Lịch sử trang

Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

ngày 9 tháng 5 năm 2021

ngày 11 tháng 1 năm 2021

ngày 28 tháng 9 năm 2020

ngày 27 tháng 9 năm 2020

ngày 25 tháng 9 năm 2020

ngày 7 tháng 9 năm 2020

ngày 4 tháng 9 năm 2020

 • Xathanhpho

  →‎Chiến tranh Nha phiến

  09:08

  +317

 • Xathanhpho

  →‎Chiến tranh Nha phiến

  09:06

  +699

 • Xathanhpho

  →‎Đốt thuốc phiện

  09:01

  +1.700

 • Xathanhpho

  →‎Chiến tranh Nha phiến

  08:45

  +323

 • Xathanhpho

  →‎Chiến tranh Nha phiến

  08:20

  +2.444

 • Xathanhpho

  →‎Chiến tranh Nha phiến

  08:03

  +866

 • Xathanhpho

  →‎Đánh giá

  07:52

  +916

 • Xathanhpho

  không có tóm lược sửa đổi

  07:47

  +137

ngày 18 tháng 7 năm 2020

ngày 16 tháng 6 năm 2020

ngày 9 tháng 2 năm 2020

ngày 26 tháng 1 năm 2020

ngày 16 tháng 12 năm 2019

ngày 1 tháng 10 năm 2019

ngày 3 tháng 9 năm 2019

ngày 13 tháng 8 năm 2019

ngày 3 tháng 6 năm 2019

ngày 14 tháng 1 năm 2019

ngày 28 tháng 5 năm 2018

ngày 16 tháng 9 năm 2017

ngày 9 tháng 7 năm 2017

ngày 3 tháng 6 năm 2017

ngày 6 tháng 4 năm 2017

ngày 21 tháng 3 năm 2017

ngày 10 tháng 11 năm 2016

50 cũ hơn