Đại dịch COVID-19 tại Thụy Sĩ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 tại Thụy Sĩ
COVID-19 outbreak Switzerland per capita cases map.svg
Bản đồ số ca mắc trên toàn quốc
COVID-19 Outbreak Cases in Switzerland by Canton.svg
Bản đồ số ca mắc theo từng các bang (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021)[1]
  1-99 ca nhiễm
  100-499 ca nhiễm
  500-999 ca nhiễm
  1,000-2,499 ca nhiễm
  trên 2,500 ca nhiễm
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríThụy Sĩ
Trường hợp đầu tiênLugano, Ticino
Ngày đầu25 tháng 2 năm 2020
(2 năm, 4 tháng và 3 ngày)
Nguồn gốcVũ Hán, Hồ Bắc, Trung QuốcMilano, Ý
Trường hợp xác nhận3.726.615 [2]
Trường hợp hiện tại290.122
Phục hồi1.004.795[3]
Tử vong
13.822 [2]
Tỷ lệ tử vong0.37%
Vắc-xin
 • 6.087.139[2] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 6.001.621[2] (tiêm chủng đủ)
 • 15.748.036[2] (số liều đã phân bổ)
Trang web chính thức
BAG Schweiz
COVID-19 tại Thụy Sĩ  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
2020202020212021
Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-02-25 1(n.a.)
2020-02-26 2(+100%)
2020-02-27 8(+300%)
2020-02-28 13(+62%)
2020-02-29
18(+38%)
2020-03-01
22(+22%)
2020-03-02
40(+82%)
2020-03-03
55(+38%)
2020-03-04
72(+31%)
2020-03-05
102(+42%)
2020-03-06
198(+94%)
2020-03-07
254(+28%)
2020-03-08
350(+38%)
2020-03-09
369(+5,4%)
2020-03-10
480(+30%)
2020-03-11
640(+33%)
2020-03-12
858(+34%)
2020-03-13
1.139(+33%)
2020-03-14
1.359(+19%)
2020-03-15
2.217(+63%)
2020-03-16
2.353(+6,1%)
2020-03-17
2.677(+14%)
2020-03-18
3.070(+15%)
2020-03-19
3.888(+27%)
2020-03-20
4.840(+24%)
2020-03-21
6.113(+26%)
2020-03-22
7.014(+15%)
2020-03-23
8.060(+15%)
2020-03-24
8.836(+9,6%)
2020-03-25
9.765(+11%) 153(n.a.)
2020-03-26
10.714(+9,7%) 192(+25%)
2020-03-27
12.161(+14%) 231(+20%)
2020-03-28
13.213(+8,7%) 264(+14%)
2020-03-29
14.336(+8,5%) 300(+14%)
2020-03-30
15.475(+7,9%) 359(+20%)
2020-03-31
16.176(+4,5%) 433(+21%)
2020-04-01
17.139(+6%) 488(+13%)
2020-04-02
18.267(+6,6%) 536(+9,8%)
2020-04-03
19.303(+5,7%) 591(+10%)
2020-04-04
20.505(+6,2%) 666(+13%)
2020-04-05
21.100(+2,9%) 715(+7,4%)
2020-04-06
21.657(+2,6%) 756(+5,7%)
2020-04-07
22.253(+2,8%) 821(+8,6%)
2020-04-08
23.248(+4,5%) 893(+8,8%)
2020-04-09
24.046(+3,4%) 948(+6,2%)
2020-04-10
24.551(+2,1%) 1.002(+5,7%)
2020-04-11
25.107(+2,3%) 1.036(+3,4%)
2020-04-12
25.415(+1,2%) 1.106(+6,8%)
2020-04-13
25.688(+1,1%) 1.138(+2,9%)
2020-04-14
25.936(+0,97%) 1.174(+3,2%)
2020-04-15
26.336(+1,5%) 1.239(+5,5%)
2020-04-16
26.732(+1,5%) 1.281(+3,4%)
2020-04-17
27.078(+1,3%) 1.327(+3,6%)
2020-04-18
27.404(+1,2%) 1.366(+2,9%)
2020-04-19
27.740(+1,2%) 1.393(+2%)
2020-04-20
27.944(+0,74%) 1.427(+2,4%)
2020-04-21
28.063(+0,43%) 1.478(+3,6%)
2020-04-22
28.268(+0,73%) 1.509(+2,1%)
2020-04-23
28.496(+0,81%) 1.549(+2,7%)
2020-04-24
28.677(+0,64%) 1.589(+2,6%)
2020-04-25
28.894(+0,76%) 1.599(+0,63%)
2020-04-26
29.061(+0,58%) 1.607(+0,5%)
2020-04-27
29.164(+0,35%) 1.665(+3,6%)
2020-04-28
29.264(+0,34%) 1.699(+2%)
2020-04-29
29.407(+0,49%) 1.716(+1%)
2020-04-30
29.586(+0,61%) 1.737(+1,2%)
2020-05-01
29.705(+0,4%) 1.754(+0,98%)
2020-05-02
29.817(+0,38%) 1.762(+0,46%)
2020-05-03
29.905(+0,3%) 1.762(=)
2020-05-04
29.981(+0,25%) 1.784(+1,2%)
2020-05-05
30.009(+0,09%) 1.795(+0,62%)
2020-05-06
30.060(+0,17%) 1.805(+0,56%)
2020-05-07
30.126(+0,22%) 1.810(+0,28%)
2020-05-08
30.207(+0,27%) 1.823(+0,72%)
2020-05-09
30.251(+0,15%) 1.830(+0,38%)
2020-05-10
30.305(+0,18%) 1.833(+0,16%)
2020-05-11
30.344(+0,13%) 1.845(+0,65%)
2020-05-12
30.380(+0,12%) 1.867(+1,2%)
2020-05-13
30.413(+0,11%) 1.870(+0,16%)
2020-05-14
30.463(+0,16%) 1.872(+0,11%)
2020-05-15
30.514(+0,17%) 1.878(+0,32%)
2020-05-16
30.572(+0,19%) 1.879(+0,05%)
2020-05-17
30.587(+0,05%) 1.881(+0,11%)
2020-05-18
30.597(+0,03%) 1.886(+0,27%)
2020-05-19
30.618(+0,07%) 1.891(+0,27%)
2020-05-20
30.658(+0,13%) 1.892(+0,05%)
2020-05-21
30.694(+0,12%) 1.898(+0,32%)
2020-05-22
30.707(+0,04%) 1.903(+0,26%)
2020-05-23
30.725(+0,06%) 1.905(+0,11%)
2020-05-24
30.736(+0,04%) 1.906(+0,05%)
2020-05-25
30.746(+0,03%) 1.913(+0,37%)
2020-05-26
30.761(+0,05%) 1.915(+0,1%)
2020-05-27
30.776(+0,05%) 1.917(+0,1%)
2020-05-28
30.796(+0,06%) 1.919(+0,1%)
2020-05-29
30.828(+0,1%) 1.919(=)
2020-05-30
30.845(+0,06%) 1.919(=)
2020-05-31
30.862(+0,06%) 1.920(+0,05%)
2020-06-01
30.871(+0,03%) 1.920(=)
2020-06-02
30.874(+0,01%) 1.920(=)
2020-06-03
30.893(+0,06%) 1.921(+0,05%)
2020-06-04
30.913(+0,06%) 1.921(=)
2020-06-05
30.936(+0,07%) 1.921(=)
2020-06-06
30.956(+0,06%) 1.921(=)
2020-06-07
30.965(+0,03%) 1.921(=)
2020-06-08
30.972(+0,02%) 1.923(+0,1%)
2020-06-09
30.988(+0,05%) 1.934(+0,57%)
2020-06-10
31.011(+0,07%) 1.936(+0,1%)
2020-06-11
31.044(+0,11%) 1.937(+0,05%)
2020-06-12
31.063(+0,06%) 1.938(+0,05%)
2020-06-13
31.094(+0,1%) 1.938(=)
2020-06-14
31.117(+0,07%) 1.938(=)
2020-06-15
31.131(+0,04%) 1.939(+0,05%)
2020-06-16
31.154(+0,07%) 1.954(+0,77%)
2020-06-17
31.187(+0,11%) 1.956(+0,1%)
2020-06-18
31.200(+0,04%) 1.956(=)
2020-06-19
31.235(+0,11%) 1.956(=)
2020-06-20
31.243(+0,03%) 1.956(=)
2020-06-21
31.292(+0,16%) 1.956(=)
2020-06-22
31.310(+0,06%) 1.956(=)
2020-06-23
31.332(+0,07%) 1.956(=)
2020-06-24
31.376(+0,14%) 1.958(+0,1%)
2020-06-25
31.428(+0,17%) 1.958(=)
2020-06-26
31.486(+0,18%) 1.958(=)
2020-06-27
31.555(+0,22%) 1.962(+0,2%)
2020-06-28
31.617(+0,2%) 1.962(=)
2020-06-29
31.652(+0,11%) 1.962(=)
2020-06-30
31.714(+0,2%) 1.963(+0,05%)
2020-07-01
31.851(+0,43%) 1.958(−0,25%)
2020-07-02
31.967(+0,36%) 1.965(+0,36%)
2020-07-03
32.101(+0,42%) 1.965(=)
2020-07-04
32.198(+0,3%) 1.965(=)
2020-07-05
32.268(+0,22%) 1.965(=)
2020-07-06
32.315(+0,15%) 1.965(=)
2020-07-07
32.369(+0,17%) 1.966(+0,05%)
2020-07-08
32.498(+0,4%) 1.966(=)
2020-07-09
32.586(+0,27%) 1.966(=)
2020-07-10
32.690(+0,32%) 1.966(=)
2020-07-11
32.817(+0,39%) 1.968(+0,1%)
2020-07-12
32.883(+0,2%) 1.968(=)
2020-07-13
32.946(+0,19%) 1.968(=)
2020-07-14
33.016(+0,21%) 1.968(=)
2020-07-15
33.148(+0,4%) 1.968(=)
2020-07-16
33.290(+0,43%) 1.969(+0,05%)
2020-07-17
33.382(+0,28%) 1.969(=)
2020-07-18
33.492(+0,33%) 1.969(=)
2020-07-19
33.591(+0,3%) 1.969(=)
2020-07-20
33.634(+0,13%) 1.971(+0,1%)
2020-07-21
33.742(+0,32%) 1.972(+0,05%)
2020-07-22
33.883(+0,42%) 1.972(=)
2020-07-23
34.000(+0,35%) 1.975(+0,15%)
2020-07-24
34.154(+0,45%) 1.977(+0,1%)
2020-07-25
34.302(+0,43%) 1.977(=)
2020-07-26
34.412(+0,32%) 1.977(=)
2020-07-27
34.477(+0,19%) 1.701(−14%)
2020-07-28
34.609(+0,38%) 1.703(+0,12%)
2020-07-29
34.802(+0,56%) 1.703(=)
2020-07-30
35.022(+0,63%) 1.704(+0,06%)
2020-07-31
35.232(+0,6%) 1.705(+0,06%)
2020-08-01
35.412(+0,51%) 1.707(+0,12%)
2020-08-02
35.550(+0,39%) 1.707(=)
2020-08-03
35.616(+0,19%) 1.707(=)
2020-08-04
35.746(+0,37%) 1.706(−0,06%)
2020-08-05
35.927(+0,51%) 1.706(=)
2020-08-06
36.108(+0,5%) 1.709(+0,18%)
2020-08-07
36.269(+0,45%) 1.712(+0,18%)
2020-08-08
36.451(+0,5%) 1.712(=)
2020-08-09
36.603(+0,42%) 1.712(=)
2020-08-10
36.708(+0,29%) 1.712(=)
2020-08-11
36.895(+0,51%) 1.713(+0,06%)
2020-08-12
37.169(+0,74%) 1.714(+0,06%)
2020-08-13
37.403(+0,63%) 1.715(+0,06%)
2020-08-14
37.671(+0,72%) 1.716(+0,06%)
2020-08-15
37.924(+0,67%) 1.715(−0,06%)
2020-08-16
38.124(+0,53%) 1.716(+0,06%)
2020-08-17
38.252(+0,34%) 1.716(=)
2020-08-18
38.449(+0,52%) 1.717(+0,06%)
2020-08-19
38.760(+0,81%) 1.719(+0,12%)
2020-08-20
39.026(+0,69%) 1.719(=)
2020-08-21
39.332(+0,78%) 1.719(=)
2020-08-22
39.627(+0,75%) 1.720(+0,06%)
2020-08-23
39.903(+0,7%) 1.720(=)
2020-08-24
40.060(+0,39%) 1.721(+0,06%)
2020-08-25
40.262(+0,5%) 1.723(+0,12%)
2020-08-26
40.645(+0,95%) 1.723(=)
2020-08-27
41.006(+0,89%) 1.724(+0,06%)
2020-08-28
41.346(+0,83%) 1.725(+0,06%)
41.346(=) 1.725(=)
2020-09-09
45.306(+9,6%) 1.735(+0,58%)
45.306(=) 1.735(=)
2020-09-16
48.265(+6,5%) 1.755(+1,2%)
48.265(=) 1.755(=)
2020-09-23
51.101(+5,9%) 1.773(+1%)
51.101(=) 1.773(=)
2020-09-30
53.282(+4,3%) 1.783(+0,56%)
2020-10-01
2020-10-02
54.384(n.a.) 1.784(n.a.)
54.384(=) 1.784(=)
2020-10-09
60.368(+11%) 1.794(+0,56%)
60.368(=) 1.794(=)
2020-10-16
74.422(+23%) 1.823(+1,6%)
74.422(=) 1.823(=)
2020-10-19
83.159(+12%) 1.837(+0,77%)
2020-10-20
86.167(+3,6%) 1.845(+0,44%)
2020-10-21
91.763(+6,5%) 1.856(+0,6%)
2020-10-22
97.019(+5,7%) 1.867(+0,59%)
2020-10-23
103.653(+6,8%) 1.877(+0,54%)
103.653(=) 1.877(=)
2020-10-26
121.093(+17%) 1.914(+2%)
2020-10-27
127.042(+4,9%) 1.930(+0,84%)
2020-10-28
135.658(+6,8%) 2.167(+12%)
2020-10-29
145.044(+6,9%) 2.200(+1,5%)
2020-10-30
154.251(+6,3%) 2.232(+1,5%)
154.251(=) 2.232(=)
2020-11-02
176.177(+14%) 2.130(−4,6%)
2020-11-03
182.303(+3,5%) 2.201(+3,3%)
2020-11-04
192.376(+5,5%) 2.275(+3,4%)
2020-11-05
202.504(+5,3%) 2.337(+2,7%)
2020-11-06
211.913(+4,6%) 2.407(+3%)
211.913(=) 2.407(=)
2020-11-09
229.222(+8,2%) 2.576(+7%)
2020-11-10
235.202(+2,6%) 2.683(+4,2%)
2020-11-11
243.472(+3,5%) 2.769(+3,2%)
2020-11-12
250.396(+2,8%) 2.863(+3,4%)
2020-11-13
257.135(+2,7%) 2.960(+3,4%)
257.135(=) 2.960(=)
2020-11-16
269.974(+5%) 3.158(+6,7%)
2020-11-17
274.534(+1,7%) 3.300(+4,5%)
2020-11-18
280.648(+2,2%) 3.385(+2,6%)
2020-11-19
285.655(+1,8%) 3.464(+2,3%)
2020-11-20
290.601(+1,7%) 3.575(+3,2%)
290.601(=) 3.575(=)
2020-11-23
300.352(+3,4%) 3.788(+6%)
2020-11-24
304.593(+1,4%) 3.930(+3,7%)
2020-11-25
309.469(+1,6%) 4.030(+2,5%)
2020-11-26
313.978(+1,5%) 4.109(+2%)
2020-11-27
318.290(+1,4%) 4.250(+3,4%)
318.290(=) 4.250(=)
2020-11-30
327.072(+2,8%) 4.445(+4,6%)
2020-12-01
330.874(+1,2%) 4.552(+2,4%)
2020-12-02
335.660(+1,4%) 4.667(+2,5%)
2020-12-03
340.115(+1,3%) 4.747(+1,7%)
2020-12-04
344.497(+1,3%) 4.848(+2,1%)
344.497(=) 4.848(=)
2020-12-07
354.306(+2,8%) 5.024(+3,6%)
2020-12-08
358.568(+1,2%) 5.116(+1,8%)
2020-12-09
363.654(+1,4%) 5.203(+1,7%)
2020-12-10
368.695(+1,4%) 5.290(+1,7%)
2020-12-11
373.831(+1,4%) 5.396(+2%)
373.831(=) 5.396(=)
2020-12-14
384.557(+2,9%) 5.589(+3,6%)
2020-12-15
388.828(+1,1%) 5.692(+1,8%)
2020-12-16
394.453(+1,4%) 5.781(+1,6%)
2020-12-17
399.511(+1,3%) 5.883(+1,8%)
2020-12-18
403.989(+1,1%) 6.003(+2%)
403.989(=) 6.003(=)
2020-12-21
413.991(+2,5%) 6.204(+3,3%)
413.991(=) 6.204(=)
2020-12-24
428.197(+3,4%) 6.534(+5,3%)
428.197(=) 6.534(=)
2020-12-28
438.284(+2,4%) 6.778(+3,7%)
2020-12-29
438.284(=) 6.778(=)
2020-12-30
447.905(+2,2%) 7.005(+3,3%)
2020-12-31
452.296(+0,98%) 7.082(+1,1%)
452.296(=) 7.082(=)
2021-01-05
465.981(+3%) 7.369(+4,1%)
2021-01-06
2021-01-07
470.789(n.a.) 7.434(n.a.)
2021-01-08
2021-01-09
477.983(n.a.) 7.583(n.a.)
2021-01-10
2021-01-11
484.506(n.a.) 7.695(n.a.)
2021-01-12
2021-01-13
490.358(n.a.) 7.851(n.a.)
2021-01-14
492.832(+0,5%) 7.904(+0,68%)
2021-01-15
495.228(+0,49%) 7.970(+0,84%)
495.228(=) 7.970(=)
2021-01-18
499.931(+0,95%) 8.091(+1,5%)
2021-01-19
502.191(+0,45%) 8.166(+0,93%)
2021-01-20
504.918(+0,54%) 8.236(+0,86%)
2021-01-21
507.123(+0,44%) 8.283(+0,57%)
2021-01-22
509.279(+0,43%) 8.345(+0,75%)
509.279(=) 8.345(=)
2021-01-25
513.599(+0,85%) 8.430(+1%)
2021-01-26
515.483(+0,37%) 8.487(+0,68%)
2021-01-27
517.705(+0,43%) 8.545(+0,68%)
2021-01-28
519.404(+0,33%) 8.597(+0,61%)
2021-01-29
521.320(+0,37%) 8.647(+0,58%)
521.320(=) 8.647(=)
2021-02-01
525.095(+0,72%) 8.725(+0,9%)
2021-02-02
526.728(+0,31%) 8.771(+0,53%)
2021-02-03
528.524(+0,34%) 8.813(+0,48%)
2021-02-04
530.289(+0,33%) 8.836(+0,26%)
2021-02-05
531.873(+0,3%) 8.868(+0,36%)
531.873(=) 8.868(=)
2021-02-08
535.153(+0,62%) 8.918(+0,56%)
2021-02-09
536.516(+0,25%) 8.960(+0,47%)
2021-02-10
538.118(+0,3%) 8.978(+0,2%)
2021-02-11
539.474(+0,25%) 9.000(+0,25%)
2021-02-12
540.727(+0,23%) 9.031(+0,34%)
540.727(=) 9.031(=)
2021-02-15
543.207(+0,46%) 9.071(+0,44%)
2021-02-16
544.282(+0,2%) 9.106(+0,39%)
2021-02-17
545.535(+0,23%) 9.128(+0,24%)
2021-02-18
546.754(+0,22%) 9.190(+0,68%)
2021-02-19
547.775(+0,19%) 9.200(+0,11%)
547.775(=) 9.200(=)
2021-02-22
550.224(+0,45%) 9.226(+0,28%)
2021-02-23
551.355(+0,21%) 9.240(+0,15%)
2021-02-24
552.698(+0,24%) 9.256(+0,17%)
2021-02-25
553.867(+0,21%) 9.263(+0,08%)
2021-02-26
554.932(+0,19%) 9.271(+0,09%)
554.932(=) 9.271(=)
2021-03-01
557.492(+0,46%) 9.287(+0,17%)
2021-03-02
558.622(+0,2%) 9.303(+0,17%)
2021-03-03
559.845(+0,22%) 9.310(+0,08%)
2021-03-04
561.068(+0,22%) 9.319(+0,1%)
2021-03-05
562.290(+0,22%) 9.331(+0,13%)
562.290(=) 9.331(=)
2021-03-08
565.034(+0,49%) 9.347(+0,17%)
2021-03-09
566.412(+0,24%) 9.360(+0,14%)
2021-03-10
567.903(+0,26%) 9.374(+0,15%)
2021-03-11
569.312(+0,25%) 9.402(+0,3%)
2021-03-12
570.645(+0,23%) 9.413(+0,12%)
570.645(=) 9.413(=)
2021-03-15
573.815(+0,56%) 9.434(+0,22%)
2021-03-16
575.253(+0,25%) 9.453(+0,2%)
2021-03-17
577.111(+0,32%) 9.469(+0,17%)
2021-03-18
578.861(+0,3%) 9.492(+0,24%)
2021-03-19
580.609(+0,3%) 9.509(+0,18%)
580.609(=) 9.509(=)
2021-03-22
584.252(+0,63%) 9.521(+0,13%)
2021-03-23
586.096(+0,32%) 9.532(+0,12%)
2021-03-24
588.118(+0,34%) 9.552(+0,21%)
2021-03-25
590.164(+0,35%) 9.621(+0,72%)
2021-03-26
592.217(+0,35%) 9.631(+0,1%)
592.217(=) 9.631(=)
2021-03-29
596.790(+0,77%) 9.643(+0,12%)
2021-03-30
598.713(+0,32%) 9.662(+0,2%)
2021-03-31
601.124(+0,4%) 9.676(+0,14%)
2021-04-01
603.092(+0,33%) 9.708(+0,33%)
2021-04-02
605.342(+0,37%) 9.731(+0,24%)
605.342(=) 9.731(=)
2021-04-06
610.274(+0,81%) 9.751(+0,21%)
2021-04-07
612.575(+0,38%) 9.772(+0,22%)
2021-04-08
615.024(+0,4%) 9.792(+0,2%)
2021-04-09
617.543(+0,41%) 9.804(+0,12%)
617.543(=) 9.804(=)
2021-04-12
623.126(+0,9%) 9.820(+0,16%)
2021-04-13
625.367(+0,36%) 9.830(+0,1%)
2021-04-14
627.968(+0,42%) 9.844(+0,14%)
2021-04-15
630.194(+0,35%) 9.865(+0,21%)
2021-04-16
632.399(+0,35%) 9.869(+0,04%)
632.399(=) 9.869(=)
2021-04-19
637.304(+0,78%) 9.885(+0,16%)
2021-04-20
639.445(+0,34%) 9.898(+0,13%)
2021-04-21
642.131(+0,42%) 9.906(+0,08%)
2021-04-22
644.396(+0,35%) 9.948(+0,42%)
2021-04-23
646.509(+0,33%) 9.955(+0,07%)
646.509(=) 9.955(=)
2021-04-26
651.822(+0,82%) 9.971(+0,16%)
2021-04-27
653.957(+0,33%) 9.982(+0,11%)
2021-04-28
656.077(+0,32%) 10.001(+0,19%)
2021-04-29
658.143(+0,31%) 10.019(+0,18%)
2021-04-30
659.974(+0,28%) 10.027(+0,08%)
659.974(=) 10.027(=)
2021-05-03
663.952(+0,6%) 10.043(+0,16%)
2021-05-04
665.585(+0,25%) 10.056(+0,13%)
2021-05-05
667.380(+0,27%) 10.069(+0,13%)
2021-05-06
669.067(+0,25%) 10.110(+0,41%)
2021-05-07
670.613(+0,23%) 10.114(+0,04%)
670.613(=) 10.114(=)
2021-05-10
674.296(+0,55%) 10.129(+0,15%)
2021-05-11
675.671(+0,2%) 10.133(+0,04%)
2021-05-12
677.210(+0,23%) 10.137(+0,04%)
2021-05-13
2021-05-14
679.510(n.a.) 10.179(n.a.)
679.510(=) 10.179(=)
2021-05-17
682.160(+0,39%) 10.187(+0,08%)
2021-05-18
683.400(+0,18%) 10.197(+0,1%)
2021-05-19
684.954(+0,23%) 10.200(+0,03%)
2021-05-20
686.152(+0,17%) 10.216(+0,16%)
2021-05-21
687.353(+0,18%) 10.226(+0,1%)
687.353(=) 10.226(=)
2021-05-25
690.123(+0,4%) 10.239(+0,13%)
2021-05-26
691.119(+0,14%) 10.241(+0,02%)
2021-05-27
692.111(+0,14%) 10.250(+0,09%)
2021-05-28
693.023(+0,13%) 10.253(+0,03%)
693.023(=) 10.253(=)
2021-05-31
694.740(+0,25%) 10.262(+0,09%)
2021-06-01
695.496(+0,11%) 10.268(+0,06%)
2021-06-02
696.213(+0,1%) 10.268(=)
2021-06-03
696.801(+0,08%) 10.269(+0,01%)
2021-06-04
697.292(+0,07%) 10.272(+0,03%)
697.292(=) 10.272(=)
2021-06-07
698.369(+0,15%) 10.284(+0,12%)
2021-06-08
698.798(+0,06%) 10.288(+0,04%)
2021-06-09
699.339(+0,08%) 10.295(+0,07%)
2021-06-10
699.697(+0,05%) 10.301(+0,06%)
2021-06-11
700.051(+0,05%) 10.304(+0,03%)
Nguồn: BAG Schweiz

Bao gồm các trường hợp và tử vong ở Công quốc Liechtenstein.

Số tử vong thấp hơn vào năm 2020-07-27 là của BAG Schweiz.


Sự bùng phát coronavirus 2019 đã được xác nhận đã lan sang Thụy Sĩ vào ngày 25 tháng 2 năm 2020 khi trường hợp đầu tiên của COVID-19 được xác nhận sau khi bùng phát COVID-19 ở Ý. Một người đàn ông 70 tuổi ở bang Ticino nói tiếng Ý giáp biên giới Ý, đã thử nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Người đàn ông trước đây đã đến thăm Milano.[4][5] Sau đó, nhiều trường hợp liên quan đến các cụm ở Ý đã được phát hiện ở nhiều bang bao gồm Basel-City, Zürich và Graubünden.[6][7][8] Nhiều trường hợp bị cô lập không liên quan đến cụm Ý cũng được xác nhận.

Vào ngày 28 tháng 2, Hội đồng Liên bang đã tuyên bố cấm ngay lập tức tất cả các sự kiện công cộng và tư nhân liên quan đến hơn 1000 người tham gia, vì đây là một trong những nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của nhiễm COVID-19. Hơn nữa, các sự kiện từ 150 trở lên bây giờ cần sự cho phép của liên bang. (SwissWatch) Nhiều sự kiện nổi bật đã bị hủy bao gồm Geneva Motor Show, với sự tham dự của 660.000 người vào năm 2018, Bern Carnival và Basel Carnival.

Tính đến ngày 12 tháng 3 năm 2020, đã có 858 trường hợp được xác nhận tại Thụy Sĩ.

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, trong số các quốc gia có ít nhất một triệu công dân, Thụy Sĩ có tỷ lệ mắc coronavirus dương tính cao thứ 8 trên thế giới với 1,307,201 trường hợp trên một triệu người.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ “Cas d'infection au Sars-CoV-2 en Suisse” (bằng tiếng Pháp). Tribune de Genève. ngày 18 tháng 3 năm 2020. Lưu trữ bản gốc ngày 19 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 8 năm 2020.
 2. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 28 tháng 6 năm 2022.
 3. ^ “Sars-CoV-2-Infektionsfälle in der Schweiz”. tdg.ch. Truy cập ngày 17 tháng 10 năm 2020.[liên kết hỏng]
 4. ^ “Erster bestätigter Fall in der Schweiz” (bằng tiếng Đức). Blick. ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 5. ^ “BREAKING: Switzerland confirms first case of coronavirus”. The Local. ngày 25 tháng 2 năm 2020.
 6. ^ “Coronavirus cases spreading in Switzerland”. Swissinfo (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 7. ^ “Informationen zum Coronavirus”. www.gr.ch. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2020.
 8. ^ “Swiss coronavirus cases rise to nine as children placed in precautionary quarantine”. Reuters (bằng tiếng Anh). ngày 27 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2020.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]