Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Síp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Síp
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríSíp
Trường hợp đầu tiênLimassolNicosia
Ngày đầu9/3/2020
(1 tuần và 1 ngày)
Nguồn gốcÝVương quốc Anh
Trường hợp xác nhận691.252 [1]
Tử vong
1.445 [1]
Tỷ lệ tử vong0.21%
Vắc-xin
  • 670.969[1] (tổng lượt tiêm chủng)
  • 646.021[1] (tiêm chủng đủ)
  • 1.797.542[1] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của đại dịch COVID-19Síp, và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp chính hiện đại. Dữ liệu được công bố từ chính phủ Síp không bao gồm các trường hợp ở Bắc Síp.

Tính đến hết ngày 13 tháng 4 năm 2024, Síp ghi nhận 681,110 trường hợp mắc COVID-19 và 1,365 trường hợp tử vong.

Dòng thời gian

[sửa | sửa mã nguồn]
COVID-19 tại Síp  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-09 2(n.a.)
2020-03-10 2(=)
2020-03-11 6(+200%)
2020-03-12
10(+67%)
2020-03-13
21(+110%)
2020-03-14
26(+24%)
2020-03-15
33(+27%)
2020-03-16
46(+39%)
2020-03-17
49(+7%)
2020-03-18
58(+18%)
2020-03-19
67(+16%)
2020-03-20
75(+12%)
2020-03-21
84(+12%) 1
2020-03-22
95(+13%) 1(=)
2020-03-23
116(+22%) 1(=)
2020-03-24
124(+7%) 3(+200%)
2020-03-25
132(+6%) 3(=)
2020-03-26
146(+11%) 3(=)
2020-03-27
162(+11%) 6(+100%)
2020-03-28
179(+10%) 7(+17%)
2020-03-29
214(+20%) 8(+14%)
2020-03-30
230(+7%) 8(=)
2020-03-31
262(+14%) 10(+25%)
2020-04-01
320(+22%) 12(+20%)
2020-04-02
356(+11%) 12(=)
2020-04-03
396(+11%) 13(+8%)
2020-04-04
426(+8%) 14(+8%)
2020-04-05
446(+5%) 14(=)
2020-04-06
465(+4%) 14(=)
2020-04-07
494(+6%) 14(=)
2020-04-08
526(+6%) 14(=)
2020-04-09
564(+7%) 15(+7%)
2020-04-10
595(+6%) 15(=)
2020-04-11
616(+4%) 15(=)
2020-04-12
633(+3%) 16(+7%)
2020-04-13
662(+5%) 17(+6%)
2020-04-14
695(+5%) 17(=)
2020-04-15
715(+3%) 17(=)
2020-04-16
735(+3%) 17(=)
2020-04-17
750(+2.0%) 17(=)
2020-04-18
761(+1.5%) 17(=)
2020-04-19
767(+0.8%) 17(=)
2020-04-20
772(+0.7%) 17(=)
2020-04-21
784(+1.6%) 17(=)
2020-04-22
790(+0.8%) 18(+6%)
2020-04-23
795(+0.6%) 18(=)
2020-04-24
804(+1.1%) 19(+6%)
2020-04-25
810(+0.8%) 19(=)
2020-04-26
817(+0.9%) 19(=)
2020-04-27
822(+0.6%) 20(+5%)
2020-04-28
837(+1.8%) 20(=)
2020-04-29
843(+0.7%) 20(=)
2020-04-30
850(+0.8%) 20(=)
2020-05-01
857(+0.8%) 20(=)
2020-05-02
864(+0.8%) 20(=)
2020-05-03
872(+0.9%) 20(=)
2020-05-04
874(+0.23%) 20(=)
2020-05-05
878(+0.46%) 21(+5%)
2020-05-06
883(+0.57%) 21(=)
2020-05-07
889(+0.68%) 21(=)
2020-05-08
891(+0.22%) 21(=)
2020-05-09
892(+0.11%) 21(=)
2020-05-10
898(+0.67%) 22(+5%)
2020-05-11
901(+0.33%) 22(=)
2020-05-12
903(+0.22%) 23(+5%)
2020-05-13
905(+0.22%) 24(+4%)
2020-05-14
907(+0.22%) 24(=)
2020-05-15
910(+0.33%) 24(=)
2020-05-16
914(+0.44%) 24(=)
2020-05-17
916(+0.22%) 24(=)
2020-05-18
917(+0.11%) 24(=)
2020-05-19
918(+0.11%) 24(=)
2020-05-20
922(+0.44%) 24(=)
2020-05-21
923(+0.11%) 24(=)
2020-05-22
927(+0.44%) 24(=)
2020-05-23
927(=) 24(=)
2020-05-24
935(+0.86%) 24(=)
2020-05-25
937(+0.21%) 24(=)
2020-05-26
939(+0.21%) 24(=)
2020-05-27
939(=) 24(=)
2020-05-28
941(+0.21%) 24(=)
2020-05-29
942(+0.11%) 24(=)
2020-05-30
943(+0.11%) 24(=)
2020-05-31
944(+0.11%) 24(=)
2020-06-01
949(+0.53%) 24(=)
2020-06-02
952(+0.32%) 24(=)
2020-06-03
958(+0.63%) 24(=)
2020-06-04
958(=) 24(=)
2020-06-05
960(+0.21%) 24(=)
2020-06-06
960(=) 25(+4%)
2020-06-07
964(0.42%) 25(=)
2020-06-08
970(0.62%) 25(=)
2020-06-09
972(0.21%) 25(=)
2020-06-10
974(0.21%) 25(=)
2020-06-11
975(0.1%) 25(=)
2020-06-12
980(0.51%) 25(=)
2020-06-13
980(=) 25(=)
2020-06-14
983(+0.3%) 25(=)
2020-06-15
985(+0.2%) 25(=)
2020-06-16
985(=) 25(=)
2020-06-17
985(=) 25(=)
2020-06-18
985(=) 26(+4%)
2020-06-19
985(=) 26(=)
2020-06-20
985(=) 26(=)
985(=) 26(=)
2020-06-30
998(=) 19(=)
998(=) 19(=)
2020-07-10
1013(=) 19(=)
1013(=) 19(=)
2020-07-20
1038(=) 19(=)
1038(=) 19(=)
2020-07-31
1119(=) 19(=)
1119(=) 19(=)
2020-08-10
1252(=) 19(=)
1252(=) 19(=)
2020-08-20
1395(=) 20(+5.2%)
1395(=) 20(=)
2020-08-31
1488(=) 20(=)
1488(=) 20(=)
2020-09-10
1517(=) 22(+10%)
1517(=) 22(=)
2020-09-20
1600(=) 22(=)
1600(=) 22(=)
2020-09-30
1755(=) 22(=)
1755(=) 22(=)
2020-10-10
1986(=) 25(+13.6%)
1986(=) 25(=)
2020-10-15
2285(+15.0%) 25(=)
2285(=) 25(=)
2020-10-20
2839(+24.2%) 25(=)
2839(=) 25(=)
2020-10-25
3545(+24.8%) 25(=)
3545(=) 25(=)
2020-10-31
4366(22.2%) 26(+4%)
4366(=) 26(=)
2020-11-05
5333(+22.1%) 27(+3.8%)
5333(=) 27(=)
2020-11-10
6296(+18%) 29(+7.4%)
6296(=) 29(=)
2020-11-15
7178(+14.0%) 39(+34.4%)
7178(=) 39(=)
2020-11-20
8211(+14.3%) 43(+10.2%)
2020-11-21
8456(+3.0%) 43(=)
2020-11-22
8643(+14.3%) 44(+2.3%)
8643(=) 44(=)
2020-11-25
9453(+21.4%) 47(+9.3%)
9453(=) 47(=)
2020-11-28
10231(+8.2%) 49(+4.2%)
2020-11-29
10,383(+1.4%) 49(=)
2020-11-30
10,565(+1.7%) 49(=)
2020-12-01
10,883(+3.0%) 49(=)
2020-12-02
11,175(+2.7%) 52(+6.1%)
2020-12-03
11,523(+3.1%) 54(+3.8%)
11,523(=) 54(=)
2020-12-07
12,867(+11.7%) 63(+16.6%)
2020-12-08
13,286(+3.2%) 68(+7.9%)
2020-12-09
13,649(+2.7%) 70(+2.9%)
13,649(=) 70(=)
2020-12-12
14,476(+%) 75(+%)
2020-12-13
2020-12-14
15,450(+%) 82(+%)
2020-12-15
15,450(+%) 84(+%)
2020-12-16
16,190(+%) 85(+%)
2020-12-17
16,190(+%) 85(+%)
2020-12-18
16,647(+%) 85(+%)
2020-12-19
17,476(+%) 89(+%)
2020-12-20
17,718(+%) 91(+%)
2020-12-21
18,004(+%) 96(+%)
2020-12-22
18,406(+%) 101(+%)
2020-12-23
18,883(+%) 104(+%)
2020-12-24
19,316(+%) 107(+%)
2020-12-25
19,366(+%) 109(+%)
2020-12-26
19,391(+%) 111(+%)
2020-12-27
19,657(+%) 112(+%)
2020-12-28
20,408(+%) 113(+%)
2020-12-29
21,315(+%) 117(+%)
2020-12-30
22,019(+%) 119(+%)
2020-12-31
22,651(+%) 119(+%)
2021-01-01
22,818(+%) 127(+%)
2021-01-02
23,445(+%) 129(+%)
2021-01-03
23,974(+%) 131(+%)
2021-01-04
24,639(+%) 133(+%)
2021-01-05
25,208(+%) 134(+%)
2021-01-06
25,781(+%) 138(+%)
2021-01-07
26,208(+%) 140(+%)
2021-01-08
26,674(+%) 141(+%)
2021-01-09
27,011(+%) 147(+%)
2021-01-10
27,350(+%) 148(+%)
2021-01-11
27,638(+%) 153(+%)
2021-01-12
27,897(+%) 157(+%)
2021-01-13
28,124(+%) 163(+%)
2021-01-14
28,124(+%) 163(+%)
2021-01-15
28,609(+%) 166(+%)
2021-01-16
28,811(+%) 167(+%)
2021-01-17
28,968(+%) 170(+%)
2021-01-18
29,130(+%) 175(+%)
2021-01-19
29,472(+%) 176(+%)
2021-01-20
29,636(+%) 178(+%)
2022-05-30
489.963(n.a.) 1.059(n.a.)
Nguồn:


Vào ngày 9 tháng 3 năm 2020, Síp đã xác nhận hai trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên: một người đàn ông 25 tuổi ở Limassol trở về từ Ý và một chuyên gia y tế 64 tuổi từ Nicosia đã trở về từ Vương quốc Anh.[2]

Vào ngày 11 tháng 3 năm 2020, Síp đã xác nhận thêm bốn trường hợp COVID-19: hai người Síp gốc Hy Lạp đã trở về từ Vương quốc Anh một ngày trước đó và một tài xế taxi từ Paphos, có cháu trai cũng phải nhập viện.[3] Cả ba người đàn ông đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Famagusta. Trường hợp thứ tư là tự cô lập tại nhà.

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, bốn trường hợp mới đã được xác nhận: một người đã đến Vương quốc Anh và liên lạc với chính quyền sau khi phát triển các triệu chứng,[4] một người đã trở về từ Ý, một người có triệu chứng sau khi trở về từ Hy Lạp và một cá nhân trở về từ Đức không có triệu chứng.

Vào ngày 13 tháng 3 năm 2020, mười một trường hợp mới đã được xác nhận.[5] Tổng thống Nicos Anastasiades, trong một lần xuất hiện đặc biệt, đã tuyên bố đóng cửa tất cả các biên giới ngoại trừ công dân trong 15 ngày kể từ ngày 15 tháng 3.[6]

Số liệu thống kê

[sửa | sửa mã nguồn]

 

Tham khảo

[sửa | sửa mã nguồn]
  1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 19 tháng 7 năm 2024.
  2. ^ Reporter, Staff (9 tháng 3 năm 2020). “BREAKING NEWS: Two cases of coronavirus confirmed”. Cyprus Mail (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 9 tháng 3 năm 2020.
  3. ^ Shkurko, Jonathan (12 tháng 3 năm 2020). “The three men taken to Famagusta hospital 'are doing well'. Cyprus Mail (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
  4. ^ “New case of Covid-19 detected”. Cyprus Mail. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
  5. ^ “Coronavirus: New outbreaks and new measures”. PhileNews.
  6. ^ “UPDATE 1-Cyprus shuts its borders for 15 days to fight coronavirus”. Reuters. 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.