Đất nước

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Đất nước trong tiếng Việt chỉ quốc gia. Ngoài ra, nó còn có thể là:

  1. Bài thơ Đất nước của Nguyễn Đình Thi
  2. Bài thơ Đất nước của Xuân Diệu
  3. Bài thơ Đất nước của Nguyễn Việt Chiến
  4. Bài thơ Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm
  5. Bài thơ Đất nước ta của Chế Lan Viên
  6. Bài thơ Đất nước đàn bầu của Lưu Quang Vũ
  7. Tiểu thuyết Đất nước đứng lên của Nguyên Ngọc