Bản mẫu:LDPR (political party)/meta/color – Theo ngôn ngữ khác