Bước tới nội dung

Đại dịch COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ
Map of provinces with confirmed (red) or suspected (blue) coronavirus cases (as of 11 March)
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríThổ Nhĩ Kỳ
Ngày đầu11 tháng 3 năm 2020 (4 năm, 4 tháng và 5 ngày)
Nguồn gốcChâu Âu
Trường hợp xác nhận17.232.066 [1]
Tử vong
102.174 [1]
Tỷ lệ tử vong0.6%
Vắc-xin
 • 57.941.051[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 53.176.961[1] (tiêm chủng đủ)
 • 152.543.341[1] (số liều đã phân bổ)

Đại dịch COVID-19 đã được xác nhận đã lan sang Thổ Nhĩ Kỳ khi trường hợp đầu tiên được xác nhận vào ngày 11 tháng 3 năm 2020 (UTC+03:00).[2]

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2023, Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận 17,232,066 trường hợp nhiễm COVID-19 và 102,174 trường hợp tử vong.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Thổ Nhĩ Kỳ  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-11 1(n.a.)
2020-03-12 1(=)
2020-03-13 5(+400%)
2020-03-14 6(+20%)
2020-03-15 18(+200%) 1(n.a.)
2020-03-16 47(+161%) 1(=)
2020-03-17 98(+109%) 2(+100%)
2020-03-18
191(+95%) 3(+50%)
2020-03-19
359(+88%) 4(+33%)
2020-03-20
670(+87%) 9(+125%)
2020-03-21
947(+41%) 21(+133%)
2020-03-22
1.236(+31%) 30(+43%)
2020-03-23
1.529(+24%) 37(+23%)
2020-03-24
1.872(+22%) 44(+19%)
2020-03-25
2.433(+30%) 59(+34%)
2020-03-26
3.629(+49%) 75(+27%)
2020-03-27
5.698(+57%) 92(+23%)
2020-03-28
7.402(+30%) 108(+17%)
2020-03-29
9.217(+25%) 131(+21%)
2020-03-30
10.827(+17%) 168(+28%)
2020-03-31
13.531(+25%) 214(+27%)
2020-04-01
15.679(+16%) 277(+29%)
2020-04-02
18.135(+16%) 356(+29%)
2020-04-03
20.921(+15%) 425(+19%)
2020-04-04
23.934(+14%) 501(+18%)
2020-04-05
27.069(+13%) 574(+15%)
2020-04-06
30.217(+12%) 649(+13%)
2020-04-07
34.109(+13%) 725(+12%)
2020-04-08
38.226(+12%) 812(+12%)
2020-04-09
42.282(+11%) 908(+12%)
2020-04-10
47.029(+11%) 1.006(+11%)
2020-04-11
52.167(+11%) 1.101(+9,4%)
2020-04-12
56.956(+9,2%) 1.198(+8,8%)
2020-04-13
61.049(+7,2%) 1.296(+8,2%)
2020-04-14
65.111(+6,7%) 1.403(+8,3%)
2020-04-15
69.392(+6,6%) 1.518(+8,2%)
2020-04-16
74.193(+6,9%) 1.643(+8,2%)
2020-04-17
78.546(+5,9%) 1.769(+7,7%)
2020-04-18
82.329(+4,8%) 1.890(+6,8%)
2020-04-19
86.306(+4,8%) 2.017(+6,7%)
2020-04-20
90.980(+5,4%) 2.140(+6,1%)
2020-04-21
95.591(+5,1%) 2.259(+5,6%)
2020-04-22
98.674(+3,2%) 2.376(+5,2%)
2020-04-23
101.790(+3,2%) 2.491(+4,8%)
2020-04-24
104.912(+3,1%) 2.600(+4,4%)
2020-04-25
107.773(+2,7%) 2.706(+4,1%)
2020-04-26
110.130(+2,2%) 2.805(+3,7%)
2020-04-27
112.261(+1,9%) 2.900(+3,4%)
2020-04-28
114.653(+2,1%) 2.992(+3,2%)
2020-04-29
117.589(+2,6%) 3.081(+3%)
2020-04-30
120.204(+2,2%) 3.174(+3%)
2020-05-01
122.392(+1,8%) 3.258(+2,6%)
2020-05-02
124.375(+1,6%) 3.336(+2,4%)
2020-05-03
126.045(+1,3%) 3.397(+1,8%)
2020-05-04
127.659(+1,3%) 3.461(+1,9%)
2020-05-05
129.491(+1,4%) 3.520(+1,7%)
2020-05-06
131.744(+1,7%) 3.584(+1,8%)
2020-05-07
133.721(+1,5%) 3.641(+1,6%)
2020-05-08
135.569(+1,4%) 3.689(+1,3%)
2020-05-09
137.115(+1,1%) 3.739(+1,4%)
2020-05-10
138.657(+1,1%) 3.786(+1,3%)
2020-05-11
139.771(+0,8%) 3.841(+1,5%)
2020-05-12
141.475(+1,2%) 3.894(+1,4%)
2020-05-13
143.114(+1,2%) 3.952(+1,5%)
2020-05-14
144.749(+1,1%) 4.007(+1,4%)
2020-05-15
146.457(+1,2%) 4.055(+1,2%)
2020-05-16
148.067(+1,1%) 4.096(+1%)
2020-05-17
149.435(+0,92%) 4.140(+1,1%)
2020-05-18
150.593(+0,77%) 4.171(+0,75%)
2020-05-19
151.615(+0,68%) 4.199(+0,67%)
2020-05-20
152.587(+0,64%) 4.222(+0,55%)
2020-05-21
153.548(+0,63%) 4.249(+0,64%)
2020-05-22
154.500(+0,62%) 4.276(+0,64%)
2020-05-23
155.686(+0,77%) 4.308(+0,75%)
2020-05-24
156.827(+0,73%) 4.340(+0,74%)
2020-05-25
157.814(+0,63%) 4.369(+0,67%)
2020-05-26
158.762(+0,6%) 4.397(+0,64%)
2020-05-27
159.797(+0,65%) 4.431(+0,77%)
2020-05-28
160.979(+0,74%) 4.461(+0,68%)
2020-05-29
162.120(+0,71%) 4.489(+0,63%)
2020-05-30
163.103(+0,61%) 4.515(+0,58%)
2020-05-31
163.942(+0,51%) 4.540(+0,55%)
2020-06-01
164.769(+0,5%) 4.563(+0,51%)
2020-06-02
165.555(+0,48%) 4.585(+0,48%)
2020-06-03
166.422(+0,52%) 4.609(+0,52%)
2020-06-04
167.410(+0,59%) 4.630(+0,46%)
2020-06-05
168.340(+0,56%) 4.648(+0,39%)
2020-06-06
169.218(+0,52%) 4.669(+0,45%)
2020-06-07
170.132(+0,54%) 4.692(+0,49%)
2020-06-08
171.121(+0,58%) 4.711(+0,4%)
2020-06-09
172.114(+0,58%) 4.729(+0,38%)
2020-06-10
173.036(+0,54%) 4.746(+0,36%)
2020-06-11
174.023(+0,57%) 4.763(+0,36%)
2020-06-12
175.218(+0,69%) 4.778(+0,31%)
2020-06-13
176.677(+0,83%) 4.792(+0,29%)
2020-06-14
178.239(+0,88%) 4.807(+0,31%)
2020-06-15
179.831(+0,89%) 4.825(+0,37%)
2020-06-16
181.298(+0,82%) 4.842(+0,35%)
2020-06-17
182.727(+0,79%) 4.861(+0,39%)
2020-06-18
184.031(+0,71%) 4.882(+0,43%)
2020-06-19
185.245(+0,66%) 4.905(+0,47%)
2020-06-20
186.493(+0,67%) 4.927(+0,45%)
2020-06-21
187.685(+0,64%) 4.950(+0,47%)
2020-06-22
188.897(+0,65%) 4.974(+0,48%)
2020-06-23
190.165(+0,67%) 5.001(+0,54%)
2020-06-24
191.657(+0,78%) 5.025(+0,48%)
2020-06-25
193.115(+0,76%) 5.046(+0,42%)
2020-06-26
194.511(+0,72%) 5.065(+0,38%)
2020-06-27
195.883(+0,71%) 5.082(+0,34%)
2020-06-28
197.239(+0,69%) 5.097(+0,3%)
2020-06-29
198.613(+0,7%) 5.115(+0,35%)
2020-06-30
199.906(+0,65%) 5.131(+0,31%)
2020-07-01
201.098(+0,6%) 5.150(+0,37%)
2020-07-02
202.284(+0,59%) 5.167(+0,33%)
2020-07-03
203.456(+0,58%) 5.186(+0,37%)
2020-07-04
204.610(+0,57%) 5.206(+0,39%)
2020-07-05
205.758(+0,56%) 5.225(+0,36%)
2020-07-06
206.844(+0,53%) 5.241(+0,31%)
2020-07-07
207.897(+0,51%) 5.260(+0,36%)
2020-07-08
208.938(+0,5%) 5.282(+0,42%)
2020-07-09
209.962(+0,49%) 5.300(+0,34%)
2020-07-10
210.965(+0,48%) 5.323(+0,43%)
2020-07-11
211.981(+0,48%) 5.344(+0,39%)
2020-07-12
212.993(+0,48%) 5.363(+0,36%)
2020-07-13
214.001(+0,47%) 5.382(+0,35%)
2020-07-14
214.993(+0,46%) 5.402(+0,37%)
2020-07-15
215.940(+0,44%) 5.419(+0,31%)
2020-07-16
216.873(+0,43%) 5.440(+0,39%)
2020-07-17
217.799(+0,43%) 5.458(+0,33%)
2020-07-18
218.717(+0,42%) 5.475(+0,31%)
2020-07-19
219.641(+0,42%) 5.491(+0,29%)
2020-07-20
220.572(+0,42%) 5.508(+0,31%)
2020-07-21
221.500(+0,42%) 5.526(+0,33%)
2020-07-22
222.402(+0,41%) 5.545(+0,34%)
2020-07-23
223.315(+0,41%) 5.563(+0,32%)
2020-07-24
224.252(+0,42%) 5.580(+0,31%)
2020-07-25
225.173(+0,41%) 5.596(+0,29%)
2020-07-26
226.100(+0,41%) 5.613(+0,3%)
2020-07-27
227.019(+0,41%) 5.630(+0,3%)
2020-07-28
227.982(+0,42%) 5.645(+0,27%)
2020-07-29
228,924[i](+0.41%) 5,659(+0.25%)
2020-07-30
229.891(+0,42%) 5.674(+0,27%)
2020-07-31
230.873(+0,43%) 5.691(+0,3%)
2020-08-01
231.869(+0,43%) 5.710(+0,33%)
2020-08-02
232.856(+0,43%) 5.728(+0,32%)
2020-08-03
233.851(+0,43%) 5.747(+0,33%)
2020-08-04
234.934(+0,46%) 5.765(+0,31%)
2020-08-05
236.112(+0,5%) 5.784(+0,33%)
2020-08-06
237.265(+0,49%) 5.798(+0,24%)
2020-08-07
238.450(+0,5%) 5.813(+0,26%)
2020-08-08
239.622(+0,49%) 5.829(+0,28%)
2020-08-09
240.804(+0,49%) 5.844(+0,26%)
2020-08-10
241.997(+0,5%) 5.858(+0,24%)
2020-08-11
243.180(+0,49%) 5.873(+0,26%)
2020-08-12
244.392(+0,5%) 5.891(+0,31%)
2020-08-13
245.635(+0,51%) 5.912(+0,36%)
2020-08-14
246.861(+0,5%) 5.934(+0,37%)
2020-08-15
248.117(+0,51%) 5.955(+0,35%)
2020-08-16
249.309(+0,48%) 5.974(+0,32%)
2020-08-17
250.542(+0,49%) 5.996(+0,37%)
2020-08-18
251.805(+0,5%) 6.016(+0,33%)
2020-08-19
253.108(+0,52%) 6.039(+0,38%)
2020-08-20
254.520(+0,56%) 6.058(+0,31%)
2020-08-21
255.723(+0,47%) 6.080(+0,36%)
2020-08-22
257.032(+0,51%) 6.102(+0,36%)
2020-08-23
258.249(+0,47%) 6.121(+0,31%)
2020-08-24
259.692(+0,56%) 6.139(+0,29%)
2020-08-25
261.194(+0,58%) 6.163(+0,39%)
2020-08-26
262.507(+0,5%) 6.183(+0,32%)
2020-08-27
263.998(+0,57%) 6.209(+0,42%)
2020-08-28
265.515(+0,57%) 6.245(+0,58%)
2020-08-29
267.064(+0,58%) 6.284(+0,62%)
2020-08-30
268.546(+0,55%) 6.326(+0,67%)
2020-08-31
270.133(+0,59%) 6.370(+0,7%)
2020-09-01
271.705(+0,58%) 6.417(+0,74%)
2020-09-02
273.301(+0,59%) 6.462(+0,7%)
2020-09-03
274.943(+0,6%) 6.511(+0,76%)
2020-09-04
276.555(+0,59%) 6.564(+0,81%)
2020-09-05
278.228(+0,6%) 6.620(+0,85%)
2020-09-06
279.806(+0,57%) 6.673(+0,8%)
2020-09-07
281.509(+0,61%) 6.730(+0,85%)
2020-09-08
283.270(+0,63%) 6.782(+0,77%)
2020-09-09
284.943(+0,59%) 6.837(+0,81%)
2020-09-10
286.455(+0,53%) 6.895(+0,85%)
2020-09-11
288.126(+0,58%) 6.951(+0,81%)
2020-09-12
289.635(+0,52%) 6.999(+0,69%)
2020-09-13
291.162(+0,53%) 7.056(+0,81%)
2020-09-14
292.878(+0,59%) 7.119(+0,89%)
2020-09-15
294.620(+0,59%) 7.186(+0,94%)
2020-09-16
296.391(+0,6%) 7.249(+0,88%)
2020-09-17
298.039(+0,56%) 7.315(+0,91%)
2020-09-18
299.810(+0,59%) 7.377(+0,85%)
2020-09-19
301.348(+0,51%) 7.445(+0,92%)
2020-09-20
302.867(+0,5%) 7.506(+0,82%)
2020-09-21
304.610(+0,58%) 7.574(+0,91%)
2020-09-22
306.302(+0,56%) 7.639(+0,86%)
2020-09-23
308.069(+0,58%) 7.711(+0,94%)
2020-09-24
309.790(+0,56%) 7.785(+0,96%)
2020-09-25
311.455(+0,54%) 7.858(+0,94%)
2020-09-26
312.966(+0,49%) 7.929(+0,9%)
2020-09-27
314.433(+0,47%) 7.997(+0,86%)
2020-09-28
315.845(+0,45%) 8.062(+0,81%)
2020-09-29
317.272(+0,45%) 8.130(+0,84%)
2020-09-30
318.663(+0,44%) 8.195(+0,8%)
2020-10-01
320.070(+0,44%) 8.262(+0,82%)
2020-10-02
321.512(+0,45%) 8.325(+0,76%)
2020-10-03
323.014(+0,47%) 8.384(+0,71%)
2020-10-04
324.443(+0,44%) 8.441(+0,68%)
2020-10-05
326.046(+0,49%) 8.498(+0,68%)
2020-10-06
327.557(+0,46%) 8.553(+0,65%)
2020-10-07
329.138(+0,48%) 8.609(+0,65%)
2020-10-08
330.753(+0,49%) 8.667(+0,67%)
2020-10-09
332.382(+0,49%) 8.722(+0,63%)
2020-10-10
334.031(+0,5%) 8.778(+0,64%)
2020-10-11
335.533(+0,45%) 8.837(+0,67%)
2020-10-12
337.147(+0,48%) 8.895(+0,66%)
2020-10-13
338.779(+0,48%) 8.957(+0,7%)
2020-10-14
340.450(+0,49%) 9.014(+0,64%)
2020-10-15
342.143(+0,5%) 9.080(+0,73%)
2020-10-16
343.955(+0,53%) 9.153(+0,8%)
2020-10-17
345.678(+0,5%) 9.224(+0,78%)
2020-10-18
347.493(+0,53%) 9.296(+0,78%)
2020-10-19
349.519(+0,58%) 9.371(+0,81%)
2020-10-20
351.413(+0,54%) 9.445(+0,79%)
2020-10-21
353.426(+0,57%) 9.513(+0,72%)
2020-10-22
355.528(+0,59%) 9.584(+0,75%)
2020-10-23
357.693(+0,61%) 9.658(+0,77%)
2020-10-24
359.784(+0,58%) 9.727(+0,71%)
2020-10-25
361.801(+0,56%) 9.799(+0,74%)
2020-10-26
363.999(+0,61%) 9.874(+0,77%)
2020-10-27
366.208(+0,61%) 9.950(+0,77%)
2020-10-28
368.513(+0,63%) 10.027(+0,77%)
2020-10-29
370.832(+0,63%) 10.099(+0,72%)
2020-10-30
373.154(+0,63%) 10.177(+0,77%)
2020-10-31
375.367(+0,59%) 10.252(+0,74%)
2020-11-01
377.473(+0,56%) 10.326(+0,72%)
2020-11-02
379.775(+0,61%) 10.402(+0,74%)
2020-11-03
382.118(+0,62%) 10.481(+0,76%)
2020-11-04
384.509(+0,63%) 10.558(+0,73%)
2020-11-05
386.820(+0,6%) 10.639(+0,77%)
2020-11-06
389.256(+0,63%) 10.722(+0,78%)
2020-11-07
391.739(+0,64%) 10.803(+0,76%)
2020-11-08
395.255(+0,9%) 10.887(+0,78%)
2020-11-09
396.831(+0,4%) 10.972(+0,78%)
2020-11-10
399.360(+0,64%) 11.059(+0,79%)
2020-11-11
402.053(+0,67%) 11.145(+0,78%)
2020-11-12
404.894(+0,71%) 11.233(+0,79%)
2020-11-13
407.939(+0,75%) 11.326(+0,83%)
2020-11-14
410.055(+0,52%) 11.418(+0,81%)
2020-11-15
414.278(+1%) 11.507(+0,78%)
2020-11-16
417.594(+0,8%) 11.601(+0,82%)
2020-11-17
421.413(+0,91%) 11.704(+0,89%)
2020-11-18
425.628(+1%) 11.820(+0,99%)
2020-11-19
430.170(+1,1%) 11.943(+1%)
2020-11-20
435.273(+1,2%) 12.084(+1,2%)
2020-11-21
440.805(+1,3%) 12.219(+1,1%)
2020-11-22
446.822(+1,4%) 12.358(+1,1%)
2020-11-23
453.535(+1,5%) 12.511(+1,2%)
2020-11-24
460.916(+1,6%) 12.672(+1,3%)
2020-11-25
489,267[ii](+6.2%) 12,840(+1.3%)
2020-11-26
518.399(+6%) 13.014(+1,4%)
2020-11-27
548.244(+5,8%) 13.191(+1,4%)
2020-11-28
578.347(+5,5%) 13.373(+1,4%)
2020-11-29
607.628(+5,1%) 13.558(+1,4%)
2020-11-30
638.817(+5,1%) 13.746(+1,4%)
2020-12-01
668.927(+4,7%) 13.936(+1,4%)
2020-12-02
700.850(+4,8%) 14.129(+1,4%)
2020-12-03
733.231(+4,6%) 14.316(+1,3%)
2020-12-04
765.967(+4,5%) 14.509(+1,3%)
2020-12-05
797.863(+4,2%) 14.705(+1,4%)
2020-12-06
828.265(+3,8%) 14.900(+1,3%)
2020-12-07
860.402(+3,9%) 15.103(+1,4%)
2020-12-08
893.600(+3,9%) 15.314(+1,4%)
2020-12-09
925.312(+3,5%) 15.531(+1,4%)
2020-12-10
1,748,567(+89%[iii]) 15,751(+1.4%)
2020-12-11
1.780.673(+1,8%) 15.977(+1,4%)
2020-12-12
1,809,809(+1.6%[iv]) 16,199(+1.4%)
2020-12-13
1.836.728(+1,5%) 16.417(+1,3%)
2020-12-14
1.866.345(+1,6%) 16.646(+1,4%)
2020-12-15
1.898.447(+1,7%) 16.881(+1,4%)
2020-12-16
1.928.165(+1,6%) 17.121(+1,4%)
2020-12-17
1.955.680(+1,4%) 17.364(+1,4%)
2020-12-18
1.982.090(+1,4%) 17.610(+1,4%)
2020-12-19
2.004.285(+1,1%) 17.851(+1,4%)
2020-12-20
2.024.601(+1%) 18.097(+1,4%)
2020-12-21
2.043.704(+0,94%) 18.351(+1,4%)
2020-12-22
2.062.960(+0,94%) 18.602(+1,4%)
2020-12-23
2.082.610(+0,95%) 18.861(+1,4%)
2020-12-24
2.100.712(+0,87%) 19.115(+1,3%)
2020-12-25
2.118.255(+0,84%) 19.371(+1,3%)
2020-12-26
2.133.373(+0,71%) 19.624(+1,3%)
2020-12-27
2.147.578(+0,67%) 19.878(+1,3%)
2020-12-28
2.162.775(+0,71%) 20.135(+1,3%)
2020-12-29
2.178.580(+0,73%) 20.388(+1,3%)
2020-12-30
2.194.272(+0,72%) 20.642(+1,2%)
2020-12-31
2.208.652(+0,66%) 20.881(+1,2%)
2021-01-01
2.220.855(+0,55%) 21.093(+1%)
2021-01-02
2.232.035(+0,5%) 21.295(+0,96%)
2021-01-03
2.241.912(+0,44%) 21.488(+0,91%)
2021-01-04
2.255.607(+0,61%) 21.685(+0,92%)
2021-01-05
2.270.101(+0,64%) 21.879(+0,89%)
2021-01-06
2.283.931(+0,61%) 22.070(+0,87%)
2021-01-07
2.296.102(+0,53%) 22.264(+0,88%)
2021-01-08
2.307.581(+0,5%) 22.450(+0,84%)
2021-01-09
2.317.118(+0,41%) 22.631(+0,81%)
2021-01-10
2.326.256(+0,39%) 22.807(+0,78%)
2021-01-11
2.336.476(+0,44%) 22.981(+0,76%)
2021-01-12
2.346.285(+0,42%) 23.152(+0,74%)
2021-01-13
2.355.839(+0,41%) 23.325(+0,75%)
2021-01-14
2.364.801(+0,38%) 23.495(+0,73%)
2021-01-15
2.373.115(+0,35%) 23.664(+0,72%)
2021-01-16
2.380.665(+0,32%) 23.832(+0,71%)
2021-01-17
2.387.101(+0,27%) 23.997(+0,69%)
2021-01-18
2.392.963(+0,25%) 24.161(+0,68%)
2021-01-19
2.399.781(+0,28%) 24.328(+0,69%)
2021-01-20
2.406.216(+0,27%) 24.487(+0,65%)
2021-01-21
2.412.505(+0,26%) 24.640(+0,62%)
2021-01-22
2.418.472(+0,25%) 24.789(+0,6%)
2021-01-23
2.424.328(+0,24%) 24.933(+0,58%)
2021-01-24
2.429.605(+0,22%) 25.073(+0,56%)
2021-01-25
2.435.247(+0,23%) 25.210(+0,55%)
2021-01-26
2.442.350(+0,29%) 25.344(+0,53%)
2021-01-27
2.449.839(+0,31%) 25.476(+0,52%)
2021-01-28
2.457.118(+0,3%) 25.605(+0,51%)
2021-01-29
2.464.030(+0,28%) 25.736(+0,51%)
2021-01-30
2.470.901(+0,28%) 25.865(+0,5%)
2021-01-31
2.477.463(+0,27%) 25.993(+0,49%)
2021-02-01
2.485.182(+0,31%) 26.117(+0,48%)
2021-02-02
2.492.977(+0,31%) 26.237(+0,46%)
2021-02-03
2.501.079(+0,32%) 26.354(+0,45%)
2021-02-04
2.508.988(+0,32%) 26.467(+0,43%)
2021-02-05
2.516.889(+0,31%) 26.577(+0,42%)
2021-02-06
2.524.786(+0,31%) 26.685(+0,41%)
2021-02-07
2.531.456(+0,26%) 26.797(+0,42%)
2021-02-08
2.539.559(+0,32%) 26.900(+0,38%)
2021-02-09
2.548.195(+0,34%) 26.998(+0,36%)
2021-02-10
2.556.837(+0,34%) 27.093(+0,35%)
2021-02-11
2.564.427(+0,3%) 27.187(+0,35%)
2021-02-12
2.572.190(+0,3%) 27.284(+0,36%)
2021-02-13
2.579.896(+0,3%) 27.377(+0,34%)
2021-02-14
2.586.183(+0,24%) 27.471(+0,34%)
2021-02-15
2.594.128(+0,31%) 27.562(+0,33%)
2021-02-16
2.602.034(+0,3%) 27.652(+0,33%)
2021-02-17
2.609.359(+0,28%) 27.738(+0,31%)
2021-02-18
2.616.600(+0,28%) 27.821(+0,3%)
2021-02-19
2.624.019(+0,28%) 27.903(+0,29%)
2021-02-20
2.631.876(+0,3%) 27.983(+0,29%)
2021-02-21
2.638.422(+0,25%) 28.060(+0,28%)
2021-02-22
2.646.526(+0,31%) 28.138(+0,28%)
2021-02-23
2.655.633(+0,34%) 28.213(+0,27%)
2021-02-24
2.665.194(+0,36%) 28.285(+0,26%)
2021-02-25
2.674.766(+0,36%) 28.358(+0,26%)
2021-02-26
2.683.971(+0,34%) 28.432(+0,26%)
2021-02-27
2.693.164(+0,34%) 28.503(+0,25%)
2021-02-28
2.701.588(+0,31%) 28.569(+0,23%)
2021-03-01
2.711.479(+0,37%) 28.638(+0,24%)
2021-03-02
2.723.316(+0,44%) 28.706(+0,24%)
2021-03-03
2.734.836(+0,42%) 28.771(+0,23%)
2021-03-04
2.746.158(+0,41%) 28.839(+0,24%)
2021-03-05
2.757.460(+0,41%) 28.901(+0,21%)
2021-03-06
2.769.230(+0,43%) 28.965(+0,22%)
2021-03-07
2.780.417(+0,4%) 29.030(+0,22%)
2021-03-08
2.793.632(+0,48%) 29.094(+0,22%)
2021-03-09
2.807.387(+0,49%) 29.160(+0,23%)
2021-03-10
2.821.943(+0,52%) 29.227(+0,23%)
2021-03-11
2.835.989(+0,5%) 29.290(+0,22%)
2021-03-12
2.850.930(+0,53%) 29.356(+0,23%)
2021-03-13
2.866.012(+0,53%) 29.421(+0,22%)
2021-03-14
2.879.390(+0,47%) 29.489(+0,23%)
2021-03-15
2.894.893(+0,54%) 29.552(+0,21%)
2021-03-16
2.911.642(+0,58%) 29.623(+0,24%)
2021-03-17
2.930.554(+0,65%) 29.696(+0,25%)
2021-03-18
2.950.603(+0,68%) 29.777(+0,27%)
2021-03-19
2.971.633(+0,71%) 29.864(+0,29%)
2021-03-20
2.992.694(+0,71%) 29.959(+0,32%)
2021-03-21
3.013.122(+0,68%) 30.061(+0,34%)
2021-03-22
3.035.338(+0,74%) 30.178(+0,39%)
2021-03-23
3.061.520(+0,86%) 30.316(+0,46%)
2021-03-24
3.091.282(+0,97%) 30.462(+0,48%)
2021-03-25
3.120.013(+0,93%) 30.619(+0,52%)
2021-03-26
3.149.094(+0,93%) 30.772(+0,5%)
2021-03-27
3.179.115(+0,95%) 30.923(+0,49%)
2021-03-28
3.208.173(+0,91%) 31.076(+0,49%)
2021-03-29
3.240.577(+1%) 31.230(+0,5%)
2021-03-30
3.277.880(+1,2%) 31.385(+0,5%)
2021-03-31
3.317.182(+1,2%) 31.537(+0,48%)
2021-04-01
3.357.988(+1,2%) 31.713(+0,56%)
2021-04-02
3.400.296(+1,3%) 31.892(+0,56%)
2021-04-03
3.445.052(+1,3%) 32.078(+0,58%)
2021-04-04
3.487.050(+1,2%) 32.263(+0,58%)
2021-04-05
3.529.601(+1,2%) 32.456(+0,6%)
2021-04-06
3.579.185(+1,4%) 32.667(+0,65%)
2021-04-07
3.633.925(+1,5%) 32.943(+0,84%)
2021-04-08
3.689.866(+1,5%) 33.201(+0,78%)
2021-04-09
3.745.657(+1,5%) 33.454(+0,76%)
2021-04-10
3.798.333(+1,4%) 33.702(+0,74%)
2021-04-11
3.849.011(+1,3%) 33.939(+0,7%)
2021-04-12
3.903.573(+1,4%) 34.182(+0,72%)
2021-04-13
3.962.760(+1,5%) 34.455(+0,8%)
2021-04-14
4.025.557(+1,6%) 34.734(+0,81%)
2021-04-15
4.086.957(+1,5%) 35.031(+0,86%)
2021-04-16
4.150.039(+1,5%) 35.320(+0,82%)
2021-04-17
4.212.645(+1,5%) 35.608(+0,82%)
2021-04-18
4.268.447(+1,3%) 35.926(+0,89%)
2021-04-19
4.323.596(+1,3%) 36.267(+0,95%)
2021-04-20
4.384.624(+1,4%) 36.613(+0,95%)
2021-04-21
4.446.591(+1,4%) 36.975(+0,99%)
2021-04-22
4.501.382(+1,2%) 37.329(+0,96%)
2021-04-23
4.550.820(+1,1%) 37.672(+0,92%)
2021-04-24
4.591.416(+0,89%) 38.011(+0,9%)
2021-04-25
4.629.969(+0,84%) 38.358(+0,91%)
2021-04-26
4.667.281(+0,81%) 38.711(+0,92%)
2021-04-27
4.710.582(+0,93%) 39.057(+0,89%)
2021-04-28
4.751.026(+0,86%) 39.398(+0,87%)
2021-04-29
4.788.700(+0,79%) 39.737(+0,86%)
2021-04-30
4.820.591(+0,67%) 40.131(+0,99%)
2021-05-01
4.849.408(+0,6%) 40.504(+0,93%)
2021-05-02
4.875.388(+0,54%) 40.844(+0,84%)
2021-05-03
4.900.121(+0,51%) 41.191(+0,85%)
2021-05-04
4.929.118(+0,59%) 41.527(+0,82%)
2021-05-05
4.955.594(+0,54%) 41.883(+0,86%)
2021-05-06
4.977.982(+0,45%) 42.187(+0,73%)
2021-05-07
4.998.089(+0,4%) 42.465(+0,66%)
2021-05-08
5.016.141(+0,36%) 42.746(+0,66%)
2021-05-09
5.031.332(+0,3%) 43.029(+0,66%)
2021-05-10
5.044.936(+0,27%) 43.311(+0,66%)
2021-05-11
5.059.433(+0,29%) 43.589(+0,64%)
2021-05-12
5.072.462(+0,26%) 43.821(+0,53%)
2021-05-13
5.083.996(+0,23%) 44.059(+0,54%)
2021-05-14
5.095.390(+0,22%) 44.301(+0,55%)
2021-05-15
5.106.862(+0,23%) 44.537(+0,53%)
2021-05-16
5.117.374(+0,21%) 44.760(+0,5%)
2021-05-17
5.127.548(+0,2%) 44.983(+0,5%)
2021-05-18
5.139.485(+0,23%) 45.186(+0,45%)
2021-05-19
5.151.038(+0,22%) 45.419(+0,52%)
2021-05-20
5.160.423(+0,18%) 45.626(+0,46%)
2021-05-21
5.169.951(+0,18%) 45.840(+0,47%)
2021-05-22
5.178.648(+0,17%) 46.071(+0,5%)
2021-05-23
5.186.487(+0,15%) 46.268(+0,43%)
2021-05-24
5.194.010(+0,15%) 46.446(+0,38%)
2021-05-25
5.203.385(+0,18%) 46.621(+0,38%)
2021-05-26
5.212.123(+0,17%) 46.787(+0,36%)
2021-05-27
5.220.549(+0,16%) 46.970(+0,39%)
2021-05-28
5.228.322(+0,15%) 47.134(+0,35%)
2021-05-29
5.235.978(+0,15%) 47.271(+0,29%)
2021-05-30
5.242.911(+0,13%) 47.405(+0,28%)
2021-05-31
5.249.404(+0,12%) 47.527(+0,26%)
2021-06-01
5.256.516(+0,14%) 47.656(+0,27%)
2021-06-02
5.263.697(+0,14%) 47.768(+0,24%)
2021-06-03
5.270.299(+0,13%) 47.882(+0,24%)
2021-06-04
5.276.468(+0,12%) 47.976(+0,2%)
2021-06-05
5.282.594(+0,12%) 48.068(+0,19%)
2021-06-06
5.287.980(+0,1%) 48.164(+0,2%)
2021-06-07
5.293.677(+0,11%) 48.255(+0,19%)
2021-06-08
5.300.236(+0,12%) 48.341(+0,18%)
2021-06-09
5.306.690(+0,12%) 48.428(+0,18%)
2021-06-10
5.313.098(+0,12%) 48.524(+0,2%)
2021-06-11
5.319.359(+0,12%) 48.593(+0,14%)
2021-06-12
5.325.435(+0,11%) 48.668(+0,15%)
2021-06-13
5.330.447(+0,09%) 48.721(+0,11%)
2021-06-14
5.336.073(+0,11%) 48.795(+0,15%)
2021-06-15
5.342.028(+0,11%) 48.879(+0,17%)
2021-06-16
5.348.249(+0,12%) 48.950(+0,15%)
2021-06-17
5.354.513(+0,12%) 49.012(+0,13%)
2021-06-18
5.359.728(+0,1%) 49.071(+0,12%)
2021-06-19
5.365.208(+0,1%) 49.122(+0,1%)
2021-06-20
5.370.299(+0,09%) 49.185(+0,13%)
2021-06-21
5.375.593(+0,1%) 49.236(+0,1%)
2021-06-22
5.381.736(+0,11%) 49.293(+0,12%)
2021-06-23
5.387.545(+0,11%) 49.358(+0,13%)
2021-06-24
5.393.248(+0,11%) 49.417(+0,12%)
2021-06-25
5.398.878(+0,1%) 49.473(+0,11%)
2021-06-26
5.404.144(+0,1%) 49.524(+0,1%)
2021-06-27
5.409.027(+0,09%) 49.576(+0,1%)
2021-06-28
5.414.310(+0,1%) 49.634(+0,12%)
2021-06-29
5.420.156(+0,11%) 49.687(+0,11%)
2021-06-30
5.425.652(+0,1%) 49.732(+0,09%)
2021-07-01
5.430.940(+0,1%) 49.774(+0,08%)
2021-07-02
5.435.831(+0,09%) 49.829(+0,11%)
2021-07-03
5.440.368(+0,08%) 49.874(+0,09%)
2021-07-04
5.444.786(+0,08%) 49.924(+0,1%)
2021-07-05
5.449.464(+0,09%) 49.959(+0,07%)
2021-07-06
5.454.763(+0,1%) 49.996(+0,07%)
2021-07-07
5.459.923(+0,09%) 50.048(+0,1%)
2021-07-08
5.465.094(+0,09%) 50.096(+0,1%)
2021-07-09
5.470.764(+0,1%) 50.155(+0,12%)
2021-07-10
5.476.294(+0,1%) 50.192(+0,07%)
2021-07-11
5.481.555(+0,1%) 50.229(+0,07%)
2021-07-12
5.486.959(+0,1%) 50.278(+0,1%)
2021-07-13
5.493.224(+0,11%) 50.324(+0,09%)
2021-07-14
5.500.131(+0,13%) 50.367(+0,09%)
2021-07-15
5.507.455(+0,13%) 50.415(+0,1%)
2021-07-16
5.514.373(+0,13%) 50.450(+0,07%)
2021-07-17
5.522.039(+0,14%) 50.488(+0,08%)
2021-07-18
5.529.719(+0,14%) 50.554(+0,13%)
2021-07-19
5.537.386(+0,14%) 50.604(+0,1%)
2021-07-20
5.546.166(+0,16%) 50.650(+0,09%)
2021-07-21
5.554.317(+0,15%) 50.709(+0,12%)
2021-07-22
5.563.903(+0,17%) 50.761(+0,1%)
2021-07-23
5.574.997(+0,2%) 50.821(+0,12%)
2021-07-24
5.587.378(+0,22%) 50.879(+0,11%)
2021-07-25
5.601.608(+0,25%) 50.934(+0,11%)
2021-07-26
5.618.417(+0,3%) 50.997(+0,12%)
2021-07-27
5.638.178(+0,35%) 51.048(+0,1%)
2021-07-28
5.660.469(+0,4%) 51.124(+0,15%)
2021-07-29
5.682.630(+0,39%) 51.184(+0,12%)
2021-07-30
5.704.713(+0,39%) 51.253(+0,13%)
2021-07-31
5.727.045(+0,39%) 51.332(+0,15%)
2021-08-01
5.747.935(+0,36%) 51.428(+0,19%)
2021-08-02
5.770.833(+0,4%) 51.519(+0,18%)
2021-08-03
5.795.665(+0,43%) 51.645(+0,24%)
2021-08-04
5.822.487(+0,46%) 51.767(+0,24%)
2021-08-05
5.846.784(+0,42%) 51.875(+0,21%)
2021-08-06
5.870.741(+0,41%) 51.976(+0,19%)
2021-08-07
5.895.841(+0,43%) 52.088(+0,22%)
2021-08-08
5.918.540(+0,39%) 52.196(+0,21%)
2021-08-09
5.942.271(+0,4%) 52.313(+0,22%)
2021-08-10
5.968.868(+0,45%) 52.437(+0,24%)
2021-08-11
5.996.224(+0,46%) 52.565(+0,24%)
2021-08-12
6.018.485(+0,37%) 52.703(+0,26%)
2021-08-13
6.039.857(+0,36%) 52.860(+0,3%)
2021-08-14
6.059.806(+0,33%) 53.005(+0,27%)
2021-08-15
6.078.653(+0,31%) 53.159(+0,29%)
2021-08-16
6.096.816(+0,3%) 53.324(+0,31%)
2021-08-17
6.118.508(+0,36%) 53.507(+0,34%)
2021-08-18
6.138.452(+0,33%) 53.675(+0,31%)
2021-08-19
6.157.772(+0,31%) 53.891(+0,4%)
2021-08-20
6.177.690(+0,32%) 54.095(+0,38%)
2021-08-21
6.197.041(+0,31%) 54.327(+0,43%)
2021-08-22
6.215.663(+0,3%) 54.533(+0,38%)
2021-08-23
6.234.520(+0,3%) 54.765(+0,43%)
2021-08-24
6.253.711(+0,31%) 54.995(+0,42%)
2021-08-25
6.273.681(+0,32%) 55.212(+0,39%)
2021-08-26
6.293.297(+0,31%) 55.469(+0,47%)
2021-08-27
6.311.637(+0,29%) 55.713(+0,44%)
2021-08-28
6.329.549(+0,28%) 55.958(+0,44%)
2021-08-29
6.346.871(+0,27%) 56.213(+0,46%)
2021-08-30
6.366.428(+0,31%) 56.458(+0,44%)
2021-08-31
6.388.321(+0,34%) 56.710(+0,45%)
2021-09-01
6.411.817(+0,37%) 57.000(+0,51%)
2021-09-02
6.435.313(+0,37%) 57.283(+0,5%)
2021-09-03
6.458.170(+0,36%) 57.559(+0,48%)
2021-09-04
6.478.203(+0,31%) 57.837(+0,48%)
2021-09-05
6.497.594(+0,3%) 58.106(+0,47%)
2021-09-06
6.518.556(+0,32%) 58.377(+0,47%)
2021-09-07
6.542.194(+0,36%) 58.651(+0,47%)
2021-09-08
6.566.108(+0,37%) 58.913(+0,45%)
2021-09-09
6.589.954(+0,36%) 59.170(+0,44%)
2021-09-10
6.613.516(+0,36%) 59.384(+0,36%)
2021-09-11
6.636.439(+0,35%) 59.643(+0,44%)
2021-09-12
6.657.791(+0,32%) 59.886(+0,41%)
2021-09-13
6.682.404(+0,37%) 60.117(+0,39%)
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-16
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-22
2021-09-23
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-01
2021-10-02
2021-10-03
2021-10-04
2021-10-05
2021-10-06
2021-10-07
2021-10-08
2021-10-09
2021-10-10
2021-10-11
2021-10-12
2021-10-13
2021-10-14
2021-10-15
2021-10-16
2021-10-17
2021-10-18
2021-10-19
2021-10-20
2021-10-21
2021-10-22
Nguồn: Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ

Notes:

 1. ^ Từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 24 tháng 11, Bộ Y tế đã không báo cáo công khai các trường hợp không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ.
 2. ^ Bắt đầu từ ngày 25 tháng 11, chính phủ bắt đầu báo cáo công khai các trường hợp không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ. Tuy nhiên, chúng không được tính vào số lần phục hồi cho đến ngày 12 tháng 12.
 3. ^ Vào ngày 10 tháng 12, chính phủ đã công bố tổng số ca bệnh lần đầu tiên được phát hiện trên cả nước kể từ ngày 28 tháng 7, khiến số ca mắc bệnh tăng vọt. Tuy nhiên, chỉ có 30.424 trường hợp mới thực sự được báo cáo vào ngày hôm đó.
 4. ^ Vào ngày 12 tháng 12, chính phủ bắt đầu báo cáo về sự hồi phục ở những bệnh nhân không có triệu chứng và có triệu chứng nhẹ, những người thường được coi là hồi phục sau 10 ngày cách ly. Số trường hợp hoạt động và hồi phục trước ngày đó chỉ được cung cấp cho những bệnh nhân có triệu chứng được theo dõi.


Tháng 1 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 24 tháng 1 năm 2020, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ đã lắp đặt camera nhiệt tại các sân bay.[3] Bộ cũng quyết định cho phép bất kỳ hành khách nào đến từ Trung Quốc để kiểm tra bổ sung và cách ly bất cứ ai cho thấy các triệu chứng của nhiễm trùng virus corona. Các buổi chiếu sau đó đã được mở rộng để bao gồm các quốc gia báo cáo nhiều trường hợp được xác nhận. Các biện pháp phòng ngừa khác trên các sân bay bao gồm súng hồng ngoại, khử trùng tại tất cả các cửa hải quan và phát các mặt nạ phẫu thuật miễn phí và tờ rơi hướng dẫn.

Vào ngày 31 tháng 1, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi một chiếc máy bay để vận chuyển 34 công dân Thổ Nhĩ Kỳ và một số người khác từ Vũ Hán. Những người khác bao gồm bảy Azeris, bảy người Gruzia và một người Albania.[4] Trung Quốc đã đặt hàng 200 triệu khẩu trang từ Thổ Nhĩ Kỳ, ngoài việc sản xuất 150 triệu khẩu trang hàng năm của Thổ Nhĩ Kỳ.[5]

Tháng 2 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Vào ngày 3 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố dừng tất cả các chuyến bay từ Trung Quốc.[6] Biên giới với Iran đã bị đóng cửa sau khi chính quyền Iran không tuân thủ lời khuyên của Thổ Nhĩ Kỳ để cách ly thành phố Qom của Iran.[7] Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quyết định dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Iran.[8]

Vào ngày 29 tháng 2, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố chấm dứt tất cả các chuyến bay đến và đi từ Ý, Hàn QuốcIraq.[9] Ngay sau đó, biên giới với Iraq cũng bị đóng cửa. Bộ cũng thành lập các bệnh viện dã chiến gần biên giới Iraq và Iran.[10]

Tháng 3 năm 2020[sửa | sửa mã nguồn]

Các thành phố Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện công việc khử trùng lớn ở những nơi công cộng và phương tiện giao thông đại chúng. Tại Istanbul, đô thị đã quyết định lắp đặt chất khử trùng tay tại các trạm của metrobus.[10]

Bộ Giáo dục Quốc gia cũng tuyên bố rằng họ đang sử dụng các chất khử trùng đặc biệt để giữ cho trường học sạch sẽ trước mối đe dọa virus. Bộ trưởng Ziya Selçuk (tr) nói rằng mọi bề mặt mở để tiếp xúc tại các trường học đang được vệ sinh, lưu ý rằng các trường dạy nghề sản xuất 100 tấn chất khử trùng hàng ngày cung cấp chất khử trùng cho các trường học.[10]

Vào đầu giờ ngày 11 tháng 3 năm 2020 (UTC+03:00), Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca tuyên bố rằng một người đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ đã nhiễm virut khi đi du lịch ở châu Âu là trường hợp virus corona đầu tiên của đất nước.[2] Bệnh nhân đã được cách ly tại một bệnh viện không được tiết lộ và các thành viên gia đình của bệnh nhân đã được theo dõi.

Bộ trưởng Ziya Selçuk (tr) tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 12 tháng 3 và thông báo rằng việc khử trùng sẽ được thực hiện ở tất cả các trường sau khi đóng cửa. Ông nói rằng chương trình giảng dạy hàng tuần sẽ được cấu trúc và hỗ trợ giáo dục và đào tạo cần thiết sẽ được EBA cung cấp trên Internet và TRT trên truyền hình, và họ đã thực hiện bất kỳ biện pháp nào cần thiết để ngăn chặn sự gián đoạn và chậm trễ trong các chương trình giáo dục.[11][12]

Vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, sau cuộc họp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và phần còn lại của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ, Thư ký báo chí İbrahim Kalın tuyên bố rằng các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học ở Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đóng cửa bắt đầu từ ngày 16 tháng 3 năm 2020 trong một tuần. Các trường đại học cũng sẽ đóng cửa trong ba tuần. Các trận đấu thể thao sẽ được chơi mà không có khán giả trong sân vận động cho đến cuối tháng Tư. Tổng thống cũng hoãn tất cả các chuyến thăm nước ngoài của ông.[13][14]

Vào ngày 13 tháng 3, Bộ trưởng Y tế Fahrettin Koca đã thông báo qua tài khoản Twitter chính thức của mình, xác nhận rằng người thân của người đầu tiên bị nhiễm COVID-19 đã bị bệnh và được theo dõi và thực hiện các biện pháp cần thiết.[15] Vào buổi tối, có ba người khác trong cùng một gia đình đã cho kết quả dương tính với virus corona, và do đó, số trường hợp được xác nhận ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tăng lên năm.[16] Đại hội đồng quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố rằng không có du khách nào được chấp nhận vào quốc hội trong khoảng thời gian từ ngày 13 đến 31 tháng 3.[17]

Vào ngày 13 tháng 3, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố quyết định dừng tất cả các chuyến bay đến và đi từ Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Na Uy, Đan Mạch, Bỉ, Thụy Điển, ÁoHà Lan bắt đầu từ Thứ Bảy lúc 08:00 sáng đến 17 tháng Tư.[18] Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Abdulhamit Gül tuyên bố rằng các cuộc họp trong tất cả các nhà tù mở và đóng cửa, việc sử dụng phòng họp gia đình và chuyển giữa các nhà tù đã bị trì hoãn trong hai tuần.[19]

Vào ngày 14 tháng 3, sau cuộc gặp giữa Tổng thống Recep Tayyip Erdoğan và Tổng thống Ailen Ilham Aliyev, hai nước tạm thời ngừng vận chuyển đường bộ và đường hàng không.[20] Cùng ngày, Thổ Nhĩ Kỳ và Gruzia đã công bố quyết định chung của họ về việc đóng cửa biên giới Sarp vào ngày 15 tháng 3.[21] Sau đó vào buổi tối, Koca thông báo rằng số trường hợp được xác nhận đã tăng lên sáu, với một người hành hương gần đây đã trở về từ Umrah có kết quả dương tính.[22]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 15 tháng 7 năm 2024.
 2. ^ a b “Turkey confirms first coronavirus patient, recently returned from Europe”. Daily Sabah. ngày 11 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2020.
 3. ^ “China virus sends shockwaves across travel sector, including in Turkey”. DailySabah. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 1 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 4. ^ Aksut, Fahri (ngày 31 tháng 1 năm 2020). “Turkish plane en route to China to airlift citizens”. www.aa.com.tr. AA. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ “Coronavirus spreads to more countries: All the latest updates”. Al Jazeera. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 6. ^ “Turkey stops all flights from China as part of coronavirus measures – Turkey News”. Hürriyet Daily News. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 2 năm 2020.
 7. ^ “Health Minister of Turkey: We advised Iranians to quarantine Qom but they didn't listen”. Iran International. ngày 5 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 8. ^ Wintour, Patrick (ngày 23 tháng 2 năm 2020). “Turkey and Pakistan close borders with Iran over coronavirus deaths”.
 9. ^ “Türkiye'nin Güney Kore, İtalya ve Irak ile gidiş-geliş tüm yolcu uçuşları durduruldu”. Sputnik Türkiye. ngày 29 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 10. ^ a b c “Turkey leading example in fight against coronavirus”. Daily Sabah (bằng tiếng Anh). ngày 8 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 10 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan eğitimde koronavirüs önlemlerine ilişkin açıklama”. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin detaylarını ve uzaktan eğitim sürecine ilişkin açıklaması”. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 13. ^ “Son dakika haberleri: Beştepe'deki corona virüs toplantısı sona erdi! Okullar tatil edildi”. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ “Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: İlk, orta ve liseler 1 hafta üniversiteler 3 hafta tatil edilecek”. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ “Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci vakayı açıkladı”. Twitter. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e yükseldi”. Sputnik. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 17. ^ “TBMM'ye Ziyaretçi Girişine İlişkin Açıklama”. Grand National Assembly of Turkey. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 18. ^ “Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan: 9 ülkeye uçuşlar durduruldu”. Anadolu Agency. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 19. ^ “Adalet Bakanı Gül: Açık ve kapalı tüm cezaevlerindeki görüşler iki hafta süreyle ertelenmiştir”. Anadolu Agency. ngày 13 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 20. ^ “Türkiye ile Azerbaycan arasında ulaşım durduruldu”. Gerçek Gündem. ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 21. ^ “Türkiye ile Gürcistan'dan Sarp Sınır Kapısı'nı geçici olarak kapatma kararı”. Sputnik. ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 22. ^ “Bakan Koca'dan son dakika corona virüs açıklaması! Türkiye'de vaka sayısı 6'ya çıktı”. Hürriyet (bằng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ). ngày 14 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.