Đặc điểm tay thuận và thiên hướng tình dục

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Mối quan hệ giữa đặc điểm tay thuận và thiên hướng tình dục được đề xuất bởi một số nhà nghiên cứu nhưng chưa được xác minh. Họ cho rằng người đồng tính có khả năng là người không thuận tay phải hơn là người dị tính. Mối quan hệ giữa đặc điểm tay thuận và thiên hướng tình dục xuất hiện ở cả nam và nữ. Nó có thể phản ánh nguyên nhân sinh học của đồng tính luyến ái.

Nghiên cứu[sửa | sửa mã nguồn]

Mustanski và đồng sự năm 2002[sửa | sửa mã nguồn]

Mustanski và đồng sự khảo sát thiên hướng tình dục và đặc điểm tay thuận của 382 người nam (205 dị tính, 177 đồng tính) và 354 người nữ (149 dị tính, 205 đồng tính). Tỉ lệ không thuận tay phải ở phụ nữ đồng tính là 18%, cao đáng kể hơn tỉ lệ này ở phụ nữ dị tính là 10%. Tỉ lệ không thuận tay phải ở nam đồng tính và nam dị tính là giống nhau.[1]

Lippa năm 2003[sửa | sửa mã nguồn]

Lippa khảo sát thiên hướng tình dục và đặc điểm tay thuận ở 812 người nam (351 dị tính, 461 đồng tính) và 1189 người nữ (707 dị tính, 472 đồng tính). Nam đồng tính có khả năng không thuận tay phải hơn nam dị tính đến 82% những không có sự khác nhau ở nữ đồng tính và nữ dị tính. Khi nhập nam và nữ lại thì người đồng tính có khả năng không thuận tay phải hơn người dị tính đến 50%.[2]

Blanchard và đồng sự năm 2006[sửa | sửa mã nguồn]

Blanchard và đồng sự chứng tỏ rằng hiệu ứng anh trai chỉ có tác dụng ở nam thuận tay phải. Hiệu ứng này ngược với hiệu ứng anh trai nghĩa là những người nam có nhiều anh trai hoặc những người nam không thuận tay phải thì có khả năng là đồng tính cao hơn những người thuận tay phải và có ít anh trai, những người không thuận tay phải và có nhiều anh trai.[3][4][5][6]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Mustanski, B. S., Bailey, J. M., & Kaspar, S. (2002). Dermatoglyphics, handedness, sex, and sexual orientation. Archives of Sexual Behavior, 31, 113–122.
  2. ^ Lippa, R. A. (2003). Handedness, sexual orientation, and gender-related personality traits in men and women. Archives of Sexual Behavior, 32 103–114.
  3. ^ Blanchard, R., & Lippa, R. (2007). Birth order, sibling sex ratio, handedness, and sexual orientation of male and female participants in a BBC Internet research project. Archives of Sexual Behavior, 36, 163-176.
  4. ^ Blanchard, R., Cantor, J. M., Bogaert, A. F., Breedlove, S. M., & Ellis, L. (2006). Interaction of fraternal birth order and handedness in the development of male homosexuality. Hormones and Behavior, 49, 405–414.
  5. ^ Blanchard, R. (2007). Sex ratio of older siblings in heterosexual and homosexual, right-handed and non-right-handed men. Archives of Sexual Behavior.
  6. ^ Blanchard, R. (2008). Review and theory of handedness, birth order, and homosexuality in men. Laterality, 13, 51-70.