Danh sách các địa chỉ IP và thành viên đang bị cấm

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tìm một thành viên bị cấm
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Thời gian Người dùng Thời hạn Bảo quản viên cấm Tham số cấm Lý do
13:27, ngày 24 tháng 6 năm 2021 Cấm tự động #98077 13:27, ngày 25 tháng 6 năm 2021
còn 23 giờ và 44 phút nữa
Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Trinhdangdung850” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Trinhdangdung850 là ”sửa đổi phá hoại ở các bài bóng đá, hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần”
13:27, ngày 24 tháng 6 năm 2021 Trinhdangdung850 (Thảo luận | đóng góp) 13:27, ngày 24 tháng 7 năm 2021
còn 29 ngày, 23 giờ và 44 phút nữa
Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
sửa đổi phá hoại ở các bài bóng đá, hành vi lặp đi lặp lại nhiều lần
03:27, ngày 24 tháng 6 năm 2021 Cấm tự động #98075 03:27, ngày 25 tháng 6 năm 2021
còn 13 giờ và 43 phút nữa
Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Bạn bị [[{{ns:Project}}:Khóa tự động|tự động cấm]] vì địa chỉ IP của bạn vừa rồi đã được “Lythaithien” sử dụng. Lý do đưa ra cho việc cấm Lythaithien là ”vào Wikipedia chỉ với 1 mục đích quảng cáo”
03:27, ngày 24 tháng 6 năm 2021 Lythaithien (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
vào Wikipedia chỉ với 1 mục đích quảng cáo
11:47, ngày 23 tháng 6 năm 2021 Swishjeer (Thảo luận | đóng góp) 11:47, ngày 30 tháng 6 năm 2021
còn 5 ngày, 22 giờ và 4 phút nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại
17:18, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Hk99.club (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tên thành viên không được chấp nhận
04:09, ngày 22 tháng 6 năm 2021 Muaphelieu247 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
vào Wikipedia chỉ với mục đích đi backlink
15:04, ngày 20 tháng 6 năm 2021 59.153.237.0/24 (Thảo luận) 15:04, ngày 4 tháng 7 năm 2021
còn 10 ngày, 1 giờ và 21 phút nữa
Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
cross-wiki abuse
13:57, ngày 20 tháng 6 năm 2021 DTBDQG (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
11:59, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Jeon Bx (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
11:51, ngày 20 tháng 6 năm 2021 Taolabomay (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Tên thành viên không được chấp nhận
21:36, ngày 19 tháng 6 năm 2021 WlKlPEDlAvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Phá hoại: Tài khoản một mục đích
14:48, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Taingot (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
04:16, ngày 19 tháng 6 năm 2021 Lê Duy Khôi (Thánh Google Việt Nam) (Thảo luận | đóng góp) 04:16, ngày 19 tháng 7 năm 2021
còn 24 ngày, 14 giờ và 33 phút nữa
Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
án tăng nặng do phạm lỗi lặp đi lặp lại cùng hành vi thử nghiệm có tính chất phá hoại
14:03, ngày 17 tháng 6 năm 2021 Caosinsu (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam quảng cáo: tài khoản tạo ra chỉ để PR
01:02, ngày 17 tháng 6 năm 2021 MasanHiTech (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Conbo (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
00:58, ngày 17 tháng 6 năm 2021 Đố mày biết tao là ai (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Conbo (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
00:38, ngày 17 tháng 6 năm 2021 Catherinedenoualmaison (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Conbo (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
00:35, ngày 17 tháng 6 năm 2021 Ca sĩ Hoa Vinh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Conbo (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
00:22, ngày 17 tháng 6 năm 2021 Xaydungso.vn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Conbo (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • chức năng tự động cấm bị tắt
Tên thành viên không được chấp nhận
18:12, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Guta Food (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
17:35, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Caodienducnhuan (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
14:41, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Boyconga278 (Thảo luận | đóng góp) 14:41, ngày 16 tháng 7 năm 2021
còn 22 ngày và 57 phút nữa
Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
liên tục sửa bản mẫu sai mặc dù đã bị nhắc nhở rất nhiều lần
01:06, ngày 16 tháng 6 năm 2021 Cậu bé cute (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
16:08, ngày 15 tháng 6 năm 2021 Topkinhdoanh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
tài khoản 1 mục đích (PR)
14:20, ngày 15 tháng 6 năm 2021 Recaption (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng: mạo nguồn ở nhiều bài khác nhau
13:23, ngày 15 tháng 6 năm 2021 Professorvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
vào Wikipedia chỉ với mục đích quảng cáo, đi backlink
11:48, ngày 14 tháng 6 năm 2021 Xosophattien (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
vào Wiki chỉ với mục đích quảng cáo
11:41, ngày 14 tháng 6 năm 2021 Richard042000 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
tham gia Wiki chỉ với 1 mục đích quảng cáo
18:09, ngày 13 tháng 6 năm 2021 Tingamehot (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
18:51, ngày 12 tháng 6 năm 2021 VienNavado (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
18:46, ngày 12 tháng 6 năm 2021 Ozfreight (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
16:51, ngày 12 tháng 6 năm 2021 Right-wing politics (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
16:41, ngày 12 tháng 6 năm 2021 Nuocsoi (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
18:39, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Inforealvn (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
12:27, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Cucthanh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
11:48, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Bachdo (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Nguyentrongphu (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
06:51, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Dangkhoa275 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
02:40, ngày 10 tháng 6 năm 2021 Huongx1998! (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • chức năng tự động cấm bị tắt
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
15:11, ngày 8 tháng 6 năm 2021 Baiyue01 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng
14:59, ngày 8 tháng 6 năm 2021 Tổng cục An ninh Wiki (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
kích động thù hận và chia rẽ dự án, tên thành viên không chấp nhận
14:54, ngày 8 tháng 6 năm 2021 Lính thủy đánh bạc (Thảo luận | đóng góp) vô hạn Alphama (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
Con rối của thành viên bị cấm/proxy mở rộng: lách luật cấm tài khoản Tàn Kiếm
14:18, ngày 8 tháng 6 năm 2021 Nguonnhadat (Thảo luận | đóng góp) 14:18, ngày 8 tháng 12 năm 2021
còn 167 ngày và 34 phút nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam quảng cáo
13:57, ngày 8 tháng 6 năm 2021 Riviuhangtot (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam quảng cáo
13:51, ngày 8 tháng 6 năm 2021 Vermilim (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Spam.
04:24, ngày 5 tháng 6 năm 2021 TVO 24H (Thảo luận | đóng góp) 04:24, ngày 5 tháng 12 năm 2021
còn 163 ngày, 14 giờ và 41 phút nữa
P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
Spam quảng cáo
04:08, ngày 5 tháng 6 năm 2021 Trần Minh Hậu (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Rối của Namnhantran211. Theo Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Namnhantran211.
04:08, ngày 5 tháng 6 năm 2021 Quangtm57 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Rối của Namnhantran211. Theo Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Namnhantran211.
04:08, ngày 5 tháng 6 năm 2021 Hau Tran Minh (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Rối của Namnhantran211. Theo Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Namnhantran211.
04:08, ngày 5 tháng 6 năm 2021 Bachho653 (Thảo luận | đóng góp) vô hạn P.T.Đ (Thảo luận | đóng góp)
 • sửa đổi (toàn website)
 • không được mở tài khoản
 • thư điện tử đã bị cấm
 • không được sửa đổi trang thảo luận cá nhân
Rối của Namnhantran211. Theo Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Namnhantran211.
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối