Đại dịch COVID-19 tại Trinidad và Tobago

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đại dịch COVID-19 năm 2020 tại Trinidad và Tobago
Dịch bệnhCOVID-19
Chủng virusSARS-CoV-2
Vị tríTrinidad và Tobago
Trường hợp đầu tiênTrinidad và Tobago
Ngày đầu12 tháng 3 năm 2020 (3 năm và 10 ngày)
Nguồn gốcThụy Sĩ
Trường hợp xác nhận189.918 [1]
Trường hợp hiện tại129
Phục hồi181.621
Tử vong
4.355 [1]
Tỷ lệ tử vong2.29%
Vắc-xin
 • 753.588[1] (tổng lượt tiêm chủng)
 • 716.898[1] (tiêm chủng đủ)
 • 1.580.898[1] (số liều đã phân bổ)

Bài viết này ghi lại các tác động của Đại dịch COVID-19 tại Trinidad và Tobago và có thể không bao gồm tất cả các phản ứng và biện pháp hiện thời.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

COVID-19 tại Trinidad và Tobago  ()
     Tử vong        Hồi phục        Đang điều trị
202020202021202120222022
Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5Thg 6Thg 6Thg 7Thg 7Thg 8Thg 8Thg 9Thg 9Thg 10Thg 10Thg 11Thg 11Thg 12Thg 12
Thg 1Thg 1Thg 2Thg 2Thg 3Thg 3Thg 4Thg 4Thg 5Thg 5
15 ngày gần nhất15 ngày gần nhất
Ngày
Ca nhiễm
Tử vong
2020-03-12 1(n.a.) 0(n.a.)
2020-03-13 1(=) 0(n.a.)
2020-03-14 2(+100%) 0(n.a.)
2020-03-15
4(+100%) 0(n.a.)
2020-03-16
5(+25%) 0(n.a.)
2020-03-17
7(+40%) 0(n.a.)
2020-03-18
9(+29%) 0(n.a.)
2020-03-19
9(=) 0(n.a.)
2020-03-20
9(=) 0(n.a.)
2020-03-21
49(+444%) 0(n.a.)
2020-03-22
50(+2%) 0(n.a.)
2020-03-23
51(+2%) 0(n.a.)
2020-03-24
57(+12%) 0(n.a.)
2020-03-25
60(+5,3%) 0(n.a.)
2020-03-26
65(+8,3%) 1(n.a.)
2020-03-27
66(+1,5%) 2(+100%)
2020-03-28
76(+15%) 3(+50%)
2020-03-29
78(+2,6%) 3(=)
2020-03-30
85(+9%) 3(=)
2020-03-31
89(+4,7%) 4(+33%)
2020-04-01
90(+1,1%) 5(+25%)
2020-04-02
97(+7,8%) 6(+20%)
2020-04-03
100(+3,1%) 6(=)
2020-04-04
103(+3%) 6(=)
2020-04-05
105(+1,9%) 7(+17%)
2020-04-06
105(=) 8(+14%)
2020-04-07
107(+1,9%) 8(=)
2020-04-08
107(=) 8(=)
2020-04-09
109(+1,9%) 8(=)
2020-04-10
109(=) 8(=)
2020-04-11
112(+2,8%) 8(=)
2020-04-12
113(+0,89%) 8(=)
2020-04-13
113(=) 8(=)
2020-04-14
113(=) 8(=)
2020-04-15
114(+0,88%) 8(=)
2020-04-16
114(=) 8(=)
2020-04-17
114(=) 8(=)
2020-04-18
114(=) 8(=)
2020-04-19
114(=) 8(=)
2020-04-20
114(=) 8(=)
2020-04-21
115(+0,88%) 8(=)
2020-04-22
115(=) 8(=)
2020-04-23
115(=) 8(=)
2020-04-24
115(=) 8(=)
2020-04-25
115(=) 8(=)
2020-04-26
116(+0,87%) 8(=)
2020-04-27
116(=) 8(=)
2020-04-28
116(=) 8(=)
2020-04-29
116(=) 8(=)
2020-04-30
116(=) 8(=)
2020-05-01
116(=) 8(=)
2020-05-02
116(=) 8(=)
2020-05-03
116(=) 8(=)
2020-05-04
116(=) 8(=)
2020-05-05
116(=) 8(=)
2020-05-06
116(=) 8(=)
2020-05-07
116(=) 8(=)
2020-05-08
116(=) 8(=)
2020-05-09
116(=) 8(=)
2020-05-10
116(=) 8(=)
2020-05-11
116(=) 8(=)
2020-05-12
116(=) 8(=)
2020-05-13
116(=) 8(=)
2020-05-14
116(=) 8(=)
2020-05-15
116(=) 8(=)
2020-05-16
116(=) 8(=)
2020-05-17
116(=) 8(=)
2020-05-18
116(=) 8(=)
2020-05-19
116(=) 8(=)
2020-05-20
116(=) 8(=)
2020-05-21
116(=) 8(=)
2020-05-22
116(=) 8(=)
2020-05-23
116(=) 8(=)
2020-05-24
116(=) 8(=)
2020-05-25
116(=) 8(=)
2020-05-26
116(=) 8(=)
2020-05-27
116(=) 8(=)
2020-05-28
116(=) 8(=)
2020-05-29
116(=) 8(=)
2020-05-30
117(+0,86%) 8(=)
2020-05-31
117(=) 8(=)
2020-06-01
117(=) 8(=)
2020-06-02
117(=) 8(=)
2020-06-03
117(=) 8(=)
2020-06-04
117(=) 8(=)
2020-06-05
117(=) 8(=)
2020-06-06
117(=) 8(=)
2020-06-07
117(=) 8(=)
2020-06-08
117(=) 8(=)
2020-06-09
117(=) 8(=)
2020-06-10
117(=) 8(=)
2020-06-11
117(=) 8(=)
2020-06-12
117(=) 8(=)
2020-06-13
117(=) 8(=)
2020-06-14
123(+5,1%) 8(=)
2020-06-15
123(=) 8(=)
2020-06-16
123(=) 8(=)
2020-06-17
123(=) 8(=)
2020-06-18
123(=) 8(=)
2020-06-19
123(=) 8(=)
2020-06-20
123(=) 8(=)
2020-06-21
123(=) 8(=)
2020-06-22
123(=) 8(=)
2020-06-23
123(=) 8(=)
2020-06-24
123(=) 8(=)
2020-06-25
123(=) 8(=)
2020-06-26
124(+0,81%) 8(=)
2020-06-27
126(+1,6%) 8(=)
2020-06-28
126(=) 8(=)
2020-06-29
126(=) 8(=)
2020-06-30
130(+3,2%) 8(=)
2020-07-01
130(=) 8(=)
2020-07-02
130(=) 8(=)
2020-07-03
130(=) 8(=)
2020-07-04
130(=) 8(=)
2020-07-05
133(+2,3%) 8(=)
2020-07-06
133(=) 8(=)
2020-07-07
133(=) 8(=)
2020-07-08
133(=) 8(=)
2020-07-09
133(=) 8(=)
2020-07-09
133(=) 8(=)
2020-07-10
133(=) 8(=)
2020-07-11
133(=) 8(=)
2020-07-12
133(=) 8(=)
2020-07-13
133(=) 8(=)
2020-07-14
133(=) 8(=)
2020-07-15
133(=) 8(=)
2020-07-16
133(=) 8(=)
2020-07-17
136(+2,3%) 8(=)
2020-07-18
137(+0,74%) 8(=)
2020-07-19
137(=) 8(=)
2020-07-20
137(=) 8(=)
2020-07-21
139(+1,5%) 8(=)
2020-07-22
141(+1,4%) 8(=)
2020-07-23
141(=) 8(=)
2020-07-24
142(+0,71%) 8(=)
2020-07-25
147(+3,5%) 8(=)
2020-07-26
147(=) 8(=)
2020-07-27
148(+0,68%) 8(=)
2020-07-28
154(+4,1%) 8(=)
2020-07-29
156(+1,3%) 8(=)
2020-07-30
164(+5,1%) 8(=)
2020-07-31
169(+3%) 8(=)
2020-08-01
173(+2,4%) 8(=)
2020-08-02
182(+5,2%) 8(=)
2020-08-03
182(=) 8(=)
2020-08-04
194(+6,6%) 8(=)
2020-08-05
199(+2,6%) 8(=)
2020-08-06
210(+5,5%) 8(=)
2020-08-07
225(+7,1%) 8(=)
2020-08-08
275(+22%) 8(=)
2020-08-09
279(+1,5%) 8(=)
2020-08-10
281(+0,72%) 8(=)
2020-08-11
295(+5%) 8(=)
2020-08-12
326(+11%) 8(=)
2020-08-13
404(+24%) 8(=)
2020-08-14
426(+5,4%) 10(+25%)
2020-08-15
497(+17%) 10(=)
2020-08-16
552(+11%) 11(+10%)
2020-08-17
588(+6,5%) 12(+9,1%)
2020-08-18
629(+7%) 12(=)
2020-08-19
686(+9,1%) 12(=)
2020-08-20
767(+12%) 12(=)
2020-08-21
864(+13%) 12(=)
2020-08-22
930(+7,6%) 13(+8,3%)
2020-08-23
1.007(+8,3%) 14(+7,7%)
2020-08-24
1.099(+9,1%) 15(+7,1%)
2020-08-25
1.252(+14%) 15(=)
2020-08-26
1.411(+13%) 15(=)
2020-08-27
1.476(+4,6%) 15(=)
2020-08-28
1.554(+5,3%) 19(+27%)
2020-08-29
1.645(+5,9%) 19(=)
2020-08-30
1.691(+2,8%) 21(+11%)
2020-08-31
1.759(+4%) 22(+4,8%)
2020-09-01
1.797(+2,2%) 27(+23%)
2020-09-02
1.920(+6,8%) 28(+3,7%)
2020-09-03
1.984(+3,3%) 29(+3,6%)
2020-09-04
2.040(+2,8%) 31(+6,9%)
2020-09-05
2.230(+9,3%) 33(+6,5%)
2020-09-06
2.250(+0,9%) 34(+3%)
2020-09-07
2.277(+1,2%) 37(+8,8%)
2020-09-08
2.391(+5%) 39(+5,4%)
2020-09-09
2.588(+8,2%) 39(=)
2020-09-10
2.698(+4,3%) 43(+10%)
2020-09-11
2.825(+4,7%) 50(+16%)
2020-09-12
2.993(+5,9%) 51(+2%)
2020-09-13
3.042(+1,6%) 53(+3,9%)
2020-09-14
3.141(+3,3%) 55(+3,8%)
2020-09-15
3.223(+2,6%) 56(+1,8%)
2020-09-16
3.327(+3,2%) 58(+3,6%)
2020-09-17
3.434(+3,2%) 60(+3,4%)
2020-09-18
3.651(+6,3%) 60(=)
2020-09-19
3.853(+5,5%) 61(+1,7%)
2020-09-20
3.901(+1,2%) 65(+6,6%)
2020-09-21
3.945(+1,1%) 65(=)
2020-09-22
4.026(+2,1%) 65(=)
2020-09-23
4.136(+2,7%) 67(+3,1%)
2020-09-24
4.235(+2,4%) 67(=)
2020-09-25
4.277(+0,99%) 70(+4,5%)
2020-09-26
4.312(+0,82%) 70(=)
2020-09-27
4.362(+1,2%) 71(+1,4%)
2020-09-28
4.386(+0,55%) 72(+1,4%)
2020-09-29
4.463(+1,8%) 74(+2,8%)
2020-09-30
4.531(+1,5%) 76(+2,7%)
2020-10-01
4.570(+0,86%) 76(=)
2020-10-02
4.629(+1,3%) 76(=)
2020-10-03
4.715(+1,9%) 79(+3,9%)
2020-10-04
4.763(+1%) 81(+2,5%)
2020-10-05
4.767(+0,08%) 82(+1,2%)
2020-10-06
4.846(+1,7%) 83(+1,2%)
2020-10-07
4.886(+0,83%) 84(+1,2%)
2020-10-08
4.963(+1,6%) 86(+2,4%)
2020-10-09
5.021(+1,2%) 89(+3,5%)
2020-10-10
5.043(+0,44%) 90(+1,1%)
2020-10-11
5.101(+1,2%) 90(=)
2020-10-12
5.116(+0,29%) 92(+2,2%)
2020-10-13
5.127(+0,22%) 93(+1,1%)
2020-10-14
5.154(+0,53%) 93(=)
2020-10-15
5.194(+0,78%) 93(=)
2020-10-16
5.241(+0,9%) 95(+2,2%)
2020-10-17
5.281(+0,76%) 95(=)
2020-10-18
5.297(+0,3%) 96(+1,1%)
2020-10-19
5.298(+0,02%) 97(+1%)
2020-10-20
5.333(+0,66%) 98(+1%)
2020-10-21
5.392(+1,1%) 101(+3,1%)
2020-10-22
5.446(+1%) 103(+2%)
2020-10-23
5.487(+0,75%) 104(+0,97%)
2020-10-24
5.503(+0,29%) 105(+0,96%)
2020-10-25
5.511(+0,15%) 105(=)
2020-10-26
5.535(+0,44%) 106(+0,95%)
2020-10-27
5.568(+0,6%) 106(=)
2020-10-28
5.594(+0,47%) 107(+0,94%)
2020-10-29
5.636(+0,75%) 107(=)
2020-10-30
5.668(+0,57%) 107(=)
2020-10-31
5.692(+0,42%) 108(+0,93%)
2020-11-01
5.704(+0,21%) 109(+0,93%)
2020-11-02
5.704(=) 109(=)
2020-11-03
5.744(+0,7%) 110(+0,92%)
2020-11-04
5.754(+0,17%) 110(=)
2020-11-05
5.774(+0,35%) 111(+0,91%)
2020-11-06
5.789(+0,26%) 111(=)
2020-11-07
5.838(+0,85%) 111(=)
2020-11-08
5.849(+0,19%) 111(=)
2020-11-09
5.849(=) 111(=)
2020-11-10
5.880(+0,53%) 111(=)
2020-11-11
5.904(+0,41%) 111(=)
2020-11-12
5.930(+0,44%) 111(=)
2020-11-13
5.980(+0,84%) 111(=)
2020-11-14
6.077(+1,6%) 112(+0,9%)
2020-11-15
6.080(+0,05%) 112(=)
2020-11-16
6.096(+0,26%) 112(=)
2020-11-17
6.135(+0,64%) 113(+0,89%)
2020-11-18
6.180(+0,73%) 113(=)
2020-11-19
6.233(+0,86%) 113(=)
2020-11-20
6.261(+0,45%) 113(=)
2020-11-21
6.324(+1%) 115(+1,8%)
2020-11-22
6.450(+2%) 115(=)
2020-11-23
6.475(+0,39%) 115(=)
2020-11-24
6.488(+0,2%) 115(=)
2020-11-25
6.503(+0,23%) 116(+0,87%)
2020-11-26
6.570(+1%) 116(=)
2020-11-27
6.586(+0,24%) 118(+1,7%)
2020-11-28
6.630(+0,67%) 118(=)
2020-11-29
6.660(+0,45%) 120(+1,7%)
2020-11-30
6.669(+0,14%) 120(=)
2020-12-01
6.685(+0,24%) 120(=)
2020-12-02
6.704(+0,28%) 121(+0,83%)
2020-12-03
6.725(+0,31%) 121(=)
2020-12-04
6.735(+0,15%) 121(=)
2020-12-05
6.751(+0,24%) 122(+0,83%)
2020-12-06
6.767(+0,24%) 122(=)
2020-12-07
6.775(+0,12%) 122(=)
2020-12-08
6.808(+0,49%) 122(=)
2020-12-09
6.833(+0,37%) 122(=)
2020-12-10
6.833(=) 122(=)
2020-12-11
6.852(+0,28%) 122(=)
2020-12-12
6.864(+0,18%) 122(=)
2020-12-13
6.879(+0,22%) 122(=)
2020-12-14
6.885(+0,09%) 123(+0,82%)
2020-12-15
6.900(+0,22%) 123(=)
2020-12-16
6.917(+0,25%) 123(=)
2020-12-17
6.940(+0,33%) 123(=)
2020-12-18
6.955(+0,22%) 123(=)
2020-12-19
6.974(+0,27%) 123(=)
2020-12-20
7.000(+0,37%) 123(=)
2020-12-21
7.012(+0,17%) 125(+1,6%)
2020-12-22
7.024(+0,17%) 125(=)
2020-12-23
7.071(+0,67%) 125(=)
2020-12-24
7.089(+0,25%) 125(=)
2020-12-25
7.097(+0,11%) 125(=)
2020-12-26
7.104(+0,1%) 125(=)
2020-12-27
7.112(+0,11%) 125(=)
2020-12-28
7.115(+0,04%) 125(=)
2020-12-29
7.127(+0,17%) 125(=)
2020-12-30
7.132(+0,07%) 126(+0,8%)
2020-12-31
7.150(+0,25%) 127(+0,79%)
2021-01-01
7.158(+0,11%) 127(=)
2021-01-02
7.162(+0,06%) 127(=)
2021-01-03
7.168(+0,08%) 127(=)
2021-01-04
7.178(+0,14%) 127(=)
2021-01-05
7.186(+0,11%) 127(=)
2021-01-06
7.196(+0,14%) 127(=)
2021-01-07
7.210(+0,19%) 127(=)
2021-01-08
7.219(+0,12%) 127(=)
2021-01-09
7.244(+0,35%) 128(+0,79%)
2021-01-10
7.265(+0,29%) 128(=)
2021-01-11
7.273(+0,11%) 128(=)
2021-01-12
7.286(+0,18%) 128(=)
2021-01-13
7.305(+0,26%) 129(+0,78%)
2021-01-14
7.320(+0,21%) 130(+0,78%)
2021-01-15
7.343(+0,31%) 130(=)
2021-01-16
7.370(+0,37%) 131(+0,77%)
2021-01-17
7.393(+0,31%) 132(+0,76%)
2021-01-18
7.399(+0,08%) 132(=)
2021-01-19
7.415(+0,22%) 132(=)
2021-01-20
7.430(+0,2%) 133(+0,76%)
2021-01-21
7.450(+0,27%) 133(=)
2021-01-22
7.456(+0,08%) 133(=)
2021-01-23
7.462(+0,08%) 134(+0,75%)
2021-01-24
7.473(+0,15%) 134(=)
2021-01-25
7.490(+0,23%) 134(=)
2021-01-26
7.496(+0,08%) 134(=)
2021-01-27
7.509(+0,17%) 134(=)
2021-01-28
7.520(+0,15%) 134(=)
2021-01-29
7.533(+0,17%) 134(=)
2021-01-30
7.542(+0,12%) 134(=)
2021-01-31
7.554(+0,16%) 134(=)
2021-02-01
7.566(+0,16%) 134(=)
2021-02-02
7.578(+0,16%) 134(=)
2021-02-03
7.586(+0,11%) 134(=)
2021-02-04
7.607(+0,28%) 135(+0,75%)
2021-02-05
7.607(=) 135(=)
2021-02-06
7.612(+0,07%) 135(=)
2021-02-07
7.616(+0,05%) 135(=)
2021-02-08
7.616(=) 135(=)
2021-02-09
7.617(+0,01%) 136(+0,74%)
2021-02-10
7.631(+0,18%) 136(=)
2021-02-11
7.632(+0,01%) 136(=)
2021-02-12
7.637(+0,07%) 137(+0,74%)
2021-02-13
7.642(+0,07%) 138(+0,73%)
2021-02-14
7.642(=) 138(=)
2021-02-15
7.646(+0,05%) 138(=)
2021-02-16
7.656(+0,13%) 138(=)
2021-02-17
7.663(+0,09%) 138(=)
2021-02-18
7.666(+0,04%) 138(=)
2021-02-19
7.666(=) 139(+0,72%)
2021-02-20
7.676(+0,13%) 139(=)
2021-02-21
7.680(+0,05%) 139(=)
2021-02-22
7.682(+0,03%) 139(=)
2021-02-23
7.686(+0,05%) 139(=)
2021-02-24
7.690(+0,05%) 139(=)
2021-02-25
7.697(+0,09%) 139(=)
2021-02-26
7.704(+0,09%) 139(=)
2021-02-27
7.705(+0,01%) 139(=)
2021-02-28
7.713(+0,1%) 139(=)
2021-03-01
7.716(+0,04%) 139(=)
2021-03-02
7.717(+0,01%) 139(=)
2021-03-03
7.723(+0,08%) 139(=)
2021-03-04
7.727(+0,05%) 139(=)
2021-03-05
7.729(+0,03%) 139(=)
2021-03-06
7.732(+0,04%) 139(=)
2021-03-07
7.736(+0,05%) 139(=)
2021-03-08
7.736(=) 140(+0,72%)
2021-03-09
7.736(=) 140(=)
2021-03-10
7.743(+0,09%) 140(=)
2021-03-11
7.753(+0,13%) 140(=)
2021-03-12
7.759(+0,08%) 140(=)
2021-03-13
7.769(+0,13%) 140(=)
2021-03-14
7.783(+0,18%) 140(=)
2021-03-15
7.788(+0,06%) 140(=)
2021-03-16
7.790(+0,03%) 140(=)
2021-03-17
7.807(+0,22%) 140(=)
2021-03-18
7.812(+0,06%) 140(=)
2021-03-19
7.821(+0,12%) 140(=)
2021-03-20
7.839(+0,23%) 140(=)
2021-03-21
7.855(+0,2%) 140(=)
2021-03-22
7.861(+0,08%) 140(=)
2021-03-23
7.865(+0,05%) 140(=)
2021-03-24
7.903(+0,48%) 141(+0,71%)
2021-03-25
7.924(+0,27%) 141(=)
2021-03-26
7.939(+0,19%) 141(=)
2021-03-27
7.954(+0,19%) 142(+0,71%)
2021-03-28
7.977(+0,29%) 142(=)
2021-03-29
7.986(+0,11%) 142(=)
2021-03-30
8.004(+0,23%) 142(=)
2021-03-31
8.026(+0,27%) 142(=)
2021-04-01
8.072(+0,57%) 145(+2,1%)
2021-04-02
8.116(+0,55%) 145(=)
2021-04-03
8.136(+0,25%) 145(=)
2021-04-04
8.178(+0,52%) 145(=)
2021-04-05
8.192(+0,17%) 145(=)
2021-04-06
8.214(+0,27%) 145(=)
2021-04-07
8.235(+0,26%) 145(=)
2021-04-08
8.276(+0,5%) 145(=)
2021-04-09
8.323(+0,57%) 145(=)
2021-04-10
8.382(+0,71%) 146(+0,69%)
2021-04-11
8.404(+0,26%) 146(=)
2021-04-12
8.441(+0,44%) 146(=)
2021-04-13
8.511(+0,83%) 146(=)
2021-04-14
8.596(+1%) 148(+1,4%)
2021-04-15
8.678(+0,95%) 150(+1,4%)
2021-04-16
8.742(+0,74%) 150(=)
2021-04-17
8.806(+0,73%) 150(=)
2021-04-18
8.940(+1,5%) 153(+2%)
2021-04-19
8.964(+0,27%) 154(+0,65%)
2021-04-20
9.135(+1,9%) 157(+1,9%)
2021-04-21
9.216(+0,89%) 157(=)
2021-04-22
9.383(+1,8%) 157(=)
2021-04-23
9.487(+1,1%) 157(=)
2021-04-24
9.592(+1,1%) 158(+0,64%)
2021-04-25
9.676(+0,88%) 159(+0,63%)
2021-04-26
9.796(+1,2%) 159(=)
2021-04-27
9.947(+1,5%) 161(+1,3%)
2021-04-28
10.170(+2,2%) 163(+1,2%)
2021-04-29
10.498(+3,2%) 165(+1,2%)
2021-04-30
10.824(+3,1%) 169(+2,4%)
2021-05-01
11.072(+2,3%) 171(+1,2%)
2021-05-02
11.313(+2,2%) 174(+1,8%)
2021-05-03
11.471(+1,4%) 179(+2,9%)
2021-05-04
11.706(+2%) 185(+3,4%)
2021-05-05
12.105(+3,4%) 189(+2,2%)
2021-05-06
12.396(+2,4%) 191(+1,1%)
2021-05-07
12.720(+2,6%) 196(+2,6%)
2021-05-08
13.122(+3,2%) 203(+3,6%)
2021-05-09
13.355(+1,8%) 211(+3,9%)
2021-05-10
13.454(+0,74%) 215(+1,9%)
2021-05-11
13.802(+2,6%) 224(+4,2%)
2021-05-12
14.417(+4,5%) 235(+4,9%)
2021-05-13
14.814(+2,8%) 256(+8,9%)
2021-05-14
15.379(+3,8%) 265(+3,5%)
2021-05-15
15.899(+3,4%) 276(+4,2%)
2021-05-16
16.255(+2,2%) 285(+3,3%)
2021-05-17
16.549(+1,8%) 294(+3,2%)
2021-05-18
17.150(+3,6%) 317(+7,8%)
2021-05-19
17.669(+3%) 331(+4,4%)
2021-05-20
18.227(+3,2%) 341(+3%)
2021-05-21
18.935(+3,9%) 348(+2,1%)
2021-05-22
19.444(+2,7%) 365(+4,9%)
2021-05-23
20.017(+2,9%) 375(+2,7%)
2021-05-24
20.267(+1,2%) 390(+4%)
2021-05-25
20.897(+3,1%) 408(+4,6%)
2021-05-26
21.461(+2,7%) 425(+4,2%)
2021-05-27
21.987(+2,5%) 440(+3,5%)
2021-05-28
22.620(+2,9%) 458(+4,1%)
2021-05-29
23.001(+1,7%) 470(+2,6%)
2021-05-30
23.638(+2,8%) 479(+1,9%)
2021-05-31
23.909(+1,1%) 495(+3,3%)
2021-06-01
24.314(+1,7%) 507(+2,4%)
2021-06-02
24.726(+1,7%) 523(+3,2%)
2021-06-03
25.272(+2,2%) 537(+2,7%)
2021-06-04
25.801(+2,1%) 556(+3,5%)
2021-06-05
26.192(+1,5%) 564(+1,4%)
2021-06-06
26.410(+0,83%) 577(+2,3%)
2021-06-07
26.799(+1,5%) 589(+2,1%)
2021-06-08
27.079(+1%) 599(+1,7%)
2021-06-09
27.533(+1,7%) 616(+2,8%)
2021-06-10
27.806(+0,99%) 630(+2,3%)
2021-06-11
28.106(+1,1%) 644(+2,2%)
2021-06-12
28.422(+1,1%) 656(+1,9%)
2021-06-13
28.723(+1,1%) 670(+2,1%)
2021-06-14
28.982(+0,9%) 677(+1%)
2021-06-15
29.309(+1,1%) 686(+1,3%)
2021-06-16
29.606(+1%) 695(+1,3%)
2021-06-17
29.956(+1,2%) 699(+0,58%)
2021-06-18
30.183(+0,76%) 713(+2%)
2021-06-19
30.513(+1,1%) 732(+2,7%)
2021-06-20
30.619(+0,35%) 737(+0,68%)
2021-06-21
30.767(+0,48%) 747(+1,4%)
2021-06-22
30.982(+0,7%) 761(+1,9%)
2021-06-23
31.207(+0,73%) 768(+0,92%)
2021-06-24
31.429(+0,71%) 775(+0,91%)
2021-06-25
31.775(+1,1%) 791(+2,1%)
2021-06-26
32.069(+0,93%) 800(+1,1%)
2021-06-27
32.198(+0,4%) 817(+2,1%)
2021-06-28
32.343(+0,45%) 822(+0,61%)
2021-06-29
32.528(+0,57%) 833(+1,3%)
2021-06-30
32.793(+0,81%) 847(+1,7%)
2021-07-01
33.029(+0,72%) 857(+1,2%)
2021-07-02
33.153(+0,38%) 866(+1,1%)
2021-07-03
33.313(+0,48%) 879(+1,5%)
2021-07-04
33.428(+0,35%) 892(+1,5%)
2021-07-05
33.555(+0,38%) 899(+0,78%)
2021-07-06
33.805(+0,75%) 903(+0,44%)
2021-07-07
33.920(+0,34%) 918(+1,7%)
2021-07-08
34.241(+0,95%) 923(+0,54%)
2021-07-09
34.402(+0,47%) 930(+0,76%)
2021-07-10
34.577(+0,51%) 935(+0,54%)
2021-07-11
34.765(+0,54%) 937(+0,21%)
2021-07-12
34.822(+0,16%) 941(+0,43%)
2021-07-13
35.046(+0,64%) 952(+1,2%)
2021-07-14
35.236(+0,54%) 963(+1,2%)
2021-07-15
35.428(+0,54%) 969(+0,62%)
2021-07-16
35.679(+0,71%) 982(+1,3%)
2021-07-17
35.914(+0,66%) 990(+0,81%)
2021-07-18
36.017(+0,29%) 992(+0,2%)
2021-07-19
36.198(+0,5%) 998(+0,6%)
2021-07-20
36.354(+0,43%) 1.000(+0,2%)
2021-07-21
36.626(+0,75%) 1.003(+0,3%)
2021-07-22
36.884(+0,7%) 1.018(+1,5%)
2021-07-23
37.065(+0,49%) 1.026(+0,79%)
2021-07-24
37.365(+0,81%) 1.032(+0,58%)
2021-07-25
37.554(+0,51%) 1.039(+0,68%)
2021-07-26
37.663(+0,29%) 1.043(+0,38%)
2021-07-27
37.771(+0,29%) 1.048(+0,48%)
2021-07-28
38.014(+0,64%) 1.056(+0,76%)
2021-07-29
38.247(+0,61%) 1.057(+0,09%)
2021-07-30
38.557(+0,81%) 1.070(+1,2%)
2021-07-31
38.811(+0,66%) 1.077(+0,65%)
2021-08-01
38.930(+0,31%) 1.084(+0,65%)
2021-08-02
39.039(+0,28%) 1.092(+0,74%)
2021-08-03
39.162(+0,32%) 1.101(+0,82%)
2021-08-04
39.345(+0,47%) 1.110(+0,82%)
2021-08-05
39.577(+0,59%) 1.117(+0,63%)
2021-08-06
39.835(+0,65%) 1.123(+0,54%)
2021-08-07
40.104(+0,68%) 1.129(+0,53%)
2021-08-08
40.233(+0,32%) 1.137(+0,71%)
2021-08-09
40.361(+0,32%) 1.139(+0,18%)
2021-08-10
40.574(+0,53%) 1.144(+0,44%)
2021-08-11
40.889(+0,78%) 1.151(+0,61%)
2021-08-12
41.207(+0,78%) 1.159(+0,7%)
2021-08-13
41.528(+0,78%) 1.167(+0,69%)
2021-08-14
41.676(+0,36%) 1.173(+0,51%)
2021-08-15
41.866(+0,46%) 1.180(+0,6%)
2021-08-16
41.955(+0,21%) 1.188(+0,68%)
2021-08-17
42.233(+0,66%) 1.196(+0,67%)
2021-08-18
42.427(+0,46%) 1.200(+0,33%)
2021-08-19
42.582(+0,37%) 1.208(+0,67%)
2021-08-20
42.839(+0,6%) 1.215(+0,58%)
2021-08-21
42.962(+0,29%) 1.219(+0,33%)
2021-08-22
43.033(+0,17%) 1.225(+0,49%)
2021-08-23
43.145(+0,26%) 1.237(+0,98%)
2021-08-24
43.344(+0,46%) 1.244(+0,57%)
2021-08-25
43.538(+0,45%) 1.252(+0,64%)
2021-08-26
43.750(+0,49%) 1.258(+0,48%)
2021-08-27
43.999(+0,57%) 1.267(+0,72%)
2021-08-28
44.296(+0,68%) 1.274(+0,55%)
2021-08-29
44.481(+0,42%) 1.278(+0,31%)
2021-08-30
44.606(+0,28%) 1.285(+0,55%)
2021-08-31
44.847(+0,54%) 1.291(+0,47%)
2021-09-01
44.957(+0,25%) 1.302(+0,85%)
2021-09-02
45.061(+0,23%) 1.311(+0,69%)
2021-09-03
45.300(+0,53%) 1.318(+0,53%)
2021-09-04
45.487(+0,41%) 1.325(+0,53%)
2021-09-05
45.714(+0,5%) 1.330(+0,38%)
2021-09-06
45.824(+0,24%) 1.336(+0,45%)
2021-09-07
46.013(+0,41%) 1.342(+0,45%)
2021-09-08
46.283(+0,59%) 1.348(+0,45%)
2021-09-09
46.553(+0,58%) 1.350(+0,15%)
2021-09-10
46.735(+0,39%) 1.359(+0,67%)
2021-09-11
46.995(+0,56%) 1.368(+0,66%)
2021-09-12
47.130(+0,29%) 1.376(+0,58%)
2021-09-13
47.208(+0,17%) 1.381(+0,36%)
2021-09-14
47.363(+0,33%) 1.386(+0,36%)
2021-09-15
47.653(+0,61%) 1.391(+0,36%)
2021-09-16
47.925(+0,57%) 1.397(+0,43%)
2021-09-17
48.143(+0,45%) 1.405(+0,57%)
2021-09-18
48.400(+0,53%) 1.413(+0,57%)
2021-09-19
48.523(+0,25%) 1.416(+0,21%)
2021-09-20
48.629(+0,22%) 1.422(+0,42%)
2021-09-21
48.826(+0,41%) 1.426(+0,28%)
2021-09-22
49.111(+0,58%) 1.432(+0,42%)
2021-09-23
49.442(+0,67%) 1.437(+0,35%)
2021-09-24
49.688(+0,5%) 1.441(+0,28%)
2021-09-25
49.822(+0,27%) 1.451(+0,69%)
2021-09-26
49.949(+0,25%) 1.457(+0,41%)
2021-09-27
50.055(+0,21%) 1.464(+0,48%)
2021-09-28
50.229(+0,35%) 1.466(+0,14%)
2021-09-29
50.459(+0,46%) 1.474(+0,55%)
2021-09-30
50.709(+0,5%) 1.482(+0,54%)
2021-10-01
50.903(+0,38%) 1.489(+0,47%)
2021-10-02
51.084(+0,36%) 1.500(+0,74%)
2021-10-03
51.243(+0,31%) 1.505(+0,33%)
2021-10-04
51.387(+0,28%) 1.508(+0,2%)
2021-10-05
51.605(+0,42%) 1.516(+0,53%)
2021-10-06
51.813(+0,4%) 1.522(+0,4%)
2021-10-07
52.079(+0,51%) 1.530(+0,53%)
2021-10-08
52.263(+0,35%) 1.536(+0,39%)
2021-10-09
52.480(+0,42%) 1.540(+0,26%)
2021-10-10
52.728(+0,47%) 1.551(+0,71%)
2021-10-11
52.847(+0,23%) 1.555(+0,26%)
2021-10-12
52.999(+0,29%) 1.566(+0,71%)
2021-10-13
53.216(+0,41%) 1.572(+0,38%)
2021-10-14
53.392(+0,33%) 1.573(+0,06%)
2021-10-15
53.689(+0,56%) 1.584(+0,7%)
2021-10-16
53.887(+0,37%) 1.593(+0,57%)
2021-10-17
54.114(+0,42%) 1.600(+0,44%)
2021-10-18
54.267(+0,28%) 1.605(+0,31%)
2021-10-19
54.405(+0,25%) 1.613(+0,5%)
2021-10-20
54.623(+0,4%) 1.621(+0,5%)
2021-10-21
54.881(+0,47%) 1.629(+0,49%)
2021-10-22
55.203(+0,59%) 1.633(+0,25%)
2021-10-23
55.437(+0,42%) 1.639(+0,37%)
2021-10-24
55.681(+0,44%) 1.645(+0,37%)
2021-10-25
55.798(+0,21%) 1.650(+0,3%)
2021-10-26
56.013(+0,39%) 1.655(+0,3%)
2021-10-27
56.160(+0,26%) 1.658(+0,18%)
2021-10-28
56.546(+0,69%) 1.668(+0,6%)
2021-10-29
56.831(+0,5%) 1.674(+0,36%)
2021-10-30
57.121(+0,51%) 1.682(+0,48%)
2021-10-31
57.329(+0,36%) 1.696(+0,83%)
2021-11-01
57.419(+0,16%) 1.709(+0,77%)
2021-11-02
57.713(+0,51%) 1.720(+0,64%)
2021-11-03
58.106(+0,68%) 1.729(+0,52%)
2021-11-04
58.441(+0,58%) 1.739(+0,58%)
2021-11-05
58.581(+0,24%) 1.753(+0,81%)
2021-11-06
58.975(+0,67%) 1.764(+0,63%)
2021-11-07
59.304(+0,56%) 1.772(+0,45%)
2021-11-08
59.658(+0,6%) 1.785(+0,73%)
2021-11-09
59.963(+0,51%) 1.794(+0,5%)
2021-11-10
60.475(+0,85%) 1.806(+0,67%)
2021-11-11
60.984(+0,84%) 1.818(+0,66%)
2021-11-12
61.519(+0,88%) 1.828(+0,55%)
2021-11-13
61.922(+0,66%) 1.850(+1,2%)
2021-11-14
62.267(+0,56%) 1.858(+0,43%)
2021-11-15
62.670(+0,65%) 1.870(+0,65%)
2021-11-16
63.084(+0,66%) 1.885(+0,8%)
2021-11-17
63.865(+1,2%) 1.891(+0,32%)
2021-11-18
64.402(+0,84%) 1.908(+0,9%)
2021-11-19
64.893(+0,76%) 1.919(+0,58%)
2021-11-20
65.485(+0,91%) 1.947(+1,5%)
2022-01-02
92.659(n.a.) 2.914(n.a.)
2022-01-03
92.997(+0,36%) 2.936(+0,75%)
2022-01-04
93.634(+0,68%) 2.951(+0,51%)
2022-01-05
94.213(+0,62%) 2.973(+0,75%)
2022-01-06
95.096(+0,94%) 2.992(+0,64%)
2022-01-07
2022-01-08
2022-01-09
2022-01-10
2022-01-11
2022-01-12
2022-01-13
2022-01-14
2022-01-15
2022-01-16
2022-01-17
2022-01-18
2022-01-19
2022-01-20
2022-01-21
2022-01-22
2022-01-23
2022-01-24
2022-01-25
2022-01-26
2022-01-27
2022-01-28
2022-01-29
2022-01-30
2022-01-31
2022-02-01
2022-02-02
2022-02-03
2022-02-04
2022-02-05
2022-02-06
2022-02-07
2022-02-08
2022-02-09
2022-02-10
2022-02-11
2022-02-12
2022-02-13
2022-02-14
2022-02-15
2022-02-16
2022-02-17
2022-02-18
2022-02-19
2022-02-20
2022-02-21
2022-02-22
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-25
2022-02-26
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-01
2022-03-02
2022-03-03
2022-03-04
2022-03-05
2022-03-06
2022-03-07
2022-03-08
2022-03-09
2022-03-10
2022-03-11
2022-03-12
2022-03-13
2022-03-14
2022-03-15
2022-03-16
2022-03-17
2022-03-18
2022-03-19
2022-03-20
2022-03-21
135.328(n.a.) 3.716(n.a.)
2022-03-22
135.579(+0,19%) 3.719(+0,08%)
2022-03-23
135.854(+0,2%) 3.722(+0,08%)
2022-03-24
136.220(+0,27%) 3.727(+0,13%)
2022-03-25
136.561(+0,25%) 3.729(+0,05%)
2022-03-26
136.851(+0,21%) 3.731(+0,05%)
2022-03-27
137.118(+0,2%) 3.734(+0,08%)
2022-03-28
137.248(+0,09%) 3.738(+0,11%)
2022-03-29
137.496(+0,18%) 3.741(+0,08%)
2022-03-30
2022-03-31
2022-04-01
2022-04-02
2022-04-03
2022-04-04
2022-04-05
2022-04-06
2022-04-07
2022-04-08
2022-04-09
2022-04-10
2022-04-11
2022-04-12
2022-04-13
2022-04-14
2022-04-15
2022-04-16
2022-04-17
2022-04-18
2022-04-19
2022-04-20
2022-04-21
2022-04-22
2022-04-23
2022-04-24
2022-04-25
2022-04-26
2022-04-27
2022-04-28
2022-04-29
2022-04-30
2022-05-01
2022-05-02
2022-05-03
2022-05-04
2022-05-05
2022-05-06
2022-05-07
2022-05-08
2022-05-09
2022-05-10
Sources: Ministry of Health COVID-19 Media Release Archive[2]


Vào ngày 12 tháng 3, Cộng hòa Trinidad và Tobago đã ghi nhận trường hợp đầu tiên của COVID-19. Đó là một người đàn ông 52 tuổi, gần đây đã đến Thụy Sĩ.[3][4][5][6] Anh ta đã tự cách ly trước khi bắt đầu trải qua các triệu chứng của COVID-19. Liên lạc truy tìm hành khách của chuyến bay của bệnh nhân đang được tiến hành.[6]

Vào ngày 13 tháng 3, một trường hợp thứ hai của COVID-19 ở Trinidad và Tobago.[7][8][9] Bệnh nhân là một người đàn ông 66 tuổi có tiền sử du lịch không rõ đã đến cơ sở y tế và sớm bị cách ly. Những người khác có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân cũng đang được cách ly.[10][11][12][13] Thêm 2 trường hợp được xác nhận vào đêm Chủ nhật ngày 15, nâng tổng số lên 4 trường hợp.[14][15][16]

Một trường hợp thứ 5 đã được xác nhận vào ngày 16 tháng 3.[17][18][19]

Vào ngày 17 tháng 3, hai trường hợp khác đã được xác nhận.[20][21]

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, Trinidad và Tobago ghi nhận 186,033 trường hợp nhiễm COVID-19 và 4,283 trường hợp tử vong.

Phòng ngừa[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ trưởng Y tế Terrance Deyalsingh, tuyên bố rằng Trinidad và Tobago đã quyết định thực hiện các hạn chế đối với những người đi du lịch từ Trung Quốc. Những người đang sống hoặc đã đến thăm Trung Quốc, sẽ bị cấm vào Trinidad và Tobago trừ khi họ đã rời khỏi Trung Quốc 14 ngày trước khi đi đến Trinidad & Tobago.[22][23][24][25] Khách du lịch có chuyến bay xuất phát từ Ý, Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản, Iran, Đức, Tây Ban Nha và Pháp cũng bị hạn chế.[26] Vào ngày 16 tháng 3, Thủ tướng Keith Rowley tuyên bố rằng nước này sẽ đóng cửa biên giới với mọi người ngoại trừ công dân và nhân viên y tế Trinidad và Tobago trong 14 ngày tới. Ngoài ra, các quán bar đã bị đóng cửa và các trường học đóng cửa kéo dài đến ngày 20 tháng 4.[27][28][29][30][31] Việc đóng cửa sẽ có hiệu lực vào nửa đêm ngày 17 tháng 3.[32][33][34][35]

Vào ngày 13 tháng 3, Rowley tuyên bố rằng các trường học và trường đại học sẽ bị đóng cửa trên toàn quốc trong một tuần do lo ngại về virus corona.[36][37] Vào ngày 16 tháng 3, việc đóng cửa được kéo dài đến ngày 20 tháng 4.[28][35][38]

Ngày 15 tháng 3, Ủy viên cảnh sát của Trinidad và Tobago Gary Griffith nói rằng ông sẽ tự cách ly.[39][40][41][42]

Nhiều hiệp hội Ấn Độ giáo đã hủy bỏ lễ kỷ niệm Phagwa.[43][44][45] Nhiều sự kiện khác cũng bị hủy bỏ hoặc hoãn lại.[46][47]

Các hạn chế đã được đưa ra liên quan đến các nhà tù trên toàn quốc.[48][49]

BPTT đã đóng cửa văn phòng của họ để đối phó với virus corona.[50][51]

Deyalsingh cho biết có 3.000 bộ dụng cụ thử nghiệm ở Trinidad kể từ ngày 16 tháng 3 và sẽ có thêm 1000 bộ dụng cụ thử nghiệm.[52]

Bộ trưởng Lao động Jennifer Baptiste-Primus tuyên bố rằng đại dịch sẽ được cung cấp cho những người lao động có trẻ em.[53][54]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ a b c d e Ritchie, Hannah; Mathieu, Edouard; Rodés-Guirao, Lucas; Appel, Cameron; Giattino, Charlie; Ortiz-Ospina, Esteban; Hasell, Joe; Macdonald, Bobbie; Beltekian, Diana; Dattani, Saloni; Roser, Max (2020–2021). “Coronavirus Pandemic (COVID-19)”. Our World in Data (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 22 tháng 3 năm 2023.
 2. ^ “Ministry of Health COVID-19 Media Release Archive”. Trinidad and Tobago Ministry of Health.
 3. ^ “MOH: One case of COVID-19 confirmed in T&T”. www.looptt.com (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 4. ^ “Jamaica Observer Limited”. Jamaica Observer. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 5. ^ Nanton, Sampson (ngày 12 tháng 3 năm 2020). “T&T gets first case of coronavirus COVID-19”. Trinidad and Tobago Guardian. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 6. ^ a b “T&T confirms first case of coronavirus”. Trinidad Express Newspapers (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 7. ^ “T&T records 2nd case of COVID-19”.
 8. ^ “Trinidad & Tobago clamps down as two cases of COVID-19 are confirmed · Global Voices”. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 9. ^ “Second COVID-19 case confirmed”.
 10. ^ “Ministry of Health confirms second case of COVID-19 in T&T”. looptt.com (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 11. ^ “66-year-old man is Trinidad & Tobago's second COVID-19 case”. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 12. ^ “T&T now up to 4 COVID-19 cases”.
 13. ^ “Sixty-six year old man confirmed as Trinidad's second Covid-19 case”. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 14. ^ “MOH confirms two more COVID-19 cases in T&T”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 15. ^ “Trinidad and Tobago now has bốn confirmed coronavirus COVID-19 patients”. ngày 16 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 16. ^ “T&T now has bốn confirmed COVID-19 victims”.
 17. ^ “T&T confirms 5th COVID-19 victim”.
 18. ^ “Trinidad confirms 5th coronavirus case”. ngày 17 tháng 3 năm 2020.
 19. ^ “5th T&T COVID-19 case confirmed”.
 20. ^ https://trinidadexpress.com/newsextra/t-t-now-has-confirmed-covid--cases/article_25ca5eb6-68c4-11ea-9d56-0f5f6a3983f8.html
 21. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 22. ^ “COVID-19: T&T closes borders to non-nationals for 14 days”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 23. ^ “Trinidad & Tobago Shuts Out International Community to Stem Spread of COVID-19; Schools Closed”. ngày 16 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 24. ^ “Cabinet announces 14-day travel restrictions from China”. guardian.co.tt. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 2 năm 2020. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2020.
 25. ^ “3 more European nations on T&T's COVID-restricted list”.
 26. ^ “3 more European nations on T&T's COVID-restricted list”.
 27. ^ “Jamaica Observer Limited”.
 28. ^ a b “Trinidad and Tobago unplugged: Rowley closes nation's borders for 14 days; pubs to shut down”. ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 29. ^ Nanton, Sampson (ngày 16 tháng 3 năm 2020). “T&T shuts down borders, bars to be closed”. Trinidad and Tobago Guardian. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 30. ^ “Government ramps up anti-COVID-19 measures in T&T”.
 31. ^ “Trinidad & Tobago Shuts Out International Community to Stem Spread of COVID-19; Schools Closed”. ngày 16 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 32. ^ Clyne, Kalifa Sarah (ngày 16 tháng 3 năm 2020). “Government shuts TT borders”. Trinidad and Tobago Newsday. Truy cập ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 33. ^ https://www.nationnews.com/nationnews/news/244418/trinidad-lockdown
 34. ^ “Trinidad and Tobago Bans All Non-Nationals from Entering Country for 14 Days”. ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 35. ^ a b “Trinidad & Tobago closes its borders as COVID-19 cases double to four · Global Voices”. ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 36. ^ “Rowley: Schools, universities to be closed for one week”. looptt.com (bằng tiếng Anh). Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 37. ^ “Schools, universities close for one week, to slow spread of COVID-19”. Trinidad Express Newspapers (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 38. ^ “Schools to remain closed until April 20”.
 39. ^ “Coronavirus: Trinidad Police Commissioner Gary Griffith to self-quarantine”. ngày 16 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 40. ^ “Trinidad Police Commissioner Gary Griffith to self-quarantine”. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 41. ^ “Commissioner Griffith is back; self quarantines for 14 days”. ngày 15 tháng 3 năm 2020.
 42. ^ “Griffith on return from London: I will go in self-quarantine”. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 43. ^ “No Phagwa in south Trinidad”. ngày 14 tháng 3 năm 2020.
 44. ^ “Coronavirus scare cancels Phagwa celebrations”.
 45. ^ “Phagwa, ELR concert cancelled”.
 46. ^ “Events cancelled over covid19 fears”. ngày 12 tháng 3 năm 2020.
 47. ^ “TT, regional events cancelled over covid19”. ngày 13 tháng 3 năm 2020.
 48. ^ “Prisons lock down over COVID-19”.
 49. ^ “Prison Service limits visits to prevent COVID-19 spread”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 50. ^ “Coronavirus: Trinidad and Tobago natural gas company BPTT closes offices”. ngày 16 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.
 51. ^ “BPTT closes offices for one month”.
 52. ^ “3,000 covid19 test kits in TT”. ngày 16 tháng 3 năm 2020.
 53. ^ “Pandemic leave for workers with children”.
 54. ^ “Trinidad: Workers, you can get Pandemic Leave”. ngày 16 tháng 3 năm 2020. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2020. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2020.