Thông tin tài khoản toàn cục

Xem thông tin tài khoản
Thông tin tài khoản toàn cục
  • Tên người dùng: Vothihoangduyen
  • Lúc mở tài khoản: 12:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (cách đây 13 tháng)
  • Tổng số lần sửa đổi: 1.210
  • Số tài khoản đính kèm: 20
  • Bị cấm:
Danh sách tài khoản địa phương
Wiki bộ phậnNgày đính kèmPhương thứcCấmSố lần sửa đổiNhóm
af.wikipedia.org14:48, ngày 6 tháng 2 năm 2022tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
commons.wikimedia.org11:35, ngày 28 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)28
de.wikipedia.org05:23, ngày 17 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
en.wikipedia.org12:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)16
en.wikivoyage.org11:39, ngày 28 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
es.wikipedia.org11:34, ngày 27 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
foundation.wikimedia.org01:38, ngày 12 tháng 1 năm 2022tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
ja.wikipedia.org11:56, ngày 28 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
login.wikimedia.org12:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.mediawiki.org14:17, ngày 21 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
meta.wikimedia.org12:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
ru.wikipedia.org01:49, ngày 18 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
simple.wikipedia.org08:22, ngày 16 tháng 1 năm 2022tạo ra nhờ đăng nhập(?)28
vi.wikipedia.org12:23, ngày 6 tháng 12 năm 2021tài khoản mới(?)1.085extendedconfirmed
vi.wikibooks.org01:23, ngày 10 tháng 1 năm 2022tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
vi.wikivoyage.org02:15, ngày 28 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)1
vi.wiktionary.org11:08, ngày 17 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)0
www.wikidata.org05:21, ngày 17 tháng 12 năm 2021tạo ra nhờ đăng nhập(?)47
zh.wikipedia.org08:22, ngày 16 tháng 1 năm 2022tạo ra nhờ đăng nhập(?)3
zh.wikisource.org01:54, ngày 11 tháng 1 năm 2022tạo ra nhờ đăng nhập(?)0