Uploads by ThiênĐế98

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Trang đặc biệt này liệt kê các tập tin được tải lên.

Danh sách tập tin
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối
Ngày tải Tên Hình nhỏ Kích cỡ Miêu tả
12:13, ngày 17 tháng 11 năm 2019 Lịch hoạt động rối khủng hoảng.png (tập tin) 12 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
12:12, ngày 17 tháng 11 năm 2019 Cựu rối ẩn thân.png (tập tin) 37 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
12:12, ngày 17 tháng 11 năm 2019 Rối nhịp nhàng.png (tập tin) 40 kB {{Thông tin |Miêu tả = RỐI MIG THÁNG 11 |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
12:11, ngày 17 tháng 11 năm 2019 Bằng chứng sửa đổi.JPG (tập tin) 172 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
03:13, ngày 9 tháng 11 năm 2019 Kevin Vann, bishop of Orange in California.JPG (tập tin) 24 kB == Miêu tả == {{Non-free use rationale 2 | Description = Kevin Vann, giám mục Orange | Author = Tổng giáo phận Hà Nội | Source = https://tonggiaophanhanoi.org/tin-tuc/tin-giao-phan/8622-duc-cha-giao-phan-orange-hoa-ky-vieng-tham-tong-giao-phan-ha-noi.html | Article = Kevin Vann | Purpose = Minh họa Kevin Vann trong bài | date = 2015 | Replaceability = Không thể thay thế | Minimality = Đã được cho phép và để độ phân giải gốc để minh họa đúng nội dung nói đến }} == Giấy phép == {{KTD-cho p…
07:32, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Đồng thuận ảo.JPG (tập tin) 100 kB {{Thông tin |Miêu tả = Rối biểu quyết |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 22/10/2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
07:31, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Bằng chứng Thời gian II.JPG (tập tin) 261 kB {{Thông tin |Miêu tả = Rối biểu quyết |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 22/10/2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
07:31, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Bằng chứng Thời gian I.JPG (tập tin) 212 kB {{Thông tin |Miêu tả = Rối biểu quyết |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 22/10/2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
07:30, ngày 22 tháng 10 năm 2019 Rối biểu quyết.JPG (tập tin) 100 kB {{Thông tin |Miêu tả = Rối biểu quyết |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 22/10/2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
09:38, ngày 11 tháng 10 năm 2019 Rối MIG tái sinh.JPG (tập tin) 175 kB {{Thông tin |Miêu tả = Rối MIG đợt 10-11/10/2019 |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
14:22, ngày 9 tháng 10 năm 2019 Những con rối cổ.JPG (tập tin) 233 kB {{Thông tin |Miêu tả = RỐI |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 9/10/2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = Không }}
13:26, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Lịch hoạt động rối Tái sinh 2.JPG (tập tin) 49 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
13:23, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Rối Tái sinh 2.JPG (tập tin) 148 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
13:22, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Rối Tái sinh 1.JPG (tập tin) 262 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
13:22, ngày 6 tháng 10 năm 2019 Lịch hoạt động rối Tái sinh.JPG (tập tin) 58 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
01:02, ngày 3 tháng 10 năm 2019 Đại hội XIV Hội đồng Giám mục Việt Nam (tháng 10-2019).jpg (tập tin) 472 kB {{Thông tin |Miêu tả = Trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng |Nguồn = http://gphaiphong.org/tin-quan-trong/dai-hoi-xiv-ket-thuc-ngay-lam-viec-thu-ii-4914.html |Ngày = 2019 |Tác giả = Giáo phận Hải Phòng |Phiên bản khác = }} 1000px
15:06, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Tần suất hoạt động ĐPV.JPG (tập tin) 144 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
15:05, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Tần suất hoạt động BQV (3).JPG (tập tin) 135 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
15:05, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Tần suất hoạt động BQV (2).JPG (tập tin) 204 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
15:04, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Tần suất hoạt động BQV (1).JPG (tập tin) 169 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:16, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Lịch hoạt động rối Kayani.JPG (tập tin) 36 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:16, ngày 2 tháng 10 năm 2019 Kayani và các TK ảo.JPG (tập tin) 234 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:16, ngày 1 tháng 10 năm 2019 Đón Đại diện Tòa Thánh tham gia Đại hội HĐGMVN XIV.jpg (tập tin) 195 kB {{Thông tin |Miêu tả = Đón Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam Marek Zalewski tham gia Đại hội Hội đồng Giám mục Việt Nam XIV - 2019. |Nguồn = http://gphaiphong.org/tin-quan-trong/giao-phan-hai-phong-han-hoan-don-tiep-hoi-dong-giam-muc-viet-nam-den-tham-du-dai-hoi-xiv-4903.html |Ngày = 2019 |Tác giả = Giáo phận Hải Phòng |Phiên bản khác = }} 1000px
02:14, ngày 1 tháng 10 năm 2019 Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng.jpg (tập tin) 125 kB == Miêu tả == {{Thông tin |Miêu tả = Trung tâm mục vụ Giáo phận Hải Phòng |Nguồn = http://gphaiphong.org/tin-quan-trong/doi-net-ve-trung-tam-muc-vu-giao-phan-hai-phong-4901.html |Ngày = 2019 |Tác giả = Giáo phận Hải Phòng |Phiên bản khác = }} 1000px {{PD-Tác giả}}
02:06, ngày 28 tháng 9 năm 2019 Lịch họat động BÊN THỨ HAI.JPG (tập tin) 97 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:06, ngày 28 tháng 9 năm 2019 Lịch họat động BÊN THỨ NHẤT.JPG (tập tin) 135 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:06, ngày 28 tháng 9 năm 2019 Bằng chứng II.JPG (tập tin) 215 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:05, ngày 28 tháng 9 năm 2019 Bằng chứng I (3).JPG (tập tin) 212 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:05, ngày 28 tháng 9 năm 2019 Bằng chứng I (4).JPG (tập tin) 117 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:05, ngày 28 tháng 9 năm 2019 Bằng chứng I (2).JPG (tập tin) 96 kB {{Thông tin |Miêu tả = |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
02:04, ngày 28 tháng 9 năm 2019 Bằng chứng I (1).JPG (tập tin) 222 kB {{Thông tin |Miêu tả = Bằng chứng rối |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 28.09.2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
07:19, ngày 19 tháng 9 năm 2019 Huy hiệu GM Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền.jpg (tập tin) 23 kB {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền |Nguồn=http://vntaiwan.catholic.org.tw/vnchurch/dalat/gmhien.htm |Dùng cho=Cá nhân <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền |Sở hữu=Giám mục Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Huy hiệu Giám mục |Phần sử dụng=toàn hình |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Giới thiệu biểu trưng |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
04:07, ngày 17 tháng 9 năm 2019 Huy hiệu GM Nguyễn Chu Trinh.jpg (tập tin) 88 kB {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Đa Minh Nguyễn Chu Trinh |Nguồn=http://conggiao.info/photos/56/0/0/huy-hieu-giam-muc.aspx |Dùng cho=Tổ chức <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh |Sở hữu=Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Huy hiệu Giám mục |Phần sử dụng=toàn hình |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Giới thiệu biểu trưng |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
02:40, ngày 16 tháng 9 năm 2019 Nghi thức truyền chức Tân GM Phó Đà Lạt Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh..jpg (tập tin) 181 kB {{Thông tin |Miêu tả = GM Tân cử Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh trong lễ truyền chức |Nguồn = http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/hinh-anh-le-tan-phong-giam-muc-duc-cha-da-minh-nguyen-van-manh_a5109 |Ngày = Ngày 31 tháng 5 năm 2017 |Tác giả = Báo Công giáo và Dân tộc, xem ghi chú rõ hơn trong ảnh bản quyền. |Phiên bản khác = }} 1000px|
02:34, ngày 16 tháng 9 năm 2019 GM Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, buổi Tuyên xưng Đức Tin, 30 tháng 5, 2017.jpg (tập tin) 151 kB {{Thông tin |Miêu tả = GM Tân cử Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh trong buổi tuyên thệ Đức Tin trước lễ tấn phong |Nguồn = http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/giao-phan-da-lat-truoc-ngay-le-tan-phong-giam-muc_a5103 |Ngày = Ngày 30 tháng 5 năm 2017 |Tác giả = Báo Công giáo và Dân tộc, xem ghi chú rõ hơn trong ảnh bản quyền. |Phiên bản khác = }}
02:29, ngày 16 tháng 9 năm 2019 Bản quyền Báo Công giáo và Dân tộc.png (tập tin) 67 kB {{Thông tin |Miêu tả = Thư bản quyền một số bài viết của Báo Công giáo và Dân tộc |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
01:37, ngày 28 tháng 8 năm 2019 Logo Giáo phận Vinh.png (tập tin) 220 kB {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài= Giáo phận Vinh |Nguồn= Mạng xã hội FB, trang FB Giáo phận Vinh |Dùng cho=Tổ chức <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Giáo phận Vinh |Sở hữu=Giáo phận Vinh |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Huy hiệu GM |Phần sử dụng=toàn hình |Phân giải thấp=có |Mục đích=miêu tả |Thay thế=không |Thông tin khác= }} ==Giấy phép== {{biểu trưng}}
08:01, ngày 26 tháng 8 năm 2019 Giuse Nguyễn Tấn Tước, GM Phú Cường.JPG (tập tin) 29 kB == Miêu tả == {{Thông tin |Miêu tả = GM Giusse Nguyễn Tấn Tước trong lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường |Nguồn = https://web.archive.org/web/20190826075633/http://giaophanthanhhoa.net/hinh-anh/nhung-goc-nhin-tieu-bieu-trong-thanh-le-tan-phong-dgm-giuse-nguyen-duc-cuong-22723.html |Ngày = 2019 |Tác giả = Giáo phận Thanh Hóa |Phiên bản khác = }} 1000px
07:58, ngày 26 tháng 8 năm 2019 Giuse Nguyễn Năng, TGM Sài Gòn - TP.HCM.JPG (tập tin) 25 kB == Miêu tả == {{Thông tin |Miêu tả = GM Nguyễn Năng trong lễ tấn phong giám mục Giuse Nguyễn Đức Cường |Nguồn = https://web.archive.org/web/20190826075633/http://giaophanthanhhoa.net/hinh-anh/nhung-goc-nhin-tieu-bieu-trong-thanh-le-tan-phong-dgm-giuse-nguyen-duc-cuong-22723.html |Ngày = 2019 |Tác giả = Giáo phận Thanh Hóa |Phiên bản khác = }} 1000px
01:53, ngày 13 tháng 8 năm 2019 Huy hiệu GM Huỳnh Văn Nghi.JPG (tập tin) 22 kB == Miêu tả == {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài= Nicôla Huỳnh Văn Nghi |Nguồn= https://web.archive.org/web/20190813014848/http://ttmucvusaigon.org/photo/ky-uc-hinh-anh-ve-duc-cha-nicola-huynh-van-nghi/ |Dùng cho= cá nhân <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho= Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi |Sở hữu= Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả= Huy hiệu Giám mục Nicôla Huỳnh Văn Nghi |Phần sử dụng= Toàn hình |Phân giải thấp= thấp |Mục đíc…
14:04, ngày 12 tháng 8 năm 2019 Huy hiệu GM Nguyễn Huy Mai.JPG (tập tin) 14 kB == Miêu tả == {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài= Phêrô Nguyễn Huy Mai |Nguồn= https://web.archive.org/web/20190812140330/http://gpbanmethuot.com/giao-hat-chinh-toa/ky-niem-80-nam-thanh-lap-giao-xu-thanh-tam---nha-tho-chinh-toa-banmethuot-29501.html |Dùng cho= cá nhân <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho= Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai |Sở hữu= Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả= Huy hiệu Giám mục Phêrô Nguyễn Huy Mai |Phần sử dụ…
07:24, ngày 6 tháng 8 năm 2019 Trao dây Pallium TGM Vũ Văn Thiên, Hà Nội, 2019.jpg (tập tin) 64 kB == Miêu tả == {{Thông tin |Miêu tả = Lễ trao dây Pallium cho Tân Tổng giám mục Giuse Vũ Văn Thiên. |Nguồn = Tổng giáo phận Hà Nội: https://web.archive.org/web/20190806072108/https://tonggiaophanhanoi.org/tin-tuc/tin-giao-phan/15994-duc-tgm-giuse-vu-van-thien-chinh-thuc-mang-day-pallium-bieu-tuong-cua-su-hiep-nhat-va-su-vu.html?fbclid=IwAR1wXj0PA2PEuQ30mCFFKjXtBGPjXwZR2q0VSMb3dc-gQxVNQLUV4iEFpKU |Ngày = Ngày 6 tháng 8 năm 2019 |Tác giả = Tổng giáo phận Hà Nội…
14:58, ngày 14 tháng 7 năm 2019 HĐGMVN 1980.jpg (tập tin) 433 kB {{Thông tin |Miêu tả = Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp kiến Giáo hoàng Gioan Phaolô II, 1980 |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 1980 |Tác giả = Viet Catholic |Phiên bản khác = }} nhỏ|1000px|Bản quyền
04:38, ngày 28 tháng 6 năm 2019 Bản quyền báo Công giáo và Dân tộc.JPG (tập tin) 47 kB {{Thông tin |Miêu tả = BẢN QUYỀN BÁO CÔNG GIÁO VÀ DÂN TỘC |Nguồn = Tôi sáng tạo ra toàn bộ tác phẩm |Ngày = 2019 |Tác giả = ~~~ |Phiên bản khác = }}
04:37, ngày 28 tháng 6 năm 2019 GM Tri Bửu Thiên, đối thoại với một đạo hữu Cao Đài.jpg (tập tin) 509 kB {{Thông tin |Miêu tả = GM Tri Bửu Thiên với đạo hữu Cao Đài |Nguồn = https://web.archive.org/web/20190628043349/http://www.cgvdt.vn/cong-giao-viet-nam/boi-dap-van-hoa-gap-go_a2116 |Ngày = |Tác giả = Báo Công giáo và Dân tộc. |Phiên bản khác = }}
02:26, ngày 19 tháng 6 năm 2019 Huy hiệu GM Giuse Phạm Văn Thiên.JPG (tập tin) 16 kB == Miêu tả == {{biểu trưng}} {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Giuse Phạm Văn Thiên |Nguồn=https://giaophanphucuong.org/gioi-thieu/cac-vi-chu-chan-cua-giao-phan-10311.html |Dùng cho=Cá nhân <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Giuse Phạm Văn Thiên |Sở hữu=Giám mục Giuse Phạm Văn Thiên |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Huy hiệu Giám mục |Phần sử dụng=toàn hình |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Giới thiệu biểu trưng |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}}
02:24, ngày 19 tháng 6 năm 2019 Huy hiệu GM Phêrô Trần Đình Tứ.JPG (tập tin) 18 kB == Miêu tả == {{biểu trưng}} {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Phêrô Trần Đình Tứ |Nguồn=https://giaophanphucuong.org/gioi-thieu/cac-vi-chu-chan-cua-giao-phan-10311.html |Dùng cho=Cá nhân <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Phêrô Trần Đình Tứ |Sở hữu=Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Huy hiệu Giám mục |Phần sử dụng=toàn hình |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Giới thiệu biểu trưng |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
02:22, ngày 19 tháng 6 năm 2019 Huy hiệu GM Louis Hà Kim Danh.JPG (tập tin) 18 kB == Miêu tả == {{biểu trưng}} {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Louis Hà Kim Danh |Nguồn=https://giaophanphucuong.org/gioi-thieu/cac-vi-chu-chan-cua-giao-phan-10311.html |Dùng cho=Cá nhân <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Louis Hà Kim Danh |Sở hữu=Giám mục Louis Hà Kim Danh |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Huy hiệu Giám mục |Phần sử dụng=toàn hình |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Giới thiệu biểu trưng |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
02:20, ngày 19 tháng 6 năm 2019 Huy hiệu GM Giacobe Huỳnh Văn Của.JPG (tập tin) 17 kB == Miêu tả == {{biểu trưng}} {{mtsdhl logo <!-- BẮT BUỘC --> |Bài=Giacôbê Huỳnh Văn Củac |Nguồn=https://giaophanphucuong.org/gioi-thieu/cac-vi-chu-chan-cua-giao-phan-10311.html |Dùng cho=Cá nhân <!-- THÔNG TIN BỔ SUNG --> |Đại diện cho=Giacôbê Huỳnh Văn Của |Sở hữu=Giám mục Giacôbê Huỳnh Văn Của |Trang web= |Lịch sử= |Chú thích= <!-- GHI ĐÈ NẾU CẦN --> |Mô tả=Huy hiệu Giám mục |Phần sử dụng=toàn hình |Phân giải thấp=Có |Mục đích=Giới thiệu biểu trưng |Thay thế=Không |Thông tin khác= }}
14:55, ngày 9 tháng 6 năm 2019 GM Huỳnh Văn Hai, trong tang lễ GM Nguyễn Văn Tân.JPG (tập tin) 75 kB == Miêu tả == {{Thông tin |Miêu tả = Giám mục kế vị Phêrô Huỳnh Văn Hai trong lễ tang cố giám mục Tôma Nguyễn Văn Tân |Nguồn = http://giaophanvinhlong.net/Thanh-Le-An-Tang-Duc-Cha-Toma-Nguyen-Van-Tan-Giam-Muc-Giao-Phan-Vinh-Long.html và https://www.flickr.com/photos/98718664@N07/9573935204/in/album-72157635193953652/ |Ngày = 2013 |Tác giả = GP. Vĩnh Long |Phiên bản khác = }} Tập tin:Ban quyen 4.png
Trang đầuTrang trướcTrang sauTrang cuối