) 26(=)
2021-03-30
2.495(+2) 26(=)
2021-03-31
2.497(+2) 26(=)
2021-04-01
2.501(+5^) 26(=)
2021-04-04
2.507(n.a.) 26(n.a.)
2021-04-05
2021-04-06
2.524(n.a.) 26(n.a.)
2021-04-07
2.531(+7) 26(=)
2021-04-08
2.555(+24) 26(=)
2021-04-09
2.561(+6) 26(=)
2021-04-10
2.571(+10) 26(=)
2021-04-11
2.574(+3) 26(=)
2021-04-12
2.583(+9) 26(=)
2021-04-13
2.587(+4) 26(=)
2021-04-14
2.589(+2) 26(=)
2021-04-15
2.591(+2) 26(=)
2021-04-16
2.590(+1^) 26(=)
2021-04-17
2.590(=) 26(=)
2021-04-18
2.595(+5) 26(=)
2021-04-19
2.596(+2^) 26(=)
2021-04-20
2.597(+1) 26(=)
2021-04-21
2.599(+2) 26(=)
2021-04-22
2.600(+3^) 26(=)
2021-04-23
2.600(=) 26(=)
2021-04-24
2.601(+2^) 26(=)
2021-04-25
2.601(=) 26(=)
2021-04-26
2021-04-27
2.609(n.a.) 26(n.a.)
2021-04-28
2.610(+2^) 26(=)
2021-04-29
2.613(+3) 26(=)
2021-04-30
2.613(=) 26(=)
2021-05-01
2021-05-02
2.618(n.a.) 26(n.a.)
2021-05-03
2.622(+4) 26(=)
2021-05-04
2.623(+1) 26(=)
2021-05-05
2.629(+6) 26(=)
2021-05-06
2.633(+4) 26(=)
2021-05-07
2.634(+1) 26(=)
2021-05-08
2.640(+6) 26(=)
2021-05-09
2.642(+2) 26(=)
2021-05-10
2.644(=*^) 26(=)
2021-05-11
2.643(=^) 26(=)
2021-05-12
2.643(+1^) 26(=)
2021-05-13
2.644(+1) 26(=)
2021-05-14
2.645(=*) 26(=)
2021-05-15
2021-05-16
2.646(n.a.) 26(n.a.)
2021-05-17
2.651(+5) 26(=)
2021-05-18
2.653(+1*) 26(=)
2021-05-19
2.658(+6^) 26(=)
2021-05-20
2.659(+1) 26(=)
2021-05-21
2.662(+3) 26(=)
2021-05-22
2021-05-23
2.668(n.a.) 26(n.a.)
2021-05-24
2.667(+4^) 26(=)
2021-05-25
2.669(+2) 26(=)
2021-05-26
2.669(=) 26(=)
2021-05-27
2.670(+1) 26(=)
2021-05-28
2.670(=) 26(=)
2021-05-29
2021-05-30
2.672(n.a.) 26(n.a.)
2021-05-31
2.673(+1) 26(=)
2021-06-01
2.673(=) 26(=)
2021-06-02
2.679(+6) 26(=)
2021-06-03
2.681(+1*^) 26(=)
2021-06-04
2.682(+1) 26(=)
2021-06-05
2021-06-06
2.682(+1^) 26(n.a.)
2021-06-07
2021-06-08
2.692(n.a.) 26(n.a.)
2021-06-09
2.696(+2*) 26(=)
2021-06-10
2.697(+1) 26(=)
2021-06-11
2.702(+5) 26(=)
2021-06-12
2021-06-13
2.708(+4*) 26(n.a.)
2021-06-14
2.709(+1) 26(=)
2021-06-15
2.709(+1*^) 26(=)
2021-06-16
2.711(+2) 26(=)
2021-06-17
2.713(+2) 26(=)
2021-06-18
2.714(+1) 26(=)
2021-06-19
2021-06-20
2.718(n.a.) 26(n.a.)
2021-06-21
2.720(+3^) 26(=)
2021-06-22
2.719(=^) 26(=)
2021-06-23
2.723(+4) 26(=)
2021-06-24
2.723(=) 26(=)
2021-06-25
2.725(+2) 26(=)
2021-06-26
2.729(+4) 26(=)
2021-06-27
2.728(+1^) 26(=)
2021-06-28
2.738(+10) 26(=)
2021-06-29
2.741(+4^) 26(=)
2021-06-30
2.742(+1) 26(=)
2021-07-01
2.740(+1^) 26(=)
2021-07-02
2.742(+3^) 26(=)
2021-07-03
2021-07-04
2.751(+7*) 26(n.a.)
2021-07-05
2.758(+7) 26(=)
2021-07-06
2.758(+1^) 26(=)
2021-07-07
2.763(+5) 26(=)
2021-07-08
2.764(+1) 26(=)
2021-07-09
2.765(=*) 26(=)
2021-07-10
2021-07-11
2.767(+3^) 26(n.a.)
2021-07-12
2.768(+1) 26(=)
2021-07-13
2.786(+18) 26(=)
2021-07-14
2.790(+4) 26(=)
2021-07-15
2.794(+5^) 26(=)
2021-07-16
2.803(+5*) 26(=)
2021-07-17
2021-07-18
2.814(+12^) 26(n.a.)
2021-07-19
2.817(+3) 26(=)
2021-07-20
2.822(+6^) 26(=)
2021-07-21
2.828(+6) 26(=)
2021-07-22
2.835(+7) 26(=)
2021-07-23
2.855(+19*) 26(=)
2021-07-24
2021-07-25
2.862(+8^) 26(n.a.)
2021-07-26
2.863(+3^) 26(=)
2021-07-27
2.863(+1^) 26(=)
2021-07-28
2.864(+1) 26(=)
2021-07-29
2.867(+5^) 26(=)
2021-07-30
2.870(+2*) 26(=)
2021-07-31
2021-08-01
2.873(+4*^) 26(n.a.)
2021-08-02
2.877(+4) 26(=)
2021-08-03
2.877(+1*^) 26(=)
2021-08-04
2.879(+2*^) 26(=)
2021-08-05
2.880(+1) 26(=)
2021-08-06
2.880(+1*^) 26(=)
2021-08-07
2021-08-08
2.886(+5*) 26(n.a.)
2021-08-09
2.890(+2*) 26(=)
2021-08-10
2.902(+14^) 26(=)
2021-08-11
2.904(+2) 26(=)
2021-08-12
2.913(+8*) 26(=)
2021-08-13
2.914(+1) 26(=)
2021-08-14
2021-08-15
2.919(+4*^) 26(n.a.)
2021-08-16
2.926(+5*) 26(=)
2021-08-17
2.926(=) 26(=)
2021-08-18
2.936(+10) 26(=)
2021-08-19
2.954(+20^) 26(=)
2021-08-20
2.968(+14) 26(=)
2021-08-21
2.992(+24) 26(=)
2021-08-22
3.016(+24) 26(=)
2021-08-23
3.054(+38) 26(=)
2021-08-24
3.096(+42) 26(=)
2021-08-25
3.159(+63) 26(=)
2021-08-26
3.227(+68) 26(=)
2021-08-27
3.297(+70) 26(=)
2021-08-28
3.380(+83) 26(=)
2021-08-29
3.464(+84) 26(=)
2021-08-30
3.519(+55) 26(=)
2021-08-31
3.569(+50) 26(=)
2021-09-01
3.645(+77^) 26(=)
2021-09-02
3.697(+53^) 26(=)
2021-09-03
3.729(+32) 26(=)
2021-09-04
3.748(+22^) 27(+1)
2021-09-05
3.768(+25^) 27(=)
2021-09-06
3.792(+23*) 27(=)
2021-09-07
3.813(+22^) 27(=)
2021-09-08
3.829(+16) 27(=)
2021-09-09
3.847(+15*) 27(=)
2021-09-10
3.866(+17*) 27(=)
2021-09-11
3.890(+24) 27(=)
2021-09-12
3.913(+24*) 27(=)
2021-09-13
3.949(+36) 27(=)
2021-09-14
3.966(+17) 27(=)
2021-09-15
3.981(+17*) 27(=)
2021-09-16
3.999(+16*) 27(=)
2021-09-17
4.014(+16^) 27(=)
2021-09-18
4.038(+22*) 27(=)
2021-09-19
4.060(+24^) 27(=)
2021-09-20
4.082(+23^) 27(=)
2021-09-21
4.095(+15^) 27(=)
2021-09-22
4.119(+24) 27(=)
2021-09-23
4.135(+17^) 27(=)
2021-09-24
4.144(+10^) 27(=)
2021-09-25
4.162(+16*) 27(=)
2021-09-26
4.183(+19*) 27(=)
2021-09-27
4.194(+12^) 27(=)
2021-09-28
4.204(+12^) 27(=)
2021-09-29
4.248(+45^) 27(=)
2021-09-30
4.273(+22*) 27(=)
2021-10-01
4.291(+20^) 27(=)
2021-10-02
4.319(+29^) 27(=)
2021-10-03
4.352(+33) 27(=)
2021-10-04
4.382(+31^) 27(=)
2021-10-05
4.408(+24*) 27(=)
2021-10-06
4.450(+41*^) 27(=)
2021-10-07
4.480(+31^) 27(=)
2021-10-08
4.527(+47) 28(+1)
2021-10-09
4.563(+36) 28(=)
2021-10-10
4.624(+61) 28(=)
2021-10-11
4.659(+35) 28(=)
2021-10-12
4.704(+46*^) 28(=)
2021-10-13
4.759(+55) 28(=)
2021-10-14
4.831(+72) 28(=)
2021-10-15
4.897(+66) 28(=)
2021-10-16
4.939(+43^) 28(=)
2021-10-17
4.991(+53^) 28(=)
2021-10-18
5.055(+65^) 28(=)
2021-10-19
5.153(+99^) 28(=)
2021-10-20
5.213(+62^) 28(=)
2021-10-21
5.315(+104*^) 28(=)
2021-10-22
5.449(+134) 28(=)
2021-10-23
5.554(+106^) 28(=)
2021-10-24
5.638(+85^) 28(=)
2021-10-25
5.749(+111) 28(=)
2021-10-26
5.822(+80^) 28(=)
2021-10-27
5.899(+78*^) 28(=)
2021-10-28
5.995(+97^) 28(=)
2021-10-29
6.124(+128*) 28(=)
2021-10-30
6.285(+162^) 28(=)
2021-10-31
6.428(+143) 28(=)
2021-11-01
6.594(+166) 28(=)
2021-11-02
6.723(+129) 28(=)
2021-11-03
6.832(+110^) 28(=)
2021-11-04
6.972(+142^) 28(=)
2021-11-05
7.138(+167^) 29(+1)
2021-11-06
7.342(+207^) 31(+2)
2021-11-07
7.456(+114) 31(=)
2021-11-08
7.648(+193^) 32(+1)
2021-11-09
7.775(+128^) 32(=)
2021-11-10
7.922(+149^) 32(=)
2021-11-11
8.107(+185) 33(+1)
2021-11-12
8.306(+202^) 33(=)
2021-11-13
8.482(+177^) 33(=)
2021-11-14
8.692(+210) 33(=)
2021-11-15
8.866(+174) 34(+1)
2021-11-16
9.088(+222) 35(+1)
2021-11-17
9.285(+197) 35(=)
2021-11-18
9.452(+168^) 35(=)
2021-11-19
9.652(+200) 38(+3)
2021-11-20
9.823(+174^) 39(+1)
2021-11-21
9.972(+149) 39(=)
2021-11-22
10.176(+205^) 40(+1)
2021-11-23
10.393(+219^) 40(=)
2021-11-24
10.609(+216) 40(=)
2021-11-25
10.789(+182^) 41(+1)
2021-11-26
10.966(+177) 42(+1)
2021-11-27
11.114(+149^) 42(=)
2021-11-28
11.260(+148^) 43(+1)
2021-11-29
11.444(+185^) 43(=)
2021-11-30
11.576(+135^) 44(+1)
2021-12-01
11.723(+149^) 44(=)
2021-12-02
11.895(+174^) 44(=)
2021-12-03
11.992(+98^) 44(=)
2021-12-04
12.087(+100*) 44(=)
2021-12-05
12.195(+108) 44(=)
2021-12-06
12.331(+136) 44(=)
2021-12-07
12.428(+99*) 44(=)
2021-12-08
12.516(+90*) 44(=)
2021-12-09
12.621(+105) 44(=)
2021-12-10
12.717(+96) 46(+2)
2021-12-11
12.781(+66*) 46(=)
2021-12-12
12.884(+104*) 46(=)
2021-12-13
12.986(+103*) 47(+1)
2021-12-14
13.067(+82*) 47(=)
2021-12-15
13.143(+76) 47(=)
2021-12-16
13.238(+95[h]) 48(+1)
2021-12-17
13.317(+79) 49(+1)
2021-12-18
13.366(+49) 49(=)
2021-12-19
13.425(+63*) 49(=)
2021-12-20
13.495(+71*) 49(=)
2021-12-21
13.531(+33**) 49(=)
2021-12-22
13.589(+60*) 49(=)
2021-12-23
13.648(+60*) 49(=)
2021-12-24
13.719(+72*) 49(=)
2021-12-25
13.719(—) 49(=)
2021-12-26
13.855(+136) 50(+1)
2021-12-27
13.899(+44) 50(=)
2021-12-28
13.932(+34*) 50(=)
2021-12-29
13.986(+54) 51(+1)
2021-12-30
14.057(+71) 51(=)
2021-12-31
14.118(+62*) 51(=)
2022-01-01
14.118(—) 51(=)
2022-01-02
14.255(+137) 51(=)
2022-01-03
14.306(+51) 51(=)
2022-01-04
14.365(+60*) 51(=)
2022-01-05
14.405(+40) 51(=)
2022-01-06
14.467(+62) 51(=)
2022-01-07
14.525(+59*) 51(=)
2022-01-08
14.525(—) 51(=)
2022-01-09
14.673(+148) 51(=)
2022-01-10
14.733(+60) 51(=)
2022-01-11
14.756(+23) 51(=)
2022-01-12
14.848(+93*) 52(+1)
2022-01-13
14.887(+41*) 52(=)
2022-01-14
14.947(+61*) 52(=)
2022-01-15
15.001(+54) 52(=)
2022-01-16
15.069(+68) 52(=)
2022-01-17
15.127(+58) 52(=)
2022-01-18
15.170(+44*) 52(=)
2022-01-19
15.249(+80*) 52(=)
2022-01-20
15.334(+85) 52(=)
2022-01-21
15.401(+67) 52(=)
2022-01-22
15.479(+84*) 52(=)
2022-01-23
15.550(+71) 52(=)
2022-01-24
15.625(+75) 52(=)
2022-01-25
15.687(+62) 52(=)
2022-01-26
15.745(+59*) 52(=)
2022-01-27
15.842(+96*) 52(=)
2022-01-28
15.991(+150*) 52(=)
2022-01-29
16.146(+155) 52(=)
2022-01-30
16.286(+140) 52(=)
2022-01-31
16.885(+599) 53(+1)
2022-02-01
17.232(+347) 56(+3)
2022-02-02
19.123(+1.891) 59(+3)
2022-02-03
22.543(+3.420) 67(+8)
2022-02-04
27.431(+4.888) 89(+22)
2022-02-05
33.212(+5.781) 112(+23)
2022-02-06
39.543(+6.331) 126(+14)
2022-02-07
46.432(+6.889) 143(+17)
2022-02-08
55.321(+8.889) 297(+154)
2022-02-09
66.432(+11.111) 422(+125)
2022-02-10
79.643(+13.211) 632(+210)
2022-02-11
89.652(+10.009) 697(+65)
2022-02-12
102.332(+12.680) 723(+26)
2022-02-13
109.643(+7.311) 789(+66)
2022-02-14
123.211(+13.568) 975(+186)
2022-02-15
140.292(+17.081) 1.034(+59)
2022-02-16
161.233(+20.941) 1.321(+287)
2022-02-17
192.222(+30.989) 1.643(+322)
2022-02-18
236.222(+44.000) 1.986(+343)
2022-02-19
289.278(+53.056) 2.232(+246)
2022-02-20
333.722(+44.444) 2.965(+733)
2022-02-21
392.822(+59.100) 3.432(+467)
2022-02-22
463.272(+70.450) 3.976(+544)
2022-02-23
546.727(+83.455) 4.211(+235)
2022-02-24
637.212(+90.485) 4.754(+543)
2022-02-25
731.928(+94.716) 5.643(+889)
2022-02-26
847.222(+115.294) 5.976(+333)
2022-02-27
962.711(+115.489) 6.754(+778)
2022-02-28
1.092.812(+130.101) 7.132(+378)
2022-03-01
118.812(+19,588*) 56(-7076)
2022-03-02
142.918(+22,160*) 56(=)
2022-03-03
166.098(+23,194*) 56(=)
2022-03-04
188.680(+22,535*[i]) 63(+7)
2022-03-05
207.562(+18,840*) 63(=)
2022-03-06
222.767(+15,162*) 65(+2)
2022-03-10
307.803(n.a.) 81(n.a.)
2022-03-11
328.836(+21,012*) 86(+5)
2022-03-12
347.576(+18,715*) 93(+7)
2022-03-13
362.109(+14,516*) 101(+8)
2022-03-14
377.685(+15,562*) 102(+1)
2022-03-15
399.342(+21,633*) 102(=)
2022-03-16
418.861(+19,487*) 125(+23)
2022-03-17
438.447(+19,591*) 135(+10)
2022-03-18
452.670(+14,148*[i]) 138(+3)
2022-03-19
471.225(+18,559*) 144(+6)
2022-03-20
483.222(+12,046*) 151(+7)
2022-03-21
497.731(+14,495*) 163(+12)
2022-03-22
518.685(+20,941*) 177(+14)
2022-03-23
538.839(+20,130*) 184(+7)
2022-03-24
557.330(+18,467*) 192(+8)
2022-03-25
573.244(+15,900*) 201(+9)
2022-03-26
587.467(+14,212*) 217(+16)
2022-03-27
597.745(+10,272*) 223(+6)
2022-03-28
610.687(+12,934*) 231(+8)
2022-03-29
627.898(+17,192*) 266(+35)
2022-03-30
643.875(+15,966*) 278(+12)
2022-03-31
659.175(+15,289*) 299(+21)
2022-04-01
672.712(+13,524*) 314(+15)
2022-04-02
684.374(+11,634*) 330(+16)
2022-04-03
693.219(+8,841*) 350(+20)
2022-04-04
703.467(+10,238*) 363(+13)
2022-04-05
717.650(+14,168*) 386(+23)
2022-04-06
730.285(+12,618*) 404(+18)
2022-04-07
741.987(+11,685*) 426(+22)
2022-04-08
751.974(+9,975*) 435(+9)
2022-04-09
760.540(+8,557*) 445(+10)
2022-04-10
767.295(+6,749*) 457(+12)
2022-04-11
774.928(+7,631*) 469(+12)
2022-04-12
786.058(+11,110*) 483(+14)
2022-04-13
795.606(+9,542*) 497(+14)
2022-04-14
805.240(+9,624*) 514(+17)
2022-04-15
813.070(+7,826*) 534(+20)
2022-04-16
818.882(+5,810*) 543(+9)
2022-04-17
824.867(+5,985*) 554(+11)
2022-04-18
831.149(+6,283*) 564(+10)
2022-04-19
839.455(+8,308*) 570(+6)
2022-04-20
850.747(+11,277*) 582(+12)
2022-04-21
861.118(+10,360*) 600(+18)
2022-04-22
870.591(+9,446*) 610(+10)
2022-04-23
878.575(+7,985*) 627(+17)
2022-04-24
884.289(+5,706*) 636(+9)
2022-04-25
890.039(+5,747*) 644(+8)
2022-04-26
896.495(+6,442*) 649(+5)
2022-04-27
906.397(+9,904*) 671(+22)
2022-04-28
915.522(+9,127*) 683(+12)
2022-04-29
923.847(+8,316*) 696(+13)
2022-04-30
930.969(+7,119*) 702(+6)
2022-05-01
936.697(+5,718*) 707(+5)
2022-05-02
943.428(+6,726*) 713(+6)
2022-05-03
952.697(+9,237*) 731(+18)
2022-05-04
961.262(+8,578*) 753(+22)
2022-05-05
969.959(+8,706*) 774(+21)
2022-05-06
977.380(+7,426*) 797(+23)
2022-05-07
984.218(+6.838) 808(+11)
2022-05-08
989.946(+5,720*) 810(+2)
2022-05-09
996.417(+6,464*) 812(+2)
2022-05-10
1.005.674(+9,251*) 826(+14)
2022-05-11
1.013.721(+8.047) 855(+29)
2022-05-12
1.023.205(+9,476*) 863(+8)
2022-05-13
1.030.733(+7,519*) 892(+29)
2022-05-14
1.037.855(+7,130*) 909(+17)
2022-05-15
1.043.683(+5,819*) 923(+14)
2022-05-16
1.050.797(+7,108*) 929(+6)
2022-05-17
1.060.710(+9,906*) 937(+8)
2022-05-18
1.070.373(+9,661*) 967(+30)
2022-05-19
1.079.557(+9,181*) 973(+6)
2022-05-20
1.087.466(+7,899*) 990(+17)
2022-05-21
1.094.192(+6,720*) 997(+7)
2022-05-22
1.099.250(+5,050*) 1.007(+10)
2022-05-23
1.105.317(+6,058*) 1.017(+10)
2022-05-24
1.113.828(+8,500*) 1.031(+14)
2022-05-25
1.122.075(+8,228*) 1.041(+10)
2022-05-26
1.129.749(+7,660*) 1.057(+16)
2022-05-27
1.136.708(+6,952*) 1.087(+30)
2022-05-28
1.143.146(+6,424*) 1.098(+11)
2022-05-29
1.148.045(+4,884*) 1.107(+9)
2022-05-30
1.153.946(+5,888*) 1.112(+5)
2022-05-31
1.162.499(+8,515*) 1.128(+16)
2022-06-01
1.170.815(+8,271*) 1.140(+12)
2022-06-02
1.178.816(+7,965*) 1.151(+11)
2022-06-03
1.185.151(+6,301*) 1.163(+12)
2022-06-04
1.191.560(+6,374*) 1.172(+9)
2022-06-05
1.196.033(+4,450*) 1.179(+7)
2022-06-06
1.196.033(—) 1.179(—)
2022-06-07
1.206.411(+10,302*) 1.194(+15)
2022-06-08
1.213.546(+7,120*) 1.226(+32)
2022-06-09
1.221.724(+8,023*) 1.240(+14)
2022-06-10
1.228.187(+6,383*) 1.247(+7)
2022-06-11
1.233.450(+5,202*) 1.254(+7)
2022-06-12
1.237.979(+4,474*) 1.261(+7)
2022-06-13
1.242.497(+4,481*) 1.267(+6)
2022-06-14
1.248.852(+6,215*) 1.286(+19)
2022-06-15
1.254.560(+5,624*) 1.295(+9)
2022-06-16
1.260.441(+5,542*) 1.308(+13)
2022-06-17
1.265.455(+4,933*) 1.315(+7)
2022-06-18
1.270.039(+4,454*) 1.324(+9)
2022-06-19
1.273.389(+3,277*) 1.329(+5)
2022-06-20
1.277.568(+4,077*) 1.337(+8)
2022-06-21
1.283.444(+5,695*) 1.350(+13)
2022-06-22
1.289.128(+5,577*) 1.368(+18)
2022-06-23
1.294.657(+5,391*) 1.380(+12)
2022-06-24
1.294.657(—) 1.380(—)
2022-06-25
1.303.779(+8,849*) 1.404(+24)
2022-06-26
1.308.387(+4,515*) 1.410(+6)
2022-06-27
1.314.145(+5,645*) 1.421(+11)
2022-06-28
1.322.476(+8,122*) 1.437(+16)
2022-06-29
1.330.538(+7,929*) 1.449(+12)
2022-06-30
1.338.501(+7,629*) 1.466(+17)
2022-07-01
1.345.796(+7,195*) 1.473(+7)
2022-07-02
1.352.688(+6,626*) 1.494(+21)
2022-07-03
1.357.862(+5,089*) 1.505(+11)
2022-07-04
1.364.733(+6,650*) 1.512(+7)
2022-07-05
1.374.535(+9,816*) 1.534(+22)
2022-07-06
1.392.338(+10,523*) 1.546(+12)
2022-07-07
1.403.073(+11,084*) 1.561(+15)
2022-07-08
1.412.642(+13,734*) 1.581(+20)
2022-07-09
1.422.178(+9,558*) 1.602(+21)
2022-07-10
1.429.924(+7,747*) 1.611(+9)
2022-07-11
1.438.599(+8.675) 1.628(+17)
2022-07-12
1.450.451(+11,854*) 1.645(+17)
2022-07-13
1.462.257(+11,819*) 1.674(+29)
2022-07-14
1.473.955(+11,716*) 1.697(+23)
2022-07-15
1.484.746(+10,791*) 1.713(+16)
2022-07-16
1.494.272(+9,526*) 1.741(+28)
2022-07-17
1.500.754(+6,493*) 1.763(+22)
2022-07-18
1.508.728(+7,975*) 1.784(+21)
2022-07-19
1.519.490(+10,772*) 1.803(+19)
2022-07-20
1.530.186(+10,716*) 1.837(+34)
2022-07-21
1.540.509(+10,336*) 1.868(+31)
2022-07-22
1.549.589(+9,087*) 1.890(+22)
2022-07-23
1.557.661(+8,088*) 1.911(+21)
2022-07-24
1.563.510(+5,853*) 1.925(+14)
2022-07-25
1.570.802(+7,297*) 1.941(+16)
2022-07-26
1.580.477(+9,686*) 1.396(−545[j])
2022-07-27
1.589.584(+9,124*) 1.427(+31)
2022-07-28
1.597.516(+7,939*) 1.455(+28)
2022-07-29
1.605.416(+7,918*) 1.479(+24)
2022-07-30
1.611.885(+6,475*) 1.502(+23)
2022-07-31
1.616.341(+4,464*) 1.502(=)
2022-08-01
1.621.916(+5,581*) 1.502(=)
2022-08-02
1.629.298(+7,388*) 1.563(+61)
2022-08-03
1.635.992(+6,710*) 1.589(+26)
2022-08-04
1.642.334(+6,342*) 1.603(+14)
2022-08-05
1.647.826(+5,505*) 1.624(+21)
2022-08-06
1.652.711(+4,894*) 1.638(+14)
2022-08-07
1.656.229(+3,522*) 1.638(=)
2022-08-08
1.660.402(+4,174*) 1.638(=)
2022-08-09
1.666.539(+6,142*) 1.688(+50)
2022-08-10
1.671.922(+5,397*) 1.705(+17)
2022-08-11
1.676.938(+5,022*) 1.726(+21)
2022-08-12
1.681.209(+4,241*) 1.733(+7)
2022-08-13
1.684.946(+3,742*) 1.750(+17)
2022-08-14
1.687.705(+2,762*) 1.750(=)
2022-08-15
1.691.261(+3,556*) 1.750(=)
2022-08-16
1.696.239(+4,980*) 1.782(+32)
2022-08-17
1.700.900(+4,673*) 1.794(+12)
2022-08-18
1.705.597(+4,704*) 1.807(+13)
2022-08-19
1.709.541(+3,949*) 1.815(+8)
2022-08-20
1.712.957(+3,425*) 1.824(+9)
2022-08-21
1.715.165(+2,216*) 1.824(=)
2022-08-22
1.718.009(+2,846*) 1.824(=)
2022-08-23
1.721.836(+3,832*) 1.841(+17)
2022-08-24
1.725.110(+3,274*) 1.845(+4)
2022-08-25
1.728.018(+2,922*) 1.845(=)
2022-08-26
1.730.494(+2,488*) 1.865(+20)
2022-08-27
1.732.765(+2,279*) 1.869(+4)
2022-08-28
1.734.157(+1,394*) 1.869(=)
2022-08-29
1.735.902(+1,749*) 1.869(=)
2022-08-30
1.738.492(+2,592*) 1.884(+15)
2022-08-31
1.740.840(+2,353*) 1.893(+9)
2022-09-01
1.743.042(+2,211*) 1.908(+15)
2022-09-02
1.744.937(+1,902*) 1.910(+2)
2022-09-03
1.746.640(+1,709*) 1.915(+5)
2022-09-04
1.747.739(+1,103*) 1.915(=)
2022-09-05
1.749.139(+1,401*) 1.915(=)
2022-09-06
1.751.284(+2,145*) 1.933(+18)
2022-09-07
1.753.182(+1,905*) 1.939(+6)
2022-09-08
1.754.905(+1,742*) 1.941(+2)
2022-09-09
1.756.443(+1,548*) 1.944(+3)
2022-09-10
1.757.913(+1,477*) 1.950(+6)
2022-09-11
1.758.884(+981*) 1.950(=)
2022-09-12
1.760.113(+1,230*) 1.950(=)
2022-09-13
1.762.125(+2,019*) 1.962(+12)
2022-09-19
1.769.694(n.a.) 1.972(n.a.)
2022-09-27
1.779.476(+9,809*) 2.030(n.a.)
2022-10-03
1.789.425(+9,975*) 2.038(n.a.)
2022-10-10
1.800.602(+9,405*) 2.055(n.a.)
2022-10-17
1.814.890(+14,311*) 2.065(n.a.)
2022-10-24
1.831.233(+16,399*) 2.095(n.a.)
2022-10-31
1.851.689(+20,522*) 2.106(n.a.)
2022-11-07
1.872.459(+20,802*) 2.119(n.a.)
2022-11-14
1.894.029(+21,570*) 2.154(n.a.)
2022-11-21
1.918.070(+24,068*) 2.182(n.a.)
2022-11-28
1.945.117(+27,076*) 2.212(n.a.)
2022-12-05
1.979.614(+34,528*) 2.235(n.a.)
2022-12-12
2.019.685(+40,098*) 2.257(n.a.)
2022-12-19
2.062.384(+42,740*) 2.288(n.a.)
2022-12-28
2.094.354(+32,010*) 2.331(n.a.)
2023-01-04
2.117.094(+22,770*) 2.331(—)
2023-01-09
2.138.754(+21,685*) 2.393(n.a.)
2023-01-16
2.157.933(+19,179*) 2.437(n.a.)
2023-01-23
2.171.788(+13,880*) 2.468(n.a.)
2023-01-30
2.182.355(+10,589*) 2.477(n.a.)
2023-02-07
2.191.215(+8,882*) 2.502(n.a.)
2023-02-13
2.199.579(+8,396*) 2.513(n.a.)
2023-02-20
2.207.775(+8,220*) 2.534(n.a.)
2023-02-27
2.216.852(+9,100*) 2.542(n.a.)
2023-03-06
2.228.291(+11,439*) 2.548(n.a.)
2023-03-13
2.239.800(+11,544*) 2.560(n.a.)
2023-03-20
2.250.952(+11,152*) 2.586(n.a.)
2023-03-27
2.262.186(+11,258*) 2.662(n.a.)
2023-04-03
2.274.370(+12,202*) 2.687(n.a.)
2023-04-10
2.286.481(+12,129*) 2.695(n.a.)
2023-04-17
2.300.696(+14,242*) 2.716(n.a.)
2023-04-24
2.313.064(+12,383*) 2.736(n.a.)
2023-05-01
2.324.094(+11,063*) 2.762(n.a.)
2023-05-08
2.336.352(+12,277*) 2.792(n.a.)
2023-05-15
2.348.074(+11,739*) 2.850(n.a.)
2023-05-22
2.362.225(+14,657*) 2.893(n.a.)
2023-05-29
2.375.191(+14,371*) 2.942(n.a.)
2023-06-05
2.387.201(+12,028*) 3.001(n.a.)
2023-06-12
2.397.065(+9,883*) 3.038(n.a.)
2023-06-19
2.405.595(+8,544*) 3.077(n.a.)
2023-06-26
2.413.279(+7,702*) 3.117(n.a.)
2023-07-03
2.419.839(+6,578*) 3.138(n.a.)
2023-07-10
2.425.237(+5,417*) 3.159(n.a.)
2023-07-17
2.429.544(+4,332*) 3.172(n.a.)
2023-07-24
2.433.293(+3,764*) 3.188(n.a.)
2023-07-31
2.436.894(+3,615*) 3.219(n.a.)
2023-08-07
2.441.517(+4,645*) 3.229(n.a.)
2023-08-14
2.446.874(+5,372*) 3.249(n.a.)
2023-08-21
2.450.818(n.a.) 3.261(n.a.)
2023-08-28
2.454.300(+3,484*) 3.283(n.a.)
2023-09-04
2.457.924(+3,625*) 3.294(n.a.)
2023-09-11
2.461.379(+3,458*) 3.309(n.a.)
2023-09-18
2.464.470(+3,095*) 3.329(n.a.)
2023-09-25
2.467.468(n.a.) 3.347(n.a.)
2023-10-02
2.470.435(+2,968*) 3.361(n.a.)
2023-10-09
2.474.005(+3,571*) 3.376(n.a.)
2023-10-16
2.477.820(+3,815*) 3.393(n.a.)
2023-10-23
2.481.834(+4,018*) 3.416(n.a.)
2023-10-30
2.485.937(+3,934*) 3.445(n.a.)
2023-11-06
2.491.809(n.a.) 3.464(n.a.)
2023-11-13
2.497.753(+5,947*) 3.502(n.a.)
2023-11-20
2.505.632(+7,881*) 3.522(n.a.)
2023-11-27
2.512.440(+6,814*) 3.549(n.a.)
Ghi chú:
 • Nguồn: Báo cáo chính thức từ Bộ Y tế New Zealand[12][13]
 • Từ ngày 10 tháng 12, Bộ Y tế chỉ cập nhật vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 và chủ nhật. Trước đó, số liệu được cập nhật hàng ngày.[14]


Tháng 1 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 28 tháng 1, Bộ Y tế đã thành lập Trung tâm Điều phối Y tế Quốc gia (NHCC) để đối phó với dịch bệnh.[15] Lệnh truyền bệnh và đáng chú ý đã được ban hành để có hiệu lực từ ngày 30 tháng 1,[16] yêu cầu các học viên y tế báo cáo bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào theo Đạo luật Y tế 1956.[17]

Tháng 2 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 3 tháng 2, Chính phủ New Zealand tuyên bố rằng những du khách nước ngoài rời khỏi Trung Quốc sẽ bị từ chối nhập cảnh vào New Zealand, chỉ có công dân New Zealand và thường trú nhân và gia đình của họ được phép vào.[18] Các trường đại học yêu cầu Chính phủ miễn cho sinh viên Trung Quốc đang đi du học tại New Zealand.[19][20] Người nước ngoài rời Trung Quốc và dành ít nhất 14 ngày ở một quốc gia khác được phép vào New Zealand.[21] Lệnh cấm được gia hạn thêm tám ngày vào ngày 24 tháng 2.[22]

Vào ngày 4 tháng 2, tàu du lịch Diamond Princess đã bị chính quyền Nhật Bản kiểm dịch tại thành phố Yokohama sau khi hành khách được xác nhận có COVID-19.[23] Mười một người New Zealand đã được báo cáo là trên tàu.[24] Đến ngày 20 tháng 2, bốn hành khách New Zealand đã thử nghiệm dương tính với virus và đang được điều trị tại Nhật Bản. Hai trong số họ đã được đi du lịch trên một chuyến bay sơ tán được tổ chức bởi chính phủ Úc.[25]

Vào ngày 5 tháng 2, một chuyến bay do chính phủ điều hành bởi Air New Zealand đã đến Auckland từ Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Thành phố Vũ Hán đã bị khóa từ ngày 23 tháng 1.[26] Chuyến bay chở 193 hành khách, bao gồm 54 công dân New Zealand và 44 thường trú nhân.[27] Ba mươi lăm hành khách Úc đã được chuyển sang một chuyến bay của Úc, trong khi 157 hành khách còn lại bị cách ly trong một cơ sở quân sự tại Whangaparaoa trong 14 ngày. Các hành khách sau đó đã được phát hành vào ngày 19 tháng 2.[28]

New Zealand đã xác nhận trường hợp đầu tiên vào ngày 28 tháng 2, một công dân New Zealand ở độ tuổi 60, người gần đây đã đến thăm Iran, trở về qua Bali, Indonesia và đến New Zealand vào ngày 26 tháng 2 tại Auckland. Ông đã có hai xét nghiệm cho COVID-19 âm tính, nhưng xét nghiệm thứ ba sử dụng mẫu cụ thể hơn là dương tính. Anh được đưa vào bệnh viện thành phố Auckland.[29][30][31] New Zealand là quốc gia thứ 48 có trường hợp được xác nhận là COVID-19. Cũng trong ngày 28 tháng 2, Chính phủ đã mở rộng các hạn chế du lịch để bao gồm cả khách du lịch đến từ Iran.[32]

Tháng 3 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 4 tháng 3, một phụ nữ New Zealand ở độ tuổi 30 đã trở về từ miền bắc Italy vào ngày 25 tháng 2 đã được xác nhận là trường hợp thứ hai của virus ở New Zealand.[33] Cô đã bay đến Auckland qua Singapore, và sau đó bắt các chuyến bay nội địa đến và đi từ Palmerston North vào ngày 2 tháng 3.[34] Đối tác của cô cũng hiển thị các triệu chứng của virus, và được xác nhận là trường hợp thứ tư vào ngày 6 tháng 3.[34][35]

Vào ngày 5 tháng 3, trường hợp thứ ba được xác nhận ở New Zealand và trường hợp truyền bệnh địa phương đầu tiên đã được báo cáo. Một người đàn ông Auckland ở độ tuổi 40 đã bị nhiễm COVID-19 bởi một thành viên gia đình đã trở về từ Iran vào ngày 23 tháng 2.[36] Ba thành viên khác trong gia đình anh trước đây không khỏe. Hai thành viên gia đình đã đến New Zealand từ Iran vào ngày 23 tháng 2.[37] Vào ngày 7 tháng 3, một trường hợp thứ năm đã được công bố, một phụ nữ ở độ tuổi 40 là đối tác của vụ án thứ ba.[38][39] Một trong những thành viên gia đình đã trở về từ Iran là cha của trường hợp thứ ba, và được coi là một trường hợp có thể xảy ra.[40]

Vào ngày 6 tháng 3, Bộ Y tế cho biết tám người từ New Zealand đã là hành khách trên chuyến du thuyền từ ngày 11-21 tháng 2 của Grand Princess từ San Francisco đến Mexico và trở lại và có thể đã tiếp xúc với một trường hợp được xác nhận là COVID-19. Cả tám người đã trở về New Zealand.[41] Một người là một phụ nữ ở độ tuổi 70, đang nằm viện vì bệnh hô hấp và đã được xuất viện và được coi là một trường hợp có thể xảy ra.[40]

Vào ngày 13 tháng 3, trước lễ kỷ niệm một năm của vụ xả súng nhà thờ Hồi giáo ở thành phố Christchurch đã giết chết 51 người, một dịch vụ tưởng niệm quốc gia đã bị hủy bỏ vì lo ngại về virus này. Thủ tướng Jacinda Ardern nói rằng quyết định này là một quyết định thực tế, và nói thêm, "Chúng tôi rất buồn khi phải hủy bỏ nó, nhưng khi nhớ lại một thảm kịch khủng khiếp như vậy, chúng ta không nên tạo ra nguy cơ gây hại thêm nữa." Ngoài dịch vụ tưởng niệm, một lễ hội Auckland tôn vinh văn hóa Thái Bình Dương cũng bị hủy bỏ.[42]

Vào ngày 14 tháng 3, một trường hợp được xác nhận thứ sáu đã được công bố, một người đàn ông Auckland ở độ tuổi 60, vừa trở về từ Hoa Kỳ. Anh tự cô lập.[43]

Vào ngày 14 tháng 3, Ardern thông báo rằng, có hiệu lực từ 01:00 ngày 16 tháng 3, tất cả khách du lịch đến hoặc trở về New Zealand từ bên ngoài đất nước phải tự cách ly trong 14 ngày. Điều này áp dụng cho tất cả khách du lịch, ngay cả khi họ là công dân New Zealand, nhưng không bao gồm du lịch từ các đảo Thái Bình Dương trừ khi khách du lịch có triệu chứng. Ngoài ra, những hạn chế đã được đặt ra khi đi đến các đảo Thái Bình Dương từ New Zealand, cấm những người có dấu hiệu triệu chứng virus corona, cũng như tiếp xúc gần gũi với bệnh nhân nhiễm virus corona. Tàu du lịch sẽ bị cấm cập cảng ở New Zealand cho đến ngày 30 tháng Sáu. Ardern mô tả những điều này là một trong những "hạn chế biên giới rộng nhất và khó khăn nhất của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới".[44][45][46]

Vào ngày 15 tháng 3, hai trường hợp nữa đã được xác nhận, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở New Zealand lên tám. Trường hợp thứ bảy là một người đàn ông đi từ Úc đến Wellington. Trường hợp thứ tám là của một phụ nữ là du khách đến từ Đan Mạch đến Auckland qua Doha và sau đó là Christchurch, trước khi lái xe tới Queenstown, nơi cô bị bệnh và phải nhập viện.[47]

Vào ngày 17 tháng 3, 4 trường hợp nữa đã được xác nhận, nâng tổng số người nhiễm bệnh ở New Zealand lên 12.[48] Các trường hợp thứ 9 và thứ 10 là một người đàn ông ở Wellington và cha anh, trở về từ Hoa Kỳ. Trường hợp thứ 11 là một người đàn ông từ Dunedin, người đã trở về từ Đức.[49][50] Trường hợp thứ 12 là một học sinh trung học Dunedin, con trai của trường hợp thứ 11.[48][51]

Vào ngày 18 tháng 3, Bộ Y tế xác nhận rằng New Zealand có 8 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số lên 20. 4 trong số các trường hợp mới này là ở Auckland, 2 ở khu vực Waikato, 1 ở Christchurch và 1 tại Invercargill.[52][53]

Vào ngày 19 tháng 3, Bộ Y tế đã xác nhận thêm 8 trường hợp mới nhiễm virus corona, nâng tổng số lên 28. Hai trong số các trường hợp mới là ở Auckland, hai ở Taranaki, hai ở Southland, một ở Northland và một ở Rotorua.[54][55]

Xét nghiệm[sửa | sửa mã nguồn]

Có mối quan tâm về xét nghiệm COVID-19 chỉ được trao cho những người đã quay trở lại với các triệu chứng từ các quốc gia bị ảnh hưởng hoặc những người đã tiếp xúc với một trường hợp được xác nhận.[56] Những người có triệu chứng không phù hợp với các loại này chưa được thử nghiệm.[57][58]

Định nghĩa trường hợp của New Zealand để xét nghiệm COVID-19 từ ngày 14 tháng 3:[59]

 • triệu chứng (sốt và ho) và có tiền sử du lịch
 • triệu chứng (sốt và ho) và tiếp xúc gần với một trường hợp được xác nhận
 • nhân viên y tế bị viêm phổi
 • người được điều trị trong đơn vị trường hợp chuyên sâu cho các bệnh hô hấp nặng

Đối với các trường hợp không phù hợp với định nghĩa trường hợp này, các bác sĩ được khuyến khích sử dụng phán đoán của chính họ xem có nên kiểm tra bệnh hay không.[60]

Phản ứng[sửa | sửa mã nguồn]

Nhu cầu sử dụng khẩu trang và thuốc khử trùng tay ngày càng tăng đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt trên toàn quốc tại các siêu thị và nhà thuốc.[61][62] Sau trường hợp COVID-19 đầu tiên ở New Zealand vào ngày 28 tháng 2, khách hàng được cho là hoảng loạn khi mua vật tư tại các siêu thị Auckland.[63][64]

Một người iwi ở Wellington đã đặt một taupāruru (hạn chế) vào việc thực hành hongi, một lời chào truyền thống của người Maori, để đối phó với sự bùng phát.[65]

Một cuộc thăm dò của Utting Research được thực hiện trong khoảng 1 tháng 2 cho thấy 47% hài lòng với phản ứng của chính phủ đối với sự bùng phát COVID-19, với 34% không hài lòng và 19% không chắc chắn.[66]

Sau khi thực hiện kiểm soát biên giới mạnh mẽ hơn, SANZAAR đã tuyên bố vào ngày 14 tháng 3 rằng họ sẽ tạm dừng thi đấu trong mùa Super Rugby (có năm đội New Zealand) sau khi kết thúc trận đấu cuối tuần.[67]

Vào ngày 16 tháng 3 năm 2020, hãng hàng không quốc gia Air New Zealand tuyên bố rằng họ sẽ giảm 85% công suất đường dài và 30% nhân sự để đáp ứng với doanh thu giảm do sự bùng phát. Hãng đã đình chỉ các chuyến bay đến một số thành phố quốc tế lớn bao gồm San Francisco, Houston, Buenos Aires, Vancouver, Tokyo, Honolulu, DenpasarĐài Bắc trong khoảng thời gian từ 30 tháng 3 đến 30 tháng 6 cũng như tuyến LondonLos Angeles. Ngoài ra, dung lượng mạng trong nước sẽ giảm trong tháng 3 và tháng 4 năm 2020. Tuy nhiên, Air New Zealand sẽ duy trì đủ các chuyến bay ở nước ngoài để trả lại người New Zealand và người di tản.[68][69][70]

Vào ngày 16 tháng 3, Thủ tướng Jacinda Ardern kêu gọi tạm dừng các cuộc tụ họp công cộng hơn 500 người và cảnh báo rằng dịch bệnh có thể dẫn đến suy thoái kinh tế lớn hơn khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008.[71][72]

Vào ngày 17 tháng 3 năm 2020, Bộ trưởng Y tế David Clark tuyên bố rằng Chính phủ sẽ trục xuất khách du lịch nước ngoài, những người không tuân theo các hạn chế tự cách ly.[73] Cùng ngày hôm đó, Cục Nhập cư New Zealand đã đưa hai khách du lịch nước ngoài vào kiểm dịch bắt buộc vì bất chấp các yêu cầu của Chính phủ để tự cách ly trong hai tuần. Những khách du lịch này cũng đã được lệnh rời khỏi New Zealand sau khi cách ly.[74][75]

Vào ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson đã công bố là gói kinh doanh Covid-19 trị giá 12,1 tỷ đô la New Zealand; bao gồm 8,7 tỷ đô la New Zealand cho các doanh nghiệp và công việc, 2,8 tỷ đô la New Zealand cho hỗ trợ thu nhập, 500 triệu đô la New Zealand cho sức khỏe và gói hỗ trợ 600 triệu đô la New Zealand cho ngành hàng không và để hỗ trợ chuỗi cung ứng, điều này không bao gồm bất kỳ hỗ trợ nào cho Air New Zealand, tàu sân bay quốc gia.[76][77][78]

Vào ngày 17 tháng 3, Trường trung học Logan Park ở Dunedin đã đóng cửa trong 48 giờ sau khi một trong những học sinh của trường có kết quả dương tính với virus corona.[48][51] That same day, Jon Landau, the co-producer of the Avatar film sequels, announced that film production at the Wellington–based Stone Street Studios had been suspended in response to the coronavirus outbreak.[79]

Vào ngày 17 tháng 3, Newshub đã báo cáo rằng Lực lượng Biên phòng Úc đã đình chỉ việc hồi hương những người bị trục xuất ở New Zealand trong khoảng thời gian từ 16 tháng 3 đến 30 tháng 3 năm 2020 do sự bùng phát của virus.[80]

Vào ngày 18 tháng 3, Bộ Ngoại giao và Thương mại (MFAT) kêu gọi tất cả người dân New Zealand đi du lịch nước ngoài về nước.[81] Ngoài ra, Thủ tướng Ardern tuyên bố rằng Chính phủ New Zealand và Úc sẽ hủy các dịch vụ Ngày ANZAC dự kiến ​​được tổ chức tại Gallipoli tại Thổ Nhĩ Kỳ để đáp ứng các hạn chế đi lại và dịch COVID-19.[82][83]

Vào ngày 19 tháng 3, Hiệp hội đền đáp và dịch vụ Hoàng gia New Zealand đã thông báo rằng tất cả các dịch vụ Ngày ANZAC, dự kiến ​​vào ngày 25 tháng 4, sẽ bị hủy và bộ sưu tập anh túc đỏ bị hoãn do rủi ro sức khỏe. Điều này đánh dấu lần đầu tiên ngày Anzac không được tổ chức kể từ năm 1916.[84]

Vào ngày 19 tháng 3, chính phủ yêu cầu hủy bỏ các sự kiện trong nhà với hơn 100 người. Những biện pháp này không áp dụng cho nơi làm việc, trường học, siêu thị hoặc giao thông công cộng.[85][86]

Vào ngày 19 tháng 3, Thủ tướng Ardern tuyên bố đóng cửa biên giới New Zealand cho tất cả mọi người trừ công dân và cư dân New Zealand, sẽ có hiệu lực sau 11:59 tối ngày thứ Năm. Không giống như các hạn chế du lịch trước đây, lệnh cấm này cũng bao gồm người dân đảo Thái Bình Dương. Người New Zealand trở về sẽ được yêu cầu tự cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. Các đối tác, người giám hộ hợp pháp hoặc bất kỳ trẻ em nào đi du lịch trở về New Zealand có thể trở lại nhưng cũng cần phải tự cách ly.[87][88] Tuy nhiên, công dân Samoa và Tonga đến New Zealand vì những lý do thiết yếu, "nhân viên y tế thiết yếu" và những người tìm cách vào nước này vì lý do nhân đạo sẽ được miễn lệnh cấm du lịch.[89]

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Lỗi Lua trong Mô_đun:Medical_cases_chart tại dòng 728: attempt to index local 'key' (a number value). Tính đến ngày 19 tháng 3 năm 2020, đã có 28 trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 tại New Zealand:[91]

Không có trường hợp nào được báo cáo trong Gisborne, Hawke's Bay, Manawatu-Whanganui, Tasman, Nelson, Marlborough hoặc West Coast.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2023.
 2. ^ “Coronavirus update (live)”. ngày 4 tháng 8 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 3 tháng 8 năm 2020.
 3. ^ “No new Covid-19 diagnoses in NZ over past 24 hours, but four 'historic' cases added”. 1 News. 19 tháng 5 năm 2020. Truy cập ngày 20 tháng 5 năm 2020.
 4. ^ “3 new cases of COVID-19 and 6 historical cases”. Health.govt.nz. Ministry of Health. 23 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 9 năm 2020.
 5. ^ “Two new cases of Covid-19 reported in New Zealand today - one imported and one historical”. Radio NZ. 26 tháng 9 năm 2020. Truy cập ngày 26 tháng 9 năm 2020.
 6. ^ “3 new imported cases”. Health.govt.nz. Ministry of Health. 8 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 8 tháng 10 năm 2020.
 7. ^ “1 new case of COVID-19 in managed isolation”. Ministry of Health. 16 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 11 năm 2020.
 8. ^ “2 new cases of COVID-19 in managed isolation”. Ministry of Health. 24 tháng 11 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 11 năm 2020.
 9. ^ “6 new cases of COVID-19 in managed isolation”. Ministry of Health. 11 tháng 12 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2020.
 10. ^ Forrester, Georgia (15 tháng 12 năm 2021). “The 1pm Covid-19 updates are changing. Here is what you need to know”. Stuff.co.nz. Truy cập ngày 16 tháng 12 năm 2021.
 11. ^ Morton, Jamie (26 tháng 7 năm 2022). “Covid-19: What we've just learned about virus deaths”. New Zealand Herald. Truy cập ngày 26 tháng 7 năm 2022.
 12. ^ “Media releases - Ministry of Health”. Health.govt.nz. New Zealand Government.
 13. ^ “COVID-19 - current cases - Ministry of Health”. Health.govt.nz. New Zealand Government. 30 tháng 11 năm 2023.
 14. ^ Earley, Melanie (10 tháng 12 năm 2020). “Covid-19: No virus numbers to be released, for first time in nine months”. Stuff.co.nz. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2020.
 15. ^ “Novel coronovirus update”. ngày 27 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 16. ^ “Coronavirus: Health officials now have the power to quarantine anyone infected”. ngày 28 tháng 1 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 17. ^ “Health Act 1956 No 65 (as at ngày 30 tháng 1 năm 2020) – Schedule 1, Section B”. Pháp luật New Zealand. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2020.
 18. ^ “NZ to close doors on foreign travellers from China”. RNZ. ngày 2 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 9 tháng 2 năm 2020.
 19. ^ Elder, Vaughan (ngày 26 tháng 2 năm 2020). “Otago University ready to accept Chinese students”. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 20. ^ Forbes, Stephen (ngày 3 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: University of Auckland says Government travel bans a 'political decision'. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 21. ^ “Students stranded in China finding ways around NZ's coronavirus travel ban”. ngày 26 tháng 2 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 22. ^ “Covid-19: Travel restrictions for those coming from China extended”. ngày 24 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 23. ^ Bruek, Hilary (ngày 12 tháng 2 năm 2020). “Photos from inside the Diamond Princess cruise ship, where thousands of passengers have been quarantined for a week because of the coronavirus outbreak”. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 24. ^ “Coronavirus: New Zealanders quarantined on cruise ship won't be evacuated home”. ngày 10 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 25. ^ “Coronavirus: Two more NZ cruise ship passengers test positive”. ngày 20 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 26. ^ Lew, Linda; McCarthy, Simone; Huang, Kristin (ngày 30 tháng 1 năm 2020). “Life in the time of coronavirus: how Wuhan made it through a week in lockdown”. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 27. ^ “Air NZ mercy flight from coronavirus-stricken Wuhan, China arrives in Auckland”. ngày 5 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 28. ^ Andelane, Lana (ngày 19 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus: 157 Wuhan evacuees permitted to leave quarantine in Whangaparaoa”. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 29. ^ “Single case of COVID-19 confirmed in New Zealand”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 30. ^ Cooke, Henry; Chumko, Andre. “Coronavirus: First case of virus in New Zealand”. Stuff. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 31. ^ “New Zealand confirms case of Covid-19 coronavirus”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 28 tháng 2 năm 2020.
 32. ^ “Coronavirus: New travel restrictions for Iran announced”. ngày 28 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 33. ^ “Second Case of COVID-19 Confirmed in NZ”. ngày 4 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 4 tháng 3 năm 2020.
 34. ^ a b Hunt, Tom; Wiltshire, Laura; Williams, Katarina (ngày 4 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Second confirmed NZ case in Auckland, patient took multiple Air NZ flights”. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 35. ^ “Fourth case of COVID-19 confirmed in New Zealand”. ngày 6 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2020.
 36. ^ “Live: Coronavirus updates”. ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 37. ^ “Third case of COVID-19 confirmed in New Zealand”. Bộ Y tế. ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 38. ^ “Fifth case of COVID-19 Fits Pattern of Previous Case”. Bộ Y tế. ngày 7 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 39. ^ “Health boss announces fifth coronavirus case in NZ”. ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 40. ^ a b “No new cases of COVID-19”. Bộ Y tế. ngày 9 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 41. ^ “Precautionary warning from CDCP relating to the Grand Princess”. Bộ Y tế. ngày 6 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 42. ^ https://www.theguardian.com/world/2020/mar/14/new-zealand-cancels-christchurch-attacks-memorial-due-to-coronavirus-fears
 43. ^ “COVID-19 6th Case – Overseas Link”. Bộ Y tế. ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 44. ^ “Coronavirus: Everyone coming to New Zealand must isolate for 14 days, Prime Minister Ardern says”. Stuff (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 45. ^ “Coronavirus: Everyone travelling to NZ from overseas to self-isolate”. NZ Herald (bằng tiếng Anh). ngày 14 tháng 3 năm 2020. ISSN 1170-0777. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 46. ^ “COVID-19 (novel coronavirus) – Countries and areas of concern”. Bộ Y tế NZ (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 47. ^ “Coronavirus: Eighth case confirmed in New Zealand”. Stuff (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 48. ^ a b c Sherwood, Sam (ngày 17 tháng 3 năm 2020). “Dunedin student 12th positive coronavirus case – high school to close”. Stuff. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 49. ^ “Live: Eleven people have tested positive for coronavirus in NZ”. Stuff (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 50. ^ Henry, Dubby (ngày 17 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: What we know about NZ's 11 Covid-19 cases”. New Zealand Herald. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 51. ^ a b “Pupil tests positive, school to close”. Thời báo hằng ngày Otago. ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 52. ^ Ensor, Jamie (ngày 18 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Eight new cases in New Zealand”. Newshub. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 53. ^ “Coronavirus: Live Covid-19 updates in New Zealand and around the world”. Radio New Zealand. ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 54. ^ “Watch live: Eight new cases of coronavirus in NZ - total now 28”. New Zealand Herald (bằng tiếng Anh). ngày 18 tháng 3 năm 2020. ISSN 1170-0777. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 55. ^ “Coronavirus update: Eight further cases of Covid-19 in New Zealand”. Radio New Zealand. ngày 19 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 56. ^ jamie.morton@nzherald.co.nz @Jamienzherald, Jamie Morton Science Reporter, NZ Herald (ngày 5 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus testing: Five questions answered”. NZ Herald (bằng tiếng Anh). ISSN 1170-0777. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 57. ^ “Coronavirus tests should be available to more Kiwis”. NZ National Party (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 58. ^ “Coronavirus: Auckland mum's request to be tested for virus rejected”. Stuff (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 59. ^ “Case definition of COVID-19 infection”. Bộ Y tế NZ (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 60. ^ “PM to doctors: test more people for Covid-19”. Newsroom (bằng tiếng Anh). ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 61. ^ Clent, Danielle (ngày 1 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: 'Zero' hand sanitisers, face masks at Auckland pharmacies”. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 62. ^ “Wellington supermarket limits hand sanitiser sales to two items per customer”. ngày 18 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 63. ^ Deguara, Brittney (ngày 1 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Retailers confident of supply chain despite 'panic' buying”. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 64. ^ Deguara, Brittney (ngày 29 tháng 2 năm 2020). “Coronavirus stockpiling: Customer demand forces Auckland wholesaler to close its doors”. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 65. ^ “Coronavirus: Hongi restriction put in place at pōhiri in Wellington”. ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 66. ^ Cooke, Henry; Malpass, Luke (ngày 5 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Kiwis want more border control, don't think Govt can stop outbreak”. Truy cập ngày 5 tháng 3 năm 2020.
 67. ^ Decent, Tom (14 tháng 3 năm 2020). “All Super Rugby matches to be cancelled after Sunday's fixtures”. The Sydney Morning Herald (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 68. ^ Pelletier, Nona (ngày 16 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Air NZ halts share trading, slashes long-haul flights”. Radio New Zealand. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 69. ^ Edmunds, Susan (ngày 16 tháng 3 năm 2020). “Air New Zealand cuts long-haul capacity by 85 per cent, 'dropping 30% of staff'. Stuff.co.nz. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 70. ^ Lake, Dan (ngày 16 tháng 3 năm 2020). “Redundancies loom for Air New Zealand as it cuts capacity by 85 percent”. Newshub. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 71. ^ Moir, Jo (ngày 16 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Uncertainty over details of mass gatherings ban and stimulus package”. Radio New Zealand. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 72. ^ Walls, Jason; Cheng, Derek (ngày 16 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Gatherings of more than 500 people should be cancelled - Ardern”. New Zealand Herald. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 73. ^ “Coronavirus: David Clark vows to deport tourists flouting self-isolation requirements”. Radio New Zealand. ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 74. ^ “Two 'completely irresponsible' tourists taken into custody by INZ after failing to comply with coronavirus rules”. 1 News. ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 75. ^ Burrows, Matt (ngày 17 tháng 3 năm 2020). “COVID-19: Tourist to be deported due to lack of self-isolation plan”. Newshub. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 76. ^ Whyte, Anna (ngày 17 tháng 3 năm 2020). 'We will get through this crisis' - Govt announces $12.1 billion coronavirus rescue package”. 1 News. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 77. ^ Moir, Jo (ngày 17 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Government unveils $12.1b package to combat Covid-19 impact”. Radio New Zealand. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 78. ^ “Covid-19 NZ latest, March 17: Massive $12bn rescue package; three new cases; employers urged to send workers home”. The Spinoff. ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 79. ^ Dillane, Tom (ngày 17 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus in NZ: James Cameron's Avatar filming delayed indefinitely”. New Zealand Herald. Truy cập ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 80. ^ McCann, Mitch (ngày 17 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: COVID-19 halts Australia's deportation regime”. Newshub. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 81. ^ “Coronavirus: Call for all New Zealanders to return home”. Radio New Zealand. ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 82. ^ “Coronavirus: NZ, Australia Anzac services at Gallipoli cancelled”. Radio New Zealand. ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 83. ^ “Anzac Day services at Gallipoli cancelled”. Thời báo hằng ngày Otago. ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 84. ^ Wiltshire, Laura (ngày 19 tháng 3 năm 2020). “Anzac Day services cancelled due to coronavirus”. Stuff. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 85. ^ Clark, David (ngày 19 tháng 3 năm 2020). “Action on indoor gatherings and events to protect public health”. Beehive.govt.nz. Chính phủ New Zealand. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 86. ^ “Covid-19: No indoor gatherings of 100+ people - govt”. Radio New Zealand. ngày 19 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 87. ^ Walls, Jason. “Coronavirus: NZ shutting borders to everyone except citizens, residents - PM Jacinda Ardern”. New Zealand Herald. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 88. ^ Cooke, Henry (ngày 19 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Government shutting borders to all but citizens and residents”. Stuff. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 89. ^ Moodie, Kim (ngày 19 tháng 3 năm 2020). “Coronavirus: Who can still come in to New Zealand?”. New Zealand Herald. Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.
 90. ^ “The New Zealand Ministry of Health”.
 91. ^ “COVID-19 - current cases”. Bộ Y tế NZ (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 3 năm 2020.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]