Hiệp hội bóng đá Cộng hòa Ireland – Theo ngôn ngữ khác