Hình ảnh trong ngày tại Wikipedia ngày 16 tháng 7

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Montreal - QC - St.-Josephs-Oratorium.jpg
Nhà thờ Thánh Giuse (Saint Joseph's Oratory of Mount Royal) tại Montreal, là nhà thờ lớn nhất tại Canada.

Ảnh: Taxiarchos228