Thông tin tọa độ

Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
7°11′0″N, 112°46′49″Đ